Jakość i metody jej pomiaru

10,867 views
10,432 views

Published on

doskonałość produktu zwana wysoką jakością, jako przeciwieństwo niskiej jakości. Jakość jest z jednej strony osiągnięciem przez produkt wyższych standardów, z drugiej strony zaś jest to istota zadowolenia klienta.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jakość i metody jej pomiaru

 1. 1. Jakość i metody jej pomiaru Sławomir Stańczuk Jan Dzierżawski
 2. 2. Dobre oprogramowanie <ul><li>Dobre oprogramowanie powinno być: </li></ul><ul><li>Zgodne z wymaganiami użytkownika </li></ul><ul><li>Niezawodne </li></ul><ul><li>Efektywne </li></ul><ul><li>Łatwe w konserwacji </li></ul>
 3. 3. Czym jest jakość? <ul><li>Dążenie do wysokiej jakości stało się metodą zarządzania. Jakość należy do podstawowych atrybutów konkurencyjności organizacji. </li></ul><ul><li>Czym jednak jest jakość? Jak jest definiowana? Co przez nią rozumiemy? </li></ul>
 4. 4. Definicje jakości <ul><li>definicja ogólna - doskonałość produktu zwana wysoką jakością, jako przeciwieństwo niskiej jakości. Jakość jest z jednej strony osiągnięciem przez produkt wyższych standardów, z drugiej strony zaś jest to istota zadowolenia klienta. </li></ul><ul><li>definicja produktowa - jakość odnosi się do sumy ocenionych atrybutów produktu. </li></ul>
 5. 5. Definicje jakości <ul><li>definicja użytkowa - zdolność użytkowa. </li></ul><ul><li>definicja produkcyjna - dostosowanie do wymagań ( definicja ta wskazuje na to, że jakość produktu jest podstawą preferencji klientów i wyznacznikiem ich oczekiwań) </li></ul>
 6. 6. Jakość – pojęcie niejednoznaczne <ul><li>Jakość nie jest pojęciem jednoznacznym, można na nią patrzeć z różnych pozycji - np. klienta bądź producenta. Najważniejsze jest jednak to, aby zrozumieć czym w rzeczywistości jest jakość i mam nadzieję, że ukazane definicje w tym pomogą. </li></ul>
 7. 7. Jakość <ul><li>Jakość to nie tylko dostarczenie wyrobu lepszego od przeciętnego, ale oznacza również prawidłowe wykonywanie wszystkiego od początku, zamiast popełniania błędów, a następnie ich poprawiania. </li></ul>
 8. 8. Jakość a konkurencyjność <ul><li>Wielu ludzi postrzega zwracanie uwagi na jakość jako jedno z najważniejszych zagadnień konkurencyjności. W istocie jakość może być jednym z podstawowych sposobów zwiększania wartości wyrobów i usług, by te wyróżniały się wśród oferowanych przez konkurentów. </li></ul>
 9. 9. Jakość a konkurencyjność <ul><li>Swego czasu menedżerowie uważali, że konieczne jest dokonywanie wyborów między efektywnością a jakością. Dzisiaj menedżerowie traktują efektywność i jakość równie poważnie – dzięki nim można zwiększać zyski i zapewniać lojalność klientów . </li></ul>
 10. 10. Produkt dobrej jakości <ul><li>Za produkt dobrej jakości możemy uznać: </li></ul><ul><li>zgodny z warunkami technicznymi </li></ul><ul><li>przydatny do użytku </li></ul><ul><li>przydatny do użytkowania </li></ul><ul><li>zdolny do spełnienia oczekiwań użytkownika </li></ul>
 11. 11. Kryteria jakości w modelu McCalla Działanie programu <ul><li>Wygoda </li></ul><ul><li>Bezpieczeństwo </li></ul><ul><li>Wydajność </li></ul><ul><li>Poprawność </li></ul><ul><li>Niezawodność </li></ul>
 12. 12. Kryteria jakości w modelu McCalla Przystosowanie do modyfikacji <ul><li>Pięlęgnowalność </li></ul><ul><li>Elastyczność </li></ul><ul><li>Testowalność </li></ul>
 13. 13. Kryteria jakości w modelu McCalla Mobilność oprogramowania <ul><li>Przenośność </li></ul><ul><li>Uniwersalność </li></ul><ul><li>Otwartość </li></ul>
 14. 14. International Organisation for Standardization ( ISO) <ul><li>Standardy związane z zapewnieniem jakości opracowan e przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji (ISO) znane są jako norma ISO 9000 i brzmi ona następująco: </li></ul><ul><li>„ Jakość to ogół właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. ” </li></ul>
