Отчет на НП46/Етап 1

1,390 views
1,266 views

Published on

Varna University Of Economics Social Network Site

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Отчет на НП46/Етап 1

 1. 1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА, ОТПУСНАТИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ НП46 - Социална Интернет мрежа запреподаватели и студенти от ИУ-Варна ЕТАП ПЪРВИ:ЮЛИ-ДЕКЕМВРИ 2011 Варна, 2011
 2. 2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА, ОТПУСНАТИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТДо РЕКТОРАна ИУ-ВарнаПроф. Д-р Пламен Илиев ОТЧЕТ от доц. д-р Стефан Дражев, ръководител на научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от ИУ-Варна“ Относно: изпълнение на етап I от НП46 за периода Юли-Декември 2011 г. УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР, За периода от Юли до Декември 2011 година по научен проект НП46„Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от ИУ-Варна“изследователската група, включваща преподаватели, студенти и външнисътрудници, са завършили успешно поставените им задачи, съобразно целта наизследването за първия етап. ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАУЧНАТА РАЗРАБОТКА Целта на проекта е да се изгради социална Интернeт мрежа,отчитаща спецификата и потребностите на студентите ипреподавателите от Икономическия университет – Варна. Мрежата сеизгражда на базата на свободен/безплатен/отворен софтуер ибезплатен, но оторизиран достъп до ресурсите на социалната мрежакато образователно дигитално съдържание (дигитална мултимедийнаонтология) и програмни инструменти за активен диалог междуобучаващи и обучавани.
 3. 3. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ 1. Решаване на основните задачи, включени в Етап I на НП46  Научноизследователски обзор на съвременното развитие на социалните мрежи и насоките за тяхното приложение в областта на висшето образование;  Изследване на специфичните изисквания на преподавателите и студентите от ИУ-Варна като активни потребители на социалната Интернет мрежа (вкл. Разработване на анкети, разпространение на анкети, обработка на резултатите);  Програмни средства и платформи за ефективно изграждане, поддържане и развитие на социални мрежи за висшето икономическо образование – инсталиране на софтуер с отворен код в „облачната“ платформа на Black Board - coursesites; иззграждане на списъци с данни за преподаватели и студенти; инсталиране на софтуер от класа „работни инструменти“ – blog, wiki, groups, glossary, journals, podcaster, calendar; графичен дизайн на социалния сайт;  Ползване на безплатно/свободно образователно съдържание на консорциума OCW, MIT (дисциплини като „Основи на информатиката“ (Дражев, Кръстева и студентите), Интернет технологии (Дражев и студентите), Безопасност и защита на информационни мрежи и сисеми (Дражев, Кръстева, Господинов);  Публикуване на монографично изследване на тема „Социални интернет мрежи и кооперирана интелигентност“ с автор доц. д-р Стефан Дражев и рецензенти проф. д-р Аврам Ескенази от ИМИ при БАН и доц. д-р Надежда Филипова от ИУ-Варна.НП-46/Първи етап/2011/ Страница 2
 4. 4. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ РАБОТНА ПРОГРАМА/ЗАДАЧИ НА ЕТАП 1Месец Вид основна дейност Осн. изпълнители(начало) Научноизследователски обзор на съвременното развитие на Доц. д-р Ст. Дражев иМесец социалните мрежи и насоките за тяхното приложение в колектив от Бултийм1/юли областта на висшето образование ООД Изследване на специфичните изисквания на Доц. Д-р П. Петров,Месец 2/авг преподавателите и студентите от ИУ-Варна като активни Ас. Радка Начева, потребители на социалната Интернет мрежа докторанти и студенти Подготовка за печат и отпечатване на изследване на колектив под редакцията на доц. д-рМесец 3/спт тема "Социални Интернет мрежи и кооперирана Стефан Дражев и интелигентност " Бултийм ООД Доц. д-р Ст. Дражев и Инталиране на системен и приложен софтуер за изгражданеМесец 4/окт колектив от Бултийм на социална мрежа за целите на обучението на ИУ-Варна ООД Адаптиране на безплатно/свободно образователно Доц. д-р Ст. Дражев иМесец съдържание на консорциума OCW, MIT за целите на колектив от Бултийм5,6/нмв,дкм обучението в ИУ ООД ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ  Представяне на междинните резултати по НП46 на международна конференция в УНСС, 2-3 Декември 2011 г., доцент Стефан ДражевНП-46/Първи етап/2011/ Страница 3
