Sejarah Perkembangan Islam di INDIA

2,427 views
2,197 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah Perkembangan Islam di INDIA

 1. 1. Sejarah ringkas kedatangan Islam ke benua IndiaSejarah ringkas kedatangan Islam ke benua India Islam tersebar ke India dengan beberapa cara, antaranya:Islam tersebar ke India dengan beberapa cara, antaranya: 1.1. PERDAGANGANPERDAGANGAN  Pedagang Arab datang ke India untuk berniaga dan mendapatkan bekalanPedagang Arab datang ke India untuk berniaga dan mendapatkan bekalan makanan.makanan.  Daripada kesempatan itu, pedagang Arab turut menyebarkan risalahDaripada kesempatan itu, pedagang Arab turut menyebarkan risalah tauhid ini;Islam kepada masyarakat Indiatauhid ini;Islam kepada masyarakat India  Pusat perdagangan India ketika itu:- Gujerat, Malabar, Kerala danPusat perdagangan India ketika itu:- Gujerat, Malabar, Kerala dan Bombay..Bombay.. 2.2. PENAKLUKANPENAKLUKAN  Zaman Khalifah Uthman 23-25 H: hantar rombongan Islam untukZaman Khalifah Uthman 23-25 H: hantar rombongan Islam untuk meninjau keadaan di India.meninjau keadaan di India.  Zaman pemerintahan Al-Walid b. Abdul Malik: hantar 6000 orang keZaman pemerintahan Al-Walid b. Abdul Malik: hantar 6000 orang ke wilayah Sind untuk takluk India.wilayah Sind untuk takluk India.  3 abad kemudian, Islam teguh di India dibawah penguasaan Sultan3 abad kemudian, Islam teguh di India dibawah penguasaan Sultan Mahmud Al-Ghaznawi dari AfghanistanMahmud Al-Ghaznawi dari Afghanistan
 2. 2. 3.3. DAKWAH..DAKWAH..  Raja-raja, ulamak dan para pendakwah memasuki IndiaRaja-raja, ulamak dan para pendakwah memasuki India beramai-ramai untuk sebarluaskan Islam. Mereka mempunyaiberamai-ramai untuk sebarluaskan Islam. Mereka mempunyai pengaruh kuat.pengaruh kuat.  Antara ulamak terkenal: Syeikh Ismail Al-Lahori, SyeikhAntara ulamak terkenal: Syeikh Ismail Al-Lahori, Syeikh Mu’inuddin Al-Jisyti dan Syeikh Ali b. Syihab Al-Hamdzani.Mu’inuddin Al-Jisyti dan Syeikh Ali b. Syihab Al-Hamdzani.  Masyarakat India di Selatan dan Barat bermazhab Syafi’eMasyarakat India di Selatan dan Barat bermazhab Syafi’e kerana menerima ajaran Islam dari Arab yang dibawa olehkerana menerima ajaran Islam dari Arab yang dibawa oleh pendakwah dari Yaman dan Hadramaut.pendakwah dari Yaman dan Hadramaut.  Masyarakat India di Utara dan Timur, bermazhab HanafiMasyarakat India di Utara dan Timur, bermazhab Hanafi kerana pedagang Arab dari Afghanistan dan Turki.kerana pedagang Arab dari Afghanistan dan Turki.
