E book thai 1.pptใหม่

1,379 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E book thai 1.pptใหม่

 1. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาตราตัวสะกดตรงมาตรา
 2. 2. คำนำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book ) เรื่อง มาตราตัวสะกดตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป . ๒ เรื่องนี้ จัดทำโดยการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์กับการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียน มีความสนใจเนื้อหาและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ อิเล็คทรอนิกส์ ( e-book ) เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ขอขอบคุณ นายมานิตย์ คุ้มภัยเพื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเต่า ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำมา ณ โอกาสนี้ นางสายสมร จันทร์แสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองเต่า
 3. 3. สารบัญ แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว
 4. 4. มาตราแม่กก แม่กก เป็นคำที่มี ก สะกดการสะกดคำโดยใช้แม่กก เช่น ม - า - ก อ่านว่า มาก ย - แ - ก อ่านว่า แยก ด - อ - ก อ่านว่า ดอก
 5. 5. ตัวอย่างคำในแม่กก นก แตก แบก ลาก นาก ปีก จิก ตึก แขก ลูก ดอก เรียก โลก
 6. 6. แบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระและตัวสะกดเดียวกัน กับคำที่กำหนดให้ ๑ . พัก ............. .............. ............. ............. ............ ๒ . ราก ............. .............. ............. ............. ............ ๓ . แบก ............. .............. .............. ............. ............ ๔ . ผูก ............. .............. ............. ............. ............ ๕ . เลือก ............. .............. ............. ............. ............ เก่งจัง !
 7. 7. เฉลยแบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระและตัวสะกดเดียวกัน กับคำที่กำหนดให้ ๑ . พัก มัก ทัก จัก รัก ผัก ๒ . ราก มาก ยาก จาก ลาก ปาก ๓ . แบก แตก แลก แจก แปลก แขก ๔ . ผูก ลูก ฟูก ปลูก จมูก หยูกยา ๕ . เลือก เงือก เชือก เผือก เปลือก เหยือก
 8. 8. แม่กด คำแม่กด คือ คำที่มี ด สะกด การสะกดคำโดยใช้แม่กด เช่น ก - า - ด อ่านว่า กาด ด - แ - ด อ่านว่า แดด ถ - อ - ด อ่านว่า ถอด
 9. 9. ตัวอย่างคำในแม่กด ขาด บาด บิด ชิด จืด มืด ขุด บูด โดด ปอด เบียด
 10. 10. แบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านและเขียนคำที่มีตัว ด สะกด ใน กระต่ายน้อยตัวนิด ตัวจิ๊ดจิ๊ดตาแจ๋วแจ๋ว เจ้าโดดไวไปแล้ว ไปเที่ยวแถวถิ่นใด ฟ้าก็มืดไฟก็มอด เราก็ทอดถอนใจ คิดถึงเจ้าตาใส อีกเมื่อไรจะมาเอย
 11. 11. เฉลยแบบฝึกหัด นิด จิ๊ด โดด มืด มอด ทอด คิด
 12. 12. มาตราแม่กบ คำแม่กบ คือ คำที่มี บ สะกด การสะกดคำโดยใช้แม่กบ เช่น ก - า - บ อ่านว่า กาบ บ - แ - บ อ่านว่า แบบ ส - อ - บ อ่านว่า สอบ
 13. 13. ตัวอย่างคำในแม่กบ ดาบ หาบ อาบ ดิบ ริบ จีบ บีบ คีบ จูบ สูบ แสบ แนบ โอบ จอบ รอบ เพียบ เรียบ
 14. 14. แบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนบอกคำที่มี บ สะกด จากข้อความต่อไปนี้ “ ถนนแคบไม่เรียบ ดูไม่เป็นระเบียบ ลุงเฉียบกับน้าเทียบ หอบผ้าใส่หีบ”
 15. 15. เฉลยแบบฝึกหัด แคบ เรียบ ระเบียบ เฉียบ กับ เทียบ หอบ หีบ
 16. 16. มาตราแม่กง คำแม่กง คือ คำที่มี ง สะกด การสะกดคำโดยใช้แม่กง เช่น ก - า - ง อ่านว่า กาง ด - แ - ง อ่านว่า แดง ส - อ - ง อ่านว่า สอง