 5. 5. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ УЧАСТНИЦИ В НАУЧНО-ПРИЛОЖНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В изследоватеският екип са включени следните преподаватели, студенти и външни сътрудници:№ име кат/спец Преподаватели и външни сътрудници Означение в проекта 1 доц. д-р Стефан Дражев НП-46-ИУ-СД Информатика 2 доц. д-р Павел Стоянов Петвов НП-46-ИУ-ПП Информатика 3 гл.ас. Стойчо Василев Стоев НП-46-ИУ-СС Информатика 4 ас. Радка Валериева Начева НП-46-ИУ-РН Информатика 5 ас. Божана Илиева Иванова НП-46-ИУ-БИ Информатика 6 хон. ас. Илиян Красимиров Николов НП-46-ИУ-ИН Бултийм ООД 7 хон. ас. Лозко Василев Димитров НП-46-ИУ-ЛД Бултийм ООД 8 Иван Господинов Господинов НП-46-ИУ-ИГ Бултийм ООД 9 Х. ас. Видилина Кръстева Кръстева НП-46-ИУ-ВД Информатика Студенти10 Ния Мариянова Маринова НП-46-ИУ-НМ ф.н. 3300, БИС, 4 курс, 51 гр.11 Георги Руменов Марчев НП-46-ИУ-ГМ ф.н. 3302, БИС, 4 курс, 51 гр.12 Нилифер Тургаева Караалиева НП-46-ИУ-НК ф.н. 3215 , Инф, 4 курс, 48 гр. Студенти-доброволци13 Дияна Христова Гаджилова НП-46-ИУ-ДХ ф.н. 3298, БИС, 4 курс, 51гр.14 Александър Панайотов НП-46-ИУ-АП ф.н. 3303 БИС, 4 курс, 51гр.15 Донка Димитрова Пенкова НП-46-ИУ-ДД ф.н. 3312, БИС, 4 курс, 51гр.16 Мартин Митков Апостолов НП-46-ИУ-МА ф.н. 3188, Инф, 4 курс, 47гр.17 Славена Стоянова Патлеева НП-46-ИУ-СС ф.н. 3208, Инф, 4 курс, 47гр.18 Николай Стаматов Граматиков НП-46-ИУ-НГ ф.н. 3197, Инф, 4 курс, 47гр.НП-46/Първи етап/2011/ Страница 4
 6. 6. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Обемът и видовете работи, извършени от участниците за първия етап наизследването, е както следва: Участници Нилифер Катааилиева Видилина Кръстева Иван Господинов Общ брой часове Божана Иванова Лозко Димитров Илиян Николов Стефан Драцев Георги Марчев Ния Маринова Павел Петров Стойчо Стоев Описание на видовете дейности по проектаДейност код Научноизследователски обзор на съвременното развитие на социалните мрежи и насоките заД.1.1. тяхното приложение в областта на висшето 186 30 8 6 4 0 36 36 36 10 10 10 образование Изследване на специфичните изисквания на преподавателите и студентите от ИУ-Варна катоД.2.1. активни потребители на социалната Интернет 52 6 8 8 6 0 4 4 4 4 4 4 мрежа (анкетиране) Подготовка за печат на изследване на темаД.3.1. "СоциалниИнтернет мрежи и кооперирана 231 30 8 6 4 0 56 56 56 5 5 5 интелигентност "Д.3.2. Отпечатване на изследване на тема Социални 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Интернет мрежи и кооперирана интелигентност " Инталиране на системен софтуер за изгражданеД.4.1. на социална мрежа за целите на обучението на 70 12 12 6 10 0 0 0 30 0 0 0 ИУ-Варна Инталиране на приложен софтуер за изгражданеД.4.2. на социална мрежа за целите на обучението на 92 10 10 6 6 0 20 30 10 0 0 0 ИУ-Варна Разработване на указания за адаптиране наД.5.1. безплатно/свободно образователно съдържание 66 20 12 10 6 0 6 6 6 0 0 0 на консорциума OCW Адаптиране на безплатно/свободноД.6.1. образователно съдържание на консорциума OCW, 150 6 0 6 30 0 6 6 6 30 30 30 MIT за целите на обучението в ИУД.7.1. Научни доклади за резултатите от изследванията 60 18 12 12 0 0 6 6 6 0 0 0 на национална конференцияД.9.1. Разработване на документация за междинен 52 8 8 8 4 0 4 4 4 4 4 4 отчет за постигнатите резултати по темата Общо планирани часове 989 140 78 68 70 0 148 158 168 53 53 53 (добр.+хонорар) Общо планирани хонорувани часове 154 0 0 0 25 0 25 25 25 18 18 18 по участнициНП-46/Първи етап/2011/ Страница 5
