Diana cooper-2012-es-azutan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Diana cooper-2012-es-azutan

on

 • 1,401 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,401
Views on SlideShare
1,401
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Diana cooper-2012-es-azutan Diana cooper-2012-es-azutan Presentation Transcript

  • A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Diana Cooper / 2012 and Bej ond Tartalom Findhorn Press, Scotland, 2009 Fordította Görbe Angéla Szerkesztette Miklós Gábor Copyright © Diana Cooper, 2009 Hungárián translation © Görbe Angéla, 2 0 1 0 Köszönet 9 Hungárián edition © Neemtree Corporation AG., 2 0 1 0 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2 0 1 0 Bevezetés 11 I. RÉSZ-A 2012-ES ÉV Minden jog fenntartva. A könyv - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, 1 Ősi jóslatok 2012-re 17 sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, 2 A 25 éves megtisztulási időszak 23semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus 3 A2012-esév 27 m ó d o n , beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, 4 Ez alkalommal miért lesz más? 33 a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. 5 A kozmikus pillanatok 38 6 A 2012-es olimpiai játékok 43 7 A 2012-ben megnyíló kozmikus kapuk 51 ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST 8 A kristálykoponyák 2012-ben 65 Felelős kiadó Nóvák András igazgató Főszerkesztő Molnár Eszter 9 A felemelkedés tizenkét csakrája 72 Műszaki vezető Erdélyi Anna 10 Lemúria és Mu 81 Tipográfia Alinea Kft. Borítót készítette Decoflex Kft. Borítófotó Shutterstock II. RÉSZ - A 2012-2032 KÖZÖTTI N y o m t a Reálszisztéma Dabasi N y o m d a Zrt. ÁTMENETI IDŐSZAK Felelős vezető Vágó Magdolna vezérigazgató 11 Világgazdaság 89 ISBN 978 963 529 071 0 12 Energiakészletek és utazás 95 5
  • 2012 ÉS AZUTÁN TARTALOM13 A bolygó megtisztítása 100 38 Vallás és spiritualitás 24514 Világméretű időjárási változások 106 39 Megvilágosodás 25015 Előrejelzések Ázsia számára 110 40 Bőség és manifesztáció 26216 Előrejelzések Afrika számára 117 41 A számok jelentősége 27017 Előrejelzések az Északi-sarkvidék, 42 Átkapcsolások, hogy visszahozzuk Atlantisz Kanada és az USA számára 122 energiáját egy magasabb szinten 27918 Előrejelzések Dél-Amerika számára 126 43 A mi szerepünk a tervben 28419 Előrejelzések Mongólia és Oroszország Orbok 288 számára 12920 Előrejelzések Ausztrália és TÉRKÉPEK a Csendes-óceáni-szigetek számára 13121 Előrejelzések Európa számára 136 A bolygó 12 spirituális csakrája 4822 Előrejelzések Közép-Európa számára 143 A 33 kozmikus kapu 5823 Előrejelzések a Közel-Kelet számára 14724 ötödik dimenziós közösségek 150 TÁBLÁZATOK25 A természettel dolgozni 15526 Méhek 163 A számok és az azoknak megfelelő csakrák,27 Fák 168 helyek a bolygón, galaktikus kapcsolatok28 Népesség 174 és arkangyalok 27729 Gyermekek 179 A 12 csakra és az azoknak megfelelő30 Néphatalom 188 arkangyalok, hangok és színek 28231 Beavatás és kereszt re feszítés 191III. RÉSZ - 2032 ÉS AZUTÁN32 A technológia helyzete 2032-re 20133 Vezetés 20734 Élet az ötödik dimenzióban 21235 Az új aranyvárosok 22336 Kumeka, a fény ura 23037 Metatron arkangyal 237 6
  • KöszönetKöszönöm Eckhard Gráfnak, a német kiadómnak,hogy rábeszélt ennek a könyvnek a megírására, ésThierry Bogliolónak és Sabine Weeke-nek, a FindhornPress munkatársainak kimeríthetetlen támogatásukat.Kathy Crosswellnek szintén köszönöm, aki folytonosanbátorított, és segített az angyali birodalomhoz fűződőkapcsolatom finomhangolásában. Szavakkal ki sem t u d o m fejezni hálámat vezetőim­nek, Kumekának és Metatronnak, akik mindketten ve­lem maradtak mindvégig. Szigorú felügyelők, de so­sem ítélkeznek! Az elementáloknak is köszönöm, akikszintén velem voltak ebben az időszakban. 9
  • Bevezetés Eltökélt szellemek egy kis csoportja, Remélem, ez a könyv többet nyújt a világszerte zajló akiket a küldetésük iránti éghajlati, gazdasági és politikai változásokkal kapcsola­ tos, jelenlegi tudatosságon alapuló jóslatok bemutatá­ kiolthatatlan tűz heve fűt, sánál, és így n e m csak a kapuk kitárulásakor és az újmegváltoztathatja a történelem menetét. energia beérkezésekor bekövetkező spirituális változá­ sokról, illetve a saját megvilágosodásodat és felemelke­ <^ GANDHI désedet elindító kulcsokról tájékoztat. Hiszek abban, hogy bátorságot és ihletet ad majd neked ahhoz, hogy részese légy a bolygó megtisztítása és a bolygószintű tudatosság átalakulása folyamatának, hogy te is részt vehess a 2032-ben kezdődő új Aranykor megterem­ tésében. Ez a kötet nagyon különleges m ó d o n született. Évek óta először t a r t o t t a m egy néhány h ó n a p o s szünetet, amikor is egyáltalán nem foglalkoztam könyvírással. Igazán úgy éreztem, hogy meg t u d n á m szokni! Spiritu­ ális fejlődésem is rendkívül felgyorsult, a m i n t hosszú órákat töltöttem csendben a kertben. Aztán kaptam egy e-mailt a német kiadómtól, Eck- hard Gráftól, amelyben arra kért, szíveskedjek írni egy könyvet 2012-ről és az utána következő időszakról. 11
  • 2012 ÉS AZUTÁN BEVEZETÉSMivel már készítettem néhány C D - t a témában, Through Orbs (Felemelkedés az orbok révén) címűEckhard tudta, hogy ez az én területem. Olyan szintű könyveket Kathy Crosswell-lel, és k o m m u n i k á l t a mizgatottság lett úrrá rajtam, hogy éreztem: meg kell ír­ Kathy vezetőjével, Wywyvsillel. Ö a Hatalmak angyala­n o m . Mire végigolvastam az e-mailt, addigra már gon­ inak egyike (a Hatalmak a legmagasabb rezgésszámúdolatban a könyvet is megterveztem. Mire pedig vála­ angyalok közé tartoznak), a Karma Urainak egyike,szoltam, valójában már néhány fejezet el is készült. a Születés Angyala, és sok képzőiskolát vezet a belső sí­ A vezetőim, Kumeka és Metatron arkangyal, akikkel kokon - általában véve nagyszerű lény. Amikor nekiáll­szintén dolgozom, azt mondták, hogy minden infor­ tam ennek az új könyvnek, Wywyvsil jelentkezett, ésmációt megadnak, amire szükségem van. Később, az közölte, hogy össze kell kapcsolódnom vele az angyaliinformáció átadása közben közölték, hogy a kertben birodalmakban, a hetedik mennyországban, hogy be­lévő elementálokkal is beszéljek, és nekik is engedjem hozzam a könyvbe az energiát, hogy az olvasók tudatmeg, hogy információt töltsenek le nekem. A telkem alatt a hetedik dimenzióra hangolódhassanak. Ez fen­végében, a fák között él néhány ötödik dimenziós séges érzés volt!elementál, valamint tündérek százai, tehát próbáltam 2012 és az azután elkövetkező idők nagyon fontosúgy beosztani a napjaimat, hogy minden nap a zöldsé­ témát jelentenek. Követhetjük a kollektív tudattalantgeim között is töltsek néhány órát, és dolgozzak is va­ a balsorsba és a mélabúba, vagy tekinthetünk rá mintlamennyit. a lelki fejlődés és növekedés majdan elérhető bámula­ A könyv írása közben elnyertem Metatron arany- és tos lehetőségére. Az ismertetett változások hihetetlenülnarancssárga köpenyét - nagyon felvillanyozott ez az gyorsak és rendkívüliek lesznek. A 2012-ben beérkezőóriási megtiszteltetés. Egy szimbólumot is kaptam tőle, spirituális energiák bámulatosak, és a világ 2032-reamely arra jó, hogy képes legyek tisztábban ráhango­ egészen más hellyé válik, amint visszakapjuk a bölcses­lódni. Most, hogy megkaptam ezt a köpenyt, harmoni­ séget Arany Atlantiszból.kus átvitel útján átadhatom azoknak, akik készen állnak Egyik este, miközben egy barátommal beszélgettem,rá. Mivel Metatron felügyeli a Földön zajló felemelke­ Gábriel arkangyal látogatott meg. Nagyon komolynakdésre irányuló erőfeszítéseket, ez felgyorsítja majd a tűnt. Azt mondta, fel kell hagynunk a múlton való töp­fejlődésedet. Ha e lapok olvasása közben elfogadod tő­ rengéssel és a jövővel kapcsolatos aggodalmaskodással.lem, akkor te is átadhatod másoknak. A Metatronról Mi, emberek különleges energiákat kaptunk, amelye­szóló fejezetben további részleteket olvashatsz erről. ket több ezer éve küldtek nekünk, elsősorban erre az Az elmúlt évben megírtam az Enlightenment Through időszakra. Az energiák által tartalmazott üzeneteketOrbs (Megvilágosodás az orbok révén) és az Ascension számunkra fogalmazták meg, erre az időszakra, mert 12 13
  • 2012 ÉS AZUTÁNmár akkor p o n t o s a n tudták, min megyünk majd ke­resztül. Minden n a p most van. 2012-ben egy másik mostlesz, más energiával. Gábriel arkangyal azt m o n d t a , hogy mi, ennek abolygónak a lakói túlságosan belebonyolódtunk a ten­nivalóinkba ahhoz, hogy felfogjuk a szeretettel kifeje­ I. RÉSZzetten nekünk küldött jelentéseket. Megismételte, hogynincs másik nap, csak a ma létezik. Azzal folytatta, hogy az irányok nagyon tiszták. Ha A 2012-es évazt mondjuk, hogy az energia erős vagy gyenge, aztcsak azért mondjuk, mert nem hangolódtunk rá a Te­remtés kezdetén a Forrásból érkezett üzenetekre, ésnem hallgatunk rájuk. Gábriel arkangyal arra kér, hogy minden n a p ülj le,és csendesedj el egy kicsit. Nyisd meg a szívedet min­den előtt - a csillagok, az állatok, minden előtt. Fogaddörömmel és ünnepeld az energiát a nap minden pilla­natában, és az dolgozni fog veled. 14
  • 1. F E J E Z E T rt Osi jóslatok 2012-re 2012. DECEMBER 2 1 . egy 26 000 éves, valamint egy 260 000 éves csillagászati időszak végét jelzi. Bolygónk történelme során először kettős átala­ kulási ugrásra vállalkozunk. A spirituális fejlődés lehetőségei óriásiak, ezért engedték meg csaknem hétmilliárd szellem megtestesülését erre a hatal­ mas alkalomra. Kivétel nélkül minden univerzum csodálattal és áhítattal figyeli most fejlődésünket. A 2012. december 21-én véget érő 260 000 éves időszakEz az atlantiszi korszak végét jelzi. Az atlantiszi kísér­letet 260 000 évvel ezelőtt kezdték el. A tervezés és azelőkészítés 10 000 évet vett igénybe, a korszak pedig240 000 évig tartott. Bár a birodalom 10 000 évvel ez­előtt összeomlott, 2012 végéig még mindig ennek akorszaknak a hatása alatt állunk. Atlantisz célja az volt, hogy megfigyeljék, vajon azemberek képesek-e fenntartani egy fizikai testet, élvez- 17
  • A 2012-ES ÉV ŐSI JÓSLATOK 2012-REni a szabad akaratot, és mégis megőrizni kapcsolatukat A húszéves átmenet az Aranykorbaa Forrással. Abban az időszakban más kontinensekensok más ember is élt, de ők nem voltak a konkrét terv 2012. december 2 1 . egy új, húszéves átmeneti időszakrészei. A végső és ötödik 10 000 éves atlantiszi időszak kezdete, amely eljuttat bennünket 2032-be. Ekkor va­egy ellenőrzött kísérlet volt. Ennek során emelkedett fel lóban kezdetét veszi az új Aranykor.Atlantisz Aranykora, és tartott 1500 évig. Ez az időszak 2012 téli napfordulóján a Neptunusz, a Plútó és azalkotja a Discover Atlantis (Atlantisz felfedezése) című Uránusz úgy helyezkednek majd el, hogy kölcsönösenkönyvem témáját. Az isteni látomás arról szól, hogy hatást gyakorolnak egymásra. A Neptunusz a felsőbb2032 után még magasabb szinten hozzuk vissza Arany spiritualitást jelképezi, a Plútó az átalakulást, az Urá­Atlantisz energiáját, ez alkalommal az egész világ szá­ nusz pedig a változást. Amint az energiák együttmű­mára. ködnek, erőteljes hatással lesznek a bolygó tudatos­ ságára. Lehetséges a rezgésszám óriási megváltozása A 2012. december 21-én véget érő - egyénileg és kollektíven - mindaddig, míg bölcsen 26 000 éves időszak használjuk az energiát. A tervezett változás olyan rendkívüli, hogy az ősi2012. december 21. egy 26 000 éves csillagászati időszak bölcsek nem tudták megjósolni, mi fog történni e dá­végét és egy új korszak kezdetét is jelzi. Azon a napon tumot követően.ritka együttállás lesz megfigyelhető a Föld és a Nap kö­zött. A múltban ilyen együttállások esetén szerencsét­ A régiek előrejelzéseilenségek és katasztrófák következtek be az emberiségalacsony tudatossága miatt. Ez alkalommal azonban le­ A MAJÁK 2012. december 21-ét a Teremtés Napjánakhetőségünk nyílik egy új és dicsőséges korszak megte­ nevezték, és azt jósolták, hogy az aznap beérkező ener­remtésére - de mindenkit arra kérnek, hogy vegye ki eb­ gia aktiválni fogja a kundalíni-erót az egyénekben ésből a részét, mert a végeredmény még nem biztosított. a bolygón. A jóslatok azt állítják, hogy stimulálni fogja Lady Gaia, a Földet felügyelő hatalmas Lény elren­ az elmúlt életeinkkel és a valódi énünkkel kapcsolatosdelte, hogy a Földnek és minden rajta élőnek fel kell genetikai emlékeket, és sok ember megvilágosodását ésemelkednie. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek és min­ felemelkedését mozdítja majd elő.dennek fokoznia kell a rezgésszámát. Ha készen állunk, Azt is előrevetítik, hogy a bolygószintű kundalíniakkor 2012 egy csodálatos, új életforma kezdete lehet ereje segíteni fog az összes piramis aktiválásában és ki­mindannyiunk számára. igazításában, ami összeköt bennünket az univerzumon 18 19
  • A 2012-ES ÉV ŐSI JÓSLATOK 2012-REbelül minket megillető hellyel, és azt is, hogy ez a szo­ AZ AFRIKAI SÁMÁNOK is beszélnek 2012-ről. Pél­láris tudatosság újjászületését fogja eredményezni az dául a zuluknak van egy meséjük a 2012-es katasztró­emberiségben. A piramisok (maja, egyiptomi stb.) fáról.kozmikus számítógépek. Emellett az univerzális ener­gia generátorai és alállomásai is. AZ EGYIPTOMI mítoszok arra utalnak, hogy 2012 vé­ ge egy bolygószintű tudatosságváltozás előhírnöke.AZ INKÁK szerint 2013 előtt egy aszteroida fogja elő­segíteni a Föld megtisztulását. A PLEJÁDOK NAGY NAPTÁRA, amely egy, a Plejá- dok mozgására alapozott kozmikus naptár, 2012. de­AZ AZTÉKOK szerint a jelenünk a világ ötödik napja cember 21-én ér véget. Jelenleg a más galaxisokbólvagy „korszaka", amely egy 26 000 éves időszak vége. a Földre érkező, magasabb energiák a Plejádokon ke­ resztül érkeznek. Most sok csillaggyermek egy ideigA BENNSZÜLÖTT AMERIKAI bölcsek közül sokan a Plejádokon marad - amely a megtestesülés előtti pi­egyetértenek abban, hogy 2012-ben kezdődik az ötödik henőhely - annak érdekében, hogy felkészüljenek avilág. Föld lassúbb frekvenciáira. 2012 után m i n d e n ilyen csillagember közvetlenül egy fizikai megtestesülésbeA HOPIK azt állítják, hogy 2012 egy korszak vége - érkezik majd, átalakító nélkül, és így magasabb rezgésthogy egy 25 éves megtisztulási időszak után az általuk fog hordozni. Magas rezgésszámú anyát kell majd vá­„Felemelkedésnek" nevezett kor következik majd. lasztaniuk, aki képes ezt befogadni.A CSEROKIKNAK saját naptáruk van, amely 2012-vel A TIBETI ÉS A ZSIDÓ NAPTÁROK azt jelzik, hogybefejeződik. Egyetértenek abban, hogy a korábbi vilá­ 2012 egy hosszú ciklus vége.gok kataklizmákban értek véget, és talán ez a világ iserre a sorsra jut. A Védák szerint a visszaemelkedés a fénybe 2012-ben kezdődik. Sok H I N D U hisz abban, hogy Kalki, akitA SZENEKA INDIÁNOK szerint 2012-ig lesz egy 25 avatárnak és Visnu úr utolsó megtestesülésének te­éves megtisztulási időszak. kintenek, 2012-ben jön el. Ha képes megvilágosítani 60 000 embert a téli napforduló előtt, akkor elindíthatA MAORI hagyomány szerint 2012-ben felemelkednek egy megvilágosodás-hullámot. Ha nem, akkor a Föl­az illúzió fátylai, és egybeolvadnak a fizikai és a spiritu­ dön elmulasztjuk ezt a rendkívüli lehetőséget.ális síkok. 20 21
  • A 2012-ES ÉVBRAHMA KILÉGZÉSÉRŐL úgy vélik, hogy 26 000 2. FEJEZETévig tart. A kilégzés végén van egy kozmikus pillanat,amelynek során megnyílnak az ég kapui. Ebben a né­ A 25 éves megtisztulásima időpontban csodás dolgok történhetnek, beleértveaz emberiség átalakulását is. időszak GYAKORLAT: Vizualizáció a bölcs öregek behívására A bölcs öregek szinte m i n d belefoglalták jóslataikba 1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­ azt a tényt, hogy 2012 előtt egy 25 éves megtisztulási hetsz. időszak fog bekövetkezni. Kecalkoatl nevéhez fűződik a 2. Ha teheted, gyújts gyertyát, vagy játssz kellemes, ellazí­ „13 mennyország és 9 pokol" nevet viselő jóslat. Azt ál­ tó zenét. lította, hogy az 1987. augusztus 16-án véget érő „Po­ 3. Szánj néhány másodpercet arra, hogy légzéseddel ké­ kol-ciklus" után egy békés időszak következik majd. nyelmesen ellazult állapotba juttatod magad. 1987. augusztus 17-én következett be a Harmonikus 4. Képzeld el, hogy egy ősöreg fa alatt ülsz, és éppen al­ ősszerendeződés néven ismert bolygóegyüttállás, 2012 konyodik. előtt 25 évvel. Aznap több ezer fényküldött ment fel 5. Hívd be különböző kultúrák bölcs öregjeit. Bánj velük tisztelettel, amint megérkeznek. hegytetőkre vagy szent helyekre, hogy szeretetért és bé­ 6. Tégy fel kérdéseket, vagy hallgasd, ahogyan egymással kéért imádkozzon, illetve meditáljon a Földön. beszélgetnek. 7. Érezd bölcsességük energiáját és mély kapcsolatukat Számomra az 1987-es Harmonikus Ősszerende­ a bolygóval. ződés egy varázslatos pillanat volt. Ekkor éltem át 8. Tudd, hogy nemlineáris idő telik, miközben figyeled egy a legfenségesebb napkeltét - nem annyira annak új nap felkeltét. ragyogó narancssárga szépsége, mintsem magasz- 9. Mondj köszönetet az öregeknek, amint távoznak tőled. tossága és energiája miatt. Hárman meditáltunk10. Nyisd ki a szemed, és tudd, hogy az új kezdetét veszi együtt egy hegytetőn, és tudtuk, hogy valami meg­ számodra. változott a bolygón. 22 23
  • A 2012-ES ÉV A 25 ÉVES MEGTISZTULÁSI IDŐSZAK Az aznapi összes ima és ünneplés eredményeként annál több angyal vesz majd körül, arra várva,Saint-Germain elment a Forráshoz, hogy közbenjárjon hogy dolgozzon veled.az emberiség érdekében. Elérte, hogy az átalakulás ibo­lya lángját m i n d e n k i használhassa, ne csak az addigi Amint megkezdődött az említett 25 éves időszak,kevesek. Ekkor kezdődött a bolygó megtisztítása. több spirituális ember hívta segítségül az arkangyalo­ Az ibolya láng energiáját több ezren használták, és kat a világ megtisztításához. Angyalaik odaözönlötteknem csak belső sötétségüket alakították át, hanem má­ a bolygó minden részére, eleget téve ezeknek az imák­soknak és magának a bolygónak is elküldték az energiát. nak. Sokan idézték meg Zadkiel arkangyalt, hogy ala­ Ugyanekkor hirtelen megnőtt az újonnan megje­ kítsa át a megrekedt energiát, és ő angyalaival a régilent, átalakulással foglalkozó könyvek száma, amelyek megváltoztatására használta ezt a lehetőséget. Hasonlóképessé tették az embereket arra, hogy megértsék és gondolkodású spirituális emberek csoportjai kezdtekmegváltoztassák ö n m a g u k a t , hogy feloldják és meg­ gyülekezni, hogy kisugározzák a fényt.gyógyítsák régi ragaszkodásaikat. Az angyalok sokféleképpen irányíthatják a figyel­ Néhány évvel később az angyalokról szóló könyveket münket olyan területekre, amelyek megtisztításra szo­olvasták szélesebb körben, ami sokakat megnyitott a rulnak, íme egy példa a saját kertemben történtekből:felsőbb, spirituális segítség és tudatosság előtt. Az angya­lok arra kértek, hogy írásaimban mondjam el az embe­ Cserebogarak lepték el a környéket, ahol éltem. Végülreknek, hogy nem tudnak segíteni a bolygón vagy bár­ felástam egy hatalmas részt, és zöldségeket ültettem,melyikünkön, hacsak mi nem kérjük őket erre, mert ami csodálatos kapcsolatot teremtett köztem, a föld ésnem szegülhetnek szembe szabad akaratunkkal. Ha az elementálok között, valamint mély elégedettségér­azonban segítséget kérünk tőlük, segíteni fognak mind­ zést jelentett. Hagytam a füvet hosszúra nőni, hogyaddig, amíg az a legfőbb érdekünket szolgálja. És ha azt kevésbé legyen vonzó a bogarak számára, és amilyenkérjük tőlük, hogy valaki másnak segítsenek, akkor az gyakran csak tudtam, mezítláb sétáltam rajta. Ráéb­energiánk összeköttetést teremt az illetővel, amelynek redtem, hogy a bogarak a talaj megtisztításánakmentén az angyalok dolgozni tudnak. Ekkor a szüksé­ szükségességére hívták fel a figyelmet, ezért megidéz­get szenvedőn múlik, hogy elfogadja-e a segítséget. tem Gábriel arkangyalt. Ezután minden alkalom­ mal, amikor fényképeket készítettem a kertről, Gáb­ Ha arra kéred az angyalokat, hogy tisztítsanak riel megtisztító angyalainak orbjai árasztottak fényt meg egy konkrét helyet, akkor beárasztják fényü­ a talajba. ket arra a területre. Minél gyakrabban kéred ezt, 24 25
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV Már látjuk az éghajlati változások kezdetét, amint fi­ 3. FEJEZETgyelmeztetéseket és vészjeleket kapunk Lady Gaiától.Minden természeti katasztrófa arra emlékeztet ben­ 2012-es évnünket, hogy tisztítsuk meg magunkat és a földet,amelyen járunk. í m e egy nagyon egyszerű gyakorlat, amelyet n a pmint nap elvégezhetsz. Ez képessé tesz majd arra, hogyarany lábnyomokat hagyj a földön, bárhová is menj. MI FOG TÖRTÉNNI 2012-BEN? Azt mondták, ha ké­ GYAKORLAT: szen állunk, egy fokozatos, de gyorsuló ébredés követ­ Arany lábnyomok kezik, amint az emberek megnövelik a rezgésszámukat. Ez mindenütt az embereken múlik, és ezért olyan fon­1. Idézd meg Gábriel arkangyalt, és érezd, hogy a tiszta, fe­ tos, hogy a fényküldöttek a jóra koncentráljanak, és hér fény átzúdul rajtad, és beárad a földbe. megtartsák Arany Atlantisz visszatérésének látomását.2. Idézd meg a Krisztus-fényt, és érezd, hogy a csillámló, Számos jóslat nagy kihívást jelenthet. De felül kell arany-fehér fény rajtad keresztül a földbe jut. emelkednünk rajtuk, és a csodálatos lehetőségekre kell3. Kérd, hogy ez az energia maradjon veled egész nap, és koncentrálnunk. hatoljon be mélyen a talajba, bárhová is menj.4. Napi teendőid végzése közben - akár egy felhőkarcoló­ 2012-t a „magzatmozgásnak" tekintem. Ez az a ban, akár a talajon állj - fényed képes behatolni a talaj­ ba, és segíthet megtisztítani a világot. pillanat, amikor érzed, hogy a baba rugdos a mé­ hedben, és tudod, hogy az átalakulás valódi. De még van időd az előkészületekre, mielőtt felbuk­ kan az új élet. A végeredmény azon múlik, hogy hányan készülnek fel rezgésük megemelésével erre a jelentős időszakra, és hogyan fogadják a kozmikus pillanatok energiáját. A 2009-es tudatosság alapján valószínűleg a következő eredményt fogjuk megtapasztalni. 26 27
  • A 2012-ES ÉV A 2012-ES ÉV A harmadik dimenzióban élők A legfőbb lehetőségek 2012-reA harmadik dimenzióban élő hatalmas tömegek, akik A legfőbb lehetőséget az jelenti, hogy a h a r m a d i k di­materialisták és spirituálisán zártak, m i n d e n t vissza­ menzióban élők közül rengetegen megnyitják majdtartanak. A felkészületlen lelkek jelenlegi megtestesü­ a szívcsakrájukat, és a fény negyedik dimenzióssá vál­lésük végén azt fogják választani, hogy útjukat egy toztatja őket. Ha a szívünk nyitott, akkor nem t u d u n kmásik h a r m a d i k dimenziós bolygón folytatják. Ügy egymásnak ártani, ez tehát bolygónkon m i n d e n ü t t atávoznak majd, hogy hálásak lesznek az itteni létezés békemozgalmak spontán felbukkanását fogja eredmé­lehetőségéért. nyezni. A spirituális világokra való ráébredés számukra Pillanatnyilag azonban rengeteg emberre van nagy tudatosságuk csodálatos kiterjesztését jelenti majd.hatással a világszerte bekövetkező változás légköre. Te­ Nyitott szívükkel automatikusan szeretni és tisztelnihát az általános tudatosság szintjétől függően sok fogják a többi kultúrát és az állatokat, és így a gyerekek,olyan ember, aki jelenleg csak a fizikai világban hisz, az állatok és a menekültek számára az egész világonfelébred majd, és lelkileg megnyílik. Lesznek, akik kez­ jobb feltételek születnek. Emellett kezdik majd megér­denek majd szellemeket, tündéreket vagy akár angya­ teni az elmúlt életeket is, tehát egyre inkább emlékeznilokat és megvilágosodott mestereket látni vagy hallani. fognak arra, hogy kik ők valójában, és méltányolni fog­Mivel a csakráik nincsenek hozzászokva a magasabb ják hosszúra nyúlt lelki utazásukat. Amint felisme­energiához, ez megzavarhatja és megrémítheti őket. rik nagyszerűségüket és értéküket, elkezdik majd tisz­Különösen akkor, ha a hitrendszerük vagy a vallásos telni ö n m a g u k a t , egymást és m i n d e n más lényt. Azhátterük azt sugallta nekik, hogy nincs ilyen dimenzió. Egység érzését fogják átélni az állatokkal, a növények­Ennek következtében alaposan megnövekedhet a men­ kel és az embertársaikkal. Az embereket testvéri érzé-tális betegségeknek nevezett jelenségek előfordulása. sek fogják átjárni, és a közjó érdekében kezdenek el te­Sok ilyen embernek kicsúszhat a talaj a lába alól, és se­ vékenykedni.gítségre lehet majd szüksége. Már láttunk példát olyanokra, akik n e m képesek Rengetegen fognak a megvilágosodás és felemel­megbirkózni a beérkező fény gyorsabb rezgésével. kedés útjára lépni.Alantasabb fantáziáikat élik ki, amelyhez az internetetis felhasználják. Ha segíteni akarsz nekik, nagymérték­ben támogathatod őket azzal, hogy megáldod a világ­hálót, és fényt küldesz neki. 28 29
  • A 2012-ES ÉV A 2012-ES EV A negyedik dimenzióban élők junk rezgésszámunk növeléséről. Ekkor bámulatos le­ hetőségek nyílnak arra, hogy nagyszerű dolgok történ­A legnagyobb reményt az jelenti, hogy a jelenleg a ne­ hessenek, beleértve a tömeges felemelkedést, a csodásgyedik dimenzióban élők közül sokan az ötödik di­ gyógyulásokat és a boldogságot mindenki számára.menzióba lépnek, ahol a világbéke, a méltányosság ésmindenféle humanitárius terv érdekében fognak majd Obama hatásadolgozni. Tudván, hogy ideje enyhíteni a világon jelen­ a felemelkedésrelévő szegénységen, hatalmas változást idéznek elő abolygón. 2012-re sok emberre van szükségünk az ötö­ 2008 októberében a vezetőm, Kumeka azt m o n d t a ,dik dimenzióban. hogy az akkori tudatosság alapján a népesség 11 száza­ léka fog megvilágosodni, és emelkedhet fel a 2012-es Az ötödik dimenzióban élők kozmikus pillanatban, és közülük a legtöbben úgy döntenek, hogy fizikai testükben maradnak, a fény egyA 2012 előtt az ötödik dimenzióban élők túlnyomó magasabb szintjét hordozva. Az USA 2008 novemberitöbbsége felemelkedik majd, más szóval hordozni fog­ választásakor hirtelen megnövekedett izgatottságot kö­ják VAGYOK-jelenlétük fényét az aurájukban. Ezen a vetően a szám 14 százalékra emelkedett. O b a m a beik­magasabb frekvencián maradnak majd a fizikai testük­ tatásakor a remény és a várakozás olyan erős volt, hogyben, hogy mindenki számára hordozhassák a fényt. előrejelzés 18 százalékra változott. A várakozások Lesznek, akik úgy döntenek, hogy átkelnek, és a túl­ szerint a felemelkedők száma 2012 után szintén meg­oldalról segítenek. De vajon egy fényvillanás által tűn­ ugrik majd.nek el? Nem hinném. A 18 százalékot tovább növelhetjük, ha több em­ Jelenlegi előrejelzés 2012-re bernek tudunk segíteni abban, hogy megnyissák 12 csakrájukat, és rajtunk keresztül lehozzák aA vezetőm, Kumeka az állítja, hogy a sötétség és a fény Forrás fényét a Földre. Akkor is növelhetjük, haerői egyensúlyban vannak, és mindenkinek a pozitív reményt és ihletet hozunk saját közösségünk vagydolgokra kell koncentrálnia ahhoz, hogy képesek le­ a világ számára.gyünk energetizálni és a fény felé billenteni a mérlegnyelvét. Ki kell használnunk minden különleges együtt­állást és részünkre küldött energiát, hogy gondoskod- 30 31
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV 4. FEJEZET A Hold magasabb célja 2012-benA kozmikus pillanatokban a Földet magas rezgésszámú Ez alkalommalisteni, női energia fogja elárasztani a Holdról. Azok,akik ekkor képesek megnyitni a jobb agyféltekéjüket és miért lesz más?befogadni ezt az energiát, visszahozzák majd Arany At­lantisz energiáját. Mivel a Hold a 9-es szám - a befeje­zések száma - frekvenciáján rezeg, ez megadja majda lendületet a bolygó felemelkedéséhez. A látó, de spi­rituálisán fejletlen embereknek gondjaik lehetnek SOK ŐSI JÖVENDÖLÉS katasztrófára és szerencsét­majd, mert nyitottabbá válnak, de nem tudják, mihez lenségre irányul. Ez azért van, mert a bolygó történel­kezdjenek az energiával. mének hasonló időszakaiban az emberiség tudatossága 2012. november 28-án és 2012. december 28-án, olyan alacsony volt, hogy h á b o r ú tört ki, vagy más,a december 21-i kozmikus pillanat körül lesz telihold. iszonyú dolgok következtek be.Ez kivételesen magas árapályt fog eredményezni, ami Ez alkalommal Lady Gaia, a Földet felügyelő nagy­szinte biztosan áradást idéz elő az alacsonyan fekvő te­ szerű angyal elrendelte, hogy a bolygónak és mindenrületeken. rajta élőnek növelnie kell a rezgésszámát, és fel kell emelkednie. A Spirituális Hierarchia ezért küldött szá­ GYAKORLAT: munkra annyi segítséget ezekben a végső időkben, Holdfényen ergia hogy felébressze az embereket, és sokakat képessé te­ gyen arra, hogy sikeresen átjussanak az új és gyorsabbTelihold idején, még akkor is, ha a felhők miatt nem látod, rezgésszámokba:sétálj kint, a telihold fényében. Hagyd magad hozzászokniaz energiájához, hogy többet fogadhass be az istennőből, 1.2004. június 8-án volt egy kettős Vénusz-tranzités felkészülj 2012-re. első része. A második 2012. június 6-án lesz. Ez a csodálatos és különleges együttállás kezdi ki­ egyensúlyozni a férfi- és női energiát az egyének­ ben és a kollektív tudatosságban. Magában foglalja az egyéni és bolygószintű felemelkedés felgyorsítá­ sának lehetőségét, és m i n d e n k i n e k óriási lehető- 32 33
  • A 2012-ES ÉV EZ ALKALOMMAL MIÉRT LESZ MÁS? séget ad a fejlődésre. Ez azonban egy ajándék Isten­ 7. Atlantiszban sok lény - beleértve a tizenkét sugár, től, és fontos, hogy a két d á t u m közötti időszak­ a Krisztus-energia, a Buddha-energia, a Béke és ban mindannyian segítsük egyesíteni a világot, Egyensúly szellemének aspektusait - hozzájárult hogy a spirituális tudatosság által átalakíthassuk egy fénykészlethez, amelyhez minden ember hoz­ önmagunkat és a bolygót. záférhetett. Ezzel a Mahátma-energia néven is­ mert készlettel Atlantisz végén visszaéltek, ígyEz magában foglalja, hogy tekintettel vagyunk megvonták tőlünk. Ezt most visszakaptuk. Jelen­minden életformára és a bolygó erőforrásaira. leg ez a legmagasabb energia, amelyet elérhetünk. Ez drámai mértékben meggyorsítja felemelkedé­2. 2003 novemberében következett be a H a r m o n i ­ sünket. Nagyon erőteljes arany-fehér fény, amely kus összerendeződés, amely további isteni, női minden szinten gyógyít, és segíthet a kapcsolatok­ energiát juttatott mindenkinek, hogy felébressze ban és a helyzetekben. Sosem árthat nekünk, mivel a részvétet és megnyissa a szíveket. a m o n á d u n k o n vagy a VAGYOK-jelenlétünkön3. Atlantisz bukása óta először juttatták vissza a Föld­ keresztül töltődik le. re a tizenkét sugarat, amelyek magasabb fényben 8. Atlantisz angyalai segítenek nekünk visszahozni fürösztenek bennünket. Arany Atlantisz bölcsességét.4. 2008-ban maga a Fény küldte el hozzánk az ezüst 9. Nagy rezgésszámú, egyetemes angyalok érkeznek sugarat. Ez tartalmazza az isteni nőiség legfőbb a Földre. Amint a rezgésszámunk gyorsul, egy aspektusát, és összeolvad a többi sugárral, hogy magasabb szinten léphetünk kapcsolatba velük, a kiegyensúlyozza azokat. fényük nagyobb részéhez férhetünk hozzá, és koz­5. Az 1987-es Harmonikus Összerendeződésen min­ mikus információkat kaphatunk. denki számára elérhetővé tették az átalakulás ibo­ 10. Az angyalok orbokként hagynak nyomot a filmen, lya lángját. Azóta az arany és az ezüst sugarak különösen digitális kamerákban, hogy látható bizo­ egyesültek az ibolya lánggal, hogy megalkossák az nyítékot adjanak nekünk jelenlétükről, és közvet­ arany és ezüst ibolya lángot, amely az ötödik di­ lenül számunkra töltsenek le üzeneteket és ihletet. menzióban tartja az embereket, amint átalakítja 11. Megvilágosodott, Orionról származó gyermekek és növeli a rezgésszámot. és az univerzum más részeiből származó bölcs6. Megidézhetjük a tiszta arkangyal-energiát tartal­ öreg lelkek születnek nagy számban. mazó drágakősugarakat, hogy fénnyel töltsenek el 12. Az egyszarvúak - a tiszták között a legtisztábbak - bennünket. visszatértek, hogy felkutassák azokat, akiknek az a 34 35
  • A 2012-ES ÉV EZ ALKALOMMAL MIÉRT LESZ MÁS? látomásuk, hogy segítenek másokat. Ezután kap­ A zafír Mihály és Hit arkangyalok fényét hordozza, és a csolatba lépnek velük, és segítik, hogy a lelkük vá­ sugár erőt, ősi információkat és felsőbb kommunikációs gya valóra váljon. erőket ad. 13. Az egyszarvúak segítenek az embereknek a har­ A gyémánt Gábriel és Remény arkangyalok gyémántsu­ garának megtestesülése. Ez a tisztaság, a tisztánlátás és az madik szemüket takaró illúziófátylak szétoszlatá- embereket a felsőbb dimenziókba juttató isteni cél sugara. sában, hogy teljes megvilágosodást érhessenek el. A részletekért lásd a 37. fejezetet. 1. Ülj nyugodtan egy olyan helyen, ahol nem zavarnak meg. 2 Döntsd el, melyik sugarat kívánod megidézni. 3 Mondd vagy gondold a következőt: „Most megidézem GYAKORLAT: a rubin-/smaragd-/zafír-/gyémántsugarat." Megváltoztatni a dolgokat 4 Lélegezd be a választott drágakősugár színét tested min­ den sejtjébe.Egyszerűen erősítsd meg magadban, hogy képes vagy 5. Kérd a hozzá tartozó angyalokat, hogy áldjanak meg.megváltoztatni a dolgokat. Gondolj az életedre és az élet­ 6. Ülj néhány percig, és hagyd, hogy e sugár áldásai mélyenmódodra, és keress egyszerű dolgokat, amelyeket jobbá te­ megérintsenek.hetsz. Aztán cselekedj úgy, hogy jobbá is tedd. Például rá­ 7. Mondj köszönetet az arkangyaloknak.mosolyoghatsz a bolti eladókra, megáldhatod a vizedet, 8 Nyisd ki a szemed.minden nap eltölthetsz öt percet azzal, hogy méltányolodazt a csodálatos világot, amelyben élünk. Az aurád át fogalakulni, és magasabb energiád megérint másokat. GYAKORLAT: Vizualizáció, a drágakősugarakkal végzett munkaA rubin a rubinsugár anyagi formája, amely Uriel és Auróraarkangyalok energiáját tartalmazza. Mély bölcsességet, tu­dást, derűt és energiát nyújt (amely a cselekvéshez szük­séges). A smaragd Rafael arkangyal és Mária sugarának fizikaiformája. Egyensúlyt, bizalmat, gyógyulást, bölcsességet ésfelsőbb spiritualitást nyújt. 36 37
  • A KOZMIKUS PILLANATOK 5- F E J E Z E T 2012. december 21., 11 óra 11 perc egy olyan pilla­ nat, amikor hatalmas fény árad a bolygóra, csodák A kozmikus pillanatok történnek, és a megvilágosodás és felemelkedés tovább fokozódik. A váltás energetikai lesz, tehát ha egy ka­ taklizmára számítasz, akkor megkönnyebbülhetsz, amikor az nem következik be, míg ha azonnali megvi­ lágosodásra számítasz, akkor valószínűleg csalódott leszel. Az e pillanat következtében felmerülő lehetősé­ A kozmikus pillanatok gek bámulatosak lesznek, és az érzékeny emberek érezni fogják azokat.VILÁGSZINTEN két kozmikus pillanatot kell megta­pasztalnunk, amelyek során az egész univerzumban Mit tegyünkmindenütt csend lesz. Ekkor megnyílnak majd az ég ka­ a kozmikus pillanatokban?pui, hogy elképzelhetetlenül magas frekvenciájú fénytárasszanak ránk, így a lehetőségek bámulatosak és kor­ Melkizédek úr, aki fénnyel árasztja el a Diana Cooperlátlanok. Mindkét kozmikus pillanat délelőtt 11 óra 11 Schoolt, azt közölte, hogy most az egész világnak el kellperckor fog bekövetkezni. kezdenie energiát felhalmozni a kozmikus pillanatok­ A 11:11 egy mesterszám, amely egy új időszak kezde­ ra. Azt m o n d t a , hogy az emberek felkészítésének leg­tét jelzi. A 11:11 -et évezredekkel ezelőtt jelölték ki a hatékonyabb módja az, ha imát m o n d u n k , amelyet 11kollektív tudatosságban egy energiaként, még Atlantisz percnyi o h m követ. Ezután egy egyperces szünet kö­és Lemúria előtt, és mindig valami új kezdetét jelzi. vetkezik a kozmikus pillanatban. Melkizédek úr adta át Az első kozmikus pillanat 2011. november 11., 11 nekünk a 41-42. oldalon található „Látomásimát". óra 11 perc. Ennek az ünneplés időpontjának kell lennie. Az ima törvénye Arra kérnek bennünket, hogy ünnepeljük meg ed­ Isten mindig figyel rád, és m i n d e n n e k tudatában van,dig elért sikerünket, és lelki szemeinkkel lássuk, milyen amit gondolataiddal, szavaiddal vagy imáiddal kérsz.csodálatos lesz 2012-ben. Ebben az értelemben a negatív gondolatok és aggodal­ mak harmadik dimenziós imák. Az Istennek és az ő A második kozmikus pillanat 2012. december 21., angyalainak szóló panaszkodást, megalázkodást, alku- 11 óra 11 perc. 38 39
  • A 2012-ES ÉV A KOZMIKUS PILLANATOKdozást és manipulatív kéréseket nem méltatják isteni Imád még erősebb lesz, ha arra kérsz másokat,figyelemre. hogy imádkozzanak veled, és tartsák meg a láto­ Azonban az egyértelműen megfogalmazott megerő­ másodat.sítések nagyon pozitív imák. Légy nagyon óvatos azzal Hálaimákkapcsolatban, amit kérsz! Az Istennek szánt vagy azangyalokon keresztül küldött kívánságok forródrótos Ezek ötödik dimenziós imák, amelyekben hálát ad­kapcsolatot teremtenek az istenséghez. hatsz azzal a hittel, hogy már megkaptad, amit kérsz. Meditációid során te hallgatsz az univerzumra. Ekkor lelkesen felkészülsz arra, hogy megkapd, mivel mélyen belül tudod, hogy már veled van. A hit és a há­ Hatékonyan imádkozni la hatalmas energiák, amelyek valamilyen égi reakciót aktiválnak. Az ötödik dimenzióban az isteni tudatosság 1. A szívedből imádkozz. tiszta áramlatában élsz, tehát csakis akkor kérsz, ha ké­ 2. Gondoskodj róla, hogy a szándékaid tiszták legye­ résed a legfőbb jót szolgálja. nek. Egy kollektív ima, mint a 2012 és az utána követke­ 3. Soha ne m o n d d Istennek vagy az angyaloknak, ző időkre vonatkozó „Látomásima", hatalmas fényt te­ hogy mit nem akarsz vagy mitől szenvedsz! Ha ezt remt, ha sokan mondják, és a tiszta szándék folyamatos teszed, csak többet kérsz abból, amit nem akarsz. sugarát küldi Istenhez. Ha teheted, gyújts gyertyát, mi­ 4. M o n d d el Istennek a látomásodat. M o n d d a kö­ előtt elmondanád. vetkezőt: „Ezt akarom elérni. Ezt tettem eddig. Erre van szükségem tőled." Látomásima 5. Kérd, hogy a legfőbb jó teljesüljön. Ha valóban mindenkinek a legfőbb javát szolgálja, akkor az Van egy látomásom, amelyben minden ember egész univerzum átrendeződik majd, hogy meg­ békében él, táplálékhoz és hajlékhoz jut, kapd. Tehát távolodj el attól, hogy úgy legyen, minden gyermeket szeretnek és taníttatnak, ahogyan elvárod, és még attól is, hogy egyáltalán hogy fejlesszék tehetségeiket, a szív pedig fontosabb, megtörténjen. Lehet, hogy Isten valami jobbat mint a fej, és a bölcsességet többre becsülik, tartogat számodra. mint a gazdagságot. Ebben a világban az igazság, az egyenlőség és az igazságosság uralkodik. 40 41
  • A 2012-ES ÉV A természetet tisztelik, tehát a vizek tisztán és áttetszően folynak, és a levegő friss és tiszta. A növényeket és a fákat táplálják, és minden A 2012-es olimpiai játékok állattal tisztelettel és kedvesen bánnak. Boldogság és nevetés uralkodik. És az emberek kéz a kézben sétálnak az angyalokkal. Köszönöm a szeretetet, megértést, bölcsességet, bátorságot és alázatot, amelyet ahhoz kaptam, hogy kivegyem részemet a fény terjesztéséből. 2012-BEN AZ OLIMPIAI JÁTÉKOKAT Londonban Az egész világ emelkedjen fel. fogják tartani, mert ez a város a bolygó spirituális föld- Úgy legyen. csillag-csakrája. Ennek jelentőségét nem lehet alábe­ csülni. Az Intergalaktikus Tanács mindig is tudta, hogy ott GYAKORLAT: kell megtartani az olimpiát, m e r t az új fényt mélyen írj egy személyes imát! meg kell alapozni a Földön. A világ sok energiát és szóváltást megspórolna, ha a kormányok és a különféleírhatsz egy imát a saját személyes látomásod számára. Fo­ bizottságok megengedhetnék, hogy az olyan válasz­galmazz egyszerűen és őszintén, és add bele a szívedet, tások, mint például az olimpiai játékok helyszíne, au­amikor leírod. Aztán mondd el az imádat háromszor egye­ tomatikusan merüljenek fel az összehangolt bölcsés­dül vagy csoportosan. Fejezd be úgy, hogy köszönetet ségből.mondasz és megerősíted: elvégeztetett. A bolygó földcsillag-csakrája Az emberek és a bolygó földcsillag-csakrájáról Sandal- phon arkangyal gondoskodik, aki jelenleg a kundalíni- energiát hordozza a világ számára. Sandalphon és Lon­ don l-es számú energián rezeg, amely az új kezdeteket energetizálja. A Szíriusz hatása alá tartoznak, amely 42 43