 3. 3. Sepintas lalu……Sepintas lalu……  Kerajaan-kerajaan Islam di India..Kerajaan-kerajaan Islam di India..  Islam mula menapak di India pada kurun keIslam mula menapak di India pada kurun ke 77 1.1. Pemerintahan Muhammad bin Al-Qasim- berjaya tawan DaibulPemerintahan Muhammad bin Al-Qasim- berjaya tawan Daibul 2.2. Kerajaan GhaznawiKerajaan Ghaznawi oleh Mahmud Ghaznawi- takluk Punjab danoleh Mahmud Ghaznawi- takluk Punjab dan menjadikannya daerah Islam.menjadikannya daerah Islam. 3.3. Kerajaan GhoriKerajaan Ghori oleh Muhammad Al-Ghori- takluk semulaoleh Muhammad Al-Ghori- takluk semula wilayah yang bebaskan diri dari Ghaznawiwilayah yang bebaskan diri dari Ghaznawi 4.4. Kesultanan Delhi-Kesultanan Delhi- terdiri dari banyak kerajaan iaitu kerajaanterdiri dari banyak kerajaan iaitu kerajaan Mamluk, Tughluq, Khalji, Lodi, Suri, Syeid.Mamluk, Tughluq, Khalji, Lodi, Suri, Syeid. 5.5. Kerajaan Akbar-Kerajaan Akbar- mengamalkan dasar liberal, memperkenalkanmengamalkan dasar liberal, memperkenalkan agama baru, Din Ilahi: gabungan Islam,Hindu,Kristian danagama baru, Din Ilahi: gabungan Islam,Hindu,Kristian dan Zoroster. Dan akibat itu, beliau dikecam hebat para ulamakZoroster. Dan akibat itu, beliau dikecam hebat para ulamak 6.6. Kemudian muncul pulaKemudian muncul pula AurangzebAurangzeb; cucu Jahangir yang; cucu Jahangir yang mengembalikan kedaulatan Islam..mengembalikan kedaulatan Islam..
 4. 4. Dasar Pendidikan IndiaDasar Pendidikan India Pendidikan di India bermula sejak tahun 2500 SM.Pendidikan di India bermula sejak tahun 2500 SM. Golongan BrahmanismeGolongan Brahmanisme mengatakan matlamatmengatakan matlamat pendidikan:pendidikan: -belajar ilmu agama sebagai persediaan selepas mati.-belajar ilmu agama sebagai persediaan selepas mati. -pelihara&kukuhkan sistem kasta.-pelihara&kukuhkan sistem kasta.  Pendidikan mengikut kasta;Pendidikan mengikut kasta; --brahmin&vaisyabrahmin&vaisya belajar kitab Vedabelajar kitab Veda -khasytria-khasytria belajar ilmu ketenteraanbelajar ilmu ketenteraan --sudrasudra hanya jadi kuli golongan atasan.hanya jadi kuli golongan atasan.  Peringkat rendah- belajar perkara-perkara asas,Peringkat rendah- belajar perkara-perkara asas, cerita rakyatcerita rakyat  Peringkat tinggi- kolej-kolej Brahmin&ParishadPeringkat tinggi- kolej-kolej Brahmin&Parishad dibinadibina -hafal kitab Veda,belajar undang-undang Manu-hafal kitab Veda,belajar undang-undang Manu Zaman pemerintahan Islam, matlamat pendidikanZaman pemerintahan Islam, matlamat pendidikan
 5. 5.  Pendidikan formal bagi kanak-kanak bermula diPendidikan formal bagi kanak-kanak bermula di rumah.rumah.  Upacara Bismillah ketika berusiaUpacara Bismillah ketika berusia 44 thn,4bln,4harithn,4bln,4hari dan mendapat restu alimdan mendapat restu alim ulamak.ulamak.  Dihantar ke maktab, dan bagi keluarga kaya,Dihantar ke maktab, dan bagi keluarga kaya, kanak-kanak dapat pendidikan di rumah darikanak-kanak dapat pendidikan di rumah dari tutor-tutor yang dibayar gaji oleh ibu bapatutor-tutor yang dibayar gaji oleh ibu bapa kanak-kanak tersebut.kanak-kanak tersebut.  Kurikulum peringkat rendah- belajar hurufKurikulum peringkat rendah- belajar huruf dan perkataan ringkas, belajar menulis, math,dan perkataan ringkas, belajar menulis, math, nahu, b.arab, belajar memanah dan juganahu, b.arab, belajar memanah dan juga menghafaz ayat quran.menghafaz ayat quran.  Peringkat tinggi- madrasah@jami’a: belajarPeringkat tinggi- madrasah@jami’a: belajar hadith, fiqh, tasawuf, nahu, astronomi dll.hadith, fiqh, tasawuf, nahu, astronomi dll.
