คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม

2,322
-1

Published on

สำหรับชมรมเบาหวานเบาใจ รพ.สต.บ้านล้านตอง จัดทำโดย นางภัคจิรา คำเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,322
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม

 1. 1. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ¼Ù»†ÇÂàºÒËÇÒ¹·ÕäÁ‹ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁ»ÃÔÁÒ³¹éÒµÒÅã¹àÅ×Í´ãËŒÍÂÙã¹ÃдѺ´Õ¨Ðà¡Ô´ Œ è í ‹ 3. อาจพบอาการปากแห้ ง ¼Å¡ÃзºµÍÊ¢ÀÒ¾ªÍ§»Ò¡´§µÍ仹Õé ‹ Ø ‹ Ñ ‹ ปวดแสบปวดร้ อนภายในช่ อง1. มีโอกาสฟันผุได้ง่าย ปาก เนื่องจากการไหลของเนื่องจากมีการเพิ่มระดับของ นําลายลดลงและพบการติด ้นําตาลในนําลาย ร่ วมกับการ ้ ้ เชือ โดยเฉพาะเชือรา ้ ้ไหลของนําลายที่ลดลง ้ เนื่องจากเชือราเจริญได้ ดีใน ้ นําลายที่มีนาตาลกลูโคสสูง ้ ํ้ และถ้ าผู้ป่วยมีการดูแล สุขภาพช่ องปากที่ไม่ ดี จะยิ่ง2. มีแนวโน้ มเกิดโรคปริทนต์ั ทําให้ เกิดการติดเชือราง่ ายขึน ้ ้ได้ง่ายและรุนแรงกว่าปกติเนื่องจากมีการทําลายเนือเย่ ือ ้ของเหงือก เนือเยื่อปริทนต์ ้ ัและกระตูกเบ้ าฟั น ทาให้ ํเหงือกบวม เกิดหนองปลายราก มีกลิ่นปาก ฟั นโยก และสูญเสียฟันได้ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 2. 2. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ¡ÒôáÅÊ¢ÀÒ¾ªÍ§»Ò¡ ËÅ¡¡Òà 2 2 2 2 Ù Ø ‹ Ñ áºººÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ ª×èÍ......................................................................................... ÍÒÂØ.....................·ÕèÍÂÙ‹...........................................................á»Ã§¿˜¹Í‹ҧ á»Ã§¿˜¹ ºÕºÂÒÊÕ¿¹ ¤Ãѧ äÁ·Ò¹ÍÒËÒà ˜ é ‹ Dx.........................................................þ.ʵ.ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§¹ŒÍÂÇѹÅÐ 2 Í‹ҧ¹ŒÍ ÅÐ 2 àÁç´ áÅйéÒËÅѧá»Ã§ í¤Ãѧ é 2 ¹Ò·Õ ¢ŒÒÇâ¾´ ¿˜¹ 2ªÑèÇâÁ§ Çѹ·Õè DTX/BP »˜ÞËÒ ¡ÒÃãËŒ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ Í×è¹æ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 3. 3. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ ª×èÍ......................................................................................... ¡ÒÃàÅ×Í¡á»Ã§ÊÕ¿¹ ˜ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÂÒÊÕ¿¹ ˜ ÍÒÂØ.....................·ÕèÍÂÙ‹...........................................................1. ´ŒÒÁá»Ã§Åѡɳеç ãªÂÒÊÕ¿¹·Õ¼ÊÁ¿ÅÙÍÍäôà¹×èͧ¨Ò¡ Œ ˜ è¨Ñº¶¹Ñ´Á×Í ¡ÒÃ㪌ÂÒÊÕ¿¹·ÕÁÕ¿ÅÙÍÍäôÃÇÁ¡Ñº¡Òà ˜ è ‹ Dx........................................................þ.ʵ.ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§ á»Ã§¿˜¹¶Ù¡ÇÔ¸Õ ÊÒÁÒö»‡Í§¡Ñ¹¿˜¹¼Øä´Œ2. ËÑÇá»Ã§ÅѡɳÐÁ¹¡ÅÁ Çѹ·Õè DTX/BP »˜ÞËÒ ¡ÒÃãËŒ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ Í×è¹æ3. ¢¹Ò´¾Í´Õ¡ºª‹Í§»Ò¡ Ñ4. ¢¹á»Ã§Í‹Í¹¹ØÁ ‹5. ¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Ã§ÊÕ¿¹ è ˜·Ø¡ 3 à´×͹ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 4. 4. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹·Õ趡µŒÍ§ Ù ÇÔ¸Õ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹·Õ趡µŒÍ§ ÙÇÔ¸Õá»Ã§¿˜¹º¹ ÇÔ¸Õá»Ã§¿˜¹Å‹Ò§ ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹¡ÃÒÁº¹´ŒÒ¹á¡ŒÁ ´ŒÒ¹à¾´Ò¹»Ò¡ áÅп˜¹Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹ÃÔÁ ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹¡ÃÒÁÅ‹Ò§´ŒÒ¹á¡ŒÁ ´ŒÒ¹ÅÔ¹ áÅп˜¹Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹ÃÔÁ½‚»Ò¡ (ãªŒÇ¸Õ é Ô½‚»Ò¡ ( 㪌ǸբÂѺ-»˜´)ãËŒàÍÕ§á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒà˧×Í¡»ÃÐÁÒ³ 