ใบความรู้ที่ 4

1,931 views
1,899 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 4

 1. 1. F 4 ก ก ก F ก F 4 F ก ก ก F F F กF F 1. ก F F F F กF 2. ก F F F กF 3. ก F F F F F กF 4. ก ก F F F กF ก PhotoShop F F F F F F F F ก ก ก ก F F F ก F ก F F F 1. ก File New ก Ctrl + N 2. F Name ( ก Fก ก Fก F ) 3. ก F กF F ก F F F Width Height 4. ก ก กF F ก F Width 5. ก ก F ก F Height 6. ก F F F F Resolution 7. ก กF F ก F Resolution 8. ก ก F Mode 9. F Contents ก ก 3 - White ก F - Background Color ก F F Background Color - Transparent ก F F ( F ) 10. ก OK ก F F ก Fก ก F ∗ ก F ก F ก F ก F Preset Sizes ∗ F ก ก ก F ก F F ก File New ก ก กF , , F Mode Fก ก ก ก ก ก ก PhotoShop F ก
 2. 2. กF ก ก ก F F F กF F ก ก ก ก ก ก F F ก F F 1. ก F ก ก Ctrl + W ก ก File Close ก 2. FF กF F F F ก ก ก F F F F ก ก กF F F F ก ก F ก F F ก ก ก ก กก ก F F F ก ก 1. ก ก File Exit ก ก Ctrl + Q
 3. 3. ก ก ก 1 ก ก F F ก PhotoShop ก ก F F ก PhotoShop F F F F FกF F F ก ก F F F PhotoShop F ก F F 1. ก ก File Open ก F F F ก PhotoShop 3ก Ctrl + O 2. ก ก F F ก F 3. ก ก F F ก 4. ก Open 4 ∗ F F ก FF F F ก File Open Recent F ก F F ก 2 F
 4. 4. ก F PDF F PDF (Portable Document Format) F F F F F PDF F F ก F F F F F ก F PDF F กF ก F ก F F 1. ก ก File Open ก F F F ก PhotoShop ก Ctrl + O 2. ก ก F PhotoShop PDF (*.PDF) F File of Type 3. ก ก F F ก F 4. ก Open ก F F ก F F 1 3 4 2 5. ก ( ) ( ) F F ก F Go to Page Fก F( ก F F F F PDF Page Selector 6 ก F) F 6. ก OK ก F F ก F F
 5. 5. 7. ก ก F กF F ก F Width F Height 8. ก ก F F ก F Resolution 9. ก ก F ก F Mode 10. ก OK 11. F ก PDF ก ก F F ก F 10 8 9 7. ก ก F กF F ก 11. ก PDF F ก ก F F ก F PDF
 6. 6. ก ก F PDF F F ก F ก F F PDF F FกF F F 1. ก ก File Import PDF Image 2. ก ก F PDF F ก 3. ก Open ก F F ก F F 2 1 3 4. ก ก F ก 5. ก OK ก F ก F F ( ก F ก F F ก Import All ) 6. ก ก F F ก F F ก 4. ก F ก 5. ก ก F F ก F File Browser
 7. 7. File Browser F F ก PhotoShop 7 F F F F F ก ก File Browser ก F F ก ก ก F F File Browser ก F F ก Window F F F F F F 1024 x 768 ก File Browser F F F Options Bar ( ก F F Palette Well) ก F F ก ก File Browser Palette Well ก File Browser ก F File Browser F 1. ก ก Window File Browser File Browse ก ก F ก F F F File Browser Window ก F ก F กก F ก 2. ก ก F ก F ก ก F F 3. ก F F ก ก FF F F F F F F F กF F F F F F 4. F ก F กF F ก F F ก 5. กF ก F F F F ก
 8. 8. 1 3. ก ก F F ก 2. ก ก F ก F ก ก F F ก ก ก ก F F ก
 9. 9. File Browser ก F ก F ก ก ก F ก F F 1. F F ก F F File Browser ก F ก 2. ก ก F ก F - Dock to Palette Well ก F F File Browser F Palette Well ( F F ก F F 1024 x 768 ก ) - Expanded View F F F F File Browser - Open F ก F ก - Select All ก ก F F - Deselect All ก กก ก F ก F - Rename F - Batch Rename - Delete ก F - Clear Ranking ก Rank F 1 2 - New Folder F F F - Show Folder F - Rotate 180? ก ก F (180 ) - Rotate 90? CW ก F ก F (90 ) - Rotate 90? CCW ก F F ก F (90 ก) - Small Thumbnail F ก