 6. 6. Sistem awal pengajian Islam di India…Sistem awal pengajian Islam di India…  Pada zaman Akbar-Pada zaman Akbar- lantik Sadr (menteri hal ehwal agama&hakim) untuklantik Sadr (menteri hal ehwal agama&hakim) untuk urus hal pendidikan, dan memastikan bil. Golongan terpelajar seperti qadi,urus hal pendidikan, dan memastikan bil. Golongan terpelajar seperti qadi, mufti mencukupi.mufti mencukupi.  Banyak pusat pengajian dibina pd zmn kesultanan Delhi.Banyak pusat pengajian dibina pd zmn kesultanan Delhi.  Zaman Ghaznawi-Zaman Ghaznawi- pusat pengajian tinggi dibina di bandar Ghaznawi,pusat pengajian tinggi dibina di bandar Ghaznawi, Lahore dan Delhi.Lahore dan Delhi.  Zaman Nasarudin Mahmud-Zaman Nasarudin Mahmud- bina madrasah Nasiriya; pengetua:bina madrasah Nasiriya; pengetua: Minhajus Siraj.Minhajus Siraj.  Zaman Khilji-Zaman Khilji- bina madrasah di Delhibina madrasah di Delhi  Zaman Firoz TughluqZaman Firoz Tughluq – 30 buah madrasah terbina. Madrasah Firozshahi– 30 buah madrasah terbina. Madrasah Firozshahi paling penting masa itu. Madrasah ini dibiayai kerajaan, guru dan pelajarpaling penting masa itu. Madrasah ini dibiayai kerajaan, guru dan pelajar tidak dikenakan bayaran penginapan dan makanan. Belajar tafsir Quran,tidak dikenakan bayaran penginapan dan makanan. Belajar tafsir Quran, hadith, fiqh, astronomi, perubatan dan sejarah.hadith, fiqh, astronomi, perubatan dan sejarah.  Selepas zaman Firoz Tughluq, pendidikan mengalami zamanSelepas zaman Firoz Tughluq, pendidikan mengalami zaman MALAP….…. .. Walaubagaimanapun…………>>.. Walaubagaimanapun…………>>
 7. 7.  Walaubagaimanapun, alhamdulillah kegiatanWalaubagaimanapun, alhamdulillah kegiatan pembelajaran diberi penekanan semula padapembelajaran diberi penekanan semula pada zaman Lodi oleh Sikandar Lodi-zaman Lodi oleh Sikandar Lodi- bina madrasah dibina madrasah di Aqra, Mathura dllAqra, Mathura dll -madrasah yg terkenal.. Madrasah Tulanabi,-madrasah yg terkenal.. Madrasah Tulanabi, pengetua: maulana Tulanabi, sarjanapengetua: maulana Tulanabi, sarjana terkenal.terkenal. Dan pendidikan bertambahDan pendidikan bertambah PESATPESAT pada zamanpada zaman Moghul..Moghul..  BaberBaber – pemerintah yang menyukai sastera dan– pemerintah yang menyukai sastera dan kesenian dan bina madrasah di Delhi..kesenian dan bina madrasah di Delhi..  AkbarAkbar – buat perubahan, semua pelajar kena– buat perubahan, semua pelajar kena belajar subjek moral, math, pertanian, geomatri,belajar subjek moral, math, pertanian, geomatri, atronomi, medic, hal ehwal rumahtangga ( mcmatronomi, medic, hal ehwal rumahtangga ( mcm ERT kot), sains dll..ERT kot), sains dll..  Dan membenarkan pelajar Hindu belajar diDan membenarkan pelajar Hindu belajar di maktab/madrasah yang dikendalikan oleh orangmaktab/madrasah yang dikendalikan oleh orang Islam.Islam.
 8. 8. Setelah tahun berganti tahun.. Lenyaplah zaman pemerintahanSetelah tahun berganti tahun.. Lenyaplah zaman pemerintahan kesultanan Delhi.. Dan India di jajah oleh Inggeris laknatullah.kesultanan Delhi.. Dan India di jajah oleh Inggeris laknatullah. Kebangkitan umat Islam India- sedar betapa pentingnya pendidikan dan kefahaman Islan di kalangan mereka untuk meneruskan usaha penyebaran Islam..
