Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

"Формирование профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей"

 • 158 views
Published

Презентации на защите

Презентации на защите

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОСЦОВА МАРІЯ ВІКТОРІВНА Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор Долинська Любов Василівна
 • 2. Мета дослідження полягає в теоретичному та експериментальному вивченні особливостей розвитку структурних компонентів, рівнів сформованості й динаміки професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей, а також у перевірці ефективності авторської моделі й технології цілеспрямованого формування професійної рефлексії в студентів – майбутніх інженерів з урахуванням виявлених особливостей.
 • 3. Об`єкт дослідження професійна рефлексія студентів технічних спеціальностей. Предмет дослідження формування професійної рефлексії у студентів технічних спеціальностей.
 • 4. В основу дос лідження бу ло покладено п рипущення п ро те, що у звич айних умо вах підгот студентів овки вищих тех нічних нав закладів п чальних рофесійна рефлексія розвиваєт ься недост атньо, що позначаєт негативно ься на про цесі проф самовизна есійного чення й за гальній пр підготовці офесійній майбутніх фахівців, формуван а її ня буде бі льш успіш умов цілес ни м з а прямовано ї актуаліза структурн ції всіх их компон ентів проф рефлексії есійної з урахуван ням специ їхнього ро фіки звитку та профілю п засобами ідготовки активних соціальнопсихологіч них метод ів навчанн я.
 • 5. В рамках гносеологічного напрямку виступає як загально психологічний принцип пізнання усвідомлених і довільних психічних явищ (П. Блонський, Л. Виготський, С. Кравков); У методології наукового пізнання  (Б. Кедрів,  В. Садовський,  Г. Щедровицький,  Є. Юдин і ін.) Дослідження рефлексії :
 • 6. моделі рефлексії «система з рефлексією» (М. Розов) «рефлексивний вихід» (Г. Щедровицький) «рефлексивне керування» (В. Лефевр)
 • 7. Більш інтегровані підходи до визначення рефлексії розроблені С. Максименко, Ю. Машбиць, Н. Пов’якель, В. Семиченко, О. Туриніною, Н. Шевченко та ін. Теорія рефлексивної діяльності - підхід А. Карпова і І. Скитяєвої
 • 8. професійна самосвідомість Під професійною рефлексією студентів технічних спеціальностей ми розуміємо интерпсихічну і интрапсихичну рефлексію, яка співвідноситься з рефлексивністю як здатністю до самосприйняття змісту таких психологічних регуляторів професійної діяльності, як: «Образ об'єкта» і «Образ самого суб'єкта» професійної діяльності.
 • 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ студент «Образ объекта: (Система человекТехника)»: «Образ профессионала» Знания, умения, навыки; «Образ субъекта»: осознание студентом индивидуальных особенностей в профессиональной деятельности Профессиональная направленность личности: профессиональные мотивы, склонности. Профессионально важные качества Профессиональная идентичность Прогностические способности Прогнозирование: «Я в профессии в настоящем и в будущем». Способность к рефлексии (рефлексивность)
 • 10. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Севастопольського національного університету ядерної енергії й промисловості. У ній взяли участь 425 студентів - майбутніх . інженерів
 • 11. ◦ 1) рефлексивність (здатність до рефлексії); 2) професійні схильності (відповідно психологічної структури професійної діяльності майбутнього інженера: об'єкт і предмет діяльності, завдання, засоби й способи діяльності, професійні сфери діяльності респондентів, а саме сфери «ЛюдинаЗнак», «Людина-Техніка» і «Людина-Людина»), мотиви навчання у ВНЗ; професійна спрямованість;  3) здатність до прогнозування;  4) професійна ідентичність;  5) професійні вміння й знання.  Критерії сформованості професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей:
 • 12. 4,46 4,5 3,99 4 3,38 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I курс III курс V курс Динамика уровня развития рефлексивности у студентов технических специальностей (в стенах)
 • 13. 9,5 Ч-Ч 6,3 Ч-Х Ч-П 10,86 7,75 7,86 V 4,37 4,09 4,51 III I 8,66 9,3 9,14 Ч-Т Ч-З 11,6 7,6 7,4 7,8 Средние арифметические значения групп респондентов: I, III, V курсов по показателю «Профессиональные предпочтения»