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2 0 1 2 - E S OLIMPIAI JÁTÉKOKszintén l-es számú. A számok jelentőségéről további Forrásenergiát. Az egész bolygó hozzáférhet a For­részleteket találsz a 41. fejezetben. rás fényéhez, és fürödhet abban. Micsoda lehetőség A földcsillagban Sandalphon képességeink magjait a világ minden táján a spirituális fejlődésre és átala­is táplálja. Amikor teljes mértékben összekapcsoló­ kulásra!dunk a Földdel azáltal, hogy megalapozzuk magunkat, Az olimpiai játékok eredeti célja az volt, amikorés tiszteljük a füveket, a fákat, a virágokat, a sziklákat és Arany Atlantiszban létrehozták, hogy az ünneplésre, aza kristályokat, akkor ez a csakra felébred, és bemutatja összetartozásra és a kiválóságra koncentráljanak. Ésisteni lehetőségeinket. a 2012-ben tartott játékok sok fényt fognak hozni a vi­ Kérlek, tekintsd meg a 277. oldalon lévő táblázatot, lág egésze számára, nem csak Londonnak.amely tartalmazza az összes számot, csakrát, elhelyez­ Kérlek, folyamatosan küldj áldást a 2012-es olimpiaikedést a bolygón, galaktikus kapcsolatot és arkangyalt. játékokra, és imádkozz, hogy a játékok során elegendőTovábbá a 282. oldalon lévő táblázatban megtalálod az energia gyűljön össze ahhoz, hogy képessé tegye a kun-összes csakrát, arkangyalt, a csakrákra való ráhangoló­ dalínit a várakozásnak megfelelő felemelkedésre.dás hangját és ötödik dimenziós színüket. Ha úgy fogadod el ezt az eseményt, mint egy fény­ Ha az összes többi csakra felkészült és készen áll, ak­ hozót, és az arany lángban tartod, akkor energiádatkor a földcsillag-csakra kiváltja, hogy a csillagkapu - a a legfőbb lehetőségekhez adod hozzá. Ha csupán egyet­felemelkedés csakrája - ugyanakkor nyíljon meg. Mind­ len gyertyát gyújtasz az olimpiai játékok sikeréért, márez az egyénekre és a bolygóra is vonatkozik. 2012-ben akkor is változtathatsz a dolgokon. Ha mindezt az ese­a Föld egy magasabb szintre fog kerülni, és felgyorsítja mény után olvasod, még akkor is gyújthatsz az érdeké­felemelkedését. ben egy gyertyát, mert Metatron valami tökéletesen is­ A szándék az, hogy együtt, a világ egészeként növel­ teni m ó d o n kiveszi szándékodat a lineáris időből, ésjük a rezgésszámunkat az olimpiai játékok alatt. Aztán hozzáadja az egészhez.a bolygó spirituális kundalínijét, amelyet a földcsillag Húsz évvel később, 2032-re a bolygó spirituálistartalmaz, kioldja majd az izgalom és remény fokozó­ energiája olyan magas lesz, hogy a legfőbb jó érdeké­dása, amíg készen nem áll arra, hogy a kozmikus pilla­ ben hozott döntések - mint például a fontos esemé­natban felemelkedjen. nyek helyszínének kiválasztása - automatikusan fog­ A várakozások szerint 2012. december 21-én a föld­ nak megtörténni, mert m i n d e n k i egy emberként állcsillag- és a csillagkapu-csakra felébred a jövendö­ majd ki emellett.lésnek megfelelően. Aztán a csillagkapu teljes mérték­ben kitárul, mint egy kehely, hogy megkapja a beáradó 44 45
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2 0 1 2 - E S OLIMPIAI JÁTÉKOK A Föld spirituális csillagkapu-csakrája Az elementálok összhangban vannak Londonnal és az Északi-sarkvidékkel, és segítenek felkészíteni mind­A csillagkapu az Északi-sarkvidéken található, és arra két területet a 2012-ben és azt követően érkező erőtel­vár, hogy 2012-ben felébredjen. Itt élnek az inuitok, jes energiára.akik évezredeken keresztül megőrizték a bölcsességet,amelyet Arany Atlantiszból hoztak magukkal. A spirituális bolygócsakrák A Főpap, Seth a világnak erre a részére vezette el tör­ elhelyezkedésezsét Atlantiszból. Sámáni örökséggel bírtak, és nagyonszoros kapcsolatban álltak a víz elemével. Azért d ö n ­ Bolygónknak fizikai, mentális és spirituális csakráitöttek úgy, hogy az Északi-sarkvidékre költöznek, mert vannak, ezért van annyi ellentmondás, ha az emberek atudták, hogy azt 2012 előtt körülbelül 4000 évig jég csakrákról beszélnek.borítja, így a terület megtisztul számukra, mire alkal­ Tizenkét spirituális központról van szó, amelyekmas lesz az idő. mindegyike egy arkangyalhoz kötődik. A helyek n e m Atlantisz Aranykora alatt az inuitok szimbiotikus felelnek meg az arkangyal-menedékhelyek helyszí­kapcsolatban éltek az állatokkal, és ezt sokan továbbra neinek.is megőrizték. Képesek kommunikálni velük, és szenttudásukról faggatják őket, hogy megosszák velünk, ha 1. FÖLDCSILLAG London, Egyesült Királyságelegendő ember áll készen. Az állatok saját felemelke­ 2. ALAP Góbi sivatag, Kínadési folyamatukon mennek keresztül; hamarosan mi is 3. SZAKRÁLIS Honoluluképesek leszünk arra, hogy sokkal többet segítsünk 4. KÖLDÖK Fidzsiegymásnak. Az emberek többé nem hiszik majd azt, 5. SOLAR PLEXUS Dél-Afrika (egésze)hogy bármely teremtménynél magasabb rendűek. 6. SZÍV Glastonbury, Egyesült Királyság KOZMIKUS SZÍV Guatemala 2032-re szinte mindenkinek megnyílik a szíve, és 7. TOROK Luxor, Egyiptom az állatok kizsákmányolása a múlté lesz. A jövő 8. HARMADIK SZEM Afganisztán generációi elborzadnak majd attól, mit tettünk 9. KORONA Machu Picchu, Peru velük, de az állatok megbocsátanak nekünk, és is­ 10. KAUZÁLIS Tibet mét testvériesen fogunk osztozni a bolygón. 11. LÉLEKCSILLAG Ágra, India 12. CSILLAG KAPU Északi-sarkvidék 46 47
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2 0 1 2 - E S OLIMPIAI JÁTÉKOKA bolygó 12 spirituális csakrája 48 49
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV GYAKORLAT: 7. FEJEZET Vizualizáció az olimpiai játékok megáldására A 2012-ben megnyíló1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. kozmikus kapuk2. Hunyd le a szemed, és lazulj el.3. Lelki szemeid előtt képzeld el az olimpiai lángot.4. Küldd hozzá az ünneplés, a szeretet, a harmónia, az ösz- szetartozás, a kiválóság és az öröm minőségeit.5. Nézd, ahogyan a láng szétterjed, amíg fénye szétszóró­ dik a kozmoszban. A VILÁG M I N D E N TÁJÁN erős kozmikus kapuk ta-6. Áldd meg az összes korábbi és eljövendő olimpiai játékot. lálhatók, és 2012-ben a legtöbb hirtelen feltárul majd.7. Nyisd ki a szemed. Vannak, amelyek csak szenderegnek, és készen állnak arra, hogy bármikor felébredjenek, valószínűleg m á r korábban is, és vannak, amelyek kicsit később ébred­ GYAKORLAT: nek majd. De az összes kapu óriási hatással lesz a kör­ Beszéljetek az olimpiai játékokról nyező területekre és az egész világra, amint magas frek- venciájú fényük szétterjed.Felnőttekkel vagy gyerekekkel rajzold le az olimpiai lángot, H a r m i n c h á r o m ilyen kozmikus kapu létezik; ezekés beszéljetek a nemzetközi esemény eredeti céljáról - ar­ hozzák be a Krisztus-fényt, valamint a tizenkét sugaratról, hogy összehozza az embereket az ünnepre, hogy a har­ és az istennő ezüst sugarát.móniára, az örömre és a kiválóságra koncentráljanak. Ener­ Képzelj el egy fát, amelynek a törzse lefelé áthaladgiád az olimpiai játékok energiájához adódik majd, és a Föld középpontján. Az ágak fent elérik a bolygókat ésképessé teszi a bolygószintű kundalínit a felemelkedésre. a csillagokat. A gyökerek lent szétterjednek a Földben, és bizonyos pontokat érintenek. Ezek kozmikus erő­ vonalak. A tizenkét sugár fénye, egybeolvadva az ezüst sugár- ral, a kozmoszból ömlik le az ágakon és a törzsön ke­ resztül, és aztán e gyökerek mindegyikén át a kapukig terjed, amelyek készen állnak arra, hogy megnyíljanak. Azokon a helyeken majd feltör, mint egy forrás, hogy 50 51
  • A 2012-ES ÉV A 2012-BF.N M E G N Y Í L Ó K O Z M I K U S K A P U Kisteni fénnyel itassa át a Földet és annak népeit. Ha ezt hosszadalmas, lassú megnyílás lesz. 2032-re 93 szá­vizualizáljuk, az segít a bolygó 2012-es kozmikus pilla­ zalékban megy végbe; teljes dicsőségét 2035-re fog­natra való felkészülési folyamatának energetizálásában. ja elérni, amikor fizikailag és energetikailag is rend­ Ebben az időszakban sok kisebb kapu is megnyílik kívüli aktivitás várható ezen a területen.majd ott, ahol menhirek, szent helyek vagy kiemelkedő Az Üreges Földnek más bejáratai is vannak, de eztermészeti képződmények találhatók. Ezek általában az amerikai kapu jelenti a főbejáratot, amely igazo­nem hozzák be a Krisztus-fényt úgy, mint a 33 kozmi­ dott az univerzum középpontjához, a Forrás szék­kus kapu. helyéhez akkor, amikor eredetileg megnyílt. 2035- ben ismét összhangban lesz eredeti pozíciójával, A 33 kozmikus kapu három éven keresztül teljesen nyitva áll majd, és az­ tán lassan visszahúzódik. Tehát úgy épül fel, nyílik Ősi kultúrák meg és zárul be lassan, mint egy virág, de a hatása óriási lesz. Ez a kapu Amerikában azért fog bezá­ Í.ATLANTISZ - Ez a kapu már nyílik, és felébreszti rulni, mert a Föld mozgása miatt többé nem áll egy Poszeidón templomának energiáját az Atlanti-óce­ vonalban az univerzum középpontjával. Később a ánban, és felszínre hozza Atlantisz bölcsességét. bolygó egy másik részén fog megnyílni az Üreges 2. LEMÚRIA - Ez a kapu már nyílik Hawaiin, és akti­ Föld valamelyik belépési pontja. válja Lemúria nagy kristályát, valamint visszaküldi 4. MU - Ez a kapu a Csendes-óceánban található, és az általa hordozott bölcsességet. pillanatnyilag zárva van. 2012-ben nyílik meg, és is­ 3. ÜREGES FÖLD - Ez a kapu a Föld közepén csak mét felébreszti Mu ősi civilizációjának szunnyadó most kezd megnyílni. Erőteljesen befolyásolja majd bölcsességét. az erővonalakat. Egy hosszúra nyúlt, tojás alakú te­ 3. ULURU, AUSZTRÁLIA - Az őslakos bölcsességgel rület az USA-ban, amely lefedi Oklahoma, Kansas, áll összeköttetésben. 2012-ben nyílik meg. Nebraska, Dél-Dakota és Észak-Dakota déli részé­ 6. FIDZSI - A maori bölcsességgel áll összeköttetés­ nek területét. Eredeti alakja egy hatalmas kör volt, ben. Az atlantisziak ide jöttek kontinensük össze­ de megváltozott, a m i n t a földben és a föld alatt omlásakor, mielőtt folytatták volna útjukat Üj-Zé- mozgó dolgok összepréselték. A 2012-ben beérkező landra. 2012-ben nyílik meg. energia elég magasszintű és erős ahhoz, hogy támo­ gassa az eredeti alakjához és méretéhez való vissza­ térését, és ez hatással lesz az emberekre. Ez egy 52 53
  • A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK Észak-Amerika Afrika 7. SEDONA, USA - Az ősi amerikai kultúrák bölcses­ 14. MALI - A dogon bölcsességgel áll összeköttetésben. ségével áll összeköttetésben. 2012-ben nyílik meg. Miután Ra Atlantiszból Egyiptomba vezette törzsét, 8. A BERMUDA-HÁROMSZÖG - Atlantisz Nagy a dogonok, akik a csoporthoz tartoztak, továbbha­ Kristálya többek között egy kapu volt, amelyet ladtak Afrika belseje felé, és Malawiban telepedtek Poszeidón templomában tartottak. Atlantisz buká­ le. A Szíriuszról származó bölcsességet és ősi tudást sakor a kristály az óceán fenekére süllyedt, a Ber­ őrizték, és még mindig magukban őrzik, mindany- muda-háromszög közepén. Ha az Intergalaktikus nyiunk számára. A kapu alszik, 2012-ben nyílik Tanácsnak használnia kell, akkor megnyílik, és meg. minden benne lévő élő és élettelen dolog gyors, di­ 15. ASZFINX EGYIPTOMBAN - 2012-ben nyílik meg. menziók közti váltáson megy át. Az emberi szem számára sajnos eltűnnek, de a lélek szintjén minden érintett hozzájárul az élményhez. így ez a kapu Közel-Kelet időnként nyitva van, máskor pedig csukva. 9. BANFF, KANADA - 2012-ben nyílik meg. 16. MEZOPOTÁMIA - 2012 után nyílik meg, és visz-10. ALASZKA, ÉSZAKI-SARKVIDÉK - Az inuit böl­ szahozza Arany Atlantisz bölcsességét, amelyet csességgel áll összeköttetésben. 2012-ben nyílik meg. Apolló törzse hozott ide a bukás után.11. DÉLI-SARK - 2012-ben nyílik meg. Távol-Kelet Dél-Amerika 17. A GANGESZ FORRÁSA, INDIA - Szendereg, ké­12. MAJA TELEPÜLÉSEK HONDURASBAN - Már szen áll arra, hogy 2012 előtt megnyíljon. nyílik. 18. VARANASI, INDIA - Most kezd megnyílni.13. PERU EGÉSZE - Az inka bölcsességgel áll össze­ 19. MANILA, FÜLÖP-SZIGETEK - 2012-ben nyílik köttetésben. 2012-ben nyílik meg. meg. 20. MONGÓLIA - 2012-ben nyílik meg. 21. ANGKOR WAT, KAMBODZSA - Ez a kapu szende­ reg, és várható, hogy 2012 előtt felébred. 54 55
  • A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK22. A SELYEMÚT MENTÉN, AHOL KUAN-JIN TAR­ z Üreges Földben lévő kozmikus kapu kivételével TOTTA AZ ENERGIÁT A HEGYEKBEN - Alszik, Z összes kapu pihenni fog néhány év elteltével, mert 2012-ben nyílik meg. innyi kozmikus energiát dolgoztak fel és osztottak23. W U H A N , KELET-KÍNA - A 2012-2014 közötti meg a bolygónkkal, amennyivel csak képesek voltak időszakban nyílik meg. megbirkózni. Ha megpihentek, ismét megnyílnak24. ANXI, ÉSZAK-KÍNA - 2012-ben nyílik meg. majd. Európa25. YORK, YORKSHIRE-VÖLGY, EGYESÜLT KI­ RÁLYSÁG - Ez egy hatalmas kapu, 2012-ben nyílik meg.26. ANDORRA - Ez a kapu alszik, 2012-ben nyílik meg.27. MARSEILLES PARTJAINÁL, A VÍZ ALATT - 2012 után röviddel megnyílik. Oroszország28. OMSZK, AZ URÁLBAN - 2012-ben nyílik meg.29. SZIBÉRIA - 2012-ben nyílik meg.30. AGATA, ÉSZAK-OROSZORSZÁG - 2012-ben nyí­ lik meg.31. OPALA, KAMCSATKA, OROSZORSZÁG - 2014- ben nyílik meg.32. GORA CSEN, CSERSZKIJ-HEGYSÉG, OROSZOR­ SZÁG - Már kezd megnyílni.33. ÉSZAKI-SARK - Ez a kapu most kezd megnyílni. 56
  • A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUKA 33 kozmikus kapu 58 59
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2012-BEN M E G N Y Í L Ó K O Z M I K U S KAPUK A tizenkét sugár nyitása alatt. Gábriel arkangyal, a tisztaság és tisztánlá- lás angyala e sugár tiszta fehér színén dolgozik.Ezek a magas frekvenciájú fénysugarak az Isteni Erőkötegei, amelyek most a Földre áradnak, mindenki ja­ AZ 5. SUGÁR narancssárga, és a mester Hilarion. A su­vára. Ráadásul 2008-ban az ezüst sugár, az isteni, női gár elősegíti a spirituális technológia és tudomány fej­sugár egybeolvadt az összes többi sugárral, hogy ki­ lődését, amelynek minden titka a természetben rejlik.egyensúlyozza azokat. Az arkangyalok gyakran a suga­ Rafael arkangyal, a gyógyulás és bőség angyala e sugárrak más aspektusain dolgoznak, mint a mesterek, ezért •maragdzöld aspektusán dolgozik.van néhány sugárnak több színe is. A 6. SUGÁR indigókék, Mária Magdolna irányításaAZ 1. SUGÁR piros, és a mester El Morya. Rábírja az alatt áll, és megnyitja a világot a valódi spiritualitásembereket, hogy inkább az isteni akaratot - mint saját, előtt. Uriel arkangyal, a béke angyala e sugár arany ésalacsonyabb rendű akaratukat - használják arra, hogy lila aspektusán dolgozik.felhatalmazzák önmagukat. Mihály arkangyal az 1. su­gár kék aspektusán dolgozik. A 7. SUGÁR ibolyaszínű, Lady Nada vezetése alatt áll. Rezgésszáma előhozza az ősi gyógyító technikákat, fel­A 2. SUGÁR sárga (néha kék), és Lanto felügyeli. Ez a ébresztve a szent bölcsességet és intuíciót, és a maga­szeretet és bölcsesség sugara, mert a frekvenciája segíti sabb pszichikus energiákat. Zadkiel arkangyal szinténaz embereket, hogy bölcsen közöljék az Igazságot. dolgozik e sugár ibolyaszínű aspektusával, hogy előse­Jofiel arkangyal, a bölcsesség angyala a sárga sugáron gítse az átalakulást.dolgozik. A 8. SUGÁR kék topáz. Kumeka, a Fény ura felügyeli,A 3. SUGÁR aranysárga, és a mester Velencei Pál. Az aki az én vezetőm is. Ez a sugár megvilágosodást ered­intelligencia és kreatív tevékenység e sugarának rezgése ményez, és a régi átalakulását. Butyalil arkangyal e su­előhozza a kreativitást, és segít lendületbe hozni a tu­ gár fehér aspektusán dolgozik.dományt és a bölcsességet. Chamuel arkangyal, a sze­retet angyala e sugár rózsaszín aspektusán dolgozik. A 9. SUGÁR a harmónia sárga sugara, amely 2001-ben érkezett a bolygóra, és az emberiség lelkét és szellemétA 4. SUGÁR h a r m ó n i á t és egyensúlyt hoz létre egy hozza egyensúlyba. Mestere Voosloo, Atlantisz leg­ametiszt és fehér rezgésen keresztül, Szerafisz Bey irá- nagyobb főpapja. A szeráfok rezgésszámán lévő Sera- 60 61
  • A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUKphina az az angyali lény, aki ezen a sugáron dolgozik, és 2. őrizd meg a szándékodat, hogy energetizáld a Kozmi­ő minden színben vibrál. kus Fát, és felébreszd a kapukat. 3. Vizualizáld egy fa törzsét, amely áthalad a bolygón. 4. A fa ágai elérik a fényes csillagokat, amelyek beborítjákA 10. SUGÁR a citrin sugár, amely 2001 végén érkezett a határtalan eget.a bolygóra, segít az embereknek megtalálni az életcél­ 5. Az ágakon és a fa törzsén keresztül lezúdul az ezüstjukat. A Buddha-energiákat hordozza, és Gautama úr fénnyel egybeolvadt 12 sugár fénye. Piros, sárga, sötétfelügyeli. Ezen a sugáron Sandalphon arkangyal dolgo­ sárga, ametiszt-fehér, narancssárga, indigókék, ibolya,zik az egyszarvúakkal, fekete és fehér energiával. topáz-kék, sárga, citrin, smaragd, cseresznyerózsaszín és ezüst.A 11. SUGÁR halvány smaragdzöld, amely tisztánlá­ 6. A fény a gyökerek mentén szétterjed az egész Földön.tást, miszticizmust és gyógyulást hoz. Spiritualitással 7. Ahol elén a kapuk egyikét, ott hatalmas fényforrás ke­itatja át a dogmatikus vallásokat, és segít, hogy elfo­ letkezik a Föld felszínén, amely mindezekben a színek­gadjuk a beérkező magasabb energiákat. Ez a sugár ben ragyog, és elönti a területet.2001 végén érkezett a bolygóra, és mestere Rákóczi. 8. Érezd, hogy a fény mindent és mindenkit felébreszt,Christiel arkangyal a kékkel árnyalt jégfehér színen amit és akit megérint.dolgozik e sugáron. 9. Amint mindenki felébred, lásd, hogy az egész világon mindenki egymás kezét fogja. 10. Adj hálát ezért, és nyisd ki a szemed.A 12. SUGÁR a feltétel nélküli szeretet sugara, 2003-ban érkezett a bolygóra, mestere Kuan-jin. A színe hal­ Önmagadat is vizualizálhatod úgy, mint a Kozmikus Fát.vány cseresznyerózsaszín. A nők újbóli felhatalmazásá­ Szeretem ezt a vizualizációt, nagyon fontosnak és különle­ra szolgáló frekvenciát hordozza, és előhozza a női gesnek tűnik. A rajtam átáramló energiát is szeretem.bölcsességet a férfiakban. Ezen a sugáron Metatronarkangyal dolgozik narancssárga fényével. GYAKORLAT: Vizualizáld magad Kozmikus Faként! GYAKORLAT: 1. Ülj le és lazulj el egy olyan helyen, ahol zavartalanul le­ A Kozmikus Fa és a kapuk hetsz. 2. őrizd meg a szándékodat, hogy energetizáld a Kozmikus1. Ülj le és lazulj el egy olyan helyen, ahol zavartalanul le­ Fát, és felébreszd a kapukat. hetsz. 3. Vizualizáld a testedet a Kozmikus Fa törzseként. 62 63
  • A 2012-ES ÉV 4. Lásd az ágakat, amelyek a fejtetődtől a csillagokig 8. FEJEZET érnek. 5. Az ágakon, majd a testeden keresztül lezúdul az ezüst fénnyel egybeolvadt 12 sugár fénye. Piros, sárga, sötét A kristálykoponyák sárga, ametiszt-fehér, narancssárga, indigókék, ibolya, 2012-ben topáz-kék, sárga, citrin, smaragd, cseresznyerózsaszín és ezüst. 6. A fény a gyökereid mentén szétterjed az egész Földön. 7. Ahol eléri a kapuk egyikét, ott hatalmas fényforrás ke­ letkezik a Föld felszínén, amely mindezekben a színek­ ben ragyog, és elönti a területet. ARANY ATLANTISZBAN készítettek 12 kristálykopo­ 8. Érezd, hogy a fény mindent és mindenkit felébreszt, nyát, minden törzs számára egyet, annak a fajta spirituá­ amit és akit megérint. lis technológiának a használatával, amely végül visszatér 9. Amint mindenki felébred, lásd, hogy az egész világon majd hozzánk. Mindegyik koponya egyetlen darab szi­ mindenki egymás kezét fogja. lárd kvarcból készült, és az értelem uralásával és a gon­10. Adj hálát ezért, és nyisd ki a szemed. dolat erejével alkották meg; egy olyan technikával, amely pillanatnyilag n e m é r h e t ő el a mi jelenleg még iskolázatlan és csak részben használt elménk számára. A koponyák mérete akkora volt, mint a mi emberi koponyánké, és olyan állkapcsuk volt, amely mozgott. A kristályon belül egy rendkívüli prizma- és lencsehá­ lózat volt, amely kivilágította az arcot és a szemeket. Képesek voltak beszélni és énekelni, egyfajta fejlett számítógépek voltak, amelyeket törzsük minden tudá­ sával és bölcsességével programoztak be. A főpapok és főpapnők az ember eredetéről és az élet misztériumai­ ról szóló, ezoterikus információkat is betáplálták a ko­ ponyákba. Ez azért történt, hogy a bolygó valódi törté­ nelme ne vesszen el. A legfontosabb, hogy a koponyák az egységtudatosság látomását hordozzák, és akiket energiájuk megérint, ezt távolról is érezni fogják. 64 65
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A K R I S T Á L Y K O P O N Y A K 2012-BEN Ha az embereknek kellően magas a rezgésszámuk, kor a túlélőit elvitte Dél-Amerikába, belőlük lettek aakkor képesek lesznek ráhangolódni a koponyákra, és maják, akik magukkal hozták Atlantiszról az asztronó­elolvasni az általuk tartalmazott „fájlokat". miai és matematikai tudásukat. Ezért rendelkeztek az­ A koponyákba rejtett tudást olyan fontosnak tekin­ zal a különleges információval, amely lehetővé tettetették, hogy az egészet egyetlen nagyon magas rezgésű számukra a maja naptár elkészítését az i. e. 3114-tőlametiszt mesterkoponyában helyezték el. Atlantisz bu­ i. sz. 2012-ig terjedő időszakra, annak hihetetlenülkásakor az ametisztkoponyát anyagtalanná tették, és p o n t o s jóslataival. Tudásuk képessé tette őket, hogya belső síkokra helyezték. Csak akkor fog visszatérni, megépítsék kilenclépcsős piramisaikat, amelyek töké­ha a bolygó készen áll rá, mivel ha most, tudatossá­ letes összhangban állnak a csillagokkal. A kilenc lépcsőgunk jelenlegi állapotában akarnánk hozzáférni, mér­ mindegyike egy átalakulási ugrást ír le az emberiséghetetlen károkat okoznánk vele. számára az idők kezdetétől fogva, és m i n d e n szakasz A bolygó számára szóló információk összes fájlját elárulja, hogy hol tart pontosan bolygószintű tudatos­- az idők kezdetétől fogva - egy magas frekvenciájú ságunk - egészen 2012-ig.sávban tartják a Szfinxben. A koponyákban hordozott Ezek a piramisok kozmikus számítógépek, amelye­információkat szintén elhelyezték a Szfinxben. Egy ket úgy terveztek meg, hogy 2012-ben a csillagok ener­pszichikus szinten ezt is el fogják olvasni, ha az embe­ giája aktiválja őket. Ekkor felébresztik majd a kopo­rek készen állnak arra, hogy ráhangolódjanak. nyákban szunnyadó erőket. Amint Atlantisz megsemmisült, a papnők magukkal Minden maja templom és a körülötte fekvő telepü­vitték törzseik kristálykoponyáit a túlélők számára elő­ lések teljes mértékben önellátóak voltak. Az Atlantisz­készített új helyre, és itt elrejtették, hogy a megfelelő ból magukkal hozott információ nem csak ezoterikus,időben megmutatkozzanak. Mindeddig csupán egy hanem gyakorlati is volt, tehát pontosan tudták, ho­bukkant fel. gyan termeljenek élelmet n e m csak a hagyományos m ó d o n , h a n e m olyan módszerekkel is, amelyekről je­ A maja koponya lenleg nincs tudomásunk. Az ősi maják a kollektív t u d a t u k b a n hordoztákEgyetlen koponya, a maja koponya fedte fel magát ed­ Arany Atlantisz bölcsességét. Az a bölcsesség azonban,dig. Ez a szeretet koponyája néven ismeretes, és az amellyel az asztronómusok és asztrológusok akkor - ésAphrodité által vezetett törzs bölcsességével progra­ részben ma is - rendelkeztek, sötét célokra is felhasz­mozták be. Aphrodité a Vénuszról származik, a szeretet nálható volt. Például képesek voltak ártani másoknakbolygójáról, és népe értette a Vénusz mozgását. Ami- a támadás p o n t o s időzítésével. Amikor számos olyan 66 67
  • A KRISTÁLY KOPONYÁK 2 0 1 2 - B E N A 2 0 1 2 - E S ÉVtörzs rátört a majákra, akiknek tudatossága túl alacsony Az inka koponyavolt ahhoz, hogy bölcsen használják a tudást, úgy dön­töttek, hogy elhagyják a bolygót. Felemelkedtek, és ma­ A később Hermész Triszmegisztosz néven ismert Thothgukkal vitték az atlantiszi bölcsességet, a kristálykopo­ volt az a főpap, aki a kristálykoponyát Atlantiszból Pe­nyákban elrejtett szent fájlokat hátrahagyva. ruba vitte. Azt tanította, hogy az univerzumban min­ A maják úgy gondolták, hogy védetten és feltöltve den élő dolog összhangban áll és összefügg, beleértvehagyták el a területet. Azt akarták, hogy hajdani ottho­ a bolygók mozgását, az árapályt és az áramlatokat, aznuk olyan hely legyen, ahol az emberek hosszú ideig állatokat, a növényeket, a kristályokat és m i n d e n t . Azjárhatnak-kelhetnek, megmártózva a magas frekven­ egész kozmosz reagál bizonyos harmóniákra és hang­ciájú energiában, amelyet magukkal is vihetnek. Hittek kombinációkra, amelyek ugyanarra a skálára vannakabban, hogy ez békében tartja majd a kontinenst, és hangolva. Ha a hangok helyesek, akkor tökéletes egyen­megfelelően befolyásolja a kontinensen kívüli világot súly és gyógyulás van. Az ő mérhetetlen és részletesis. Azonban a környező területeken maradók tudatos­ tudását az inka kristálykoponya hordozza, és kellő idő­sági szintje gyorsan csökkent. A Vénuszról származó ben teljes összhangot és gyógyulást fog hozni a termé­lények közbeléptek, hogy megpróbálják megfordítani szeti világ, az állatok és emberek számára, ha képeseka tendenciát, de a bolygón lévő általános sötétség meg­ leszünk hozzáférni, és rendelkezünk majd a megértésé­akadályozta a beavatkozást. hez és használatához szükséges tudatossággal. A belső síkokon zajló tárgyalások után az Interga- Amikor az atlantisziak megérkeztek Dél-Amerikábalaktikus Tanács úgy d ö n t ö t t , hogy felfedi a maja ko­ - belőlük lettek az inkák -, megépítették Machu Picchuponyát, remélve, hogy visszafordíthatják a Föld lefelé hatalmas, kétirányú, interdimenzionális kapuját. Mint airányuló tendenciáját, és szétoszlathatják a háború maják esetében, a papok itt is mind abban a hitben emel­energiáját, amely felhőként borult a világra. kedtek fel, hogy védetten hagyták hátra a kaput. Machu Tehát a fenséges maja koponyát, amely olyan rend­ Picchu ezoterikus titkait The Silent Stones (A néma kö­kívüli információkat tartalmaz, amelyeket még alig va­ vek) című regénytrilógiám első részében írom le.gyunk képesek megérteni, 1927-ben felfedték. A fiatalAnna Mitchell-Hedges archeológus apjának segített az A Peruba vitt atlantiszi kristálykoponyát 2012esőerdő mélyén Lubaantum, a mai Belize ősi romjainál előtt egy csoport fogja megtalálni, akik valódi őreiaz egyik elveszett maja város felfedezésében, ő találta lesznek. Felfogják ismerni, és mivel tudják, hogymeg a koponyát egy oltár alatt, és őrizte azt a haláláig. ereje mire képes, biztonságban és titokban tartják,A koponya ma Bili H o m a n n felügyelete alatt áll. valamint szentként fogják tisztelni. 68 69
  • A KRISTÁLY K O P O N Y Á K 2012-BEN A 2 0 1 2 - E S ÉV 3. Néhány percig lazítsd el a tested a kilégzéssel, amíg iga­ Bár a tágabb környéken élő emberek tudni fognak zán kényelmesen érzed magad.róla, m i n d e n ü t t hatással lesz a tudatosságra az általa 4. Kérd, hogy kapcsolatba kerülj az egyik kristálykoponyá-sugárzott bölcsességgel és fénnyel, és segíti az energia val, és vizualizáld, hogy egy ezüstszál köt össze vele.fokozását 2012-re. 5. Érezd a harmadik szemed. Színeket láthatsz, vagy vala­ Lesznek olyan érzékeny emberek, akik képesek a ko­ milyen érzést erezhetsz, de az is lehet, hogy nem vagyponya által sugárzott fényt felvenni, illetve a benne fog­ tudatában annak, hogy megnyílik.lalt spirituális információ és tudás egy részét használni. 6. Részesülhetsz egy hirtelen felismerésben vagy egy kelle­ 2032 után a világ nagy része a tökéletes egészség mes érzésben, hogy kapcsolatban állsz a magasabb böl­megőrzésére, a növények és állatok egészségének fenn­ csességgel. Az is lehet, hogy később érkezik hozzád aztartására fogja használni Thoth bölcsességét. információ. Találtak más kristálykoponyákat is. Még ha ezek nem 7. Ha meditációd végére értél, mondj köszönetet a kristály­is atlantisziak, annak a törzsnek a mágusai alkották koponyának.őket, akik elhagyták Atlantiszt, és Egyiptomba mentek 8. Térj vissza az éber tudatossághoz.Ra főpap vezetése alatt. Ezeket a későbbi koponyákatolyan információval programozták be, amely nemolyan tiszta és átfogó, mint az eredeti koponyáké. 2032-re az eredeti atlantiszi kristálykoponyák közülhat felbukkan majd, és hatással lesz a világ spirituálistudatosságára. Meditálhatsz ezeken a koponyákon, éskérheted, hogy engedjenek számodra hozzáférést azinformációhoz, amellyel segítheted a világot. GYAKORLAT: Meditáció a kristálykoponyákkal1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz.2. Gyújts gyertyát, és ajánld fel látomásod vagy a világ szá­ mára. 70 71
  • A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAKRAJA 9« FEJEZET ebben. Minden alkalommal, amikor mezítláb jársz a földön vagy vidéken sétálsz, segíted ennek a csakrának A felemelkedés a fejlődését. A csakrával együtt isteni lehetőségeid tizenkét csakrája magjai is fejlődnek. A földcsillag jelenti spirituális fejlődésed alapját. Mivel nem tudsz magasabbra m e n n i , mint amilyen mélyre képes vagy leásni, fontos, hogy megalapozd ezt a csakrát. Két egyetemes angyal van, akik ennek a köz­ pontnak az energiáját egyenesen a Föld középpontjábaA TIZENKÉT CSAKRA MEGNYITÁSA elengedhetet­ viszik, és ott lehorgonyozzák, ők Roquiel, aki fekete éslen a felemelkedéshez és megvilágosodáshoz vezető út­ az istennőből ered, és Gersisa, aki szürke, és az Üregeshoz. Ez egy alapvető felkészülés 2012-re, hogy készen Földön lakik. Ők horgonyozzák le a földcsillag energiá­állj az akkor beérkező magas energiára. ját a Föld középpontjában. Ma mindkét egyetemes an­ Arany Atlantiszban tizenkét csakránk volt, amelyek gyal aktívan segít megalapozni ezt a nagyon erős spiri­sokkal magasabb fényt és bölcsességet hordoztak, mint tuális alapzatot.amivel jelenleg rendelkezünk. Ha nyitva állnak, akkor a Ha az összes többi csakrád készen áll, beleértve a ti­DNS 12 szála aktiválódni kezd. Ezek bámulatos, szuny- zenkettediket, a csillagkaput is, akkor földcsillagod láng­nyadó pszichikus és spirituális képességeket tartalmaz­ ra lobban. Csillagkapud csak ekkor képes kigyúlni ésnak, amelyek arra várnak, hogy visszatérjenek hozzánk, teljesen megnyílni.amint felébresztjük, megnyitjuk és aktiváljuk a tizenkétcsakrát. Ezért olyan fontos ismét megérteni azokat és Az alapcsakradolgozni velük. Az ötödik dimenziós szinten ez a csakra platina, és A földcsillag a delfinek bölcsességével köt össze. Ha a kundalíni megemelkedik, és belép ebbe a csakrába, akkor az éle­A földcsillagról Sandalphon arkangyal gondoskodik. ted ö r ö m ö k b e n és élvezetekben gazdag lesz. TeljesenKörülbelül 30 cm-rel a lábad alatt van, színe fekete-fe­ biztonságban érzed magad, és teljes mértékben az uni­hér (jin-jang). Ügy rejti magában az összes lehetősége­ verzumra bízod, hogy gondoskodjon rólad. Erre a csak-det az életben, mint a talaj a magokat. Sandalphon ark­ rára Gábriel arkangyal vigyáz, és ha minden alantasabbangyal táplálja őket, és a te felelősséged, hogy segíts félelmed megtisztult ebben a k ö z p o n t b a n , valamint 72 73
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAK RÁ) Aa szakrális és a köldökcsakrában, akkor tisztánlátást és A szívcsakraúj célokat nyersz. A szívcsakra ötödik dimenziós központja tiszta fehér, A szakrális csakra és C h a m u e l arkangyal gondoskodása alatt áll. Csak tiszta szeretetet bocsátasz ki, és mindenkit és mindentEz az alapcsakránál valamivel feljebb helyezkedik el. a szeretet szemével látsz. Kapcsolatba kerülsz a kozmi­Gábriel arkangyal gondoskodása alatt áll, és színe fé­ kus szívvel.nyes halványrózsaszín. A transzcendens szexualitásról A torokcsakraszól, és gyengéd, valódi szeretetet fejez ki. Ha ez a csakra egy ötödik dimenziós szinten meg­ Ha ez a csakra királykék színben ragyog, automatiku­nyílik, akkor megváltoznak a kapcsolataid, mivel többé san részesülsz Mihály arkangyal védelmében, erejébennem kívánságokat vagy szeretetéhséget sugárzol, ha­ és bátorságában. Most vele dolgozol, és az ő kék köpe­nem egy magasabb szintű, határozott, szeretetteljes nyét viseled, valamint a birtokában lévő Igazság Kard­energiát. ját és Védőpajzsát, amelyeket mások megsegítésére A köldökcsakra használsz. A harmadik szemEz az ötödik dimenzióban található, ragyogó narancs­sárga és szintén Gábriel arkangyal gondoskodása alatt A mindent látó szem teljesen átlátszó az ötödik dimen­álló csakra minden ember számára szívélyes fogadta­ zióban, mint egy kristálygolyó; felkészülhetsz a megvi­tást, barátságosságot és elfogadást fejez ki. lágosodás felé vezető utadra. Rafael arkangyal a gyó­ gyítás és bőség ajándékait nyújtja neked. A solar plexus (napfonat-csakra) A koronacsakraA mélyarany színben sugárzó solar plexus békét, böl­ Most az ezerszirmú lótusz kristálykoronáját viseled acsességet, valamint az emberek és helyzetek megnyug­ fejeden, amely teljesen kinyílik, lehetővé téve számod­tatására, lecsillapítására való képességet bocsát ki. Ezt a ra, hogy fényt hozz fel a lelkedből, és betápláld azokatközpontot Uriel arkangyal tartja fényében. az alsóbb csakrákba. Ezt a k ö z p o n t o t Jofiel arkangyal felügyeli. 74 75
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAKRÁJA A kauzális csakra a csillagkapuban lévő energiák finomhangolásában. Majd nekifog létrát építeni a Forrásból a csillagkapuba.Ebben a tiszta fehér csakrában, a koronacsakra fölött és Ha ez elkészült, akkor Seraphina segít neked felmásznikissé mögötte, belépsz a csendbe. Christiel arkangyal rajta. Egy másik dimenzióban is van egy csakrája,gondoskodik róla. Ha nyitva áll és befogadó, akkor amely egy intergalaktikus iskola. Ha szeretnéd, itt kiké­a felsőbb spirituális birodalmak lényei a tudatosságod­ peznek arra, hogy kozmikus hírvivő légy a Föld számá­ba csepegtetik útmutatásukat és bölcsességük magjait. ra. Metatronnal és Seraphinával Butyalil dolgozik, aki segít összehangolni azokat a kozmikus áramlatokat, A lélekcsillag-csakra amelyek a helyén tartják a Földet.Ez a csakra kétféleképpen működik: Zadkiel arkangyalátalakítja az ősi karmát, amelyet az alsóbb része hor­ GYAKORLAT:doz. Ha megnyílik, Mariéi arkangyal előhozza lelked Földcsillagod felébresztésebölcsességét, amelyet elérhetsz a mindennapi életben.Ez a csakra az isteni nő magenta színét viseli. 1. Állj biztosan a talajon, lábad csípőszélességü terpeszben. 2. Koncentrálj a két lábadra, és képzeld el, hogy energia A csillagkapu sugárzik le belőlük, mint egy lefelé mutató háromszög oldalaiból, amíg lejut 30 cm-rel a föld alá.Metatron arkangyalt a Pártfogás Hercegének nevezik, 3. Ezután irányítsd a figyelmedet a lábujjaidra, majd a lá­mert ő az egyetlen angyal, akinek megengedték, hogy bad jobb oldalára, a sarkadra, azután a lábad bal oldalá­közvetlenül belenézzen Isten fényébe, ő felel a felemel­ ra. Kissé hintázva ismételd ezt, amíg végül azt érzed, hogy földcsillagod lehorgonyzott.kedéshez vezető utadért. A csillagkapu-csakráddal dol­ 4. Ezután gondolj a földcsillagodra. Úgy képzeld el, mintgozik, amelynek gyönyörű aranyszíne van. Ha ez a egy a lábad alatt lévő, csillogó, fénylő kamrát.csakra nyitott, akkor tudsz hozzáférni a Forrásból ér­ 5. Légy tudatában annak, hogy képességmagjaid növek­kező fényhez. szenek a kamrában. Éppen úgy, ahogyan két egyetemes angyal segíti 6. Itt tartod a kundalinidet.a földcsillag energiájának mélyebbre horgonyzását 7. Alatta található egy kötél, amely egyenesen a Föld kö­a bolygón, ketten segítik azt is, hogy a csillagkaput zéppontjához köt.kapcsolatba hozd a Forrással. Az első Seraphina, akia szeráfok rezgésszámán működik, ő segíti Metatront 76 77
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAKRÁJA A tizenkét csakra aktiválása az ötödik 7. Koncentrálj a solar plexusodra, és hívd be Uriel dimenziós színekkel és angyalokkal arkangyalt, hogy tartsa itt bölcsességed energiáját. Aztán háromszor lélegezz be és fújd ki a levegőt aEzt végezheted formálisan, az alábbiakban leírtak sze­ mélyarany solar plexusodból.rint, de ha megismerkedsz a csakrákkal, akkor végez­ 8. Emelkedj fel a szívcsakrádhoz, és hívd C h a m u e lheted séta közben, illetve vonaton, repülógépen vagy arkangyalt, hogy felébressze tiszta szeretetedet.autóban utazva is. Nagyon egyszerű, és minél gyakrab­ Aztán háromszor lélegezz be, és fújd ki a levegőtban végzed, annál jobban lehorgonyzód, megnyitod és a tiszta fehér szívcsakrádból.aktiválod felemelkedési csakráidat. 9. Amint a torokközpontodra koncentrálsz, hívd be Mihály arkangyalt, hogy megérintsen ezen a he­ 1. Ha lehetséges, gyűjts gyertyát. lyen. Aztán háromszor lélegezz be, és fújd ki a le­ 2. Ülj csendben valahol, ahol zavartalanul lehetsz. vegőt a királykék torokcsakrádból. 3. Koncentrálj a földcsillag-csakrádra a lábad alatt, 10. Koncentrálj a harmadik szemedre, és engedd, és kérd Sandalphon arkangyalt, hogy lépjen veled hogy Rafael arkangyal segítsen neked. Aztán há­ kapcsolatba. Várj egy kicsit, amíg azt érzed, hogy romszor lélegezz be, és fújd ki a levegőt a kristály­ veled van. Aztán háromszor lélegezz be, és fújd ki tiszta harmadik szemedből. a levegőt fekete-fehér földcsillag-csakrádból. 11. Engedd, hogy tudatosságod a fejtetődre vándorol­ 4. Koncentrálj az alapcsakrádra a szeméremcson­ jon. Légy tudatában, hogy Jofiel arkangyal, a böl­ todnál, és kérd Gábriel arkangyalt, hogy lépjen ve­ csesség angyala szélesebbre nyitja csakrádat. Az­ led kapcsolatba. Várj egy kicsit, amíg m á r érzed, tán háromszor lélegezz be, és fújd ki a levegőt hogy ott van. Aztán háromszor lélegezz be, és fújd a kristálytiszta koronacsakrádból. ki a levegőt a platina alapcsakrádból. 12. Most a transzcendens csakráidat aktiválod a fejed 5. Tudatosságodat vidd a szakrális csakrádba, és kérd fölött, tehát légy tudatában a tiszta fehér kauzális Gábriel arkangyalt, hogy lépjen be a csakrába. Az­ csakrádnak, és engedd, hogy Christiel arkangyal tán háromszor lélegezz be, és fújd ki a levegőt segítsen. Aztán háromszor lélegezz be, és fújd ki a halványrózsaszín szakrális csakrádból. belőle a levegőt. 6. Haladj fel a köldökcsakrádig, és hívd Gábriel ark­ 13. Egy kicsit fentebb a lélekcsillag-csakrád van, amely angyalt, hogy lépjen be a csakrába. Aztán három­ bíborrózsaszín. Légy tudatában, hogy Mariéi ark­ szor lélegezz be, és fújd ki a levegőt fényes na­ angyal dolgozik veled, és háromszor lélegezz be, és rancssárga köldökcsakrádból. fújd ki innen a levegőt. 78 79
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV14. Ideje továbbhaladni a csillagkapudra. Hívd be Me- 10. FEJEZET tatron arkangyalt, és érezd, hogy kitárja az utolsó csakrádat. Aztán háromszor lélegezz be, és fújd ki Lemúria és Mu a levegőt ebből az arany fénygömbből.15. Mondj köszönetet az arkangyaloknak a csakráid aktiválásában nyújtott segítségükért, és nyisd ki a szemed. Mu Sokan úgy beszélnek Muról, mint Lemúriáról, és úgy gondolják, hogy a név ez utóbbi rövidítése. Azonban Mu egy Lemúria előtti civilizáció volt, és szintén a Csendes-óceánban helyezkedett el. Az emberek negye­ dik és ötödik dimenziós tudatosságúak voltak, így nem fejezték ki magukat fizikailag, vagyis nincsenek marad­ ványok. Gondozták a fákat és a növényeket, és kristá­ lyokkal is dolgoztak, bár kevesebbet, mint a lemúriaiak. Mu népe n e m volt olyan fejlett civilizáció, mint az u t á n u k következők. Szívesen voltak itt, és tapasztal­ ták meg a Földet, hogy kapcsolatba lépjenek az álla­ tokkal, és megérintsék ennek a síknak a fizikai valóját, de nem volt b e n n ü k égő vágy a Föld meggyógyítására, mint a lemúriaiakban. Lemúria A lemúriai energia Ausztráliában és Új-Zélandon, Ha- waiin és a Polinéz-szigeteken, Alaszka egy részén és Afri- 80 81
