Analit dov 2011_06_chernig

536 views
503 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analit dov 2011_06_chernig

 1. 1. Міністерство екології та природних ресурсів УкраїниДержуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області Стан довкілля Чернігівської області інформаційно-аналітичний огляд червень 2011 року
 2. 2. Розділ 1. Стан атмосферного повітря. Моніторинг забруднення атмосферного повітря в м. Чернігові у червні 2011 рокуЧернігівським ЦГМ здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом трьох основнихдомішок: завислих речовин (пилу), діоксиду сірки та діоксиду азоту і специфічних (наодному посту) – восьми важких металів та бенз(а)пірену. У червні Чернігівським ЦГМвідібрано 480 проб атмосферного повітря, які були проаналізовані в лабораторіяхЦентральної геофізичної обсерваторії. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівнянняз відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрінаселених міст. Повітря міста, як завжди, було найбільш забруднено діоксидом азоту,середньомісячна концентрація якого перевищувала середньодобову гранично допустимуконцентрацію (ГДКс.д.) у 2,0 рази (це речовина ІІІ класу небезпеки). Порівняно з червнем 2010 року у повітрі міста підвищився вміст діоксиду азоту,вміст інших домішок суттєво не змінився. Середньомісячні концентрації інших визначаємих домішок були нижчевідповідних ГДКс.д. і складали: з діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., з завислих речовин – 0,3ГДКс.д. 2
 3. 3. Максимально разові концентрації становили: з діоксиду азоту – 0,9 ГДКм.р., ззавислих речовин – 0,2 ГДКм.р., з діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р. Забрудненість повітря діоксидом азоту та діоксидом сірки була вищою в районіПСЗ № 2 (вул.Пирогова), завислими речовинами – однорідною на обох постахспостережень. У порівнянні з попереднім місяцем забруднення атмосферного повітря містазалишилось на тому ж рівні. В порівнянні з іншими містами Північного регіону Чернігів по забрудненнюзавислими речовинами (пилом), діоксидом сірки та діоксидом азоту знаходиться наодному рівні з м. Обухів та м. Біла Церква. 3
 4. 4. Комунальним енергогенеруючим підрозділом «Чернігівськатеплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» проводились 23 та 24 червня 2011 рокувизначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Чернігова в зонівпливу підприємства на постах за адресами: - с. Жовинка, вул. 1 Травня, 161; - м. Чернігів, вул. Придеснянська, 14; - м. Чернігів, вул. Кропивницького, 105. Концентрації визначаємих забруднюючих речовин були нижче відповіднихгранично допустимих концентрацій і складали: діоксиду сірки – 0,17 - 0,26 ГДКс.д., пилу– 0,14 – 0,36 ГДКс.д., діоксиду азоту – 0,27- 0,32 ГДКс .д., оксиду вуглецю – 0,16 - 0,22ГДКс.д. Основними забруднювачами атмосферного повітря в Чернігівській областізалишаються: КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова», ВАТ «Укрнафта «Гнідинцівський газопереробний завод», ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» Мринське ВУПЗГ, Чернігівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря основнихзабруднювачів залишаються на рівні попередніх кварталів. Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря КЕП«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова» в порівнянні з 2010 роком пов’язане зізбільшенням використання твердого палива. В ІІ кварталі 2011 року відділом інструментально-лабораторного контролюДержавної екологічної інспекції в Чернігівській області здійснено контроль викидівзабруднюючих речовин стаціонарними джерелами таких підприємств: ВАТ «Чернігівськамакаронна фабрика», ДП «Укрспирт» Чемерське МПД, ПАТ «Куликівське молоко», ПрАТ«КСК «Чексіл», локомотивне депо м. Чернігів. В викидах перевірених підприємств восновному визначався вміст оксиду азоту, оксиду вуглецю, формальдегіду та речовини увигляді суспендованих твердих частинок. В проаналізованих 27 обєднаних пробахвикидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами виконано 162 визначення. Попоказниках, що визначалися, перевищень нормативів гранично – допустимих викидів невстановлено. 4