 15. 15. Norma wg ISO <ul><li>Norma wg ISO jest to wynik procedury normalizacyjnej wyrażony w postaci reguł i zatwierdzony przez upoważnioną do tego władzę. </li></ul><ul><li>Norma jest efektem działalności normalizacyjnej. </li></ul><ul><li>Normy stanowią zbiór przepisów określających wymagane cechy, wymiary, właściwości przedmiotów i ich części składowych, właściwą terminologię itp </li></ul>
 16. 16. ISO - dziedziny <ul><li>Zadaniem ISO jest opracowywanie norm międzynarodowych i działalność na rzecz wprowadzenia ich w życie. ISO obejmuje swym zakresem działania wszystkie dziedziny z wyjątkiem elektrotechniki i elektroniki (oraz dziedzin pokrewnych). </li></ul>
 17. 17. Cele stosowania ISO 9000 <ul><li>uzyskanie i utrzymanie jakości wyrobów na takim poziomie, aby w sposób trwały zaspokoić stwierdzone lub zakładane potrzeby klientów (odbiorców) </li></ul><ul><li>jakość działań i stosowanych metod zarządzania powinna być nieustannie doskonalona </li></ul>
 18. 18. Cele stosowania ISO 9000 <ul><li>klienci lub inni zainteresowani powinni mieć zaufanie, że wymagania jakościowe są i będą spełniane, co w razie potrzeby wynikającej z umowy, powinno być udokumentowane </li></ul><ul><li>kierownictwo i personel przedsiębiorstwa powinno mieć przeświadczenie, że wymagania dotyczące systemu jakości są i będą spełnione </li></ul>
 19. 19. ISO 9000-3 <ul><li>Norma ISO 9000-3 dostarcza specyficznego przewodnika dla audytorów i wdrażających systemy jakości wyłącznie dla oprogramowania. </li></ul><ul><li>Uznaje kluczową rolę klienta i sugeruje sposoby, w których klient może wspomagać wysiłki dostawcy i uczestniczyć w procesie dostawy jakościowego produktu. </li></ul><ul><li>Wspólne definiowanie potrzeb (z kierownictwem klienta) </li></ul>
 20. 20. ISO 9001 <ul><li>Ogół wymagań tej normy jest ujęty w 20 punktach szczegółowych, podzielonych na cztery grupy </li></ul><ul><li>funkcje podstawowe (przegląd umowy, sterowanie procesem, kontrola, transport, przechowywanie, pakowanie, dostarczanie i serwis) </li></ul><ul><li>elementy infrastruktury uzupełniającej </li></ul><ul><li>funkcje nawigacji </li></ul><ul><li>funkcje misji systemu jakości </li></ul>
 21. 21. ISO 9126 <ul><li>Charakterystyka dobrego oprogramowania: </li></ul><ul><li>funkcjonalność </li></ul><ul><li>użyteczność </li></ul><ul><li>niezawodność </li></ul><ul><li>efektywność </li></ul><ul><li>pielęgnowalność </li></ul><ul><li>przenaszalność </li></ul>
 22. 22. Zakres norm <ul><li>ISO 9001: system zapewnienia jakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie </li></ul><ul><li>ISO 9002: system zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie </li></ul><ul><li>ISO 9003: system zapewnienia jakości w kontroli ostatecznej i badaniach </li></ul>
 23. 23. Zakres norm <ul><li>ISO 9000-3: system zapewnienia jakości w przypadku rozwoju, dostarczania i konserwacji oprogramowania </li></ul><ul><li>podejście TickIT: stanowi zalecenia dla odbiorców i dostawców oprogramowania w zakresie systemów zapewnienia jakości oraz wymagań związanych z certyfikacją. </li></ul>
 24. 24. TickIT <ul><li>Efektywność podejścia TickIT bazuje na trzech czynnikach: </li></ul><ul><li>wzajemnym uznaniu pomiędzy różnymi ciałami certyfikującymi </li></ul><ul><li>roli klienta w osiąganiu jakości oprogramowania </li></ul><ul><li>upowszechnieniu i ujednoliceniu procedury opracowywania systemu zapewnienia jakości, która będzie uznana na różnych rynkach światowych </li></ul>
