Etr400 fta lt

914 views

Published on

naudojimo instrukcija

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etr400 fta lt

 1. 1. Skaitmeninis antžeminis imtuvas ETR-400FTA PVR Vartotojo instrukcija
 2. 2. Turinys1 ĮŽANGA ..............................................................................................................................................42 PAGRINDIN S FUNKCIJOS IR YPATYB S ..................................................................................................43 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS .........................................................................................................54 JUNGTYS ............................................................................................................................................75 DIEGIMAS ..........................................................................................................................................8 5.1 AUTO PAIEŠKA .............................................................................................................................. 9 5.2 RANKIN KANALŲ PAIEŠKA .......................................................................................................... 10 5.3 ANTENOS NUSTATYMAS.............................................................................................................. 10 5.4 TV KANALAI ................................................................................................................................ 106 KANALŲ REDAGAVIMAS ....................................................................................................................117 SISTEMOS NUSTATYMAI .....................................................................................................................11 7.1 KALBOS NUSTATYMAI ................................................................................................................. 12 7.2 TV SISTEMA ............................................................................................................................... 12 7.3 LAIKO NUSTATYMAS .................................................................................................................... 12 7.4 LAIKMAČIO NUSTATYMAI .............................................................................................................. 13 7.5 T VŲ UŽRAKTAS ......................................................................................................................... 13 7.6 MENIU NUSTATYMAI .................................................................................................................... 14 7.7 M GSTAMI ................................................................................................................................. 148 ĮRANKIAI ..........................................................................................................................................14 8.1 INFORMACIJA.............................................................................................................................. 15 8.2 GAMYKLINIAI NUSTATYMAI ........................................................................................................... 15 8.3 PĮ ATNAUJINIMAS (OTA) ............................................................................................................. 15 8.4 PĮ ATNAUJINIMAS PER USB ........................................................................................................ 15 8.5 SAUGUS USB ATJUNGIMAS......................................................................................................... 