e-portfollio<br />ชีววิทยา4<br />โดย<br />นางสาวสุภาวดี  โนรินทร์<br />ม.6/7<br />
ประวัติส่วนตัว<br />ชื่อ นางสาวสุภาวดี โนรินทร์ ชื่อเล่น หมูอ้วน<br />ศึกษาระดับชั้น ม. 6/7  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร<br ...
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง<br />ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง<br />1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติ...
7. อภิปรายและเปรียบเทียบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C พืชC และพืชCAM<br />8. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายถึงปัจจัยบางประการท...
การวางแผนการเรียนวิชา ว30224<br />1.สมัคร facebookและ e-mail ให้เรียบร้อย<br />2.นำหนังสือเรียนมาทุกชั่วโมงที่มีเรียนวิชาช...
หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพืชที่มีระบบนิเวศของโลก<br />
งานชิ้นที่1<br />คำถาม<br />1.แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนขึ้นได้อย่าง<br />2.พืชมีความเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติอย่างไร...
งานชิ้นที่ 1<br />
งานชิ้นที่ 2<br />จงตอบคำถามต่อไปนี้<br />ตอนที่ 1<br />1.เนื้อเยื่อเจริญประกอบด้วยเนื้อเยื่อใดบ้าง<br />2.ให้ระบุตำแหน่งแ...
งานที่ 2<br />
3.วาดแผนผังแสดงเนื้อเยื่อทั้งสองชนิด<br />
แผนผังแสดงลำดับการเกิดmeristem<br />
บันทึกความดีของฉัน<br />
1.ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู <br />2.ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น <br />   -ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน<br />   -ไปฟ...
e-portfollio<br /> <br />ชีววิทยา4<br />โดย<br />นางสาวสุภาวดี  โนรินทร์<br />ม.6/7<br /> <br />ประจำเดือนกรกฎาคม 2554<b...
หน่วยที่ 3โครงสร้างและหน้าที่ของรากและลำต้น<br />
งานชิ้นที่1<br />กิจกรรมที่ 4 ตำแหน่งเนื้อเยื่อของรากและลำต้น<br />สมาชิกในกลุ่ม<br />          1.นายเจริญพร กา...
ลำต้น  dicot<br />   Pro    ground     Procam    ground     Procam    ground     pro<br />  ...
ลำต้น  monocot<br />   epi      cor    ph    c     xy     pi     xy   c     ph    ...
ราก  dicot<br />co  phl  p ph  s ph   c  s xy   p xy   s xy  c   sph  p ph  phl   co  <br /> epi  ...
ราก  monocot<br /> epi   co   en     pe    ph        xy      ph    pe     en      ...
Pro =   protoderm<br />Ground=  groundmeristem<br />cor=   cortex <br />phl =   phelloderm<br /> p ph =  prima...
กิจกรรมที่ ๕ทำความรู้จักกับ<br />๑ เนื้อไม้<br />๒ เปลือกไม้<br />๓  กระพี้<br />๔  แก่นไม้<br />๕  วงปี<br />
เปลือกไม้(Barb)<br />เป็นส่วนนอกสุดของลำต้นประกอบด้วยเนื้อเยื่อ ๓ ชั้น<br />๑ corkเป้นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุด สร้างมาจาก cel...
เนื้อไม้(wood)<br />คือ xylemทั้งหมดที่เกิดจากการแบ่งตัวของ<br />Cambium <br />
แก่นไม้(heart wood)<br />คือ เนื้อไม้ที่มีสารอินทรีย์และ ligninมาเกาะทำให้<br />ข้างในเนื้อไม้อุดตันจนทำให้ลำเลียงน้ำไม่...
กระพี้(sap wood)<br />คือ ส่วนของเนื้อไม้ที่อยู่ถัดจากแก่นไม้ <br />สามารถลำเลียงน้ำได้ มีสีจางกว่าแก่นไม้<br />และมีส...
วงปี (annual ring) คีอsecondary xylem ที่เกิดจากการแบ่งตัว<br />cambiumของในแต่ละปี<br />     จำนวนวงปีสามารถคำนว...
บันทึกความดี<br />1.ตั้งใจเรียนเวลาครูสอนและตั้งใจทำงาน   <br />2.ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน<br />3.เข้าร่วมฟังกา...
