• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Få Mere gjort

on

 • 606 views

 

Statistics

Views

Total Views
606
Views on SlideShare
606
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Få Mere gjort Få Mere gjort Presentation Transcript

  • Brandculture
  • GTD

   tingene
   gjort!
  • 2vinkler
   Dig selv
   Andre
  • GTD
   En guldgrubeafstrategier for, hvordan man fårmere energi,
   blivermere afslappetogfårudrettetmeget mere
   med færreanstrengelser.
  • Kunsten at fåtingenegjort
  • Angst kommerafmangelpåkontrol, organisering, forberedelseog handling.
   - David Kekich
  • 2 afgørendemål:
   1: At opfangealle de ting, derskalgøres – nu, senere, en skønne dag, stort, småtellermidtimellem – i et logisk, pålideligtsystem, derbefinder sig uden for dithovedogvækfra dine tanker.
   2: At disciplinere dig selvtil at træffeforhåndsbeslutningeromalle de “input”, du lukkerind I ditliv, så du altidhar en plan for de næstehandlinger, som du kansætteiværkellergenforhandlenårsomhelst.
  • Nye krav,
   utilstrækkeligeressourcer
  • “Jegbetragterarbejdeiordetsmestuniversellebetydningsom alt det, du har et ønskeeller et behov at lave ompå.
   Mange menneskerskelnermellemarbejdeogprivatliv, men detgørjegikke!”
   - David Allen
  • Arbejdeerikkelængereklartafgrænset
  • Det “store overblik”
   vs
   de praktiskedetaljer
  • Mind like water
  • Din evnetil at skabegennemslagskrafterdirekte proportional med din evnetil at slappeaf.
  • Alt, hvadderfår dig til at overreagereellerunderreagerekankontrollere dig, ogdetskerofte
  • At håndtere dine indreforpligtelsereffektivt
  • Alt, hvadderikkehørertil, derhvordetbefinder sig,
   elleri den form,
   dethar, er
   “løse ender”,
   dertrækker I din opmærksomhed
  • Opgave:
   Nedskrivdetprojekteller den situation, somligger dig mestpåsindeiøjeblikket.
   Skriv nu den næstefysiske handling, somkræves for at bevægesituationenfremad.
  • Deternødvendigt at tænke over tingene mere end du erklar over, men mindre end du frygter
  • Grundentil, at du harnogetihovedet, ersomregel, at du ønsker, detskalværeanderledes, end deteriøjeblikket, oguden at du har:
   • Klarlagtpræcis, hvaddetønskede
   resultater,
   • Besluttet, hvad den næstefysiske
   handling beståri, og/eller
   • Gemtpåmindelseromresultatetog de
   nødvendigehandlingeri et pålideligt
   system
  • Ditsind
   harikke sin egenvilje
  • Styrhandlinger
  • Detersjældent, ting gåriståpgatidnød. De gåriståfordi man ikkeharfastlagt, hvordan de skaludføres.
  • Perspektiv
   Kontrol
  • Master & Commander
   Crazy maker
   Reactor
   Micro-manager
  • Fåkontrol over ditliv!
  • De 5stadieri at mestrearbejde
   Opsamling
   Behandling
   Organisering
   Overblik
   Gør
  • Opsamling
  • Deteressentielt at indsamle100%af de “ufærdige” ting
  • Såsnart du knytter et “skal”, “ernødttil” eller “bør” til en ting, bliver den nogetufærdigt.
   Detomfatterogså “Jeghartænktmig at…”
  • Opsamlings
   redskaberne
   • Fysiskindbakke
   • Skrivepapirogblokke
   • Elektroniskenotater
   • Indtaltenotater
   • E-mails
  • Faktorernei en vellykketopsamling
   Hverenesteløsendeskalværeiditopsamlingssystemogudeafdithoved
