ปี 2552

286
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
286
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปี 2552

  1. 1. จํานวนนักเรียนจําแนกตามเพศ-หองเรียน, จํานวนหองเรียนและครูที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2552 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี หอง ชาย หญิง รวม จํานวนหองเรียน ชั้นเรียน 1/1 12 28 40 ตามแผน ตามจัด 1/2 12 27 39 ม.1 6 4 1/3 21 18 39 ม.2 6 4 1/4 25 15 40 ม.3 6 4 รวม 70 88 158 รวม ม.ตน 18 12 2/1 9 31 40 ม.4 2 3 2/2 9 17 26 ม.5 2 2 2/3 12 17 29 ม.6 2 3 2/4 23 6 29 รวม ม.ปลาย 6 8 รวม 53 71 124 รวมทั้งหมด 24 20 3/1 15 22 37 3/2 18 11 29 3/3 17 13 30 3/4 7 19 26 รวม 57 65 122 รวม ม.ตน 180 224 404 4/1 10 28 38 4/2 10 12 22 4/3 20 18 38 รวม 40 58 98 5/1 5 20 25 5/2 21 16 37 รวม 26 36 62 6/1 11 18 29 6/2 14 11 25 6/3 10 15 25 รวม 35 44 79รวม ม.ปลาย 101 138 239 รวมทั้งหมด 281 362 643ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 นางเสาวลักษณ อาษานอก……….ผูกรอกขอมุล

×