 17. 17. ตัวอย่างคำในแม่กง มอง คาง เรือง โกง ลุง ลิง
 18. 18. แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระตัวสะกดเดียวกันกับ คำที่กำหนดให้และอ่าน ๑ . มอง ......... .......... ......... ........... ๒ . คาง .......... .......... .......... .......... ๓ . เรือง .......... .......... .......... ......... ๔ . ลุง .......... .......... .......... ......... .
 19. 19. เฉลยแบบฝึกหัด ๑ . มอง ลอง ของ สอง กอง ๒ . คาง นาง กาง ทาง หาง ๓ . เรือง เมือง เฟือง เหลือง เคือง ๔ . ลุง มุง ถุง ยุง พุง
 20. 20. มาตราแม่กน คำแม่กน คือ คำที่มี น สะกด การสะกดคำโดยใช้แม่กน เช่น ก - า - น อ่านว่า กาน ด - แ - น อ่านว่า แดน ส - อ - น อ่านว่า สอน
 21. 21. ตัวอย่างคำ ใน แม่กน นอน กิน เตือน ทุน บ้าน
 22. 22. แบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำที่มี น สะกดเติมใน มอง คิด แทน มาก กิน มัน ผิด สิน สอน เมือง บอก เรียน ............. ............... .................. ............................
 23. 23. เฉลยแบบฝึกหัด สิน กิน มัน แทน สอน เรียน
 24. 24. มาตราแม่กม คำแม่กม คือ คำที่มี ม สะกด การสะกดคำโดยใช้แม่กม เช่น ถ - า - ม อ่านว่า ถาม ก - เ - ม อ่านว่า เกม ย - อ - ม อ่านว่า ยอม
 25. 25. ข้าม ผอม งามขุม พุ่ม ย้อม เชื่อม ยิ้มแย้ม ตัวอย่างคำในแม่กม
 26. 26. คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระ และตัวสะกดเดียวกันกับคำที่กำหนดให้ ๑ . นาม ............ ............ ............. ............ ............ ๒ . จอม ............. ............. ............. ............ ........... ๓ . มุม ............. ............. ............. ............ ........... ๔ . เสียม ............ ............ .............. ............ ............ ๕ . ลืม ............ ............ ............. ........... ............ เก่งจัง ! แบบฝึกหัด
 27. 27. แบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระ ตัวแสะกดเดียวกัน กับคำที่กำหนดให้ ๑ . นาม ถาม ยาม ตาม สาม จาม ๒ . จอม ยอม ออม หอม ตอม ผอม ๓ . มุม ขุม รุม สุม ชุมนุม กุม ๔ . เสียม เจียม เทียม เปี่ยม เยี่ยม เอี่ยม ๕ . ริม ขิม ชิม อิ่ม พิมพ์ จิ้ม
 28. 28. มาตราแม่เกย แม่เกย เป็นคำที่มี ย สะกด การสะกดคำโดยใช้แม่เกย เช่น เ - ฉ - ย อ่านว่า เฉย ท - า - ย อ่านว่า ทาย ร - อ - ย อ่านว่า รอย
 29. 29. ตัวอย่างคำในแม่เกย ทาย น้อย ลุย เรื่อย เฉย เฉื่อย เลย สาย
 30. 30. เขียนคำที่มี ย สะกด ในช่องว่างให้เร็วที่สุด ผู้ ............ ม้า ............ ใบ ......... ตา .......... ข้าง ........... งู ............. ........ คำ ....... บ้าน ............. เรือ ........... ไป .......... ลาย ........... ไม้ แบบฝึกหัด
 31. 31. ผู้ชาย ม้าลาย ใบเตย ตายาย ข้างซ้าย งูเลื้อย ถ้อยคำ ย้ายบ้าน ท้ายเรือ หายไป หอยลาย เลื่อยไม้ เฉลยแบบฝึกหัด
 32. 32. มาตราแม่เกอว แม่เกอว เป็นคำที่มี ว สะกด การสะกดคำโดยใช้แม่เกอว เช่น เ - อ - ว อ่านว่า เอว ด - า - ว อ่านว่า ดาว แ - จ - ว อ่านว่า แจว
 33. 33. เขียว เลว แก้ว สิว สาว ตัวอย่างคำในแม่เกอว ว่าว ทิว แถว
 34. 34. แบบฝึกหัด เลือกคำที่มี ว สะกดเขียน ในวงกลม แจ๋วและจิ๋วไปเที่ยวทุ่งนา เดี๋ยวดาวก็จะแจวเรือตามมา ....... ....... ....... ....... ....... .......
 35. 35. เฉลยแบบฝึกหัด แจว เที่ยว แจ๋ว จิ๋ว ดาว เดี๋ยว
 36. 36. ผู้จัดทำ นางสายสมร จันทร์แสง

×