книга здоровя

13,044 views
12,610 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,991
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

книга здоровя

 1. 1. Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської радиЗдоровязберігаючий ДНЗ – стрижнева та актуальна проблема сьогодення( з досвіду роботи Школи педагогічної майстерностідошкільного навчального закладу №8 "Калинонька") Вихователь-методист Романюк Людмила Леонідівна Інструктор по фізичному вихованню Рубець Тетяна Миколаївна м. Старокостянтинів 2012 р. 1
 2. 2. Упорядник Вихователь-методистРоманюк Людмила Леонідівна Увесь цивілізований світ все більше схиляється до думки, щонайважливішою цінністю для людини та суспільства, в якомувона живе, є її здоровя. Тому завдання ДНЗ, що випливають із Базової програмирозвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” спрямовані напріоритетну увагу здоров’язберігаючих технологій. Автор даної роботи розкриває шляхи розв’язання цієїважливої проблеми, а саме: - дає цінні практичні рекомендації щодо впровадження альтернативних та інноваційних здоров’язберігаючих технологій в умовах ДНЗ; - знайомить читачів із програмою еколого-оздоровчої роботи ДНЗ №8 з дітьми дошкільного віку; - ділиться досвідом щодо організації фізкультурно- оздоровчої роботи в ДНЗ №8. Зміст 2
 3. 3. Вступ1. Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти зпитання "Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижнева та актуальнапроблема сьогодення"2. Алгоритм управлінської діяльності з питання"Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижнева та актуальнапроблема сьогодення"2.1. Структура методичної роботи з педагогами дошкільнихнавчальних закладів міста Старокостянтинова на 2009-2010навчальний рік (витяг)2.2. План методичної роботи з працівниками дошкільнихнавчальних закладів міста Старокостянтинова на 2009-2010навчальний рік (витяг)2.3. Пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу №8"Калинонька" на 2009-2010 навчальний рік2.4. Наказ Про організацію науково-методичної роботи зпедагогічними працівниками дошкільного навчального закладу№8 у 2009-2010 навчальному році №48 від 07.09.2009 року2.5. Заходи щодо організації роботи дошкільного навчальногозакладу №8 "Калинонька" на 2009-2010 навчальний рік зпитання "Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижнева та актуальнапроблема сьогодення"3. Введення документації медико-педагогічнимипрацівниками з питання "Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижневата актуальна проблема сьогодення":- інструктора по фізичному вихованню;- вихователів;- медичної сестри. 3
 4. 4. -практичного психолога4. Структура роботи дошкільного навчального закладу №8"Калинонька" з питання "Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижневата актуальна проблема сьогодення"4.1. Структура та форми організації роботи з педагогами.4.2. Структура та форми організації фізкультурно-оздоровчоїроботи з дітьми4.3 Структура та форми організації роботи з батьками5. Вивчення стану життєдіяльності дітей в дошкільномунавчальному закладі №8 "Калинонька"6. Список використаних джерел ВСТУП 4
 5. 5. Глобальна проблема – розроблення здоровязберігаючих таздоровяформувальних технологій, які б не тільки сприялимаксимальному розвитку фізичного тіла дошкільнят, а йрозвиткові їхньої психіки, формуванню духовності, навичоккомунікативностіОтже, формувати здоровя як багатоскладову категорію, в якувходить фізична, психологічна, духовна і соціальна складові.На думку російського вченого Т. Овчинниковоїздоровязберігаюче середовище це: 5