 • 14. Средние V III арифметические показатели 7,2 4,5 мотивации обучения в вузе 6,9 студентов I, III, V курсов технических Диплом 6,06 специальностей 4,8 Профессия 6,2 Знания 6,8 I 5,25 7,07 0 2 4 6 8 Средние арифметические показатели мотивации обучения в вузе студентов I, III, V курсов технических специальностей
 • 15. 12,6 12,4 12,2 12 средние значения в 11,8 группе 11,6 11,4 11,2 11 Ряд1 1 курс 3 курс 5 курс 12,5 12,6 11,6 Номер курса Средние арифметические показатели по методике исследования профессиональной направленности студентов технического направления подготовки на I, III, V курсах
 • 16. 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Преждевр. иден. Диф ф узная идент. Мораторий идент. Дос тигнутая позитив. идент. I курс 73,40% 26,60% 0% 0% III курс 87,50% 10,90% 1,60% 0% V курс 80,90% 17,10% 1,32% 0,68% Преобладающие типы профессиональной идентичности у студентов разных курсов технического ВУЗа
 • 17. 10,2 V курс III курс 8,9 I курс 8,9 Средние арифметические показатели способности к прогнозированию студентов I, III, V курсов технических специальностей
 • 18. 14 12 10 7,8 7,83 7,4 8 6 4 2 12,6 12,5 11,6 11,6 9,5 10,86 4,46 3,99 3,38 10,2 8,9 8,9 9,3 9,3 9,14 6,8 7,2 6,06 5,25 4,8 4,5 1 курс 3 курс 5 курс 7,07 6,9 6,2 0,8 0,73 0,7 ре ф ле кс ив Лю ні ст ди ь на -Л ю ди Лю на ди на -З Лю на ди к пр на оф -Т ех .с ні пр ка ям ов ан іст мо ь ти в зн ан мо ь ти в пр мо оф ти . в ди пр пл ог но ом ст а .з ді бн ос пр ті оф .і де нт . 0 Сформованість та динаміка компонентів професійної рефлексії студентів технічних спеціальностей
 • 19. Экспериментальная модель детерминант профессиональной рефлексии студентов технических специальностей Структура профессиональной рефлексии студентов технических специальностей Проф. Идентичность (r = 0,04) Рефлексия, направленная на Прогнозирование (r = 0,55) Профессиональную мотивацию (r = 0,95) Специализи рованные и гуманитарн. знания (r = 0,14) Профессиональную сферу: «ЧеловекТехника» (r = 0,05) «Человек-Знак» (r = 0,03) «Человек - Человек» (r = 0,03)
 • 20. Професійна рефлексія студентів технічних спеціальностей Індивідуальні ресурси професійного розвитку особистості Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми усвідомлення зовнішніх та внутрішніх мотивів; значущих особистісних мотивів; інтеріоризація зовнішніх мотивів; иерархия внутренних мотивов; Мотиваційний: (формування професійної спрямованості особистості) Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми проф. серед., проф. діяльності, професіонала усвідомлення й інтеріоризація психологічної моделі професійної діяльності: Компетентний: формування професійної ідентичності та компетентності Інтерактивні вправи Рефлексивні практикуми представити наочно процес подальшого професійного та особистісного самовизначення; оцінити результати професійної діяльності: особистісні ресурси та обмеження; планувати індивідуальну кар’єру; Прогностичний: (розвиток прогностичних здібностей) РЕФЛЕКСИВНИЙ ЗМІСТОВІ БЛОКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
 • 21. Авторська програма включала в себе рефлексивні практикуми з використанням психотерапевтичних карт, що допомагають учасникам виходити в рефлексивну позицію з опорою на асоціативнометафоричні образи та інтерактивні вправи.
 • 22. Авторська тренінгова програма включає в себе рефлексивні практикуми: «Мої мотиви навчання у ВНЗ», «Мої схильності й професійна діяльність», «Моя професійна спрямованість», «Моє професійне середовище», «Модель професіонала», «Мої обмеження й ресурси професійної діяльності», «Я в сьогоденні, минулому й майбутньому», «Я ідеальний і Я реальний», «Моя кар'єра», «Завдяки участі в цій програмі, Я….»
 • 23. Виявлені позитивні зрушення в актуалізації й розвитку таких компонентів професійної рефлексії  (по критерію Вілкоксона значущих відмінностей до й після впровадження програми):  як рефлексивності (р = 0,090979),  мотивів, спрямованих на отримання знань (р = 0,092902),  психологічної готовності працювати в сферах «Людина-Знак» (р = 0,050469), «Людина-Людина» (р = 0,054885),  гуманітарних знань (р = 0,067898),  професійної ідентичності (р = 0,037873).  В цілому отримані результати підтвердили гіпотезу дослідження й дозволили зробити загальні висновки, які представлені в авторефераті.
 • 24. Дякую за увагу!