 7. 7. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ В рамките на това изследване анкетирахме преподаватели и студенти наИкономически университет – Варна, за да проучим специфичните им изискваниякато потенциални активни потребители на „Социална мрежа на ИУ – Варна“. Задачи на проучването са следните: 1. Да се получи обратна информация от активни Интернет потребителиотносно това дали използват социални мрежи, кои са тези мрежи и с какви целиги използват. 2. Да се получи информация за предразположеността на преподаватели истуденти към използване на социална мрежа, създадена специално заИкономически университет – Варна, т.е. дали биха споделяли опита и знаниятаси по определени теми. 3. Да се получи информация за това под каква форма биха го направили ис какви цели биха използвали мрежата. Обекти на проучване: преподаватели и студенти от Икономическиуниверситет - Варна. Методи и техники: Анкетни карти за анонимно интервюиране. Създадениса две анкетни карти – една за преподаватели в ИУ – Варна и една за студентина ИУ – Варна. Период на провеждане на проучването: Сред студенти на ИУ – Варна епроведено от 23.10.2011 г. до 5.11.2011 г.. Сред преподаватели наИкономически университет - Варна- от 30.10.2011 г. до 05.12.2011 г. Организация на проучването: Анкетните карти на целеви групи са разработени чрез web-базирансофтуер за проучвания1, достъпен на http://www.surveymethods.com. На всяка отгрупите е предоставен линк към анкетата. Всяка анкета за студенти и преподаватели от ИУ – Варна съдържа по 20въпроса, разделени в три групи: „Общи данни“ - възраст, пол, катедра, години опит при работа с компютър и Интернет, опит със социални мрежи и отношение към използване на социални мрежи на работното място с цел развлечение; „Социални мрежи“ - разделът се попълва от тези, които работят със социални мрежи – къде най-често използват социални мрежи, средно колко време на ден отделят, какво е отношението им към1 Уеб-базираната система за анкетиране е разработена с активното участие на ас. РадкаНачева, кат. „Информатика“, ИУ-ВарнаНП-46/Първи етап/2011/ Страница 6
 8. 8. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ мрежите, по какъв начин комуникират, какво споделят, с какви цели ги посещават и колко често проверяват профилие си; „Социална мрежа на ИУ“ – анкетираните споделят професионалните / научните си интереси, готови ли са да споделят с останалите знанията и опита си, с каква цел биха използвали Социалната мрежа на ИУ, под каква форма биха споделили информация и какви резултати биха постигнали след присъединяването си към мрежата. Предвидена е възможност и за допълнителни коментари относно проекта и свързаното с него проучване. Проучването сред студенти бе разпространено чрез социалните мрежиFacebook, Google+, SteDraNet и http://bit.ly/jMOhkK. Анкетата за преподаватели бе разпространена чрез публикуваните в уебсайта на Икономически университет - Варна e-mail адреси. Проучването еизпратено на 274 преподаватели, като не са включени хоноруваните асистентии докторантите. Пет от изпратените писма не са доставени успешно. Резултати: От студентите на ИУ – Варна са получени 84 анкетни карти, като73 са приключени успешно, а 11 са попълнени частично. От преподаватели саполучени 130 анкетни карти, от които 103 са завършени успешно, а 27 не саприключени. Данните, които представяме в таблиците по-долу, се отнасят само доприключилите успешно анкетите. Ако даден отговор не е избран от нито единучастник в анкетата, то този отговор не е представен в съответната таблица. АНКЕТА ЗА СТУДЕНТИ Въпрос 1 – „Пол“ Пол % Мъже 27,4 Жени 72,6 Въпрос 2 – „Възраст“ Години % 18 – 24 89 25 – 34 8,2 35 – 44 2,8НП-46/Първи етап/2011/ Страница 7
 9. 9. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Въпрос 3 – „Катедра“ Катедра % Финанси и кредит 1,4 Логистика 1,4 Икономика и управление на 2,7 строителството Икономика и управление на 1,4 търговията Стокознание 35,6 Аграрна икономика 21,9 Информатика 31,5 Стопанско управление 2,7 Международни икономически 1,4 отношения Въпрос 4 – „От колко години работите с компютър?“ Опит в години % 0 - 2 години 2,7 2 - 4 години 6,9 4 - 6 години 16,4 6 - 8 години 27,4 8 - 10 години 20,5 10 - 12 години 12,3 12 - 15 години 6,9 над 15 години 6,9 Въпрос 5 – „От колко години използвате Интернет?“ Опит в години % 0 - 2 години 2,7 2 - 4 години 12,3 4 - 6 години 20,5 6 - 8 години 37 8 - 10 години 12,3 10 - 12 години 9,6 12 - 15 години 4,2 над 15 години 1,4НП-46/Първи етап/2011/ Страница 8