ใฝ่เรียนรู้<br />
แต่งกายเรียบร้อยมาโรงเรียน<br />      มีระเบียบวินัย <br />
ห่อน้ำมากินที่โรงเรียนมีความพอเพียง<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E portfollio

860 views
734 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E portfollio

 1. 1. e-portfollio<br />ชีววิทยา4<br />โดย<br />นางสาวสุภาวดี โนรินทร์<br />ม.6/7<br />
 2. 2. ประวัติส่วนตัว<br />ชื่อ นางสาวสุภาวดี โนรินทร์ ชื่อเล่น หมูอ้วน<br />ศึกษาระดับชั้น ม. 6/7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร<br />อายุ 18 ปี เกิดวัน พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2536<br /> บ้านเลขที่ 15หมู่ 5 บ.เพ็กเฟื้อย ต.หนองหว้า<br /> อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000<br />e-mail supawadee.moomi@hotmail.com<br />
 3. 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง<br />ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง<br />1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ว30244 ชีววิทยา 4<br />2. ตระหนักในความสำคัญของพืชและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศของโลก<br />3. อธิบายลักษณะโครงสร้างของราก ลำต้น ใบ ที่สัมพันธ์กับหน้าที่<br />4. อภิปรายและสรุปกลไกและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคายน้ำ<br />5. อภิปรายและสรุปการ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารและสารอาหารของพืช<br />6. อภิปรายและสรุปลำดับขั้นตอนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง <br />
 4. 4. 7. อภิปรายและเปรียบเทียบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C พืชC และพืชCAM<br />8. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายถึงปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง<br />9. สำรวจตรวจสอบ และสรุปถึงโครงสร้างของดอก การสร้างcellสืบพันธ์ และการปฏิสนธิในพืชดอก<br />10. สืบค้น สำรวจตรวจสอบ และสรุปเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการงอก<br />11. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายถึงการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช<br />12. สืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อส่วนต่างๆของพืช<br />13. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพืชแบบต่างๆ<br />
 5. 5. การวางแผนการเรียนวิชา ว30224<br />1.สมัคร facebookและ e-mail ให้เรียบร้อย<br />2.นำหนังสือเรียนมาทุกชั่วโมงที่มีเรียนวิชาชีววิทยา4<br />3.ตั้งใจเรียนในห้อง<br />4.พยายามค้นคว้าหาคู่มือและเอกสารต่างๆ เพื่อมาประกอบการเรียนให้อง<br />5.ทำงานที่ครูมอบหมายให้ดีที่สุด เต็มความสามารถของตนเอง<br />6. พยายามเข้า blog ของครูบ่อยๆ เพื่อติดตามกิจกรรมและทบทวนความรู้<br />7. สอบถามเมื่อมีข้อสงสัย<br />8. ไม่นำวิชาอื่นเข้ามาทำในชั่วโมง<br />9. เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะได้จากวิชานี้ และยอมรับผลการเรียนที่ได้ตามความสามารถของตนเอง<br />
 6. 6. หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพืชที่มีระบบนิเวศของโลก<br />
 7. 7. งานชิ้นที่1<br />คำถาม<br />1.แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนขึ้นได้อย่าง<br />2.พืชมีความเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติอย่างไร<br />3.บอกวิธีการใช้และเก็บกล้องจุลทรรศน์<br />
 8. 8. งานชิ้นที่ 1<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. งานชิ้นที่ 2<br />จงตอบคำถามต่อไปนี้<br />ตอนที่ 1<br />1.เนื้อเยื่อเจริญประกอบด้วยเนื้อเยื่อใดบ้าง<br />2.ให้ระบุตำแหน่งและหน้าที่ของเนื้อเยื่อนั้นๆ<br />ตอนที่2<br />1.เนื้อเยื่อถาวรประกอบด้วยเนื้อเยื่อใดบ้าง<br />2. ให้ระบุตำแหน่งและหน้าที่ของเนื้อเยื่อนั้นๆ<br />ตอนที่ 3<br />3.วาดแผนผังแสดงเนื้อเยื่อทั้งสองชนิด<br />
 12. 12. งานที่ 2<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. 3.วาดแผนผังแสดงเนื้อเยื่อทั้งสองชนิด<br />
 18. 18. แผนผังแสดงลำดับการเกิดmeristem<br />
 19. 19.