169 ŽAIDIMAI .........................................................................................................................................1610 ĮRAŠAI .............................................................................................................................................16 10.1 MEDIJA + ................................................................................................................................... 17 10.2 ĮRAŠŲ VEDLYS ............................................................................................................................ 17 10.3 DVR HDD INFORMACIJA ............................................................................................................. 17 10.4 HDD FORMATAVIMAS.................................................................................................................. 18 10.5 DVR NUSTATYMAI ...................................................................................................................... 18 10.6 PERŠOKTI .................................................................................................................................. 1811 ELEKTRONINIS PROGRAMŲ GIDAS (EPG) .............................................................................................1912 PROGRAMŲ ĮRAŠYMAS IR LAIKO PERSTŪMIMO (TIMESHIFT) FUNKCIJOS ..................................................19TECHNIN S DETAL S ..................................................................................................................................20 2
 3. 3. Svarbūs saugumo nurodymai Nor dami išvengti elektros šoko, nenuimkite dangtelio. Viduje n ra jokių vartotojui Neatidarykite – skirtų detalių. galimas elektros Prietaisą taisyti gali tik smūgis kvalifikuoti darbuotojai. Šis simbolis reiškia Šis simbolis pažymi „aukšta įtampa“. svarbius nurodymus Produktas gali sukelti apie produkto sužalojimų ar elektros vartojimą. šoką.ĮSP JIMAS:NOR DAMI IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO, NELAIKYKITE ĮRENGINIOLIETUJE AR DR GM JE.Svarbios saugumo taisykl s: • Perskaitykite šią instrukciją. • Neišmeskite jos. • Laikykit s visų instrukcijos įsp jimų ir nurodymų. • Nelaikykite šio įrenginio šalia vandens. • Valykite tik sausa šluoste. • Neuždenkite TV pried lio ventiliacijos angų. • Nelaikykite įrenginio šalia šilumos šaltinių, pvz.: radiatorių, krosniadangčių, v dinimo grotelių, viryklių, šildytuvų, stiprintuvų ar kitos šilumą spinduliuojančios įrangos. • Užtikrinkite,kad elektros laidas nebūtų mindomas ar prispaustas, ypač ties kištuku, kištuko lizdu ir ties vieta, kur laidas išeina iš TV pried lio. • Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. • Žaibuojant ar įrenginio nenaudojant ilgesnį laiką, jį reikia išjungti iš maitinimo tinklo. 3
 4. 4. 1 ĮŽANGAŠioje instrukcijoje rasite paaiškinimus, kaip naudotis ETR-400FTA PVR skaitmeniniu antžeminiu imtuvu. Jispriima visus laisvo pri mimo DVB-T skaitmenin s televizijos programų signalus, transliuojamus standartineraiška.2 PAGRINDIN S FUNKCIJOS IR YPATYB SSkaitmeninis imtuvas atitinka visus DVB-T imtuvų reikalavimus ir siūlo vartotojams standartin s skiriamosiosgebos skaitmenin s antžemin s televizijos bei radijo transliacijas.Funkcijos1. Visiškai suderinamas standartinis DVB-T2. Visiškai suderinamas MPEG-4 H.264/AVC3. Visiškai suderinamas MPEG-1/2/ PCM /AC-3 / HE-AAC V1.04. 174-230MHz 470-862MHz VHF&UHF įvestis ir LOOP OUT5. Lietuvių, rusų, anglų, lenkų meniu kalbos6. Visiškai suderinamas su Elektroniniu programos vadovu (EPG)7. Palaiko Automatinę ir Rankinę paieškas8. T vų kontrol kanalams9. Diegimas principu „Įjunk ir naudokis” su paprasta meniu sistema10. Palaiko 480i, 576i, vaizdo skiriamąsias gebas (NTSC, PAL)11. Palaiko Automatinį, 4:3 bei 16:9 ekrano ilgio ir pločio santykius12. Palaiko EBU teletekstą13. Įvairios kanalų redagavimo funkcijos (Grup s, M gstamiausi, Perk limas, Užrakinimas, Ištrynimas)14. USB 2.0 jungtis skirta programų įrašymui, bei įrašų, nuotraukų (JPG, BMP) peržiūrai, muzikinių MP3 failų klausymui, taip pat programin s įrangos atnaujinimuiYpatyb s1. Pagrindinis procesorius: Ali M3381R.2. Labai maži matmenys, imtuvas montuojamas televizoriaus gale.3. Palaiko 480i (NTSC) 576i (PAL) vaizdo skiriamąją gebą.4. Palaiko kelias OSD, audio ir subtitrų kalbas.5. Labai mažas elektros energijos suvartojimas. 4
