Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕ...
Мета дослідження
полягає в теоретичному та
експериментальному вивченні
особливостей розвитку структурних
компонентів, рівн...
Об`єкт
дослідження професійна
рефлексія
студентів
технічних
спеціальностей.

Предмет
дослідження
формування
професійної
ре...
В основу дос
лідження бу
ло
покладено п
рипущення п
ро
те,
що у звич
айних умо
вах підгот
студентів
овки
вищих тех
нічних ...
В рамках
гносеологічного
напрямку
виступає як загально
психологічний
принцип пізнання
усвідомлених і
довільних психічних
я...
моделі рефлексії

«система з
рефлексією»
(М. Розов)

«рефлексивний
вихід»
(Г. Щедровицький)

«рефлексивне
керування»
(В. Л...
Більш

інтегровані підходи до
визначення рефлексії розроблені
С. Максименко, Ю. Машбиць,
Н. Пов’якель, В. Семиченко,
О...
професійна
самосвідомість

Під
професійною
рефлексією
студентів
технічних
спеціальностей
ми
розуміємо
интерпсихічну
і
интр...
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

студент
«Образ объекта:
(Система человекТехника)»:
«Образ...
Дослідно-експериментальна робота проводилася на
базі Севастопольського національного університету
ядерної енергії й промис...
◦ 1) рефлексивність (здатність до рефлексії);
2) професійні схильності (відповідно
психологічної структури професійної дія...
4,46
4,5

3,99

4

3,38

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
I курс

III курс

V курс

Динамика уровня развития рефлексивности
у студе...
9,5

Ч-Ч

6,3

Ч-Х

Ч-П

10,86

7,75
7,86
V

4,37
4,09
4,51

III
I
8,66
9,3
9,14

Ч-Т

Ч-З

11,6

7,6
7,4
7,8

Средние ари...
Средние
V

III

арифметические показатели
7,2
4,5
мотивации обучения в вузе 6,9
студентов I,
III, V курсов технических
Ди...
12,6
12,4
12,2
12
средние
значения в 11,8
группе
11,6
11,4
11,2
11
Ряд1

1 курс

3 курс

5 курс

12,5

12,6

11,6

Номер к...
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Преждевр. иден.

Диф ф узная
идент.

Мораторий
идент....
10,2

V курс

III курс

8,9

I курс

8,9

Средние арифметические показатели способности к
прогнозированию студентов I, III...
14
12
10

7,8 7,83
7,4

8
6
4
2

12,6
12,5
11,6

11,6
9,5
10,86

4,46 3,99
3,38

10,2
8,9 8,9

9,3
9,3
9,14
6,8 7,2
6,06

...
Экспериментальная модель детерминант
профессиональной рефлексии студентов
технических специальностей
Структура профессиона...
Професійна рефлексія студентів технічних
спеціальностей
Індивідуальні ресурси професійного розвитку особистості
Інтерактив...
Авторська програма
включала в себе
рефлексивні практикуми з
використанням
психотерапевтичних карт,
що допомагають
учасника...
Авторська тренінгова програма
включає в себе рефлексивні
практикуми:
«Мої мотиви навчання у ВНЗ»,
«Мої схильності й профес...
Виявлені позитивні зрушення в актуалізації й розвитку
таких компонентів професійної рефлексії
 (по критерію Вілкоксона зн...
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"

454 views
290 views

Published on

Презентации на защите

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"