 10. 10. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Въпрос 6 – „Използвате ли социални мрежи и от колко време?“ Опит със соц. мрежи % Не използвам 6,9 0 - 2 години 10.9 2 - 4 години 41,1 4 - 6 години 24,7 над 6 години 16,4 Въпрос 7 – „Считате ли за редно използване на социални мрежи наработното място с цел развлечение?“ Отговор % Да 31,5 Не 68,5 Представените проценти в таблиците, съответстващи на въпроси от 8 до14, се отнасят до анкетираните, които използват социални мрежи. Техният общброй е 68. Въпрос 8 – „Къде най-често работите със социални мрежи?“ Място на работа % Вкъщи 85,3 Навсякъде, мобилен съм 14,7 Въпрос 9 – “Колко време на ден отделяте за работа със социални мрежи?” Време % до 30 минути 16,2 до 1 час 17,6 до 2 часа 32,4 до 3 часа 11,8 до 4 часа 7,3НП-46/Първи етап/2011/ Страница 9
 11. 11. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ до 5 часа 5,9 до 6 часа 1,5 повече от 6 часа 7,3 Въпрос 10 – „Как бихте определили отношението си към социалнитемрежи?“ Отговор % Не ги намирам за интересни и особено полезни и 10,3 затова ги използвам много рядко. Намирам ги за полезни по отношение на 11,8 работата ми. Използвам ги с удоволствие. Намирам ги за 72 полезни при създаване на нови контакти и поддържане на съществуващи. Те са част от живота ми. Не мога без тях. 5,9 Въпроси 11, 12 и 13 дават възможност за избор на повече от един отговор.Поради тази причина данните в съответните таблици представляват процента навсички избрали съответния отговор. Затова сумата от всички проценти е по-голяма от 100. Въпрос 11 – „Какви начини за комуникация в социалните мрежипредпочитате?“ Отговор % Лично съобщение 61,8 Чат 63,2 Коментари на стена на приятели 23,5 Коментари на публикации на приятели 27,9 Членуване и коментари в групи 25,0НП-46/Първи етап/2011/ Страница 10
 12. 12. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Въпрос 12 – „Каква информация най-често споделяте?“ Отговор % Забавна информация / Цитати / Вицове 54,4 Информация, свързана с професионалните ми 62,7 интереси Музикални видеоклипове 64,7 Новини 39,7 Обяви за работа 5,9 Проучвания 10,3 Резултати от работа с приложения 11,8 Реклами 1,5 Снимки 63,2 Специфична за работата ми информация 13,2 Техническа / научна информация 14,7 Трейлъри на / откъси от филми 17,7 Някои от респондентите са посочили, че споделят „публикации,свързани снови заглавия на книги“ и „интересни и любопитни статии“. Въпрос 13 – „С каква цел използвате социални мрежи?“ Отговор % Игри / Развлечение 29,4 Комуникация с клиенти 5,9 Комуникация с колеги 47,1 Комуникация с приятели 91,2 Новини 47,4 Образователни цели 43,8 Организиране на събития 22,1 Пазаруване 8,8 Продажби 4,4 Реклама 5,9 Проучвания 20,6 Споделяне 50НП-46/Първи етап/2011/ Страница 11
 13. 13. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Въпрос 14 – „Колко често проверявате профилите си в социалните мрежи?“ Отговор % Няколко пъти дневно 70,6 Веднъж дневно 22,1 Няколко пъти седмично 7,3 Въпрос 15 – „Моля, посочете в каква област са професионалните Виинтереси“ Област % Счетоводство 2,4 Финанси 12,5 Търговия 22,5 Индустрия 8,1 Строителство и недвижима собственост 2,1 Информатика 19,6 Мениджмънт 41,3 Друга 33,0 Заб. Респондентите имат възможност да изберат повече от една област на професионалниинтереси Въпрос 16 – „Бихте ли споделяли знания и опит в Социалната мрежа на ИУ?“ Отговор % Да 87,7 Не 12,3 Въпрос 17 – “С какви цели бихте използвали Социалната мрежа на ИУ?” Отговор % За връзка с колеги 84,9 За връзка с преподаватели 74,0 За изпращане на / получаване на резултати от 63,0 курсови задания За получаване на информация относно изисквания и 69,9 въпросници за изучаваните от мен дисциплини За получаване на материали за лекции / упражнения / 69,9 самоподготовка за контролни работи / изпитиНП-46/Първи етап/2011/ Страница 12
