Kuliah 1

2,435 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah 1

 1. 1. KULIAH 1 PENGENALAN KEPADA FALSAFAH, FALSAFAH PENDIDIKAN DAN KURIKULUM
 2. 2. <ul><li>Falsafah </li></ul><ul><ul><ul><li>Daripada perkataan Yunani </li></ul></ul></ul><ul><li>Philein . . . Mencintai </li></ul><ul><li>( to love ) </li></ul><ul><li>Sophia . . . Kebijaksanaan </li></ul><ul><li>( wisdom ) </li></ul><ul><li>Cantuman dua perkataan : </li></ul><ul><ul><ul><li>bermaksud mencintai kebijaksanaan, kesempurnaan dan kehikmahan. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Sehubungan itu Pythagoras dikenal sebagai ‘a lover of wisdom)
 4. 4. Ilmu Falsafah Pandangan beberapa tokoh <ul><li>Al- Khindi </li></ul><ul><li>Antara usaha manusia yang tertinggi perikemanusiaannya dan mulia martabatnya ialah pembinaan falsafah </li></ul><ul><li>Al-Farabi </li></ul><ul><li>Falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud </li></ul><ul><li>Russel </li></ul><ul><li>Falsafah terletak antara ilmu teologi (ketuhanan) dengan ilmu sains </li></ul><ul><li>Kant </li></ul><ul><li>Falsafah ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok segala pengetahuan dan pekerjaan </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Aristotle </li></ul><ul><li>Ilmu pengetahuan yang menjadi pokok kepada segala pengetahuan yang melibatkan kebenaran </li></ul><ul><li>Socrates </li></ul><ul><li>Philosophy begins with wonder   </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Apakah yang dapat dirumuskan tentang maksud falsafah? </li></ul>
 7. 7. Kedudukan Bidang Falsafah Teologi Falsafah Sains Menurut Rusell
 8. 8. Cabang Falsafah Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik
 9. 9. Pendidikan <ul><li>Dalam bahasa Inggeris ialah education . </li></ul><ul><li>Daripada perkataan Latin educare (memelihara, membimbing atau mengasuh kanak-kanak). </li></ul><ul><li>Sebagai istilah, pendidikan seharusnya lebih luas daripada itu dan tidak terhad hanya kepada asuhan kanak-kanak sahaja. </li></ul><ul><li>Kerana pendidikan juga membawa pengertian perkembangan fizikal. </li></ul><ul><li>Sehubungan itu, perkataan Latin educere juga diguna pakai bagi membawa maksud pendidikan secara lebih menyeluruh. </li></ul><ul><li>Walaupun educere sesuai untuk pertumbuhan fizikal spt untuk tanaman dan juga haiwan. </li></ul>
 10. 10. Dalam Islam pendidikan adalah sepadu melibatkan taklim, tadris, takdib, murabbi.
 11. 11. Falsafah Pendidikan <ul><li>Suatu sistem kepercayaan, pegangan dan prinsip am yang mana membincangkan berbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan. </li></ul><ul><li>Mementingkan tujuan dan matlamat pendidikan satu-satu masyarakat atau bangsa. </li></ul><ul><li>Dihubungkan dengan bahagian-bahagian dari disiplin pendidikan seperti sejarah pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan. </li></ul><ul><li>Mementingkan peraturan, penyampaian, pentaksiran dan pemandangan praktikal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan dengan pendidikan. </li></ul><ul><li>Berdasarkan pengetahuan yang tetap, nyata dan tegas dengan kehendak sosial. </li></ul><ul><li>Berkaitan dengan segala keunggulan cita-cita masyarakat. </li></ul>
