Senioři v ČR (2013)

401 views
305 views

Published on

Prezentace z tiskové konference ČSÚ (9. 10. 2013) o životě seniorů v České republice. Tisková konference se zaměřila na stárnutí české populace, zaměstnanost seniorů a jejich motivace pracovat, a také na příjmy domácností starobních důchodců.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Senioři v ČR (2013)

 1. 1. SENIOŘ V ČR ŘI Daniel Chy Ondřej Nývlt ytil, ytil Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference 9. října 2013, Praha e, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz
 2. 2. Stručná charakteristika p prezentace ■ Základní demografické charak kteristiky osob ve starším věku a jejich participace na trhu prá áce ■ Specifika pracujících starobníc důchodců (jejich počet, ch vzdělanostní a profesní struktu regionální rozdíly) ura, ura ■ Plánovaná pracovní kariéra os v předdůchodovém věku sob ■ Příjmová situace pracujících důchodců versus nepracujících důchodců ■ „Preferovaná soužití starších osob v domácnostech Preferovaná“ 2
 3. 3. Zdroje dat ■ Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) – kontinuální h čtvrtletní šetření, přibližně 25 t tisíc domácností (50 tis. osob ve věku 15 let a více) ■ mezinárodně srovnatelné – Eu uropean Union Labour Force Survey (EU LFS) ■ Přechod do důchodu – jedno orázový modul realizovaný v roce 2012 ve VŠPS, přibližně 13 tis osob VŠPS síc ■ Výběrové šetření životní pod dmínky (SILC) – kontinuální každoroční šetření, přibližně 9 tisíc domácností šetření ■ Projekce obyvatelstva 2013– –2101 – vydal Český statistický úřad, úřad vychází ze základních de emografických statistik 3
 4. 4. Výsledky projekce (střední varianta) 2013–2101 2013 2101 Vývoj věkového složení obyvatel za věkové skupin ny 100 90 16,8 20,9 24,3 28,5 80 32,5 33,9 32,1 32,6 32,8 32,5 70 Věkové skupiny 60 [v %] 50 68,4 68 4 65+ 63,7 63 7 40 15 - 64 62,9 59,3 54,6 53,9 55,8 54,7 54,7 55,3 0 - 14 30 20 10 14,8 15,3 12,8 12,2 12,9 12,3 12,1 12,7 12,5 12,2 2013 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 0 Zdroj: ČSÚ 4
 5. 5. Základní charakteristiky z zaměstnanosti osob ve starším věku v České rep publice 2013 2010 0 2011 2012 55–59 let 67,1 69,3 71,3 72,3 60–64 let 65–69 let 65 69 l t Celkem starobní důchodci do věku 70 let (v tis.) z toho: Zaměstnaní Bez zaměstnání Míra zaměstnanosti (v %) Hranice odchodu do starobního důchodu í ů k 1. lednu Muži Ženy bez vychovaného dítěte Ženy s 1 vychovaným dítětem Ženy se 2 vychovávanými dětmi 25,2 9,5 95 25,8 9,3 93 27,5 9,2 92 29,7 9,7 97 0 1 240,0 1 251,1 1 266,3 1 261,7 129,6 4 1 110,4 10,4 132,6 1 118,5 10,6 140,0 1 126,4 11,1 145,1 1 116,6 11,5 m 62r+2m 60r+8m m m 59r+8m m 58r+8m 62r+2m 61r 60r 59r 62r+4m 61r+4m 60r+4m 59r+4m 62r+6m 61r+4m 60r+4m 59r+4m (1. pololetí) Míra zaměstnanosti dle věku (v %) Zdroj: VŠPS, z dat MPSV – vlastní odhady 5
 6. 6. Osoby ve starším věku po odle úmyslu pracovat a důvodu pracovat Osoby ve věku 50–69 let podle úmyslu pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu v ČR v roce 2012 NE 646,8 tis. osob / 58,4 % Osoby ve věku 50–69 let podle důvodu pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu v ČR v roce 2012 JINÉ 105,5 tis. osob / 22 9 % 22,9 ANO 461,2 tis. osob / 41,6 % FINANČNÍ 355,6 tis. osob / 77,1 % * nezahrnuje osoby, které v současné době práci nemají a ani si j nehledají ji Zdroj: AHM 2012 – Přechod do důchodu 6
 7. 7. Úmysl pracovat podle úze emního členění Úmysl osob ve věku 50–69 let pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu podle hustoty osídlení v ČR v roce 2012 Úmysl oso ve věku 50–69 let pracovat ob i po dosaž žení věku odchodu do starobn ního důchodu podle kraje ČR v roce 2012 e v% 90 Řídké osídlení 35,0 % 80 70 60 50 Střední osídlení 36,4 % 40 30 20 Husté osídlení 56,5 % 56,5 10 0 Zdroj: AHM 2012 – Přechod do důchodu 7