 25. 25. TickIT <ul><li>Zalecenia zawarte w dokumencie TickIT szczególnie eksponują konieczność zdefiniowania relacji pomiędzy klientem a dostawcą. </li></ul><ul><li>Oprogramowanie jako wytwór pracy intelektualnej wymaga wysiłków doskonalących jego jakość. </li></ul><ul><li>Elementy systemu jakości w postaci procedur, instrukcji muszą w organizacji ewoluować zwiększając jej efektywność i skuteczność. </li></ul>
 26. 26. Problemy z jakością <ul><li>Problemy związane z jakością oprogramowania spowodowane są: </li></ul><ul><li>trudnościami jakie klienci mają z samodzielnym wyspecyfikowaniem (w sposób jednorazowy i kompletny) swoich potrzeb </li></ul><ul><li>trudnościami dostawcy z pełnym zrozumieniem potrzeb klienta </li></ul>
 27. 27. Problemy z jakością <ul><li>zmiennością (w czasie) definiowanych potrzeb, które muszą być stale przekazywane (wymieniane) i przyswajane przez dostawcę i klienta </li></ul><ul><li>podatnością oprogramowania na ciągłe zmiany </li></ul><ul><li>trudnościami wyczerpującego (przekazanie bez błędów) przetestowania oprogramowania będącego przedmiotem dostaw </li></ul>
 28. 28. Rola klienta <ul><li>Rola klienta sprowadza się do: </li></ul><ul><li>ustanowienia zdefiniowanych (podanie obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji) relacji z dostawcami, bazujących na wzajemnym zaufaniu i współpracy </li></ul><ul><li>możliwości kontroli jakości rozwijanego przez dostawcę oprogramowania </li></ul><ul><li>przymusu śledzenia jakości w trakcie trwania prac nad oprogramowaniem i brania udziału w realizacji postawionych dostawcy celów jakości </li></ul>
 29. 29. Rola klienta <ul><li>Klient może: </li></ul><ul><li>służyć dostawcy radą w zakresie niezbędnych i potrzebnych kontroli wspierających jakość </li></ul><ul><li>aprobować wykonane przez dostawcę specyfikacje potrzeb </li></ul>
 30. 30. TQM- Total Quality Management <ul><li>Jest to podejście kierownictwa przedsiębiorstwa skierowane na ciągłą poprawę jakości przy zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy </li></ul><ul><li>Jego celem jest osiągniecie długofalowego sukcesu poprzez uzyskanie zadowolenia klienta z korzyścią dla pracowników oraz samego przedsiębiorstwa </li></ul>
 31. 31. Podstawy koncepcji TQM <ul><li>Każdy ma swoich klientów i dostawców </li></ul><ul><li>To ludzie realizują jakość </li></ul><ul><li>Najlepsze efekty daje praca zespołowa </li></ul><ul><li>Komunikowanie się między ludźmi zdecydowanie usprawnia procesy oraz skuteczność i wydajność działania </li></ul><ul><li>Zapobieganie problemom jest najlepszą metodą postępowania </li></ul>
 32. 32. Podstawy koncepcji TQM <ul><li>Klienci mają swoje wymagania i oczekiwania, należy być z nimi w ciągłym kontakcie, by je poznać i realizować </li></ul><ul><li>Wypracowanie praktycznej koncepcji jakości totalnej, dostosowanej do wymagań klientów (rynku) jest wyzwaniem dla całej załogi </li></ul><ul><li>Zbudowanie strategii jakości (oraz produktywności) prowadzi do rozwoju przedsiębiorstwa i jego sukcesu. </li></ul>
 33. 33. Zasady TQM <ul><li>Kultura powszechnej jakości charakteryzuje się pięcioma zasadami: </li></ul><ul><li>Zaangażowaniem najwyższego kierownictwa </li></ul><ul><li>Cel działań- zadowolenie klienta </li></ul><ul><li>Ciągłe doskonalenie </li></ul><ul><li>Jakość jest sprawą każdego pracownika </li></ul><ul><li>Redukcja kosztów jakości </li></ul>
 34. 34. Korzyści z TQM <ul><li>Zadowolenie klientów </li></ul><ul><li>Pozytywne postawy załogi </li></ul><ul><li>Efektywna komunikacja </li></ul><ul><li>Stałe doskonalenie </li></ul><ul><li>Zadowolenie „wewnętrznych” klientów </li></ul><ul><li>Eliminacja strat </li></ul>
 35. 35. Miara jakości <ul><li>Miarę jakości danego wyrobu możemy określić porównując rzeczywiste cechy wyrobu z jego cechami oczekiwanymi. Musimy dążyć do tego, by ten stosunek wynosił 1, czyli „ wyrób ” spełnia ł wszystkie stawiane mu wymagania. </li></ul>

×