 12. 12. <ul><ul><ul><ul><li>Kurikulum </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Kurikulum terbit dari dunia olahraga zaman Rumawi kuno di Yunani. </li></ul><ul><li>Asal perkataan :- </li></ul><ul><li>“ curir”  pelari </li></ul><ul><li>“ curere”  tempat berpacu / laluan </li></ul><ul><li>Maksud : Satu jarak laluan dari peringkat mula hinggalah peringkat tamat </li></ul><ul><li>Daripada perkataan Latin </li></ul><ul><li>Curere - laluan </li></ul><ul><li>Dalam bahasa Inggeris : Curiculum - jelmaan, metamorfosis </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Gabungan dua bahasa tersebut </li></ul><ul><li>Kurikulum membawa maksud laluan dari satu peringkat ke satu peringkat </li></ul><ul><li>Dalam bahasa Melayu </li></ul><ul><li>Kurikulum ialah bidang pelajaran yang ada di sekolah </li></ul><ul><li>. . . (M.Salleh Lebar, 1996) </li></ul><ul><li>Lain-lain pengertian </li></ul><ul><li>Kurikulum ialah isi kandungan untuk dipelajari dan diperluaskan untuk memasuki konsep kaedah atau metodologi pengajaran </li></ul><ul><li>. . . (Egan, 1978) </li></ul><ul><li>Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancangkan dan dibimbing oleh sekolah sama ada dilaksanakan secara kelompok atau individu, di dalam atau di luar sekolah </li></ul><ul><li> . . . (Kerr, 1968) </li></ul>
 14. 14. KURIKULUM ‘ Sesuatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan dan kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur budaya dan kepercayaan yang terpilih untuk diwariskan kepada ahli-ahli masyarakat.’ - Laporan JK Kabinet 1979
 15. 15. KURIKULUM KEBANGSAAN “ . . . suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.” (Akta Pendidikan 1996)
 16. 16. Falsafah & Kurikulum <ul><li>Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan </li></ul><ul><li>Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas </li></ul><ul><li>Hala tuju kurikulum adalah bergantung kepada falsafah pendidikan </li></ul><ul><li>Kurikulum yang berteraskan falsafah ini umumnya untuk membentuk pelajar bagi perkembangan menyeluruh meliputi dimensi instrumental/sosial dan dimensi intrinsik </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Dimensi Intrinsik </li></ul><ul><li>Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai manusia yang berinteraksi dengan alam sekitar dan alam spiritual. </li></ul><ul><li>Berperanan memperkembangkan individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani </li></ul><ul><li>Individu yang terhasil : mampu berfikir secara logik dan rasional, membuat keputusan dengan tepat, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, berkomunikasi dengan berkesan, berinteraksi dengan sosial dan persekitaran dengan baik, menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan, beriman dan patuh kepada tuhan. </li></ul><ul><li>Proses pendidikan perlu berterusan dan berkesinambungan dari semasa ke semasa. </li></ul>
 18. 18. <ul><ul><ul><li>Dimensi Instrumental/Sosial </li></ul></ul></ul><ul><li>Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat. </li></ul><ul><li>Apakah sumbangan individu yang terhasil kepada masyarakat, bangsa dan negara </li></ul><ul><li>Sebagai jentera dalam proses menyediakan tenaga kerja yang terlatih </li></ul><ul><li>Bagi tujuan pembangunan negara dari sudut sosial, kestabilan politik, perpaduan rakyat, pemeliharaan cara hidup demokrasi dan pencapaian dasar wawasan negara </li></ul>
 19. 19. kurikulum di sekolah perlu ke arah menyediakan generasi abad ke-21 yang mempunyai pendidikan yang lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu ( al-ulum insaniah) keperluan sosial ( al-ulum kauniyah)
 20. 20. Apakah implikasi falsafah & kurikulum terhadap pendidikan?  Falsafah memainkan peranan sebagai dasar yang menjadi arah tuju, panduan dan bimbingan (sebab itu FPK diwujudkan). Kurikulum berasaskan falsafah yang menjadi bahan pengisian pendidikan.
 21. 21. <ul><ul><ul><li>Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga , masyarakat dan negara. </li></ul></ul><ul><li>(Kementerian Pendidikan Malaysia 1996) </li></ul>

×