Innovació i metodologiesdidàctiques en els nous graus de la   URV. El cas de Geografia        Jordi Blay    D...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de Geografia    Metodologies docents als graus ...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la U...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la U...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la U...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la U...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la U...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la U...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaEl Grau de Geografia i Ordenació del T...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaEl Grau de Geografia i Ordenació del T...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaEl Grau de Geografia i Ordenació del T...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaAlguns exemplesLes assignatures “Anàli...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaAlguns exemplesLes assignatures “Tècni...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaAlguns exemplesUna part important de l...
Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaValoracióDels anys que portem impartin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus

4,251 views
4,167 views

Published on

Presentació de Jordi Blay a les 1s Jornades d'Innovació en l'ensenyament de les ciències socials i experimentals, http://blocs.xtec.cat/georecursos

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,449
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus

 1. 1. Innovació i metodologiesdidàctiques en els nous graus de la URV. El cas de Geografia Jordi Blay Departament de Geografia URVIs Jornades d’innovació en l’ensenyament de les ciències socials i experimentals, Tarragona, 9-16/05/2012
 2. 2. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de Geografia Metodologies docents als graus de la URV El cas del Grau de Geografia i OdT Alguns exemples d’assignatures Valoració breu
 3. 3. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la URVL’adaptació dels estudis universitaris a les determinacions del Pla Bolonya hacomportat com a un dels elements més importants la consideració de lesmetodologies didàctiques com a element a tenir en compte en els documentsprevis a qualsevol implantació de nous graus i també com a informació bàsica aoferir a l’alumnat.Les memòries a aprovar pel Ministeri havien de donar informació sobre lesdiferents metodologies a utilitzar per matèries –i en algun cas també esdemanava les hores de cadascuna-.S’ha fet un esforç per diversificar les metodologies docents a la universitat,adaptant en general l’avaluació contínua en la majoria d’ensenyaments.D’altra banda, no només s’avaluen els continguts específics de cadaensenyament, sinó que també es pretén avaluar altres competències genèriques,entre les que n’hi ha força de tipus pràctic.De cara a la informació de cada assignatura, cal omplir una guia docent (a travésde l’aplicatiu DOCNET) on s’informa no només dels continguts teòrics del’assignatura sinó també de la seva programació en termes de temps dedicat ales diferents activitats docents.
 4. 4. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la URVDOCNET
 5. 5. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la URVDOCNET
 6. 6. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la URVMoodle i Pla de TreballLes guies docents es complementen amb l’ús de Moodle com a eina desuport a la docència. Pràcticament tots els professors usen aquestaplataforma almenys per a penjar materials i informació d’interès, d’unabanda, i per a obtenir els documents-activitats avaluatives que realitzenels alumnes. La capacitat d’emmagatzematge és alta de forma queMoodle permet incloure links a pàgines web d’interès, vídeos o altresproductes multimèdia, documents de suport en pdf, exercicisd’autoavaluació o altres.D’altra banda, a través de Moodle també es pot accedir al pla de treball,que desenvolupa els continguts de la guia docent en el sentit d’incorporardetalls sobre les activitats avaluatives concretes que es desenvoluparanal llarg del curs.
 7. 7. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la URVMoodle i Pla de Treball
 8. 8. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaMetodologies docents als graus de la URVMoodle i Pla de Treball
 9. 9. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaEl Grau de Geografia i Ordenació del TerritoriPer a dissenyar el grau es va tenir en compte el Llibre Blanc de la Geografia, queproposava dues possibilitats per al grau de Geografia: Geografia, d’una banda, iGeografia i Ordenació del Territori, de l’altra.La segona opció anava més encaminada a la professionalització fora del’ensenyament, amb l’OdT com a element principal. En aquest sentit, es donavamés importància als coneixements aplicats i pràctics que a la llicenciaturaanterior, de tipus més teòric.D’aquesta manera, les assignatures del nostre grau es poden agrupar en:-les més teòriques que introdueixen conceptes bàsics de Geografia o d’altresmatèries de ciències socials.-les de tècniques aplicades a la geografia (estadístiques i tècniques qualitatives,d’una banda, i les vinculades a cartografia i SIG, de l’altra).-les d’Ordenació del Territori, amb part teòrica i part aplicada (coneixement dedocuments i elaboració de treballs aplicats).-les de canvi Climàtic, amb part teòrica i part aplicada (obtenció i elaboració dedades amb treball estadístic).-Practiques externes i treball de final de grau.
 10. 10. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaEl Grau de Geografia i Ordenació del Territori