 14. 14. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ За популяризиране на събития, свързани с 30,1 професионалните ми интереси За провеждане на анкети, свързани с професионалните 23,3 ми интереси За провеждане на дискусии по интереси с колеги и 37,0 преподаватели За провеждане на контролни работи / изпити 32,9 За провеждане на лекции / упражнения по 35,6 изучавани дисциплини За споделяне на новости и събития от областите, в 39,7 които имам професионални интереси Като други цели са посочени „споделяне на образователни филми“. Въпрос 18 – „Под каква форма бихте споделяли информация?“ Отговор % PDF / DOC 53,4 Wiki 21,9 Блог 20,6 Видео 35,6 Връзки към външни сайтове 42,5 Интерактивни средства, предоставяни от 13,7 приложението Презентации 39,7 Съобщения 79,5 Форум 38,4НП-46/Първи етап/2011/ Страница 13
 15. 15. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Въпрос 19 – „Какви резултати очаквате да постигнете следприсъединяването си към Социална мрежа на ИУ - Варна?“ Отговор % Повишаване качеството на обучение 52,1 Повишаване на интереса ми към дисциплините, 48,0 по които се обучавам Обмяна на опит и знания по дадени теми с 83,6 колеги и преподаватели Други очаквания: „създаване на дигитално съдържание по дисциплине вИУ“, „улесняване на учебният процес“, „поддържане на връзка, с хората с коитоси учил 4 години, било то колеги или преподаватели“. Въпрос 20 – „Допълнителни коментари относно проучването“ Това са част от направените коментари, даващи идеи относно проучванетои проекта: „Мисля, че е много добре да се пускат подобни анкети.“ „Надявам се социалната мрежа да включва и възможност за комуникациямежду бивши студенти на университета.“ „Ще бъде хубаво да имаме своя собствена социална мрежа, в която даможем да намерим всичко свързано с нашия университет и да бъдем на нивотона чуждите висши учебни заведения, които правят всичко възможно, за даподдържат контактите между завършилите студенти и тепърва искащите да сеобучават в тяхното учебно заведение.“ „Да има подробно ръководство на български за работа със социални мрежиза образованието.“НП-46/Първи етап/2011/ Страница 14
 16. 16. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ АНКЕТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ Въпрос 1 – „Пол“ Пол % Мъже 37,9 Жени 62,1 Въпрос 2 – „Възраст“ Години % 18 – 24 3,9 25 – 34 35,9 35 – 44 29,1 45 - 54 22,3 55 - 64 6,8 65 - 75 1 75+ 1 Въпрос 3 – „Катедра“ Катедра % Счетоводна отчетност 14,5 Финанси и кредит 10,6 Обща икономическа теория 3,9 Икономика и управление на 4,9 строителството Икономика и управление на 7,8 индустрията Икономика и управление на 3,9 търговията Стокознание 4,9 Аграрна икономика 1,9 Информатика 5,8 Статистика 2,9 Математически науки 2,9 Физическо възпитание и спорт 1,9 Стопанско управление 4,9 Маркетинг 6,8НП-46/Първи етап/2011/ Страница 15
 17. 17. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Икономика и организация на туризма 4,9 Международни икономически 4,9 отношения Философски науки 2,9 Западноевропейски езици 7,8 Славянски езици 1,9 Въпрос 4 – „От колко години работите с компютър?“ Опит в години % 2 - 4 години 1 4 - 6 години 1 6 - 8 години 2,9 8 - 10 години 9,6 10 - 12 години 18,5 12 - 15 години 18,5 над 15 години 48,5 Въпрос 5 – „От колко години използвате Интернет?“ Опит в години % 2 - 4 години 1,9 4 - 6 години 2,9 6 - 8 години 10,6 8 - 10 години 16,5 10 - 12 години 28,2 12 - 15 години 27,2 над 15 години 12,7 Въпрос 6 – „Използвате ли социални мрежи и от колко време?“ Опит със соц. мрежи % Не използвам 24,3 0 - 2 години 25,2 2 - 4 години 33,1 4 - 6 години 6,8 над 6 години 10,6НП-46/Първи етап/2011/ Страница 16