 9. 9.  Pemberontakan menentang Inggeris oleh India berlakuPemberontakan menentang Inggeris oleh India berlaku pada 1857 M..pada 1857 M..  Ramai kaum muslimin yang terkorban..Ramai kaum muslimin yang terkorban..  Digantung/dibunuh/dibuang negeri..Digantung/dibunuh/dibuang negeri..  Umat Islam tertekan dan lemah..dan berpindah keUmat Islam tertekan dan lemah..dan berpindah ke Mekah..Mekah..  Inggeris ambil kesempatan, bawa masuk paderi danInggeris ambil kesempatan, bawa masuk paderi dan menyebarkan dakyah di India..menyebarkan dakyah di India..  Kesan daripada itu, para Ulamak yang masih tinggal diKesan daripada itu, para Ulamak yang masih tinggal di India berasa amat sedih…dan kecewa..India berasa amat sedih…dan kecewa..  Dengan penuh rasa semangat, tanggungjawab, ditambahDengan penuh rasa semangat, tanggungjawab, ditambah dengan keimanan dan keilmuan.. Mereka berjuang habis-dengan keimanan dan keilmuan.. Mereka berjuang habis- habisan..habisan..  Maka lahirlah banyak pusat-pusat pengajian Islam demiMaka lahirlah banyak pusat-pusat pengajian Islam demi untuk mengembalikan semula maruah Islam yang telahuntuk mengembalikan semula maruah Islam yang telah
 10. 10. Antara pusat pengajian yang terkenalAntara pusat pengajian yang terkenal Pasentran Darul Ulum DeobandPasentran Darul Ulum Deoband -maulana muhammad Qasim an-nanutuwi-maulana muhammad Qasim an-nanutuwi -dibina 1238 H/1866 M-dibina 1238 H/1866 M -hasilkan orang2 yang mantap aqidah/ mahir ilmu agama..-hasilkan orang2 yang mantap aqidah/ mahir ilmu agama.. Madrasah Mazhahirul Ulum SaharanpurMadrasah Mazhahirul Ulum Saharanpur -dibina beberapa bulan selepas Darul Ulum Deoband-dibina beberapa bulan selepas Darul Ulum Deoband -maulana Sa’adat Ali as-saharapur-maulana Sa’adat Ali as-saharapur -dibina sebagai tindakan umat Islam terhadap masalah Kristianisasi-dibina sebagai tindakan umat Islam terhadap masalah Kristianisasi waktu itu.waktu itu. Universiti Islam AligarhUniversiti Islam Aligarh -dibina oleh Sayyid Ahmad Khan dengan rakan2-dibina oleh Sayyid Ahmad Khan dengan rakan2 -dibina untk didik kaum muslimin agar dpt sesuaikan diri dengan-dibina untk didik kaum muslimin agar dpt sesuaikan diri dengan realiti./ lebih moden, ilmu2 sains..realiti./ lebih moden, ilmu2 sains.. Pasentran Nadwatul Ulama ( Lucknow)Pasentran Nadwatul Ulama ( Lucknow) -1311 H/1893 M- Kota Kanpur-1311 H/1893 M- Kota Kanpur Menggabunkan pembelajaran dari kitab Deoband dan SaharanpurMenggabunkan pembelajaran dari kitab Deoband dan Saharanpur Belajar juga dari Barat-ambil yang baik sahaja..Belajar juga dari Barat-ambil yang baik sahaja..
 11. 11. Masalah yang mengekang perkembang an pengajian Islam di India Masalah Pelajaran 1. Ada pihak yang melancarkan Hindunisasi Pelajaran bertujuan untuk menghancurkan Islam 2. Terpaksa belajar buku- buku yang mempunyai undur dewa2 Tuhan Hindu Masalah Bahasa 1. Dulu, bahasa Urdu diguna secara meluas di India, Urdu- lahir dari 4 bahasa (sanskrit,Arab,Parsi,Turki)- di guna sebagai bahasa Ilmiah.. 2. Tapi, apabila Inggeris menjajah, bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi pejabat. 3. Kerjasama dengan penaja bahasa Hindu, bahasa Hindi bhs ke-2 selepas Inggeris, Urdu jauh ketinggalan Masalah Politik… 1. Persaingan antara umat Islam dan Hindu dan menjadi ketara sewaktu penjajahan Inggeris laknatullah. 2. India terpisah kepada 3- India, Bangladesh, Pakistan-umat Islam tertindas 3. Pembunuhan beramai-beramai, penyembelihan, pemusnahan tempat org Islam..

×