FløNg Klimaforening Referat Fra BestyrelsesmøDe 4. Februar 2009 Mega Blog

466 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FløNg Klimaforening Referat Fra BestyrelsesmøDe 4. Februar 2009 Mega Blog

  1. 1. 24-03-2009 Fløng Klimaforening - Referat fra best… Gratis Hjemmeside ALU Vinduer Referat Bestyrelsesmøde Annoncer fra Google Fløng Klimaforening Referat fra bestyrelsesmøde 4. februar 2009 Skrevet 5.2.2009 kl 08:44 i Referater Referat fra bestyrelsesmøde i Fløng Klimaforening 2009- 02-04 Links Til stede: Merete, Jacob, Niels, Hans Henrik, Gunnar, Steen + Knud A. - Min forside - Min profil - Arkiv 1) Referat fra sidst - Venner Godkendt - Mit fotoalbum 2) Siden sidst Følgegruppen, der består af repræsentanter fra Energitjenesten, Høje-Taastrup Nyeste Posts kommune, Miljø- og EnergiCentret, Fløng Klimaforening, Miljøpunkt Amager, - TÆTNINGSLISTER - Håndværksrådet, Bolius parcelhusejernes videnscenter, Middelfart kommune, Prøvepakke til udlån Nykredit, Concito/Rockwool, Statens Byggeforskningsinstitut, Videnscenter for - Referat fra energibesparelser i bygninger og SEAS-NVE holdt møde tirsdag. Der var tale om bestyrelsesmøde 4. februar 2009 et positivt møde hvor de forskellige bidrag konstruktivt med deres forskellige - Vinderne af erfaringer. energigennemgange er De forholdt sig bl.a. til klimapakker hvor de kom med forskellige inspark til fundet kvalificering. Der blev taget referat fra mødet. Når det kommer bliver det - Referat fra 1. rundsendt til bestyrelsen. arbejdsmøde om Kontakt til ing. Phafner (er det rigtigt stavet, Niels?). Niels har været i kontakt med klimapakker en ingeniør fra Rambøll, der har stor indsigt vedr. fjernvarme og kobling til VE- - Referat fra varmekilder. bestyrelsesmøde 6. jan. 2009 Vi enedes om godt at ville drage nytte af ham ved et arrangement senere på året - Links til husstandsmøller når Fjernvarmeværket/VEKS har gennemført deres beregninger vedr. fjernvarme i - Invitation til åbent hus naturgasområder. I den forbindelse er det relevant at vurdere hvorvidt VE- arrangement, lørdag d. 24. energikilder bedst kommer til deres ret i el-forsyningssammenhæng. jan. 09 Fra 2014 er det ”gratis” for fjernvarmeselskaberne at overtage naturgasområdet i - Samarbejde med det Fløng. Da er investeringerne nemlig afskrevet. Sker overtagelse før da kan HNG klimavenlige energiselskab kræve kompensation (kilde: Orla Johannsen, HTK). Modstrøm - Fløng indgår som testområde i projekt om 3) Klimapakker udvikling af klimapakker. Vi enedes om at vi vil høste erfaringer med den første klimapakke, der skal handle 780.000 kr. er netop om udskiftning af ruder/vinduer. Tilbud fra to lokale glarmestre der kan lave bevilget tømrerarbejdet og som har forståelse for at vi er i en begynderfase. - De første 10 Inden vi beder dem komme med deres bud på arbejde i 10 boliger med helt energigennemgange af forskellige vilkår, skal vi igennem en proces: vores private boliger er Lars fra Energitjenesten har lovet at lave kravspecifikation (eks. minimumskrav gennemført. vedr. isoleringsevne (u-værdi), krav til vindueskant, sprosser o.l.). Energivejledernes konklusion: Begynd med Derudover skal vi have klarhed over det juridiske: hvilke krav skal vi på forhånd nye vinduer. bede husejeren acceptere (eks. omkring hemmeligholdelse af bud på deres hus), - Fløng Klimaforening bede glarmesteren acceptere (eks. at der måske kun er 7 husstande, når det deltager i DR2-Temalørdag - kommer til stykket), udbudskrav m.v. Fløng borgere inviteres til Der vil snarest muligt pr. mail komme udspil vedr. krav til klimapakkerne åbningsmødet 22.2 kl. 14 i rundsendt til såvel følgegruppe som bestyrelse. forsamlingshuset Fredericia og Albertslund skulle have erfaringer med klimapakker. Disse skal - 2008.11.25 Referat søges nyttiggjort. - 2008.10.30 Referat Vi håber at kunne gennemføre vindues/rudeudskiftningerne til marts/april. 4) DR2-udsendelse Venner Lørdag den 7.2. kl. 15-17 er der i Daginstitution Lyngen møde for alle involverede incl. de fra bestyrelsen der kan. Dette møde skal klargøre/afstemme forventningerne til de optagelser der skal følge senere. megablog.dk/…/Referat+fra+bestyrel… 1/3