 6. 6. 1. Предметне середовище – матеріальне забезпеченнянавчальної та духовної діяльності. Його оцінюють за такимипараметрами: - розташування приміщень; - наявність санітарно-технічного, медичного, спортивного обладнання; - відповідністю організації системи харчування чинним санітарним правилам і нормам.2. Комунікативний компонент, тобто міжособистісні взаєминиміж суб’єктами педагогічного процесу, індивідуальні йтипологічні особливості дітей, якість підготовки фахівців,стосунки батьків і педагогів, їхнє уявлення про здоровий спосібжиття. Комунікативне середовище трактується як умови дляспілкування дітей між собою, педагогами та іншими людьми.Такими є різні види діяльності дітей: ігрова, навчальна, трудовата побутова. Якщо спілкування дітей не має стресового характеру в міжособистісних контактах формуються не тільки навичкиспілкування та етика поведінки, а й розвивається сприйняттядітей одне одним, розуміння мотивів поведінки інших людей,виховується чутливість, ніжність, уважність, співчуття. Саме з таких якостей складається моральність дитини, вони єпоказниками духовного та соціального здоровя.3. Корекційно-розвивальне, оздоровче середовище – форми тапринципи навчальної та оздоровчої діяльності. Особистісно-орієнтовані технології ставлять у центр всієїосвітньої системи особистість дитини, забезпеченнякомфортних, безконфліктних і безпечних умов її розвитку,реалізації і природних потенціалів. У межах особистісно-орієнтованої технології самостійниминапрямками є технології: - гуманістично-особистісна; - співпраці та співдружності; 6
 7. 7. - вільного виховання.Гуманістично-особистісна технологія має психотерапевтичнуспрямованість на підтримку особистості, допомогу їй. У неїзакладено ідеї поваги та любові до малюків, оптимістичної вірив їхні творчі сили. Ця технологія цілком відкидає примус.Технологія співдружності реалізує демократизм, рівність,партнерство в відносинах вихователя і дитини. Педагог ідошкільник разом виробляють цілі, зміст, дають оцінку,перебувають у стані співдружності, співтворчості.Технології вільного виховання роблять акцент на наданні дитинісвободи вибору та самостійності у різних сферах їїжиттєдіяльності. Роблячи вибір дитина у найкращий спосібреалізує позицію суб’єкта, йде до результату від внутрішньогопотягу, а не від зовнішнього впливу. Таким чином, сучасні технології можна називатиздоровязберігаючими та здоровяформувальними. Діяльність педагогічних колективів має спрямовуватися напроведення таких заходів, які сприятимуть активізації всіхфізіологічних систем організму дитини, забезпеченню їхньоїпрацездатності: фізичної, психічної, емоційної. Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти з питання "Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижнева та актуальна проблема сьогодення" 7
 8. 8. 1. Конституцiя України.2. Конвенцiя про права дитини, ратифiкована постановоюВерховної ради України вiд 27 лютого 1991 р. № 789 - ХII.3. Нацiональна доктрина розвитку освiти.4. Iнструкцiя про дiлову документацiю в дошкiльнихнавчальних закладах.5. Закон України «Про освiту» вiд 23 травня 1991 р. №1060-ХП,iз змiнами вiд 19 грудня 2006р.6. Закон України «Про дошкiльну освiту» вiд 11 липня 2001 р.К2628 -ІП, iз змiнами вiд 19 грудня 2006 р.7. Закон України «Про фiзичну культуру i спорт» вiд 24 грудня1993 р. № 3808-ІІ, iз змiнами вiд 18 червия 1999р.8. Закон України «Про охорону дитинства» вiд 26 квiтня 2001 р.24О2-IП, iз змiнами вiд 24 квiтня 2ОО8р.9. Закон України «Про дорожнiй рух вiд 30 червия 1993 р.№335З-ХП, iз змiнами вiд 14 жовтня 2008 р.10. Базовий компонент дошкiльної освiти в Українi.11. Положения про дошкiльний навчальний заклад, затвердженепостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2003 року№305.12. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкiльнийнавчальний заклад-загальноосвiтнiй навчальний заклад»,«Загальноосвiтнiй навчальний заклад — дошкiльнийнавчальний заклад», затверджено постановою КабiнетуМiнiстрiв України вiд 12 березня 2003 р. № 306.13. Iнструкцiя про дiлову документацiю в дошкiльних закладах,затверджена наказом Мiнiстерства освiти України вiд 30 сiчня1998 р. №32.14. Iнструктивно-методичний лист Мiнiстерства освiти i наукиУкраїни «Про планування освiтнього процесу в дошкiльномунавчальному закладi» вiд 1 жовтня 2002 р. №1/9-434.15.Органiзацiя та змiст навчального процесу в дошкiльнихнавчальних закладах (лист Мiнiстерства освiти i науки Українивiд 6 червня 2005 р. № 1/9-3 06).16. Типовий перелiк обов’язкового обладнання, навчально-наочних посiбникiв та iграшок в дошкiльних закладах, 8