 5. 5. Розділ 2.Стан поверхневих вод. Інформацію про стан поверхневих вод Чернігівської області в червні 2011 рокунадали: Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Обласна санітарно-епідеміологічна станція, Чернігівський ЦГМ, Державна екологічна інспекція, КП «Чернігівводоканал». Гідрохімічні показники якості поверхневих вод у створах спостереження в ціломуне зазнали значних змін у порівнянні з червнем 2010 року та травнем 2011 року іпереважно відповідали гранично допустимим концентраціям для водоймрибогосподарського призначення (далі ГДК). Кисневий режим водойм області в червні2011 року був задовільний, вміст розчиненого кисню в досліджуваних водоймах становив6,2 – 8,6 мгО2/дм3 . Зафіксовані в багатьох пробах перевищення ГДК по залізу загальномута марганцю характерні для водойм території Полісся. р. Дніпро – Державною екологічною інспекцією, Деснянським басейновимуправлінням водних ресурсів та обласною СЕС досліджувався гідрохімічний станводойми в 5 створах, в тому числі й транскордонних. Встановлено, що кисневий режим устворах був задовільний і становив 7,3 – 7,9 мгО2/дм3. Відмічались перевищення вмістузаліза загального 1,2 – 2,8 ГДК, фосфатів 2,2 – 2,4 ГДК, марганцю 8,5 ГДК, зафіксовановміст азоту амонійного на рівні 1,1 - 1,8 ГДК. Всі інші показники знаходилися в межахГДК для водойм рибогосподарського призначення. р. Сож – Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів післядослідження річкової води контрольного створу р. Сож с. Старі Яриловичі виявленоперевищення ГДК по азоту амонійному в 1,8 рази, фосфатах - 2,2 рази, марганцю – 8,0рази, залізу загальному – 2,3 рази. Вміст кисню розчиненого становив 7,7 мгО2/дм3 р. Десна. Гідрохімічний контроль в червні 2011 року здійснювався Деснянськимбасейновим управлінням водних ресурсів, Державною екологічною інспекцією,Чернігівським ЦГМ, Обласною СЕС, КП «Чернігівводоканал». Досліджувавсягідрохімічний стан р. Десни в створах від кордону з Російською Федерацією до створу c.Максим на межі Чернігівської та Київської областей. За ІІ квартал 2011 року суб’єктамисистеми моніторингу довкілля області відібрано 39 проб у 30 створах. За моніторинговими даними кисневий режим р. Десни був, в основному,задовільний і становив 7,2 – 8,5 мгО2/дм3. Відмічались перевищення марганцю – 9,1 – 9,5ГДК, заліза загального – 1,4 – 3,0 ГДК, фосфатів – 2,0 – 2,6 ГДК. Перевищень ГДК важкихметалів (цинку, хрому загального, нікелю) та радіонуклідів (цезію, стронцію) незафіксовано. За моніторинговими даними Чернігівського ЦГМ (відбір проб у створах 1 кмвище міста та в межах м. Чернігів проводився Чернігівським ЦГМ 2 червня, лабораторнідослідження здійснювалися Центральною геофізичною обсерваторією 8 червня). Вмістрозчиненого кисню був в межах норми 10,9– 11,2 мгО2/дм³. Відмічено перевищення ГДК вобох створах спостережень за сполуками азоту амонійного у 1,6 – 1,9 рази, сполукамизаліза загального у 2,0– 3,3 рази, сполуками цинку у 5,2 – 9,8 рази, марганцю у 3,5 – 5,2рази, сполуками міді у 54 – 59 разів, фенолами у 2 - 4 рази, хрому шестивалентного у 3 – 6разів. Решта забруднюючих речовин, що визначалась, не перевищувала рівень відповіднихГДК. Порівняно з червнем 2010 року в обох створах пункту контролю дещо збільшивсявміст сполук заліза загального та сполук міді, у створі в межах міста – сполук цинку. 5
 6. 6. Зменшились концентрації сполук азоту нітритного в обох створах, сполук хромушестивалентного – у створі в межах міста,фенолів – у верхньому створі пункту контролю. За гідробіологічними спостереженнями планктонні біоценози річки буличисельними та різноманітними. Структура угруповань сформована, були представлені всіосновні таксономічні групи гідробіонтів. Основу альгофлори складали діатомові та зеленіβ-мезосапробні водорості. В зоопланктоні масово розвивались коловертки, гіллястовусіракоподібні та личинки молюсків род.Unionidae (глохідії), домінували β-оліго- та β-мезосапробні безхребетні. Сапробіологічна ситуація річки в районі м.Чернігів була сталоюта благополучною. В цілому стан водної екосистеми за сукупністю гідробіологічних показниківвідповідав ІІІ класу якості вод (помірно забруднені). р. Білоус. Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Державнаекологічна інспекція в Чернігівській області та Обласна СЕС проаналізувалигідрохімічний стан р. Білоус в створах 0,5 км вище та нижче скиду з очисних споруд КП«Чернігівводоканал». Кисневий режим був задовільний і становив 6,5 – 6,7 мгО2/дм³. Встворі нижче скиду з очисних споруд зафіксовано перевищення вмісту амонію сольового2,5 – 3,3 ГДК, фосфатів 6,7 ГДК, нітритів 5,1 ГДК, заліза загального 4,0 ГДК, марганцю8 ГДК. р. Стрижень. Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Державнаекологічна інспекція та Обласна СЕС контролювали гідрохімічний склад річки в межах м.Чернігова. Кисневий режим був у нормі і становив 8,0 – 8,9 мгО2/дм³. Встановленоперевищення вмісту фосфатів 2,0 ГДК, заліза загального 3,0 ГДК та марганцю 9 ГДК. р. Снов. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів та ОбласноюСЕС досліджувався стан річки від кордону з Російською Федерацією с. Тимоновичі довпадіння в р. Десна. Кисневий режим водойми був у нормі і складав 6,4 – 7,8 мгО2/дм³.Перевищення зафіксовано по залізу загальному 2,3 – 3,0 ГДК, марганцю 9 - 11 ГДК,фосфатах 1,8 ГДК. В створі на кордоні з Російською Федерацією зафіксованоперевищення азоту амонійного на рівні 1,3 ГДК. р Судость - права притока р. Десни. Створ на кордоні з Російською Федерацією,с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну. Дослідженнями Державної екологічної інспекції таОбласної СЕС визначено, що вміст кисню розчиненого становив 6,8 – 7,2 мг О2/дм3.Зафіксовано перевищення ГДК по залізу загальному – 1,3 рази, фосфатах у 3,5 рази. Іншігідрохімічні показники знаходилися в межах ГДК для водойм рибогосподарськогопризначення. р. Удай. Гідрохімічний стан річкової води контролювався Обласною СЕС у 6створах. Кисневий режим складав 4,8 – 7,8 мгО2/дм3. Зафіксовано перевищення ГДК залізазагального в 4,0 рази. В створі 2 км нижче м. Прилуки не зафіксовано перевищень вмістусполук азоту. р. Остер. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів та ОбласноюСЕС визначався гідрохімічний стан річки в 4 створах. Кисневий режим складав 7,2 –8,9мгО2/дм3. Зафіксовано перевищення ГДК по вмісту заліза загального у 2,3 – 2,9 рази,марганцю в 2 рази. В створі с.Мрин Носівського району зафіксовано перевищення вмістуамонію сольового в 1,8 рази. р. Сейм. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів та ОбласноюСЕС досліджувався стан річки в створах біля смт. Батурин та в Сосницькому районі. 6
 7. 7. Кисневий режим поверхневої водойми становив 7,2 – 8,2 мгО2/дм3, зафіксованоперевищення вмісту фосфатів у 1,1 рази, марганцю у 8 – 26 рази. р. Шостка. Обласною СЕС проведено дослідження річкової води в створір. Шостка гирло. Кисневий режим становив 6,4 мгО2/дм3, зафіксовано перевищення повмісту азоту амонійному – 1,9 ГДК, заліза загального – 1,1 ГДК. р. Бреч. Обласною СЕС контролювався вплив скидів Корюківської ФТП на станрічкової води . Вміст розчиненого кисню становив 6,8 – 7,3 мгО2/дм3. В обох створахпростежується перевищення вмісту заліза загального на рівні 9,2 - 21 ГДК, азотуамонійного 1,5 – 1,8 ГДК. р. Ревна. Обласною СЕС проаналізовано стан поверхневої водойми у створах м.Семенівка. Кисневий режим був у нормі і становив 11,2 мгО2/дм3. Відмічені перевищенняпо вмісту заліза загального 4,0 – 4,2 ГДК. Перевищення інших показників непростежується. р. Вюниця. Обласною СЕС проаналізовано гідрохімічний та санітарно-епідеміологічний стан водойми. Вміст кисню розчиненого становив 6,0 мгО2/дм3.Виявлено перевищення вмісту заліза загального – 3,1 ГДК. р. Бистриця. Обласною СЕС проаналізовано гідрохімічний та санітарно-епідеміологічний стан водойми. Виявлено перевищення вмісту заліза загального - 6,0 ГДКта азоту амонійного 1,8 ГДК. Зафіксовано вміст розчиненого кисню 4,3 мгО2/дм3. Також, Чернігівською обласною санітарно – епідеміологічною станцією в ІІкварталі 2011 року здійснювався контроль за санітарно – хімічними показниками такихводойм області: р. Чибриж. В створі в зоні купання та відпочинку населення м. Городня рівеньрозчиненого кисню становив 6,7 мг О2/дм3. Визначено перевищення вмісту залізазагального в 4,7 рази, інших перевищень ГДК по санітарно – хімічним показникам незафіксовано. р. Парасючка. Проаналізовано санітарно – хімічні показники в створі м. Бахмачвсередині населеного пункту. Перевищення ГДК зафіксовано по залізу загальному – 2,3ГДК та азоту нітритному – 1,7 ГДК. озеро Циганське. В створі в зоні купання та відпочинку населенняс. Альошинське Городнянського району рівень розчиненого кисню становив 6,5 мгО2/дм3.