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV I.F.MŰRIA ÉS MUka északkeleti részén volt a legerősebb. Afrikában Lemú- magában foglalja a talaj megérintését, és a sétát, ami­ria egy kis része megtalálható Marokkóban és Guinea kor lépés közben igazán élvezed a talajjal való kapcso­egy részén. Mauritánia, Algéria, Mali és Szenegál telje­ latot. A lemúriaiak emellett teljesen ráhangolódtak azsen lemúriai volt. elementálok birodalmára is. Mivel közvetlenül a négy felemelkedési bolygóról,a Szíriuszról, az Orionról, a Plejádokról és a Neptu- Gyógyítás Lemúriábannuszról vették fel a fényt, a lemúriaiak energiája na­gyon tiszta és ártatlan volt, és meggyógyította azokat Azt közölték velünk, hogy most fontos aktiválni mind­a területeket, amelyekkel kapcsolatban álltak. E csilla­ azokat, akik Lemúriában éltek, hogy előhozhassák gyó­gok, csillagképek és bolygók mindegyike a világ más gyító képességeiket. Ebben a pillanatban ez azért szük­részeihez kötődött, és ezeket a helyeket lemúriaiak né­ séges, hogy meggyógyítsuk a Földet.pesítették be, akik fizikailag nem teljesen testesültek A lemúriai gyógyítást mindig egynél több ember vé­meg. Mindazonáltal az emberek és a Föld befolyásolták gezte egyszerre. Mint minden energia, ez is használha­őket ezeken a helyeken. tó jóra vagy rosszra. Az ősi Lemúriában élőket azért A lemúriaiak ötödik dimenziós lények voltak, bár kérték arra, hogy lépjenek kapcsolatba az egyszarvúak-nem teljesen a fizikai testükben, mint mi. Nagyon ma­ kal, mert ők csak olyan emberekkel dolgoznak együtt,gasak és vékonyak, szőkék és kék szeműek. akik helyesen használják az energiát. Bár Kumeka sze­ Inkább éteri, mint fizikai lények lévén, tudatosságuk rint erre nincs teljes garancia, mert a reikihez hasonló­a spirituális dimenziókra irányult. Androgünök voltak, an ez a különleges gyógyító erő most megértés nélkülnem nélküliek, és önmagukban teljesek. A lemúriaiak használható.h a r m o n i k u s , békés lények voltak, nyílt szívvel, ami Az emberek beprogramozhatnak egy kristályt, ésmegengedte számukra, hogy kifejezzék a feltétel nélkü­ utasíthatják, hogy tisztítsa meg a Földben lévő kristá­li szeretetet az istenség és a teremtés egésze iránt. Nagy lyokat, különösen Afrikában, de ennek nincs akkoraadományuk a Föld gyógyítása volt, és a kristályokat is hatása, mint amikor csoportban teszik ezt.feltétel nélküli szeretettel és kozmikus kapcsolatokkalprogramozták be. E kristályok némelyike feljegyzése­ A Neptunusz megtisztításaket őriz a földben, és emellett kozmikus hálózatokat is a lemúriai gyógyítás bevezetéséhezalkotnak, amelyek összekötik a Földet a csillagokkal. A lemúriaiak nagyon kötődtek a fizikai földhöz, és Atlantisz összeomlásakor hatalmas félelem keletkezett,szerették azt, tehát a lemúriai bölcsesség visszahozása amelyet a Neptunuszra vittek, és ott jégbe zártak. Rá- 82 83
  • A 2 0 1 2 - E S ÉV LEMÚRIA ES MUadásul Krisztus idején a Neptunuszt elvágták a többi Ha egy lemúriai gyógyító csoportot kívánsz létre­felemelkedési bolygótól, az Oriontól, a Szíriusztól és hozni, a következő lépéseket kell tenned:a Plejádoktól. Ez megakadályozta, hogy Atlantisz böl­csessége, valamint Lemúria bölcsessége és gyógyító ere­ • Ellenőrizd, hogy éltél-e Lemúrián, vagy az intuí­je átjöjjön. Sok odaadó ember imája és meditációja kö­ ciódra hallgatva, illetve egy látó megkérdezésévelvetkeztében - amelyeket a Diana Cooper School tanítói kerültél kapcsolatba vele.kezdtek, akiket kifejezetten arra kért a szellem, hogy te­ • Menj el egy megbízható tisztánlátóhoz, és ellen­gyék ezt, mivel ók körültekintő képzésben részesültek - őrizd, hogy az energiaszinted alkalmas-e erre aa Neptunuszt megszabadították, és most ismét teljes munkára.összeköttetésben áll. A végső összeköttetést egy pompás • Kérd az univerzumot, hogy más, hasonló szintenírországi szertartáson hozták létre, és a tanítók ezt kö­ álló emberekkel hozzon össze.vetően az ünnepség áldott vizét a tarai nagy kapuhozvitték, amely a Neptunuszhoz kötődik. Most közvetle­ A gyógyításnül a Neptunuszról tudjuk áthozni a lemúriai gyógyí­tást. Ez különösen hatékony azokban a kapukban és 1. Erősítsd meg, hogy amíg a csoport együtt van, ad­szent helyeken, amelyek kapcsolatban állnak a felső spi­ dig lemúriai fényt hordoztok.ritualitás e dicsőséges, kék, gyógyító bolygójával. 2. Lépjetek kapcsolatba az egyszarvúakkal, és adjá­ tok át magatokat energiájuknak. A lemúriai gyógyító energia tízszer olyan erős, 3. Tudd, hogy amikor egy egységként dolgoztok, ak­ mint a reiki. kor m i n d a n n y i a n összekapcsolódtok. Amikor szétváltok, automatikusan szétkapcsolódtok. Ha lemúriai gyógyítást akarsz végezni, szükséged 4. A csoport egy kollektív üzenetet fog kapni arrólvan némi képzésre vagy gyakorlásra ahhoz, hogy a gyógyításról, amelyet küldenetek kell. Senki semegyüttműködésben, vezető nélkül végezhesd. Csoport­ veszi át a vezetést. Mind eggyé váltok.ban kell csinálni, amely egységként működik. 5. Együtt irányítsátok gyógyító energiátokat egy konk­ Ezt az energiát mindig a Föld gyógyítására használ­ rét helyre, a kapott útmutatásnak megfelelően.ták, de emberek gyógyítására is alkalmazható. Azonban 6. Mondjatok köszönetet az egyszarvúaknak.nagyon oda kell figyelni, mert számukra erős lehet. 7. Nyissátok ki a szemeteket, és térjetek vissza a te­ A lemúriai gyógyítás nagyon fontos, és 2012 előtt el rembe.kell kezdődnie, hogy segítse a bolygót. 84 85
  • I I . RESZA 2012-2032 közötti átmeneti időszak
  • 11. FEJEZET VilággazdaságA VILÁG PÉNZÜGYI RENDSZERE már régóta olyan,mint egy korhadt fatörzs. Amikor a rajta ülők lezuhan­tak, ugyanarra a szétmálló fadarabra próbáltak vissza­mászni, ahelyett hogy egy új, ép fát kerestek volna. A bank- és hitelválság 2007-ben kezdődött, amely­nek során bankok omlottak össze, és üzletek mentekcsődbe. A kapzsiságon, hazárdjátékon, korrupción ésa szegények eltiprásán alapuló rendszer nem t u d o t tfolytatódni. Pontosan a maja naptárban megjósolt me­n e t r e n d n e k megfelelően, a teljes gazdasági rendszerkezdett összeomlani. Húsz éven belül a nem létező pénz kölcsönzésénekés az arra való kamat felszámításának módszerét rend­kívül öntelt és korrupt dolognak fogják tartani. A gaz­dagság és szegénység elve elképzelhetetlen lesz. Nemlesznek bankok vagy pénzintézetek. Az a mód, ahogyan a bankok, a pénzintézetek és sok üzlet működik, nem áll összhangban a legfőbb jóval, és át kell alakítani, hogy alkalmazkodjon az új paradigmához. 89
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK VILÁGGAZDASÁG A gazdaság azért omlik össze, mert a bolygó frek­ 2032-re az ötödik dimenziós közösségekben élőkvenciája spirituális értelemben magasabb sebességre többsége a saját tehetsége és képességei figyelembevé­kapcsolt, és a régi és az új fogaskerekei többé nincsenek telével választja ki munkáját. Arany Atlantisz óta elő­szinkronban. Annak érdekében, hogy szinkronba ke­ ször a legtöbb ember lelki elégedettséget érez majdrüljenek, a világgazdaságnak egy gyorsabb rezgésszá­ a mindennapjaiban.m o n kell mozognia, más szóval több tisztességgel, nyi­tottsággal, őszinteséggel és becsületességgel. A kereskedelem 2032 után A rendszer összeomlása és fejlődése folytatódni fog,amíg végül egy becsületességen és tisztességen alapuló A húszéves átmenet során az utazás kihívásai az új kö­gazdasági rendszer kerül a helyére. Aztán ez is szerte­ rülmények között azt jelentik majd, hogy többé nemfoszlik majd, a m i n t 2032 után a pénznek többé nem lesz gazdaságilag járható vagy fenntartható az élelmi­lesz jelentősége. szerek vagy javak exportálása a világban. A gazdálko­ dók a helyi fogyasztás számára termesztenek majd, és Létszámtöbblet így a hatalmas földterületeket borító egyetlen haszon­ vagy munkanélküliség növény a múlté lesz. Néhány olyan gazdaságnak, amely teljes mértékbenHa egy ember munkája nem teszi lehetővé számára, az exportra támaszkodik, rugalmasnak kell lennie, éshogy kifejezze legfőbb igazságát, a lelke kimozdítja őt meg kell keresnie belső erősségét.régi munkájából vagy üzletéből. Ez most tömeges je­ A jelenlegi előrejelzések szerint 2032-re az általunklenség, és sok ember rezgésszámának növekedésével és ismert világ felismerhetetlenül megváltozik majd. Nema gazdaság összeomlásával egyszerre zajlik. Semmi sem lesz többé nemzetközi kereskedelem.történik azonban véletlenül, és a létszámtöbblet vagy Az elérhető új energiák óriási lehetőségeket nyújta­a munkanélküliség figyelmeztetés minden érintett szá­ nak majd a spirituális fejlődésre; a jelenleg pénzügyilegmára, amely arra ösztönzi őket, hogy keressenek olyan exportra alapozott országok közül sokkal t ö b b fogjamegélhetést, amely összhangban áll a lelkükkel, és elé­ azt tapasztalni, hogy állampolgárai inkább spirituálisgedettséget hoz számukra. Azok, akik megnövelik a rez­ gyarapodást keresnek. Emiatt automatikusan maga­gésszámukat, és ráhangolódnak az elérhető magasabb sabb frekvenciájukhoz vonzzák majd mindazt a bősé­energiákra, megtalálják majd lelkük munkáját, amely get, amire szükségük van.automatikusan eljön hozzájuk a vonzás törvénye értel­ Mivel a világ nagyobb része az ötödik dimenzióbanmében. fog élni, a közösségek a legfőbb jó érdekében fognak 90 91
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK VILÁGGAZDASÁGtevékenykedni és együttműködni, így nem lesz szükség és az emberiség javát, az átmeneti időszakban is sikere­pénzre. Ehelyett inkább a javak helyi cserekereskedel­ sek maradnak.me zajlik majd. Nemzetközi együttműködés Nagy üzletek A gazdagok h ama r osa n nem érzik magukat képesnekEzek a mi időnk dinoszauruszai. Amint a pénzügyi és többé arra, hogy hátradőljenek, és gyerekeket vagy fel­az üzleti erkölcs változik, a hatalmas üzletek összeom­ nőtteket hagyjanak dolgozni embertelen körülményeklása folytatódni fog. A korunk divatos márkáit gyártó között és alamizsnáért, hogy mindez anyagi javakat biz­vállalatok 2032-re csupán emlékek lesznek. M i n d e n tosítson számukra. A gazdagabb országok hatalmas lé­cég, amely kizsákmányolja az embereket, az állatokat pést tesznek majd annak érdekében, hogy segítsék avagy a földet, eltűnik. A nagy szupermarketek világa kevésbé szerencséseket, ami hozzájárul a világszerte lé­a múlté lesz. tező hatalmas különbségek feloldásában. Csak azok a vállalatok fognak életben m a r a d n i , 2022-re számos fronton erőteljes nemzetközi együtt­amelyek alkalmazkodnak a bolygó változó frekven­ m ű k ö d é s alakul ki, és többé n e m tűrik el a rettenetesciájához, és mindenki legfőbb érdekében m ű k ö d ­ munkakörülményeket.nek, bár nagyon más formában, mint a jelenlegi m ű ­ködési módjuk. GYAKORLAT: Az új üzleti paradigma Vizualizáció a világ harmóniájáértAz új gazdaság alapja a közösség és a bolygó legfőbb ja­ 1. Ülj nyugodtan egy olyan helyen, ahol csendben ellazul­vára t ö r t é n ő alkotófolyamat vagy termelés. Amint a hatsz.legtöbben egy ötödik dimenziós szinten fognak élni, 2. Hunyd le a szemed, és lélegezz mélyeket.fontossá válik az együttműködés, és az, hogy m i n d e n 3. Kérd az angyalokat, hogy segítsenek harmonikusan ösz-ember a legjobbat keresse a másikban, hogy kiváló mi­ szehangolódni azzal a munkával, amelyik elégedetté te­ szi a lelkedet.nőséget nyújtsanak, és m i n d e n k i olyan m ó d o n m ű ­ 4. Képzeld azt, hogy olyan munkát végzel, amely valóbanködjön közre, amitől ujjong a szíve. a megelégedésedre szolgál. Ez lehet a jelenlegi munkád­ Azok az üzletek, amelyek tisztelnek minden érintet­ tól teljesen eltérő dolog is. Érezd magad boldognak, éstet, és aktívan támogatják az állatok, a természet egésze érezd, hogy jól megfizetnek és megbecsülnek. 92 93
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK5. Terjeszd ki ezt az érzést minden ismerősödre, és képzeld 12. FEJEZET azt, hogy mindannyian elégedettek a munkájukban,6. Most vizualizáld, hogy a világon mindenki összhangban Energiakészletek és utazás van mindennapi életével. Lásd, ahogyan az emberek énekelnek az irodáikban, a szántóföldeken vagy bárhol, ahol vannak.7. Ekkor nyisd ki a szemed, és mosolyogj. Elektromosság Amint az emberek frekvenciája 2012-ben megemelke­ dik, az károsítja az elektromosságot. Mindig készíts mentést a számítógépeden tárolt anyagokról! Ha valaki egy ugrást tesz a tudatosságban, a megvál­ tozott frekvencia befolyásolja elektromos készülékeit, amelyek működésében zavar támad. Gyakran hallottam arról panaszkodni embereket, hogy spirituális könyvek olvasása, workshopokon való részvétel vagy valami spirituális gyakorlat megkezdése után ki kell cserélniük a tévét, a kenyérpirítót vagy a villanykörtéket. Később, amint az energia drágává és szűkössé válik, sok helyen alszanak majd ki a fények, és lesz villamos­ energia-hiány. Megtanulunk majd együttműködni, és megtanuljuk megosztani az erőforrásokat, megengedve, hogy elsőbbséget kapjanak az olyan intézmények, mint például a kórházak. 94 95
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ENERGIAKÉSZLETEK ÉS UTAZÁS Olaj és gáz hogy szinte mindenhez műanyagot és olaj alapú anya­ gokat használjunk. Már sok ország csökkenti a polieti­Az elérhető olaj- és gázforrások 2012-re kimerülnek. lén zacskók használatát, de ez csak csepp a tengerben.A tengerek alatt még mindig lesznek készletek, de ezek Hozzászokunk majd, hogy újra a régi módszereket al­szükségesek a tektonikus lemezek olajozásához. Az kalmazzuk, amíg új, ökológiailag ártalmatlan módsze­óceánokat felügyelő egyetemes angyal, Joules nem fog­ reket alakítunk ki.ja megengedni ezek felhasználását. Több technológus fog tudattalanul vagy tudatosan Kaptam olyan e-maileket, amelyekben az emberek az angyalokkal és más emelkedett lényekkel dolgozni,információkat küldtek nekem a 2012 után még mindig hogy az ökológiai energia új formáit fedezzék fel. Ezekelérhető olajról. Azonban vezetőm a fentieket ismétel­ magukban foglalják majd többek között a kristályokat,geti. Védett területeken fogunk élni. a Föld mágnesességét, a piramisok energiáját és a nö­ Amint az olajkészletek fogynak, az utazás drágább vényi energiát.lesz, és a városok kerékpárutakat építenek majd. Biz­ Végül képesek leszünk energiát hasznosítani az óce­tonságosabb és könnyebb lesz biciklizni. Az olajfaló ánokból, hogy a bolygón mindenki használja azt, deautók m á r n e m lesznek használhatók, és kifejlesztik ennek kifejlesztését meg kell előzze a nemzetközi béke.a járművek áramellátásának ökológiai formáit. Többen 2032-re jobban meg tudjuk majd jósolni az időjá­utaznak majd tömegközlekedéssel, különösen hajóval rást, különösen az esőzést illetően. Ehhez szintén sok­és vonattal. 2032-re kevesebben fognak repülőgépre kal magasabb szintű tudatosságra, nemzetközi együtt­ülni. Azonban 2032 után hamarosan elérhetők lesznek működésre és barátságra van szükségünk.azok a gyors, tiszta, ökológiai közlekedési módszerek, Amint az emberek kisebb közösségekben élnekamelyeket most még elgondolni sem tudunk. majd, az élet sokkal egyszerűbb lesz, és értékelni fogjuk a bolygó korlátozott erőforrásait. Ez a tudatosságban Az ökoenergia forrásai bekövetkező változás lehetővé teszi majd az új bekö­ szöntét. 2032 után hamarosan - amint a tudatosság azAz energia természetes formáit keressük majd, és a víz­ elvárásoknak megfelelően megemelkedett - képesekből, a villámlásból, a napból és a szélből fogjuk hasz­ leszünk olyan energiaforrásokat használni, amelyek je­nosítani azokat. Természetesen fogunk szenet és fát lenleg meghaladják a felfogóképességünket, és amelyekégetni, de a növekvő megértés, miszerint ezek véges semmilyen módon nem ártanak bolygónknak.erőforrások, illetve a fák fontosságának felismerése ke­vésbé teszi majd ezt elfogadhatóvá. Hozzászoktunk, 96 97
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ENERGIAKÉSZLETEK ÉS UTAZÁS Nukleáris energia val közlekedett. Élete során utazott kerékpáron, autó­ val és sugárhajtású repülőgéppel. Látta a tévében,Továbbra is építenek majd atomerőműveket, és előfor­ amint űrrakéták visznek asztronautákat az ismeret­dulhatnak balesetek. Jó, ha minden velük kapcsolatban lenbe. A száz év alatt a lótól az űrrakétáig vezető útálló embert a fényben tartanak. jelentéktelennek fog tűnni ahhoz képest, amennyit a következő huszonöt évben fejlődnek a közlekedési Utazás módszerek!Az emberek mindig is szerettek utazni. Sok lélekben él GYAKORLAT:a vágy a látóköre bővítésére a világ más részeinek felfe­ Figyelj oda arra, amit elfogyasztasz!dezése által. A közlekedés gyors formái azonban kevés­bé lesznek elérhetőek, és ismét a régi, kalandosabb Huszonnégy órán keresztül fordíts a szokásosnál is nagyobbközlekedési típusokat fogjuk használni. Megint a vo­ figyelmet az általad használt földi erőforrásokra, áldd megnat, a hajó, a kerékpár, illetve a gyaloglás válik a hely­ azok mindegyikét, és mondj köszönetet értük. Például légyváltoztatás népszerű formájává. Egyfelől könnyebb lesz tudatában az általad elfogyasztott elektromosságnak, fi­ gyeld meg, honnan származik az étel, amelyet vásárolsz, ésutazni, mivel a nemzetközi határok sokkal lazábbak figyeld meg, mennyi vizet használsz.lesznek, másfelől az üzemanyaghiány korlátozni fogjaa mozgást, amíg az új aranykor 2032-ben kezdetét nemveszi. Utazás 2032 utánAz emberek képesek lesznek saját minihelikoptereikkelutazni. A komolyabb távolságokat óriási sebességgel,nagy, repülő és lebegő közlekedési eszközökkel teszikmajd meg. Nevetni fognak az ódivatú belső égésű mo­toron. A nagynéném 1911-ben született, és majdnem kilenc­ ven évig élt. Ő mesélte, hogy gyerekkorában lovas kocsi- 98 99
  • A BOLYGÓ MEGTISZTÍTÁSA 13- FEJEZET hoz, hogy minden lehetőséget szelíd átmenetté változtassunk. bolygó megtisztítása A víznek kozmikus tisztító tulajdonságai vannak. A vizet választották arra, hogy átmossa New Orleanst, ahol a Föld a rabszolgaság fájdalmát, haragját és félel­ mét hordozza. Ebben az esetben a 2005-ös árvíz figyel­ meztetés volt, hogy Isten szemében mindenki egyenlő. Ahol megtisztítás történik, ott emberi szemmel ret­A BOLYGÓ TERÜLETÉT A TÖRTÉNELEM SORÁN tenetesnek látjuk a pusztítást. De ez mindenki szívétrendszeresen megtisztították a negatív energiától, ami­ megnyitja majd.kor egy adott helyen valami új és magasabb rezgésszá­mú dolognak kellett kialakulnia. Mindig azok a legtisz­ Az emberek kezdik majd inkább a közös emberitább helyek, amelyeket hosszú ideig jég és hó fedett. természetet, mint a kulturális különbségeket látni.Arany Atlantisz felemelkedése előtt volt egy jégkor­szak, amely megtisztította a Földet. Az előrejelzések A korábban harcban álló országokat részvét töltiszerint körülbelül 300 év múlva újabb jégkorszak fog majd el szomszédaik iránt, és segítséget ajánlanak fel abekövetkezni. nagyobb jó érdekében. A nemzetközi határok fellazul­ A jelenlegi tudatosság alapján 2017-re a Földanya nak majd, amint az emberek együttműködnek, és meg­megkezd majd egy nagyobb méregtelenítési programot tanulják megérteni egymást.a negativitás megszüntetésére, amelyet az általunk, em­ Az indiai-óceáni szökőár szintén jelentős megtisztí­berek által termelt fizikai és érzelmi mérgek hoztak létre. tás volt. Az Angel Answers (Angyali válaszok) című könyvemben kifejtem, hogy az Intergalaktikus Tanács 2012 és 2032 között az egész bolygón meg kell tisz­ hogyan kezdte ezt jóval korábban tervezni. Egy kozmi­ tulnia minden sötét helynek, és ekkor a Föld képes kus meghívást sugároztak az univerzumban mindenütt megemelni rezgésszámát és felemelkedni, hogy is­ olyan lelkek számára, akik egy megtisztítási és gyó­ mét elfoglalja az ót megillető helyet az univer­ gyítási küldetésben akartak megtestesülni a Földön. zumban. Minél több fényt hozunk mi, emberek A hívásra t ö b b ezren válaszoltak, akik felismerték a a Földre önmagunkon keresztül, annál kevesebb szolgálat és spirituális támogatás nagyszerű lehetősé­ megtisztításra lesz szükség. Megvan az erőnk ah- gét. Természetesen amint megtestesültek, és átmentek 100 101
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK A BOLYGÓ MEGTISZTÍTÁSAaz emlékezetvesztés fátylán, elfelejtették céljukat, de A természeti katasztrófák előfordulása várhatóan2004. december 26-án, az előre meghatározott idő­ folytatódni és erősödni fog, különösen 2017 és 2022p o n t b a n összegyűltek a konkrét helyeken. Ezek a kü­ között. Az előre jelzett helyeken fognak bekövetkezni,lönleges lelkek beleegyeztek, hogy energiamezőjükbe de sok váratlan helyszínen is előfordulhatnak. A meg­felszívják a bujaság, a kapzsiság, a hatalmi harcok, tisztulás világméretű lesz.a szegénységtudat stb. negativitását, amelyet a Föld A Földanya földrengéseket, áradásokat, tüzeket, vul­hordozott. És azon a napon a szökőár mindezeket az kánokat, hurrikánokat és más időjárásbeli viszontagsá­embereket együtt elvitte a fénybe, és magukkal vitték a gokat fog használni a megtisztításra és arra, hogy ráirá­méreganyagokat. Minden egyes ember spirituális juta­ nyítsa a figyelmet azokra a rendszerekre, amelyeketlomban részesült. Csak azok haltak meg a „katasztrófá­ meg kell változtatni. Még egy járványt is használhat aban", akik ebbe lelki szinten beleegyeztek, és több mil­ tisztításra, ahol a beteg emberek felveszik a betegséglió angyal várta, hogy nagy ö r ö m m e l és boldogsággal energiáját, valamint a terület félelmének egy részét.üdvözölje őket otthon. Azok, akiknek lelki szerződésük van arra, hogy átkelje­ Mint minden nagyobb katasztrófánál, az eseménye­ nek a fénybe, magukkal viszik a negativitást a maga­ket figyelő világ részvéttel, szeretettel, empátiával és sabb birodalmakba, hogy átalakítsák azt.a segítés vágyával nyitotta meg a szívét. Azok, akiknek Ha elegendően felébresztették a tizenkét csakráju-felfordult az élete, amikor elveszítették szeretteiket, kat, hogy a Forrás energiája rajtuk keresztül a Földremegélhetésüket vagy o t t h o n u k a t , tanultak, karmát fi­ áradjon, akkor kevesebb megtisztításra lesz szükség azettek vissza vagy lehetőséget kaptak a bátorság, az ön­ természet erői által. Azzal is segítheted a bolygó gyó­zetlenség, az együttműködés, a gondoskodás és még gyulását, ha az elementálokkal dolgozol.száz más magasabb szintű tulajdonság fejlesztésére. Hasznos megérteni a spirituális nézőpontot, de ez A régi hamvaiból egy új létezésmód fog felemel­nem csökkenti az átélt gyászt és veszteséget. A világ kedni arany főnixmadárként.minden táján a tömegek szívből jövő imái, amelyeket atraumákra válaszul mondanak, segítséget, vigasztalást Hogyan biztosítsd, hogy a megfelelő helyenés közbenjárást vonnak maguk után az isteni birodal­ légy a megtisztuláskor?makból. És miközben a Föld átmegy a gyógyulást kísé­rő válságon, állandóan imádkoznunk kell a bolygóért, Metatron arkangyal, a leghatalmasabb angyal vállaltaa természetért, az állatok birodalmáért és m i n d e n itt a feladatot, hogy biztosítsa, mindenki az előre megsza­élő emberért. bott helyén legyen a változások alatt. 102 103
  • VILÁGMÉRETŰ IDŐJÁRÁSI VÁLTOZÁSOK 14- FEJEZET Földrengések szintén lesznek, és egyéb dolgok - kü­ lönösen vulkánkitörések - is előfordulhatnak, akár a Világméretű időjárási legváratlanabb helyszíneken is. Ráadásul szélviharok, változások h u r r i k á n o k és a korábban tapasztaltaknál súlyosabb erdőtüzek kialakulására is van esély. Ausztrália Ausztrália különös, egymás mellett elhelyezkedő terüle­AZ IDŐJÁRÁSI MINTÁK A VILÁG MINDEN TÁJÁN tei sokkal forróbbá válnak, de lesznek elárasztott részekmegváltoznak, és 2012 után ez még feltűnőbb lesz. is. Hatalmas, lakóhelynek alkalmatlan területek alakul­2017 és 2022 között az előrejelzések szerint az időjárás nak ki - több mint jelenleg, de 2027 után ez megválto­világszerte labilis lesz, és több földrengés és árvíz vár­ zik majd.ható. 2022 után a katasztrófák megszűnnek majd, ésnyugalom lesz. Kollektíven van erőnk az előrejelzések Az indiai kontinensmegváltoztatásához. Ha elég ember hozza be a fényt,együtt képesek vagyunk szellővé változtatni egy hur­ Az indiai kontinensen mindig is voltak árvizek. A to­rikánt. vábbiakban is lesznek, és a helyzet drámaibbá válik. Európa AfrikaHa a jelenlegi tudatosság szintje marad, akkor Európá­ban nagy árvizek várhatók; többnyire az alacsonyan fek­ Mint Európában, Afrikában is várható és váratlan árvi­vő területeken, ahol már most is nagy az esély erre. Ha­ zek, vulkánkitörések, szélviharok és erdőtüzek lesznek.csak az ott élő emberek nem tesznek céltudatos erőfe­ Az időjárás itt szélsőségesebb lesz, mint máshol.szítéseket frekvenciájuk megemelésére, és arra, hogy gyó­gyító fényt hozzanak önmagukon keresztül a világba, ak­ Oroszországkor 2022-re ezeknek a területeknek a legnagyobb részevíz alá kerül. Azonban olyan területek is sebezhetők lesz­ Rengeteg hó fog elolvadni a hatalmas, hideg területe­nek, amelyeket sosem öntött el a víz, amint a megtisz­ ken, és ez árvizeket eredményez majd.tulás folytatódik. 106 107
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK VILÁGMÉRETŰ IDOIARASI VÁLTOZÁSOK Izrael, Irak és Irán GYAKORLAT: Időjárás-vizualizációEzekben az országokban sok tisztítást kell végezni, akár­csak a világ más, háború tépázta területein. Földrengé­ Előfordult már veled valaha, hogy egy unalmas, felhős,sek fognak bekövetkezni, a m i n t a Földanya elengedi esős napon kint üldögéltél, és azt vizualizáltad, hogy elő­ bukkan a kék ég, majd kisüt a nap? Vagy feszülten arraa kegyetlenség és embertelenség energiáját. Ez segíteni koncentráltál, hogy kialakul egy felhő, és elered belőle azfog, hogy megnyissa a vezetőket a részvét és a megértés eső? És így is történt. Ezek az elme hatalmát jelzik, amellyelelőtt. Irakban különösen nagy pusztításra lehet számí­ mindannyian rendelkezünk.tani, hacsak nem fejlődik elegendő ember ahhoz, hogy Amint az időjárás mindenütt szélsőségesebbé válik, hasz­meggyógyítsa a Földet, és a fényben tartsa az országot. nos lesz, ha az emberek a legfőbb jó érdekében cselekednek. Végezheted a gyakorlatot bent vagy kint, csak lazítsd el Kína és Japán a tested, és koncentrálj. Végezd akkor, ha aszályról hallasz a Föld valamely szegletében, ahol az emberek kétség­Mindkét ország földrengések és árvizek általi megtisz­ beesetten várják az esőt, hogy öntözze a gabonájukat,tulásra számíthat. vagy végezd azért, hogy segíts az árvíz sújtotta területek felszárításában. A következő jégkorszak 1. Ülj nyugodtan, és lazítsd el az egész testedet. LélegezdKörülbelül 300 év múlva újabb jégkorszak köszönt a be a levegőt bármely olyan testrészedbe, amelyiket fe­ szültnek érzel.bolygóra annak érdekében, hogy magasabb szintre jut­ 2. Képzeld el, hogy egy lágy, fehér-ibolya fény tölti be az el­tassa azt a megtisztítás által. médet. 3. Gondolj egy olyan területre, amelyen segíteni akarsz. Pólusváltás 4. Aztán a lehető legintenzívebben és legtisztábban kép­ zeld el, hogy előbukkan a kék ég, és a nap sisteregve fel­Nem várható a következő 100 évben. szárítja az árvizet, vagy azt, hogy kialakul egy fekete fel­ hő, amelyből eső hullik a kiszáradt mezőkre és kertekre. 5. Amikor végeztél, mondj köszönetet az angyaloknak, amiért létrehozták ezt minden ember legfőbb javára. En­ nek elvégzésével kegyelmi cselekedetet ajánlasz fel. 6. Nyisd ki a szemed. 108 109
  • ELŐREJELZÉSEK ÁZSIA SZAMARA 15- FEJEZET nagy szerepet fog játszani abban, hogy elhozzák a fényt az egész világ számára. Előrejelzések Ázsia számára Van egy személyes történetem Afganisztánról, mert Pakisztánban születtem, és amikor anyám hat hó­ napos terhes volt velem, akkor az apámmal és egy barátjukkal úgy döntöttek, hogy elmennek egy egynapos kirándulásra a Khyber-hágóhoz, a Pa­ kisztánt és Afganisztánt összekötő úthoz. A hágó Afganisztán híres volt szépségéről, de már akkor is veszélyes volt ellátogatni oda. Azt mondták, a helyi törzsek2012-re a nyugati csapatok kivonulnak Afganisztánból, sötétedés után mindenkit megölnek, akit a hágónde még mindig nagy problémák lesznek ebben az or­ találnak.szágban. Ha azonban az ország beérkezik valódi lelki Sajnos a hegyek túl meredeknek bizonyultakenergiájába, az bámulatos lesz. 2032-re már a béke irá­ szüleim kis autója számára, és a benzinpumpanyába fog haladni. úgy döntött, hogy éppen szürkületkor áll le. A re­ Afganisztán hegyeiről régóta tudják, hogy jó minő­ ménytelen helyzetben - legalacsonyabb lévén -ségű lapis lazuli lelőhelyeket rejt. Ez a kő ősi bölcsessé­ anyámnak kellett a félig nyitott motorháztetőnget hordoz, és a harmadik szemmel áll kapcsolatban. hasalni, engem összepréselve, és egészen hazáigPompás smaragdok is találhatók itt - ezek Rafael ark­ kézzel működtetni a pumpát. Mindig úgy éreztem,angyal megszilárdult energiáját jelentik, aki bőséget, erősen kötődöm Afganisztánhoz!gyógyulást és a harmadik szem megtisztítását hozza.Afganisztán szikláiban sok más kristály és drágakő is Kínalerakódott. Ezek tartják fenn az ország frekvenciáját,tehát amikor végül felébred, egy Aranyváros fog fel­ 2032-re Kína várhatóan mélyreható változáson megyemelkedni itt. keresztül. A 2008-as földrengés lehetővé tette számuk­ Afganisztán a bolygó harmadikszem-csakrája, amely ra, hogy segítséget fogadjanak el a világ többi részétől.a megvilágosodás m i n d e n t látó szeme. Amint több Ez a kínai emberek szívét is kollektíven megnyitottaember lesz megvilágosodott, ez segíteni fog bölcsessé­ a gyászoló családok irányában. A következő húsz év so­get és békét hozni ennek az országnak, amely végül rán erőteljes átalakulás megy majd végbe, amelynek 110 111
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK ÁZSIA SZAMARAnagy részét a tragédiák ösztönzik, amint az országot főbb jó érdekében irányítják majd azokat. Az emberektöbb természeti katasztrófa sújtja. biztonságban fogják érezni magukat. Mivel a keleti és nyugati kultúrák nagyon eltérőek, Sokkal nagyobb szabadságuk lesz a tömegeknek,a kínaiak azt hiszik, hogy ők spirituálisak, míg a Nyu­ akik megtanulják tisztelni az isteni nőiséget. Ez aztgat nem az. A húszéves időszak előrehaladtával a világ eredményezi majd, hogy tisztelni és becsülni fogjáktöbbi részéhez hasonlóan a Nyugat is traumát fog átél­ majd a lányokat.ni, ami inkább együttműködésre készteti az embereket, Amint az emberek úgy érzik, hogy egyre inkább össz­mintsem arra, hogy a hatalom és az anyagi gazdagság hangban állnak világukkal, nagyobb biztonságban érzikiránti vágy hajtsa őket. Ekkor a Kelet kezdi majd spiri­ magukat, és jobban bíznak, készen állnak majd, hogy ki-tuálisnak látni a Nyugatot. álljanak a jogaikért, valamint osztozzanak és együttmű­ A kínai népesség nagy része elkezd szellemeket és ködjenek egymással. Szeretetteljesebb m ó d o n b á n n a kangyalokat látni, tehát kérdéseket fognak majd felten­ majd minden állattal, de különösen a kutyákkal, és kez­ni. Még a legvaskalaposabb szkeptikusok számára is dik őket a saját útjukat járó, fejlett lelkekként értékelni.nehéz lesz tagadni a szellemek jelenlétét, ha képesek Ismét érezni fogják Kuan-jin istennői hatását, és Ja­látni őket és kommunikálni velük. pánhoz hasonlóan Kína is újra megérti az összes ele- Ez megnyitja majd a jobb agyféltekéjüket, a kreatív, mentált, különösen a sárkányokat. 2032 után, amikor aintuitív, közlékeny és spirituális oldalukat, és minden magasabb energiák megint elárasztják a bolygót, a kí­embernek megadja a lehetőséget arra, hogy személyes nai nép megnyílik a valódi bölcsesség előtt, és a hatal­kapcsolatba lépjen a Forrással. Az ország szintjén az élet­ mas országot fény tölti majd be.tel kapcsolatos egész gondolkodásmódjuk átalakul majd. Jelenleg számos erős kapu és szent hely nincs akti­ Japánválva. Amint az emberek spirituálisán felébrednek,ezek a helyek újra lángra lobbannak majd, és a kapuk Kínához hasonlóan Japán is azt hiszi, hogy a Nyugatmegnyílnak. A rajtuk keresztül érkező fény megérinti nem spirituális, és meg fogja változtatni véleményét,a tömegek szívét, és megnyitja a transzcendens csakrá- amint a világ egésze összefog a természeti katasztrófákkat. Ez óriási hatással lesz az ország egészére. orvoslására. A japánok szintén megnyitják majd szívü­ Húsz éven belül a tábornokok távoznak, és egy olyan ket, és kiterjesztik tudatosságukat, hogy szélesebb uni­rendszer váltja fel a hajdanit, amelyet a vezetőm, Ku- verzumot fogadjanak el.meka „közösségi szeretetnek" nevez. Minden közösség Japánnak, Kínának és a Kelet nagy részének erősautonóm lesz, és a helyi vezetők tisztességesen és a leg- kapcsolata van a sárkány-energiával. A sárkányok ne- 112 113
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK ÁZSIA SZÁMÁRAgyedik dimenziós elementálok, akik nagymértékben magasabb szintű újrakezdéshez. Amikor ez 2012-bensegíthetnek nekünk, ha nyitottak vagyunk irányukban. megnyílik, erős hatással lesz a nép tudatosságára.Amint változások történnek a világukban, a Japánbanélő emberek ismét kapcsolatba kerülnek a sárkány-ele- Pakisztánmentálokkal, és ez segíteni fog nekik, hogy felülemel­kedjenek a problémáikon, és megnyíljanak a magasabb Pakisztánban, a Himaláján születtem. Nagyon szeretemspirituális dimenziók előtt. Ugyanakkor Kuan-jin isten­ ezt a területet és az itt lakó népet. De az egész országnaknői hatása védi majd a népet, éppen úgy, mint régen. meg kell tisztulnia, mert túl sok hataloméhes ember él itt. Amikor India megtalálja lelkét, az Pakisztánra is ha­ India tással lesz, és 2032-re az ország a béke felé halad majd.Itt lassúnak jósolják a haladást, de a következő húsz év­ Tibetben béke lesz. Jelenleg India elveszítette a lelkét, ésemiatt népe fizikailag és anyagilag elszegényedett. 2022-re Tibet szabad lesz, és független Kínától. KínaAmikor ismét meglelik spirituális kapcsolatukat, újból a lehető leghosszabb ideig ragaszkodni fog hozzá, de azbőséget fognak bevonzani. Ekkor tisztelni fogják a nő­ emberek többé nem akarják Tibetet a rabságukban tar­ket, a kasztrendszer szertefoszlik, India és népe ismét tani. 2032-re Tibet ismét világítótorony lesz, viszontfénnyel fog ragyogni. a tibetiek többé nem akarják a fényt a saját országuk­ Az elmúlt húsz évben sok Szíriuszról származó lélek ban tartani. Készen állnak majd arra, hogy terjesszéktestesült meg Indiában. Rengeteg technológiai tudást a fényt. A megbocsátáson és a spirituális gyakorlato­hoztak magukkal, és elméjük nyitott a dolgok megalko­ kon keresztül megtisztítják a Földet az általuk megta­tásának új és emelkedettebb módjai iránt. Amint az or­ pasztalt zsarnokság sötétségétől.szág frekvenciája lassan emelkedik, egyre inkább hozzá­férnek a magasabb tudományos információkhoz, hogyelőrevigyék a világot. E tudósok közül sokan utazó taní­ GYAKORLAT:tók lesznek, akik segítenek az új megértés terjesztésében Fény küldése egy ország vagy terület számáraegy olyan időszakban, amikor az utazás nehezebb lesz. Van egy hatalmas kapu Agrában. Erre épült a Tádzs Ezt bármely országgal kapcsolatban elvégezheted:Mahal. Ez a bolygó lélekcsillag-csakrája. A 1 l-es szám­ 1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­mal rezonál, amely az új energia behozását jelenti egy hetsz. 114 115
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK2. Gyújts gyertyát, és ajánld fel a választott ország legfőbb 16. FEJEZET javára.3. Kérd a szeretet angyalait, hogy menjenek oda, és töltsék meg a területet szeretettel és fénnyel. Előrejelzések Afrika4. Kérd, hogy az állampolgárai sokat nevessenek, legyenek boldogok, szabadok és gazdagok. számára5. Fújd el a gyertyát, és tudd, hogy az angyalok elviszik az energiát, hogy segítsenek az ott élő népnek. AFRIKÁBAN SOK SÖTÉT ENERGIA van. A konti­ nens északkeleti részén ezt az energiát maga a talaj mé­ lye hordozza. Lemúria idején ezeken a területeken vol­ tak olyan afrikaiak, akik a boszorkányság egy változatát gyakorolták. Gonosz szándék vezérelte hatalmi harco­ kat robbantottak ki, és ez a negatív energia bekerült a földbe. A talaj, a sziklák és a kristályok a boszorkány­ ságtól való félelmet hordozzák. A változástól való féle­ lem is jelen van, hiszen számítani lehet valamilyen büntetésre. Ez rejlik az erőszak mögött Afrikában. Ez a tiszta lemúriaiakra is hatással volt, akik kapcsolatban álltak a világ e részével - és visszavonultak. A benne lévő kristályokat maga a Föld programozta be a sötét energiával, mivel azok hordozták az akkori afrikaiak energiáját. A gyógyulás és megtisztítás most Afrika belsejéből kiindulva következhet be. A lemúriai gyógyító kristá­ lyok újraprogramozásával és arra irányításával, hogy megtisztítsák a sötét kristályokat Afrikában, nagy vál­ tozások történhetnek. Gyógyító kristályokat vagy gon­ dolatokat szintén irányíthatunk erre a kontinensre a vi­ lág más részeiből. 116 117
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐRE)ELZÉSEK AFRIKA SZÁMÁRA A lemúriai gyógyító kristályokat is el kell vinni önellátó legyen. Az éhség a múlt szörnyűségévé válik.Egyiptomba, és fel lehet állítani egy fényhálózatot, Ezek a csodálatos kapuk tiszta energiát fognak behoz­amely lehetővé teszi Afrika számára, hogy elfoglalja ni, és lehetővé teszik a felsőbb lények belépését, de nemigazi helyét a világban. fogják behozni a Krisztus-tudatot, és segítséget sem Amint a tudatosság emelkedik, az afrikaiak érettséget tudnak kérni más bolygókról, mint a kozmikus kapuk.és bölcsességet fognak m u t a t n i . A korrupció a múlté A legfontosabb, hogy egész Dél-Afrika a bolygólesz, és a jövőben őszinte, magas frekvenciájú emberek solarplexus-csakráját jelenti, és jelenleg sok félelmetfognak kiállni, hogy utat mutassanak. Élő példái lesznek hordoz magában a világ számára. Amint a kapuk meg­annak, hogy a valódi hatalom az önbecsülésből és abból nyílnak és újból aktiválódnak, 2012-vel kezdődőena képességből ered, hogy felhatalmazhatunk másokat. a szorongás megszűnik, és visszatér az ősi bölcsesség. Amint a tömegek megtalálják a saját önbecsülésüket Mivel Dél-Afrika a Merkúrral, a kommunikáció boly­és önérzetüket, a férfiak és a nők is felelősséget vállal­ gójával áll kapcsolatban, ez az ország hozzájárul majdnak majd életmódjukért. Az általános rezgésszám az arany igazság elterjesztéséhez.emelkedni fog, és a megvilágosodás és a felemelkedésfelé haladnak majd, miközben automatikusan maga­ Egyiptomsabb energiákat vonzanak ö n m a g u k o n keresztül. Ezgyógyulást eredményez, és véget vet az AIDS-nek, de Metatron arkangyal menedékhelye Luxorban, Egyip­csak hozzávetőleg 2027 után. t o m b a n van. ő hordozza a felemelkedési energiát a Az afrikai embereknek hatalmas, nemes szívük van, bolygó számára, és hatalmas fényt hoz Egyiptomba.és meg fogják bocsátani az évszázadok során ellenük Atlantisz bukásakor Ra Egyiptomba vezette törzsét,elkövetett sok gonoszságot. Emellett elfogadják majd ők alapozták meg az egyiptomi kultúrát, közülük ke­mindazokat a más kultúrákból származó embereket is, rültek ki a fáraók.akik Afrikában telepedtek le és teremtettek otthont. Af­ Ra törzse magával hozta a piramisok tervét. Ezekrika kivirul, a béke és bőség földjévé válik. bámulatos, kozmikus számitógépek, amelyek segítenek A nagy-zimbabwei hatalmas, kétirányú interdimen- összhangban tartani a Földet a csillagokkal.zionális kapu felébred majd, és működni kezd. Mérhe­ A Szfinx energiája mindig is a Földön volt, és Ra ezttetlen fényt fog behozni, ami jelentősen befolyásolja az is Atlantiszból hozta Egyiptomba. A Szfinx szobrát en­országot. nek az energiának a jelképezésére alkották meg. A Mars­ A Tábla-hegység kapuja szintén teljesen megnyílik sal áll kapcsolatban, védelmezi bolygónkat, és őrködikmajd, és hatása képessé teszi Afrikát arra, hogy teljesen fölötte, valamint egy ötödik dimenziós szinten tartal- 118 119