 9. 9. затверджений наказом Мiнiстерства освiти Украни вiд 11вересня 2002 р. № 509.17. Методичнi рекомендацiї «Пiдбiр i використання iграшок длядiтей дошкiльного вiку в дошкiльних навчальних закладах»(лист Мiнiстерства освiти i науки України вiд 18 липня 2008 р№1/9 470 ).18. Методичнi рекомендації «Пiдбiр i використання iграшок длядiтей раннього вiку у дошкiльних навчальних закладах» (листМiнiстерства освiти i науки України вiд 17 березня 2006 р.№19-15З)19. Положения про психологiчну службу системи освiтиУкраїни, затверджене наказом Мiнiстерства освiти України вiд Зтравня 1999 р. № 12720. Наказ Мiнiстерства освiти i науки України «Про плануваняядiяльностi та ведення документацi соцiальних педагогiв,соцiальних педагогiв по роботi з дiтьми-iнвалiдами системиМiнiстерства освiти i науки України» вiд 28 грудня 2006 р.№864.21. Положення про порядок здiйснення iнновацiйної освiтньоїдiяльностi, затверджене наказом Мiнiстерства освiти Українивiд 7 листопада 2000 р.№522.22. Мiнiстерство освiти i науки України вiд 20 лютого 2002р.№.114. Державнi вимоги до системи фiзичного виховання дiтей,учнiвської i студентської молодi, затвердженi наказомМiнiстерства освiти України вiд 25 травня 1998 р. № 188. Система органiзацiї фiзкультурно-оздоровчої таспортивної роботи дошкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та .позашкiльних навчальних закладiв, затвердженанаказом Мiнiстерства освiти i науки України від 2I липня 2003р. №486.23. Положения про органiзацiю фiзичного виховання i масовогоспорту в дошкільних, загальноосвiтнiх i професiйно-технічнихзакладах України, затверджене наказом Мiнiстерства освiти iнауки України вiд 2 серпня2005 р. №458. 9
 10. 10. 24. Концепцiя екологiчної освiти в Українi, затвердженарiшенням колегiї Мiнiстерства освiти i науки України вiд 20грудня 2001 р. №13/6-19.34. Про систему роботи з дітьми, якi не вiдвiдують дошкiльнiнавчальнi заклади (iнструктивно-методичний лист Мiнiстерстваосвiти i науки України вiд 4 жовтня 2007 р. № 19-583).25. Рекомендацiї щодо органiзацiї методичної роботи зпедагогiчними працiвниками в дошкiльних, загальноосвiтнiх тапозашкiльних закладах освiти, затвердженi науково-методичною комiсiєю дошкiльної педагогiки, психологiї ташколознавства Мiнiстерства освiти України вiд 27 листопадаI997р. №6.26. Органiзацiя освiтнього простору в дошкiльних навчальнихзакладах у 2009-20 10 навчальному роцi (лист Мiнiстерстваосвiти i науки України від 10. 06.2009 №119-393)27. Планування роботи в дошкiльних навчальних закладах (листМiнiстерства освiти i науки України вiд 31.07.2009 №19-455).Структура методичної роботи з педагогами дошкільнихнавчальних закладів міста Старокостянтинова на 2009-2010навчальний рік (витяг) Методично кординаційний Центр творчого розвитку особистості педагога Керівник кординаційного центру – 10
 11. 11. провідний спеціаліст управління освіти Р.П.ШумоваШкола педагогічної майстерності (на базі ДНЗ №8)Тема: "Здоров’язберігаючий дошкільний навчальний заклад"( для інструкторів з фізичного виховання та вихователів, якіпроводять з дітьми заняття з фізичного виховання у дошкільнихнавчальних закладах)Керівник: Романюк Людмила Леонідівна, вихователь-методист(за посадою) дошкільного навчального закладу №8 2 рази на рік План методичної роботи з працівниками дошкільних навчальних закладів міста Старокостянтинова на 2009-2010 навчальний рік (витяг) Жовтень1.Засідання школи педагогічної майстерності ( на базі ДНЗ №8)Тема: "Здоров’язберігаючий дошкільний навчальний заклад"( для інструкторів з фізичного виховання та вихователів, якіпроводять з дітьми заняття з фізичного виховання у дошкільнихнавчальних закладах)Дошкільний навчальний заклад №8 9.00 01.10.2009 Листопад1.Засідання школи педагогічної майстерності ( на базі ДНЗ №8)Тема: "Здоров’язберігаючий дошкільний навчальний заклад"( для інструкторів з фізичного виховання та вихователів, якіпроводять з дітьми заняття з фізичного виховання у дошкільнихнавчальних закладах)Дошкільний навчальний заклад №8 9.00 24.11.2009 Завдання дошкільного навчального закладу №8 "Калинонька" на 2009-2010 навчальний рік та оздоровчий період. «Дошкільна освіта має забезпечуватисистемний розвиток дитини, формувати базис її особистісної 11