 1. 1. Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОСЦОВА МАРІЯ ВІКТОРІВНА Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор Долинська Любов Василівна
 2. 2. Мета дослідження полягає в теоретичному та експериментальному вивченні особливостей розвитку структурних компонентів, рівнів сформованості й динаміки професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей, а також у перевірці ефективності авторської моделі й технології цілеспрямованого формування професійної рефлексії в студентів – майбутніх інженерів з урахуванням виявлених особливостей.
 3. 3. Об`єкт дослідження професійна рефлексія студентів технічних спеціальностей. Предмет дослідження формування професійної рефлексії у студентів технічних спеціальностей.
 4. 4. В основу дос лідження бу ло покладено п рипущення п ро те, що у звич айних умо вах підгот студентів овки вищих тех нічних нав закладів п чальних рофесійна рефлексія розвиваєт ься недост атньо, що позначаєт негативно ься на про цесі проф самовизна есійного чення й за гальній пр підготовці офесійній майбутніх фахівців, формуван а її ня буде бі льш успіш умов цілес ни м з а прямовано ї актуаліза структурн ції всіх их компон ентів проф рефлексії есійної з урахуван ням специ їхнього ро фіки звитку та профілю п засобами ідготовки активних соціальнопсихологіч них метод ів навчанн я.
 5. 5. В рамках гносеологічного напрямку виступає як загально психологічний принцип пізнання усвідомлених і довільних психічних явищ (П. Блонський, Л. Виготський, С. Кравков); У методології наукового пізнання  (Б. Кедрів,  В. Садовський,  Г. Щедровицький,  Є. Юдин і ін.) Дослідження рефлексії :
 6. 6. моделі рефлексії «система з рефлексією» (М. Розов) «рефлексивний вихід» (Г. Щедровицький) «рефлексивне керування» (В. Лефевр)
 7. 7. Більш інтегровані підходи до визначення рефлексії розроблені С. Максименко, Ю. Машбиць, Н. Пов’якель, В. Семиченко, О. Туриніною, Н. Шевченко та ін. Теорія рефлексивної діяльності - підхід А. Карпова і І. Скитяєвої
 8. 8. професійна самосвідомість Під професійною рефлексією студентів технічних спеціальностей ми розуміємо интерпсихічну і интрапсихичну рефлексію, яка співвідноситься з рефлексивністю як здатністю до самосприйняття змісту таких психологічних регуляторів професійної діяльності, як: «Образ об'єкта» і «Образ самого суб'єкта» професійної діяльності.
 9. 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ студент «Образ объекта: (Система человекТехника)»: «Образ профессионала» Знания, умения, навыки; «Образ субъекта»: осознание студентом индивидуальных особенностей в профессиональной деятельности Профессиональная направленность личности: профессиональные мотивы, склонности. Профессионально важные качества Профессиональная идентичность Прогностические способности Прогнозирование: «Я в профессии в настоящем и в будущем». Способность к рефлексии (рефлексивность)
 10. 10. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Севастопольського національного університету ядерної енергії й промисловості. У ній взяли участь 425 студентів - майбутніх . інженерів
 11. 11. ◦ 1) рефлексивність (здатність до рефлексії); 2) професійні схильності (відповідно психологічної структури професійної діяльності майбутнього інженера: об'єкт і предмет діяльності, завдання, засоби й способи діяльності, професійні сфери діяльності респондентів, а саме сфери «ЛюдинаЗнак», «Людина-Техніка» і «Людина-Людина»), мотиви навчання у ВНЗ; професійна спрямованість;  3) здатність до прогнозування;  4) професійна ідентичність;  5) професійні вміння й знання.  Критерії сформованості професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей:
 12. 12. 4,46 4,5 3,99 4 3,38 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I курс III курс V курс Динамика уровня развития рефлексивности у студентов технических специальностей (в стенах)
 13. 13. 9,5 Ч-Ч 6,3 Ч-Х Ч-П 10,86 7,75 7,86 V 4,37 4,09 4,51 III I 8,66 9,3 9,14 Ч-Т Ч-З 11,6 7,6 7,4 7,8 Средние арифметические значения групп респондентов: I, III, V курсов по показателю «Профессиональные предпочтения»