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK AFRIKA SZAMARAmázza az Akasa-krónikát. Ezt közzéteszik majd, ha elég gíteni fognak Afrika, valamint a Közel-Kelet fényénekember emelte meg a frekvenciáját ahhoz, hogy méltó emelésében.legyen rá. 2012-ben a Nílus eddig még soha nem látott m ó d o n GYAKORLAT:kiárad, és véglegesen megtisztítja a földben hordozott Gyógyítás küldése Afrika számárafélelmet. Sok Egyiptomban készült fényképet küldteknekünk, amelyek jó része tartalmazza a megrekedt lel­ 1. Rajzold le Afrikát. Nem kell, hogy a rajzod pontos le­kek orbjait, akik nem t u d n a k átkelni. E lelkek között gyen, a szándékod fontosabb.vannak, akik m á r hosszú ideje kószálnak Egyiptom­ 2. Rajzolj egy vonalat - a lap tetejétől az aljáig -, amely az arany bölcsességet jelképezi.ban, akár a fáraók kora óta, és eddig visszatartották az 3. Ezután színezd a térkép többi részét rózsaszínre, miköz­országot. Amint ezek a lelkek elérik a fényt, az egész te­ ben a szívedből szeretetet küldesz a kontinensre.rület tisztábbnak és békésebbnek tűnik majd. 4. A gyógyításhoz rajzold körül a térképedet kékkel. Amint az emberek megnyitják tizenkét csakrájukat, 5. Légy tisztában azzal, hogy koncentrációd és energiádés energiarendszerükön keresztül lehozzák a Forrás fé­ megváltoztatta a dolgokat.nyét a Földre, energetizálni fogják az erővonalakat. Ezpedig lehetővé teszi, hogy a magasabb fény a pirami­sokhoz áramoljon, és azokat is energetizálja. A fény át­áramlik majd a piramisokon, és bezúdul az univerzum­ba, ami segíti, hogy a Föld felkészülhessen a felemel­kedésre. Emellett arra is képessé teszi majd a Földet,hogy elfoglalja az őt megillető helyet az univerzumban.Tehát Egyiptom nagyon fontos bolygónk jövője szem­pontjából. Ráadásul a Szfinxnél lévő irdatlan kapu is megnyílikmajd, ami komoly hatással lesz a Közel-Keletre és Af­rikára, végül pedig az egész világot megsegíti. 2012-ben óriási változás várható Egyiptomban, ami­kor is a népesség tömegesen megnyílik majd. Ez némizavart okoz, és nagy kihívást jelent, de végül ezek a lel­kek szélesebb spirituális nézőpontot vesznek fel, és se- 120 121
  • ELŐREJELZÉSEK AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉK, KANADA ÉS AZ USA SZÁMÁRA 17- FEJEZET Kanada Előrejelzések az Mihály arkangyal menedékhelye a Louise-tónál van, Északi-sarkvidék, Kanada Banffban, és ő hordozta Kanada energiáját, amivel sok erőt, bátorságot és védelmet nyújtott az ország la­ és az USA számára kóinak. Mivel itt kevés a karma, és sok öregebb lélek testesül meg, az országot a jég és a hó m á r megtisztította a hosszú idő alatt. Itt viszonylag könnyű lesz az átmeneti Az Északi-sarkvidék időszak, és ekkor az ország fénye valóban ragyogni fog, ami segíti majd szomszédját, Amerikát is, hogy fel­Ezt a területet, az Antarktiszhoz hasonlóan, hosszú emelkedhessen.ideig hó és jég borította, és ezáltal megtisztult. Itt élnekaz inuitok, akik Arany Atlantiszból származnak, és ab­ Az Amerikai Egyesült Államokból a különleges korszakból hordozzák törzsük böl­csességét. 2008 novemberében Barack Obama lett az USA 44. el­ Mivel ez egy magas frekvenciájú terület, fejlett em­ nöke. Ez világméretű izgalmi hullámot okozott, ami abereket fog vonzani, akik ide vándorolnak majd, ami­ Földet a felemelkedés útjára lökte. Obama egy jó szán­kor végül lakhatóvá válik, hogy bemutathassák az ötö­ dékú ember, aki ösztönzi a nemzetközi béke érdekébendik dimenziós világ tervét. tett lépéseket. Azonban az USA-ban óriási ledolgozásra Az Északi-sarkvidék a bolygó csillagkapu-csakrája, váró karma van, valamint ellenállás a progresszív vál­és egy, a Plejádokban lévő energianyalábhoz kötődik, tozással szemben. Ennek egyik példája a fegyverlobbi,amely viszont egy féreglyukkal áll kapcsolatban, amely továbbá a rengeteg h a r m a d i k dimenziós, dogmatikuseléri a Forrást. Itt fog beáradni a legfelsőbb és legtisz­ lélek a Biblia-övezetben.tább fény, beleértve a Krisztus-energiát is, amikor az Az amerikai psziché mélyén van egy hiedelem, mi­Északi-sarkvidék nagy kapuja 2012-ben megnyílik. szerint ők különlegesek. Emiatt eltávolodtak és elszige­A kapu olyan hatalmas, hogy az egész világra hatás­ telődtek a világ többi részétől. Az eljövendő változásoksal lesz. és megtisztulás során megtanulnak majd segítséget kérni, mielőtt belépnének egy magasabb tudatosságba. Ráadásul amint beérkezik a fény, ami lelkileg és spiri- 122 123
  • ELŐREJELZÉSEK AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉK, KANADA ES AZ USA SZAMARA A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 3. Képzeld el, hogy a fény az elnök koronacsakráján keresz­tuálisan nagy tömegeket ébreszt fel, az emberek szelle­ tül lesugárzik a szívébe.meket és angyalokat kezdenek majd látni. Lesznek, 4. Kérd az egyszarvúakat, hogy segítsenek, és lásd, amintakik nagyon megrendülnek majd, mivel régóta dédel­ körülveszik őt, és a szarvukból fényt árasztanak rá.getett hiedelmeik semmisülnek meg. Emiatt kérdése­ 5. Vizualizáld Gábriel arkangyalt, amint megtisztítja a Fehérket tesznek fel, és vallásos országból spirituális ország­ Házat.gá válnak. Az USA végül egy nyílt, gondoskodó, ötödik 6. Adj hálát az arkangyaloknak segítségükért, és nyisd ki adimenziós nemzetté fejlődik. szemed. Továbbá, amint sokan spontán m ó d o n a sebezhetőterületekről (amelyeket árvíz önt el, és más m ó d o k o ntisztulnak meg) a kontinens magasabb részeire költöz­nek, hatással lesz rájuk az ottani tiszta energia, és ez ké­pessé teszi őket arra, hogy emeljék a tudatosságukat. Barack O b a m a megválasztása az első lépés egy olyanvilág felé, ahol mindenki békében, h a r m ó n i á b a n ésegyüttműködésben él. Segíthetsz azzal, hogy elvégzed ezt a vizualizációt. Éstartsd észben, hogy mivel az USA olyan nagy és erős, eza vizualizáció az egész világot segíteni fogja, nem csakAmerikát. GYAKORLAT: Gyógyítás küldése az USA számára1. Gyújts gyertyát, és ajánld fel az Egyesült Államok elnöke számára. Vizualizáld azt az embert, aki éppen betölti ezt a hivatalt, és képzeld el, hogy kapcsolatban áll a Krisz­ tus-fénnyel.2. Vizualizáld Maitreja urat, aki a Krisztus-fényt hordozza, amint azt az arany energiát Barack Obamára vagy bár­ mely jövendő elnökre árasztja. 125 124
  • ELŐREJELZÉSEK DÉL-AMERIKA SZÁMÁRA 18. FEJEZET A nagy kapu magában rejti a bolygó négy, kétirányú, interdimenzionális kapujának egyikét, Machu Picchut. Előrejelzések Dél-Amerika A papok azt gondolták, védve hagyták el, amikor fel­ számára emelkedtek, de a felfedező Bingham az összes védő tár­ gyat elrabolta, amikor megtalálta. Ezért a sötétség be tudott lépni a bolygóra. A fényküldöttek hatalmas erő­ feszítéseket tettek, hogy fényt és védelmet küldjenek ehhez a kapuhoz, és a kapu most tisztul. Noha Lima nagyon sötét, és meg kell majd tisztítani,AZ ATLANTISZI KOR VÉGÉN a bolygó kundalínijét az Andok hegyei tiszta energiaövezetet jelentenek.vagy spirituális életerejét a Himalájába vitték, ahol A területet borító fák az itt tartott energiát szintén a le­Sanat Kumara tartotta azt menedékhelyén, a Góbi-si­ hető legmagasabban tartják, mert ősi bölcsességet hor­vatagban. Ez férfienergia volt. doznak. Az elementálok a támogatás és bátorítás tele­ Ezt az energiát most átvitték Dél-Amerikába, ahol patikus üzeneteit küldik innen elementáltársaiknak ésátalakult női energiagömbbé, és Sandalphon arkangyal a fák hálózatának.tartja menedékhelyén, a mágikus kristálybarlangokban, Ashtar parancsnok ezt a kaput használja űrhajóivalGuatemalában, a gyönyörű Atatlan-tónál. Ezt az energiát a Föld elérésére annak érdekében, hogy segítsen ne­felszabadítják majd, amikor a bolygó kundalínije 2012- künk és védelmezzen bennünket.ben felemelkedik. Ekkor Dél-Amerika virágozni fog. A kommunikáció angyalai szintén itt haladnak át, és Jelenleg a maja bölcsességnek csupán egy töredéké­ megteremtik a gabonaköröket és azok szimbólumait,hez férünk hozzá. Amikor ismét az egész elérhető lesz hogy felébresszenek bennünket.mindenki számára, az Dél-Amerikát és az egész világot Peru végül a fény és részvét országa lesz.gazdagítani fogja. Dél-Amerika a boldogság és bőségföldje lesz, és minden országa virulni fog. Mexikó Peru Mexikó népe kollektív tudatában a sértettség érzését és bűntudatot hordoz, a földben pedig félelmet. Az Egye­Egész Peru egy kapu, amely 2012-ben fog megnyílni, sült Államok ezért ellenkezett velük olyan erősen. Ezhogy felszabadítsa és sugározza az inka bölcsességet, mind megtisztulhat majd.amelyet Thoth hozott ide Atlantisz bukásakor. A földben sok bölcsesség is rejlik. A helyi kapuk kez- 126 127
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAKdenek felébredni, hatással vannak az emberekre, és ősi 19. FEJEZETbölcsességet fednek fel. Ráadásul, amikor megnyílnak Sedona, Arizona és Előrejelzések MongóliaHawaii kapui, ez mély hatással lesz a mexikóiak ésszomszédaik tudatosságára is. és Oroszország számára 2032-re ez pompás hely lesz. GYAKORLAT: Gyógyítás küldése Dél-Amerika számára JELENLEG AZ EMBEREK SZÍVE - különösen a politi­ kusoké - zárva van a Nyugattól való félelem miatt.1. Ülj nyugodtan egy olyan helyen, ahol nem fognak meg­ Vissza kell hozniuk a fényt, és ez 2032-re meg is törté­ zavarni. nik, ha elég ember ajánlja fel az imáit.2. Ha lehetséges, gyújts gyertyát, és játssz lágy zenét. A beérkező új energia lelkileg sok embert megnyit3. Lelki szemeid előtt képzeld el Dél-Amerikát, amint bim­ majd, hogy másként lássák a dolgokat, és ez ismét re­ bózó virágszőnyeg borítja. ményt ad nekik. Néhány nagyobb kapu, amelyek pilla­4. Vizualizáld, amint a virágok a kontinens minden részén natnyilag alszanak, 2012-ben vagy nem sokkal utána kinyílnak, és fényt árasztanak.5. Lásd, hogy az emberek a területen mindenütt örömtől mind megnyílik majd. Ez hatalmas spirituális ébredést ragyogva táncolnak, kéz a kézben az angyalokkal. hoz az emberek számára. A tömegek bizalma, és ezzel6. Tudd, hogy amint a virágok kinyílását és az emberek tán­ együtt bőségtudatossága is növekedésnek indul, így sze­ cát látod az angyalokkal, ez jelképesen téged is megnyit rencsét vonzanak majd az országukba. A hatalmas föld­ a szeretet, a boldogság, a spirituális öröm és az angyali tömeg kisebb közösségekre válik szét, amelyek belső kapcsolatok előtt. harmóniában és békében élnek majd szomszédaikkal.7. Mondj köszönetet az angyaloknak, majd nyisd ki a sze­ Mint más országokban, a kiterjedt árvizek itt is a med. legemelkedettebbet hozzák majd ki az emberekből, akik keményen fognak dolgozni, hogy segítsék honfi­ társaikat, és önmaguk is megnyílnak, hogy segítséget kapjanak másoktól. Amikor a hó elolvad, a föld tiszta lesz, és így magas frekvenciájú idegeneket fog vonzani, hogy ötödik dimenziós közösségeket alkossanak. Végül 128 129
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAKaranyvárosok fognak felemelkedni, és az emberek 20. FEJEZETmegint nevetnek majd. Előrejelzések Ausztrália GYAKORLAT: és a Csendes-óceáni szigetekGyógyítás küldése Mongólia és Oroszország számára számára1. Ülj nyugodtan egy olyan helyen, ahol nem zavarhatnak.2. Hunyd le a szemed, és lazulj el azáltal, hogy a légzésedre koncentrálsz. Ez az egyik olyan terület, amelyre a leginkább hatással3. Nyisd meg a szívedet, amíg azt érzed, hogy árad belőle voltak a lemúriaiak a bolygón töltött idejük során, az a szeretet. Atlantisz előtti időkben.4. Küldd a szeretetet az ország bármely része számára, amely szimpatikus számodra. Ausztrália5. Hívd Gábrielt, és érezd a jelenlétét.6. Vizualizálj tiszta, fehér cseppeket, mintha hó szállna a te­ rületre, amelyre koncentrálsz. Ez Gábriel arkangyal ener­ Ausztráliában szélsőséges időjárási körülmények for­ giája, amint megtisztítja a helyet. dulnak majd elő az á t m e n e t során. Árvizek, tüzek és7. Képzeld el, hogy ez a fehér, megtisztító hó olyan földre példátlan hőhullámok okoznak majd problémát a meg­ hullik, ahol korábban még sosem láttak havat, és meg­ tisztulás időszakában, amikor a terület nagyobb része tisztítja és kivilágítja azt. lakhatatlanná válik.8. Mondj köszönetet Gábriel arkangyalnak, hogy segített Amint a bolygó frekvenciája emelkedik, és a t u d ó ­ neked megtisztítani az országot. soknak megengedik, hogy „felfedezzék" az időjárás be­ folyásolásának és az esőcsinálásnak a titkát, Ausztrália bizonyos részei nem csak lakhatóvá, hanem kellemessé és gyönyörűvé válnak majd. Amint a világ megtanulja, hogyan hozza elő a víz elemét, és képes biztosítani azt ott, ahol szükség van rá, erős igény mutatkozik az újra­ erdősítés iránt, és Ausztrália a felismerhetetlenségig megváltozik. Annak ellenére, ahogyan az angol telepesek a benn- 130 131
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELÓREIELZÉSEK AUSZTRÁLIA ÉS A C S E N D E S - Ó C E Á N I SZIGETEK SZÁMÁRAszülött őslakosokkal bántak, ebben az országban nincs szelídebbé teszi az embereket, akik sokkal jobb kap­túl sok karma, amit meg kellene tisztítani. Ez részben csolatban állnak majd a földdel, és meg akarják gyógyí­annak köszönhető, ahogyan az őslakosok évszázadokon tani azt.át tisztelték a földet, ami pozitív energiát halmozott fel. Új-ZélandEmellett az éghajlatnak köszönhetően sok ember in­kább a sportra és a természetben való életre koncent­ Új-Zéland energiája viszonylag érintetlen, és az embe­rált, mint a pénz és a hatalom m o h ó felhalmozására. rek egyre inkább kezdenek együttműködni a legfőbb jóAhol az utóbbit tették, ott a földet meg kell majd tisztí­ érdekében.tani. Atlantisz bukásakor a tizenkét törzs egyike, amelyet Uluru Hera főpapnő vezetett, a Csendes-óceáni szigetekre, majd Új-Zélandra költözött, ők voltak a maorik ősei.Az egyetemes angyal, Roquiel menedékhelye az Uluru Misztikus és sámáni tudást hoztak magukkal, valamintfölött van, és ez hordozza Ausztrália energiáját. páratlan földművelési ismereteket, amelyek 2012 után Az Uluru egy hatalmas, interdimenzionális kapu, visszatérnek az emberek tudatosságába, és segítik őketamely 2012 után hamarosan felébred. Ez a terület lesz a jövőben.a legfőbb fogadó kapu az ebbe az univerzumba érke­ Amint több ember válik látóvá, tudatában lesznek,ző űrhajók és lények számára, ami hatalmas hasznot hogy ez az ország máris a fény űrhajóinak belépő kapu­hoz számára. Más bolygókról vagy univerzumokból ja, különösen Ashtar parancsnok űrhajóié, ö r ö m m e lsok csillaggyerek fog itt megtestesülni, akik megér­ fogadják majd a más bolygókról származó fénylényektik az intergalaktikus utazás és kommunikáció fontos­ jelenlétét és az általuk hozott segítséget. A pluszsegítségságát. következtében, amelyben Új-Zéland részesül, az ország Az ausztrálok be fogják m u t a t n i a földön kívüliek virágozni fog, és példát mutat a világ számára, különö­által ajándékozott technológiát. Az ötödik dimenziós sen a megtisztítás után.alapelveknek megfelelően szabadon megosztják az ösz- Amíg Új-Zélandon nyaraltam, lenyűgözve láttamszes tudást a világ minden táján. Ezt olyan telepatikus nem csak a korongszerű kis űrhajókat, hanem egy ha­képességek és fejlett számítógépes tudás által teszik, talmas anyahajót is. Számomra olyannak t ű n t , mintamit jelenleg elképzelhetetlennek tartanánk. egy gigantikus, ovális alakú hajó, fényárban úszó abla­ Ráadásul, amikor a Hawaiin lévő kapu felébred, kokkal. Csak egy pillanatra láttam, de sosem fogom el­amely Lemúria Nagy Kristályát tartalmazza, az óriási felejteni.hatással lesz Ausztráliára. Megnöveli a frekvenciát, és 132 133
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELÓRFIELZÉSEK AUSZTRÁLIA ÉS A C S E N D E S - Ó C E Á N I SZIGETEK SZÁMÁRA A Csendes-óceáni szigetek 3. Képzeld el, hogy hatalmas arany fényoszlopok emelked­ nek fel Hawaiiról és Fidzsiről, és a sugarak szökőkútkéntFidzsi és Honolulu a bolygó spirituális szakrális és hullanak vissza a Csendes-óceánra. 4. Gondolj arra, hogy delfinek ezrei viszik ezt az arany fénytköldökcsakrája. Fantasztikusnak találtam, amikor kide­ a világ minden óceánjába.rült, hogy egy másik Csendes-óceáni-sziget, a Húsvét­ 5. Amikor a tengereket megtölti, lásd, hogy ködfátyolkéntsziget ősi népe a világ köldökének nevezte a szigetet. felemelkedik, és szétterjed a kontinensek fölött. Ezek a szigetek érzékiséget, melegséget és örömteli 6. Koncentrálj a mindenütt szertefoszló korlátokra, amintfogadtatást fejeznek ki. Amikor a kapu 2012-ben meg­ az emberek örömmel fogadják és megölelik egymást.nyílik Fidzsin, a Csendes-óceán egésze tiszta szeretetet 7. Mondj köszönetet a delfineknek energiájukért, és nyisdfog sugározni, és mindenhová eljuttatja azt. 2032-re ki a szemed.közismertté válik a transzcendens szexualitás, és emiattcsökkenni fog az AIDS-ben és más, nemi úton terjedőbetegségekben szenvedők száma. Atlantisz bukásakor Hermész főpap Hawaiira vittetörzsét. Belőlük lettek a kahunák. Erőteljes delfinkötő­dést hoztak magukkal. Hawaiin csodálatos az energia,mivel a hely Lemúriából és Atlantiszból származó böl­csességet tartalmaz. Az itteni kapu 2012-ben nyílikmeg. Mivel Lemúria Nagy Kristályát itt tartják, ez fény­sugarak formájában terjeszti majd a lemúriai bölcses­séget és gyógyítást szerte a világon. GYAKORLAT: Delfin-vizualizáció1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz.2. Kérj meg egy delfint, hogy ússzon oda hozzád, és tölts né­ hány percet azzal, hogy átéled szeretetét és bölcsességét. 134 135
  • ELŐREJELZÉSEK EURÓPA SZÁMÁRA 21. FEJEZET Németország Előrejelzések európa Az országot meg kell tisztítani a háborúk sötétségének számára maradványaitól, így váratlan időjárási körülmények következnek majd be, amelyek előidézik a régi átalaku­ lását. A Németország kollektív tudatosságában rejlő bűn­ tudat 2012-re teljesen kitisztul. Ekkor Németország el­ foglalhatja helyét a megvilágosodás felé vezető út élén. Franciaország A második világháború óta több ezer érett és bölcs lé­ lek d ö n t ö t t úgy, hogy itt testesül meg a régi karmaMivel Franciaország nagy része vidék, a leginkább a vá­ csökkentése érdekében, és azért, hogy a megvilágoso­rosokra jellemző kapzsiságot és korrupciót sikerült dás és felemelkedés irányába vezessék az országot.megfékezniük. Az egyszerűbb életstílusú emberek köny- A Fekete-erdő fái sok kozmikus bölcsességet rejte­nyebbnek fogják találni az átmeneti éveket, mint a vá­ nek, és ez segíteni fog, hogy lehorgonyozzák és meg­rosokban élők, különösen, mert ők m á r önellátók. őrizzék a fényt Németországban a változások idején. A 2012-ben megnyíló új kapu Marseilles-nél a ten­ Sok ötödik dimenziós közösség fog kialakulni itt, ésgerben erősen megváltoztatja majd a tömegek tuda­ 2032 után új aranyvárosok emelkednek fel ebben aztosságát, akik érzékennyé válnak az új spirituális meg­ országban.értésre. A vidéken élők megnyitják majd szívüket avároslakók iránt, akik más helyre költöznek a megtisz­ Olaszország és a Vatikántulás során. A Szűzanya egy csodálatos, egyetemes angyal, aki­ Olaszország sok szépséget rejt, mert nagyon sok rene­nek Lourdes-ban van a menedékhelye. Hatását itt még szánsz szobrász és festő döntött úgy, hogy itt dolgozik,erőteljesebben fogják érezni, és gyógyító energia terjed és ezzel annyira megemelték a frekvenciát, amennyireszét erről a területről. csak tudták. Ez segített Olaszországot a fényben tartani. Franciaország együtt fog m ű k ö d n i szomszédaival, Az olyan szervezetek, mint például a maffia, el fog­miközben mégis megőrzi egyediségét. nak t ű n n i , mivel a rezgésük túlságosan alacsony lesz ahhoz, hogy támogatókat vagy rettegésben t a r t h a t ó embereket vonzzanak. 136 137
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK EURÓPA SZÁMÁRA A következő húsz évben a Vatikán, valamint más a Spirituális Hierarchia reméli, hogy az olimpiai játé­egyházak, amelyek elnyomják az embereket, összeom­ kok olyan fényt fognak bevonzani 2012-ben, hogylanak. Ezzel a római katolikus vallás alantasabb aspek­ minden karma szertefoszlik, és a föld megtisztul.tusainak szorítása fellazul. Fokozatosan felemelkedik London nagy részét a víz fogja megtisztítani. Mivelmajd a valódi spiritualitás és Krisztus üzenetének való­ London a bolygó spirituális földcsillag-csakrája, ez azdi dicsősége. ország fogja megalapozni a magasabb fényt az új világ számára. Spanyolország és Andorra Glastonbury az ország nyugati részén - a bolygó spi­ rituális szívcsakrája -, amint teljesen megnyílik, egySpanyolország hatalmas ország, amely sok változást üdvözletet fog kisugározni a világ minden részére és azfog megélni, mert energiái nagyon vegyesek. Amint az univerzumba.időjárás szélsőségesebbé válik, az emberek a hegyekbe Innen nem messze fekszik Avebury, amely régen űr-költöznek. Ahol az aztékoktól és inkáktól ellopott ara­ hajókikötő volt az univerzum minden tájáról érkezőknyat és más kincseket tartják, ott megtisztulás várható, számára. Erejét megosztotta egy rajta áthaladó út, deami sok hitetlenséget és zűrzavart fog okozni. A spa­ fel fog ébredni, és ismét teljessé válik. A környező terü­nyol inkvizíció fájdalmát szintén magában rejti még letek már készülődnek, hogy újra betöltsék régi szere­a föld, amelyet meg kell tisztítani. püket. Andorra ugyancsak sötét és világos egyszerre, de Itt gabonaköröket helyeztek el, mert a föld már ener-amikor az itteni kapuk megnyílnak, az ország megta­ getizálva volt számukra. A gabonakörök néhány szim­lálja lelke valódi kifejezését, és ez szétterjed egész Spa­ bóluma más csillagrendszerekből származó jelzés volt,nyolországban. és kulcs is, amely megnyitotta az emberek tudatosságát. A földön kívüliek, akik bölcsebbek nálunk, fényt és Anglia segítséget hoznak a világnak. 2022-re Anglia készen áll majd, hogy elfogadja segítségüket, és 2032-re ez az or­Az elmúlt évtizedben Anglia elveszítette célját. Az or­ szág aktívan együttműködik a más csillagrendszerek­szág lelki döntése azzal kapcsolatban, hogy a tömeges ből származó fénylényekkel.bevándorlás engedélyezésével kiegyensúlyozzák a Brit Néhány olyan terület, amely víz alatt lesz 2032-re,Birodalom idejéből származó karmát, zűrzavart, le- még mindig fontos energiát fog rejteni, még akkor is,hangoltságot és helytelen politikai megítélést eredmé­ ha ez emberi szinten nem világos számunkra.nyezett. Londonban sok negativitást kell átalakítani, és 138 139
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREIELZÉSEK EURÓPA SZÁMÁRA Skandinávia legnagyobb részében meditáltam. Amikor megérkez­ tünk, kiderült, hogy a beszédet fél órával későbbre ha­Skandinávia nagy része, amelyet már megtisztított lasztották, hogy mindenki átérjen egy másik helyszínre,a hó, 2032-re ragyogni fog. Itt idősebb, bölcsebb lelkek így tökéletes időzítéssel érkeztem. Később megkérdez­testesülnek meg, akik az Aranykorra készülnek. A tu­ tem vezetőmet, Kumekát, hogy miért történt ez, ő pe­dósok közül már sokan nyitottak spirituálisán, még dig elmondta, hogy azért kellett körbeutazzak a terü­akkor is, ha ennek esetleg nincsenek is t u d a t á b a n . Ez leten vonattal, hogy energiát vigyek bele, mérsékelve alehetővé teszi Hilarion mester számára, aki az Arany­ nagy hadronütköztető hatásait.kor technológiáját felügyeli, hogy kapcsolatba lépjen A második dolog az, hogy sok karma van jelen, mertvelük. A húszéves időszak előrehaladtával ez világosab­ a svájci bankrendszer hosszú éveken keresztül közre­bá válik, és azok a tudósok is tudatossá válnak. Hilarion játszott abban, hogy a kapzsi és gonosz emberek elrejt­mester együtt fog dolgozni az angyalokkal, hogy sokuk hessék és megtarthassák nem egyenes úton szerzett va­számára információt töltsön le annak érdekében, hogy gyonukat. A lopott vagy mások kifosztásával, ingyenökológiai és spirituális technológiát hozzanak elő, dolgoztatásával felhalmozott gazdagság sötét energia,amellyel mindenkit eljuttathatnak az Új Világba. amelyet az elemek fognak megtisztítani. A régit el kell söpörni, hogy az új felemelkedjen; váratlan földrengé­ Svájc sek és árvizek fogják megtisztítani ezt a negativitást, hacsak Svájc népe és a világ hamarosan meg nem tisz­A hegyekben az energia nagyon tiszta, tehát itt ötödik títja azt. Ez a szabály Liechtensteinre és más olyan he­dimenziós közösségek fognak kialakulni. lyekre is vonatkozik, amelyek sötét pénzügyi energiá­ Azonban két dolog visszatartja Svájcot. Az első a kat védelmeznek.nagy hadronütköztető a francia-svájci határ alatt, Genfközelében. Ez a világ legnagyobb és legmagasabb ener­giájú részecskegyorsítója, és már a megépítése megre­ GYAKORLAT:pesztette a Föld kérgét. Gyógyítás küldése Európa számára 2009-ben Bernből Zürichbe utaztam, hogy megtart­sak egy előadást. A vonat leállt, ami hallatlan dolog 1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­Svájcban, és kerülő utat kellett tennünk Genfen keresz­ hetsz.tül. Még ha ez azt is jelentette, hogy elkésünk az elő­ 2. Ha teheted, gyújts gyertyát, és ajánld fel azt Európa szá­adásról, nagyon nyugodtnak éreztem magam, és az út mára, amelyet béke, bőség, fény és szeretet tölt be. 140 141
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK3. Hunyd be a szemed, és lazulj el. 22. FEJEZET4. Vizualizáld, hogy a szeretet angyalai és egyszarvúak töl­ tik be az eget Európa fölött. Előrejelzések Közép-Európa5. Az angyalok énekelnek, az egyszarvúak pedig fényt zú­ dítanak le. számára6. A fény minden embert és helyet megérint, mint egy tisz­ tító zápor.7. Lásd, hogy minden sötét hely megtisztul.8. Mondj köszönetet az angyaloknak és az egyszarvúak- nak.9. Nyisd ki a szemed. Bosznia A háború kegyetlensége és fájdalma még mindig szür­ ke fátyolként borul az egész országra. Még a hegyekben is - ahol az energia általában tiszta és világos - olyan gyász és harag rejtőzik, amely gyógyítást igényel. A félelem és a d ü h évszázadokon át kísértette Bosz­ niát, és lehetővé tette, hogy kifejlődjön az agresszor-ál- dozat forgatókönyv. Ez rettenetes népirtáshoz vezetett, amely elcsúfította az országot. E kegyetlenség alapjául a teljes veszteséggel szembeni hatalmas félelem, az el­ nyomással szembeni d ü h és a bizalmatlanság szolgál, amelyet m i n d e n oldal másként él ki. Az egész világ, aki végignézte és semmibe vette a helyzetet, karmát terem­ tett azzal, hogy nem cselekedett, tehát kollektíven sok adóssággal tartoznak a világ e részének. Most végül m i n d e n oldal kezd felelősséget vállalni önmagáért, és kezébe venni a saját sorsát. Sok tisztításra és gyógyításra lesz szükség. Azonban a polgárok puszta kedvessége és rugalmassága máris nevetést és reményt hoz a világnak ebbe részébe. Bosz- 142 143
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK KÖZÉP-EURÓPA SZÁMÁRAnia népe meglehetősen lassan fog á t m e n n i az ötödik megsebezte Románia auráját, hogy az ország irányt té­dimenziós közösségekbe, mert először meg kívánják vesztett, elvesztette önbecsülését és célját. Szerencséretapasztalni az individualitást és a függetlenséget. az energia erős a hóborította hegyláncokban, és ez se­ gített megőrizni a nép méltóságát. A régi k a r m a 2012 Horvátország után hamarosan véget ér, és Románia sokféleképpen megtisztul majd.Horvátország népe óvatos. A veszteségtől és a leigázás- Ez az ország az Északi-sark kozmikus kapuja, a boly­tól való félelem motiválja cselekedeteiket, de a gyógyu­ gó csillagkapuja és a Szfinxnél lévő kapu között fekszik,lás kezd végbemenni az ország lelkében. Amint ez az és az itt bezúduló fénysugár felébreszti majd a hegyek­ország most belép a valódi szabadságba, és visszanyeri ben őrzött ősi bölcsességet. Ekkor a nép rezgésszámamagabiztosságát, belső szépsége gyarapodik. 2032-re drámaian megváltozik majd, és Románia automatiku­egy ötödik dimenziós lakóhellyé fog válni. san eléri majd a gazdagságot. Szlovénia CsehországA szlovén nép természetesen szívélyes, barátságos és Ez az ország Európa szívében rejlik, és évszázadokon átcsaládias. Sokuk szíve nyitva áll a szeretet előtt, és a háborúnak és elnyomásnak volt kitéve. Ezt a kollektívgondoskodás az ország lelkében rejlik. De a kollektív tudatosságukban lévő önbizalom- és értékhiány, vala­tudatosságukban óriási félelmet hordoznak azzal kap­ mint az önkifejezéstől való félelem tette lehetővé. Ezcsolatban, hogy nem elég jók. Ez az értéktelenségérzés végül véget ér, mert a Marseille partjainál lévő koz­régi karmából származik. Most idősebb lelkek testesül­ mikus kapu megnyílása jelentős mértékben befolyá­nek meg itt, akik békét hoznak a szívükben. Ők min­ solja majd őket. Ugyanígy hatással lesz majd rájuk adenkire hatással lesznek, és végül reménnyel és bőség­ lourdes-i kapu kitárulása, mert Szűz Mária isteni nőigel áldják meg az országot. energiája és gyógyító fénye szeretettel és békével fogja beborítani Csehországot. Románia A hófödte hegyek segítettek a lehető legmagasabb szinten tartani itt az energiát. Az olvadó hó áradást fogA régi karma, amelyet ebben a körülzárt országban okozni, amely végül megtisztítja majd az ország nega­hordoznak, hátráltatta Romániát, mivel állandóan le­ tív karmáját.rohanták és háborúk pusztították. Ez olyan mértékben 144 145
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK Magyarország 23. FEJEZETA történelem előtti idők karmája támadást vonzott er­ Előrejelzések a Közel-Keletre a körülzárt helyre. Ez a háború és vereség által tönk­retett, elnyomók által irányított ország tovább élt és számáramegőrizte a bájos falvakat és a családi hagyományokat.Szürke aurája 2012 után hamarosan meggyógyul, és anép ismét biztonságban fogja érezni magát. Magyaror­szág a marseille-i kapuból fog energiát vonzani, amivégül véget vet majd a régi időknek. 2022-re teljesen Iraktermészetesen kialakulnak majd az ötödik dimenziósközösségek ezen a területen, és béke és elégedettség 2012-re a nyugati csapatok kivonulnak, de a területuralkodik majd. problémái miatt a felfordulás nem szűnik meg. Tüzek, árvizek és földrengések fogják megtisztítani az orszá­ got. A lakosság megtanul együttműködni az országuk érdekében, amelyben a nőknek is aktív szerepet kell vállalniuk. Ez képessé teszi majd őket, hogy vissza­ nyerjék az önbecsülésüket, és felhatalmazást kapja­ nak, ekképpen pedig bevonzzák az isteni nőiséget. A nők tudatosságának emelkedése lazítani fog a val­ lásos dogma szorításán, és 2032-re az emberek meg­ nyílnak a bolygóra áradó magasabb szintű spirituális megértés előtt. Atlantisz bukásakor Apolló főpap erre a földre ve­ zette törzsét, amelyet akkor Mezopotámia néven is­ mertek. Sok mély bölcsesség rejlik itt, és amikor a kapu 2012 után hamarosan megnyílik, világosság támad. Ek­ kor az ősi Perzsia bölcsessége, amely a földben rejlik, magasabb szinten fog felbukkanni, mint korábban. 146 147
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK A KÖZEL-KELET SZÁMÁRA Izrael Szaúd-ArábiaAz itt szükséges hatalmas tisztulás - földrengés és más A földben rejlő ősi k a r m a problémákat fog okozni,csapások által - kevesebb művelhető földet fog ered­ ahogyan az újabb karma is, amely azért keletkezett,ményezni. Azonban néhány dolog felismerhetetlenül mert nagyon sok olajat távolítottak el az itteni földből.megváltoztatja majd a helyzetet. A félelem és sebez­ Az olaj a bolygó olajozásához szükséges, amely reagálnihetőség érzése, amely az itteni agresszió alapját képe­ fog erőforrásai kizsákmányolására. Amint az ország ki­zi, szertefoszlik, a m i n t kezdenek inkább spirituálissá, fogy az olajból, a külföldi pénz sem áramlik tovább, ésmintsem vallásossá válni. A régi dogmát békés szívek különféle kihívásoknak kell majd eleget tenni.fogják felváltani, és a konfliktuskeresés helyett előtérbe A tevék sok bölcsességet hordoznak, és kezdenekkerül a megoldáskeresés. majd telepatikus úton kommunikálni az emberekkel. Mivel az Egyesült Államoknak is meglesznek a maga Ez segíteni fog a szaúd-arábiaiaknak megtalálni a lelkiproblémái, többé nem tudják támogatni Izrael harcias­ útjukat.ságát, így az alázat egy új formája fejlődhet ki az itteniemberekben. GYAKORLAT: Amint a Közel-Kelet más országai elszenvedik a ma­ Gyógyítás küldése a Közel-Kelet számáraguk megtisztulási válságait, a szembenálló országokbólsegítőkész szomszédok lesznek, akik részvéttel tekinte­ Kérd a szeretet angyalait, hogy tartsák a Közel-Kelet népétnek egymásra, nem pedig félelemmel. 2032-re Izrael gyönyörű rózsaszín és fehér szeretetbuborékokban. Ezt bár­békében fog élni. mikor megteheted, amikor sétálsz, vezetsz, munka közben pihensz vagy a barátaiddal vagy. Egyszerűen állj meg egy pillanatra, és bocsásd ki a gondolatot. Érezheted, amint a Irán szeretetbuborékok a földtömeg fölött lebegnek.Ennek a hatalmas országnak a népei többször meg­kísérelték már a felszabadulást, de a karma visszafogtaés leigázva tartotta őket. Amikor a Mezopotámiában,Irakban lévő kapu 2012 után megnyílik, az komoly ha­tással lesz Iránra. Az emberek azt fogják érezni, hogya lelkük ismét felszabadult, és visszatér az országbaa béke és a boldogság. 148 149
  • ÖTÖDIK DIMENZIÓS KÖZÖSSÉGEK 24- FEJEZET zattal elfogadják majd ezt a kihívást, és így az új az ego kényszerei nélkül érkezik. És minél felkészültebbek va­Ötödik dimenziós közösségek gyunk, annál könnyebben tudjuk megélni az átmenetet. A szupermarketek és a nagy transzportok hanyatlá­ sával a kor rendje az önállóság lesz. A helyi területek helyi élelmet fognak termelni. Az emberek megtanul­ ják majd azt termeszteni, ami az éghajlatuknak megfe­ lelő - és 2022-re ez eltérhet attól, amihez hozzászok­ tunk, mivel az időjárás szélsőségesebbé válik.AHOL A TERÜLETEKET MEGTISZTÍTOTTÁK, kis­ Többé nem fognak rovarirtót permetezni mindenméretű, ötödik dimenziós közösségek fognak kialakul­ terményre, és az élelem egészségesebb lesz. A közössé­ni, és az emberek a legfőbb jó érdekében fognak együtt­ gek támogatni fogják egymást, és együttműködnek,m ű k ö d n i . Amikor e városok irányító szervezetéről valamint megtapasztalják, hogyan éljenek ismét termé­kérdeztem, Kumeka igencsak meghökkenhetett az os­ szetesen.tobaságomon. Jelezte, hogy 2032-re az emberek egy­ Mivel sok ember megnyílik spirituálisán és pszichi-másra hangolódnak, sokan telepatikus ú t o n k o m m u ­ kailag, angyalokat, tündéreket és más elementálokatnikálnak majd, tehát nem lesz vezető, csak Egység. látnak majd. A kertészek és gazdálkodók kommunikál­ ni fognak az elementálokkal, akik segítenek a növények 2032-re nem lesz szükség olyan szavakra, mint növekedésében - és tanulnak tőlük. Az emberek a saját „döntés" vagy „vezető", mert a lakosság harmoni­ lelki szemeikkel fogják látni, mennyire más a termé­ kusan és többnyire telepatikusan fog együtt élni, nyek számára, ha megáldják a vizet. tehát a döntések automatikusan fognak megszü­ Felfedezik majd a jutalmat, amellyel a természet letni, mindenki javára és megelégedésére. megajándékoz bennünket, ha tisztelettel és szeretettel bánunk vele. A húszéves átmeneti időszak során nagyszerű alkalomnyílik mindazoknak a lelkeknek, akik hajlandóak élni Amikor kialakítottam a zöldséges kertemet, semmitvele. Arra kapnak lehetőséget, hogy együttműködésben sem tudtam a zöldségek termesztéséről, viszont min­éljenek, és együtt dolgozzanak a legfőbb jó érdekében, den nap megáldottam a talajt, és később a mago­amint az Aranykorra készülve építjük a közösségeket. kat, amikor elvetettem őket. Minden reggel kitártamA várakozások szerint az egyének és a csoportok alá- a hátsó ajtót, és megköszöntem az angyaloknak és az 150 151
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ÖTÖDIK DIMENZIÓS KÖZÖSSÉGEK elementáloknak, hogy segítenek. Alázatosan arra kér­ Mivel az ötödik dimenziós közösségekben mindenki tem őket, hogy vezessenek és ösztönözzenek, amikor az összes ember legfőbb javára munkálkodik, az idő­ van valami tennivaló. sebb generációt ismét tisztelni fogják, és az emberek Látszólag semennyi idő sem telt el, és máris csodá­ hallgatni fognak bölcsességükre. Jó bioételekkel, tisz­ latos zöldségek töltötték he a telket. Kicsit megakad­ tább levegővel és vízzel, több nyugalommal és csendes, tam, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. A régi magasabb frekvenciájú, m ű h o l d a s kommunikációval módszerem szerint teljes mértékben a könyvre kon­ és az odatartozás jó érzésével az idősebb állampolgárok centráltam, és kizártam az elementálokat. Két napon ismét egészségesek, éberek, élénkek és hasznosak lesz­ belül púposszúnyog-fertőzés pusztított a veteménye­ nek - és ez mindenkinek a tudatosságát emeli majd. semben. Ekkor ismét ráhangolódtam az elementálok- Az elégedettség, szeretet és boldogság általános érzé­ ra, és energiát cseréltem velük. Azt mondták, áldjam se egészségesebben tartja majd az embereket. A mélyen meg a növényeket, szappanos vízzel mossam le az bevésődött karma nagy része, ami miatt megrekedtek, összes petét a levelekről, és utána mindaddig, amíg és gyakran betegek voltak, szertefoszlik. Ez tette szüksé­ továbbra is foglalkozom velük, megvédik a növényei­ gessé a különféle gyógyszerek használatát a túlélésért. met az ilyen veszélyes fertőzésektől. Alázatosan követ­ A helyi orvoslás terjed el újra a természetes gyógymó­ tem az utasításaikat, órákig tartott lemosni a növé­ dokhoz, különösen a gyógynövényekhez való visszaté­ nyeket, és minden alkalommal, amikor néhány napra réssel és egy egészségközpontú hozzáállással együtt. elmentem, a púposszúnyogok visszatértek, amikor is Az ötödik dimenziós közösségek előidézik majd az újra kellett kezdenem az egészet. odatartozás, a gondoskodás és együttműködés érzését. Ami mindebből a legfontosabb, hogy a béke és be­ A jó szándékú csere és osztozás támogatja az összetar­ teljesedés olyan érzését éreztem, amit már évek óta tozást, a nagylelkűséget és a felsőbb szeretetet. Min­ nem tapasztaltam. A földcsillag-csakrám fejlődött denfajta kreativitást támogatnak, amint a spiritualitást ebben az időben, lehetővé téve, hogy felgyorsítsam és az Egységet is. felemelkedési utamat. És világszerte ez fog történni az Amint a fizikai és spirituális világok közötti fátyol új közösségekben. felemelkedik, az Egység érzésének élményében lehet részünk az állatokkal, növényekkel és embertársaink­ Kumeka biztosított, hogy amikor helyesen szerzem kal. Az emberek elkezdenek emlékezni, és érezni a test­meg az energiát, akkor az elementálok teljes mértékben vériséget. Ez az odatartozás érzésével fog hozzájárulnimegvédik a növényeket és a zöldségeket minden kárte- a kis közösségek sikeréhez.vótól. Még mindig van mit fejlődnöm, de tanulok. 152 153