 11. 11. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaEl Grau de Geografia i Ordenació del TerritoriEl nombre de crèdits de cada assignatura marca el nombre d’horespresencials. Una de 6 crèdits equival a 60 hores presencials (a les quecal afegir 90 de treball autònom de l’alumne). Les més tècniques opràctiques són de 30 hores de teoria i 30 de pràctica i les més teòriques,de 40 i 20.Com s’ha dit, les hores de teoria en general són de classe magistral –tot ique hi ha marge d’actuació, en aquest sentit, i es poden fer mésparticipatives si convé-. Les hores pràctiques poden ser de treball decamp, de pràctiques a l’aula normal (seminaris, debats, problemes, etc.),a l’aula d’informàtica o al labotatori de Geografia Física. El treballautònom rep el suport de la tutorització per part del professor. Se solrespectar bastant el treball pràctic que marca l’estructura de cadaassignatura.
 12. 12. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaAlguns exemplesLes assignatures “Anàlisi i disseny de propostes en OdT” (part física i partsocioeconòmica) s’imparteixen de forma coordinada i pretenen que l’alumnes’acosti a les metodologies d’elaboració de documents d’ordenació del territori engeneral.Es planteja l’ordenació d’un espai de diversos municipis. Els alumnes han de fer:-l’anàlisi territorial (medi físic, assentaments í dinàmica de població, activitatseconòmiques i la seva ubicació, infraestructures actuals i previstes, plansexistents, etc.).-el diagnòstic territorial.-el disseny d’objectius, estratègies i propostes territorials (des de la zonificaciófins a la determinació de la ubicació d’infrastructures i àrees de creixement).La dinàmica de la classe combina treball teòric (estructura d’un pla d’ordenacióterritorial, presentació d’alguns plans territorials com a exemples) amb treballpràctic en l’aula d’informàtica (recerca d’informació en bases territorials tantcartogràfiques com estadístiques, creació d’un SIG amb diferents nivellsd’informació) o a l’aula normal (debats, disseny i realització de matriusterritorials), sortides de treball per conèixer la zona o treballar-la, etc.L’avaluació es fa continuadament avaluant el treball de cadascú en cadascuna deles fases del procés.
 13. 13. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaAlguns exemplesLes assignatures “Tècniques d’informació geogràfica i turística”, “Sistemesd’informació geogràfica” i “Tècniques d’anàlisi espacial” introdueixen l’alumne enels conceptes bàsics de cartografia i progressivament en la teoria i la pràctica dela cartografia informatitzada i l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica.Es donen a conèixer diferents programes de cartografia informatitzada i SIG, desde MapViewer (cartografia temàtica) fins a ArcGis. Es treballa també ambMiraMon per la facilitat d’obtenir el programa i especialment les capesd’informació.Tenen una part teòrica i una pràctica que ocupen el 50% de les sessionspresencials. En el primer cas es donen els conceptes bàsics sobre cartografia osobre GIS a més de les principals accions que cal conèixer per a realitzarcartografia o anàlisi territorial. En el segon cas les classes s’articulen al voltant depràctiques que fan treballar una o diverses d’aquestes accions. S’inicien a l’aulade SIG o d’informàtica i s’acaben a casa. En el cas de SIG i Tècniques d’AnàlisiEspacial la part final de l’assignatura és el desenvolupament d’un projecte de SIGper a un problema i territori concret, amb tutorització i treball autònom de l’alumnea l’aula de SIG o a casa.
 14. 14. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaAlguns exemplesUna part important de les assignatures combina les 40 hores de teoria amb 20 depràctiques per a abordar els principals continguts de la Geografia. Se solencombinar diferents tipus de pràctiques: sortides, treball a l’aula d’informàtica i al’aula normal. Poden introduir-se noves tècniques o coneixements pràctics oaplicar els que s’obtenen en altres assignatures. Generalment impliquen lanecessitat de fer recerca informàtica, consulta bibliogràfica i elaboració decartografia.Per exemple, a Espais i Societats es treballa:-el comentari de textos geogràfics a classe.-l’anàlisi de paisatges.-la cartografia temàtica de països del món (iniciació al MapViewer).-el debat i comentari de temes introduïts a partir de lectures o visionat de vídeosinformatius.-l’elaboració i comentari d’índexs específics referits a països.-la recerca de dades estadístiques sobre països del món i recerca bibliogràficarelacionada.
 15. 15. Innovació i metodologies didàctiques en els nous graus de la URV.El cas de GeografiaValoracióDels anys que portem impartint la carrera com a ensenyament adaptat al Pla Bolonya es poden extreure algunes valoracions, que de tota manera no es poden donar per definitives (encara no s’ha arribat a implantar el quart curs).1. Primer, cal dir que creiem molt positiu el fet de la diversificació metodològica a les classes. Algunes ja es feien així abans, però ni molt menys la majoria de les assignatures. És clar que no totes les assignatures tenen les mateixes opcions de diversificació i això explica el fet que hi hagi variacions en les propostes docents segons matèries. Per la banda dels professors, sempre n’hi ha de més proclius a la classe magistral i treballs diguem-ne clàssics, però creiem que al nostre ensenyament s’han assumit les noves tècniques amb molt major grau que no pas en altres, on encara pot predominar una visió més clàssica. Creiem que això dóna una riquesa de coneixements que l’alumne ha d’agrair –almenys al futur...-.2. Per altra banda, és cert que de vegades costa d’implantar el sistema a causa, per exemple, de la dificultat en mesurar correctament els temps de dedicació a cada treball pràctic (tant per part del profesor com per part del treball autònom de l’alumne). També és més difícil d’implantar la diversitat metodològica en cursos amb un nombre molt alt de matriculats, tot i que això depèn també del tipus de pràctica.3. Finalment, un altre element que cal considerar és la necessitat d’entendre el treball pràctic com a part dels continguts de l’assignatura i no tant com a l’aplicació que reforça uns continguts donats en les sessions teòriques, cosa que evita la necessitat d’un temps excessiu de docència per assolir els continguts.

×