 14. 14. Средние V III арифметические показатели 7,2 4,5 мотивации обучения в вузе 6,9 студентов I, III, V курсов технических Диплом 6,06 специальностей 4,8 Профессия 6,2 Знания 6,8 I 5,25 7,07 0 2 4 6 8 Средние арифметические показатели мотивации обучения в вузе студентов I, III, V курсов технических специальностей
 15. 15. 12,6 12,4 12,2 12 средние значения в 11,8 группе 11,6 11,4 11,2 11 Ряд1 1 курс 3 курс 5 курс 12,5 12,6 11,6 Номер курса Средние арифметические показатели по методике исследования профессиональной направленности студентов технического направления подготовки на I, III, V курсах
 16. 16. 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Преждевр. иден. Диф ф узная идент. Мораторий идент. Дос тигнутая позитив. идент. I курс 73,40% 26,60% 0% 0% III курс 87,50% 10,90% 1,60% 0% V курс 80,90% 17,10% 1,32% 0,68% Преобладающие типы профессиональной идентичности у студентов разных курсов технического ВУЗа
 17. 17. 10,2 V курс III курс 8,9 I курс 8,9 Средние арифметические показатели способности к прогнозированию студентов I, III, V курсов технических специальностей
 18. 18. 14 12 10 7,8 7,83 7,4 8 6 4 2 12,6 12,5 11,6 11,6 9,5 10,86 4,46 3,99 3,38 10,2 8,9 8,9 9,3 9,3 9,14 6,8 7,2 6,06 5,25 4,8 4,5 1 курс 3 курс 5 курс 7,07 6,9 6,2 0,8 0,73 0,7 ре ф ле кс ив Лю ні ст ди ь на -Л ю ди Лю на ди на -З Лю на ди к пр на оф -Т ех .с ні пр ка ям ов ан іст мо ь ти в зн ан мо ь ти в пр мо оф ти . в ди пр пл ог но ом ст а .з ді бн ос пр ті оф .і де нт . 0 Сформованість та динаміка компонентів професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей
 19. 19. Экспериментальная модель детерминант профессиональной рефлексии студентов технических специальностей Структура профессиональной рефлексии студентов технических специальностей Проф. Идентичность (r = 0,04) Рефлексия, направленная на Прогнозирование (r = 0,55) Профессиональную мотивацию (r = 0,95) Специализи рованные и гуманитарн. знания (r = 0,14) Профессиональную сферу: «ЧеловекТехника» (r = 0,05) «Человек-Знак» (r = 0,03) «Человек - Человек» (r = 0,03)
 20. 20. Професійна рефлексія студентів технічних спеціальностей Індивідуальні ресурси професійного розвитку особистості Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми усвідомлення зовнішніх та внутрішніх мотивів; значущих особистісних мотивів; інтеріоризація зовнішніх мотивів; иерархия внутренних мотивов; Мотиваційний: (формування професійної спрямованості особистості) Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми проф. серед., проф. діяльності, професіонала усвідомлення й інтеріоризація психологічної моделі професійної діяльності: Компетентний: формування професійної ідентичності та компетентності Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми представити наочно процес подальшого професійного та особистісного самовизначення; оцінити результати професійної діяльності: особистісні ресурси та обмеження; планувати індивідуальну кар’єру; Прогностичний: (розвиток прогностичних здібностей) РЕФЛЕКСИВНИЙ ЗМІСТОВІ БЛОКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
 21. 21. Авторська програма включала в себе рефлексивні практикуми з використанням психотерапевтичних карт, що допомагають учасникам виходити в рефлексивну позицію з опорою на асоціативнометафоричні образи та інтерактивні вправи.
 22. 22. Авторська тренінгова програма включає в себе рефлексивні практикуми: «Мої мотиви навчання у ВНЗ», «Мої схильності й професійна діяльність», «Моя професійна спрямованість», «Моє професійне середовище», «Модель професіонала», «Мої обмеження й ресурси професійної діяльності», «Я в сьогоденні, минулому й майбутньому», «Я ідеальний і Я реальний», «Моя кар'єра», «Завдяки участі в цій програмі, Я….»
 23. 23. Виявлені позитивні зрушення в актуалізації й розвитку таких компонентів професійної рефлексії  (по критерію Вілкоксона значущих відмінностей до й після впровадження програми):  як рефлексивності (р = 0,090979),  мотивів, спрямованих на отримання знань (р = 0,092902),  психологічної готовності працювати в сферах «Людина-Знак» (р = 0,050469), «Людина-Людина» (р = 0,054885),  гуманітарних знань (р = 0,067898),  професійної ідентичності (р = 0,037873).  В цілому отримані результати підтвердили гіпотезу дослідження й дозволили зробити загальні висновки, які представлені в авторефераті.
 24. 24. Дякую за увагу!

×