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 2032 után hamarosan új aranyvárosok fognak 25. FEJEZET felemelkedni, mint főnix a hamvaiból. A természettel dolgozni GYAKORLAT: „A fény városai" vizualizáció1. Néhány percig ülj csendesen, és lazulj el.2. Képzeld el magad előtt az egész világot.3. Amint nézed, mindenütt fényfoltok jelennek meg. AZ EMBEREK VÉGÜL kezdik felismerni a bennszülött4. Ezek a pontok aranyfénnyel csillámlanak. Minden fény­ törzsek bölcsességét, akik együttműködtek a termé­ pont egy aranyfonálhoz kötődik. szettel, és támogatták azt. Tisztelték, szerették és méltá­5. Áldd meg ezeket az arany fényvárosokat. nyolták a természeti világot, és ez azt eredményezte,6. Ezután lásd, hogy a fény ezekből az ötödik dimenziós vá­ hogy a természet megadta bőséges jutalmát, és hozzá­ rosokból kiragyog az univerzumba. járult minden ember és állat egészségéhez.7. Mondj köszönetet szolgálatukért, és lassan ismét nyisd ki a szemed. Az emberiség által okozott kár mérhetetlen. Minél előbb kezdünk hallgatni a természet hangjára és felelni rá, annál több gyógyítást t u d u n k végezni a Földön, és annál könnyebb lesz az átmenet az Aranykorba. Azok, akik kapcsolatban állnak a természet birodal­ mával az átmeneti időszak során, rendkívüli útmutatást és segítséget kapnak majd a körülöttünk lévő számta­ lan természetfölötti lénytől. 2032-re az új ötödik di­ menziós közösségekben m i n d e n k i teljesen tudatában lesz annak a sok szempontnak, amelyeket jelenleg sem­ mibe veszünk, és hálás lesz értük. 154 155
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK A TERMÉSZETTEL DOLGOZNI A természet birodalma amelyek egy elementált hordoztak. Számos angyal- orbot láthatunk emberek koronacsakráján is, amelyek­A természet birodalmának egészét az egyetemes an­ ben egy m a n ó vagy zöld tündér található. Ez azért van,gyal, Purlimiek felügyeli. Színe csodálatos, fényes, hal­ hogy bátorítsa az illetőt, hogy boldogan és könnyedénvány zöldeskék. Együttműködik sok más egyetemes megnyíljon felsőbb énje előtt. A tündérek gyakran lát­angyallal és Lady Gaiával is, hogy egyensúlyban és har­ hatók angyal-orbokban gyerekek körül, amint felvidít­móniában tartsa a Földet, ő felügyeli az elementálmes­ ják őket, és felderítik szellemüket.tereket és az elementálokat. Azért nevezik őket elementáloknak, mert nem ren­ Az elementálmesterek az ötödik és hatodik dimen­ delkeznek azzal a teljes elemmennyiséggel, amellyel azziós frekvencia között rezegnek, míg az elementálok állatok és az emberek. Sokan csak egy elemet tartal­frekvenciája többnyire negyedik dimenziós. Néhány maznak, mások egy vagy több elemet kombinálnak.tündér, kobold és minden warb-urtonnak nevezett fa­elementál ötödik dimenziós. Amint növeljük a frekven­ Egyelemü elementálokciánkat, valamint lelkileg és spirituálisán megnyílunk,automatikusan látni vagy érezni fogjuk a teremtmé­ • LEVEGŐ - tündérek, iszékek és szilfeknyek millióit, akik segítenek, hogy a természet gondos­ • FÖLD - zöld tündérek, tündék, koboldok és tör­kodjon rólunk. Ha megértjük az elementálok szerepét pékés tevékenységük jelentőségét, akkor elkezdünk együtt­ • VÍZ - sellők, kyhilek és vízitündérekműködni velük. Ez óriási hatással lehet a bolygó meg­ • TŰZ - szalamandrákújulására, hogy mindannyian segítséget kapjunk az el­ • FA - warb-urtonokjövendő évtizedek során. Az elementálok természeti szellemek, akik a termé­ Kombinált elemekszeti világ különböző aspektusaival törődnek. Lehet­nek tűz-, levegő-, föld-, víz- és - a kínai bölcselet szerint • A MANÓK ÉS A FAUNOK a föld, a levegő és a víz- fa- és fém-elementálok. Gondoskodnak a talajról, kombinált elemét tartalmazzák.a fákról, a növényekről, segítik a fotoszintézist, meg­ • A SÁRKÁNYOK lehetnek föld, levegő vagy tűz ele-tisztítják a földet, a levegőt és a vizet, és millió egyéb műek, vagy ezek kombinációi is.feladatot is ellátnak, hogy a Föld organizmusát életbentartsák. Könnyedek, és szeretnek játszani. Csupán az, hogy ezek a lények kevesebb elemet fog­ Nemrégiben sok angyal-orbot küldtek nekünk, lalnak magukba, mint mi, n e m jelenti azt, hogy nem 156 157
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK A TERMÉSZETTEL DOLGOZNIfejlettek. Egyszerűen csak az emberektől eltérő m ó d o n warb-urtonok segítenek terjeszteni ezt. Magasak, leg­fejlődtek. Az angyali hierarchiából valók, és színüket többször körülbelül 120 cm magasságúak, és olyanazoktól az angyaloktól veszik, akikkel kapcsolatban áll­ fákban élnek, amelyek elértek egy bizonyos méretet ésnak. Sok föld-elementál zöld vagy zöldeskék, ami an­ bölcsességi szintet. Ha öreg fák között sétálsz, biztos le­nak a sugárnak a tükröződése, amelyen a természet hetsz benne, hogy a warb-urtonok megpróbálnakegyetemes angyala, Purlimiek dolgozik. kommunikálni veled, ha készen állsz rá. Tehát próbálj A virágok színének rezgése az arkangyali energiák­ csendben lenni és meghallgatni minden információt,kal áll kapcsolatban, mely rezgéseket a tündérek hoz­ amit hajlandóak átadni.zák az általuk ápolt virágokba. Például ha egy árvács­ Amikor az időjárási mintázatok megváltoznak, éskának aranysárgának kell lennie, az árvácska virágzását Lady Gaia kezdi komolyan megtisztítani bolygóját,felügyelő tündérek kapcsolatba lépnek Uriel arkan­ az elementáloknak sokkal több teendőjük lesz. (Márgyallal és az ő mély aranysárga energiájával. Ekkor most is eléggé elfoglaltak.) Mi, emberek azzal segít­mindenkit, aki azokat a bizonyos árvácskákat látja, fi­ hetünk nekik, ha értékeljük munkájukat, hallgatunk aznoman megérint majd Uriel arkangyal energiája. útmutatásukra, amikor növényeket termesztünk, és Az ötödik dimenziós tündérek nagyszerű lények, ráhangolódunk bölcsességükre. Emellett ha kitartóaknem pedig olyan rakoncátlan teremtmények, mint és koncentráltak vagyunk, akkor ők is nyugodtak ma­ahogyan tanították nekünk, még ha könnyedek és vi­ radnak.dámak is. Míg az angyalok, arkangyalok és egyszarvú­ Nehéz időkben Purlimiek, a természet angyala el­ak a bolygó segítése érdekében vállalnak feladatokat, küldi angyalait, hogy segítsenek az elementáloknak. Aza tündérek a helyén tartják az energiát. Gyakran akkor angyalok hordozzák az energiát, és bátorítják őket,is végzik a feladatukat, amikor a felsőbb lények már be­ hogy segítsék a növényeket, a talajt vagy a vizeket.fejezték a munkájukat, és odébbálltak. Például a faunok, akik a föld, a levegő és a víz ele­ A zöldségek virágának színrezgése végül felszívódik mentáljai, segítenek kiegyensúlyozni az erdők és erdősa termésbe. Például egy cukkinivirág mély sárga, amely vidékek energiáját a fotoszintézis folyamatán keresztül.a bátorság és a bölcsesség színe, tehát ha cukkinit eszel, Amint örökségünk egyre nagyobb részét kivágják, a fa­akkor az ilyen energiákkal fogja befolyásolni a finom­ unoknak reményre és lelkesítésre van szükségük, amittesteidet. sok angyal nyújt számukra. Akik megértik az elemen­ Bizonyos elementálok nagyon fejlettek, mint az ötö­ tálok világát, szintén segíthetnek azáltal, hogy köszö­dik dimenziós fa-elementálok, a warb-urtonok. A fák­ netet m o n d a n a k nekik, és azzal is, hogy imákat külde­ban tudás rejlik erről a bolygóról és a csillagokról, és a nek, hogy támogassák őket. Sétálj az erdőben, és vedd 158 159
  • A TERMÉSZETTF.l- DOLGOZNI A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAKészre, milyen csodálatos erőfeszítést tesznek, és ez tá­ • A víz elementálmestere Neptunusz, aki szól a vízi­mogatni fogja a faunokat. Még az is lehetséges, hogy manóknak, sellőknek és kyhileknek, hogy mozdít­látni fogod, amint a fák között táncolnak. sák meg a vizeket. •A tűz elementálmestere Thor, aki utasítja a szala­ Új elementálok mandrákat, hogy szítsanak tüzet. •A föld elementálmestere Taia, aki arra kéri a zöldAz egyetemes angyal, Butyalil, aki a Földet befolyásoló tündéreket, tündéket és törpéket, hogy mozdítsákkozmikus áramlatokat felügyeli, a természet angyalával, meg a Földet.Purlimiekkel együtt nemrégiben a bolygónkra hívottnéhány új elementált, hogy segítsenek megtisztításában. Ha azonban egy földrengés szükséges a Föld mélyénA kyhilek a vizeket tisztítják, a fizikai és lelki szennyeket lévő negativitás felszabadításához, akkor Lady Gaia éspedig az iszékek. Más elementálok azért érkeztek, hogy Poszeidón tanácskoznak, mielőtt parancsot adnánakeltüntessék a félelmet az erdős vidékekről. Mindannyi­ az elementáloknak, hogy alaposan, de tisztelettel tisz­an más világokból jöttek, és a szolgálataikért cserébe títsanak meg egy területet. Az elementálok nagyon ér­lehetőséget kaptak, hogy megtapasztalják a Földet, és zékenyek az emberek érzelmi energiájára, és ha sok avisszavigyék szülőbolygójukra az itt szerzett tudást. félelem, az az őrjöngésbe hajszolja őket, amivel nagy Az újonnan érkezők az elmúlt évek során kerültek károk keletkezhetnek.a Földre, 2012-re és a nagy, bolygószintű megtisztításrakészülve, amely már kezdetét vette. Az embereknek szerepük van abban, hogy segítse­ nek mérsékelni néhány katasztrófa hatását. Imá­ Poszeidón és az elementálmesterek id, vizualizációid, áldásaid vagy kommunikációd megváltoztathatják az események menetét.Az egyetemes angyallal, Purlimiekkel együtt dolgozikPoszeidón nagymester, a stratéga, aki a megtisztításiműveletet tervezi és irányítja. Ha szükséges egy vihar, GYAKORLAT:egy h u r r i k á n , egy földrengés vagy a megtisztítás más Mit tehetsz, hogy segítsformája, felkéri a megfelelő elementálmestert, aki el­rendeli, hogy elementáljai intézkedjenek. 1. Áldd meg a földet, ahol kristályokat, szenet vagy bármi mást ástak ki. •A levegő elementálmestere Dom, aki utasítja a szil­ ieket, hogy támasszanak szelet. 160 161
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK2. Mutasd ki háládat a természeti szellemeknek. Ha csupán 26. FEJEZET csendesen ülsz a füvön, és élvezed a kertedet, már az is segít nekik. Ha aktívan köszönetet mondasz nekik, és Méhek megáldod őket munkájukért, az még jobb.3. Ha kertészkedsz, gondolatban kérj útmutatást az ele- mentáloktól, majd kövesd az intuíciódat, ők ezen a mó­ don kommunikálnak veled.4. Ölelj meg egy fát, és hallgasd meg a neked szóló üze­ netét.5. Ha veszedelmes az időjárás, te maradj nyugodt, és egy halvány, zöldeskék fénnyel nyugtass meg mindent. EMLÉKSZEM A NAGYSZERŰ IDŐKRE, amikor vad­6. Termessz és vásárolj biozöldségeket. virágos réteken üldögéltünk, és álmosan hallgattuk7. Sétálj a földön mezítláb. Ez abban is segít, hogy leföldeld a termetes, sárga-fekete csíkos dongók zümmögését és magad azáltal, hogy mélyebb kapcsolatba kerülsz föld- a nektárt gyűjtő méhek döngicsélését. Most csendben csillag-csakráddal. eltűnnek, elhagyják a kaptárjaikat, és visszatérnek oda, a h o n n a n jöttek. A méhek a Plejádokról származnak. Arany Atlantisz idején érkeztek, hogy tanuljanak az élet édességéről, és szolgáljanak bennünket a virágok beporzásával. Taní­ tottak b e n n ü n k e t a szent geometria aspektusairól, és b e m u t a t t a k egy rendezett közösségi életet, h a r m o n i ­ kus, kitartó munkával. Még arra is fel voltak készülve, hogy mézük egy részét megosszák velünk. Méhek nélkül nem t u d n á n k élni a Földön. Rájuk számítunk növényeink és fáink beporzásában. Évezredeken keresztül kizsákmányoltuk ezeket a nagylelkű, szorgos teremtményeket. Elvettük a mézü­ ket, amelyet azért termeltek, hogy erősen és egészsé­ gesen tartsa őket a téli h ó n a p o k során, és silány pót­ szerekkel etettük őket, szennyeztük a területüket, és folytonosan költöztettük őket. Ami ennél is rosszabb, 162 163
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK MÉHEKszatellitadókat állítottunk fel, amelyek megzavarják lyen érintheti minden lény fizikai, érzelmi, mentális ésőket, és aláássák ellenálló képességüket. A méhek mé­ spirituális testét. Ha a bolygón m i n d e n jó szándékúlyen lehangolódtak, és emiatt különböző élőlények ál­ ember felelősséget vállal gondolataiért és érzelmeiért, ésdozataivá váltak. minden lény tökéletes egészségére és jólétére irányítja azokat, akkor világunk tudatossága egy csapásra meg­ Mi fog történni a méhekkel? emelkedik. Drámai változások állnak be, és bolygónk mindenki számára kedvező hely lesz, beleértve a méne­Még nem késő megváltoztatni a velük és a bolygóval ket is, amelyek száma újra növekedésnek indulhat.való b á n á s m ó d u n k a t , de hamarosan az lehet. Annyi Változtathatsz a dolgokon. Ha m i n d e n nap leülszember tudatosságát kell megemelnünk a méhek és sok egypár percre, és lelki szemeiddel látod, hogy a méhekmás teremtmény helyzetével kapcsolatban, amennyiét boldogok, egészségesek és szabadok, akkor a látomá­csak tudjuk, mert életbe vágóan fontosak a Föld túlélé­ sod összekapcsolódik az összes többi pozitív képpel, ésséhez annak jelenlegi formájában. a remény és bátorítás üzenetét küldi nem csak a mé­ A leginkább reményt keltő előrejelzés szerint 2022-re hek, hanem a világ minden teremtménye számára.világszerte megváltozik a hozzáállás, és a rovarirtókatsok helyen betiltják. A súlyos időjárási körülmények Hogyan segít a spirituális kapcsolat?tönkre fogják tenni a mobiltelefonok, számítógépek ésmás kommunikációs formák számára épített és egyre Fizikai, harmadik dimenziós világunkat más dimenzi­szaporodó szatellitadókat. A figyelmünk más dolgokra ók lényei hatják át, akik közül sokan gondoskodnakirányul majd, és nem mind kerül pótlásra ugyanolyan rólunk. A legtöbb ember tudja, hogy isteni tervünketformában. Jobban megértjük majd a méhek, a delfi­ egy őrangyal hordozza, amely vigyáz ránk. Egy fénnyelnek, a bálnák és más fejlett életformák szükségleteit, és elárasztó arkangyalunk is van, aki szemmel tart ben­tisztelni fogjuk azokat. nünket, nem is beszélve sok más angyalról, egyszarvú­ Ebben az esetben a túlélő méhek száma ismét növe­ ról és fénylényről, akik arra várnak, hogy segíthessenek.kedni fog, és boldogan folytatják majd földi életüket. Mindig kérhetjük egy ember őrangyalát, hogy enyhít­ sen az illető terhén, nyisson ajtókat számára, vagy szá­ Tehát mit tehetünk? m o s más mód közül választva gondoskodjon róla. Imánk ekkor kegyként m ű k ö d i k , és megnöveli a baj­A szeretet az a ragasztó, amely mindannyiunkat az ban lévő illető körül a frekvenciát, és lehetővé teszi,Egység részévé tesz. Tudatosságunk befolyásolja és mé- hogy angyala közelebb kerüljön hozzá. 164 165
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK MÉHEK A méhek és spirituális kapcsolataik 4. Lásd, hogy a zöld tündérek nevetnek, amint segítenek a méheknek beporozni a növényeket a világ minden táján.Minden teremtmény kap spirituális útmutatást és se­ 5. Képzeld el, hogy mindannyian gyönyörű, rózsaszín sze­ retetben fürdenek.gítséget. A méhek nagyon szorosan együttműködnek a 6. Fújd el a gyertyát, és küldd a fényt a méheknek és a zöldzöld tündérekkel, akik föld-elementálok. ők vigyáznak tündéreknek.a talaj szerkezetére, és a méheknek is segítenek a virá­gok beporzásában. A zöld tündérekkel másfelől a ma­nók, a nagyon apró, 2,5 cm magas, a földet, a levegőt ésa vizet egyesítő elementálok dolgoznak. Egy kozmiku-sabb szinten Lady Gaia felügyeli a bolygó talaját, és lel­ke magába zárja a Földet, ő az angyali hierarchia egyiklegfőbb lénye. Egyetértésben dolgozik az egyetemes an­gyallal, Purlimiekkel, a természet angyalával, és tanács­kozik azokkal az elementálmesterekkel, akik paran­csolnak az elementáloknak, beleértve a zöld tündéreketis. M i n d e n alkalommal, amikor szeretetet, bátorítást,köszönetet és kedvességet küldesz a zöld tündéreknek,képesek lesznek hatékonyabban segíteni a csodálatos,életadó méheknek. Hálád és áldásod megérinti a lelkü­ket, és segíti világunkat. GYAKORLAT: Vizualizáció a méhek megsegítésére1. Gyújts gyertyát.2. Képzeld el a méheket, akik boldogok, tiszteletet kapnak, gyarapodnak, és visszarajzanak kaptárjukba.3. Vizualizáld, hogy az emberek mindenütt igazán becsülik őket. 166 167
  • FÁK 27. FEJEZET ülsz alá, akkor megkapod ezeket a minőségeket, ame­ lyek segítenek neked. Viszont egyre fáradtabbnak érzik Fák magukat, mert m i n d kevesebben vannak, hogy böl­ csességet és erőt hordozzanak. Újra energetizálni kell őket, és az emberek megbecsülése segíthet ebben. Kőrisfa Az érzékeny kőrisfa istennői bölcsességet hordoz, ésA FÁK NAGYON SOKAT NYÚJTANAK bolygónknak. boldogan átadja ezt neked, ha készen állsz rá. Sok erő­Értékelnünk és méltányolnunk kell őket bölcsességü­ vonalat díszítenek, és szelíd pompájukkal segítenek lá­kért, valamint hasznosságukért. gyítani és kiegyensúlyozni annak energiáját. A fák ősi, bölcs lények, akik feljegyzik a hely törté­nelmét, valamint hálózatot alkotnak a bolygó körül. SzilfaMinden egyes fafajtának más minősége van, amelyeta világ számára képvisel. Ha például az erő és a szilárd­ Ezek a fák segítenek, hogy gyors és erős légy, de arra isság minőségeire vágysz, akkor intuitív m ó d o n egy emlékeztetnek, hogy maradj kiegyensúlyozott. Számu­tölgyfának támaszkodhatsz. Tartsd észben, hogy segít­ kat jelenleg a holland szilfavész tizedeli az Egyesült Ki­ségért fordulhatsz az égi angyalokhoz és az elementá- rályságban, illetve Európa és Amerika egyes részein. Ezlokhoz, de a fákra is ráhangolódhatsz a szükséges segít­ a betegség korábban m á r előfordult egyszer, a XVI. szá­ségért, amelyet teljesen földelt m ó d o n fogsz megkapni. zadban. Akkoriban rengeteg olyan ember tetemét te­ A nagy erdők ősi bölcsességet őriznek. Lehorgo­ mették el az erővonalak mentén, akik pestisben haltaknyozzák és segítik megtartani a vidék energiáját, ahol meg. Ez rossz hatással volt az erővonalakra. Mivel a szil­nőnek. Még fényt is hoznak más bolygórendszerekből, fák érzékenyek, a betegség először a vonalak mentén ál­és tárolják azt, amíg nem állunk készen rá. ló fákra volt hatással, majd később szétterjedt. Amikor az erővonalakban lévő energia visszafelé Tölgyfa áramlik egy, az áramlásban lévő akadály miatt, akkor a fák nem kapják meg azt a spirituális és pszichikusA tölgyfákban pompás, erős, szilárd és határozott ener­ energiát, amelyre szükségük van. A szilfák különösengia rejlik. Ha kapcsolatba lépsz egy tölgyfával, vagy le- hajlamosak erre. Az utóbbi időben, amikor a La Manche 168 169
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK FÁKcsatornát és a Dartford-alagutat egymás közelében ki­ Magyalásták, ez erősen hátráltatta az áramlást. A szilfákat ek­kor pusztította másodszor a holland szilfavész. A sötét és tüskés magyal a következő leckét tanítja: „Ne Remélhetőleg a beérkező magas frekvenciájú fény ítélj látszat alapján." Oka van annak, ha valaki b á n t ókitisztítja majd az akadályokat, vagy más irányba tere­ vagy visszautasító m ó d o n viselkedik, és ennek az ön­li az energiát, hogy a szilfák ismét virulhassanak. És magával kapcsolatos érzéseihez van köze, nem pedigamint az emberek fokozzák a tudatosságukat, jobban hozzád. Ezt tartsd észben, ha látsz egy magyalt, és meg­t u d a t á b a n leszünk a bolygón velünk osztozó lények nyugszol majd.szükségleteinek. Galagonya Nyárfa Ezek a tüskés és időnként csenevész fák védelmet nyúj­Ez a gyors növekedésű fa nagyon megbízható, és ben­ tanak. Védeni fogják o t t h o n o d a t és kertedet, és tégednünket is megbízhatóságra tanít, hogy mások számít­ is, amikor ezen a területen belül vagy. Tele vannak rész­hassanak ránk. véttel és szeretettel, de hatalmas harcosok, ha arról van szó, hogy vigyázzanak a rájuk bízott dolgokra. Mahagóni GesztenyefaEz az erőteljes fa pompát, valamint megbízhatóságot,erőt és bizalmat sugároz. Ez az a fa, amely bóségtudatosságra és játékosságra ta­ nít bennünket. Reményt nyújt, és elvárásokat támaszt, Bükkfa valamint örömöt és boldogságot ad.Ez a gyönyörű, elegáns, mégis szilárd fa megbocsá­ Platánfa (szikomorfa)tással segíti az embereket. Támaszkodj egy bükkfának,vagy vizualizálj egyet, és segít elengedni a fájdalmat, A platánfák nagyon érzékenyek, és együtt éreznek aza t r a u m á t vagy a becsapottság érzését a megbocsátás emberi sebezhetőséggel, védelmet nyújtva saját gyen­által. geségeinkkel szemben. Amint menedéket nyújtanak nekünk, ráhangolódnak érzéseinkre, és segítenek, hogy jobban érezzük magunkat. 170 171
  • FÁK A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 5. Vannak leveleid, gyümölcseid, virágaid? Érezd, hogy ez Nyírfa milyen érzés. 6. Lélegezd be azokat a minőségeket, amelyeket a fa nyújt,Ez a fa nagyon elegáns, gyönyörű és kecsesen hajlongó. és ajándékként fogadd el.Ajándéka a h a r m ó n i a és a sebezhetőség, amelyek lát­ 7. Mire van szüksége a fának tőled? Add meg neki, amitszólag ellentétesek, de együtt megnyitják a szívünket. tudsz. 8. Mondj köszönetet a fának, és kapcsolódj le róla. Fenyőfák 9. Figyeld meg, hogyan érzed magad.Ezek a fák gyógyulást, megújulást és regenerációt aján­dékoznak. Felemelik a lelket, és megtisztítanak. Ha kö­zöttük sétálsz, az helyreállíthatja az egészségedet, és tu­datosságodat az ötödik dimenzióba emelheti, ha készenállsz rá. GYAKORLAT: Vizualizáció áfák megsegítéséreHa teheted, egy fa alatt ülve vagy állva végezd ezt, illetveerdőben. Ha ez nem lehetséges, akkor vizualizáld, hogyegy fának támaszkodsz.1. Érintsd meg a fa kérgét, és az ujjhegyeiden keresztül érezd, hogy milyen. Ez a fa bőre és külső védelme. Han­ golódj rá arra, ahogyan a fa belül érez, és érezd úgy, mintha egybeolvadnál vele.2. Milyenek a gyökereid? Úgy érzed, mintha tartanának té­ ged?3. Milyen erős a törzsed? Szabadon áramlik az energia a gyökerekből?4. Milyenek az ágaid? Van helyed növekedni? Felfelé nyúlsz vagy lefelé lógsz? Milyen érzés? 173 172
  • NÉPESSÉG 28. FEJEZET Csodálatos döntést hozott a fény érdekében Nyugat- Németország, mikor magába fogadta Kelet-Németor­ Népesség szág népességét a berlini fal leomlásakor. Úgy döntöt­ tek, hogy befogadják testvéreiket, még akkor is, ha ez pénzügyileg kárt okoz nekik. Ez valóban spirituális döntés volt, amely megemelte Németország általános rezgését. Kína komoly döntés előtt állt, amikor túlságosan nagy lett népessége a túléléshez. Elrendelte, hogy a pá­CSAKNEM HÉTMILLIÁRD SZELLEM megtestesülé­ roknak csak egy gyermekük lehet, máskülönben szét­sét engedték meg a végső időkben a karma kiegyen­ robbannak a belépő lelkek terhe alatt. Ez érdekes spiri­súlyozása és a spirituális fejlődés lehetőségei miatt. tuális dilemmát teremtett, mert világszerte lelkekA bolygó repedezik a varratok m e n t é n , és ez a szám milliói kapcsolódtak úgy egy anyához, hogy tudták: el­nem t a r t h a t ó fenn hosszú ideig. Nem járultak volna vetélnek majd. Ezek a lelkek azért választották ezt ahozzá, ha nem azokról a rendkívüli energiákról volna sorsot, mert lehetőséget nyújtott számukra, hogy meg­szó, amelyekhez a következő néhány évben hozzáfér­ tapasztalják a földi változásokat azon a családon ke­hetünk. Mindeddig nem ismertek olyan bolygót, amely resztül, amelyhez kötődtek, még akkor is, ha nem tes­egyetlen élet időtartama alatt a harmadik dimenzióból tesültek meg teljesen.az ötödikbe jutott volna. Továbbá a Föld jelenti min­ És ekkor egy isteni paradoxon következett. Sokanden tapasztalat csúcsát, és bátor lelkek kellenek ahhoz, csapdába estek a Föld aurájában. Megtapasztalták azhogy jelentkezzenek az itteni létre. Emiatt a Forrás emberi érzelmeket, visszautasítást és megrendüléstkedvezően reagált az univerzum különböző tájain élő éreztek, amint elvetélték őket, és ez azzal a következ­lények kéréseire, és beleegyezett, hogy most mindany- ménnyel járt, hogy nem találták meg a fénybe vezetőnyian itt lehetünk. utat. Jelenleg több millió megrekedt lélek torlaszolja el a A jelenlegi felfordulás által létrejött kihívások óriási­ bolygó energiamezőit, különösen azokban az országok­ak. Ez fokozódni fog, a m i n t az egyéneknek és közös­ ban, ahol az abortusz általános fogamzásgátlási mód.ségeknek el kell majd dönteniük, hogy megnyitják-e Ahol egy abortált, elvetélt vagy halva született lelketa szívüket, és beleveszik-e azokat, akik náluk nehezebb n e m ismernek el, az mély hatással lehet az anyára éskörülmények között élnek, vagy bezárják a szívüket, és időnként az apára is. Ha a szülők ezt felismerik, akkorelutasítják őket. elvégeznek egy kis szertartást a gyermek számára, hogy 174 175
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK NÉPESSÉGsegítsenek neki az átkelésben. Gyújtanak egy gyertyát az emberek megnyitják a szívüket, és segíteni akarnaka léleknek, megáldják, és segítik, hogy elérje a fényt. majd egymásnak. Ennek következtében erős nemzet­Amint ezt megtette, visszatérhet, hogy tanuljon a csa­ közi együttműködés alakul ki ott, ahol természeti ka­ládtól, anélkül hogy merítene az energiájukból vagy el­ tasztrófák történnek. Az országok és népek kezdikszívná azt. majd megérteni, hogy a különbségek csak felszínesek. 2032 után az ötödik dimenziós közösségekben min­ Tisztelni és becsülni fogják egymás kultúráját.den baba kívánt gyermek lesz. A szülői létet ismét a 2032-re a nemzethatárok fellazulnak, és a bolygólegnagyobb spirituális felelősségnek fogják tekinteni, nagy részén béke uralkodik. Átmegyünk egy gyógyulá­amit egy felnőtt csak vállalhat. Olyan lesz, mint Arany si folyamaton, és egy másik világba jutunk.Atlantiszban volt. Ha egy pár készen áll egy kisbabára,meditálni fognak azért a fajta lélekért, akit a legjobbanszolgálhatnak. Ekkor meghívnak majd egy ilyen lelket, GYAKORLAT:hogy kapcsolatba lépjen velük, és a közösülés hozzájuk Vizualizáció a megrekedt lelkekvonzza majd őt, hogy megfoganjon az anya méhében. átkelésének segítéséreA babát örömmel fogadják, és nagy szeretetben lesz ré­sze a szülei és az egész közösség részéről is. Ez segíteni fog a Föld energiamezőinek megtisztításában. Amint egy ember testet öltött, nem halhat meg, ha­ Pszichikus védelmet kell kialakítanod, mert a megrekedt lel­csak a lelke és a Forrás egyet nem ért. Azonban e kivé­ kek közül sokan szeretetéhesek, és esetleg túlzottan kötőd­teles időkben az Istenség úgy döntött, hogy több milli­ nének hozzád. Az egésznek az a célja, hogy a fény felé irá­óan kelhetnek át, akik közül m i n d e n egyes ember nyítsd, és nem pedig az, hogy magadnál tartsd őket.magával visz egy kicsit a bolygó negativitásából szolgá­lat gyanánt. 1. Gyújts gyertyát, és ajánld fel, hogy sok léleknek segítsen átkelni. A népesség a tervek szerint jelentősen csökken a kö­ 2. Kérd Mihály arkangyalt, hogy helyezze rád sötétkék vé­vetkező húsz év során. Kevesebben döntenek a meg­ delmező köpenyét. Érezd, amint ez megtörténik, és a lá­születés mellett, és sokan választják majd azt, hogy to­ bad alól indulva az álladig zárd be egy cipzárral, majdvábblépnek, gyakran a barátaikkal és a családjukkal, vedd fel a csuklyáját, és húzd a harmadik szemedre ahogy megtapasztaljanak egy másik bolygót vagy létsí­ homlokodon.kot. Ez a másik oka annak, hogy miért fogunk ismét 3. Idézd meg Krisztus arany sugarát, hogy oltalmazzon té­kisebb, együttműködő közösségekben élni. ged. Ezt háromszor végezd el, és érezd, hogy kialakul Mivel a közelgő változások sok kihívást jelentenek, körülötted a védelmező energia. 176 177
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK4. Gondolatban hozz létre egy fényoszlopot magadtól az 29. FEJEZET égig. Tedd olyan fényessé és erőssé, amilyenné csak tu­ dod. Gyermekek5. Hívd magadhoz a Szűzanyát és angyalait. Kérd őket, hogy hozzanak megrekedt lelkeket a fénybe, és segítse­ nek nekik felemelkedni a fényen keresztül az égbe. Ha szeretnéd, megnevezhetsz egy konkrét helyet vagy or­ szágot. Az elveszett lelkek hajlamosak a városokban ösz- szegyűlni.6. Lehet olyan érzésed, hogy emberek intenek búcsút ne­ ked, amint belépnek a fénybe. Akár még azt is hallha­ 2032-RE A JÓSLATOK SZERINT a kisbabák 17 száza­ tod, hogy köszönetet mondanak neked. léka 12 aktív DNS-szállal születik. Ezt a számot növel­7. Idézd meg Gábriel arkangyalt, hogy tiszta fehér fényét hetjük, ha elegendő magas frekvenciájú felnőtt van, zúdítsa rád és rajtad keresztül, hogy teljesen megtisz­ hogy világra hozza őket, és megfelelően gondoskodjon títson, és gondoskodjon róla, hogy senki se kötődjön róluk. Amint több felnőtt nyitja meg a tizenkét csakrá- hozzád. ját, ez akár lehetségessé is válhat.8. Mondj köszönetet a Szűzanyának, angyalainak és Gábri­ Mivel ezek a gyerekek minden szinten telepatikusak, el arkangyalnak. tisztánlátók, m é d i u m o k és egyéb rendkívüli képessé­9. Zenélhetsz éneklő edényen vagy játszhatsz más zenét, gekkel rendelkeznek, mint a tárgyak megjelenítése, te- hogy megtisztítsd a szobát. leportálása, a levitáció, más életformákkal való kom­ munikáció és gyógyítás, a szüleiknek képesnek kell lenniük tehetségük megértésére és gondozására. Arany Atlantiszban minden gyermeket elvittek a he­ lyi paphoz, aki elolvasta a gyermek előző életeit, és felis­ merte azokat az egyéni specialitásokat, amelyeket a lé­ lek magával hozott. Ezután a konkrét képességeket a szülők, a közösség és az iskola fejlesztették, hogy a gye­ rek azt tehesse, amit szeret, és ami a legjobban megy ne­ ki. Ez volt a boldog, elégedett, beteljesedett élet receptje. 2032-re mindez ismét lehetségessé válik, és a legtöbb ember több lelki elégedettséget fog átélni, mint ami év- 178 179
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEKezredeken keresztül jellemző volt. Bolygóként ismét Az egyszarvúak különösen együtt éreznek a meg­kezdjük majd azt adni a gyerekeknek, amire szükségük világosodott gyerekekkel, főleg azokkal, akiknekvan, semmint azt, amit mi akarunk a számukra. nehézségeik vannak a megtestesülésükkel. Segíte­ nek kapcsolatba lépni eredeti lelki szándékukkal, Indigó-, kristály- és szivárványgyermekek és földelni azt.Már megérkezett a lelkek egy hulláma az Orionban ta­ Amint mi a Földön növeljük a frekvenciánkat, azlálható bölcsesség bolygójáról, ők az indigó-, kristály- Orionból származók számára egyre könnyebb leszés szivárványgyermekek, akik megvilágosodottan szü­ köztünk élni. Tehát 2012 után, a következő húsz évbenlettek. Sajnos a körülöttük lévő alacsony frekvencia mi­ több ilyen magas frekvenciájú gyerek érkezik majd, ésatt sokuk képességei nem tudnak kibontakozni, vagy a jelentős pozitív hatással lesznek a bolygó tudatosságára.lelki energiájuk egy részét visszavonták, és autisztikussá Jegyezd meg, hogy nem minden autisztikus vagyváltak. Vannak, akiknek térre van szükségük energiájuk problémás gyermek indigó-, kristály- vagy szivárvány­megmozgatásához, és a természetre azok kiegyensú­ gyermek!lyozásához és megtartásához. Mivel ezt megtagadjáktőlük, hiperaktíwá és gyakran bomlasztóvá válnak. Ar­ Csillaggyermekekra van szükségük, hogy magas rezgések, boldogság,szép zene és ötödik dimenziós minőségek vegyék körül Továbbra is sokan érkeznek a Földre más univerzu­őket, tiszta, könnyű ételekkel és vízzel táplálják, és iga­ mokból, csillagokról és bolygókról. Sok ajándékot hoz­zán szeressék őket. nak, bár még mindig vannak, akik egyszerűen azért Ezek a megvilágosodott gyerekek sosem tapasztaltak jönnek, hogy megtapasztalják az életet ezen a síkon.meg más bolygót, mint saját otthonukat az Orionban. Vannak köztük olyanok, akik korábban még nemBölcs tanítóik készítették fel őket arra, hogy megteste­ jártak itt, de akik jártak már, még azok között is lehet­süljenek a Földön, hogy segítsenek elhozni egy megvi­ nek olyanok, akik nem lesznek képesek megbirkóznilágosodáshullámot számunkra. De semmi sem készít­ a jelenlegi iskolák szellemiségével, ők a kapcsolódáshet fel igazán egy lényt egy ilyen rezgésváltozásra. békés módjait keresik. Az iskolákban nem csak a kultú­ Az egyszarvúak próbálnak segíteni ezeknek a gyere­ rák keverednek, hanem az univerzumok számos kü­keknek, és a szüleik is támogathatják ezt azzal, ha be­ lönböző részéből érkezett lelkek is elvegyülnek egymásszélnek nekik a nagyszerű hetedik dimenziós teremt­ közt. A mi rendszereinkben ezt sosem tisztelték, deményekről, a tiszták között a legtisztábbakról. a jövőben tisztelni fogják. Új mozgalmak fognak fel- 180 181
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEKemelkedni, amelyek megtanítják nekik, hogyan értsék ják azokat, akik elveszítették az otthonukat vagy a sze­meg egymást, és hogyan kapcsolódjanak egymáshoz fi­ retteiket. Legfőképpen azért van rájuk szükség, hogygyelmesen. Ez nagy hatással lesz arra, ahogyan a gyere­ olyan világítótornyok legyenek, akik a fényes jövő láto­kek érzik magukat. Megfelelő kifejezőeszközeik lesznek. mását hordozzák azok számára, akik elcsüggedtek és E gyerekeknek aktívnak kell lenniük, és teret, moz­ elvesztették a reményt az erőpróbát jelentő körülmé­gást, a természetben töltött időt és szórakozást igényel­ nyek közepette.nek. Nagyon érzékenyek, és összhangban vannak azelementálok birodalmával. Sokukban óriási részvét A méhen kívüli megtermékenyítés segítségévelvan, ami egy újabb oka annak, hogy miért találják olyan született lelkeknagyon nehéznek az életet a Földön. Vannak, akik na­gyon kötődnek az állatokhoz. Rengeteg meglátást, ér­ A méhen kívüli megtermékenyítés (in vitro fertilizáció,zést vagy együttérzést nyújthatnak számunkra, de sok IVF) eredményeként született gyermekek más univer­felnőtt nehéznek találja az ehhez való viszonyulást. zumokból érkeznek, és korábban sosem jártak a Föl­ Ha a családjuk vagy a tanítóik a megfelelő rezgésen dön. Úgy érkeznek, hogy nincsenek múltbeli életekbőlkötődnek hozzájuk, akkor fejődnek, megnyitják a szí­ meglévő kapcsolataik a családtagjaikkal. Nem csakvüket és ragyognak. De mivel nagyon érzékenyek, ha azért különlegesek, mert nagyon akarták őket, hanemfélreértik őket, akkor visszahúzódhatnak és bezárulhat­ azért is, mert teljesen ártatlanok, újak a Földön. Mivelnak. Ekkor sosem fogjuk meglátni, kik ők valójában. nagyon tiszták, és a lényük lényegét élik meg, rá tudnak Igazán fontos ezt felismerni, és arra kell képeznünk hangolódni szüleik szükségleteire, és képesek meggyó­a tanárokat és a fényküldötteket, hogy rájuk hangolód­ gyítani őket.janak. A hagyományos fogamzásnál van egy érzelmi hul­ lám, amint a spermium találkozik a petesejttel, hogy Megszülető bölcs, öreg lelkek magzattá váljon. Ez a bizonyos érzelem egy lombikbébi esetében hiányzik, így nem befolyásolja az újszülöttet.Most sok bölcs öreg lélek tér vissza a Földre, hogy se­ Az ilyen lelkek egy hullámban érkeznek, és képesekgítsen az átmenet során, 2012 és 2032 között. Ez olyan mindig hátrébb lépni, és egy új nézőpontból megvizs­időszak, amikor a közösségeknek ötödik dimenziós gálni a dolgokat. Sokan közülük olyanok, mint egyalapon kell felépülniük. friss fuvallat, jobbá tesznek régóta elfogadott dolgokat, A bolygószinten végbemenő megtisztulás miatt egyesek családi, mások globális szinten.bölcs, részvétteli lelkekre van szükség, hogy vigasztal- Noha felkészültek a bolygón tett utazásukra, lehetsé- 182 183
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEKges, hogy nem fogják teljesen megérteni azt, és segít­ keiket, akiknek egyéni tehetségét gondozni kell. A gye­ségre lesz szükségük. rekeket időnként nem megfelelő és éretlen bébiszitte- reknek adják át, és olyan iskolákba viszik, ahol erősza­ Egy barátom lányának egy nagyon szeretett és kívánt koskodhatnak velük, ahol unalmas és időnként téves lombikbébije született. Lehet, hogy korábban sosem információkkal tömik őket, és ahol a lelküket összezsu­ találkoztunk a Földön, de nagyon erőteljes kozmikus gorítják és elgyengítik. kapcsolatban áll velem, mondhatni erős lelki kapcso­ Ez meg fog változni. lat van köztünk. A születése után nem sokkal, egy Amint a húszéves időszak kibontakozik, az oktatás délután készültem meglátogatni őt, de reggel meghal­ inkább a gyerekek számára lesz alkalmas, mint az azt lottam a hívását, és így mindent félredobva elmen­ irányító felnőttek számára. Az üzletszerűen épült és tem, hogy megölelhessem. a politikusok egóját jelképező óriási iskolákat többé nem tekintik megfelelőnek a jövő generációk számára, A 2012 után született lelkek amint az emberiség kezdi megérteni, hogy becsben kell tartani az utódokat. Közösségi iskolák fogják felváltani2012 után a megszületett lelkeknek lesz egy szerződé­ a régi iskolákat, és a gyerekek virulni fognak.sük arra, hogy valamilyen minőségben szolgáljanak. Kevésbé tanítják majd nekik más emberek elképze­Ha csak néhány óráig élnek, akkor is beleegyeztek, léseit, és jobban teret kapnak majd velük született ké­hogy segítsék a bolygószintű átmenetet. Egy különle­ pességeik. Az oktatás a jobb és bal agyfélteke szempont­ges energiát hozhatnak be és horgonyozhatnak le; pél­ jából kiegyensúlyozottabb lesz, több kreatív kifejezésseldául visszavihetnek magukkal valamilyen negativitást és az őszinte k o m m u n i k á c i ó bátorításával. Ezek a kisa Földről a spirituális birodalmakba, hogy megtisztít­ helyi iskolák megengedik, hogy elégedett, kiegyensú­sák azokat; de más feladatot is vállalhatnak. lyozott és fejlett gyerekek nőjenek fel, akik készen áll­ nak az Aranykorra. Oktatás ZeneA világ sok részén a gyerekeket gyakran vagyontár­gyaknak tekintik. A szülők sokszor azt várják a gyere­ A harmonikus hangok egyensúlyba hozzák az embere­keiktől, hogy alkalmazkodjanak elképzeléseikhez és ket. Az iskolákban azért játszanak majd zenét, hogyéletmódjukhoz; így uralkodnak fölöttük. Kevesen van­ meggyógyítsa és megnyugtassa a gyerekeket, és ígynak, akik valóban egyedülálló lelkeknek tekintik gyere- könnyebben tanuljanak. 184 185
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEK GYAKORLAT: 13. Ez alkalommal fénysugarak ezrei követnek, amint a Vizualizáció - mindenütt segíteni a gyerekeket gyerekek szíve világítótoronyként ragyog. 14. A réten mondj köszönetet nekik, hogy veled jöttek. Az­ 1. Ha teheted, gyújts gyertyát, és tegyél fel lágy zenét. tán fogadd az ő köszöneteiket. 2. Hunyd le a szemed, és lazulj el. 15. Figyeld, amint szétoszlanak, és visszatérnek oda, ahon­ 3. Vizualizáld, hogy egy gyönyörű réten vagy a holdfény­ nan jöttek. ben. 16. Szállj le az egyszarvúdról. Mondj köszönetet neki, és fi­ 4. Hirtelen megjelenik egy nagy, fehér fény, és egy hatal­ gyeld, amint eltűnik. Tudd, hogy mindig visszajön majd, mas, pompás egyszarvú áll előtted. Üdvözöl, és hív, amikor szükséged lesz rá. hogy ülj a hátára. Ezt könnyen, erőfeszítés nélkül meg­ 17. Nyisd ki a szemed, és tudd, hogy fontos szolgálatot tet­ teszed. Teljesen biztonságban érzed magad. tél. 5. Most tudatában vagy, hogy minden irányból egyszarvú- ak érkeznek. Mindegyik egyszarvú egy gyermeket hoz. Több száz, több ezer gyerek vesz körül téged, az egy- szarvúak hátán ülve. 6. A saját egyszarvúdon ülve átvezeted a gyermekeket az univerzumon. 7. Megérkezel egy hatalmas tanterembe a belső síkokon. 8. A gyerekek az egyszarvúak hátán maradnak, miközben egy hatalmas fénylény telepatikusan megszólítja, és emlékezteti őket isteni küldetésükre a Földön. 9. Különleges angyali zenét játszanak, és látod, hogy a fé­ lelmet kiemelik a gyerekek aurájából, amely sötét fel­ hőként emelkedik fel, hogy átalakuljon a fényben.10. Chamuel arkangyal és a szeretet angyalai minden gyer­ meket megérintenek, és a gyerekek szíve megnyílik és felragyog.11. Mihály arkangyal kék fénnyel tölti meg a teret, amely belép a gyerekek aurájába.12. Minden gyereket megérintettek és segítettek, akit ma­ gaddal vittél. Most ideje visszatérni. Ismét te mutatod az utat vissza a rétre. 186 187