 10. 10. - Medium Thumbnail F ก - Large Thumbnail F F - Large Thumbnail with Rank F F ก F - Details ก F - Refresh Desktop View F F Fก - Reveal Location in Explorer F ก ก Explorer - Export Cache ก cache ก F F F F ก F F F F cache F( ก F ก F F ก ) - Purge Cache F ก F cache ∗ F F rank ก กก F F ก F cache F F F F ก F ก F ก กก F F ก F F F ก ก Rank Fก ก Rank Fก F F ก 1. ก F F File Browser F ก ก Rank ก ก ก Rank F ก ก Rank A Rank E 2. ก F File Browser Large Thumbnail with Rank ก ก F Rank F ก ก F Rank F ก F ก Enter 1. Rank ก F
 11. 11. 2. ก F F Rank F ก ก ก Enter ก ก Rank F ก ก F ก ก F F ก ก F F File Browser F ก F F F F ก ก F กF F ก ก ก F ก ก Expanded View
 12. 12. ก ก F F F F ก F2 All F EXIF F กก F (ก F F F กF ) F F / F , Fก F ก ก F F F ก F matadata F กก F F ก ก ก F F F F ,F F F F F F ก ก F F F File Browser F ( F F ) ก F F PhotoShop F F F ก กF F 1. F F ก File File Info 2. ก F F ก F Section 3. ก ก F F F ก 4. F 2 3 F F F ก 5. ก OK F F ก F .xmp กF ก F .xmp F F ก F .xmp F
 13. 13. ก กก ก F ก PhotoShop F ก ก F F ก F ก ก F กF ก ก กก ก F F F F ก 1. ก F F ก F F ก F ก ก F F ก F F 2. ก F F F ก Window Workspace Save Workspace 3. ก ก 4. ก Save 2. ก ก 1. F F ก F F ก 4. ก ก ก 3. F ก * F F F ก F ก ก FกF ก F ก Edit Preference General F ก ก ก Save Palette Locations ก ก F F ก ก ก
 14. 14. ก ก F F F ก F FF F ก F ก F ก ก ก Fก F 1. ก Window Workspace ก ก ก F 2. ก ก F 1. ก ก 2. ก ก F F F ก F ก F F ก F F ก Window Workspace Reset Palette Locations ก F ก Workspace ก F F 1. ก Window Workspace Delete Workspace 2. ก ก ก ก F ก 3. ก Delete 4. ก F F F F ก Yes F Fก No F ก
 15. 15. 1. ก ก 3. ก ก 2. ก ก ก ก F ก 4. F F ก ก ก ก F F ก ก ก
 16. 16. ก ก F ก ก F PhotoShop ก - File Save ก ก ก กF F F - File Save As ก F ก F F F ก F F F F ก - File Save for Web ก ก F F ก ก F F ก ก F F F 1. ก ก File Save 1. ก ก F Save F F F กF F ก F F F F F ก ก F Save As ก F F F BMP , JPG F F ก ก F F F ก กF F F F ก F ก F F F PhotoShop ( .PSD ) ก ก F F F F ก กก ก F F F ก ก F ก F F F F ก F ก
 17. 17. 1. ก ก File Save As 1. ก ก 2. ก F F ก ก F Save in 3. ก ก F F File name 4. ก ก F F ก F Format ก F ก F ก F F 5. ก ก F F ก ก F F ก F ก ก กก F F F F ก - As a Copy ก ก F F F F Copy F F F กF F F ( F กF F ) - Alpha Channels ก ก Alpha Channels F F F F ก F ก ก Alpha Channels ก ( F F ก Alpha Channels F F) - Layers ก ก F ก F F F F F ก F F ก ก F ก ก F FF ก F ( ก Fก F ก) - Annotations ก ก F กF ก F F F - Spot Colors ก ก F (Spot Colors) F F - Use Proof Setup F ก F ก ก F F F ( F ก ก F Color Management ) - ICC Profile ก กF ก ก Fก (color profile) FF ( F ก ก F Color Management)