 5. 5. 3 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS Nuotrauka Mygtukas Funkcija STANDBY Imtuvo įjungimas/išjungimas Skaičių mygtukai nuo 0 iki 9 0…..9 skaičių įvedimui arba TV kanalo parinkimui MUTE Garso išjungimas FAV M gstamų kanalų rodymas ► (play) Multimedijos/Įrašų paleidimui Kito/ankstesnio kanalo CH+/▲/CH-▼ parinkimas. Meniu ir sąrašuose juda aukštyn/žemyn Garso padidinimas arba VOL- /◄ sumažinimas. Meniu aplinkoje ► /VOL+ pasirenkamų nustatymų keitimas. Žiūrint skaitmeninę TV ar klausant radijo, iškviečia programų sąrašą OK dabartiniam kanalui. Meniu aplinkoje patvirtina pasirinkimą. Vaizdo sustabdymas/ Laiko II (PAUSE) perstūmimo (Time Shift) funkcijos aktyvavimas ■ (STOP) Įrašymo/peržiūros sustabdymas Meniu iššaukimas. Paspaudus MENU antrą kartą, išeinama iš dabartinio meniu RECORD Programos įrašymo įjungimas Grįžti į ankstesnį meniu, EXIT neišsaugant Programos metu parodo INFO informacinę juostą. SUB-T Subtitrų pakeitimas ◄◄ Programos įrašo atsukimas atgal Programos įrašo persukimas ►► pirmyn TELETEKSTO funkcijos TTX / I◄◄ mygtukas / ANKSTESNIS TV/RADIO / Pereina iš TV programos į radijo ►► I programą / SEKANTIS Garso takelio ir garso režimo AUDIO nustatymas MEDIA Programų įrašų langas Funkcijos mygtukas skirtinguose Raudonas puslapiuose. Funkcijos mygtukas skirtinguose Žalias puslapiuose. Funkcijos mygtukas skirtinguose Geltonas puslapiuose. Funkcijos mygtukas skirtinguose M lynas puslapiuose. 5
 6. 6. Baterijų įd jimasĮd kite baterijas taip, kaip parodyta paveiksl lyje. Nesupainiokite (+) ir (-) poliškumų.Apie baterijas: • Jei pultelis neveikia net arti televizoriaus/ekrano, patikrinkite arba pakeiskite bateriją. • Naudokite 3V CR2025 tipo baterijas.Pastabos: • Nebandykite baterijas pakrauti, jas gadinti, ardyti, kaitinti ar mesti į ugnį. • Neišmeskite, neužminkite ar kaip nors kitaip nežalokite nuotolinio valdymo pultelio. Tai gali jį sugadinti ir sukelti veikimo sutrikimų. • Jei pultelis nebus naudojamas ilgesnį laikotarpį, bateriją išimkite.Įsp jimasBaterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei baterijos praryjamos, nedelsiant susisiekite su gydytoju. 6
 7. 7. 4 JUNGTYSGalinis skydelis1 TV SCART 21PIN SCART sujungimui su TV2 USB Mini USB 2.0 jungtis3 ANT OUT Antžemin s TV transliacijos signalo išvestis4 ANT IN Skaitmenin s antžemin s TV transliacijos signalo įvestis5 IR Nuotolinio vadymo pulto sensoriaus jungtis6 DC 5V-2A Nuolatin s įtampos DC5V-2A maitinimo lizdas7 IR Nuotolinio valdymo jutiklis8 Maitinimo šaltinis DC 5V-2A maitinimo šaltinis9 USB adapteris MINI USB 2.0 – USB2.0 adapteris 7
 8. 8. 5 DIEGIMASPastaba: Prisijungimui prie antžeminio imtuvo naudojama skaitmenin TV antena. Ji tur tų būti naudojama tuoatveju, jei vartotojas nori naudotis imtuvu pastate, kuriame skaitmenin s antžemin s televizijos signalai dar n rapriimami. Jei nežinote, ar pastatas yra skaitmenin s antžemin s televizijos signalų pri mimo teritorijoje,teiraukit s pastatų valdybos tarnybos.Prijunkite imtuvą prie televizoriaus (rekomenduojamas SCART kabelis) ir įsitikinkite, kad antena pajungta prie„ANT IN“ jungties imtuve. Įjunkite energijos tiekimo kabelį prie maitinimo tinklo. Įjunkite televizorių ir imtuvą.D mesio:prijungus imtuvą prie elektros tinklo iki 2 minučių galimas signalo lygio nestabilumas.Paspaude imtuvo pultelyje STANDBY ekrane matysite pradinių nustatymų langą, kuriame, nuotolinio valdymopultelio rodykl mis „aukštyn“ arba „žemyn“gal site pasirinkti: • Šalies regioną • Kalbą • Ekrano režimą • Vaizdo režimą 8