 12. 12. культури, сприяти самореалізації та саморозвиткудитини.»( Базовий Компонент дошкільної освіти в Україні). Виходячи із основних завдань:* Державних програм «Освіта», «Діти України», Базовоїпрограми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»,програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Дитина»,Програми розвитку та виховання дитини раннього віку«Зернятко»;* Обласної програми розвитку системи дошкільної освіти на2006 – 2010 рр. «Проект дошкілля», міської програми розвиткусуспільного дошкільного виховання «ДошкілляСтарокостянтинова на 2004 – 2010 роки», згідно ЗаконівУкраїни «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,«Про освіту», «Про мови», Концепції громадянського вихованняособистості в умовах розвитку української державності,«Положення про організацію фізичного виховання і масовогоспорту в дошкільних загальноосвітніх та професійно –технічних навчальних закладах України» ;* Листа МОНУ від03. 07. 2009р №1/9 – 455)» Організаціяосвітнього процесу в дошкільних навчальних закладах»;Листа МОНУ від 17. 12.2008р.№ 1/9 – 811 «Про здійсненнясоціально – педагогічного патронату; Листа МОНУ від 10. 06.09 №1/9 -393.» Планування роботи в дошкільних навчальнихзакладах»; * Аналізу навчально – виховної роботи за минулий рік –спрямувати роботу дошкільного навчального закладу нареалізацію таких основних завдань: 1.Забезпечити умови для організації повноцінноїжиттєдіяльності дитини з метою засвоєння знань, виробленняумінь і навичок, соціалізації дитини, набуття нею практичногодосвіду для формування життєво компетентної особистості. 12
 13. 13. 2. Формувати у дошкільників свідоме ставлення довласного соціального здоровя через систему знань у спільнійігровій, пізнавальній, трудовій діяльності. 3. Активізувати пізнавальні інтереси дошкільників вумовах гуманізації освітньо-виховного процесу з урахуваннямпсихологічних аспектів. 4. Впровадження Базової програми розвитку дитинидошкільного віку "Я у Світі" (молодші групи № 2,7,13). 5. Розробити перспективне та календарне планування доБазової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" 6. Впроваджувати в роботі з дітьми Програмувиховання та навчання дітей 3-7 років життя "Дитина" (середнігрупи № 9,14,старші групи №10,11,12). 7. Розробити перспективне та календарне планування доПрограми виховання та навчання дітей 3-7 років життя"Дитина"ДНЗ № 8 у 2009-2010 н. р. працюватиме за програмами:- групи раннього віку – Програма розвитку та виховання дитинираннього віку "Зернятко"(№ 3,4,5,6);- групи дошкільного віку - Програма виховання та навчаннядітей 3-7 років життя "Дитина" (№ 9,14,10,11,12)- групи молодшого дошкільного віку – Базова програмарозвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" ( № 2,7,13) Наказ Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу №8 13
 14. 14. у 2009-2010 навчальному році №48 від 07.09.2009 року З метою навчально-методичногозабезпеченняпедагогічного процесу в закладах освіти , організаціїудосконалення кваліфікації педагогічних працівників увідповідності до Закону України "Про освіту", "Про дошкільнуосвіту", Положення про міський методичний кабінет, наказууправління освіти №174 від 28.08.2009 року , Наказую:4. Затвердити напрямки науково-методичної роботи:4.3. Школа педагогічної майстерності інструкторів з фізичноговиховання та вихователів дошкільних навчальних закладів, якіпроводять з дітьми заняття з фізичного виховання ( на базі ДНЗ№8) з питання "Здоров’язберігаючий дошкільний навчальнийзаклад", керівник Романюк Людмила Леонідівна, вихователь-методист (за посадою) дошкільного навчального закладу №8,2 рази на рік. Заходи щодо організації роботи дошкільного навчальногозакладу №8 "Калинонька" на 2009-2010 навчальний рік зпитання "Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижнева таактуальна проблема сьогодення" 14