 18. 18. - Thumbnail ก ก ก F F ( F กก F F ก F F F F F F ) - Use Lower case Extension F F ก F ก F ก ก ก F ก ก F F F F ก F ก ก F F 6. ก Save ก F( F F ก ก F Fก F F F กF F ) 2 3 6 4 5 ∗ F F ก F ก ก F ก ก F F ก ก Thumbnail F ก Edit Preferences File Handling F ก F Image Preview Always Save F F ก F ก F F ก ก ก F File Extension Use Lower Case F F PhotoShop ก F ก กก ก F PhotoShop ( F ก .PSD) ก F ก ก กF ก ก F BMP (Bitmap) File Format : ก F ก ก F F F F ก Windows OS/2
 19. 19. Depth : ก Fก ก RGB กก F ก 24 F Grayscale, Indexed Color, Bitmap ก F F 1, 4 8 F F ก ก Alpha Channels F F 32 Compress (RLE) : ก F F ก F F F ก F F F F กก F 4 8 F Flip Row Order : ก Bitmap ก F F F F F ก ก กF กF F F ( ก F ก ก F F )F ก F JPEG (Joint Photographic Experts Group) Matte : ก ก F F F Quality : ก ก ก F ก F F F ก F F F F F ก ก ก F F ก ก F ก ( F 1 12 ) F ก ก F ก F F ก F ก F Format Option : ก ก ก ก JPEG ก - Baseline ( Standard ) F Fก Fก ก ( )
 20. 20. - Baseline Optimized F F ก F F F F F - Progressive ก F ก F F Fก F F F F F F ก F F F F F ก F GIF (Graphics Interchange Format) Palette : ก ก ก ก ก ก F Indexed Color ก F GIF ก F Indexed Color กF - Exact ก F F ก ก ( F F ก 256 F ) - System (Windows) ก F F Windows - System (Mac OS) ก F F Macintosh - Web ก F F F - Uniform ก F F F Color ก F F ก F F กF RGB - Perceptual ก F F ก Fก F กF - Selective ก F F ก ก F ก Perceptual F ก F F F F - Adaptive ก F F ก F F F ก F ก F Fก F - Custom ก F F F Fก F ก F ก ก F F ก F - Previous ก F F ก ก F F Colors : ก F กF ก F F ก Palette Uniform, Perceptual, Selective Adaptive F Forced : ก F F F กF - None ก F - Black and White ก F F - Primaries ก F (Red) , (Green) , (Blue), (Cyan), (Magenta), (Yellow), (Black) (White)
 21. 21. - Web ก F F F 216 - Custom ก F ก F F Transparency : ก กF F F F F F F FF F ก ก F F ก F ก ก Matte Matte : ก F F F Anti Alias F Dither : ก ก ก F F F กF - None F F ก F F F กF - Diffusion ก F ก F Error Diffusion F F ก ก ก กF Pattern - Pattern ก F ก F ก F - Noise ก F F F (Slice) ก F F Row Order : ก ก ก ก ก F - Normal F F F F F F - Interlaced F กF F F F ก ก F ก F PNG (Portable Network Graphics) Interlace Option : ก ก ก ก ก F - None F F F F F F - Interlaced F กF F F F ก ก F ก F TIFF (Tagged Image File Format) Image Compression : ก ก ก F Byte Order : ก F F F PC Macintosh
 22. 22. Save Image Pyramid : ก ก F ก F Pyramid Save Transparency : ก ก F F F F Layer Compression : ก ก ก F F F F F ก F PDF (PostScript Document Format) Encoding : ก ก ก ก F F ก Save Transparency : ก F F F Image Interpolation : ก F ก F F anti alias ก F Downgrade Color Profile : ก ก F ก Color Profile F กF F ก F กF ก F F PDF Security : ก F ก ก ก F F F ก ก F ก F F Include Vector Data : ก ก F กF F F F F ก F ก - Embed Fonts ก ก F F F ก F F ก ก F กF F F F กF F F - Use Outlines for Text ก ก F ก ก Path F F ก ก ก Embed Fonts Fก F Fก ก F EPS (Encapsulate PostScript) DCS (Desktop Color Separations) Preview : ก F F F ก F F ก F ก Windows Mac Os F ก F F ก DCS : ก F DCS