 9. 9. Pasirinkę ir paspaudę OK, prasid s automatinkanalų paieška. Tai gali užtrukti kelias minutes.(Nor dami nutraukti autopaieška spauskite EXIT).Aptikti TV kanalai bus automatiškai įrašyti skiltyjeTV kanalai. Atlikus autopaiešką spauskite OK.Jei paieškos metu kanalų nebuvo rasta, vartotojasgali keisti antenos poziciją, kol ras optimalų TVsignalą.5.1 AUTO PAIEŠKAPultelyje paspaudę <Menu> mygtuką rodykl misAUKŠTYN/ŽEMYN pasirinkite <Instaliavimas>.Ekrane matysite langą kuriame gal site pasirinkti: • Auto paieška • Rankin kanalų paieška • Antenos nustatymas • LCN (naudojamas tik tuo atveju, jei operatorius naudoja Loginio kanalo numerio funkciją)Pasirinkę autopaiešką gal site pasirinkti kokiuskanalus norite ieškoti – Tik nekoduotus ar visus.Nor dami prad ti paiešką pasirinkite <Paieška> irspauskite OK. 9
 10. 10. 5.2 RANKIN KANALŲ PAIEŠKAPasirinkę <Rankinę kanalų paiešką> gal siteieškoti norimus kanalus pagal kanalo numerį arbadažnį. Įvedus Jūsų vietov je veikiantį dažnį tur tųbūti rodomas Signalo lygis ir kokyb , jei Signalolygis ir kokyb nerodoma patikrinkite decimetrinęanteną (reikalui esant ją paderinkit, raskitedidžiausias signalo kokyb s ir lygio reikšmes) , taippat kabelį ir jungtis nuo antenos iki imtuvo. Kaisignalo kokyb ir lygis pakankami pasirinkite<Paieška> ir spauskite OK.5.3 ANTENOS NUSTATYMASPasirinkę <Antenos nustatymas> ir įvedę Jūsųvietov je veikiantį dažnį matysite Signalo kokyb sir lygio reikšmes bei esant TV signalui gird sitegarsinį signalą. Reguliuodami anteną pasiekitedidžiausias reikšmes. Jei naudojama antena sustiprintuvu, kuri reikalauja 5V maitinimo, galiteįjungti <Antenos maitinimo> funkciją, kuri perkoaksialinį kabelį tieks 5V maitinimą antenai.D mesio: neįjunkite Antenos maitinimo, jeinaudojama antena be stiprintuvo, kuriamreikalingas maitinimas, taip pat jeigu tarpimtuvo ir antenos yra vienas šių elementų: TVrozet , daliklis, atšakotuvas, sumatorius,stiprintuvas su atskiru (nepriklausomu)maitinimu.5.4 TV KANALAIPaspaudę OK mygtuką ekrane matysite TV kanalųsąrašą. Rodykl mis AUKŠTYN/ŽEMYN galitepasirinkti norimą kanalą , nor dami žiūr tipasirinktą kanalą spauskite OK.(Analogiškai galiteperžiūr ti Radijo kanalų sąrašą, pultelyje paspaudęTV/RADIO) 10
 11. 11. 6 KANALŲ REDAGAVIMASPultelyje paspauskite MENU mygtuką, tadaperkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Kanalų redaktorius> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę TV kanalų sąrašaspatvirtinkite mygtuku OK. (nor dami ištrinti visuskanalus pasirinkite Trinti viską ir spauskite OK)Pateksite į langą, kuriame galite pasirinktim gstamus kanalus, paspaudę FAV mygtuką irnurodę m gstamų kanalų grupę, užrakinti norimuskanalus (Raudonas mygtukas), praleisti norimuskanalus (Žalias), perkelti kanalą (Geltonas) beiredaguoti (M lynas).Paspaudę mygtuką <Redaguoti> (M lynas)matysite langą, kuriame gal site rūšiuoti kanalųsąrašą (RAUDONAS), pervadinti kanalą (Žalias),ištrinti kanalą (m lynas) (analogiškai galiteredaguoti radijo kanalus <Kanalų redaktoriuje>pasirinkę Radijo kanalų sąrašą)7 SISTEMOS NUSTATYMAIPaspaudę Menu mygtuką rodykl misAUKŠTYN/ŽEMYN perkelkite žymeklį tiesparinktimi <Sistemos nustatymai>. Lange matysite: • Kalba • TV sistema • Vietinio laiko nustatymas • Laikmačio nustatymai • T vų užraktas • Menu nustatymai • M gstami 11