 18. 18. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Въпрос 7 – „Считате ли за редно използване на социални мрежи наработното място с цел развлечение?“ Отговор % Да 13,6 Не 86,4 Представените проценти в таблиците, съответстващи на въпроси от 8 до14, се отнасят до анкетираните, които използват социални мрежи. Техният общброй е 78. Въпрос 8 – „Къде най-често работите със социални мрежи?“ Място на работа % Вкъщи 84,6 На работа 1,3 Навсякъде, мобилен съм 14,1 Въпрос 9 – “Колко време на ден отделяте за работа със социални мрежи?” Време % до 30 минути 66,7 до 1 час 15,4 до 2 часа 10,3 до 3 часа 2,6 до 6 часа 3,9 повече от 6 часа 1,3 Въпрос 10 – „Как бихте определили отношението си към социалнитемрежи?“ Отговор % Не използвам вече, тъй като не намирам време и 1,3 нямам необходимост. Не ги намирам за интересни и особено полезни и 41,0 затова ги използвам много рядко. Намирам ги за полезни по отношение на 17,9 работата ми.НП-46/Първи етап/2011/ Страница 17
 19. 19. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Използвам ги с удоволствие. Намирам ги за 32,1 полезни при създаване на нови контакти и поддържане на съществуващи. Те са част от живота ми. Не мога без тях. 7,7 Допълнителните коментари, които са оставили някои от анкетираните, саследните: „Социалните мрежи са чудесен начин за разтоварване.“ „Не ги използвам често, но са подходящи за поддържане на лични контактис хора, с които нямам възможност да се виждам често.“ „Като навик са тяхното използване, не че са ми полезни.“ „Много зависи от конкретната социална мрежа. Поради естеството наработата си следя развитието на всички, но ги използвам само за работниконтакти и получаване на актуална информация.“ „Използвам ги предимно за комуникация със студенти от дист.програми.“ „Ползвам ги като форма на контакти с децата ми.“ Въпроси 11, 12 и 13 дават възможност за избор на повече от един отговор.Поради тази причина данните в съответните таблици представляват процента навсички избрали съответния отговор. Затова сумата от всички проценти е по-голяма от 100. Въпрос 11 – „Какви начини за комуникация в социалните мрежипредпочитате?“ Отговор % Лично съобщение 80,8 Чат 32,1 Коментари на стена на приятели 30,8 Коментари на публикации на приятели 39,7 Членуване и коментари в групи 24,4 Въпрос 12 – „Каква информация най-често споделяте?“ Отговор % Забавна информация / Вицове 37,9 Информация, свързана с професионалните ми 34,6 интереси Музикални видеоклипове 26,9 Новини 42,3 Обяви за работа 1,3НП-46/Първи етап/2011/ Страница 18
 20. 20. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Проучвания 14,1 Резултати от работа с приложения 3,9 Реклами 2,6 Снимки 33,3 Специфична за работата ми информация 23,1 Техническа / научна информация 6,4 Трейлъри на / откъси от филми 3,9 Някои от респондентите са посочили, че споделят „информация, свързана сучебния процес“ и „поздравления към близки, познати, студенти по различниповоди“. Въпрос 13 – „С каква цел използвате социални мрежи?“ Отговор % Игри / Развлечение 15,4 Комуникация с клиенти 5,1 Комуникация с колеги 51,3 Комуникация с приятели 84,6 Новини 29,5 Образователни цели 21,8 Организиране на събития 23,1 Пазаруване 3,9 Реклама 1,3 Проучвания 14,1 Споделяне 20,5 Не са посочени други цели. Въпрос 14 – „Колко често проверявате профилите си в социалните мрежи?“ Отговор % Няколко пъти дневно 19,2 Веднъж дневно 38,4 Няколко пъти седмично 19,2 Веднъж седмично 14,1 Няколко пъти месечно 3,9 Веднъж месечно 1,3 Няколко пъти годишно 2,6 Веднъж годишно 1,3НП-46/Първи етап/2011/ Страница 19
 21. 21. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Въпрос 15 – „Моля, посочете в каква област са професионалните Виинтереси“ Данните, които представяме в следната таблица, са на база на повече отедин отговор на анкетираните: Област % Счетоводство 33,1 Финанси 28,9 Търговия 8,2 Строителство и недвижима собственост 12,5 Микро-Макро Икономика 21,3 Философия 1,2 Математика 18,1 Информатика 37,2 Статистика 12.7 Западни езици 11,0 Физическа култура 10,2 Въпрос 16 – „Бихте ли споделяли знания и опит в Социалната мрежа на ИУ?“ Отговор % Да 79,6 Не 20,4 Въпрос 17 – “С какви цели бихте използвали Социалната мрежа на ИУ?” Отговор % За връзка с колеги 75,7 За връзка с преподаватели 83,5 За изпращане / получаване на резултати от 72,8 курсови задания За получаване на информация относно изисквания и 51,5 въпросници за изучаваните от мен дисциплини За получаване на материали за лекции / упражнения / 29,1 самоподготовка за контролни работи / изпити За популяризиране на събития, свързани с 43,7 професионалните ми интереси За провеждане на анкети, свързани с професионалните 41,8 ми интересиНП-46/Първи етап/2011/ Страница 20