 23. 23. • F DCS 1.0 ก ก F DCS 1.0 Fก F 5 F F ก 4 F ก กF CMYK F F F ก ก F F F ก ก - No Composition PostScript ก ก F F F F ก( F 5) ก F F กF F F F ก F F F ก กF Fก - Grayscale Composition ก ก F F F ก F F F - Color Composition ก ก F F F ก F F F • F DCS 2.0 ก ก F (Multiple) ก DCS 1.0 F (Single) ก F Encoding : ก ก F F ก F ก F PostScript ก - ASCII F ก F ก ก Windows - Binary F ก F ก ก Mac OS - JPEG F ก F ก ก ก F กF ก F F ก ก F F ก F Include Halftone Screen : ก ก F Halftone ก F F F ก F F กF Include Transfer Function : ก ก Fก ก PhotoShop F F F ก PostScript Color Management : ก ก ก F EPS Fก ก F F F Fก F F PostScript ก กF F ก ก กF F ก ก Include Vector Data : ก ก F กF F F Image Interpolation : ก Fก F F anti alias ก F ก F PICT Resolution : ก ก
 24. 24. ก F RAW ก F TGA (Targa) Resolution : ก ก ก ก PhotoShop ก F PCX , PIXAR Scitex CT (Continuous Tone) F กF ก ก FF ก ก F F ก ก F F Save for Web F ก F F Save for Web F5 1. GIF F ก F F 256 ( F 8 ) กF ก F F ก ก F ก F FF F ก F F F F F F F F GIF F ก F ก F F (transparent), ก F กF F F (interlace) F (animation) F 2. JPEG F F F 16.7 F (24 ) ก F ก ก F ก ก F F F ก F กF F F (progressive) F ก F GIF
 25. 25. F ก F F JPEG ก ก F F F F ก F F ก Fก F ก F ก F F ก กก ก F F ก ก FF ก F ก ก F ก F F GIF ก ก F F JPEG ก ก F F F F F Fก กF 3. PNG-8 F F 256 F ก F GIF F ก F กF F ก ก ก ก F ก F F F F F 4. PNG-24 F F 16.7 F F ก JPEG F F F ก PNG F F F F F F Fก F JPEG ก F F PNG-24 ก F ก F 256 Fก F ก ก F F F Fก ก F ก F F F F F PNG (Portable Network Graphics) F F F ก GIF JPEG F FF F F ก ก F F F F Fก F ก F F F PNG-24 Netscape 6.2 F IE 6 F F F GIF JPEG 5. WBMP Fก ก F F F F F PDA ก ก F ก F F F ก F F ก F ก F 1 F ก F F F F กF F F F ก F Save for Web 1. ก ก File Save for Web
 26. 26. 2. ก ก ก F Save for Web F ก F กF ก F ก F F ก F ก F F F ก ก ก ก F ก F ก ก ก ก F ก F ก ก ก F ก F F F F ก ก ก F F F ก F F F F กF ก ก F ก
 27. 27. F F ก F F F F ก4 F กF Original F Optimized F ก F 2-Up F 2 ก F (Original) F F F ก ก ก F ก ก ( ก ก ก F ) 4-Up F 4 F 1 (Original) F 3 ก F ก กF ก F ก ก ก F ก ก ( ก ก ก F ) Original Optimized
 28. 28. F ก Dither F Download F F F F F Zoom F กF ก Alt F ก ก F ก ก ก F F F F ก ก F Save for Web ก Fก ก F Hand กF ก ก ก space F F F ก ก ก F ก F F F F F F ก Dither GIF ,PNG-8 WBMP FF กF F F F GIF PNG-8 GIF PNG-8 F F F Fก ก ก ก ก ก F ก F F F F Fก F ก ก F ก F ก ก Dither F F F F กก F F F ก F F F JPEG F F F ก ก Fก F F ก ก Download F F ก F F F ก F ก PhotoShop F ก Download