   Du skal have såfåopsamlingskassersommuligt
   Du skaltømmedemjævnligt
  • Behandling
  • ‘ting’
   Indbakke
   Projektplan
   Overblik
   Hvaderdet?
   Erdethandlingsrettet?
   JA
   NEJ
   Hvadernaste handling?
   e
   Tagerdetmindre end 2 minutter?
   Skrald
   Reference
   Maske I fremtiden
   JA
   NEJ
   Gordet
   /
   Delegere
   Udskyd
   Vente
   Pa at andregor
   Na stehandlinger
   Gorsasnartsommuligt
   e
   /
   /
   Kalender
   Gor pa en specifikdato/tid
   /
  • Organisering
  • Projekter:
   Et projekterethvertønsketresultat, somkræver handling i mere end et trin.
   Dettebetyder at dervilfigurerenogleganskesmå ting i din projekt-liste, som man normaltikkevillekaldeprojekter.
   De flesteharmellem 30-100 igangværendeprojekter
  • Eksemplerpåprojekter:
   Finde en nykonsulent
   Ferie I august
   Udgive bog
   Opgradere PC
   Opdateretestamente
   Lave budget
   Nyvaregruppe?
   Træne CRM
   Skaffe kopi afartikeli JP
   Planterefrugthave
   Lave video fraundervisningklar
   Producere billed CD
   Fastlæggenæsteårs plan for seminarer
   Sættebelysning op I baghaven
   Skaffe en stoltildagligstuen
   Finde business netværk at være med I
   OsvOsv
  • Supplerendematerialetilprojekter
  • Kalender
  • En dag, måske listen
  • Overblik
   Den kritiskesuccesfaktor:
   Detugentligeoverblik
  • Gør
  • Hvordanafgørjeghvadjegskalgøreonsdagkl. 12:57?
  • 1: Kontekst2: Tidtilrådighed3: Energitilrådighed4: Prioritet
  • De 3 former for arbejde
   Arbejde, dererdefineretpåforhånd
   Arbejde, derviser sig efterhånden
   At definerearbejde
  • De 6 nivaueraffokus
   50.000 + meter: Livet
   40.000 meter: En 3- til 5 årig vision
   30.000 meter: 1- til 2 årigemål
   20.000 meter: Ansvarsområder
   10.000 meter: Aktuelleprojekter
   Runway: Aktuellehandlinger
  • Du ernødttil at tænkepå de store ting, mens du gør de små ting, såalle de små ting bevæger sig i den rigtigeretning
   - Alvin Tofler
  • Projektplanlægningens 5 faser
  • 1: Definereformålogprincipper 2: Visualiserresultatet 3: Brainstorm 4: Organisering 5: Identificerenæste handling
  • Hvis du ikkeersikkerpå, hvorfor du gørnoget, kan du aldrigblivefærdig med det…
  • Værdienaf at tænke “Hvorfor”
   Detdefinerersucces
   Detskaberkriterier for at træffebeslutninger
   Detretterressourcerind
   Detmotiverer
   Detgørfokusklart
   Detudvidervalgmulighederne
  • Vision
   1: Se projektetefter, at deterfuldført.
   2: Forstil dig en “dundrendesucces”!
   (Drop “Ja, men…”)
   3: Fasthold de træk, aspekterogegenskaber,
   som du forestiller dig, erpåplads.
  • Brainstorming
   Lad være med at dømme, anfægte, vurdereellerkritisere
   Satspåkvantitet, ikkepåkvalitet
   Lad analyseogorganiseringtræde I baggrunden
  • Organisering
  • Grundtrækvedorganisering:
   • Identificer de betydningsfulde
   dele.
   • Sorter dem I (en ellerflere):
   -Komponenter
   -Sekvenser
   -Prioriteringer
   • Givdetaljeretbeskrivelsei
   nødvendigtomfang
  • Næstehandlinger
  • De grundlæggende ting:
   Træfbeslutningom de næstehandlingerialle de dele afprojektet, someribevægelse.
   Træfbeslutningom den næste handling iplanlægningsprocessenomnødvendigt