  • NÉPHATAI.OM 30. FEJEZET gadjuk a régi, szelídebb gyógymódokat és a jó minősé­ gű ételeket. Néphatalom A nyilvánosság követelni fogja, hogy feltárják a Vati­ kán titkait. A legfontosabb, hogy néhány eredeti esszé- nus tekercs, amelyet jelenleg a Vatikánban őriznek, ismét szabadon megtekinthető lesz. (Az esszénusok törzséhez tartozott Jézus is.) Az emberek látni fogják ennek spirituális fontosságát, és kezdik majd megérteni Jézus egyik legnagyszerűbb tanítványa, Mária Magdol­A VILÁG a néphatalom növekedését fogja megtapasz­ na igazságát, aki az isteni nőiséget hordozza magában.talni. Amikor az emberek a világ minden táján kez­ Mivel minden titoknak fel kell tárulnia, ha néhányatdenek önmagukért felelősséget vállalni, egyre inkább visszatartanak, akkor a rejtett információnak helyetsaját döntéseket fognak hozni. Az állampolgárok min­ adó épületet lerombolják.denütt szabadságot, őszinteséget, békét és igazságossá­ Nemzetközi mozgalom lesz a genetikailag módosítottgot követelnek. Enyhül a vezetők és vezetettek, a gazda­ termények betiltására, és ez körülbelül 2022-re fog meg­gok és szegények, a tekintélyesek és alávetettek, az valósulni. Amint a spirituális frekvencia emelkedik, aellenséges politika, illetve a diktatúra régi paradigmái­ nyilvánosság nyomása a klónozás, bizonyos átültetéseknak szorítása. Már lehetővé válik a közös alkotás és az és az állatkísérletek használatának tiltását eredményeziegyüttműködés. majd. Alulról szerveződő mozgalom jön létre a termé­ 2032-re elsöprik az Európai Parlamentet. Mugabe szetes és bioéletmódhoz való visszatérés érdekében.Zimbabwéban és az ajatollah már rég halottak lesznek, A világ egészére kiterjedő szervezett bűnözés csök­az emberek pedig elképedve emlékeznek majd vissza ar­ kenni fog, majd megszűnik, amint az emberek növelikra, mit kellett elviselniük. A Talibán és az utolsó hadurak tudatosságukat, és a bolygón átzúdul majd az Egysége dátumot követően hamarosan eltűnnek. A rendőrálla­ felé való elmozdulás. A maffia és a triádok a régi világ­mokat mindenütt felelősségre vonják. Az emberek fellá­ hoz tartozó nevek lesznek, és 2032-re az emberek meg­zadnak a Nagy Testvér kémkedése ellen, beleértve min­ lepődnek majd, ha felidézik tevékenységüket. Gazdag­den, mikrochipek beültetésére irányuló javaslatot is. ságuk és befolyásuk nagy része a drogkereskedelmen Mivel a gyógyszerek és a feldolgozott élelmiszerek ál­ alapult. Amint az emberek boldogabbak lesznek, éstal okozott károk már ismertek lesznek a nyilvánosság spirituális kapcsolataik gazdagítják őket, úgy érzikelőtt, a néphatalom biztosítani fogja, hogy ismét elfo- majd, hogy a közösségükhöz és a Földhöz tartoznak. 188 189
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAKígy a legtöbben többé nem szorulnak függőséget okozó 31. FEJEZETszerek segítségére. Ehelyett az új közösségek közösmegalkotására irányítják majd az energiájukat. Beavatás és keresztre feszítés Elkerülhetetlen, hogy lesznek néhányan, akik n e mtudják megállni helyüket a világban, és tudatmódosítószereket fognak keresni támaszul, de a kezelésük telje­sen más lesz, mivel a természetes gyógymódok segíte­nek nekik csakráik újbóli kiegyensúlyozásában, és aközösség szeretete megtartja őket. A BEAVATÁS átmeneti rítus a fejlődés egy sokkal ma­ A 2012 előtti paradigmában a tömegek átadták gasabb szintje felé. Hét szakasza van, és m i n d e n lélek hatalmukat a vezetőknek, és vele együtt az életü­ azt a próbatételt választja az arkangyalok segítségével, kért vállalt felelősséget is. Az új paradigmában amelyre a leginkább szüksége van. A próbatételek olyan minden embert úgy kezelnek majd, mint a társa­ súlyosak lehetnek, hogy magukban foglalhatják az illető dalom fontos közreműködő szereplőjét. halálát is. Ezt azt jelenti, hogy az ember valami fontosat ad azért, hogy megkapja a szellem magasabb ajándékait. A beavatással járó szenvedés lelki szinten megtisztu­ GYAKORLAT: lásként működik. Az illető általában vállal valamit a kö­ Vedd kezedbe saját sorsod irányítását! zösségért, és így sok embernek segít. Vannak, akik egy életükben több beavatást is kapnak.Ezen a héten figyeld meg, hogyan hozol döntéseket életed Mások sok életre kiterjesztik útjukat. És azt is választ­különböző területein. Másokhoz alkalmazkodsz, vagy hatja egy lélek, hogy ismét vállal beavatásokat, még ak­gyors, egyértelmű döntéseket hozol? Légy tudatában an­ kor is, ha a korábbi megtestesüléseiben elvégezte azo­nak, ahogyan felelősséget vállalsz megtestesülésedért. Ha kat. Tartsd észben, hogy a lélek választ, nem pedig aáldozatnak érzed magad, vagy úgy érzed, hogy valaki más Földön megtestesült személyiség.irányítja az életedet, döntsd el, mit tehetsz azért, hogy erö- A spirituális fejlődésre most és a következő néhánysebb légy. Hatalmat adhatsz a kormányzatnak, az orvosod­ évben elérhető lehetőségek miatt sok lélek vállalja eze­nak, a gyerekeidnek, a társadnak, a főnöködnek vagyszámtalan más embernek. Légy te a parancsnok, és lassan, ket a spirituális kihívásokat. Ez az egyik oka annak,óvatosan irányítsd a hatalmat oda, ahova tartozik. hogy látszólag nagyon sokan mennek át nagyon nehézErősítsd meg: „Én irányítom a sorsomat." időszakokon. Gyakran egész családok egyeznek bele 190 191
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK BEAVATÁS ÉS KERESZTRE FESZÍTÉSabba, hogy együtt végezzék el a beavatást. Ha például kodjunk az érzelmi testen, és készen álljunk annak ki­az egyik családtagnak súlyos műtétje van, balesetet hívásaira. Az emberek gyakran azt gondolják, hogy aszenved, beteg a gyereke, elveszti az állását, vagy valami beavatással járó erőpróbák karmikus törlesztést jelen­más problémája van, az abban a csoportban mindenki tenek, amikor spirituális beavatáson mennek keresztül.számára megadhatja a feltételeket a beavatáshoz. Egy ismerős hölgy, akit Annabeinek fogok nevezni, a Még mindig emlékszem arra a rettegésre, amit azzal harmincas éveiben lett először szerelmes. A férfi kímé­ kapcsolatban éreztem, hogy John McCarthyt fegyver­ letlenül bánt vele, Annabeinek pedig volt egy egyéjsza­ rel elrabolta és börtönbe zárta az iszlám Dzsihád Bej­ kás kalandja a férfi barátjával. Teherbe esett, és ren­ rútban. Több mint öt éven keresztül tartották megbi­ geteg gyötrődés után megszakíttatta a terhességet. Az lincselve, rabságban. Amikor elolvastam az erről írt a trauma, amelyen keresztülment, a második beava­ könyvét, alig bírtam elviselni. Egészen a végéig bor­ tása volt, és minden érintett férfi jól játszotta a szere­ zongtam a rémülettől. Tudtam, hogy bizonyára egy pét, amikor bemutatta Annabeinek a feltételeket. beavatáson megy keresztül, de nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy ez volt az első beavatása. A fizikai és érzelmi kihívások után a harmadik, a Nagyon ijesztő dolognak tünt, amin keresztülment. mentális beavatás következik. Ezután a tanítvány átve­ Másrészről viszont Brian Keenan és Terry Waite el­ szi az uralmat a gondolatai fölött, és építő módon hasz­ rablásával és bebörtönzésével kapcsolatban nagyon nálja azokat. eltérő érzéseim voltak. Ugyanaz a csoport ejtette tú­ szul őket, és később megtudtam, hogy mindketten Egy barátom, Truda, egy barátságos, boldog, vidám, karmát fizettek vissza. szőke lány szenvedélyesen szereti az angyalokat. Reiki mester, aki sok embernek segít. Egy napon rosszul Az első beavatás a fizikai testet teszi próbára, és spi­ érezte magát, és azt hitte, influenzás. Néhány nappalrituális ébredést eredményez. A beavatást vállaló em­ később tovább romlott az állapota, és végül kórházbaber most m á r spirituális tanítvány, akár felismeri ezt, került. Kiderült, hogy nagyon súlyos vérmérgezéseakár nem. Néhány ember számára maga a születés le­ van, és az orvosok nem láttak esélyt az életben mara­het a tényleges beavatás. dására. Ekkor elaludt, és volt egy klasszikus halálkö­ A második beavatás magában foglalja az érzelmek zeli élménye.irányításának átvételét; ez az egyik legnehezebben elér­ Azon kapta magát, hogy egy sötét alagúton megyhető beavatás. Időnként sok élet kell ahhoz, hogy ural- keresztül a legtisztább fénybe, amely tele van angya- 192 193
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK BEAVATÁS ÉS K E R E S Z T R E F E S Z Í T É Slókkal. Azt mondták neki, hogy még dolga van, ezért A legmegsemmisítóbb beavatás a negyedik, amelyetvissza kell mennie. keresztre feszítés néven ismernek. Jézus a magáét a ke­ Ekkor átvitték egy másik kórházba, egy életmentő reszten vállalta. Magában foglalja, hogy egy érzelmiszívműtétre. El kellett távolítani az egyik veséjét, szinten felajánljuk magunkat, és próbára tesszük a leg­amely súlyosan elfertőződött. Több százan reagáltak, mélyebb félelmeinket a n n a k érdekében, hogy felemel­imádkoztak és gyertyát gyújtottak érte. Kiderült, jük a kollektív tudatosságban lévő félelem egy részét.hogy túl beteg ahhoz, hogy a sebészek megoperálják a Gyakran jár visszautasítással és veszteséggel személyesveséjét és a szívét is, ami áldás volt, mivel így sosem és érzelmi szinten. Azonban spirituális szinten ez egykellett a veséjét kivenni. kapu, amely valami sokkal nagyobb dologhoz vezet. Kumeka azt mondta nekem, hogy a barátnőmmost vállalja a harmadik beavatását. A fizikai és Egy barátom azáltal vállalta ezt a beavatást, hogy el­ mentális testén keresztül szinte az összes ősi karmát szenvedte fiai és unokái elvesztését, akik hirtelen a vi­ megtisztította az egész családja számára az idők kez­ lág másik végére költöztek. Ők jelentették az egész éle­dete óta, ami nagy vállalkozás volt. Emellett az atlan­ tét. Alkalmazkodnia kellett, és gyógyítóvá vált, egész tiszi félelem egy részét is átvitte a szervezetén. életét mások segítésének szentelve. Néhány évvel ké­ Truda borzalmasan beteg volt, de egy új szívbillen­ sőbb vállalt egy másik beavatást a nővére betegségén tyű, rengeteg ima és az angyaloktól kapott erőteljes keresztül. támogatás segítségéel meggyógyult. Egy napon csen­ desen ültem a fatüzelésű kályhám mellett, és gregori­ Az én keresztre feszítésem csaknem húsz éven át tar­ án énekeket hallgattam. Gyertyát gyújtottam, és leül­ tott. Ennek is ahhoz volt köze, hogy elveszítettem min­ tem, hogy gyógyítást küldjek felé. Hirtelen átvillant dent, amim volt. Most már értem, hogy az érzelmi trau­ rajtam egy nagyon fényes, bámulatos, smaragdzöld ma a spirituális fejlődés b á m u l a t o s lehetősége volt, fény. Rafael arkangyal ragadta meg a lehetőséget, amelyet vezetőim és angyalaim szerveztek meg. Meg­ hogy ö maga jöjjön át rajtam, és részesítse gyógyítás­ ajándékoztak a negyedik beavatásomhoz szükséges kö­ ban Trudát. Lenyűgöző volt. rülményekkel. Ugyanakkor egy lehetőséget kapott a Kíváncsi voltam, miért történt ez a harmadik, men­ családom nagy része, hogy vállalják a második vagytális beavatás. Kumeka elmondta, hogy ez befolyásolta harmadik beavatásukat.az önmagával és a világgal kapcsolatos elképzeléseit. És Ami sok tönkretett életnek t ű n t , az egy magasabbaz élete valóban megváltozott. Még békésebb és elége­ n é z ő p o n t b ó l óriási spirituális lehetőség volt. M i n d e ndettebb lett, és új spirituális lehetőségek előtt nyílt meg. érintettet áldok. Mindez azt is p o n t o s a n szemlélteti 194 195
  • A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK BEAVATÁS ÉS K E R E S Z T R E F E S Z Í T É Sszámomra, hogy soha senki nem ítélhet meg másokat. GYAKORLAT:Mindent el kellett engednem ahhoz, hogy beengedjem Tekintsd át próbatételeidet és kihívásaidat!az életembe az angyalokat. Vannak, akik nagyon nehéz időszakot élnek át az Szánj időt arra, hogy megvizsgáld azokat a próbatételeketötödik beavatásuk vállalásakor, amely a felemelkedés és kihívásokat, amelyeken keresztülmentél, hogy azzá az emberré válj, aki vagy. Megváltoztatott ezek bármelyike?útjára való felkészülés. Itt kell elérnünk a monádunkat Ha visszatekintesz az életedre, másként látod magadat ésvagy VAGYOK-jelenlétünket, és elszegődni a kozmikus másokat, tudván, hogy meg kellett tapasztalnod azt, aminszolgálatra. Ez a beavatás könnyű volt számomra, mert átmentél, annak érdekében, hogy eljuss oda, ahol mostmás életekben már nagyon sokszor megtettem. Reagál­ vagy?va arra az érzésre, hogy ez a megfelelő alkalom, talál­koztam két barátommal, és elvittük egymást egy medi­táción keresztül a felemelkedés első szakaszaiba. Előszöraz egyik barátom érte el, majd átsegített bennünket is. A hatodik beavatás a felemelkedés. Ez sokak számá­ra viszonylag könnyű az előkészületek után, amelyekenmár átmentek, bár ha olvastad Elizabeth Haitch magá­val ragadó könyvét, az Initiatont (Beavatás), akkor ezaz a beavatás, amelyen ő elbukott. A bukás következ­ményei elég szörnyűek. Az ő esetében elölről kellettkezdenie az egészet, és meg kellett tanulnia az élet lec­kéit. Olyan volt, mintha egy diplomás embernek kelle­ne ismét visszamennie az óvodába. Ismerek valakimást is, aki elbukott ezen a beavatáson, és nagy böl­csességgel kellett ismét megtestesülnie, de úgy, hogy nelegyen módja azt kifejezni. Van egy hetedik beavatás is. Ezt a testünkön kívül, ahalál után vállaljuk, és a következő lépésedről szólókommunikáció során megy végbe. Annak érdekében,hogy átmenj rajta, hajlandónak kell lenned azt tenni,ami a legfőbb jót szolgálja. 196 197
  • I I I . RÉSZ2032 és azután
  • 32. FEJEZET technológia helyzete 2032-reGYAKRAN KÉRDEZIK TŐLEM, lesz-e mobiltelefonés tévé 2032-ben. Mi történik az internettel? Lesznek-eautók? 2032-re a legtöbb ember lehorgonyozza a tizenkétcsakráját, és pszichikailag és spirituálisán megnyíliknéhány genetikailag kódolt tehetsége előtt. Ekkor máraz emberek általában telepatikusan k o m m u n i k á l n a k ,vagy legalábbis annyira egymásra hangolódnak, hogynem lsz szükség telefonra. Azonban még mindig lesznéhány olyan ember, aki telefonon kommunikál. Amimég fontosabb, hogy még mindig használni fognak né­hányat ugyanazokból a frekvenciasávokból, amelyekannyira ártalmasak a méhek, a delfinek és a bálnák szá­mára. De ez többé nem lesz olyan általánosan elterjedt.Emellett sokkal köztudottabb lesz az a kár, amelyet bi­zonyos hullámhosszuk okozhatnak, így az emberek ke­rülni fogják azokat. Lesz az embereknek televíziójuk? Elég valószínű,a padláson vagy elfeledve valami raktárban. A techno­lógia addigra továbblép, és senki sem akar majd tévéz- 201
  • 2032 ÉS AZUTÁN A TECHNOLÓGIA H E L Y Z E T E 2032-REni. Ez olyasmi, mintha most azt kérdeznénk valakitől, gyalok. Ehhez hasonlóan számos tudós fog tudatosanhogy van-e még lemezjátszója. vagy tudattalanul digitális információ birtokába jutni Az internet még mindig elérhető lesz, bár sokkal ki­ a szellemek révén, és fogja hasznosítani azokat az em­finomultabb formában, mint amilyen manapság, és az beriség javára.Arany Atlantiszban használatoshoz hasonló, spirituális A szubatomi fizika azt mondja, hogy a kísérletezőtechnológiára épül majd. A hullámsávok sokkal maga­ gondolatai befolyásolják a kísérlet eredményét, de ezsabb frekvenciájúak lesznek, és csak pozitív vagy lelke­ csak a jéghegy csúcsa. A fizikusok hamarosan felisme­sítő anyagokat és információkat fognak szállítani. Mi­ rik majd, hogy a koncentrált gondolatok képesek fizi­vel a népesség legnagyobb része ötödik dimenziós lesz, kai tárgyakat megjeleníteni. Ez különösen akkor igaz,ezért nem érdekli majd őket az a fajta információfor­ ha sok olyan ember dolgozik együtt, akik képzettek azgalom, amely napjainkat jellemzi. elme irányításában. Amint az ötödik dimenziós embe­ rek továbbfejlesztik felsőbb elméjüket, és a minden em­ Spirituális technológia ber legfőbb javát szolgáló teremtésre koncentrálnak, exponenciális változás áll be a megértésünkben, és ab­ ban, ahogyan a hatalmunkat használjuk. Amikor ismétAz élet egyrészről elég egyszerű és természetes lesz. megnyílunk teljes pszichikus képességeink előtt, képe­Másrészről bámulatos spirituális technológia lesz el­ sek leszünk rendkívüli és jótékony hatású dolgokat lét­é r h e t ő , amely semmihez sem hasonlít, amit ma is­ rehozni.merünk. Minden dolog egy sokkal magasabb frekven­cián fog m ű k ö d n i , amelyet ma még nem t u d u n k el­ A kristálytechnológia fejlődése jóval meghaladjaképzelni. majd a számítógépekben lévő szilíciumchipekét, így is­ Az angyalok már régen megígérték, hogy láthatóvá mét kristályokat programozunk majd az emberiség se­teszik magukat az emberiség számára. Ezt azáltal tették gítésére.meg, hogy széles látókörű t u d ó s o k r a voltak hatással, A lézerfényt a csontok összeforrasztására fogják hasz­hogy digitális fényképezőgépeket alkossanak egy olyan nálni. Még arra is képesek lesznek, hogy gerinctörése­frekvencián, amellyel a spirituális birodalmak dolgozni ket gyógyítsanak lézerrel, a gondolat és a szándék ere­tudnak. Ekkor az angyalok képesek voltak annyira le­ jével. Az új orvoslás a csakrák kiegyensúlyozásáról fogcsökkenteni a rezgésüket, hogy a fénytestüket filmen szólni, hanggal és fénnyel, bár a gyógynövények és ter­meg lehetett örökíteni. Ennek eredménye az orbok elő­ mészetes termékek mindenkinek segítenek majd fenn­fordulása, amelyek világszerte nagy szenzációt okoz­ tartani a maximális energiaáramlást a testében. A gyó­ tak, a m i n t az emberekben tudatosult, hogy ők is an- gyítók az elméjüket használják majd, hogy a segítséget 202 203
  • 2032 ÉS A Z U T Á N A TECHNOLÓGIA HELYZETE 2032-REigénylő embereket az Isteni Tökéletesség fényébe emel­ ismét bámulatos dolgokat tehetünk, több ember akarjék, hogy megőrizhessék tökéletes egészségüket. majd újra kapcsolatba kerülni a Föld szeretetével. Csak biológiailag lebomló dolgokat találunk majd. A kertészkedés, a séta, a hegymászás, a kerékpározás ésNövényi anyagokból készült jármüveket, amelyeket mindenféle, természetben végzett sport népszerűbbénövényi olaj vagy víz működtet. A növényi termékeket válik, mint valaha.hajlékony, tartós ökológiai anyagokká finomítják, ame­lyek felváltják majd az olajból és fémből készült termé­ Ruhákkeket. Űrkutatás Új anyagokat fedeznek majd fel, amelyek könnyűek, jól szellőzőek lesznek, és tökéletes hőmérsékletet bizto­Az elérhető új technológiával és anyagokkal az embe­ sítanak az emberek számára. A világ minden táján el­rek ismét űrkutatást végeznek majd. A fejlettebb kuta­ fogadott lesz, hogy egy egyszerű, testharisnyaszerű ke­tásokat csak akkor fogják megengedni, ha megala­ zeslábast hordanak, amely télen-nyáron, kívül-belülpozták a nemzetközi békét és együttműködést. Ekkor megfelelő és hihetetlenül könnyű viseletet jelent majd.a projektek sikeresek lesznek, mert más lesz a szándék, De sokan lesznek olyanok is, különösen az évekig el­mint jelenleg. A provokatív energia átalakul valami nyomott nők, akik azt választják majd, hogy a nőiessé­alázatos és áhítatos dologgá. Ha az embereket meg­ güket káprázatos anyagokból készült, szép ruhák viselé­mozdítja a vágy, hogy felfedezzék Isten alkotását, és sével fejezzék ki. A férfiak szintén szabadabbak lesznekszeretettel kapcsolatba lépjenek más csillagrendszerek­ az általuk viselt ruhák tekintetében, miközben a divatkel, akkor a spirituális birodalmak a t u d o m á n n y a l jelentősége megszűnik. Nem lesz ego, nem lesz versen­összhangban fognak működni. gés, tehát mindenki boldogan fejezi ki majd valódi lé­ nyegét úgy, ahogyan szeretné. Világítás és fűtésEzt a napfény vagy más természetes energia fogja szol­ GYAKORLAT:gáltatni, amelyet kompakt akkumulátorokba telepíte­ Vizualizáció a kreativitáshoznek. Az emberek a kristályok kivilágítására is képeseklesznek, mint Arany Atlantiszban. Hilarion mester, a narancssárga színű ötödik sugár mestere Az Új Aranykor technológiájában van egy isteni pa­ segít behozni az új tudományt és technológiát. A feltalá­radoxon. Mivel a technológiai fejlődés azt jelenti, hogy lóknak ötleteket súg, és arra ösztönzi őket, hogy olyan dol- 204 205
  • 2032 ES A Z U T Á Ngokat alkossanak, amelyek segítik az emberiséget. Angya­ 33- FEJEZETlok milliói dolgoznak vele. Vezetés1. Ülj nyugodtan egy olyan helyen, ahol nem zavarnak meg.2. Tartsd meg egy olyan világ látomását, ahol bámulatos, lelkesítő, spirituális technológia segít bennünket, például egy spirituális internet vagy szabad energia, amely szár­ nyalásra sarkall bennünket. Hagyd csapongani a képze­ letedet.3. Képzeld el, hogy a két kezed között egy narancssárga fénygömböt tartasz. Minden új gondolatoddal egyre na­ AZT MONDJÁK, az egyes kultúráknak olyan vezetőik gyobb és fényesebb lesz. vannak, amilyeneket megérdemelnek. A vonzás törvé­4. Vizualizáld, hogy angyalok veszik át a narancssárga ener­ nye szerint belső lényünk tükörképét vonzzuk. A har­ gia egy részét, amelyet éppen most teremtettél. madik dimenziós emberiség alacsony színvonalú veze­5. Arra használják az energiádat, hogy tudósoknak, feltalá­ tőkre szavaz. lóknak, fizikusoknak, sebészeknek, állatorvosoknak, or­ Évszázadokon keresztül férfiak által uralt politikánk vosoknak és másoknak súgjanak, megnyitva őket az új volt. Negatív oldalukon olyan minőségeket mutattak, lehetőségek előtt. mint az uralkodás, a szívtelen racionalitás, a tekintély­6. Fogadd el köszönetüket, amiért segítettél velük együtt elvűség, a megosztás és a rövid távú gondolkodás. Po­ megteremteni egy gyönyörű jövőt. zitívumként logikusak, megfontoltak voltak, jól kiszá­7. Nyisd ki a szemed. mították a dolgokat, és fontos lépéseket tettek annak érdekében, hogy a változás lehetséges legyen, és javul­ janak a feltételek. 2008/2009-ben új energia érkezett a bolygóra, pon­ tosan úgy, ahogyan a maja n a p t á r megjövendölte. Ez felszínre hozta az alattomos viselkedést, a csalást és az erőszakot, hogy leleplezzék és megtisztítsák azokat. 2008-ban az isteni nőiség ezüst sugara is belépett a bolygóra, Atlantisz óta először. Egybeolvadt minden felemelkedett mesterrel és angyallal, és most kezdi megérinteni az emberiséget. Az ezüst sugár előhozza 206 207
  • 2032 ÉS A Z U T Á N VEZETÉSa női minőségeket, amelyeket hagyományosan kizáró­ cselekednek majd. Ekkor elégedettek lesznek ö n m a ­lag a nők jellemzőinek tekintettek: az együttműködést, gukkal, és így nyitottá válnak, és készen állnak majd ar­a támogatást, az egyén helyett a m i n d e n k i érdekében ra, hogy felhatalmazzanak másokat.való munkálkodást, a védelmet azok számára, akiknek Amikor szeretjük önmagunkat és bízunk magunkban,segítségre van szükségük, az igazság kimondását, illetve nem keresünk ö n m a g u n k o n kívül más tekintélyt vagya hallgatást ahelyett, hogy másokra kényszerítenénk útmutatást. Saját belső bölcsességünkre támaszkodunk.a véleményünket. Ezek a minőségek már most is fino­ A 2012 és 2032 közötti húszéves átmenet során óriásiman befolyásolnak mindenkit. változás lesz abban, ahogyan a kultúrák észlelik önma­ Mivel az ezüst sugárnak nagyon magas a frekvenciá­ gukat és a világ többi részét. A megtisztítás és időjárásija, azok a hatalmi pozícióban lévő emberek, akik nem zavarok megpróbáltatást jelentő időszakában a külön­tudnak megbirkózni az energiájával, elhagyják állásu­ böző országokból származó emberek együttműködnekkat. A munkások is érzik a sugarat, ezért kezdik elvárni majd és támogatják egymást, és ez a mások iránti jóvezetőiktől, hogy erkölcsösséget és őszinteséget mutas­ szándék m a r a d a n d ó érzését hagyja maga után, vala­sanak. Ez a sugár feloldja a régi férfiparadigmát, és az mint annak megértését, hogy mindannyian ugyan­ újjal megérinti az emberek tudatosságát. olyanok vagyunk, m i n d egyek vagyunk. Többé nem A hatalom valóban a népességen múlik. A harmadik a félelem, a gyanakvás és az ítélkezés szemével figyelikdimenziós világban a politikusoknak és a nagy cégek­ egymást, h a n e m egyre inkább a szeretet, a bizalom ésnek ajándékoztuk. Ahhoz, hogy beléphessünk az újba, az elfogadás szemével.vissza kell követelnünk. Az emberek elképedve tekintenek majd vissza az el­ Ha elegen képesek a magasabb igazsághoz igazodni, lenséges politikákra, zsarnokoskodó taktikákra és dik­akkor a változások úgy fognak bekövetkezni, mint egy tatúrákra. Irtózni fognak egy másik lélek birtoklásánakgyengéd fuvallat. vagy leigázásának elképzelésétől. De azért néhány ha­ gyományos, patriarchális vagy vaskalapos társadalom­ Az átmeneti évek ban mégis lehet ellenállás, amely a félelemből és az irá­ nyítási vágyból fakad, és mindenkit visszatart. Ha ellen­A 2012 során beérkező fény megnöveli majd az embe­ állunk, arra koncentrálunk, amit nem akarunk. Az viszrek önbecsülését és önbizalmát. Amint emelkedik a tu­ előre, ha elfogadjuk azt, ami a legfőbb jót szolgálja. Min­datosság, az emberek szeretni kezdik önmag u k at, és den ember, aki készen áll az egyenlőségre, igazságosság­felismerik isteni lényegüket. Integrálni fogják belső ra, igazságra és mindenki felhatalmazására, segíthet az­személyiségüket, és ezáltal becsületesen és őszintén által, hogy vizualizálja az újat, és behívja az ezüst lángot. 208 209
  • 2032 ÉS A Z U T Á N VEZETÉS Nagyanyámnak, egy nagyon különleges, jóságos hölgy­ detileg ennek a fejezetnek a „Vezetés és kormányzat" cí­ nek volt egy kis táblája a vendégszobájában, amelyen met adtam, de Kumeka megkért, hogy vegyem ki a ez állt: „kormányzat" szót, mivel az irányításra utal, és 2032-re nem lesz ilyesmi. Nem lesz hatalmi piramis, nem lesz­ Üdv, látogató, nem kérdezzük, ki vagy, nek vezetők. Ehelyett mindenki együttműködik majd Ha barát, kitárt karunk és szívünk fogad, a legfőbb jó érdekében, és így a döntések automatiku­ Ha idegen, már nem annak tekintünk, san születnek. Ha ellenség, rabul ejt szeretetünk. 2032-re az emberek többnyire az ötödik dimenzió­ ban rezegnek majd, ahol felismerik, hogy nincs ők és Számomra ez azt jelképezi, ahogyan a családok és mi, csak mi. így a közösségek m i n d e n kontinensenországok fognak viselkedni egymással, amint az átme­ ö r ö m m e l fogadják és támogatják egymást. A világonneti időszak előrehalad. mindenhol megosztják majd a technológiát és az új ötle­ Hamarosan tiszteletre méltó emberek b u k k a n n a k teket. Az emberek mindenütt a legfőbb jó érdekében dol­fel, hogy lelkesítsék a világot az átmenet során. Ebben goznak majd, amint együtt megalkotnak egy új világot.az időszakban az őszinteség, a becsületesség, a nyitott­ság és a mások felhatalmazására való képesség lesznek A közösségeken, az országokon és a világon belülaz egyre inkább tiszteletben tartott minőségek. az emberek egymással és az istenséggel együtt te­ remtenek majd. Minden választás a legfőbb jó ér­ 2032 dekében történik.2032-re olyan sok ember fogja mások energiamezőjétlátni vagy érzékelni, hogy semmi sem marad rejtve. GYAKORLAT:Minden átlátszó lesz. Gyakorold az együttműködést. A 2032-ig tartó időszakban születő öreg lelkek felké­szülnek, hogy erősek, bölcsek, gondoskodók, együtt­ Annak érdekében, hogy igazodjunk az új, magasabb ener­működők és megvilágosodottak legyenek, hogy tisztes­ giákhoz, gyakorolnunk kell a cselekvést az új minőségek­ségesen dolgozhassanak mindenki legfőbb érdekében. kel. Tehát gyakorold az együttműködést! Alkoss valamit A közösségi élet annyira más lesz, mint a jelenlegi másokkal együtt, bármilyen apróságról legyen is szó. Hozzpolitikai paradigmánk, hogy a mostani tudatossági ál­ megvilágosodott döntéseket. Minden alkalommal, amikor ezt teszed, lehetőséget teremtesz mások számára is.lapotunkban szinte elképzelhetetlen számunkra. Ere- 210 211
  • ELET AZ OTODIK DIMENZIÓBAN 34- FEJEZET érzik magukat, és hogyan szeretnék, hogy bánjanak ve­ lük. Ha tehát azt látod, hogy valaki visszahúzódik, mert Élet az ötödik dimenzióban félénk, akkor finoman vond be őt a körbe. Ha egy elve­ szett vagy szenvedő teremtményt látsz, segíts rajta. Nem helyénvaló dolog, ha valaki szeretetéhes embere­ ken segít úgy, hogy azok megmentőjeként tetszeleg, hi­ szen csak saját szeretetéhségét leplezi, mert ettől érzi jól magát. Ez a harmadik dimenzió egyik aspektusa. Az ötödik dimenzióban úgy reagálsz mások szükségletei­2012 UTÁN azok, akik készen állnak, több fényt hor­ re, hogy nincsenek személyes, hátsó szándékaid. Ennekdoznak majd. Erre azért lesz szükség, hogy segítsék következtében az univerzum tízszeresen megjutalmaz.a tömegeket, mert a Földanya folytatni fogja a bolygómegtisztítását. Sokan lesznek, akik megrémülnek a vál­ Tégy olyan dolgokat,tozásoktól, miközben fényküldöttek készülődnek, amelyek a legfőbb érdekedet szolgálják!hogy világítótornyokként és tanítókként tevékenyked­jenek. Azok számára, akik készen állnak, rengeteg a te­ Ha valami nem a legfőbb érdekedet szolgálja, akkor azendő, és a felgyorsult spirituális fejlődés számos lehe­ mások legfőbb érdekét sem szolgálja. Ennek ellentétetősége érhető el. szintén igaz. Ha nem szolgál valaki más javára, akkor Az ötödik dimenzióban a csakráid fényesen ragyog­ a saját lelkedet sem fogja szolgálni. Tehát mindig úgynak majd. cselekedj, hogy ezt szem előtt tartod. Hogyan éljünk Legyen nyitott a szíved! az ötödik dimenzióban? Mindenkor cselekedj szeretetteljes kedvességgel. Ha va­ Úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, laki rosszindulatúan cselekszik veled szemben, vagy árt hogy veled bánjanak neked, szeretettel áldd meg.Az ötödik dimenzióban élt élet első gyakorlata, hogyúgy bánsz másokkal, ahogyan szeretnéd, ha veled bán­nának. Állandóan gondolj arra, hogy mások hogyan 212 213
  • 2032 ÉS AZUTÁN ÉLET AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓBANÁllíts fel fontossági sorrendet az életedben úgy, gyének. Erőre és hatalomra utal, és arra a képességre, hogy több szabadidőd legyen! hogy meg tudd emelni a háztartásodban élők frek­ venciáját. Ugyanakkor az o t t h o n o d n a k tisztának, bol­Nem lehetsz mindig szörnyen elfoglalt, és tarthatod dognak és biztonságos menedékhelynek kell lennie.rezgésedet az ötödik dimenzióban, tehát szánj időt a la­ A virágok, a gyönyörű zene és a színek segítenek nekedzításra, a meditációra és arra, hogy élvezd az életet. ebben. Kezeld a dolgokat könnyedén, hogy élvezd Olyan rezgést sugározz, amely elégedettséget a szórakozást és a nevetést! okozó munkát vonz!Figyeld a hozzáállásodat! Vedd könnyedén a dolgokat! Ebben a magasabb dimenzióban te uralkodsz az életedVálaszként válaszd a nevetést. Boldogabbnak fogod és az energiameződ fölött. Tehát a frekvenciádat olyanérezni magad, és a körülötted lévők is boldogabbak munka frekvenciájához kell igazítanod, amely megfelellesznek. a vérmérsékletednek, és mélyen elégedetté teszi a lel­ kedet. Hasznosnak találhatod a „Bőség és manifesztá- Vedd körül magad magas frekvenciájú ció" című fejezetben szereplő információkat és gyakor­ emberekkel! latokat.Hozz döntést azzal kapcsolatban, hogy inkább azokkal Élj bőségtudatosságban!légy együtt, akik emelik a frekvenciádat, ne pedig azok­kal, akik csökkentik. Ha ez azt jelenti, hogy egyedül le­ Figyeld a gondolataidat és a szavaidat. Gondoskodj ró­szel, vagy egy ideig kevesebb barátod lesz, amíg be nem la, hogy gondolataid és állításaid igazodjanak a legma­vonzód az újat, akkor is ezt kell választanod. gasabb szintű lehetőségekhez. Ne húzd le a látomásodat kétségekkel, félelmekkel és szegénységtudatossággal. Tartsd az otthonodat az ötödik dimenzió Légy nagylelkű! rezgésében! Élj úgy, mint egy mester!Tedd az o t t h o n o d a t a lehető legharmonikusabbá. Ezn e m azt jelenti, hogy hagyni kell, hogy lábtörlőként Mindig tisztességgel, becsülettel és felelősséggel csele­bánjanak veled, hogy mások továbbra is elégedettek le- kedj. 214 215
  • 2032 ÉS A Z U T Á N ÉLET AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓBAN Állandóan légy kapcsolatban Sétálj az elementálokkal, angyalokkal földcsillag-csakráddal a Földdel való és szellemekkel! kapcsolatodon keresztül! Ha ötödik dimenziós lény vagy, akkor automatikusanFöldcsillag-csakrád 30 cm-rel a lábad alatt a spirituális tudatában vagy a téged körülvevő spirituális dimen­alapzatodat jelenti. Ha nincs ébren, nem nyitott és ak­ zióknak. Tedd meg azt a pluszlépést, hogy a hétköznapitív, nem tudsz felemelkedni. Olyan vagy, mint egy ma­ életedben kéz a kézben jársz az angyalokkal. Légy tuda­gas épület: minél biztonságosabb az alapod, annál ma­ tában az elementálok körülötted végzett munkájának,gasabbra tudsz nőni. Képességeid magjait itt táplálja és légy nyitott azok előtt a szellemlátogatók előtt is,Sandalphon arkangyal, tehát ha be akarod teljesíteni akik átkeltek a fátylon, de még kötődnek a Földhöz.legfőbb sorsodat, gondoskodj róla, hogy kapcsolatbanlégy ezzel a csakrával. Minden olyan tevékenység jó, Hallgass az isteni sugallatokra!ahol kapcsolatban állsz a földdel. A séta, a hegymászás,a játék a réten piknikezés közben, a mezítláb álldogálás Figyeld a jeleket, és mindig hallgass az istenség sugal­a fűben, a virágok és zöldségek termesztése mind segí­ lataira. Ez az ötödik dimenziós ráhangolódás részéttenek, hogy kapcsolatban légy földcsillag-csakráddal. képezi.Ha csak teheted, jobb a talajon sétálni, mint az asz­falton. Fogyassz megfelelő ételeket!Légy szimbiotikus kapcsolatban a növényekkel, Fogyassz könnyű, de magas rezgésű ételeket, amelyek a fákkal és a természet egészével! frekvenciája illik a tiédhez. Az ötödik dimenziós ételek biotermesztésből származnak. Fogyassz annyi zöldsé­Ha megölelsz egy fát, megnyílhatsz az általa hordozott get, amennyit csak tudsz, valamint gyümölcsöket, ola­tudás és bölcsesség előtt, ugyanakkor a fa gyökerei se­ jos magvakat és kiegyensúlyozott tápértékű ételeket.gítenek, hogy a gyökereid mélyebbre hatoljanak föld- Áldd meg az ételedet, mielőtt elfogyasztod. Tartsd ész­csillag-csakrádba. Ha kint vagy a természetben, az ben, hogy szükséged lehet valamennyi nehezebb ételreegyensúlyban és harmóniában tart, és segít, hogy fenn­ is ahhoz, hogy földelt maradj, és ezt tartsd tiszteletben.tarts egy ötödik dimenziós frekvenciát. Nem lehetsz az ötödik dimenzióban, ha úgy repkedsz, mint egy űrutazó. Egyensúlynak kell lennie. 216 217
  • 2Q32 E S A Z U T Á N ÉLET AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓBAN Spirituálisán viszonyulj minden dologhoz! • Sandalphon arkangyal, kérlek, nyisd meg és han­ gold össze földcsillag-csakrámat.Minden helyzetben és minden emberben keresd a leg­ • Gábriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangoldmagasabb minőségeket. Áldd meg az alacsonyabb frek­ össze alapcsakrámat.venciájú dolgokat, hogy magasabb szintre emeld azokat. • Gábriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze szakrális csakrámat. Sugározz bölcsességet a solar plexusodból! • Gábriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze köldökcsakrámat.A solar plexus egy hatalmas pszichikus szonda, amely • Uriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold ösz-a harmadik dimenzióban a veszélyt keresi, hogy elke- sze solar plexusomat.rülhesd. Magasabb szinten antenna, amely Uriel arkan­ • Chamuel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangoldgyal energiamezőibe nyúlik fel. ő a solar plexus fejlődé­ össze szívcsakrámat.sét felügyelő arkangyal, bízz benne, hogy biztonságban • Mihály arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangoldtart téged. Ekkor előhozhatod saját bölcsességedet, és össze torokcsakrámat.csillapíthatod mások félelmeit. Igazán hasznos, ha ezt • Rafael arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangoldakkor vizualizálod, amikor kint vagy a természetben. össze harmadikszem-csakrámat. • Jofiel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold ösz- Dolgozz a tizenkét csakráddal! sze koronacsakrámat. • Christiel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangoldGyakran hangolódj rá és energetizáld tizenkét csakrád- össze kauzális csakrámat.ra. Ezt bármikor megteheted, amikor nyugodtan ülsz, • Zadkiel és Mariéi arkangyalok, kérlek, nyissátoka természetben sétálsz, vársz valamire, házimunkát meg és hangoljátok össze lélekcsillag-csakrámat.végzel, autóban vagy bármilyen közlekedési eszközön • Metatron arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangoldutazol. Ez nem meditáció, és nyitott szemmel végez­ össze csillagkapu-csakrámat.zük. Mindössze annyit kell tenned, hogy egy pillanatrarákoncentrálsz m i n d e n egyes csakrára, és arra kéred Egy másik nagyon hatékony lehetőség, ha mindena megfelelő angyalokat, hogy hangolják össze azokat, egyes csakra arkangyalainak orbjaira tekintesz. Ez fény­hogy rajtad keresztül áthozzák a Forrás energiáját. től tündöklővé tesz. Az orbokat megtalálhatod a Kathy Gondolatban kérd meg mindegyiküket. Crosswell-lel közösen írt Ascension Through Orbs (Fel­ emelkedés az orbok által) című könyvemben. 218 219
  • 2032 É S A Z U T Á N ÉLET AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓBAN Lépj kapcsolatba Metatron arkangyallal! Egy másik barátomnak meséltem a buborékokról, és ő kigyúlt, mint egy világítótorony. Arra kért, teremtsekNap mint nap idézd meg Metatron arkangyalt arany és köré egyet m i n d e n n a p o s ráhangolódásaim során. Párnarancssárga fényében, és kérd, hogy segítsen felemel­ nap múlva telefonált, hogy elmondja, minden alka­kedési utadon. lommal érezte, amikor csak küldtem neki. Addigra tel­ jesen tiszta volt az elméje, és a szó szoros értelmében Tartsd észben, hogy az Egység része vagy! érezte, hogy a buborék egy magasabb szintű helyre emeli és ott tartja őt.Nézz fel a hatalmas, nyílt égre, a csillagokra, a holdra, Ha úgy érzed, hogy készen állsz, és szeretnél behívnia napra és az egész kozmoszra, és tartsd észben, hogy egy buborékot, végezd el ezt a vizualizációt.az egész egyetlen hatalmas organizmus, amelynek teis része vagy, és kapcsolatban állsz benne minden élő­lénnyel. GYAKORLAT: Vizualizáció frekvenciád növelésére Idézd meg az ötödik dimenziós buborékokat! 1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul lehetsz. 2. Lélegezz kényelmesen, amíg érzed, hogy ellazulsz.Sandalphon arkangyal, aki a földcsillag-csakrát felügye­ 3. Idézd meg Sandalphon arkangyalt, és érezd a jelenlétét.li, egy ötödik dimenziós buborékot teremt köréd, ha 4. Gondolatban kérd meg, hogy teremtsen köréd egy ötö­erre kéred. dik dimenziós buborékot. 5. Érzékeld vagy érezd a buborékot magad fölött. Arra is megkérheted, hogy mások köré teremtse, ha 6. Engedd, hogy belekerülj, és fogadd el, hogy megnövelibeleegyeznek, vagy ha ráhangolódtál felsőbb énjükre, a frekvenciádat.hogy engedélyt kapj. Néhány napig arra kértem San­ 7. Ha szeretnéd, hogy Sandalphon arkangyal ötödik dimen­dalphon arkangyalt, hogy teremtsen egy ötödik di­ ziós buborékokat teremtsen mások köré, akkor mostmenziós buborékot egy b a r á t o m köré, mert azt gon­ tedd meg. Gondoskodj róla, hogy megkapd a beleegye­doltam, az segítené. Észrevettem, hogy a barátom egyre zésüket vagy egy nagyon egyértelmű útmutatást arra,zavartabb és lehangoltabb lett, és kíváncsi voltam, hogy hogy ezt tedd.a buborék miatt volt-e így. Leellenőriztem Kumekával, 8. Mondj köszönetet Sandalphon arkangyalnak.aki azt tanácsolta, hogy álljak le, mivel a barátom nem 9. Nyisd ki a szemed, és tudatosan gondolkodj és cselekedjállt készen a buborék hatására! Rettenetes érzés volt! magasabb szinten. 220 221
