ความรู้เกี่ยวกับ Html
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ความรู้เกี่ยวกับ Html

on

 • 465 views

 

Statistics

Views

Total Views
465
Views on SlideShare
459
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 6

http://kruukrailas.blogspot.com 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ความรู้เกี่ยวกับ Html ความรู้เกี่ยวกับ Html Presentation Transcript

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา HTML
 • โครงสร้างของเว็บไซต์ เว็บไซต์ (Web Site) คือเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วย ไฟล์เว็บเพจมากมายหลาย ๆ ไฟล์ จะมีการ เชื่อมโยงกันและกัน แต่จะมีเพียงหนึ่งไฟล์ เท่านั้นที่เป็นเว็บเพจไฟล์แรกที่จะแสดงก่อน ทุกครั้งเมื่อมีผู้เข้ามาสูเว็บไซต์
 • โครงสร้างของเว็บไซต์ (ต่อ) เรียกไฟล์เว็บเพจที่เป็นไฟล์แรกของการ แสดงผล ว่า โฮมเพจ ( Home page ) โดยทั่วไปนิยมกาหนดชื่อไฟล์ ที่เป็นโฮมเพจ ว่า index.html หรือ default.html
 • โครงสร้างของเว็บไซต์ แบ่งได้ 2 มุมมอง 1. โครงสร้างของเว็บไซต์ในมุมมองของการ จัดการไฟล์เว็บเพจ เป็นโครงสร้างของเว็บไซต์ที่เน้นมุมมอง ในด้านของการจัดเก็บไฟล์เว็บเพจ แบ่งเป็นโฟลเดอร์ แต่ละโฟลเดอร์ก็จะมี โฟลเดอร์ย่อย และไฟล์ต่าง ๆ
 • ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์ มุมมองการจัดการไฟล์เว็บเพจ Index.html (โฮมเพจ)
 • 2.โครงสร้างเว็บไซต์ในมุมมองการเชื่อมโยงไฟล์ เว็บเพจ เป็นโครงสร้างของเว็บไซต์ที่เน้นการเชื่อมโยงของ ไฟล์เว็บเพจต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์เพื่อแสดงให้ เห็นว่าไฟล์เว็บเพจแต่ละไฟล์เชื่อมโยงกันอย่างไร อาจเรียกโครงสร้างในมุมมองนี้ ว่า แผนผังไซต์ หรือ Site Map
 • ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์ มุมมองการเชื่อมโยงเว็บเพจ index.html p1.html p2.html p3.html p4.html p11.html p12.html p21.html p31.html p32.html p41.html
 • ภาษา HTML คืออะไร HTML ย่อมากจากคาว่า HyperText Markup Language เป็นภาษาสาหรับ กาหนดรูปแบบการแสดงผลข้อความ รูปแบบไฟล์ ของภาษา HTML ที่เรียกโดยทั่วไปว่า ไฟล์เว็บ เพจ จะมีนามสกุลหรือส่วนขยาย .html หรือ .htm เช่น index.html เป็นต้น
 • ภาษา HTML คืออะไร (ต่อ) โดยไฟล์ HTML จะเป็นไฟล์แบบเท็กซ์ไฟล์ (Text File ) คือ เป็นไฟล์ที่สามารถเปิดอ่าน ได้ด้วยโปรแกรมเท็กอิดิเตอร์ (Text Editor) ทั่วไป เช่น Notepad,Edit Plus เป็นต้น
 • รูปแบบภาษา HTML ภาษา HTML ประกอบด้วยคาสั่งเพื่อการ แสดงผลข้อความต่าง ๆ มากมาก คาสั่งของภาษา HTML เรียกว่า คาสั่ง แท็ก (Tag) โดยชื่อ คาสั่ง จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย “< >”
 • ข้อกาหนดการเขียนคาสั่งภาษา HTML 1. คาสั่งแท็กทั่วไปจะประกอบด้วยแท็กเปิดและแท็ก ปิด แท็กเปิดจะมีชื่อคาสั่งอยู่ระหว่าง เครื่องหมาย < > แท็กปิดจะมีเครื่องหมาย / อยู่หน้าชื่อคาสั่ง และอยู่ระหว่างเครื่องหมาย < > เช่นกัน
 • 2. ระหว่าง แท็กเปิดและแท็กปิด คือ ข้อความที่ ต้องการแสดงผลด้วยคาสั่ง แท็กนั้น ๆ <ชื่อคาสั่ง> ข้อความที่ต้องการแสดงผล </ชื่อ คาสั่ง> หรือ <ชื่อคาสั่ง> ข้อความที่ต้องการแสดงผล </ชื่อคาสั่ง>
 • 3. บางคาสั่งอาจมีเพียงแท็กเปิด แต่ไม่มีแท็กปิด เช่น คาสั่ง ขึ้นบรรทัดใหม่ <br> 4. คาสั่งแท็กแต่ละคาสั่ง อาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ด้วยหรือ ไม่ก็ได้ เรียกว่า แอททริบิวต์ (Attribute) ตัวอย่างที่ 1 <font color=“red”> ภาษา Html </font>
 • 5. ชื่อคาสั่งของภาษา html จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่หรือเล็กก็มีความหมายเหมือนกัน เช่น <HR> <hr> เป็นต้น
 • โครงสร้างไฟล์ HTML (ไฟล์เว็บเพจ) โครงสร้างไฟล์ HTML ที่เป็นมาตรฐานจะเริ่มต้น ไฟล์ด้วยคาสั่ง < HTML > และจบด้วยไฟล์ </ HTML >
 • โครงสร้างไฟล์ HTML มีดังนี้ <html> <head> <title> ข้อความแสดงบนหัวเว็บเพจ </title> </head> <body> ข้อความที่ต้องการแสดงผลบนหน้าจอ </body> </html>
 • โครงสร้างไฟล์ html แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนของ head เป็นส่วนที่ใช้กาหนดรายละเอียดทั่วไปของ ไฟล์ html โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่กาหนดจะ ไม่ถูกแสดงในโปรแกรมบราวเซอร์ และใช้กาหนด ข้อความที่ใช้แสดงบนแถบหัวเรื่อง โดยใช้คาสั่ง <title>…………..</title>
 • ส่วนที่ 2 ส่วนของ body เป็นส่วนใส่ข้อความ รูปภาพ กาหนด รายละเอียดการแสดงผล รวมถึงคาสั่งอื่น ๆ ของ ภาษา HTML เช่น การกาหนดสีการแสดงผล การสร้างตาราง เป็นต้น เพื่อแสดงผลในโปรแกรม เว็บบราวเซอร์
 • โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจตามมาตรฐาน HTML แบ่งได้ 2 ประเภท 1. โปรแกรมอิดิเตอร์ทั่วไป เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับพิมพ์ไฟล์ทั่วไป บันทึกไฟล์เป็นแบบ เท็กซ์ไฟล์ เช่น Notepad,EditPlus เป็นต้น
 • โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจตามมาตรฐาน HTML 2. โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสร้างเว็บเพจ เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนามาเพื่อใช้ เป็นเครื่องมือสาหรับการสร้างเว็บเพจโดยเฉพาะ เช่น Macromedia Dreamweaver ,Micorsoft Frontpage เป็นต้น