 20. 20. บันทึกความดีของฉัน<br />
 21. 21. 1.ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู <br />2.ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น <br /> -ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน<br /> -ไปฟังปราศรัยจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง<21มิ .ย.2554><br /> 3.ความรับผิดชอบ<br /> -ทำความสะอาดห้องเรียน<br /> -เก็บขยะ<br /> -แต่งกายเรียบร้อย<br /> -ถอดรองเท้าก่อนขึ้นและลงอาคาร<br />
 22. 22. e-portfollio<br /> <br />ชีววิทยา4<br />โดย<br />นางสาวสุภาวดี โนรินทร์<br />ม.6/7<br /> <br />ประจำเดือนกรกฎาคม 2554<br />
 23. 23. หน่วยที่ 3โครงสร้างและหน้าที่ของรากและลำต้น<br />
 24. 24. งานชิ้นที่1<br />กิจกรรมที่ 4 ตำแหน่งเนื้อเยื่อของรากและลำต้น<br />สมาชิกในกลุ่ม<br /> 1.นายเจริญพร กานานนท์ เลขที่ 1 <br /> 2.นายไพโรจน์ มณีวงศ์ เลขที่ 8<br /> 3.นางสาวสุภาวดี โนรินทร์ เลขที่ 15<br /> 4.นางสาวธนาพร โอบอ้วน เลขที่ 22<br />
 25. 25. ลำต้น dicot<br /> Pro ground Procam ground Procam ground pro<br /> co phl p ph s ph c s xy p xy p xy s xy c s ph p ph phl co <br /> epi cor ph c xy pi xy c ph cor epi<br />
 26. 26. ลำต้น monocot<br /> epi cor ph c xy pi xy c ph cor epi<br /> Pro ground Procam ground Procam ground pro<br />
 27. 27. ราก dicot<br />co phl p ph s ph c s xy p xy s xy c sph p ph phl co <br /> epi cor en pe ph c xy c ph pe en cor epi<br /> Pro ground Procam ground pro<br />
 28. 28. ราก monocot<br /> epi co en pe ph xy ph pe en co epi<br />Pro ground Procam ground pro<br />
 29. 29. Pro = protoderm<br />Ground= groundmeristem<br />cor= cortex <br />phl = phelloderm<br /> p ph = primary phloem<br />s ph = secondary phloem<br />c = cambium<br /> s xy= secondary xylem <br /> p xy = primary xylem <br />Procam=procambium<br />epi = epidermis<br /> co = corke<br /> en = endodermis <br />pe = pericycle<br />ph = phloem <br />Xy= xylem<br />Pi= pith<br />หมายเหตุ<br />
 30. 30. กิจกรรมที่ ๕ทำความรู้จักกับ<br />๑ เนื้อไม้<br />๒ เปลือกไม้<br />๓ กระพี้<br />๔ แก่นไม้<br />๕ วงปี<br />
 31. 31. เปลือกไม้(Barb)<br />เป็นส่วนนอกสุดของลำต้นประกอบด้วยเนื้อเยื่อ ๓ ชั้น<br />๑ corkเป้นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุด สร้างมาจาก cell<br />ด้านนอกของ cork cambium<br />๒phelloderm มาจากการเปลี่ยนตัวด้านในของ<br />Cork cambium cellนั้นจะมี suberinและway<br /> ป้องกันการสูญเสียน้ำ<br />
 32. 32. เนื้อไม้(wood)<br />คือ xylemทั้งหมดที่เกิดจากการแบ่งตัวของ<br />Cambium <br />
 33. 33. แก่นไม้(heart wood)<br />คือ เนื้อไม้ที่มีสารอินทรีย์และ ligninมาเกาะทำให้<br />ข้างในเนื้อไม้อุดตันจนทำให้ลำเลียงน้ำไม่ได้และมีสีเข้ม <br />
 34. 34. กระพี้(sap wood)<br />คือ ส่วนของเนื้อไม้ที่อยู่ถัดจากแก่นไม้ <br />สามารถลำเลียงน้ำได้ มีสีจางกว่าแก่นไม้<br />และมีสีเข้มมากกว่า<br />
 35. 35. วงปี (annual ring) คีอsecondary xylem ที่เกิดจากการแบ่งตัว<br />cambiumของในแต่ละปี<br /> จำนวนวงปีสามารถคำนวณอายุของพืชได้เมื่อตัดไม้ดูที่โคนต้น<br /> ลำต้นdicotเท่านั้นถึงจะมี เพราะมีcambium<br />ประกอบด้วยเนื้อไม้สองชนิดคือ<br /> เนื้อไม้ฤดูฝน (spring wood) <br /> cellขนาดใหญ่<br /> แถบสีจางและกว้าง<br /> มีการแบ่งตัวของcellมาก<br /> เนื้อไม้ฤดูร้อน(summer wood) <br /> cellขนาดเล็ก<br /> แถบสีเข้มและแคบ<br />
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. บันทึกความดี<br />1.ตั้งใจเรียนเวลาครูสอนและตั้งใจทำงาน <br />2.ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน<br />3.เข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />4.ทำบุญวันเข้าพรรษา<br />5.ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 28 กรกฎาคม 2554<br />6.ห่อน้ำมากินที่โรงเรียน<br />
 41. 41. ใฝ่เรียนรู้<br />
 42. 42. แต่งกายเรียบร้อยมาโรงเรียน<br /> มีระเบียบวินัย <br />
 43. 43. ห่อน้ำมากินที่โรงเรียนมีความพอเพียง<br />

×