ασκηση 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ασκηση 1

on

 • 764 views

 

Statistics

Views

Total Views
764
Views on SlideShare
365
Embed Views
399

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

3 Embeds 399

http://pamepaidia2.blogspot.gr 396
http://pamepaidia2.blogspot.com 2
http://pamepaidia2.blogspot.co.uk 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ασκηση 1 ασκηση 1 Document Transcript

  • αίει πολφ ,τρζξτε !!!!!!!!!!!!! λα, δεν μπορείσ να με πιάςεισ διμιουργία ίχνει καρεκλοπόδαρα από κεραυνοφσ ςτραπι ! πρόςεχε… κεραυνόσ μπροςτά!! πάρχει βοικεια; άτοσ πάλι!!!!!!!!!! χι πάλι, μου ζτυχε κεραυνόσ ίγουρα είναι αυτόσ.Παναγιώτθσ Γ. Παναγιώτθσ Ζ. Χριςτοσ Γ. Μθνάσ Π.
  • ωφφια??? είναι απαίςια!!χ!!! Βρίςκετε ςτα μαλλιά μου πάρχουν παντοφ!!! οβάμαι τα ηωφφια ςωσ να ρίξω ςπρζι για ζντομα αααααα!!! Μια κατςαρίδα Γιώργοσ χ. ,Αντώνθσ , Χάρθσ.
  • σ πάμε ςτθν κάλαςςα ίγουρα κα είναι τζλια!!! ώρα να κάνουμε μια βουτιά!!! λα να παίξουμε βόλεχ ίξε τθν μπάλα!!! άςονα κάνε μανςζτα σ πάμε να ξεκουραςτοφμε σ!!! Κοιμόμαςτε!!!δεν βλζπετε!!!Φωτεινι, Αςπαςία, Μαριάννα, Βαλεντίνθ
  • εγόμενο ωσ βαςιλιάσ των ηώων! ςωσ το δυνατότερο ηώο! μωσ πολφ πιο ζξυπνο από άλλα ! ομίηει πωσ ζχει όμορφθ γοφνα. ρόμο και φόβο ςπζρνει από όπου περνάει! ρπάηει τισ άλλεσ τροφζσ από τα άλλα ηώα! οχαλίηει δυνατά όταν κοιμάται! ςωσ να μπορεί να φάει 10 κιλά κρζασ ςε μίαμζραΧΡΗ΢ΣΟ΢ Μ. ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΙΑΝΗ
  • οπό!!!!!!!!!!!!!ηζςτθ μάν κάθκα!!! ωτάω ςυνζχεια αν κα πάμε παραλία χ!!!!!!Σι δροςερι κάλαςςα ία!!!!!Έλα να παίξουμε ππόκαμποσ είναι αυτόσ; Σζλειοσ!!!! χ!!!!!!!!Ένασ γλάροσ ςτο φαγθτό μασΚατερίνα, Κωνςταντίνα, ΢οφία, Ξανκι
  • ετά ο παπαγάλοσ. γάπα τουσ παπαγάλουσ. απαγάλοσ είναι και κα πετάξει. ρχίηει από π ια παπαγάλοσ μιλά πολφ. νοίγει τα φτερά του.ζει πολλά αυτόσ ο παπαγάλοσ.Ο παπαγάλοσ μιλεί και λαλεί.΢ταματά να πετάσ παπαγάλε.