 8. 8. Úmysl pracovat podle vzd dělání a klasifikace Úmysl osob ve věku 50 69 l t Ú l b ěk 50–69 let pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu podle nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR v roce 2012 Úmysl osob ve věku 50 69 l t pracovat i po d l b ěk 50–69 let t dosažení ž í vě odchodu do starobního důchodu podle ěku kl lasifikace zaměstnání v ČR v roce 2012 Zaměstnání v NH onodárci a řídící pracovníci Záko Vysokoškolské 63,4 63,4 63 4 % Specialisté vníci ve službách a prodeji Pracov Střední Stř d í s maturitou t it 42,8 42 8 % hničtí a odborní pracovníci p Tech Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Střední bez maturity 32,6 % , Úředníci Řemeslníci a opraváři Základní 32,0 % Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Obsluha t jů ří í téři Ob l ha strojů a zařízení, montéři 0 10 20 30 40 50 60 70 v% Zdroj: AHM 2012 – Přechod do důchodu 8
 9. 9. Pracující starobní důchod podle vzdělání a kraje dci Podíl P díl pracujících starobních jí í h t b í h důchodců ve věku do 70 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání (průměr let 2010/2012) Podíl pracujících starobních dů h d ů ve věku P díl p jí í h t b í h důchodců ěk do 70 let podle kraje ČR (průměr let 2010/2012) v% 25 Základní Střední bez maturity 4,1 41% 7,6 76% 20 15 10 Střední s maturitou Vysokoškolské 13,5 % , 26,6 % 5 0 Zdroj: VŠPS 9
 10. 10. Pracující starobní důchod podle nejvyššího dci dosaženého vzdělání a vy ykonávané profese Pracující starobní důchodci ve věku do 70 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a vykonávané profese v Č (průměr let 2010/2012) ČR 100% 90% 80% 70% 60% Nekvalifikované profese (ISCO 9) 50% Středně kvalifikované profese (ISCO 3-8) 40% Vysoce klasifikované profese (ISCO1-2) 30% 20% 10% 0% Střední bez maturity Střední s maturitou Nejvyšší dosažené vzdělán ní Vysokoškolské Zdroj: VŠPS 10
 11. 11. Podíl zaměstnaných žen s částečným úvazkem ve zpracovatelském prům myslu ve věku 50–74 let v zemích EU (rok 2012) Zpracovatelský průmysl [v %] 22 Bulharsko 20 Česká republika 18 Maďarsko M ď k Slovensko 16 Estonsko Slovinsko Rumunsko Polsko 14 Lotyšsko Litva Lit 12 10 Německo Ně k Evro opská unie Itálie Portugalsko (2 zemí) 27 Francie Rakousko Finsko Dánsko Španělsko Švédsko Irsko Belgie Řecko Norsko Velká Británie 8 6 4 Švýcarsko Š ý k Nizozemsko 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Podíl čás stečných úvazků [v %] Zdroj: EU LFS 11
 12. 12. Význam sektoru zdravotn a sociální péče ní Podíl P díl zaměstnaných ž ( %) ve věku 50 74 let v sektoru ě t ý h žen (v ěk 50–74 let kt zdravotní a sociální péče v roce 2012 v zemích EU U Podíl v sektoru zdravotní a sociální péče 45 40 35 v% 30 25 20 15 10 5 0 Zdroj: EU LFS 12
 13. 13. Příjmy domácností starob bních důchodců Podíl domácností podle čistého ročního p j p příjmu na starobního důchodce seřazeného do decilového příjmového rozdělení z úhrn domácností (v roce 2012) za Podíl domácností [v %] [ ] 40 35 30 25 domácnosti s alespoň jedním starobním důchodcem 20 15 domácnosti s alespoň jedním pracujícím starobním důchodcem 10 5 0 Decil příjmového rozdělení Zdroj: SILC – Životní podmínky 13
 14. 14. Osoby ve starším věku p y podle typu soužití yp v domácnosti Muži a ženy ve věku 60–74 let podle typu soužití v domácnosti v ČR (v letech 1995–2012) Muži Ženy 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Žijící ve vícečlenné domácnosti (3 a více osob) Žijící v partnerské domácnosti (2 osoby) Žijící sami Zdroj: VŠPS 14
 15. 15. Závěr ■ Význam starších osob na trhu práce se bude zvyšovat s jejich rostoucím absolutním počtem, zvyšujícím se věkem odchodu d t í b l t í čt š jí í ěk d h d do starobního důchodu a vyšší oc chotou pracovat i ve starším věku ■ V starším věku pracují a mají v b d Ve t ší ěk jí jí budoucnu ú úmysl pracovat l t především osoby s vyšším vzd děláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích, často na čá č é ú ál í h f í h ča částečné úvazky – což je k žj v kontrastu se současným trhe práce v České republice em ■ Pracovní aktivita starobních dů ůchodců velmi významně ovlivňuje příjmy domácností starších oso ob ■ V posledních dvaceti letech sta osoby čím dál tím více žijí arší v domácnostech samy nebo po ouze se svým partnerem 15
 16. 16. Děkujem za pozornost me Daniel Chytil tel.: 274 054 152, e-m mail: daniel.chytil@czso.cz Ondřej Nývlt tel.: 274 054 069, e-m mail: ondrej.nyvlt@czso.cz Ilona Nováková á tel.: tel : 274 054 380, e-m 380 mail: ilona novakova@czso cz ilona.novakova@czso.cz Oddělení pracovní sil, migrace a rovných p p ích , g ý příležitostí ČSÚ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz 16

×