Your SlideShare is downloading. ×
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"

184

Published on

Презентации на защите

Презентации на защите

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
184
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОСЦОВА МАРІЯ ВІКТОРІВНА Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор Долинська Любов Василівна
 • 2. Мета дослідження полягає в теоретичному та експериментальному вивченні особливостей розвитку структурних компонентів, рівнів сформованості й динаміки професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей, а також у перевірці ефективності авторської моделі й технології цілеспрямованого формування професійної рефлексії в студентів – майбутніх інженерів з урахуванням виявлених особливостей.
 • 3. Об`єкт дослідження професійна рефлексія студентів технічних спеціальностей. Предмет дослідження формування професійної рефлексії у студентів технічних спеціальностей.
 • 4. В основу дос лідження бу ло покладено п рипущення п ро те, що у звич айних умо вах підгот студентів овки вищих тех нічних нав закладів п чальних рофесійна рефлексія розвиваєт ься недост атньо, що позначаєт негативно ься на про цесі проф самовизна есійного чення й за гальній пр підготовці офесійній майбутніх фахівців, формуван а її ня буде бі льш успіш умов цілес ни м з а прямовано ї актуаліза структурн ції всіх их компон ентів проф рефлексії есійної з урахуван ням специ їхнього ро фіки звитку та профілю п засобами ідготовки активних соціальнопсихологіч них метод ів навчанн я.
 • 5. В рамках гносеологічного напрямку виступає як загально психологічний принцип пізнання усвідомлених і довільних психічних явищ (П. Блонський, Л. Виготський, С. Кравков); У методології наукового пізнання  (Б. Кедрів,  В. Садовський,  Г. Щедровицький,  Є. Юдин і ін.) Дослідження рефлексії :
 • 6. моделі рефлексії «система з рефлексією» (М. Розов) «рефлексивний вихід» (Г. Щедровицький) «рефлексивне керування» (В. Лефевр)
 • 7. Більш інтегровані підходи до визначення рефлексії розроблені С. Максименко, Ю. Машбиць, Н. Пов’якель, В. Семиченко, О. Туриніною, Н. Шевченко та ін. Теорія рефлексивної діяльності - підхід А. Карпова і І. Скитяєвої
 • 8. професійна самосвідомість Під професійною рефлексією студентів технічних спеціальностей ми розуміємо интерпсихічну і интрапсихичну рефлексію, яка співвідноситься з рефлексивністю як здатністю до самосприйняття змісту таких психологічних регуляторів професійної діяльності, як: «Образ об'єкта» і «Образ самого суб'єкта» професійної діяльності.
 • 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ студент «Образ объекта: (Система человекТехника)»: «Образ профессионала» Знания, умения, навыки; «Образ субъекта»: осознание студентом индивидуальных особенностей в профессиональной деятельности Профессиональная направленность личности: профессиональные мотивы, склонности. Профессионально важные качества Профессиональная идентичность Прогностические способности Прогнозирование: «Я в профессии в настоящем и в будущем». Способность к рефлексии (рефлексивность)
 • 10. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Севастопольського національного університету ядерної енергії й промисловості. У ній взяли участь 425 студентів - майбутніх . інженерів
 • 11. ◦ 1) рефлексивність (здатність до рефлексії); 2) професійні схильності (відповідно психологічної структури професійної діяльності майбутнього інженера: об'єкт і предмет діяльності, завдання, засоби й способи діяльності, професійні сфери діяльності респондентів, а саме сфери «ЛюдинаЗнак», «Людина-Техніка» і «Людина-Людина»), мотиви навчання у ВНЗ; професійна спрямованість;  3) здатність до прогнозування;  4) професійна ідентичність;  5) професійні вміння й знання.  Критерії сформованості професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей:
 • 12. 4,46 4,5 3,99 4 3,38 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I курс III курс V курс Динамика уровня развития рефлексивности у студентов технических специальностей (в стенах)
 • 13. 9,5 Ч-Ч 6,3 Ч-Х Ч-П 10,86 7,75 7,86 V 4,37 4,09 4,51 III I 8,66 9,3 9,14 Ч-Т Ч-З 11,6 7,6 7,4 7,8 Средние арифметические значения групп респондентов: I, III, V курсов по показателю «Профессиональные предпочтения»