  • 2032 É S A Z U T Á N GYAKORLAT: 35. FEJEZET Tartsd a solar plexusodat az ötödik dimenzióban! Az új aranyvárosok1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul lehetsz.2. Lélegezz kényelmesen, amíg érzed, hogy ellazulsz.3. Képzelj el egy mély arany napot, amely beragyog a solar plexusodba.4. Belégzésnél fogadd magadba ennek az arany fénynek a melegségét és bölcsességét.5. Minden egyes kilégzésnél engedj el minden zöldessárga 2032 UTÁN HAMAROSAN új ötödik dimenziós arany­ félelmet a solar plexusodból. városok b u k k a n n a k fel m i n d e n ü t t a bolygón. A leg­6. Vizualizálj egy ötödik dimenziós zsinórt, amely a solar több a hegyekben épül fel, ahol a föld és a levegő is plexusodból indul, és összekapcsolódik Uriel arkangyal energiamezőjével. Tudd, hogy ő megvéd téged. tiszta lesz. Tudomásomra hozták, hogy jelenlegi tuda­7. Mondj köszönetet Uriel arkangyalnak, és nyisd ki a sze­ tosságunk alapján szinte lehetetlen előre látni eze­ ket. Aranyvárosoknak nevezik őket, mert az energiájuk med. arany lesz. Mivel a népesség sokkal kisebb lesz, nem hat kény­ szerítő erővel a terület mérete, és a városok tágasak, zöldek és kellemesek lesznek, miközben sokkal kiseb­ bek is, mint amit jelenleg a városokról gondolunk. A házak csak egy- vagy kétszintesek lesznek, mivel ráébredünk majd, hogy a magasba nyúló lakóházakban elveszítjük kapcsolatunkat a földdel. Minden város egy természetes forrás körül jön létre, mert a világ minden részén a tiszta folyóvizet használják majd a helyek energiájának növelésére. A víz sehol sem lesz vegysze­ rekkel szennyezett, és kristályokkal és mágnesekkel tartják tisztán. Nem lesznek építési osztályok, kormányzati szabá­ lyozások vagy ego, így az utakat és az épületeket a la- 222 223
  • 2032 ÉS A Z U T Á N AZ ÚJ ARANYVÁROSOKkók legfőbb érdekét szem előtt tartva fogják kialakíta­ nek, közösségi, közösen használt mosdókkal, amelye­ni, akik ráhangolódnak az összhang látomására. Jelen­ ket barátságosnak és kevésbé pazarlónak tartanak.legi tudatosságunk szerint ez káoszt és anarchiát ered­ Vidám elemeket építenek majd be az o t t h o n o k b a ,ményez. Azonban egy ötödik dimenziós világban a mint például csúszdát vagy drótkötélpályát a hegyol­legfőbb választások természetesen áradnak ki a szívek­ dalban a kertektől az iskoláig, amely a mágnesség segít­ből és az érintettek látomásaiból. ségével fogja felhúzni az embereket, ha vissza akarnak A fákat és a természetes geológiai képződményeket térni otthonukba.mélyen tisztelni fogják, és körülöttük hozzák létre az Az egyéni tulajdon, amely a hiányba vetett hiten ala­épületeket. A lakásokat közösségileg építik készséges, pul, megszűnik. A városban tavak és folyók lesznek,nemes lelkű emberek, akik mind boldogan segítenek a ahol a közösség birtokában lévő csónakok vagy kenukbarátaiknak, a családjuknak és az idegeneknek egy­ horgonyoznak majd a kijelölt helyeken, mindenki szá­aránt. Megértik majd, hogy mind egyek vagyunk. mára elérhetően. A vízi sportok népszerűek lesznek, Az elmúlt néhány ezer évben a városokat és az épü­ különösen a meleg helyeken, részben, mert felismerikleteket a férfienergia szerint építették: négyszögletesen, majd a víz elem tisztító tulajdonságait, részben pedig amereven, lineárisan, egyenesen, különállóan, katonás vidámságuk miatt.fegyelemmel és sarkosan. A jövő lakói rémülten tekin­ A sportlétesítmények m i n d e n ü t t elérhetők lesznektenek majd a mi életmódunkra. Amit mi személyes tér­ ingyen, bárki számára. A következő húsz év során szü­nek nevezünk, azt ők magányosnak és elszigeteltnek lető gyermekek továbbra is magas frekvenciájú, nagytartják majd. energiájú lelkek lesznek, akiknek fizikailag ki kell fejez­ Mire az aranyvárosok kivirulnak, addigra az isteni niük magukat. Az ötödik dimenziós tudatosságbannőiség hatását m i n d e n ü t t érezni fogják. Ez kecsesen nincs helye a tisztességtelenségnek vagy a lopásnak, te­hajló, vidám, kreatív, közösségi, lekerekített és gyönyö­ hát a sportfelszereléseket a csarnokokban vagy a sza­rű lesz. Továbbá addigra a spirituális technológia is ki­ badban hagyják majd, hogy m i n d e n k i osztozhassonfejlődik, amely lehetővé teszi a görbületek és kecsesen rajtuk. Az emberek kevésbé lesznek gátlásosak és félén­hullámos szerkezetek létrehozását. kek, tehát természetesen összegyűlnek majd, és min­ A házakat erős, biológiailag lebomló növényi anya­ denkit bevonnak, hogy részt vegyenek a csapatjátékok­gokból fogják építeni, amelyek csodálatos, ívelt for­ ban vagy bármely társas tevékenységben.mákba és színekbe sajtolhatok, kerek vagy hosszúkás A járműveket biológiailag lebomló anyagokból hoz­ablakokkal. És az o t t h o n o k kényelmesen megbújnak zák majd létre, ökológiai üzemanyaggal működtetik, ésmajd a vidék körvonalai között. Csoportokban épül- közösségileg megosztják. A magasabb tudatosságban 224 225
  • 2032 ÉS A Z U T Á N AZ Úl ARA NY VÁROSOKmegértik majd, hogy az ember szükségletei mindig ki­ konkrét hangszerre, akkor azt megértik, és tisztelet­elégítésre kerülnek. Ennek megfelelően egy adott jár­ ben tartják, tehát az illető használni fogja azt a gitártmű mindig az adott helyen lesz, amikor valakinek vagy fuvolát vagy bármit, amennyiben szüksége van rá.szüksége lesz rá. Utasokat is szállítanak majd, önkénte­ Az emberek csoportokban fognak összegyűlni, hogysek által vezetve vagy távolból irányítva, és a járatok együtt zenéljenek vagy hallgassanak zenét. Minden ze­szükség szerint járnak majd egyik helyről a másikra. ne harmonikus lesz, mert a játékos szellemét fogja tük­ Nagyobb távolságok megtételéhez a kis járműveket rözni. Csak azok fognak diszharmonikus zenét játszaniegy gépre kapcsolják, amely hihetetlen sebességgel, lég­ vagy hallgatni, akik belül nincsenek szinkronban.párnán viszi azokat a kijelölt helyekre. Itt a járművek Mint a zene esetében is, mindenféle kreatív kifeje­lekapcsolódnak, és folytatják útjukat a végső célállo­ zést támogatni fognak, akár gyerekről, akár felnőttrőlmáshoz. van szó. Az embereknek lehetőségük lesz rajzolni, fes­ Addigra sok ember lesz képes levitálni és rövid tá­ teni, tervezni, alkotni, énekelni vagy fejleszteni magu­volságokat így áthidalni. Végül pedig ökológiailag mű­ kat a lelkük számára megfelelő módon.ködtetett, rakéta alakú repülőgépek szállítják majd azembereket keresztül a világon számunkra felfoghatat­ Munkalan sebességgel, de ez nagyjából csak 2050 után fog be­következni. Az ötödik dimenziós világ egy ego, hatalmi harcok, Az egészség és a biztonság iránti aggodalmakon már személyes motivációk vagy ambíciók nélküli világ,csak nevetni fognak, és a józan ész és az egyéni felelős­ amelyben csak arra vágyunk majd, hogy kreatívan ki­ség fogja felváltani azokat. Mivel m i n d e n k i a legfőbb fejezzük magunkat, szolgáljunk másokat, összekapcso­jót tartja majd szem előtt, mindenki ésszerűen fog cse­ lódjunk a Földdel, és ráhangolódjunk a spirituális di­lekedni, anélkül hogy nevetségesen, túlságosan védel­ menziókra. Ez unalmasnak tűnhet azok számára, akiketmező lenne. magukkal ragadnak a személyes harcok drámái és az A zene nagyon népszerű lesz, különösen, amint iga­ érzelmi szükségletek. Valójában csodálatos örömérzést,zán megértjük a hang és a harmónia erejét és jelentősé­ elégedettséget és nyugalmat nyújt majd.gét. Mindenkinek lehetősége lesz megtanulni valami­ Fontosnak tartják majd, hogy azt tegyük, ami betel­lyen hangszeren játszani. Mint a sportfelszerelések, jesít és boldoggá tesz bennünket, és az emberek kreatí­járművek és hajók esetében, a hangszerek is ingyene­ van és boldog alkotással töltik majd az idejüket. Nemsen hozzáférhetőek lesznek, és gondosan osztják el és lesz pénz, és nem lesznek bankok, csak energiacsere.kezelik azokat. Ha valakinek rá kell hangolódnia egy Az üzletépítésre vagy m u n k á b a n való boldogulásra 226 227
  • 2032 ÉS A Z U T Á N AZ UJ ARANYVAROSOKirányuló belső motivációk nélkül az emberek boldogan ismeretlen lesz a szemetelés vagy az illegális szemétle­együttműködnek majd, hogy létrehozzák azt, ami a rakás. Minden hely tiszta és gyönyörű lesz.szükségleteik kielégítéséhez szükséges. Minden felesle­get összegyűjtenek, és szabadon elcserélnek. Virágok és fák Élelem A fákat nagyon fogják tisztelni, és az emberek kommu­ nikálnak majd a fákban élő elementálokkal. Sok fát ül­A legtöbb ember vegetáriánus lesz, bár sokan esznek tetnek majd, a bolygó ökológiai egyensúlyának fenn­majd halat. Amint az emberek növelik a frekvenciáju­ tartása érdekében is, és azért is, hogy csodálják azkat, kevésbé lesz szükségük nehéz ételekre, tehát főleg egyedi, kecses példányokat.egyszerű, egészséges dolgok fogyasztására lesz igény. Mindenütt virágok fognak burjánzani, és az arany­ városok pompás szobroktól, műalkotásoktól, szökőku- Hulladék taktól és virágoktól hemzsegnek. A megváltozott éghajlati és geológiai feltételek miattNem lesz műanyag, n e m lesznek szupermarketek, és néhány város föld alatt, vízen vagy egészen másholnem lesz szükség a termékek csomagolására. Minden épül, mint amit el t u d u n k képzelni. De a lakók magasvédelemre szoruló dolgot ökológiailag újrahasznosít­ frekvenciájú fénye azt jelenti majd, hogy az új módsze­ható anyagokba csomagolnak majd, amelyeket még rekkel boldogan, harmonikusan és ökológiailag megfe­nem találtak fel. lelő m ó d o n tudnak majd élni. Az új hűtési módszerek megakadályozzák, hogyszükség legyen fagyasztásra, és a friss termékek előállí­tásának módja egész évben azt jelenti majd, hogy a fa­ GYAKORLAT:gyasztás mint tárolási módszer néhány hely kivételével Tedd arannyá az otthonodat vagy az irodádat!m i n d e n ü t t elavulttá válik. Tehát ezek használat utánielhelyezése nem jelent majd problémát. Aranylóbbá teheted otthonod vagy munkahelyed energiá­ Kell majd hozzá egy kis idő, hogy ismét működjenek ját azáltal, ha szépíted, harmonikus tárgyakkal, zenével, vi­ rágokkal, és legfőként arany gondolatokkal töltöd meg azt.az Atlantiszban a hulladékok semlegesítésére használt Tedd meg már most, amit csak tudsz.anyagtalanító technikák. Ha az embereknek van önbecsülésük, akkor értéke­lik a környezetüket. Tehát ezekben az aranyvárosokban 228 229
  • KUMEKA, A FÉNY URA 36. FEJEZET elsüllyedtek. Most, a 260 000 éves atlantiszi időszak után visszatért, hogy segítsen a régi végével és az új Kumeka, a fény ura kezdetével kapcsolatban. A Föld ismét kiérdemelte a jogot Kumeka útmutatására. Ő a nyolcadik sugár mes­ tere, és szorosan együttműködik Jézussal, aki a karma ura e sugár tekintetében. Kumeka sosem testesült meg, és n e m igazán tudja, milyen, ha valakinek emberi teste van. Mindenkit, aki fizikai testben tartózkodik a Földön, angyalok vezet­AMIKOR A FORRÁS megteremtette az isteni szikrá­ nek útja során. Ez magában foglal m i n d e n felemelke­kat, először tizenkét szikrát bocsátott ki. Ahogyan vala­ dett mestert, mint Kuan-jint vagy Kuthumi urat. Amintkinek tizenkét gyermeke van, úgy származtak ezek a az ügyeiket intézik, mindig van velük egy angyal, tehátm o n á d o k is a Forrás energiájából. Ezt követően a to­ ha orbként lefényképezed őket, látni fogod körülöttükvábbi isteni szikrákat ezeken a „fiakon és lányokon" ke­ az angyal energiagyűrűjét. Azonban mivel Kumekánakresztül teremtette meg. Ezek is az ő energiája voltak, sosem volt földi tapasztalata, ő egyedül utazik. Kékmintha az unokái lettek volna. Az eredeti isteni szikrák orbja páratlan abból a szempontból, hogy a közepénegyike Jézus monádja volt, aki azért testesült meg boly­ van egy kis d o m b . Ez azért van, mert állandóan kilökigónkon, hogy megpróbálja megváltoztatni a világot. az energiáját, hogy megérintse az embereket, míg azEzért ismerjük őt Isten fiaként. Jézus most a karma angyalok az orbjaikba fogadják őket.urainak tanácsában van, ő felügyeli a nyolcadik suga­ Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy Kumeka a főrat, és ő hozza el számunkra a kozmikus szeretetet. vezetőm. Ugyanabból az univerzumból származik, Kumeka is egy az eredeti tizenkét szikra közül. Őt mint én, de nem ugyanarról a bolygóról. Máshol máregy másik univerzumhoz jelölték ki, ahol felemelkedett írtam a vele való első találkozásomról egy szilveszteres­és a fény urainak egyikévé vált. Atlantisz idején közelí­ tén, amelyet későbbi szerzőtársammal, Shaaron Hut-tette meg ezt az univerzumot, és tanácsadóként dolgo­ tonnal töltöttem, akivel a Discover Atlantisz (Atlantiszzott az Intergalaktikus Tanáccsal Atlantisz létrehozá­ felfedezése) című könyvet írtuk. Miközben együtt me­sán, amikor felügyelte az Aranykort. ditáltunk, hatalmas energia érkezett a terembe, és Ku­ Sok nagyszerű lényhez hasonlóan ő is visszahúzó­ meka néven mutatkozott be. Azt mondta, rajtunk ke­dott ebből az univerzumból, amikor az energiafrek­ resztül akar dolgozni. Az az este volt életem egyikvencia Atlantisz pusztulásakor lecsökkent, és a szigetek legizgalmasabb estéje. Kumeka égi menedékhelye és 230 231
  • 2032 ÉS A Z U T Á N KUMEKA, A FÉNY URAbelépési kapuja Caracasban, Venezuelában van. Azt A megvilágosodás felé vezető útonm o n d t a , akkor látta meg először a fényemet, amikor aközelben éltem, és csak arra várt, hogy készen álljak. Kumeka segít a Föld megvilágosodásában, valamint a négy felemelkedési bolygót is segíti ebben az uni­ Kumeka színe a kék, ezért kétszer is hatással volt rám, verzumban. Más univerzumok más bolygói számára hogy topázgyürüt vásároljak. Az első elég kicsi volt, és ugyanezt a szolgálatot teszi. Kumeka később elmondta, hogy ő és az őrangyalom A Föld érdekében végzett munkája során különösen löktek be a boltba. Amikor nem vettem meg, a topáz a következő nagyszerű lényekkel működik együtt: fénye egész éjjel a harmadik szemembe világított, • METATRON ARKANGYALLAL, aki a csillagkapu amíg meg nem kaptam az üzenetet, és vissza nem fejlődését felügyeli, és a felemelkedéshez vezető je­ mentem, hogy megvegyem. Amikor lehetőséget kap­ lenlegi mozgalmat ellenőrzi. tam egy nagyobb, kapcsolatteremtésre alkalmasabb • AZ EGYSZARVÚAKKAL, akik a tiszták között a topáz használatára, azonnal megkaptam az üzenetet! legtisztábbak. ők segítik az illúzió fátylának szerte- Most már nem igazán kell a gyűrűt viselnem ahhoz, foszlását a harmadik szem fölött. hogy kapcsolatba lépjek Kumekával, de néha elküld, • WYWYVSILLEL, aki egy nagyon magas frekvenci­ hogy hozzam magammal, ha részletes információkat ájú angyal, és a Hatalmak angyalainak egyikeként kíván átadni nekem. ismert, ő a karma urainak egyike és a születés an­ gyala. Számos iskolát létesített a belső síkokon, Amikor először kapcsolatba lépett Shaaronnal és ve­ hogy gyógyítást, megvilágosodást és átalakulást ta­lem, mi voltunk az egyedüli közvetítői. Kumeka arra nítsanak azoknak, akik elegendő fénnyel rendel­kért, meséljek róla könyveimben az embereknek, és keznek. Ha készen állsz, kérheted, hogy szellemedkérjem meg Andrew Brelt, hogy írjon zenét számára. ezekbe az iskolákba járjon, amíg alszol. Atlantisz­Kumeka most m á r rengeteg részre képes osztódni, és ban Wywyvsil másokkal együtt létrehozott egytöbb százezer emberen keresztül közvetíti energiáját és energiakészletet a gyógyításhoz, átalakuláshoz ésinformációit. Valójában annyi részre képes osztódni, megvilágosodáshoz, és közvetlenül ebből küldamennyire csak szükséges. fényt a Földre, amelyhez te is hozzáférhetsz. A sze- ráfokkal dolgozik együtt, hogy segítse a teremtést. • AZARIELLEL, aki egy nagyszerű arkangyal, ő az egyszarvúakkal dolgozik, hogy elősegítse a meg­ világosodást és a felemelkedést. Különösen a har- 232 233
  • 2032 É S A Z U T Á N KUMEKA, A FÉNY URA maciik szem és a fejtető körül tisztítja meg az ener­ Azonnali gyógyulásra számítottam egy kézprob­ giákat. lémámmal kapcsolatban, Kumeka viszont azt mondta, • SERAPHINÁVAL, aki Metatront segíti csillagka­ felelősséget kell vállalnom az ételekért, amelyeket fo­ pud fejlesztésében. Segít a Forrásból származó gyasztok, és megfelelő gyakorlatokat kell végeznem. energiát finoman ráhangolni csillagkapudra, hogy Ezenkívül többet kellett beszélnem vele és az elemen- felemelkedhess. tálokkal, és teljesen egyensúlyba kellett hozni az éle­ temet. Kumeka kisebb mértékben Gábriel, Mihály, Uriel és Kumeka utalt rá, hogy a testünkön lévő feleslegért isRafael arkangyalokkal is együtt dolgozik. Kumeka a felelősek vagyunk. Azt m o n d t a , hogy zöld ételeket kellmély megtisztítás nyolcadik sugarának mestere, ő viszi ennünk, hogy kiürítsük a sejtjeink között felhalmozó­sokkal mélyebb szintre a Gábriel és Zadkiel arkangya­ dott salakanyagokat, és ezt követően az elementálok,lok által nyújtott megtisztítást és átalakítást. Mint min­ különösen a föld-elementálok dolgoznak majd a tes­den nagymester és arkangyal, ő is teljesen egybeolvadt tünkön, hogy segítsenek a zöld élelmiszerek által. Más­az ezüst sugárral. nap reggel salátát reggeliztem, de az elhatározás nem tartott sokáig... GyógyításHa ötödik dimenziós frekvencián rezegsz, megkérhe­ MEDITÁCIÓ:ted Kumekát, hogy ébresszen fel minden sejtet a tes­ Kapcsolat Kumekávaltedben, ami teljes egészében meggyógyít majd. Eddigremár elengedted az illúzió negyedik fátylát. Az idő elő­ Ha Kumekára gondolsz, el fog jönni hozzád.rehaladtával egyre több ember férhet hozzá ehhez a se­gítséghez. 1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és ellazultan lehetsz. 2. Hunyd le a szemed, és vizualizálj egy kék fényt, olyan szí­ nűt, mint a kék topáz. Amikor elmondta ezt nekem és Kathy Croswellnek, 3. Kérd Kumekát, a fény urát és a nyolcadik sugár meste­ megkértük, hogy tegye meg ezt értünk. Mindketten rét, hogy jöjjön el hozzád. úgy éreztük, hogy pezsgünk legbelül, és mintha szik­ 4. Erezhetsz egy jelenlétet a bal oldaladon. Ha nem látod rázna belőlünk a fény. vagy érzékeled őt, bízz benne, hogy ott van. 5. Kérd meg, hogy mély megtisztítással és megvilágosodás­ sal segítsen téged. 234 235
  • 2032 ÉS AZUTÁN6. Válasza egy gondolatként vagy egy felvillanó sugallat­ 37. FEJEZET ként érkezhet hozzád. Mindig arra kér majd, hogy tégy valamit azért, hogy segíts magadon. Ha ez nem történik Metatron arkangyal meg, akkor is légy biztos abban, hogy finoman úgy irá­ nyít majd, hogy az a segítségedre lesz.7. Néhány percig ülj nyugodtan Kumeka fényében.8. Mondj köszönetet azért, hogy eljött.9. Nyisd ki a szemed. METATRON ARKANGYALNAK NEVEZZÜK, de valójá­ ban egy nagyszerű egyetemes angyal, akinek energiái ki­ nyúlnak a kozmoszba, és sok létsíkot befolyásolnak. Ezért ikerlángjával, Sandalphonnal együtt, aki szintén egy egyetemes angyal, „magas angyalok" néven is ismertek. Metatront a Pártfogás Hercegeként is ismerik, mert ő az egyetlen angyal, akinek megengedték, hogy bele­ nézzen a Forrás fényébe. Az Orionról származik, a böl­ csesség bolygójáról. Univerzumunk olyan, mint egy zenekar. A Forrás a zeneszerző, Metatron pedig a karmester, aki a Földre koncentrál, mert mi vagyunk az egyetlen bolygó az univerzumban, amely hamisan játszik. Metatron most újrahangol bennünket, hogy ismét harmóniába kerül­ jön a nagy egész. Miért engedték meg, hogy a Föld ennyire kiessen a szinkronból? Ez a szabad akarat isteni ajándékának következménye. Eredetileg azzal számoltak, hogy mi, emberek a szabad 236 237
  • 2032 ÉS AZUTÁN METATRON ARKANGYALakaratot arra használjuk majd, hogy csodálatos dolgok Évekkel ezelőtt, mielőtt tudtam volna, hogy olyanmegteremtésében vegyünk részt, de végül arra használ­ szoros kapcsolatban állok Metatronnal, egy gyönyö­tuk, hogy lealacsonyodtunk, és egyre mélyebbre eresz­ rű, lágy arany-narancssárga színskálát választottamkedtünk az anyagba és a szexualitásba, és uralkodtunk a hálószobám, a fürdőszobám és a velük szomszédostársaink, a többi lény fölött. iroda számára. Metatron most azt mondja, ö ihletett Ez karmát vagy „rossz hiteleket" eredményezett, erre a választásra, hogy segítsen ráhangolódni - mi­amelyeket vissza kell fizetni. Amint a szabad akaratot közben alszom vagy dolgozom -, és előhozni a böl­elfogadják, az embereknek felelősséget kell vállalni a csességét. Ezenkívül ez csodálatos, megnyugtató szín.következményekért. Újra kell testesülnünk, és egyen­súlyba kell kerülnünk. Ezt könnyebb ezen a bolygón Metatron a tizenkettes számon rezeg, a tanítványimegtenni a test visszacsatolási mechanizmusa miatt, minőség számán. Ez azt hangsúlyozza, hogy akik rá­amely a lélek választásaiból épül fel, és m i n d e n n a p i hangolódnak, spirituálisán fegyelmezettek lesznek.gondolataink és érzelmeink alakítják - valamint az, ő felügyeli a csillagkapu-csakra fejlődését. Ez a testahogyan bánunk vele a testmozgás és a táplálkozás so­ végső spirituális központja, amely megkapja a Forrásrán. Testünk elárulja nekünk, mi történik, és azt is, energiáját. Itt egybeolvadunk eredeti isteni szikránkkalhogy egyénként harmóniában vagyunk-e vagy sem. vagy monádunkkal, amely VAGYOK-jelenlétként is is­ Mivel a Föld frekvenciája ismét emelkedik, a Forrás mert. Itt Metatron együttműködik Seraphinával és azés Metatron együtt nagylelkűen felajánlották, hogy egyetemes angyallal, Butyalillal, hogy megépítse a vég­minden valaha megtestesült ember számára lehető­ ső létrát a Forráshoz.séget biztosítanak karmája kiegyensúlyozására, mielőttbekövetkeznek a változások. Persze nem mindenki Kapcsolat Egyiptommalfog sikerrel járni, és ez csak az egyik oka a túlnépese­désnek. Metatronnak ebben az univerzumban minden csilla­ Metatron színe a narancssárga, az arany és a piros gon, bolygón vagy csillagképben van egy belépési pont­keveréke. Az arany a legmélyebb bölcsesség rezgése, ja. A Földön ez Luxor, mert ez a Szfinx és a gízai nagyegybeolvadva a szeretet Krisztus-tudatosságával és az piramis o t t h o n a , amelyekhez erős kapcsolat fűzi. Ha­angyali frekvenciával. A piros a Forrás nyers, teremtő talmas tudása és bölcsessége miatt, illetve mert ő hoztaférfienergiája, amely megadja az energiát Metatronnak át a szent geometriát a Forrástól, ő felügyelte az egyip­a cselekvéshez. A narancssárga ö r ö m ö t és boldogságot tomi piramisok építését, és ő energetizálta azokat koz­sugároz. mikus fénnyel. A piramisok hatalmas, kozmikus szá- 238 239
  • 2032 ES A Z U T Á N METATRON ARKANGYALmítógépek, amelyek összekötnek b e n n ü n k e t a koz­ mással, akkor négy háromszöget alkotnak. A tizenkettőmosszal. Metatron száma. Ha a tizenkettő tizenkét része kapcso­ Metatron Égi írnok néven is ismert, mert ó felügyeli lódik egymáshoz, akkor 144 kapcsolat adódik. Ez egyaz égi levéltárakat, ellenőrzi a karmikus feljegyzéseket, egésszé válik, és kialakul egy új szerkezet.amelyeket a Szfinxben, egy magasabb dimenzióban A vezetőm, Kumeka azt m o n d t a , Metatron fogjatartanak. Emellett ő felügyeli a feljegyzéseket készítő megadni nekem az információkat ehhez a fejezethez.angyalokat, és továbbítja a Forrás napi parancsait az Éjjel felébredtem, és leírtam néhány magyarázatot,összes arkangyalnak olyan m ó d o n , hogy azok az egész amelyek hozzám érkeztek. Eközben az órára pillantot-angyali birodalomnak átadhatók legyenek. tan, amelyen a 00:04:40-es i d ő p o n t o t láttam. Mivel Az egyetemes angyal, Metatron Thothtal, Atlantisz a 44 Arany Atlantisz száma, felbátorodtam, és gondo­nagy avatár papjával dolgozik együtt. Ó Egyiptomi ír­ latban megkérdeztem, milyen kapcsolata volt azzalnok néven ismert, mert ő őrzi Egyiptom és az összes a korszakkal.arab ország Akasa-krónikáját. Metatron elmondta, hogy ő gondolta ki Atlantisz Metatron felügyeli Énokhot, a bölcset és Szerafísz ötödik kísérletének elképzelését, amely létrehozta azBeyt is. Utóbbi a Vénuszról származik, és a Harmónia Aranykort. A korábbi négy gyászosan elbukott, amintés az Egyensúly negyedik sugarának mestere. Atlantisz­ az emberek diszharmóniába süllyedtek, és hatalomraban avatár pap volt, és a Fehér Láng őre. Szerafísz Bey vágytak. Ez alkalommal Metatron úgy d ö n t ö t t , hogyAz Egyiptomi néven ismert, mert Atlantisz bukásakor azok, akik a maradék atlantiszi szigeteket benépesítet­Metatron arkangyallal és angyalaival dolgozott a pira­ ték, üres kézzel indulnak útnak, ami együttműködésremisok építésén, ahol tanításait egy negyedik dimenziós készteti őket, és arra, hogy együtt teremtsenek közössé­szinten elrejtették. get. Ezt az ellenőrzött kísérletet Metatron felügyelte Kumekával. Ők adtak tanácsot az Intergalaktikus Ta­ Metatron kockája nácsnak, akik a részletekről gondoskodtak. A Discover Atlantis című könyvben kimerítően leírom, hogy AranyEz egy szent geometriai terv, amely az univerzumon Atlantisz rendkívüli kísérletét hogyan szervezték meg,belüli kozmikus kapcsolatokat mutatja. Azon alapul, és az hogyan fejlődött az egyetlen földi mennyországhogy m i n d e n egyes dolog kölcsönösen kapcsolatban időszakává, amely valaha létezett ezen a bolygón.áll egymással, és háromszög alakzatot mutat. Az alap­ Amikor végeztem az írással, leejtettem a jegyzetfüze­egység a háromszög, amely nagyon erős és szilárd. Ha temet a padlóra, az ágyam mellé, ahol megpillantottamtizenkét hely, bolygó vagy ember kapcsolatban áll egy- Metatron egy orbfotóját! Mellette volt az egyik egyete- 240 241
  • 2032 ÉS AZUTÁN METATRON ARKANGYALmes angyal, Purlimiek, aki a természet birodalmát fel­ GYAKORLAT:ügyeli. Biztosan nem voltak ott, amikor lefeküdtem! írj Metatron arkangyalnak!Azt hiszem, hogy a két orb-kártya azért bukkant fel,hogy emlékeztessen: a végső kísérlet elsősorban azért Gondoskodj róla, hogy legyen nálad papír és íróeszköz. Mi­volt olyan sikeres, mert az állampolgárok nagyon szo­ nél több koncentrációt és szenvedélyt viszel bele, annál ké­rosan együttműködtek a természettel. zenfekvőbb lesz a válasz. 1. Ha teheted, gyújts gyertyát a Metatron arkangyallal való Metatron narancssárga és arany köpenye összekapcsolódásért. 2. Ülj nyugodtan, és néhány percig gondolj Metatron ark­A bevezetésben említettem, hogy e könyv írása közben angyalra.megkaptam Metatron narancssárga és arany köpenyét. 3. Lélegezz magad köré egy gyönyörű arany színt, majd pi­Metatron m o n d t a nekem, hogy amint az ember meg­ rosat, majd világos narancssárgát. Hagyd a színeketkapja a köpenyt, nem kell felvennie, mert o n n a n t ó l együtt kavarogni, amíg tündöklő narancssárgában nemkezdve mindig nála lesz. Elvenni sem lehet. Az illető fő­ fürdesz.pappá vagy főpapnővé válik, és ennek a megtisztelte­ 4. A lapra írd a következőt: „Kedves Metatron arkangyal!"tésnek az eléréséhez egy korábbi életében már annak 5. Köszönd meg neki, amit tett. Tégy fel neki bármilyen kér­kellett lennie. Most a bolygó teljes múltjából visszatér­ dést. Kérd meg, hogy gyakrabban lépjen veled kapcso­nek a főpapok és a főpapnők. latba. Mondd el neki, amit akarsz. Metatron hatalmas lény. Annyi energiája és hatalma 6. Ezután írd alá: „Szeretettel: (a neved)".van, hogy az univerzumban m i n d e n ü t t érezhető egypillanat alatt. Ha viseled a köpenyt, téged is mindenütt Azzal is elégedett lehetsz, ha csak megírod a levelet,éreznek. Azt m o n d t á k nekem, hogy a köpenyt mindig és egy biztonságos helyen tartod, vagy el is égetheted,részvéttel kell használni. Ha kihúzod magad, és kap­ tudván, hogy kellő időben választ kapsz majd valami­csolatban állsz az éggel és a földdel, a szíved pedig nyit­ lyen m ó d o n az arkangyaltól. Azt is megteheted, hogyva áll, hogy az emberek érezzék, megközelíthető vagy, fogsz egy másik lapot, és felkészülsz a válaszra. Ebbenakkor a köpeny automatikusan teszi a dolgát. az esetben a lapra írd a következőt: „Kedves (a neved)!" Ezután tedd a toll hegyét a papírra, és hagyd, hogy a válasz átáramoljon rajtad. Ne cenzúrázd. Csak írd le, ami jön, még ha meg is lepődsz a kapott útmutatástól vagy információtól. Ha tele van fénnyel, hasznos és 242 243
  • 2032 ÉS A Z U T Á Nszeretetteljes, bízz abban, hogy Metatron arkangyaltól 38. FEJEZETjött. Ha nem, akkor nem egy angyalra hangolódtál, te­hát fejezd be, és semmisítsd meg a levelet. Vallás és spiritualitás Miután ezt megírtam, megkérdeztem Metatront,örülne-e, ha mindenki írna neki. Egyetlen szóval vála­szolt: „Igen!" A VALLÁS ÉVEZREDEKEN KERESZTÜL megosztó erő volt. A Forrás egy örökkévalóságon át küldte az arkangyalokat és a nagymestereket, akik a szeretetet, a megbocsátást és az Egységet tanították, hogy megvi­ lágosítsák a világot. Tanításaikat később követőik egói eltorzították, akik a félelem és a korlátozás terjesztésével akartak irányíta­ ni. A vallások mégis sok jót tettek. Vigaszt és reményt nyújtottak a tömegeknek egy olyan időszakban, ami­ kor tudatosságuk zárva volt a valódi spiritualitás előtt. 2032-re a világ egésze túljut majd a dogma korlá­ tain. A spiritualitás egyesítő és örömteli fény lesz minden nemzet között. A spiritualitás csak szeretetről és összetartozásról szól. Gyógyít, felhatalmaz és ihletet ad. Az isteni szikrát keresi mindenki szívében, és lángra lobbantja. Ez lesz az új Aranykor vezető ereje. Mariel és Lavender arkangyalok, akik a lélekcsillag- csakrát felügyelik, segítenek lelki szinten m i n d e n k i t 244 245
  • VALLÁS ÉS S P I R I T U A L I T Á S 2032 ES A Z U T Á Nbefolyásolni a bolygón, hogy inkább a spiritualitásra A vallás a múlté lesz?törekedjenek, semmint a vallásra. Nem. Minden vallás gyönyörű, szeretetteljes esszenciá­ Elfogadás ja megmarad, csak az azt körülvevő dogma foszlik szét. A szeretet az a ragasztó, amely összetartja a kozmoszt,Egy mély, belső szinten mindenki kedves, szeretetteljes, és ez a spiritualitás alapja. Előre örülhetünk egy olyanboldog, nagylelkű, őszinte, derűs, magabiztos, barátsá­ világnak, ahol a közösségeken belül és a közösségekgos és bizakodó akar lenni. Ha csak egy gondolattal is között spiritualitás van. Néha úgy tűnik, hogy egyedülítélkezel a másik ember fölött, vagy kritizálod, akkor az mi, emberek vagyunk azok, akik ezt még nem értikillető ezt érzékeli és reagál. A szívéhez vezető hidat fel­ meg teljesen.vonja, és védőpajzsot tart a támadás nyilai ellen. Azítélkezésedtől való félelem arra készteti, hogy páncélt Elementál-szeretetöltsön. A harmadik dimenziós paradigmában gyorsan elíté­ Éppen ennek a könyvnek a befejezésénél tartottam,lünk és kritizálunk, és a következmények láthatók a sze­ amikor elmentem a közeli erdőbe sétálni. Megálltam,mélyes és nemzetközi kapcsolatokban. De amint a sze­ hogy megcsodáljak egy nyírfát, és megnézzem, van­retet ötödik dimenziós szemével nézünk, t u d a t á b a n nak-e ott elementálok.vagyunk mások érzéseinek. Nincs semmi rejtegetniva- Ekkor egy elementál ugrott le a fáról. Körülbelülló, mert látjuk az aurájukat, ahol minden érzelem fel­ 120 cm magas, zöld és vékony alak volt, és hetykén sé­tárul. Megértjük mások fájdalmát és küzdelmük útját, tált mellettem. Meg kell mondanom, azt gondoltam,tehát arra törekszünk, hogy szeretettel és elfogadással egy zöld tündérrel találkoztam.támogassuk őket. Ha tisztelettel, elfogadással és szere­ Telepatikus úton megkérdeztem tőle, mit tesz aztettel közelítünk valakinek a belső kastélya felé, bizton­ emberekért. Széttárta a karjait, kitárta a szívét,ságban fogja érezni magát, és beenged. amely valami hihetetlen módon ragyogott a fénytől, Az új spiritualitás a meggyógyult és nyílt szív spiri- és ezt felelte: „Mindent."tualitása lesz. Mindenki barát lesz. Ekkor mindannyian Amikor arról kérdezgettem, hogyan viszonyul az ökapcsolatban állunk majd a kozmikus szívvel. Az ered­ faja az erdőben élő más elementálokhoz, oldalról pil­mény belső, nemzetközi és intergalaktikus béke. lantott rám, és így válaszolt: „Egyek vagyunk - és mások vagyunk." 246 247
  • 2032 ÉS AZUTÁN VALLÁS ÉS S P I R I T U A L I T Á S Vagyis hogyan látod az embereket? - folytattam a GYAKORLAT: kérdezősködést. Ismét rám pillantott, mintha megle­ Vizualizáció a feltétel nélküli szeretet gyakorlására pődött volna a kérdéstől, és ezt mondta: „Egyek va­ gyunk - és mások vagyunk." 1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan lehetsz. Kisétált velem az erdőből, egy darabig még együtt 2. Ha lehetséges, gyújts gyertyát. jött velem az úton, majd visszafordult. Utána kiáltot­ 3. Hunyd le a szemed, és lélegezz kényelmesen, amíg azt tam (telepatikusan): „Mi a neved?" „Gobolino - ki­ érzed, hogy igazán ellazultál. áltott vissza, és nevetett. - Kobold vagyok." 4. Képzelj el egy magas, gyönyörű, hófödte hegyet ma­ gad előtt. Nem tudom elfelejteni ezt a furcsa beszélgetést, il­ 5. Az őrangyalod veled van, és fogja a kezedet. letve a szeretetet, amely ebből az elementálból áradt. 6. Könnyedén, kényelmesen felvezet a hegytetőre. Itt an­ A koboldokon is tűnődtem, mivel rossz hírük van. gyalok vesznek körül benneteket, akik a szeretetről és Később megkérdeztem Kumekát, aki elmondta ne­ az örömről énekelnek. Csak béke és elfogadás van. kem, hogy a koboldok ötödik dimenziós föld-elemen- 7. A hegyről letekintve a világ minden népét látod. Vedd tálok, akik hatalmas szívközpontot és szeretetre való észre, hogyan tartja őket vissza a dogma, az ego és a képességet fejlesztettek. félelem. Milyen magasra jutnak az emelkedőkön? 8. Küldj le nekik - mindenkinek - feltétel nélküli szerete­ Számomra az a k o b o l d gyönyörűen összefoglalta a tet, és fogadd őket örömmel, hogy magasabbra jussa­jövő spiritualitását. nak az Egységbe. 9. Figyeld meg, mi történik, amint az Egység tiszta fénye füröszti őket. GYAKORLAT: 10. Kérd az angyalokat, hogy segítsék őket a megértésben, Nyisd meg a szívközpontodat! és mondj köszönetet ezért. 11. Ezután nyisd ki a szemed, és térj vissza a szobába.Bárhol is légy, akár sétálsz valahol, az autóban ülsz, kertész­kedsz vagy házimunkát végzel, nyisd meg a szívközponto­dat. Képzeld el, hogy fénytől ragyog. Ezután küldj fényszá­lakat mindenkihez és mindenhez, amíg mindent összeköt aszeretet. 248 249
  • MEGVILÁGOSODÁS 39- FEJEZET képes meggyógyítani magát lelki szinten, ha igazán akarja. Képes irányítani a testi funkcióit és uralni a kör­ Megvilágosodás nyezetét és a körülményeket. Ami a legfontosabb, hogy a pillanatban él, a múlttal kapcsolatos harag vagy a jö­ vőjével kapcsolatos félelem nélkül. Nincs hibáztatás, csak a tudás, hogy az isteni tervben minden jól van. Ezzel szemben a felemelkedés egy cselekvési állapot, amikor a lélek és a m o n á d fényéből aktívan többet vonzunk be a fizikai testbe. Ez emeli a tudatosságot, ki­ A megvilágosodás olyan létállapot, amelyben a tu­ terjeszti a spirituális tudatosságot, és lehetővé teszi a fi­ datosság kiterjed, hogy magába foglaljon minden zikai változásokat. A megvilágosodás és a felemelkedés létezőt, és így az ember mindent látóvá és minden­ megtörténhet egyszerre, bár nagyon gyakran először tudóvá válik. A 2011. november U-i és 2012. de­ a megvilágosodás következik be. cember 21-i kozmikus pillanatokban a bolygóra Ha hirtelen megvilágosodsz valamivel kapcsolatban, érkező energiák hatalmas lehetőséget nyújtanak a akkor előrehaladsz a megértésben. Abban a pillanatban teljes vagy részleges megvilágosodásra. a spirituális fejlődésed rohamosan felgyorsul, és a meg­ világosodásod szintje kiterjed. A következő húsz év során más lehetőségek is nyíl­nak, amikor a kozmikus energiák mindenkit megsegí­ A harmadik szemtenek a megvilágosodás útján. Arra ösztönöznek, hogyfordítsd javadra ezeket a különleges alkalmakat. A harmadik szem a mindent látó, mindent tudó szem­ Amikor Atlantisz papnői eljárták a hét fátyol táncát, ként ismert. Valójában még teljesen megvilágosodot-akkor jelképesen azt jelenítették meg, ahogyan e fáty­ tan sem m i n d e n k i tisztánlátó, még akkor sem, halak fellebbennek a harmadik szemről. A táncot az isteni „tud". A megvilágosodás felé vezető út az illúzió hétnőiség tiszteletére lejtették. Amikor Atlantisz összeom­ fátylának eltávolítását jelenti.lott, a tudást Egyiptomba és Görögországba vitték, A hetedik, a harmadik szemtől legtávolabb eső fáty­ahol a spirituális megértés hiánya fokozatosan a sze­ lat kell elsőként eloszlatni. Azonban el is vékonyíthat­xuális csábítás kifejezésévé alacsonyította. juk a többit, mielőtt végül elengedjük, hogy könnye­ Ha valaki teljesen megvilágosodott, akkor megha­ dén tűnjenek el, t r a u m a vagy nehéz beavatás nélkül.ladja az alacsonyabb szintű korlátokat, tehát például A kozmikus fény pillanataiban vagy speciális meditá- 250 251
  • 2032 É S A Z U T Á N MEGVILÁGOSODÁSciók segítségével könnyebb eltávolítani őket. Az is le­ A hatodik fátyolhetséges, hogy egy reggel azzal az érzéssel ébredsz,hogy a dolgok egészen mások. Új szemmel látod a vilá­ A világban sokan nem ismerik fel, hogy más dimenzi­got. Ebben az esetben lehetséges, hogy éjszakai spiritu­ ók is összefonódtak a mienkkel. Csak azt fogadják el,ális utadon elengedtél egy fátylat. amit látnak, hallanak és éreznek. A sárga színű hatodik Bár a megvilágosodás a harmadik szem feladata, egy fátyol akkor foszlik szét, amikor elfogadod, hogy léte­másik csakrádban is lehet olyan akadály, amelyik befo­ zik egy világ a fizikáin túl is. Felismered, hogy holtaklyásolja a harmadik szemedet, mert minden m i n d e n ­ szellemei vannak közöttünk, valamint angyalok, tün­nel összefügg. dérek és más lények. E fátyol eltávolítása érdekében hinned és bíznod kell a szellemvilágban is. Mélyen be­ lül t u d n o d kell, hogy a többi birodalom képes és haj­ Az illúzió hét fátyla landó segíteni neked. A hetedik fátyol Az ötödik fátyolEz a fátyol van a legtávolabb a harmadik szemtől, és en­ Ez a rózsaszín fátyol csak akkor foszlik szét, ha feltételnek kell elsőként szertefoszlania. Amikor ráébredsz a nélküli szeretetet hordozol a szívközpontodban min­lelkedre, és felismered, hogy felelős vagy saját egyéni denki iránt. E fátyol eltávolítása gyakran beavatásokkalutadért, szertefoszlik a piros színű hetedik fátyol. Ez jár, mert elengedhetetlen a mély megbocsátás minden­történik, amikor végül elengeded az áldozattudatot, kinek, aki valaha megbántott b e n n ü n k e t . Továbbá aztöbbé nem hibáztatsz másokat, és nem vetíted ki rájuk egész világot, még a leggonoszabb embereket is a szere­a dolgokat. Ez az a stádium, amikor átveszed az ural­ tet szemével kell látnunk. Fel kell készülnünk arra,mat az életed fölött, és ahelyett hogy azt m o n d a n á d : hogy imádkozzunk azokért, akiknek ártottak, valamint„Szegény én. Olyan szerencsétlen vagyok", megkérde­ azokért, akik ezt okozták, mert felismerjük, hogy egyzed magadtól, miért vonzottad be azokat a körülmé­ magasabb szinten mindenről már előzőleg megálla­nyeket vagy eseményeket az életedbe, és elkezdesz dol­ podás született. Ez annyit tesz, hogy isteni szemmelgozni magadon, hogy megváltozz. Amint átalakítod nézünk.magad, a külső körülményeknek tükrözniük kell ezt, ésaz életed kielégítőbbé válik. 252 253