 22. 22. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ За провеждане на дискусии по интереси с колеги и 16,5 преподаватели За провеждане на контролни работи / изпити 18,5 За провеждане на лекции / упражнения по 43,7 изучавани дисциплини За споделяне на новости и събития от областите, в 26,2 които имам професионални интереси Като други цели са посочени „споделяне на образователни филми“ и „зазаявки на консултации от студенти за обявяване на резултати от текущ контрол“. Въпрос 18 – „Под каква форма бихте споделяли информация?“ Отговор % PDF / DOC 82,5 Wiki 5,8 Блог 14,6 Видео 19,4 Връзки към външни сайтове 49,5 Интерактивни средства, предоставяни от 22,3 приложението Презентации 54,4 Съобщения 65,1 Форум 25,2 Въпрос 19 – „Какви резултати очаквате да постигнете следприсъединяването си към Социална мрежа на ИУ - Варна?“ Отговор % Повишаване качеството на обучение 56,3 Повишаване на интереса ми към дисциплините, 68,0 по които се обучавам Обмяна на опит и знания по дадени теми с 62,1 колеги и преподаватели Други очаквания: „Информиране на преподавателите по останалите дисциплини заестеството на преподавания от мен предмет и ползата от него.“ „Нямам очаквания. Зависи от функционирането на системата. Само да не сеполучи обратен на повишаване на качеството ефект...“ „Бърза връзка със студентите и поддържане на обратна връзка с тях.“НП-46/Първи етап/2011/ Страница 21
 23. 23. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ „Социалните мрежи са още един канал за комуникация. Представянето наинформация там обаче има своята специфика. Това че се използва за някаквакомуникация, не значи че непосредствено ще повиши качеството наобучението.“ „Това би била още една възможност за активиране на студентите през"извън аудиторното" им време.“ „Загуба на време, разсейване, откъсване от реалността“ „Не възнамерявам (поне засега) да използвам такова нещо, дори и да сеприсъединя.“ „Създаване на дигитално съдържание по дисциплините в ИУ.“ Въпрос 20 – „Допълнителни коментари относно проучването“ Както може да се очаква при внедряването на определена новост за даденаинституция, получихме разнообразни коментари относно проекта. Това са частот тях: ПОЛОЖИТЕЛНИ МНЕНИЯ „Крайно време беше да се направи!“ „Поздравления за допитването! Не съм активен ползвател и любител насоцилните мрежи, но явно реалността ги налага и трябва да се съобразяваме стях. Една собствена социално мрежа на ИУ може би ще бъде полезна вкомуникацията ни със студентите, а и ще ни направи по-атрактивни...“ „Дано анкетата има реален ефект за бъдещия проект на университета.“ „Е, надявам се да стане факт, социалната мрежа на ИУ“ „Надявам се да не остане само проучване.“ „Интересно и необходимо, много добра идея е да има социална мрежа наИУ“ „Въпросите са интересни, давате интересни идеи, продължавайте!“ „С пожелание за постигане на целите от поставените задачи.“ „Полезно, конкретно, целенасочено.“ „Добра идея - желая успех!“ ОТРИЦАТЕЛНИ МНЕНИЯ „Всичко това няма да се случи без качествена безжична интернет връзка натериторията на университета. В момента сигналът е слаб, на места липсващ,login-ът не е възможен с всички браузъри. Според мен би било добребезжичната мрежа изцяло да се отвори, а само компютрите на администрациятада са свързани в по-защитена кабелна мрежа. Успех!“НП-46/Първи етап/2011/ Страница 22