45 Ô ˜ ¢ÂѺ-»˜´)ãËŒàÍÕ§á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒà˧×Í¡»ÃÐÁÒ³ 45 ͧÈÒ àª‹¹¡Ñ¹ ˜Í§ÈÒ »ÅÒ¢ͧ¢¹á»Ã§¨Ðá·Ã¡à¢Òä»ã¹Ãͧà˧×Í¡ä´àŒ Å¡¹Í ÍÍ¡áç¶Ù Œ ‹ ç Œ »ÅÒ¢ͧ¢¹á»Ã§¨Ðá·Ã¡à¢ŒÒä»ã¹Ã‹Í§à˧×Í¡ä´ŒàÅ硹ŒÍ ÍÍ¡áç¶Ùä»ÁÒá»Ã§ä»ÁÒÊѹæ 3-4 ¤Ãѧ áŌǻ˜´á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒµÑÇ¿˜¹ ŧ仴ŒÒ¹ é é ˜ Êѹæ 3-4 ¤Ãѧ áŌǻ˜´á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒµÑÇ¿˜¹¢Ö¹ä»´ŒÒ¹»ÅÒ¿˜¹ ·íÒ é é ˜ é»ÅÒ¿˜¹·íÒઋ¹¹Õé 5-6 ¤Ãѧ é ઋ¹¹Õé 5-6 ¤Ãѧ é ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 5. 5. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹·Õ趡µŒÍ§ Ù ¡Ò÷íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¿¹»ÅÍÁ ˜ÇÔ¸Õá»Ã§¿˜¹´ŒÒ¹º´à¤ÕÂÇ â´ÂÇÒ§¢¹á»Ã§µÑ§©Ò¡¡Ñº´ŒÒ¹à¤ÕÂǢͧ¿˜¹ é é é 㪌á»Ã§ÊÕ¿¹¢¹¹ØÁáµÐ¹éÒʺÙá»Ã§¿˜¹»ÅÍÁãËŒÊÐÍÒ´áÅжʹ¿¹ ˜ ‹ í ‹ ˜ÍÍ¡áç¶Ùä»ÁÒ 4-5 ¤Ãѧ á»Ã§ãËŒ·Ç·Ò§´ŒÒ¹º´à¤ÕÂÇ é Ñè é »ÅÍÁ᪋¹Ò¡‹Í¹¹Í¹·Ø¡¤×¹ éíǸÕá»Ã§Å¹ ºÃÔàdzÅÔ¹ÍÒ¨¾ºÁÕ¤ÃÒºàÈÉÍÒËÒà ËÃ×ÍÁÕšɳÐ໚¹½‡Ò Ô Ôé é Ñ¢ÒǵԴÍÂÙ«§¶ŒÒÁÕ¡ÒÃËÁÑ¡ËÁÁ ÍÂÙ¹Ò¹æ ÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´¡ÅÔ¹¨Ö§¤Ç÷íÒ¤ÇÒÁ ‹ Öè ‹ èÊÐÍÒ´ÅÔ¹´ŒÇÂ é ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 6. 6. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก จาก ชมรมเบาหวานเบาใจ 2.ใบข่ อย วิธีใช้ ให้ นํา เปลือกข่ อยมาสักหนึ่งคืบ แล้ วลอกเปลือกออก1. เกลือ วิธีใช้ ใช้ อมก่ อน จากนันให้ เคียวๆ แล้ วคาย ้ ้การแปรงฟันตอนเช้า ทิง ส่ วนกาบของข่ อย ให้ ้จากนันค่ อยแปรงฟัน ้ นํามาถูกฟัน จะทาให้ฟัน ํตามปกติ นอกจากเกลือจะ ขาว สะอาดช่ วยดับกลิ่นปากได้ แล้ ว 3. ใบฝรั่ ง มีประโยชน์ ในเกลือก็ยังสามารถช่วยลด การดับกล่ นปาก วธีใช้คือ ิ ิอาการปวดฟั นได้ เป็ นอย่ าง นําใบฝร่ ั งมาล้างให้สะอาด ้ดีอีกด้ วย จากนันนําใบมาเคียว ๆ ้ ้ แล้ วบ้ วนทิง ้ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 7. 7. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก จาก ชมรมเบาหวานเบาใจ จาก ชมรมเบาหวานเบาใจ4. กล้วยนําว้า หรือกล้วยชนิด ้ 5. ก้านพลู ใช้ ในการช่ วยดับอื่นๆ เพราะว่ ากลิ่นปากของ กล่ ินปาก ลมหายใจ หอมมนุษย์ ไม่ ได้ มาจากปากเสมอ สะอาด สดชื่น อีกทังยังลด ้ไป เพราะเจ้ ากลิ่นที่ว่านีอาจจะ ้ อาการปวดฟั นได้ อีกด้ วยมาจากกระเพาะ ลําไส้ ภายใน เพราะว่า ก้านพลูมีส่วนของก็เป็ นไปได้ ทังนีประโยชน์ ของ ้ ้กล้วยท่ ว่า คือ ช่วยรักษา ี นํามันหอมระเหย ท่ มีสาร ้ ีกระเพาะและ ลําไส้ ท่มีปัญหา ี ลักษณะคล้าย ยาชาเบืองต้ นได้ วิธีใช้ คือ ให้ ทาน ้กล้ วย 1ลูก แล้ วตามด้ วยการดื่มนํา 1 แก้ ว ทําต่ อเนื่อง สัก ้7 วัน ( เบาหวานทานได้วันละ 1 ลูก ) ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 8. 8. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ ª×èÍ......................................................................................... ÍÒÂØ.....................·ÕèÍÂÙ‹........................................................... àºÒËÇÒ¹àºÒã¨Ë‹Ò§ä¡Åâä·¹µ¡ÃÃÁ Ñ Dx..........................................................þ.ʵ.ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§Çѹ·Õè DTX/BP »˜ÞËÒ ¡ÒÃãËŒ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ Í×è¹æ âç¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§ §º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡ ¡Í§·Ø¹·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ¤»ÊÍ.Êѹ¡íÒᾧ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555 ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 9. 9. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×