 15. 15. № Заходи Термін Відповідальнийз/п проведення за проведення Методична робота з кадрами1. Забезпечувати участь Протягом Гусарчук Г.А педагогічних працівників року у роботі міських методичних об’єднань, шкіл ППД, семінарах - практикумах2. Організувати Протягом Гусарчук Г.А проходження курсів року Романюк Л.Л. підвищення кваліфікації при ХОІППО: за перспективним планом - надання консультацій педагогам; - визначати тематику курсових робіт; складати план роботи з педагогічними працівниками в після та до курсовий період3. Опрацювати нормативно Протягом Гусарчук Г.А – правові документи року забезпечення дошкільної освіти на інструктивно- методичних семінарах4. Систематично Протягом Гусарчук Г.А здійснювати контроль за року Романюк Л.Л. самоосвітою педагогів з метою надання методичної допомоги5. Провести діагностику Вересень Романюк Л.Л. професійної підготовки травень 15
 16. 16. педагогів з метою вивчення їх педагогічних проблем та надання методичної допомоги6. Проводити педагогічні Протягом Гусарчук Г.А експрес хвилинки року7. Проводити роботу щодо Протягом Романюк Л.Л. реалізації програм року розвитку та виховання дітей8. Проводити роботу щодо Протягом Романюк Л.Л. реалізації Базової року програми розвитку дитини «Я у Світі» Забезпечити функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу у індивідуальних щоденниках спостереження9. Огляд методичних 1 раз у Гусарчук Г.А знахідок квартал10. Педагогічні ради. Гусарчук Г.А 1. Становлення Листопад соціального здоров’я дошкільника в сучасних умовах 2. Впровадження в Січень практику роботи Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 16
 17. 17. 11. Методичний міст Жовтень Романюк Л.Л. Здоров’язберігаючий ДНЗ – стрижнева та актуальна проблема сьогодення12. Семінар-практикум Вересень- Романюк Л.Л. "Базова програма січень розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»:шляхи реалізації"13. Інструктивно- шомісяця Романюк Л.Л. методичний семінар.»Нормативно- правова база дошільної освіти»14. Консультації педагогам: Вересень Рубець Т.М. 1.Організація життєдіяльності дитини в умовах розвивального середовища ДНЗ відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Жовтень 2. Довіра як основний Сидорук Н.Є. чинник успішної адаптації дитини в дошкільному Грудень навчальному закладі Рубець Т.М. 3. Система зміцнення Травень здоров’я у ДНЗ Гусарчук Г.А 4. Здійснення 17
 18. 18. фізкультурно-оздоровчої роботи в оздоровчий період15. Школа педагогічної Жовтень- Романюк Л.Л. майстерності з листопад фізичного виховання та вихователів, які проводять з дітьми заняття з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах з питання «Здоров’язберігаючий дошкільний навчальний заклад»16. Майстер-клас. Грудень Рубець Т.М. Фізкультурно-оздоровчі технології в освітньому процесі17. Тематичний тренінг. Вересень Романюк Л.Л. Адаптація дитини до Сидорук Н.Є. дитячого садка18. Організувати навчання Протягом Вихователі, педагогічних працівників року медичні ДНЗ основ валеології працівники19. Здійснювати інтеграцію Протягом Вихователі, знань із валеології у зміст року інструктор з різних занять фізичного виховання20. Упроваджувати Протягом Вихователі, нетрадиційні форми і року інструктор з методи роботи на фізичного заняттях із фізичного виховання виховання 18
 19. 19. 21. Здійснювати виховний Протягом Методист, процес на основі року вихователі народної педагогіки з використанням народних рухливих ігор, святкової обрядовості, багатовікового досвіду народу щодо зміцнення здоровя22. Здійснювати Протягом Практичний діагностування року психолог психічного здоровя дітей і забезпечувати умови для релаксації дітей та педагогів23. Із метою забезпечення Протягом Медичні соціального здоровя року сестри дошкільників організувати клуби спілкування для батьків, педагогів24. Розробити методичні Вересень Медичні рекомендації щодо сестри інтенсивності занять з урахуванням рівня здоровя кожної дитини, визначеного в процесі діагностування25. Розробити індивідуальні Жовтень Інструктор з заходи з метою їх фізичного проведення на заняттях із виховання фізичної культури26. Скоординувати роботу з Протягом Медичні сестри пропагування здорового року способу життя з дитячою поліклінікою 19