 24. 24. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ „Социалната мрежа на ИУ трябва да дава достатъчно възможности, за дамотивира преподавателите да я използват. Разработването например наплатформа за дистанционно обучение, но за отделни дисциплини енеобходимост. За целта обаче трябва да се гарантира сигурността и авторскитеправа. Към момента, преподаватели от една специалност и дисциплина иматбезпроблемен достъп до всички материали по всички дисциплини. Товаобезсмисля усилията. Затова аз лично предпочитам мои платформи, мои сайтовеи форми за комуникация със студентите.“ „Добре би било да се изясни защо на ИУ ще му трябва собствена социалнамрежа, при положение че могат да се ползват широкоизвестни такива -например linkedin (колкото да не е facebook).“ КЛАСАЦИЯ НА ПЕТТЕ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ (СПОРЕД АНКЕТИРАНИТЕ)Според включилите се в проучването топ 5 на най-често използванитесоциални мрежи у нас изглежда така: Facebook 95,8% Google+ 43,3% Twitter 32,1% LinkedIn 26,5% MySpace 26,0% Би трябвало да се отбележи, че единствената за сега професионалнасоциална мрежа LinkedIn е на 4-то място. Един от изводите, който може дасе направи на базата на този факт е, че бумът в използването насоциалните мрежи за професионално развитие на специалистите (а несамо за обмен на развлекателна информация) предстои.НП-46/Първи етап/2011/ Страница 23
 25. 25. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Социална мрежа на ИУ- входен екран на Уеб-базираната системаНП-46/Първи етап/2011/ Страница 24
 26. 26. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“СПОДЕЛЕНО ЗНАНИЕ: СВОБОДНО (БЕЗПЛАТНО) УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДЕЩИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО СВЕТА (УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ЛЕКЦИИ, ЗАДАЧИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ)НП-46/Първи етап/2011/ Страница 25
 27. 27. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Преподавателско пространство в социалната мрежа на ИУ-ВарнаНП-46/Първи етап/2011/ Страница 26
 28. 28. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“Покана за участие на преподавател в социалната мрежа: Здравейте, Бих желал да ви поканя да участвате като ПРЕПОДАВАТЕЛ/АДМИН на ИУ-Варна в социалната мрежа UE-Varna-SNS. Кликнете за регистрация! Ако имате някакви допълнителени въпроси, моля, отговорете на това писмо... Благодаря ви за вашето внимание. С поздрави, Администратор на мрежатаПокана за студентите за участие в социалната мрежа: Здравейте, Бих желал да ви поканя да участвате като студент на ИУ-Варна в социалната мрежа UE-Varna-SNS. Кликнете за регистрация! Ако имате някакви допълнителени въпроси, моля, отговорете на това писмо... Благодаря ви за вашето внимание. С поздрави, Администратор на мрежатаНП-46/Първи етап/2011/ Страница 27
 29. 29. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“Google+ Популяризиране на социалната мрежа на ИУ чрез Google-кръговете Входен екран за достъп до дадена учебна дисциплинаНП-46/Първи етап/2011/ Страница 28
 30. 30. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Категории учебно съдържание на социалната мрежа Изгражадне на Споделено учебно съдържание знание Сценарии на изпитни процедури Интерактивни инструменти Добавяне и търсене на литература Изгражадне на Сценарии на Интерактивни Добавяне и учебно изпитни инструменти търсене на съдържание процедури литератураОбразователен Тест Дискусионен борд Основен учебникмодулУчебна Анкета Блог Допълнителнапрограма/план литератураАудио-материал Задания Дневник Търсене на литератураВидео-материал Самооценка и Wiki Google Scholar оценка на резултатаСнимков материал Електронни групиАдреси на Уеб Гласова пощасайтовеСлайдови Гласовапрезентации презентация (MP3)PDF учебни ПодкастингфайловеНП-46/Първи етап/2011/ Страница 29
 31. 31. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“ Публикуван (споделен) реферат на студент по дадена тема (слайдовапрезентация): Добавени нови документи като електронна образователна онтологияНП-46/Първи етап/2011/ Страница 30
 32. 32. Научен проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от Икономическия Университет-Варна“Раздел „Публикувани нови деокументи в областта на образованието и науката“ Раздел „Анонсиране на безплатно учебно съдържание“НП-46/Първи етап/2011/ Страница 31

×