 29. 29. ก F F ก ก F F F ก ก กF F ก ก F F F F ก F F2 1. ก Done กF ก ก F Save for Web 2. ก Alt F F F ก Remember กF F ก ก F Save for Web ∗ ก F F F F ก ก กก F Fก F กF F ก กก F F ก ก 3. ก F F ก F F F ก Save ก F F Save Optimized As F F กStandard Windows Color 4. ก F F ก ก F Save in Standard Macintosh Color F ก 5. F F ก FFile name ก ก ก F Save as type Uncompensated Color F ก 6. ก Save ( ก F ก F F F F ก ก F กF F F F ก F ก Replace) ก ก Download F ∗ F 4-Up ก ก Fก F F F F ก F ก ก ก F F ก F Settings F ก Repopulate Views ก ก ก F ก F F F F F ก ก F F ก GIF PNG-8 ก F ก กF F ก - Lossy GIF ก ก F F F F F F F F F ก F F ก F ก ก F ก F F 5-10 ก 50 ก F - Color Reduction Algorithm ก ก F ก F ก F F F ก 256 ก ก ก F F กF ก F F ก F F
 30. 30. F F F F ก F ก Dither F F ก ก ก * Perceptual F F ก ก F F ก * Selective F ก ก กF กF Perceptual F F F * Adaptive F ก ก F ก ก * Web Fก ก ก F Web-safe Palette Browser-safe Palette ก F F 216 ( F F F กF ก ก F F ) F ก F ก ก F F ก F ก F Web-safe F ก F F F * Custom F ก ก F ก F F ก * Black & White ก F F * Grayscale ก F 256 * Mac OS F ก F ก Mac OS 256 ( F F กF ) * Windows F ก F ก Windows 256 ( F F กF ) - Color ก 256 - Dither Algorithm ก F * No Dither F ก Dither F ก F กF F ก ก F F กF ก F กก F ก F * Diffusion ก F ก F Fก F F F Dither ก ก F F F ก ก ก F Fก F F * Pattern ก F F F F * Noise ก F F ก Diffusion F F F ก F ก F ก - Transparency ก F F F F F F GIF PNG-8 F F F F F F F F F F F ก ก F ก F Matte - Transparency Dither Algorithm ก Transparency ก ก Dither ก F F F F ก F ก ก * No Transparency Dither F ก Dither ก F F กF 50% F ก F กก F 50% ก F * Diffusion Transparency Dither F ก Dither Diffusion ก F Fก F F F Amount
 31. 31. * Pattern Transparency Dither F ก Dither Pattern * Noise Transparency Dither F ก Dither Noise - Matte F ก ก F F F ก Matte F F ก ก F * None F F Matte ก F F ก F 50% F ก F กก F 50% ก F * Eyedropper Color F F F กF ก ก F Save for Web Matte F F ก ก F ก F F ก F Color Picker * White F Matte * Black F Matte * Other ก Matte F Color Picker - Interlaced ก F ก F F F ก Download ก F F F ก F - Web Snap ก ก F F Fก web-safe F F ก ก ก F ก web-safe ก ก JPEG - Compression Quality ก F ก ก F ก F F F Quality F ก ก Compression Fก F Quality - Optimized ก Fก F F F F ก F F F F FF กF - Progressive Interlaced GIF - Blur F ก F Filter Gaussian Blur F ก F ก F ก F F F F 0.1 - 0.5 - ICC Profile F ก Profile F F F - Matte ก F F F F F F Matte ก Fก ก F ก PNG-24
 32. 32. - Transparency ก F F F F F F F F ก GIF PNG-8 F PNG-24 ก F F 256 F Fก ก ก F กF F F F F F F ก ก ก F Matte - Matte ก ก F F (ก F ก Transparency) F F Matte ก Fก ก F - Interlaced ก F ก F F F ก Download ก WBMP - Dither Algorithm F F F ก ก Diffusion ก F Fก F F F Dither ก ก F ก ก F ก F F F ก F F กF ก F PhotoShop 7 F ก กF ก F F F F Mask Alpha Channel, Text Layer Shape Layer Mask F 1. ก F ก F ก ( 1 F ก Quality F JPEG ก ก F F ก ) 2. F Use F ก F Mask F F * All Text Layers F Mask ก F F 2 ก F( F F F F กF F ) * All Vector Shape Layers F Mask ก Shape Layer ก F( F F Shape กF F ) * Channel F Mask ก Alpha Channel ( F ก ก F ก None) 3. F Quality Fก ก F Mask Mask F F 3 F F F Minimum Maximum F * Minimum F Mask F F F F Minimum ก ก F * Maximum F Mask F F F F Mask Maximum ก ก F ก F F F Minimum = 5% Maximum = 60% F F Mask 5% F Mask 60% 4. ก OK 4