 20. 20. 27. Проводити семінари- Згідно плану Інструктор з практикуми для фізичного інструкторів із фізичного виховання виховання щодо впровадження в практику методик М.М. Єфименка Організаційна діяльність1. Систематично проводити Протягом Методист ознайомлення року педагогічного колективу з інноваційними методиками оздоровлення дошкільників2. Провести поглиблений Лютий Медичні сестри медичний огляд дітей 3-6 років із батьками3. Створити банк даних про Березень Медичні здоровя дошкільників за сестри, групами психолог4. Оформити листи здоровя Березень Медичні сестри5. Забезпечити санітарно- Протягом Завгосп, гігієнічні навчання в року помічники групах: достатнє вихователів освітлення, відповідність меблів зросту, провітрювання, вологе прибирання, озеленення6. Забезпечити проведення Протягом ранкової гімнастики, року фізкультхвилинок та рухливих ігор в перервах між заняттями7. Проводити Дні здоровя Протягом Інструктор з та спортивні свята року фізичного виховання 20
 21. 21. 8. Із метою оздоровлення Протягом Вихователі дошкільників року забезпечити проведення прогулянок на природу, екскурсій, піших переходів тощо9. Розробити корекційну Жовтень Психолог програму створення позитивного емоційного стану педагогів та дітей за результатами діагностики Матеріально-технічне і кадрове забезпечення програми1. Організувати Протягом Завгосп матеріально-технічне року забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог до ДНЗ: 1) дотримання норм освітлення, опалювання; 2) забезпечення меблями2. Придбати профілактичні 1 раз в Медична препарати, лікарські квартал сестра рослини, вітаміни, аскорбінову кислоту3. Забезпечити медичний 1 раз в Медична кабінет необхідними квартал сестра медикаментами Пропагандиська діяльність1. Випускати санітарний Згідно плану Медичні сестри бюлетень за планом Ведення документації медико-педагогічними працівникамиз питання "Здоровязберігаючий ДНЗ – стрижнева таактуальна проблема сьогодення": 21
 22. 22. 2.4. Документація вихователів2.4.1. План освітньо-виховної роботи2.4.2. Книга відомостей про дітей та їхніх батьків2.4.3. Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групиУ ньому фіксується проведення загартувальних процедур тавідомості про звуковимову дітей2.4.4. Щоденник педагога з підвищення професійного рівня2.4.5. Листок здоровя вихованців2.4.6. Вихователі спеціальних дошкільних закладів ведуть:- журнал обстеження вихованців дитячим лікарем –спеціалістом;- книгу взаємозв’язку між дефектологом та вихователем групи.2.4.7. Вихователі ( інструктори) з фізичного вихованняведуть:- книгу медичного обстеження дітей;- книгу обліку роботи з дітьми, які мають ослаблене здоровя;-книгу виконання дітьми 6-річного віку державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості;- книгу обліку виконання дітьми основних фізичних рухів;- збір сценаріїв та матеріалів спортивних свят, розваг, змагань,інших заходів.2.3. Документація практичного психолога, соціальногопедагога2.3.1. План роботи.2.3.2. Графік роботи, затверджений керівником.2.3.3. Журнал психолог – педагогічного діагностуваннявихованців.2.3.4. Журнал обліку спостережень.2.3.5. Журнал обліку проведення колекційної роботи.2.3.6. Книга протоколів індивідуальних консультацій.Документація медичного працівника: 22
 23. 23. 1. Річний план медико-лікувальної роботи.2. Індивідуальна картка дитини (облікова картка № 26)3. Історія розвитку дитини (форма №112)4. Облік щоденного відвідування дітей в дошкільномунавчальному закладі5. Картка профілактичних щеплень (форма №124)6. Журнал профілактики інфекційних захворювань(форма№118)7. Журнал реєстрації інфекційних захворювань (форма № 60)8. Книга обліку контактів з гострими захворюваннями (форма№61)9. Контрольна картка диспансерного спостереження (форма№30)10. Журнал запису перебування дітей в ізоляторі, ізоляційнихкімнатах (форма№129)11. Книга медико-педагогічного контролю за фізичнимрозвитком дітей12. Книга аналізу захворюваності по групам13. Зошит обліку довідок по хворобі дітей14. Книга екстрених повідомленьОсновні структурні напрями методичної роботи Законодавчий: • система нормативних документів з питань 23