  2. 2. 24-03-2009 Fløng Klimaforening - Referat fra best… forventningerne til de optagelser der skal følge senere. Søndag den 22.2. kl. 14-16 er der offentligt møde i Fløng Forsamlingshus hvor – Ansøgning om udover DR2 – også deltager borgmester Michael Ziegler og Svend Auken. tilskud I forbindelse med dette arrangement vil der være mulighed for at afprøve en Gå ind på statens officielle side og aerorider (lynhurtig cykel), se en madpyramide, høre om Modstrøm og Fløng læs mere om Klimaforening. mulighederne Alle Fløngborgere (og øvrige) skal være velkomne til arrangementet der – udover www.boligforbedringer.dk at sparke TV-optagelserne i gang – også kan blive et ganske informativt og nyttigt arrangement. Steen og Knud A. sørger for presseomtale forud. Steen hører på rådhuset om Renoveringspulje muligheder for en kommunalt betalt annonce for arrangementet, Steen sørger for Hvordan får du digital information hos REMA1000, Knud A. og Steen sørger for trykning af tilskud til vinduer? plakater i A3-format. Læs hvordan og få TV-optagelser. I perioden 23. – 27. februar gennemføres optagelserne i de 5 din andel familier. Udsendelsen vil blive vist til september. www.velfac.dk 5) Generalforsamling/offentligt arrangement Generalforsamlingen blev fastlagt til den 31. marts kl. 19 på skolen (efter Energiruder med bestyrelsesmødet ændret til 1.april). Her fremlægges beretning for hvad der er tilskud sket siden stiftelsen 1. oktober, regnskab/medlemsstatus (kontingent 100 kr Få tilskud til fastholdes) og der foretages valg. Forslag: Steen og Jakob, der jo har været med udskiftning af dine ruder - op til kr. længst, kommer på valg. Merete og Niels kommer først kommer på valg i 2010. 25.000,00 Suppleanterne (Hans Henrik og Gunnar) er pr. definition på valg hver gang. Alle www.glarmester-bs.dk erklærede sig villige til genvalg. Efter generalforsamlingen, der højst vil vare 1 time (afhængig af hvor omfattende Steens beretning bliver) vil der være temamøde vedr. målinger. Da kommunen på dette tidspunkt forventes at have lavet forskellige aftaler med Elsparefonden Glarmester Olsen (kurveknækkeraftale, markedsplads for klimabesparelser) vil det være mest Udfører alt oplagt at der kommer en repræsentant fra Elsparefonden og fortæller hvad de kan glarmesterarbejde til fornuftige priser tilbyde os. www.glarmesterolsen.dk Knud A. vil kort præsentere det måleudstyr som borgere kan måle (sparometer, hydrometer, lasertermometer). 6) Medlemmer P.t. har 34 betalt kontingent. 20 har derudover vist interesse, men ikke indbetalt. Efter den næste indbetalingsrunde forsyner Knud A. Gunnar med liste over interesserede, der ikke har betalt. Så vil Gunnar ringe rundt og foretage en høflig forespørgsel. Steen sørger for at der bliver permanent mulighed for indbetaling af kontingent i REMA 1000. 7) Evt. Det er ikke lykkedes for Steen med kommunal kasket at få DongEnergy og HNG til at levere forbrugstal for Fløng. Hans Henrik, der har positive erfaringer med dette fra Albertslund vil forsøge at skaffe data. Gunnar tager kontakt til Jensen Skilte og hører om ikke han vil sponsere permanent skiltning for Fløng Klimaforening. Ide til senere møde: møde for lokale håndværkere hvor projektet præsenteres. 8) Næste møde Bestyrelsen + Knud A. mødes den 31.3. kl. 18.30 (umiddelbart før generalforsamlingen) Efter bestyrelsesmødet ændret til onsdag den 1. april kl. 18.30. ref. ka 0 kommentar :: skriv kommentar :: link megablog.dk/…/Referat+fra+bestyrel… 2/3
  3. 3. 24-03-2009 Fløng Klimaforening - Referat fra best… Forrige side | Side 2 af 13 | Næste side A lt glarmester- og Fleksibelt medlemssystem Gratis møde – kontakt os Pensionsguide tø m rera rbe jde udføres m ed Dæk k e r a lle fore ningens be hov Førende ark itek ter, ingeniører Er du i tvivl om din pe nsion? Så vægt på pris o g k valitet - Ring i fo rho ld til sam t bygningsk onstruk tø re r. k an AP Livsguide n hjælpe dig 21620077 m e dlem shå ndtering. www.focus2.dk www.aplivsguiden.dk www.spglas.dk www.groupca re.biz Copyright MegaBlog.dk 2007 -:- Opret Egen Weblog -:- Kontakt -:- Kooks - Ny Dansk Søgemaskine megablog.dk/…/Referat+fra+bestyrel… 3/3

×