 12. 12. 7.1 KALBOS NUSTATYMAIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Sistemos nustatymai> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę <Kalba> patvirtinkitemygtuku OK.Atsidariusiame lange gal site pasirinkti <Meniukalbą>, Pirmąją ir Antrąją įgarsinimo kalbas,Subtitrų bei Teleteksto kalbas.7.2 TV SISTEMAPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Sistemos nustatymai> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę <TV sistema>patvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange gal site pasirinkti <Ekranorežimą> (PAL/ NTSC/ AUTO), <Vaizdo režimą>(4:3/ 16:9), <Vaizdo iš jimą> (RGB/ CVBS),<Garso iš jimą> (LPCM/ Bitų srautas)7.3 LAIKO NUSTATYMASPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Sistemos nustatymai> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę <Vietinio laikonustatymas> patvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange gal site pasirinkti <Regioną>(Lietuva), įjungti (laikas bus automatiškainustatomas transliuotojo) arba išjungti (gal sitenustatyti datą ir laiką rankiniu būdu) Laiko juostosnaudojimą, pasirinkti laiko juostą, įjungti arbaišjungti <Vasaros laiką>, pakeisti <Datą> ir<Laiką> 12
 13. 13. 7.4 LAIKMAČIO NUSTATYMAIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Sistemos nustatymai> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę <Laikmačio nustatymai>patvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange gal site pasirinkti norimąlaikmačio eil s nr. (iš viso 8vnt) ir spauskite OK.Matysite <Laikmačio nustatymo> langą, kuriamegal site nustatyti <Laikmačio režimą>(Išjungta/Vieną kartą / Kasdien) , <Laikmačio tipą>(pasirinkus <Kanalas> bus atliekamas kanaloįjungimas ir išjungimas, pasirinkus <Įrašas> busįrašomas nurodytas kanalas į USB atmintinę),<Peržiūra> (norimo kanalo pasirinkimas), <Datą>(įjungimo/įrašo), <Laiką> ir <Trukmę>. Nor damiišsaugoti nustatytus duomenis pasirinkite<Išsaugoti> ir spauskite OK.Nor dami peržiūr ti laikmačio nustatymuspasirinkite <Laikmačio nustatymai> ir spauskiteOK.Lange matysite Laikmačio režimą, kanalą, datą irlaiką. Nor dami pamatyti išsamesnę informaciją,pakeisti arba išjungti norimą laikmačio nustatymą,perkelkite žymeklį ties norimu nustatymu irspauskite OK.7.5 T VŲ UŽRAKTASPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Sistemos nustatymai> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę <T vų užraktas>patvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange gal site pasirinkti: Meniuužrakinimą (įjungta/ išjunta), Kanalų užrakinimą(įjungta/ išjunta), įvesti bei patvirtinti naująslaptažodį . 13
 14. 14. 7.6 MENIU NUSTATYMAIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Sistemos nustatymai> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę <Meniu nustatymai>patvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange gal site nustatyti: kanaloinformacijos rodymo ekrane laiką (sekund mis),meniu skaidrumą, bei nustatyti <Meniunustatymus> į numatytąjį.7.7 M GSTAMIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Sistemos nustatymai> ir (mygtukaiskair n/dešin n) pasirinkę <M gstami> patvirtinkitemygtuku OK.Atsidariusiame lange matysite 8 M gstamų kanalųgrupes (Fav group).Jei norite redaguoti <M gstamų kanalų grupių>pavadinimą pasirinkite norimą grupę ir spauskiteOK. Papildomame lange matysite ab c lę, kuriospagalba pakeisite norimos grup s pavadinimą.Nor dami peržiūr ti <M gstamų kanalų grupių>kanalų sąrašus, pultelyje spauskite <FAV> mygtukąir išsirinkite norimą kanalų grupę. Taip pat pultelyjepaspaudę OK mygtuką ir spausdami mygtukusKAIR N/DEŠIN N galite pasirinkti norimą kanalųsąrašą.8 ĮRANKIAIPaspauskite MENU mygtuką, tada perkelkitežymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) ties parinktimi<Įrankiai> . Lange matysite: • Informacija • Atkurti gamyklinius nustatymus • PĮ atnaujinimas (OTA) • Atnaujinimas per USB • Saugus USB atjungimas 14