 24. 24. дошкільної освіти. Організаційний:• створення позитивних організаційно – педагогічних умов для підвищення професійного рівня педагогів;• ефективність та доцільність вибору змісту та структури методичної роботи Методичний:• керівництво методичною роботою;• творчість активність в організації і проведення методичної роботи;• впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій в практику роботи закладу Соціально – психологічний• забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в колективі;• здійснення диференційованого, індивідуального підходів до педагогів закладу Напрями методичної служби 24
 25. 25. Робота із Робота з Робота зпедагогічними дітьми батькамикадрами Форми методичної роботи 25
 26. 26. Групові форми роботи Творча група Школа ППД Ініціативна Школа група молодого Консультації вихователя Методичні Клуб творчих Індивідуальні форми роботиСамоосвіта АтестаціяАнкетування НаставництвоТворчі звіти Консультування 26
 27. 27. Масові форми роботиКонкурси, вікторини, Семінар –практикум,колективні перегляди, проблемний семінар,методичний ринг, теоретичний семінар,педагогічний ринг, науково – практичнийконсультації, педагогічні семінар, психологічнийчитання практикум Ярмарок педагогічних знахідок, творча лабораторія, методичний зміст, психолого педагогічний тренінг, фестиваль педагогічної творчості «погоджено» Провідний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету міської ради 27
 28. 28. Шумова Р.П.Школа педагогічної майстерності з фізичного виховання тавихователів, які проводять з дітьми заняття з фізичноговиховання у дошкільних навчальних закладах з питання«Здоров’язберігаючий дошкільний навчальний заклад»На базі ДНЗ№8 «Калинонька» Керівник: Романюк Л.Л.Дата проведення : 24.11.2009 р. вихователь-методист ДНЗ №8Тема: Сучасні підходи до занять з фізичної культури: типи тапланування. ПланІ. Теоретична частина.1. Типи занять з фізичної культури Романюк Л.Л. вихователь-методист ДНЗ №82. Планування освітньо-виховної роботи з фізичної культури заБазовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я уСвіті» Рубець Т.М. інструктор з фізичного виховання ДНЗ №8ІІ. Практична частина.Фрагменти занять з фізичної культури у старших групах:1. Сюжетне заняття «На арені цирку»;2. Ігрове заняття «Космічні розваги «;3. Інтегроване заняття (фізкультурно-пізнавальне) «Подорож долісу» Романюк Людмила Леонідівна вихователь-методист ДНЗ№8 28
 29. 29. ТИПИ ЗАНЯТЬ З ФІЗКУЛЬТУРИ Сучасна освіта перебуває на новому етапі розвитку —відбувається її модернізація. Варіативність програм, появанових технологій, зміна змісту дошкільної освіти, гуманізаціяцілей і завдань ставлять перед педагогами дошкільного закладупроблеми, повязані з раціональною організацієюжиттєдіяльності дошкільника. Базовий компонент дошкільноїосвіти, Коментар до нього, Базова програма розвитку дитинидошкільного віку "Я у Світі" орієнтують на гармонійнийрозвиток дитини, формування елементарних форм її життєвоїкомпетентності, реалізацію індивідуального потенціалу,вироблення оптимістичної життєвої позиції, становлення основособистісної культури дошкільника. Комплексна реалізаціяфізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізна-вального, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативногопотенціалів дитини сприятиме, зокрема, формуванню цілісноїкартини світу. Різнобічний розвиток дитини неможливий безповноцінного фізичного виховання, адже це фундамент здоровядитини. Серед багатьох чинників, що впливають на здоров’я тапрацездатність дитячого організму, що росте, важливе значеннямає рухова активність як біологічна потреба в русі, задоволенняякої є найважливішою умовою гармонійного розвитку тавиховання дитини. В умовах дошкільного закладу це можливозавдяки раціональній організації рухового режиму впродовждня. Руховий режим дошкільника реалізується через різні фор-ми організації його рухової діяльності (Е.Вільчковський,Н.Денисенко, Т.Осокіна, М.Рунова): фізкультурні заняття;фізкультурно-оздоровчу роботу в режимі дня (ранкову гім-настику, рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянці,фізкультхвилинки, вправи після денного сну, загартовувальнізаходи); активний відпочинок (туристичні подорожі,фізкультурні розваги та свята, дні здоровя, канікули); домашнізавдання та самостійну рухову діяльність дітей. 29