  • 2f>32 ÉS A Z U T Á N MEGVILÁGOSODÁS A negyedik fátyol E fátyol elengedéséhez azt is fel kell ismernünk, hogy a természet hihetetlenül erős, szeretetteljes és fo­Ezt a kék fátylat akkor engeded el, amikor tiszteled, be­ gékony. Azt szoktuk m o n d a n i , hogy az embereknek,csülöd az állatokat, a természetet és az elementálok bi­ akikre a növények jól reagálnak, érzékük van a kertész­rodalmát, és dolgozol velük. Ez nem jelenti azt, hogy kedéshez. Valójában ezek az emberek együtt éreznekfizikailag kell gondoskodnod háziállatokról vagy más a természettel, amely bőséggel megjutalmazza őket.állatokról, de azzal jár, hogy teljesen megérted, hogy A virágok magas frekvenciájú fényt sugároznak.minden egyes állat azért van itt a Földön, hogy tapasz­ Amikor egy ember meghal, virágokat viszünk a teme­taljon és tanuljon, éppen úgy, mint mi. tésre, mivel az angyalok képesek elvinni azok esszen­ Minden állatnak lelke van. Vannak, akik egy cso- ciáját, hogy segítsék az elhunyt szellemét. Az angyalokportlélek részei, és mindannyian a megvilágosodás és arra is használhatják a virágok esszenciáját, hogy a gyá­a felemelkedés felé vezető saját útjukat járják. Néhá­ szolókat segítsék. A virágok által hordozott fény képesnyan, mint például a kutyák, azért testesültek meg, meggyógyítani a betegeket vagy a boldogtalan embere­hogy az emberek társai és barátai legyenek. Az egyez­ ket, ha helyesen irányítják azt.ségben a mi részünk az, hogy g o n d o s k o d u n k róluk, Az a legfontosabb, hogy dolgozzunk a természettel.tiszteljük őket és t ö r ő d ü n k velük. Más állatok, mint A természetet felügyelő egyetemes angyal Purlimiek,például a házi macskák és a nagymacskák azért testesül­ aki csodálatos, lágy, zöldeskék színt sugároz.tek meg, hogy pszichikusán védelmezzék az embereket Sok elementál és természeti szellem van, akinek sze­és a bolygót olyan entitásoktól és negatív energiáktól, repe van a természet működésében, például a tündérekamelyek árthatnak nekünk. Azok a teremtmények, virágokról gondoskodnak, a tündék a fákat segítik,amelyeket megeszünk vagy levadászunk, azért érkez­ a zöld tündérek pedig a talajjal dolgoznak. E szellemeknek, hogy megtapasztalják az életet a harmadik dimen­ közül sokan (de n e m m i n d ) csak egy elemből állnak:zióban, nem pedig azért, hogy az emberek megegyék földből, levegőből, tűzből vagy vízből. Az illúzió ne­őket vagy vadásszanak rájuk. gyedik fátylának szétoszlatásához meg kell értenünk Arra kérnek bennünket, hogy meditáció során be­ annak hasznát, ha az elementálokkal dolgozunk - pél­széljünk az állatok szellemével, és tiszteljük őket. Azt is dául, amikor megkérjük őket, hogy segítsék a növé­m o n d h a t o d a szellemednek, hogy éjjel látogasson meg nyek növekedését.embereket, például beszéljen gazdák szellemével - akikbaromfikkal vagy más állatokkal foglalkoznak - állataik Amikor csigák ették a frissen illtetett borsómat, csiga­magasabb céljáról. Ez végül beszivárog majd a tudatukba. mérget akartam elszórni. Kumeka nem volt elragad- 254 255
  • 2032 ÉS A Z U T Á N MEGVILÁGOSODÁS tátva ettől. Arra kért, hogy beszéljek a teremtmények­ meg, amikor képes vagy belelátni a kozmoszba és meg­ kel, de mondtam, hogy ezt már megtettem, és nem érteni, hogy minden összefügg, a fák, a csillagok, az ál­ hallgattak rám. így azt javasolta, kérjem meg a csi­ latok, a sziklák - minden. Képesnek kell lenned, hogy gák birodalmával dolgozó elementálokat, hogy be­ a lelki szemeid előtt lásd ezt. széljenek velük, hogy más dolgokat egyenek meg, eset­ Amint teljes mértékben megérted az egyetemes leg ajánljak fel egy növényekkel borított területet Metatron-kockát, amely leírja minden dolog kölcsönös számukra. Azt mondta, hogy néhány növény áldozat­ összekapcsolódását, arra kérnek, hogy emeld a magas­ ként ajánlja fel magát, mert ezáltal növekszik. Azt ba, hogy összehangolódjon az érintett bolygókkal, és mondta, ültessem el a palántát, áldjam meg és törőd­ hagyd dolgozni azt a tudatosságunkban. jek vele, és kérjem meg az elementálokat, hogy gon­ Ez az utolsó fátyol, amelyet el kell távolítani, amíg fi­ doskodjanak róla a legfőbb jó érdekében. így tettem, zikai testben vagy. Ha szertefoszlott, teljesen megvilá­ és a zöldségeskertem kivirult. gosodtál. Arra is megkérhetjük az elementálokat, hogy beszél­ Az első fátyoljenek az állatok felsőbb céljáról azokkal, akik rosszulbánnak velük. Ez a kristálytiszta fátyol van a legközelebb a harmadik szemhez. Ez az utolsó, amelyet el kell távolítani, de ez A harmadik fátyol csak a halálod után következik be, ha készen állsz. Ha ezt a fátylat eltüntetted, a mennyországban vagy a he­Ez a sötétkék fátyol automatikusan szertefoszlik, ha ösz- tedik dimenzióban vagy. Ha megvilágosodott lénykéntszekapcsolódsz az angyalok birodalmával és más boly­ éled az életed, ez a fátyol a halálodkor szertefoszlik. Degókról származó, hasonló lényekkel, mint a vezetőm­ még ekkor is lehetséges, hogy próbára tesznek. Kume­mel, Kumekával vagy a zene mesterével, Fekormmal. ka azt a példát említette, amikor felkérnek egy másikSétálj köztük, és élj velük, hogy életed szerves részévé megtestesülés vállalására! Ha ellenállsz, az első fátyladváljanak. nem foszlik szét. Amíg még a testedben vagy, e fátyol elvékonyodása- A második fátyol kor megtapasztalhatod néhány pillanatra a létezést eb­ ben az égi dimenzióban.Ez az ibolyaszínű fátyol akkor foszlik szét, amikor el­éred az egyetemes tudatosságot. Ez akkor történik 256 257
  • 2032 ÉS A Z U T Á N MEGVILÁGOSODÁS A kedvenc nagynéném, Gwendy temetésének reggelén ibolya láng, Krisztus vagy Mahátma arany sugara rend­ úgy ébredtem, hogy arra számítottam: szomorúnak szeres használat révén felgyorsíthatják az utadat. A vi­ fogom érezni magam. De ragyogtam. Szó szerint úgy zualizációk az átalakulás egyik nagy kulcsát jelentik. éreztem, mintha arany fény áradna belőlem. Nyil­ Vizualizáld, amint megnyílik a szíved, az utad arany, vánvalóan látszott rajtam, mert egy unokatestvérem vagy bármit, amire szükséged van célod eléréséhez. azt mondta, sugárzó vagyok. Másvalakinek elállt a lélegzete, amikor beszélgettünk, és így szólt: „Iste­ Hogyan segítik az egyszarvúak nem. Te ragyogsz." a megvilágosodásodat? A nagynéném szelleme egyszerűen nem volt ott a temetésén. Senki sem érzékelte őt. Kumeka azt mond­ Az egyszarvúak olyan megvilágosodott lények, hogy ha ta, abban a pillanatban elhagyta a Földet, amikor ki­ nyitott szívvel ránézel egy egyszarvú-orbra, az automa­ költözött a testéből, és hogy Azariel arkangyal, a ha­ tikusan eltávolítja majd a következő fátylat a harmadik lál angyala árasztott el engem fénnyel a nagynéném szemed elől. Az egyszarvúak ekkor beleegyeznek, hogy temetése napján, hogy rajtam keresztül megmutassa veled maradjanak és segítsenek neked eltávolítani min­ másoknak, hogy van élet a halálon túl. Ez egy hetedik den m e g m a r a d t fátylat, amíg csak szét nem foszlik a dimenziós élmény volt. második is, vagyis az utolsó, amelynek még a fizikai testben kell szétfoszlania. Hogyan érjük el a megvilágosodást? Azariel arkangyal segíti az egyszarvúakat ebbenA legfontosabb, hogy tiszta szándékkal éld az életedet, a vállalkozásukban. Kérlek, végezd el a követke­és m i n d e n pillanatban foglald el magad. Nem lehetsz ző vizualizációt tisztelettel és jelentőségteljesen.megvilágosodott, ha nem vagy földelt, és nem vagy va­lóban jelen. Figyeld a gondolataidat és a szavaidat, ésmindenkiben lásd meg az istenit. GYAKORLAT: Minden spirituális tanulmány segíteni fogja az uta­ Egyszarvú-vizualizáció a fátylak szétoszlatásáhozdat, ha eltökélten és koncentrálva végzed. Ilyenek le­hetnek az imádság, a meditáció, a megidézések, a meg­ 1. Tárd ki a karodat a világ előtt.erősítések, a határozatok, a mantrák éneklése, a jóga, 2. Emlékeztesd magad, hogy bámulatos isteni lény vagy.a csendes szemlélődés vagy valamilyen más, általad vá­ 3. Énekeld a „maaah" hangot háromszor, azzal a szándék­lasztott mód. Bizonyos energiák, mint az arany és ezüst kal, hogy megnyisd a szívedet. 258 259
  • 2032 ÉS AZUTÁN MEGVILÁGOSODÁS4. Nézz egy egyszarvú-orbra (lásd a 288. oldalt). gát és a félelmeit. Nyisd meg a szívedet e belső gyerme­5. Képzeld el, hogy egy nemes egyszarvú áll előtted. En­ ke előtt, és add meg neki a szeretetet és elfogadást, gedd, hogy a szarvából érkező fény megérintse a harma­ amire szüksége van. dik szemedet. Vizualizáld, hogy a következő fátylat hát­ 6. Keresd meg az esszenciája fényét és tiszteld azt. rahúzzák, mint egy függönyt. 7. Pillantsd meg a lelke színeit, a hatalmas felsőbb énjét,6. Mondj köszönetet az egyszarvúnak, hogy odajött hoz­ amely mindent szeret. zád, és dolgozott veled a fátylak szétoszlatásan, amíg el 8. Mondj köszönetet azért, hogy megvilágosodáshoz segí­ nem éred a teljes megvilágosodást. tett téged. 9. Amikor kinyitod a szemed, figyeld meg, hogyan érzed magad. Az ellenkező nemmel való megvilágosodáshoz A második fátyolhozHa nő vagy, és megvilágosodott akarsz lenni férfiakkal, Vizualizáld, hogy mindent fény köt össze: a csillagokatakkor méltányold az általuk hordozott energiát. Fo­ és a bolygókat, a fákat és a növényeket, a sziklákat ésgadd el esszenciájukat, és lásd a lelküket. Ha férfi vagy, a kavicsokat, az embereket és az állatokat, a halakat ésakkor hasonlóképpen egy nővel végezd ezt. a rovarokat. GYAKORLAT: GYAKORLAT: Vizualizáció a mindent összekötő kapcsolat Vizualizáció az ellenkező nem esszenciájának meglátásához meglátásához Ülj le vagy feküdj le a füre egy tiszta, csillagos éjszakán, és1. Keress egy helyet, ahol kényelmesen és zavartalanul le­ vizualizáld a kapcsolatokat a kozmosz minden részében, hetsz. majd lásd, hogy a Földön minden egyes dolgot és embert2. Gyújts gyertyát a szándékodhoz, hogy megvilágosodj az fény köt össze. ellenkező nemmel kapcsolatban.3. Megvilágosodott szemmel láss magad előtt valakit. A várakozások szerint 2032-re az emberek több mint4. Méltányold az energiáját, a minőségeit. 70 százaléka megvilágosodott lesz.5. Lépj kapcsolatba a belső gyermekével. Ehhez egy sebez­ hető háromévesként képzeld el őt. Érezd az ártatlansá- 260 261
  • BŐSÉG ÉS MANIFESZTÁCIÓ 40. FEJEZET 2. Manifesztáció a harmadik dimenzióban Ha kételkedés nélkül és nagy odafigyeléssel koncent­ Bőség és manifesztáció rálsz valamire, annak meg kell történnie. Aktiválod a manifesztáció spirituális törvényét, mely viszont ha nem a legfőbb jó érdekében történik, akkor kar­ mát teremtesz, mivel a dolog nem a bolygó javára szolgál. A harmadik dimenziós világban az emberek az igényeikre koncentrálnak, nem pedig a szükségle­ teikre. Ez azt jelenti, hogy a harmadik szemedet in­A bőség a szeretettel és boldogsággal, sikerrel és jó­ kább mentálisan használod azáltal, hogy vágyakramóddal való sodródásról szól, tudván, hogy ez mindig koncentrálsz, mintsem spirituálisán, a legfőbb jó ér­áramlani fog az életedben, és az univerzum szeretett dekében. Ez lezárja a harmadik szemet és visszatartgyermekeként megérdemled. téged a megvilágosodástól és felemelkedéstől. Ez a Az irányítás iránti szükségletük miatt a vallások törté­ legutóbbi időkig nem volt probléma, mivel kevesennelmileg támogatták az önbecsülés hiányát, amely el- értették meg a manifesztáció erejét ezen a m ó d o n .szegényíti a szellemet, valamint szegénység-tudatot és Most azonban a harmadik dimenziós manifesztá-hiányba vetett hitet eredményez. A spirituális emberek cióról szóló könyvek megjelenésének eredménye­tudják, hogy egy gazdag univerzumban élünk, ahol ként sokan olyan mértékben teszik ezt, hogy az mármindenkinek jut elég. 2032-re a bőség-tudatosság maga­ visszatartja a bolygó fejlődését. Kérj a legfőbb jó ér­sabb frekvenciája elpusztítja az alsóbbrendű félelmeket. dekében, u t á n a pedig kérd Mihályt, hogy minden köteléket vágjon el. Ha a legfőbb jó érdekében kérsz A bőség és manifesztáció kulcsai valamit, akkor az angyalok ö r ö m m e l elhozzák neked azt vagy valami jobbat.1. A kérés ereje Az angyalok mindig veled vannak, segítenek téged, 3. Manifesztáció az ötödik dimenzióban véletlenszerű egybeeséseket teremtenek, ajtókat nyit­ Az ötödik dimenzióban csak az érdekel bennünket, nak, és megsúgják, melyik a legjobb előrevezető út, hogy minden Létezőt szolgáljunk. Tehát a kéréseink de kérned kell. Nem szegülhetnek szembe a szabad ilyen súlyúak. Boldogan elengeded a dolgot, ha az akaratoddal azáltal, hogy olyan dolgokat hoznak ne­ nem szolgálja mindenkinek a legfőbb javát. A tuda­ ked, amiket nem kérsz. tosság tiszta áramlásának e szintjén minden mani- 262 263
  • 2032 ÉS A Z U T Á N BŐSÉG ÉS MANI FESZTÁCIÓ fesztáció mindenki érdekében történik. Ekkor a kon­ radt az előléptetésekből, még akkor is, ha hatékony centrációnk mindenféle jómódot és bőséget eredmé­ volt a munkájában. Arra emlékeztettem, hogy így nyez egy istenien megfelelő m ó d o n . Ha így járunk el, akadályozza saját magát. Nem értette meg, hogy akkor nem keletkezhet karma a gondolatai mekkora erővel rendelkeznek, de elma­ gyaráztam neki, hogy azok energetikailag szem­4. Válj le a kollektív tudattalanból származó hiedel­ beszegülnek a főnökével, akit meg természetesen ta­ mekről, vagy emelkedj azok fölé szított mindez. Arra kértem, vizualizálja, hogy A kollektív tudattalanban rejlő hiedelmek olyanok, örömmel fogadja őt az irodában, de a nő ezt csak mint egy ragacsos pókhálókkal teli szürke felhő, kelletlenül tette, így egy hét múlva sem volt fejlődés. amely mindenkit behálóz a harmadik dimenzióban. Szerette az egyszarvúakat, és hirtelen azzal az ötlet­ Az egyének, a családok, a közösségek és az országok tel állt elő, hogy vizualizálja a főnökét, amint egy annyira belegabalyodtak, hogy nem látják az isteni egyszarvú hátán érkezik a munkába. Ezt képes volt fényt és nem találnak egy magasabb szintű nézőpon­ megtenni. Minden nap odaadóan elképzelte, amint tot. Mindannyian ugyanazt az alsóbbrendű valóságot főnöke megérkezik. Látta magát, amint mosolyog és látják. A közösség tele van haraggal, bűntudattal, bi­ virágokat ajándékoz a főnökének. Ez varázslatként zalomhiánnyal és félelmekkel. A legnagyobb a pénz­ működött. A nő energiája megváltozott a főnöke telenségtől való anyagi félelem és a képtelenség a bi­ iránt, és két héten belül előléptették. zalomra, mely szerint az univerzum támogatni fog bennünket. Annak érdekében, hogy készen álljunk Tehát szüntesd be az ellenállást, és mindig koncent­ az új Aranykorra, ideje elvágni m i n d e n köteléket a rálj arra, amit akarsz. kollektív tudattalannal, és a bőség angyala, Rafael arkangyal fényébe vagy az ötödik dimenziós tudatba 6. Tisztánlátás a következő lépéseddel, a céloddal helyezni azokat. vagy szándékoddal kapcsolatban Ha be akarsz hozni valamit az életedbe, fontos, hogy5. Elfogadni a bőséget, a jómódot és a szeretetet világos legyen, amit akarsz. Ha nem vagy benne biz­ Vizualizáld, amit akarsz, és ne aggódj amiatt, amit tos, ülj le nyugodtan, és kérd Gábriel arkangyalt, nem akarsz. Az ellenállás akadályozza a bőséget. hogy segítsen rájönni. Kérheted, hogy a szellemed álmodban látogasson el Gábriel arkangyal mene­ Beszéltem egy nővel, aki gyűlölte a főnökét, és nem dékhelyére Kaliforniába, a M o u n t Shasta hegyre, és tudott egy jó szót sem mondani róla. Mindig kima- e l m o n d h a t o d , hogy tisztánlátásra vágysz. Lehetsé- 264 265
  • 2032 ES A Z U T Á N BŐSÉG ÉS MANIFESZTÁCIÓ ges, hogy ezt egy ideig végezned kell, de ha teljesül magasabb szintű valóságodat. A megvilágosodás a kérésed, magabiztosan haladhatsz majd előre. kulcsairól a 40. fejezetben olvashatsz.7. Összehangolódás a lelki energiáddal Ha szakács akarsz lenni, de egy irodában dolgozol, GYAKORLAT: akkor nem vagy gazdag, mert nem hangolódtál ösz- Vizualizáció a bőség megidézésére sze a legfőbb igazságoddal. Ha gazdag vagy, akkor olyan munkát végzel, ami örömöt jelent a számodra. 1. Keress egy helyet, ahol ellazulhatsz és nyugodtan lehetsz. A világgazdaság azért omlik össze, mert a bolygó 2. Idézd meg Gábriel arkangyalt. Amikor érzed Gábriel fe­ spirituálisán magasabb sebességre kapcsol, és a fo­ hér fényét magad körül, gondolatban kérj megtisztítást gaskerekeknek szinkronban kell lenniük. Tehát a vi­ és tisztánlátást. Ülj néhány másodpercig, amíg elfoga­ lág gazdaságainak, a bankoknak, a pénzügyi szerve­ dod tőle a fényt. 3. Egy pompás spirituális hegy áll előtted. Vedd észre, mi zeteknek és a nagy cégeknek nagyobb frekvencián tart vissza téged. A bűntudat, a félelem vagy a harag kell mozogniuk, hogy lehetővé tegyék ennek meg­ szürke golyókként tapadhatnak rád, de az is lehetséges, történtét. Jelenleg nem a legfőbb jót szolgálják. hogy valami más tart vissza. 4. Vágd le a szürke golyókat és alakítsd át őket Arany és8. Erősítsd meg, hogy megérdemled a bőséget Ezüst Ibolya-lánggá. Abban a pillanatban, amikor elhiszed, hogy megér­ 5. Amint erőfeszítés nélkül felmászol a hegyre, belépsz a demled, a rezgésed automatikusan vonzani fogja kollektív tudattalan sötét felhőjébe. Légy tudatában a ra­ a bőséget hozzád. Ha kapsz valamit, de mélyen belül gacsos pókhálóknak, amelyek beborítanak téged. Sokan nem hiszed el, hogy megérdemled, akkor ismét ki estek ide csapdába veled együtt. fog folyni az életedből. Tehát szüntelenül erősítsd 6. Kérd Mihály arkangyalt, hogy vágja el a ragacsos szála­ meg, hogy megérdemled. kat. Amikor megteszi, végül szabadon ugrálhatsz. 7. Gábriel arkangyal egy gyönyörű, morajló fehér vízesés­9. Megvilágosodás hez vezet téged a megtisztításhoz. Hagyd, hogy a víz­ esés rád zúduljon és tisztára mosson téged. A megvilágosodás a bőséghez vezető igazi út. Amint 8. Most már visszaúsztak a felhők, és látod a hegytetőt is. az illúzió fátylai visszahúzódnak a harmadik sze­ Árad a napfény. medről, tisztánlátással és a koncentráció képessé­ 9. Egy aranyszínű, napfényben fürdő ösvény húzódik előt­ gével fogsz rendelkezni. A frekvenciád ötödik di­ ted. Vizualizáld, hogy te és sokan mások mind végigsé­ menziós lesz, és képes leszel kinyilvánítani a saját táltok az aranyösvényen, egymás kezét fogva. 266 267
  • 2032 ÉS A Z U T Á N BŐSÉG ÉS MANIFESZTÁCIÓ10. A hegycsúcson sok angyal várakozik. Az ötödik dimen­ 3. (rd alá a következőt: „Most ez vagy valami jobb megnyil­ zióban vagytok, és minden világos. Vizualizáld, amit vánul mindenki legfőbb javára." a legfőbb jó érdekében tenni akarsz. 4. Rajzolj egy nagy kék ollót, ami elvágja a madzagot. A kék11. Mondj köszönetet az arkangyaloknak a segítségükért. Mihály arkangyalt jelképezi, aki elvágja a manifesztáció- Majd lassan térj vissza ebbe a világba magaddal hozva hoz fűződő kötelékedet. a bőség energiáját, és nyisd ki a szemed. 5. Képzeld el, hogy léggömböd felszáll a levegőbe, és az angyalok elviszik azt a magasabb szintű birodalmakba. GYAKORLAT: A weboldalamon, a www.dianacooper.com van egy Vizualizáció a bőség manifesztációjára bőség-léggömb, amit elküldhetsz egy barátodnak vagy1. Döntsd el, mit szeretnél megnyilvánítani a legfőbb jó ér­ a szeretteid egyikének. Ezek nagyon hatékonyak. Lát­ dekében. tam, amint angyalok és egyszarvúak viszik fel ezeket a2. Beszéld meg valakivel, vagy ha nincs senki, akivel beszél­ léggömböket, hogy energiát gyűjtsenek. hetnél, keress egy nyugodt helyet, és egyedül, de han­ gosan nyilvánítsd ki szándékodat3. Most képzeld el, hogy eltelt közben hat hónap. Nevezd meg a hónapot, és koncentrálj.4. Képzeld el, hogy minden, amit kértél, már megtörtént a fizikai valóságban.5. Beszélj is lelkesen úgy, mintha már hat hónappal később a kívánságod megvalósult volna. Ez segít összehangolni a rezgésedet annak a rezgésével, amit akarsz. GYAKORLAT: Valósítsd meg a bőséget egy léggömbbel1. Rajzolj egy arany-, kék- vagy rózsaszínű léggömböt, leló­ gó madzaggal.2. A léggömbbe írd bele, mit akarsz megnyilvánítani. 268 269
  • A SZÁMOK JELENTŐSÉGE 41. FEJEZET 1 + 0 = 1. Ekkor az otthonodat az l-es kozmikus szám befolyásolja, mely az új kezdetek vagy az egyéniség és A számok jelentősége egyediség száma. A születési d á t u m o k ugyanezt az alapelvet követik. A lelked és a téged fénnyel elárasztó arkangyal ezért vá­ lasztotta ki a születési d á t u m o d a t olyan körültekintő­ en, mielőtt megtestesültél. Egész életedben az egyik kozmikus számra fogsz hangolódni, és annak a rezgése fog befolyásolni. Például ha valaki 1950. 03. 21-én szü­Arany Atlantisz idején Metatron arkangyal kinyerte letett, akkor a számokat a következőképpen adjuk ösz-a Forrásból a számok tudományát. Megtanította az em­ sze: 1 + 9 + 5 + 0 + 0 + 3 + 2 + 1 = 2 1 , majd 2 + 1 = 3 .beriségnek, hogy minden egyes számnak erőteljes koz­ Az illető a 3-as kozmikus rezgésének hatása alatt áll.mikus hatása van. A neved betűi is egy számhoz kötődnek, így nagy hatással van rád az, ahogyan hívnak. A szüleid - sok­ A számok kozmikus energiák. Minden egyes szám szor az édesanyád - megkapták a nevedet a lelkedtől, egy egyedi rezgést hordoz, ami hatással van rád, mielőtt megszülettél. Ez annyira fontos, hogy jófor­ amikor kapcsolatba lépsz vele. mán sosem választanak rossz nevet. Például a 9-es szám egy energiagömb, amely olyan Az alapszámok hatásafrekvenciát hordoz, ami lehetővé teszi, hogy megtör­ténjen a vég vagy a befejezés. Tehát ha ilyen házszámú 1 Ez a szám úgy befolyásol téged, hogy új dolgokbaházban élsz, akkor automatikusan ráhangolódsz a 9-es kezdj, illetve segíthet abban, hogy első vagy nagyonadóállomására. Amíg ott élsz, addig az életedre gyako­ egyéni, egyedi légy valamiben.rolt általános hatás az elvarratlan szálak elrendezéséről, 2 Ez úgy befolyásol téged, hogy együttműködésbena kapcsolatok gyógyításáról vagy akár a múltbéli életek dolgozz másokkal, vagy párban tégy dolgokat, illet­megtisztításáról fog szólni, anélkül, hogy tudatában ve keress egy lelki társat.lennél mindennek. Megtapasztalhatod a jelenlegi útke­ 3 Ez egy nagyon spirituális szám, amely a Szenthá­resésedet megelőző megelégedettséget. romság energiájával befolyásol téged. Segít stabilan Ha a házszámod 28, akkor a két számjegy össze­ tartani téged, hogy megalapozhasd magad és elérj aadódik: 2 + 8 = 10. Ekkor a 10-et ismét egyszerűsítjük: szellemig. 270 271
  • 2Q32 É S A Z U T Á N A SZÁMOK JELENTŐSÉGE4 Ennek a számnak komoly hatása van. Arra utal, Mesterszámok hogy egy erős alapra fogod építeni az álmaidat és a reményeidet, illetve az igazságot keresed és életre­ 11 Ez a hatalom száma. Arra kérnek téged, hogy vizs­ való vagy. gáld meg a helyzeteket és kapcsolatokat az életed­5 Ez a szám a bölcsesség egy szintjén rezeg, és képes­ ben. Vállalj felelősséget ezekért, és akkor megvál­ sé tehet téged arra, hogy látomásaid legyenek. Segít toztathatod őket, ha szeretnéd. a fejlődésre törekedni az egész életed során. 22 Ez az építőmester száma, más szóval arra utal, hogy6 Ez a szám a barátságosság hatását hozza, és a spiri­ ideje részt venned annak az életnek a megteremté­ tuális közösségre és feltétel nélküli szeretetre való sében, amit élni szeretnél. Tehát dolgozz pozitívan, törekvést a legmagasabb szinten. hogy megnyilvánítsd a látomásodat.7 Ez a szám úgy befolyásol téged, hogy gondolkodó 33 Ez a Krisztus-tudatosság száma, tehát ha ezt a szá­ légy, logikus, de ugyanakkor nyílj meg a felsőbb tu­ mot látod, az egy üzenet az univerzumtól, hogy datosság spirituális hatalma előtt. dolgozz a Krisztus-fénnyel.8 Ez a végtelen száma. Kiapadhatatlan lehetőségeket 44 Ez Arany Atlantisz rezgése, és arra ösztönöz téged, hoz, és legfőbb hatása a világ átalakulásának létre­ hogy hozd elő Arany Atlantisz energiáját az életed­ hozása. ben. Élj úgy, ahogyan ők éltek abban az időben az9 A kilences szám hatása, hogy ráébreszt téged a spi­ ötödik dimenzióban, h a r m ó n i á b a n és másokkal rituális látomásodra, a megvilágosodásra és az iste­ való együttműködésben, m i n d e n életformát tisz­ ni bölcsességre. Segít befejezni a tanulásodat egy telve és becsülve. bizonyos területen. 55 Ez Metatron rezgése. Arra ösztönöz téged, hogy emelkedj a világi értékrend fölé, és dolgozz Meta-Bizonyos mesterszámok önmagukban teljesek, a szám­ tronnal a magasabb megvilágosodásért. Tartsd ész­jegyek ilyen esetekben nem adódnak össze. Ezek a kü­ ben, hogy Metatron színe az aranynarancssárga.lönleges számok egy erőteljes rezgést hordoznak, és az Kezdj ráhangolódni és hallgass az üzeneteire.univerzum arra ösztönöz téged, hogy vedd észre ezeket 66 Fogadd el a szerepedet az univerzum egy részeként.a számokat, és kövesd azokat, mert erőteljes üzenetet Ha ezt a számot látod, akkor a r r a emlékeztetnek,hordoznak számodra. A vezetőid és angyalaid gondos­ hogy nem csak egy kis személyiség vagy a Földön.kodtak róla, hogy felfigyelj e számokra. Egy nagyszerű, kozmikus lény vagy, és képes vagy befolyásolni az eget. 272 273
  • 2032 ES A Z U T Á N A SZÁMOK JELENTŐSÉGE77 Ez a mennyország rezgése. Arra ösztönöz, hogy élj és 2 + 6 = 8, a végtelen száma, amely a világ átváltozta­ a felsóbb éneddel a hetedik mennyországban, va­ tásának lehetőségét is hordozza. Tehát úgy d ö n t ö t t e m , gyis töltsd a lehető legtöbb időt a Földdel, az an­ kikérem vezetőm, Kumeka véleményét, aki megerősí­ gyalokkal és mesterekkel, valamint a kozmosszal tette, hogy Byron rendkívül fényes és erős volt Arany összekapcsolódva. Ez egy felhívás a magasabb szin­ Atlantiszban, és azért testesült meg, hogy előrehozza tű megvilágosodásra. azt az energiát a világ számára.88 Ez a VAGYOK-jelenléted vagy m o n á d o d rezgése, Gyerekkorában talán az 8-as szám fogja befolyásol­ amely az Istentől származó eredeti isteni szikrád. ni, majd amint felnőtté válik, a szent 44-es szám foko­ Ez a szám arra sarkall téged, hogy olvadj össze a zatosan fénnyel árasztja el, hogy valódi nagysága és ké­ VAGYOK-jelenléted örök szeretetével. pességei érvényesüljenek.99 Tökéletesen megtanultad a Föld leckéit. Amikor Metatron kapcsolatba lépett velem, akkor kezdtem először felfigyelni arra, hogy a környékemen Ha egy számot megháromszorozva látsz, az ugyan­ milyen sok autó rendszámában szerepel az 55-ös szám.azt jelenti, mint a kettős szám, csak egy magasabb rez­ Ez igazán elég furcsa volt, mivel korábban egyszerűen so­gésen. Például a 333 arra ösztönöz, hogy dolgozz a sem vettem ezt észre. A digitális órák miatt az emberekKrisztus-tudatossággal, de egy magasabb szinten. figyelme a többszörös számokra irányul, és ezek néme­ Miközben ezt írtam, egy barátom társa kórházban lyike rendkívül hatásos. Valójában a szellem az univer­volt, hogy megszülje a fiukat. Andrew Brel, az - akkor zumtól érkező apró figyelmeztetésekként használja eze­még eljövendő - apa zenész volt. A babájuk 2009. má­ ket, és Kumeka a következő információkat adta róluk:jus 28-án született. Intuitíven összeadtam a számokat: 11 + 5 + 28 = 44, ami Arany Atlantisz rezgése. Amikor 03:03 - Most kezdenek a dolgok előrehaladni számodra.ezt e l m o n d t a m Andrew-nak, elállt a lélegzete. A vajú­ 0 4 : 0 4 - Ideje megszilárdítani egy tervet, majd együttdáshoz készített egy zenei összeállítást több tucatnyi szárnyalni vele.klasszikus albumból. Azonban a barátnője szüntelenül 06:06 - Gyűjts magad köré segítséget és együttműkö­arra kérte, hogy ugyanazt az albumot játssza le egymás dést, amire szükséged van.után többször is. Ez Andrew saját, „Golden Atlantis" 07:07 - Tekints a magasabb spirituális szempontjairacímű CD-je volt, tehát Byron a szó szoros értelmében annak, amit teszel.beleszületett Arany Atlantisz rezgésébe. 0 8 : 0 8 - Bízz a folyamatban, és kövesd az ú t m u t a t á s o ­ Ekkor rájöttem, hogy a 28-at általában egyszerűsí­ dat a jövőbe.tik, tehát az összeadás így néz ki: 2 + 9 + 5 + 2 + 8 = 26, 09:09 - Most véget ér egy időszak. 274 275
  • 2032 ÉS A Z U T Á N A SZÁMOK JELENTŐSÉGE10:10 - Valami új kezdődik, tehát készülj fel rá. 2032-re felismerik majd a számok valódi befolyáso­11:11 - Ez egy magasabb szinten jelzi az új kezdetét. ló képességét. Elérkezett az idő, hogy több energiát ér­ Ezt a számot évezredekkel ezelőtt jelölték ki a jünk el a csillagokból és bolygókból azáltal, hogy tisz­ kollektív tudatosságban, és a kozmikus pillana­ teljük a számaikat. tokban az új, magasabb rezgés 11 óra 11 perc­ kor fog bezúdulni. A számok és az azoknak megfelelő csakrák,1 2 : 1 2 - A tanítványi minőség száma. Arra utal, hogy helyek a bolygón, galaktikus kapcsolatok egy spirituális életmódban fegyelmezed önma­ és arkangyalok gad.13:13 - Fogadd el azt, aki vagy, és légy bölcs vezető.1 4 : 1 4 - Készülj fel a Krisztus-fény visszatérésére. Ha megkettőzve látsz egy számot, kettőzd meg a ha­tást és az energiát. Ha megháromszorozva látod, akkorháromszorozd meg a hatását. Minden egyes csillagnak vagy bolygónak van egy koz­mikus száma, és mind azért dolgoznak, hogy létrehoz­zák a harmónia szövedékét. Például a Föld száma a 3. 1. Szíriusz, Nap 2. Plejádok 3. Föld 4. Merkúr 5. Mars, Androméda 6. Tejút, Vénusz és Jupiter 7. Orion, Androméda 8. Neptunusz 9. Szaturnusz, Hold Jegyezd meg, hogy az Androméda az 5-ös és a 7-esszámmal rezeg. 276 277
  • 2032 ÉS A Z U T Á N 42. FEJEZET f Átkapcsolások, hogy visszahozzuk Atlantisz energiáját egy magasabb szinten ATLANTISZ ENERGIÁJA a csakráinkban szunnyad. El Ahol két galaktikus kapcsolatot említek, ott az első­ kell végeznünk a központok finomhangolását, hogy el­nek nagyobb ereje van, míg a második kisebb befolyás­ érhessük ezt az energiát. Az angyalok és egyszarvúaksal bír. segíteni fognak ebben. l.Az első átkapcsolás a megvilágosodás átkapcso­ lása. Az egyszarvúak segíteni fognak minden egyes embernek, akinek a szíve nyitva áll, szétoszlatni az illúzió fátylait, hogy elérhessék a megvilágoso­ dást. Erről részletes információ található a 40. fe­ jezetben. 2. Hívd be az egyszarvúakat az álmaidba, konkrét célokkal. Kérd meg őket, hogy dolgozzanak a ti­ zenkét csakráddal, a földcsillagtól felfelé haladva, hogy egy ötödik dimenziós frekvenciára hozzák azokat, és kérd meg az angyalokat, hogy közben minden egyes csakrához énekeljék el a megfelelő hangot. Egyik barátom, a hanggyógyító Diane Egby Edwards alapos kutatásokat és kísérleteket végzett a hangok- 278 279
  • 2032 ÉS A Z U T Á N ÁTKAPCSOLÁSOK, HOGY VISSZAHOZZUK ATLANTISZ ENERGIÁJÁTkai, különösen a hanggyógyítással kapcsolatosan. Azt goknak nevezik. Ezek végzik a gyógyítást olyan hatéko­mondja, hogy noha minden hang gyönyörű, a hangkö­ nyan. A C + G, amely a »tökéletes ötödik« néven is­zökről felismerték, hogy számos pszichológiai, érzelmi mert, az univerzumban a legtökéletesebb hang, amelyés fizikai hatásuk van. Nagylelkűen megengedte ne­ elragadtatást vált ki az emberekből."kem, hogy felhasználjam a következő magyarázatot Diane jólelkűen megadta nekem a következő zeneiMagicai Sound című CD-jéről: hangokat, amelyeket Kumeka és a zene mestere, Fe- „Mindennek, aminek anyaga van, saját hangja van, korm irányításával kutatott fel az egyes csakrák angya­például minden egyes fának vagy a tested minden sejt­ lai számára.jének is, amelyek a hallástartományunkon túli rezgésifrekvenciákat bocsátanak ki. Harmadik hangköz = boldogság és ö r ö m A rezgés egy hullám, a frekvencia pedig a hullám se­ Negyedik hangköz = különös, misztikusbessége. M i n d e n lény és m i n d e n anyag molekulákból ö t ö d i k hangköz = összehangolja a csakrákat,áll, és mindegyiknek saját rezgésfrekvenciája van, megmozgatja az energiát,amely vagy rezonál minden más molekulával, vagy disz- kiterjedésszonanciában áll azokkal. Amikor minden molekulánk Hatodik hangköz = tisztaság, szeretet, kedvességösszhangban együtt rezeg, akkor jólétben élünk. Hadisszonáns molekulák vannak, akkor fizikai vagy lelki 3. Kérd az angyalokat és egyszarvúakat, hogy segít­betegség állhat a háttérben. Ha a molekulákat bizonyos senek neked összekapcsolni a szívedet az állatokfrekvenciáknak teszik ki, akkor azok együtt rezegnek. szívével.Ez a hanggyógyítás alapja. 4. Kérd Sandalphon arkangyalt, hogy helyezzen téged Bizonyos frekvenciák kombinációja olyan hangokat egy ötödik dimenziós buborékba. (Lásd 35. fejezet.)teremt, amelyek erőteljesebben gyógyítanak, mint má­ 5. Kérd a szeretet angyalait, hogy helyezzenek körédsok. Ezeket a kombinációkat hangközöknek nevezik. és mások köré egy szeretet-buborékot.Minden egyes hangköznek más speciális hatása van, 6. M i n d e n n a p kérd az angyalokat, hogy segítseneka létrehozott összes harmonikus felhang miatt. Például neked ötödik dimenziós m ó d o n látni, hallani ésha egy C-t és G-t együtt szólaltatnak meg, akkor nem beszélni.csak azokat az alaphangokat halljuk. Az a két hang egy 7. Sok ember nem kapcsolódik igazán a Földhöz,sor más zenei hangot összesző abba a hangba, amit egyszerűen csak itt vannak rajta. Nem lehetsz igazánhallunk. A többi m i n d olyan hang, amelyek együtt re­ boldog és nem segítheted a bolygó fejlődését, ha nemzegnek a C-vel és a G-vel - ezeket harmonikus felhan- érzed azt. Ennek elősegítésére íme egy gyakorlat. 280 281
  • 2032 É S A Z U T Á N ÁTKAPCSOLÁSOK, HOGY VISSZAHOZZUK ATLANTISZ ENF.RGIAIAT A 12 csakra és az azoknak megfelelő c. Ezután hozd fel az energiát a szívedig, hogy azt érezd, arkangyalok, hangok és színek szeretnek téged és tartozol valahova. d Tudd, hogy a Földanya igazán szenvedélyesen szeret té­ ged, és képes vagy a szívedből válaszolni. (Kumeka ra­ gaszkodott az „igazán szenvedélyesen" szavakhoz, hogy hangsúlyozzuk annak a szeretetnek a fontosságát és mélységét, amelyet Lady Gaia mindannyiunk iránt táplál.) 8. Lépj kapcsolatba a Nappal, és hozd be az isteni férfit. Lépj kapcsolatba a Holddal, és hozd be az Isteni N ő t . . . Ehhez tudatosan menj ki és fürödj meg a fényükben. Lélegezd be az energiát a sejtje­ idbe. 9. Tiszteld a víz energiáját, például a hullámokat, a vízeséseket, a r o h a n ó folyókat... és ugyanekkor tiszteld a vízcseppeket is. Egyetlen vízcsepp a nyel­ veden az élet esszenciáját testesíti meg. 10. Nyisd meg a tizenkét csakrádat úgy, hogy a föld­ csillagod kapcsolódjon a Földhöz, a csillagkapud pedig táruljon ki a Forrás előtt. Hozd fel a Föld energiáját a szívedhez, és hozd le a Forrás energiá­ ját a szívedhez. Ezután sugározz a szívedből szere­ GYAKORLAT: tetet és békét a világon. Lépj kapcsolatba Sandalphon arkangyallal 11. Ülj nyugodtan és vizualizáld, hogy az egész boly­ gót a két tenyeredben tartod. Adj neki szeretetet,a. Lépj kapcsolatba Sandalphon arkangyallal. Lehetsz kint a és fogadj el szeretetet tőle. földön állva, vagy lehetsz bent és vizualizálhatod azt.b. Képzeld el, hogy a lábadból gyökerek indulnak le a föld- csillagodon keresztül a Föld szeretetteljes középpont­ jába. 282 283
  • A Ml SZEREPÜNK A TERVBEN 43- FEJEZET 3. Tisztelj minden életformát a bolygón, a szikláktól, rovaroktól és növényektől kezdve az állatokig és A mi szerepünk a tervben emberekig. 4. Ne adj energiát a félelemnek, a sötétségnek vagy a tömeghisztériának. Ehelyett koncentrálj a jóra, a bölcsre és a nagyszerűre, hogy az terjeszkedjen. 5. Vizualizáld, hogy a világ minden táján békében és szeretetben éljen mindenki. 6. Járj úgy, hogy lábadat a földön, fejedet pedig azÁLDOTT VAGY, hogy ebben az időszakban élsz a Föl­ égben tartod.dön, azzal a bámulatos kiváltsággal, hogy behozd 2012energiáit, majd pedig felkészülj az új Aranykorra. So­ Ha elég ember követi ezt, akkor elkerülhetetlenülsem volt lehetőség olyan spirituális fejlődésre, mint növekednie kell m i n d e n ember tudatosságának. Azmost, és arra kérnek, hogy használd ki ezt az istenadta a feladatod, hogy állhatatosan tartsd a fényedet és vi­lehetőséget. selkedj világítótoronyként. Azt fogod tapasztalni, hogy A felkészülés érdekében azt várják tőled, hogy tisz­ képes vagy több ezer lelket befolyásolni, és még arra is,títsd meg magad minden félelemtől és negativitástól, hogy a felemelkedésbe vezesd őket.és szeretettel, békével, ö r ö m m e l és bőséggel váltsd felazokat. Ezt megteheted úgy, hogy e könyv gyakorlatai­ Az én személyes felkészülésemval dolgozol. Minél jobban átalakulsz, annál nagyobblesz a Fényed, és annál több angyal és megvilágosodott A lehető legnagyobb mértékben ökologikussá tettemtud dolgozni rajtad keresztül. a házamat, napelemekkel és fatüzelésű kályhákkal sze­ reltem fel. Minden m ó d o n óvom a vizet, ahogyan csak Hogyan segítsd a folyamatot? t u d o m . Mivel hiszek az önellátásban, zöldségeket és gyümölcsöket termesztek, és tervezem ennek kibőví­ l.Tedd békéssé és harmonikussá az életedet. Ekkor tését. energiád automatikusan megemeli majd minden­ Metatron biztosítja, hogy mindenki a megfelelő he­ kinek a rezgését, akivel kapcsolatba kerülsz. lyen legyen a megfelelő időben. Az ő ú t m u t a t á s á n a k 2. Ismerd fel, hogy mindenki egyenlő, és bánj velük megfelelően keresek egy olyan helyet, ahol a terület eszerint. tiszta, és így részt vehetek egy ötödik dimenziós közös- 284 285
  • 2032 ES AZUTÁN A Ml SZEREPÜNK A TERVBENség megteremtésében. Tudom, hogy ez az ő időzítése adtam át a Diana Cooper Schoolt a tanítóknak, hogyszerint fog történni, nem az enyém szerint! egy nonprofit szervezetként, együtt valami sokkal na­ Közben a lehető legkönnyedebbé és legvilágosabbá gyobb dolgot alkossunk, mint amit egyedül t u d t a mteszem az o t t h o n o m a t , így ahova csak lehetett, hatal­ volna. Ez egy bámulatos élmény volt. Az elengedésmas, új ablakokat tetettem. Ez megkönnyíti az ötödik okán többet kaptam, mint amit valaha is lehetségesnekdimenziós energia megtartását a házban. Minden nap tartottam.megkérem Sandalphon arkangyal angyalait, hogy állja­ A legnagyobb kihívás számomra a m u n k a és a sza­nak a kapumhoz, és mindenkit, aki belép, helyezzenek badidő kiegyensúlyozása. Túlságosan könnyen hajszo­egy ötödik dimenziós buborékba. Emellett kristályok lom agyon magam. De mindig figyelmeztetnek erre!is vannak a kapu mellett és az ablakokban, hogy bizto­ Kumeka a bal fülembe suttog, Metatron pedig a jobbsítva legyen, hogy ne léphessen be semmi és senki ala­ fülembe, és azt mondják, hogy álljak meg és lazítsak.csonyabb frekvenciával. Hogy örömmel várom-e a következő huszonöt évet? Kumeka és Metatron szüntelenül emlékeztetnek en­ Feltétlenül. Úgy vélem, bámulatos dolog ennek az el­gem arra, hogy a spirituális világok szeretik a vidámsá­ képzelhetetlen változásnak a részese lenni. Szeretemgot és a nevetést, ezért játékos dolgokat építettem a ker­ a gondolatot, hogy új életmódokat hozzunk létre, a le­tembe az unokáim és a vendégségbe érkező gyerekek hető legtermészetesebb és leginkább fenntartható mó­számára - a felnőttekről nem is beszélve. Mindannyian d o n . Ha kéz a kézben járok az angyalokkal, mesterek­szeretjük a trambulint, a drótkötélpályát és a hintákat, kel, egyszarvúakkal és elementálokkal, és megengedemviszont a barlang bejárata csak a kicsik számára meg­ nekik, hogy vezessenek és segítsenek engem, attól uj­felelő! jong a szívem. A legmagasabb frekvencia fenntartásához kapcsolat­ba lépek a kertemben lévő fákkal és tisztelem őket. Az Mindannyian hozzunk örömöt és nevetést a világba, éselementálokat szintén tisztelem. Időnként több száz haladjunk együtt előre ebbe az új és csodálatos életbe.elementál van a házam körül. Amikor az újszülött lány­unokám érkezett látogatóba, az elementálok összegyűl­tek, hogy köszöntsék őt, mi pedig megengedtük ezt ne­kik. El voltak ragadtatva, mert nem gyakran fordul elő,hogy szeretettel mutatják be őket egy kisbabának! Minden döntésnél megkérdezem magamtól: „Milenne a legfőbb dolog, amit itt meg kell tenni?" Ezért 286 287
  • OrbokHa nyitott szívvel tekintesz ezekre az egyszarvú-orbok-ra, akkor kapcsolatba lépnek veled és segítenek szét­oszlatni az illúzió fátylát a harmadik szemed előtt. Ek­kor veled maradnak, és így együtt dolgozhattok, hogyelengedd a megmaradt fátylakat, amíg el nem éred ateljes megvilágosodást. A megvilágosodással kapcsola­tos további lelkesítő információkért lásd a 39. fejezetet. Bridget Breen Tracy Fahey Stacey Lee Revoldt Michael & Ronnie Olivier :<xs