 15. 15. 8.1 INFORMACIJAPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Įrankiai> ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę <Informacija> patvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange matysite8.2 GAMYKLINIAI NUSTATYMAIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrankiai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę Atkurti gamyklinius nustatymuspatvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange matysite įsp jimą: Šioperacija ištrins visus kanalus ir nustatysgamyklinius imtuvo parametrus. Jei noritepatvirtinti perkelkite žymeklį ties pasirinktimi TAIPir spauskite OK. Jei norite atšaukti perkelkitežymeklį ties pasirinktimi NE ir spauskite OK8.3 PĮ ATNAUJINIMAS (OTA)Perkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrankiai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę PĮ atnaujinimas (OTA) patvirtinkitemygtuku OK. Ši funkcija suteikia galimybęatnaujinti imtuvo programinę įrangą (PĮ) gaunamąiš transliuotojo ( jei transliuotojas teikia šiąpaslaugą)Atsidariusiame lange tur site įvesti PĮ, kurią siunčiatransliuotojas dažnį, juostos plotį, PID. Nor damiprad ti perkelkite žymeklį ties pasirinktimi Prad tiir spauskite OK.8.4 PĮ ATNAUJINIMAS PER USBPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrankiai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę Atnaujinimas per USB patvirtinkitemygtuku OK. Ši funkcija suteikia galimybęatnaujinti imtuvo programinę įrangą (PĮ) gaunamąiš gamintojo, įrašytą į USB.Atsidariusiame lange tur site pasirinktiAtnaujinimo būdą AllCode, Atnaujinimo failopavadinimą. Nor dami prad ti perkelkite žymeklįties pasirinktimi Prad ti ir spauskite OK.Informacinį pranešimą patvirtinkite mygtuku OK.D mesio: programin s įrangos atnaujinimo metuneišjunkite imtuvo maitinimo. 15
 16. 16. 8.5 SAUGUS USB ATJUNGIMASPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrankiai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę Saugus USB atjungimas patvirtinkitemygtuku OK. Po šio veiksmo galite atjungti USBnuo imtuvo.9 ŽAIDIMAIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Žaidimai. Atsidariusiame lange matysite3 Žaidimus: • Tetris • Othello • SudokuNor dami pasirinkti žaidimą perkelkite žymeklį tiesnorimu žaidimu ir spauskite OK. Nor dami baigtižaidimą pultelyje spauskite EXIT.10 ĮRAŠAIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrašai. Atsidariusiame lange matysite: • Medija + • Įrašų vedlys • DVR HDD informacija • HDD formatavimas • DVR nustatymai • Peršokti 16
 17. 17. 10.1 MEDIJA +Perkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrašai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę Medija + patvirtinkite mygtuku OK.Atsidariusiame lange matysite USB laikmenojeesančius vaizdo (jpg, bmp, gif) ir garso (mp3)failus. Nor dami perklausyti/ peržiūr ti norimą failą,perkelkite žymeklį ties norimu failu ir spauskite OK.Nor dami nutraukti įrašą arba vaizdo failų peržiūrąspauskite EXIT. Pultelyje paspaudę M LYNĄmygtuką galite pasirinkti kartojimo būdą,RAUDONĄ mygtuką gal site rūšiuoti failus,GELTONĄ – pasirinkti grojaraštį, INFO – nustatytifailo rodymo ekrane trukmę ir būdą, FAV- prid tipasirinktą failą į grojaraštį, 0 – įkelti visusmuzikinius failus į grojaraštį, 1 – įkelti visus vaizdofailus į grojaraštį.10.2 ĮRAŠŲ VEDLYSPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrašai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę Įrašų vedlys patvirtinkite mygtuku OK.(šią funkcija galite iškviesti pultelyje paspaudemygtuką MEDIA)Atsidariusiame lange matysite USB laikmenojeesančius programų įrašus. Nor dami peržiūr tinorimą įrašą, perkelkite žymeklį ties norimu failu irspauskite OK. Nor dami nutraukti įrašą arba vaizdofailų peržiūrą spauskite EXIT. Pultelyje paspaudęŽALIĄ mygtuką galite užrakinti norimą programosįrašą, M LYNĄ- ištrinti įrašą, RAUDONĄ –pervadinti įrašą.10.3 DVR HDD INFORMACIJAPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrašai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę DVR HDD informacija patvirtinkitemygtuku OK Atsidariusiame lange matysite USBatmintin s informaciją. 17