 30. 30. Базова програма розвитку "Я у Світі" та Інструктивно-ме-тодичний лист МОН № 1/9-438 від 27.08.2004 "Про організаціюфізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальномузакладі" вказують на необхідність щоденного проведення занятьз фізичної культури. Доцільність їх використання давно доведена науковцями.Ця форма роботи є провідною для набуття дітьми необхіднихрухових умінь та навичок, вона створює сприятливі умови длязасвоєння загальних положень тіла і закономірностей рухів привиконанні фізичних вправ, сприяє розвитку різнобічнихздібностей дітей. Спеціально організовані фізкультурні заняттяз усією групою забезпечують проходження та засвоєнняпрограмового матеріалу в певній послідовності; дозволяютьповторювати та закріплювати рухові дії. Фізкультурні заняттятакож сприяють формуванню в дошкільнят навичок навчальноїдіяльності. Вони привчають дітей запамятовувати план дій такеруватися ним у ході виконання фізичних вправ. Окрім того,вони впливають на розвиток у дітей оцінних суджень, аджедосягнення добрих результатів на очах у товаришів дає дитинівпевненість і створює радісний настрій, вона усвідомлює своїздібності та можливості, що знадобляться для досягненняспільних цілей. Заняття фізкультурою дозволяють навчити дошкільниківсамостійно створювати умови для рухової діяльності, підводятьїх до самостійного виконання складних рухових дій, формуютьта розвивають навички самоорганізації у використанні різнихрухів та виховують інтерес до активних дій, чим забезпечуютьбазу для цікавої та змістовної діяльності в повсякденному житті.Чим цікавіші та змістовніші заняття, тим багатший руховийдосвід дитини, тим більше передумов для забезпеченнявисокого рухового режиму протягом дня, котрий необхіднийдля задоволення потреби дитини в русі. Фізкультурні заняття були введені в дошкільні заклади в50 роках XX століття. Спочатку заняття з використаннямфізичних вправ отримали назву занять гімнастикою тарухливими іграми. Ця назва визначала зміст рухових дій, які 30
 31. 31. включались до заняття, що обмежувалось рухливими іграми тафізичними вправами, що входять до основної гімнастики (ос-новні рухи, загальнорозвивальні та стройові вправи). У подальшому завдяки науковим дослідженнямЕ.Вільчковського, О.Кенеман, Т.Осокіної, Г.Лєскової, Г.Юркота інших коло фізичних вправ для дошкільнят розширилося.Була доведена доцільність і корисність включення до роботи здітьми спортивних видів фізичних вправ: плавання, навчанняходьби на лижах, катання на ковзанах; а також елементівспортивних ігор: баскетболу, тенісу, бадмінтону тощо. Оскількизміст занять значно розширився, їх починають називатизаняттями фізичними вправами. Базова програма наголошує на використанні принципугнучкості. На нашу думку, реалізація цього принципу припроведенні занять з фізичної культури може бути реалізованачерез добір різних типів занять. Типи фізкультурних занять, що пропонувались на-уковцями в різні періоди, досить різноманітні. Тому мета нашоїстатті: ♦ узагальнити наявний матеріал з цієї проблеми, виділитиосновні критерії, за якими поділяють заняття з фізкультури; ♦ запропонувати інтегровану типологізацію занять зфізкультури з урахуванням сучасного розвитку теорії таметодики фізичного виховання дошкільнят. Сучасні науково-методичні уявлення про заняття зфізичної культури ґрунтуються на численних науковихдослідженнях і досвіді педагогів. Дослідники поділяють заняттяз фізкультури за змістом і педагогічними завданнями. За змістом поділ занять досить різноманітний. Так,Е.Вільчковський, О.Курок виділяють заняття комплексні та закцентом на певний вид навчального матеріалу. Комплекснізаняття включають загальнорозвивальні вправи, основні рухита рухливу гру; заняття з акцентом на певний вид навчальногоматеріалу передбачають переважно один вид вправ (плавання,катання на ковзанах, футбол тощо). Е.Степаненкова пропонуєрозрізняти: *заняття гімнастикою та рухливими іграми; * 31

×