 • 14. Средние V III арифметические показатели 7,2 4,5 мотивации обучения в вузе 6,9 студентов I, III, V курсов технических Диплом 6,06 специальностей 4,8 Профессия 6,2 Знания 6,8 I 5,25 7,07 0 2 4 6 8 Средние арифметические показатели мотивации обучения в вузе студентов I, III, V курсов технических специальностей
 • 15. 12,6 12,4 12,2 12 средние значения в 11,8 группе 11,6 11,4 11,2 11 Ряд1 1 курс 3 курс 5 курс 12,5 12,6 11,6 Номер курса Средние арифметические показатели по методике исследования профессиональной направленности студентов технического направления подготовки на I, III, V курсах
 • 16. 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Преждевр. иден. Диф ф узная идент. Мораторий идент. Дос тигнутая позитив. идент. I курс 73,40% 26,60% 0% 0% III курс 87,50% 10,90% 1,60% 0% V курс 80,90% 17,10% 1,32% 0,68% Преобладающие типы профессиональной идентичности у студентов разных курсов технического ВУЗа
 • 17. 10,2 V курс III курс 8,9 I курс 8,9 Средние арифметические показатели способности к прогнозированию студентов I, III, V курсов технических специальностей
 • 18. 14 12 10 7,8 7,83 7,4 8 6 4 2 12,6 12,5 11,6 11,6 9,5 10,86 4,46 3,99 3,38 10,2 8,9 8,9 9,3 9,3 9,14 6,8 7,2 6,06 5,25 4,8 4,5 1 курс 3 курс 5 курс 7,07 6,9 6,2 0,8 0,73 0,7 ре ф ле кс ив Лю ні ст ди ь на -Л ю ди Лю на ди на -З Лю на ди к пр на оф -Т ех .с ні пр ка ям ов ан іст мо ь ти в зн ан мо ь ти в пр мо оф ти . в ди пр пл ог но ом ст а .з ді бн ос пр ті оф .і де нт . 0 Сформованість та динаміка компонентів професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей
 • 19. Экспериментальная модель детерминант профессиональной рефлексии студентов технических специальностей Структура профессиональной рефлексии студентов технических специальностей Проф. Идентичность (r = 0,04) Рефлексия, направленная на Прогнозирование (r = 0,55) Профессиональную мотивацию (r = 0,95) Специализи рованные и гуманитарн. знания (r = 0,14) Профессиональную сферу: «ЧеловекТехника» (r = 0,05) «Человек-Знак» (r = 0,03) «Человек - Человек» (r = 0,03)
 • 20. Професійна рефлексія студентів технічних спеціальностей Індивідуальні ресурси професійного розвитку особистості Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми усвідомлення зовнішніх та внутрішніх мотивів; значущих особистісних мотивів; інтеріоризація зовнішніх мотивів; иерархия внутренних мотивов; Мотиваційний: (формування професійної спрямованості особистості) Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми проф. серед., проф. діяльності, професіонала усвідомлення й інтеріоризація психологічної моделі професійної діяльності: Компетентний: формування професійної ідентичності та компетентності Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми представити наочно процес подальшого професійного та особистісного самовизначення; оцінити результати професійної діяльності: особистісні ресурси та обмеження; планувати індивідуальну кар’єру; Прогностичний: (розвиток прогностичних здібностей) РЕФЛЕКСИВНИЙ ЗМІСТОВІ БЛОКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
 • 21. Авторська програма включала в себе рефлексивні практикуми з використанням психотерапевтичних карт, що допомагають учасникам виходити в рефлексивну позицію з опорою на асоціативнометафоричні образи та інтерактивні вправи.
 • 22. Авторська тренінгова програма включає в себе рефлексивні практикуми: «Мої мотиви навчання у ВНЗ», «Мої схильності й професійна діяльність», «Моя професійна спрямованість», «Моє професійне середовище», «Модель професіонала», «Мої обмеження й ресурси професійної діяльності», «Я в сьогоденні, минулому й майбутньому», «Я ідеальний і Я реальний», «Моя кар'єра», «Завдяки участі в цій програмі, Я….»
 • 23. Виявлені позитивні зрушення в актуалізації й розвитку таких компонентів професійної рефлексії  (по критерію Вілкоксона значущих відмінностей до й після впровадження програми):  як рефлексивності (р = 0,090979),  мотивів, спрямованих на отримання знань (р = 0,092902),  психологічної готовності працювати в сферах «Людина-Знак» (р = 0,050469), «Людина-Людина» (р = 0,054885),  гуманітарних знань (р = 0,067898),  професійної ідентичності (р = 0,037873).  В цілому отримані результати підтвердили гіпотезу дослідження й дозволили зробити загальні висновки, які представлені в авторефераті.
 • 24. Дякую за увагу!

×