 18. 18. 10.4 HDD FORMATAVIMASPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrašai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę HDD formatavimas patvirtinkite mygtukuOK Atsidariusiame lange matysite USB atmintin sinformaciją bei gal site suformatuoti USBatmintinę. Suformatuotoje USB visi anksčiau buvęduomenys bus ištrinti.10.5 DVR NUSTATYMAIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi <Įrašai> ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę <DVR nustatymai> patvirtinkite mygtukuOK Atsidariusiame lange gal site įjungti arbaišjungti Laiko postūmio (Time Shift) funkciją.10.6 PERŠOKTIPerkelkite žymeklį (mygtukais aukštyn/žemyn) tiesparinktimi Įrašai ir (mygtukais kair n/dešin n)pasirinkę Peršokti patvirtinkite mygtuku OKAtsidariusiame lange gal site nustatyti programųįrašų laiko peršokimo žingsnį, kurį gal site valdytiįrašo peržiūros metu pultelyje paspaudę klavišąankstesnis I◄◄ / sekantis ►► I 18
 19. 19. 11 ELEKTRONINIS PROGRAMŲ GIDAS (EPG)Paspaudę nuotolinio valdymo pulte EPG mygtukąpateksite į elektroninį programų gidą, kuriamegal site peržiūr ti programų tvarkaraštį (jeiguoperatorius palaiko šią funkciją).Nor dami peržiūr ti kanalo programą, pulteliomygtukais AUKŠTYN/ŽEMYN pasirinkite norimąkanalą ir mygtukais KAIR N/DEŠIN Npasirinkite norimą laiką. Nor dami gauti išsamesnęinformaciją spauskite OK.Paspaudę ŽALIĄ mygtuką <Laikmatis> gal sitenustatyti norimos programos peržiūrą arba įrašąnorimu laiku.Nor dami pažiūr ti programą artimiausiu metupultelyje spauskite RAUDONĄ mygtuką.Atsidariusiame lange apatin je eilut je gal siteperkelti gido informaciją 2 valandom pirmyn arbaatgal, arba dieną pirmyn arba atgal.12 PROGRAMŲ ĮRAŠYMAS IR LAIKO PERSTŪMIMO (TIMESHIFT) FUNKCIJOSNor dami įrašyti programą į USB atmintinępultelyje spauskite <RECORD> mygtuką.Programos įrašo metu viršutiniame dešiniameekrano kampe matysite užrašą REC. Įrašo metugal site perjungti ir žiūr ti kitą tame pačiamedažnyje esantį kanalą. Nor dami sustabdyti įrašąpultelyje spauskite STOP mygtuką pasirinkite<TAIP> ir spauskite OK. 19
 20. 20. Galite pasinaudoti laiko perstūmimo funkciją(Timeshift), kurios pagalbą gal site sustabdytiesamą programą ir grįžę tęsti peržiūrą nuo tosvietos, kur sustabd te (turi būti prijungta USBatmintin ). Nor dami atkyvuoti šią funkcijąpultelyje spauskite mygtuką II <PAUZ >(paspaudus pauze, programa bus įrašoma į USBatmintin ), vaizdas ekrane sustos. Nor dami tęstiperžiūrą nuo sustabdytos vietos pultelyje spauskitemygtuką ► (play). Nor dami atjungti laikoperstūmimo funkciją (žiūr site programą esamulaiku) pultelyje spauskite ■ (STOP) mygtuką.TECHNIN S DETAL STiunerisĮvesties jungtis IEC 16902. FemaleĮvesties dažnio intervalas VHF ir UHFRF jungčių kiekis 1Įvesties tariamoji varža 75 ohmĮvesties lygmuo -75 dBm ~ -20 dBmRF išvesties jungtis (bypass)IEC 169-2 MaleĮvesties dažnis 174-230MHz 470-862 MHzDemoduliacijaDemoduliacija QPSK/QAM16/QAM64Kanalo juostos plotis 7 ir 8 MHzSistemos ištekliaiMikroprocesorius Ali M3381RDDR SDRAM 256MBitFLASH talpa 2 MBit (serial)Video dekoderisStandartas MPEG-1/ MPEG-2 MP@ML / MPEG-4 AVC/H.264 MP@L3Vaizdo skiriamoji geba 480i, 576i, AUTOIlgio ir pločio santykis 4:3, 16:9, AUTOVaizdo standartai PAL/NTSCAudio dekoderisGarso dekodavimas MPEG-1 ir MPEG-2 Layer I & II/ PCM / HE-AAC V1.0Garsas Stereo, Mono, Kair /DešinJungtysTV Scart 21PIN SCART sujungimui su TVMini USB 2.0 USB 2.0 jungtis programų įrašymui, MP3 muzikinių įrašų klausymui, nuotraukų 20
 21. 21. (JPG, BMP) peržiūrai, bei programin s įrangos atnaujinimuiDC-5V/2A 5V-2A maitinimo šaltinio prijungimuiIR Nuotolinio valdymo sensoriaus prijungimuiPriedaiNuotolinio valdymo pultelis 1Vartotojo instrukcija 1 lietuvių kalbaMini USB adapteris 1Infraraudonųjų spindulių sensorius 1Maitinimo šaltinis 5V-2A 1Energijos tiekimasEnergijos sunaudojimas < 8W; <1W –bud jimo režimeEnergijos tiekimas AC 100-240V 50/60HzFizin s ypatyb sVeikimo temperatūra +5 ~ 40 °CLaikymo temperatūra -10 ~ +70 °CDydis (Plotis x Aukštis x Ilgis) (mm) 138mm×60mm×22mmSvoris ~0,1 kg 21

×