ความรู้เกี่ยวกับ Html

401 views
257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความรู้เกี่ยวกับ Html

 1. 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา HTML
 2. 2. โครงสร้างของเว็บไซต์ เว็บไซต์ (Web Site) คือเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วย ไฟล์เว็บเพจมากมายหลาย ๆ ไฟล์ จะมีการ เชื่อมโยงกันและกัน แต่จะมีเพียงหนึ่งไฟล์ เท่านั้นที่เป็นเว็บเพจไฟล์แรกที่จะแสดงก่อน ทุกครั้งเมื่อมีผู้เข้ามาสูเว็บไซต์
 3. 3. โครงสร้างของเว็บไซต์ (ต่อ) เรียกไฟล์เว็บเพจที่เป็นไฟล์แรกของการ แสดงผล ว่า โฮมเพจ ( Home page ) โดยทั่วไปนิยมกาหนดชื่อไฟล์ ที่เป็นโฮมเพจ ว่า index.html หรือ default.html
 4. 4. โครงสร้างของเว็บไซต์ แบ่งได้ 2 มุมมอง 1. โครงสร้างของเว็บไซต์ในมุมมองของการ จัดการไฟล์เว็บเพจ เป็นโครงสร้างของเว็บไซต์ที่เน้นมุมมอง ในด้านของการจัดเก็บไฟล์เว็บเพจ แบ่งเป็นโฟลเดอร์ แต่ละโฟลเดอร์ก็จะมี โฟลเดอร์ย่อย และไฟล์ต่าง ๆ
 5. 5. ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์ มุมมองการจัดการไฟล์เว็บเพจ Index.html (โฮมเพจ)
 6. 6. 2.โครงสร้างเว็บไซต์ในมุมมองการเชื่อมโยงไฟล์ เว็บเพจ เป็นโครงสร้างของเว็บไซต์ที่เน้นการเชื่อมโยงของ ไฟล์เว็บเพจต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์เพื่อแสดงให้ เห็นว่าไฟล์เว็บเพจแต่ละไฟล์เชื่อมโยงกันอย่างไร อาจเรียกโครงสร้างในมุมมองนี้ ว่า แผนผังไซต์ หรือ Site Map
 7. 7. ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์ มุมมองการเชื่อมโยงเว็บเพจ index.html p1.html p2.html p3.html p4.html p11.html p12.html p21.html p31.html p32.html p41.html
 8. 8. ภาษา HTML คืออะไร HTML ย่อมากจากคาว่า HyperText Markup Language เป็นภาษาสาหรับ กาหนดรูปแบบการแสดงผลข้อความ รูปแบบไฟล์ ของภาษา HTML ที่เรียกโดยทั่วไปว่า ไฟล์เว็บ เพจ จะมีนามสกุลหรือส่วนขยาย .html หรือ .htm เช่น index.html เป็นต้น
 9. 9. ภาษา HTML คืออะไร (ต่อ) โดยไฟล์ HTML จะเป็นไฟล์แบบเท็กซ์ไฟล์ (Text File ) คือ เป็นไฟล์ที่สามารถเปิดอ่าน ได้ด้วยโปรแกรมเท็กอิดิเตอร์ (Text Editor) ทั่วไป เช่น Notepad,Edit Plus เป็นต้น
 10. 10. รูปแบบภาษา HTML ภาษา HTML ประกอบด้วยคาสั่งเพื่อการ แสดงผลข้อความต่าง ๆ มากมาก คาสั่งของภาษา HTML เรียกว่า คาสั่ง แท็ก (Tag) โดยชื่อ คาสั่ง จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย “< >”
 11. 11. ข้อกาหนดการเขียนคาสั่งภาษา HTML 1. คาสั่งแท็กทั่วไปจะประกอบด้วยแท็กเปิดและแท็ก ปิด แท็กเปิดจะมีชื่อคาสั่งอยู่ระหว่าง เครื่องหมาย < > แท็กปิดจะมีเครื่องหมาย / อยู่หน้าชื่อคาสั่ง และอยู่ระหว่างเครื่องหมาย < > เช่นกัน
 12. 12. 2. ระหว่าง แท็กเปิดและแท็กปิด คือ ข้อความที่ ต้องการแสดงผลด้วยคาสั่ง แท็กนั้น ๆ <ชื่อคาสั่ง> ข้อความที่ต้องการแสดงผล </ชื่อ คาสั่ง> หรือ <ชื่อคาสั่ง> ข้อความที่ต้องการแสดงผล </ชื่อคาสั่ง>
 13. 13. 3. บางคาสั่งอาจมีเพียงแท็กเปิด แต่ไม่มีแท็กปิด เช่น คาสั่ง ขึ้นบรรทัดใหม่ <br> 4. คาสั่งแท็กแต่ละคาสั่ง อาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ด้วยหรือ ไม่ก็ได้ เรียกว่า แอททริบิวต์ (Attribute) ตัวอย่างที่ 1 <font color=“red”> ภาษา Html </font>
 14. 14. 5. ชื่อคาสั่งของภาษา html จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่หรือเล็กก็มีความหมายเหมือนกัน เช่น <HR> <hr> เป็นต้น
 15. 15. โครงสร้างไฟล์ HTML (ไฟล์เว็บเพจ) โครงสร้างไฟล์ HTML ที่เป็นมาตรฐานจะเริ่มต้น ไฟล์ด้วยคาสั่ง < HTML > และจบด้วยไฟล์ </ HTML >
 16. 16. โครงสร้างไฟล์ HTML มีดังนี้ <html> <head> <title> ข้อความแสดงบนหัวเว็บเพจ </title> </head> <body> ข้อความที่ต้องการแสดงผลบนหน้าจอ </body> </html>
 17. 17. โครงสร้างไฟล์ html แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนของ head เป็นส่วนที่ใช้กาหนดรายละเอียดทั่วไปของ ไฟล์ html โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่กาหนดจะ ไม่ถูกแสดงในโปรแกรมบราวเซอร์ และใช้กาหนด ข้อความที่ใช้แสดงบนแถบหัวเรื่อง โดยใช้คาสั่ง <title>…………..</title>
 18. 18. ส่วนที่ 2 ส่วนของ body เป็นส่วนใส่ข้อความ รูปภาพ กาหนด รายละเอียดการแสดงผล รวมถึงคาสั่งอื่น ๆ ของ ภาษา HTML เช่น การกาหนดสีการแสดงผล การสร้างตาราง เป็นต้น เพื่อแสดงผลในโปรแกรม เว็บบราวเซอร์
 19. 19. โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจตามมาตรฐาน HTML แบ่งได้ 2 ประเภท 1. โปรแกรมอิดิเตอร์ทั่วไป เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับพิมพ์ไฟล์ทั่วไป บันทึกไฟล์เป็นแบบ เท็กซ์ไฟล์ เช่น Notepad,EditPlus เป็นต้น
 20. 20. โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจตามมาตรฐาน HTML 2. โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสร้างเว็บเพจ เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนามาเพื่อใช้ เป็นเครื่องมือสาหรับการสร้างเว็บเพจโดยเฉพาะ เช่น Macromedia Dreamweaver ,Micorsoft Frontpage เป็นต้น

×