Перевищень ГДК по санітарно – хімічним показникам не зафіксовано, окрім залізазагального – 4,2 ГДК. Основним водокористувачем Чернігівської області є КП «Чернігівводоканал».Підприємство в ІІ кварталі 2011 року скинуло в р. Білоус 4266,5402 тис.м³ очищенихзворотних вод з перевищенням нормативів ГДС по нітритам у 1,05 рази, хлоридам у 1,03рази. Із-за значних об’ємів скиду зворотних вод зберігається антропогенний тиск нар. Білоус, що проявляється стійкими перевищеннями ГДК по основному гідрохімічномускладу річкової води. За даними відділу інструментально-лабораторного контролю Державноїекологічної інспекції в Чернігівській області за ІІ квартал 2011 року в проаналізованихпробах зворотних вод 13 підприємств встановлено перевищення нормативів скидів пофосфатах, азоту амонійному, азоту нітритному, ХСК та БСК5. 7
 8. 8. Розділ 3.Радіаційний стан. Інформація про стан радіоактивного забруднення атмосферного повітряЧернігівської області в червні 2011 року вибрана з інформаційних повідомленьУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідківЧорнобильської катастрофи Чернігівської обласної державної адміністрації. Рівень гамма-фону вимірюється на 7 постах: м.Ніжин, м.Остер, ВБ (Придеснянська) с. Покошичі, м. Прилуки, м. Семенівка, АМСЦ Чернігів, м. Щорс. В червні 2011 року потужність експозиційної дози гамма-випромінювання пообласті становила 11,5 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників тапоказників за травень 2011 року. 8
 9. 9. Максимально разовий рівень зафіксовано: 14,0 мкР/год (два дні) на постум. Остер та 13,0 мкР/год (по декілька днів) на інших постах. Розділ 6. Відходи. Державний контроль щодо утворення, розміщення знешкодження та захороненнявідходів у Чернігівській області здійснює Державна екологічна інспекція в Чернігівськійобласті. Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області в ІІ кварталі 2011року перевірено 202 підприємства, надано 200 приписи, притягнуто до адміністративноївідповідальності 159 осіб, накладено штрафів на 39202 грн та стягнуто з загальної суми22695 грн. На перевірених підприємствах виявлені такі недоліки: відсутні паспорти місць 9
 10. 10. видалення відходів, облік відходів не ведеться, відходи розміщуються безсистемно, нездійснюється ущільнення відходів, прилегла територія та дренажні канави засмічені. Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області в ІІ кварталі 2011року виявлено 1 несанкціоноване сміттєзвалище, яке було ліквідоване в звітний період. За звітний період непридатних отрутохімікатів знешкодження не здійснювалось.За рахунок уточнення облікових даних дещо змінився стан зберігання та кількістьнепридатних ХЗЗР в області. Станом на 01.07.2011 року в області зберігається 864,709 т непридатних ХЗЗР в192 місцях, з них 70 місць зберігання непридатних та заборонених ХЗЗР знаходяться внезадовільному стані (просто неба, в каркасі автопричепу, зруйнованому приміщенні).Найбільше місць зберігання в незадовільному стані на території Прилуцького (11),Чернігівському (7) та Борзнянського (7) районів. В області 19 місць зберіганнянепридатних ХЗЗР безгосподарні, що ускладнює утилізацію ХЗЗР, бо можливе лише забюджетні кошти. Звіт підготовлений відділом заповідної справи та екомережі, звязків з ЗМІгромадськістю Держуправління охорони навколишнього природного середовища вЧернігівській області за інформацією, яка надійшла від субєктів системи моніторингудовкілля Чернігівської області у відповідності до «Положення про порядок інформаційноївзаємодії субєктів системи моніторингу довкілля Чернігівської області», затвердженимрозпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 6 липня 2007 року№282. 10

×