 33. 33. ก F Mask F ก F ( F F ) ก Lossy F GIF Mask F ก Color Reduction Algorithm F GIF PNG-8 Mask ก F ก ก Dither F GIF ,PNG-8 WBMP Mask ก Dither F F ก Dither ก ก ก ก F F ก ก F F ก F F ก ก ก ก F F 1. ก ก F F ก ก ก 2. ก F F Settings F ก Optimize To File Size 3. ก F F ก F Desired File Size 4. F Start With F กF F ก Current Settings F F กF F ก ก Auto Select GIF/JPEG F ก ก F F GIF JPEG F ก กF F 5. ก ก ก Slice F ก F F F ก F F ก Slice Current Slice Fก Slice ก ก Each Slice F ก ก Slice F Total of Slices Fก Slice ก 6. ก OK ก ก F F F กF ก ก F
 34. 34. ก F ก F ก กF ก F GIF PNG-8 ก F F ก ก Color Reduction Algorithm ก F ก F F F F F F ก ก ก F F Web-safe ก Fก F F F F ก F F 1. ก กF ก ก F Save for Web 2. ก ก F F F ก ก F 3. ก ก F ก 4. ก ก ก F F ก กF 5. ก Ctrl F F F ก F F ก ก F ก กF F ก F F , F ก Color Reduction Algorithm F Custom 6. F F ก F ก ( F ก Color Reduction Algorithm F Custom F F F ก Ctrl F 5 ) * ก F ก F กF F ก F Color Picker F ก F F ก ก ก ก F 1. ก กF F ก ก ก ( กF F F ก ก Ctrl F F F กF F ก ก Shift F F F กF F ก F F F ก ก กF F F ก F F ก) 2. ก F F
 35. 35. 3. ก F F ก F F ก Yes ( ก ก ก ก ) * F ก F F ก F F F ก ก ก F( ก ก ก ก F F F ก ก ) ก ( F ก Fก ก ) ก F ก F ก F - Unsorted F F - Sort By Hue F - Sort By Luminance F F - Sort By Popularity ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก F Fก F ก F ก Save Color Table F ก Fก ก Load Color Table ก F 5 Fก F ก Fก Ctrl F F F F ( ก F กก Color Reduction Algorithm F Fก Custom) ก F ก กF ก ก F F F
 36. 36. ก Fก กF F ก F ก F F Color Picker ก กก F ก F ก ก ก ก F Color Picker ก ก F ก OK ก ก ก F ก F Web-safe ก F ก ก กF F ก F F F ก ก ก ก F F ก ก ก ก ก F Web-safe F ก F ก F ก ก ก ก F F F F F กF ก F F กก F ก F ก ก F F 1. ก F ก ( F ก F ก Select All Colors , Select All Web Safe Colors Select All Non-Web Safe Colors ก F ก ก F F F ก ก กก กF F ก Deselect All Colors) 2. ก F F ก F ก Lock/Unlock Selected Colors ก ก F F F ก ก ก ก ( F F ก ก กก F ก Unlock All Colors ) ก F F F ก F F GIF PNG-8 ก ก F F F F ก F F F F F 1. ก F ก F F F ก ก F ก กF 2. ก F F F F ก F ก F ก F ก ก กF F ก ก ก กก F F F กF ก F F กก F ก F F F 1. ก F Settings F ก Save Settings ก ก ก F Save Optimization Settings 2. F F File name 3. ก Save ก
 37. 37. F ก F ก F Settings ก F F F ก ก ก F ก F F Optimized Settings PhotoShop F F ก F ก F F ก ก ก F 1. ก F F ก ก F Settings 2. ก F Settings F ก Delete Settings ก F ก ก Fก ก กF ก F ก ก ก ก ก F F F ก F F 1. ก ก Image Size 2. ก ก ก Constrain Proportions F F ก F F 3. ก ก F F2 F ก F F Width Height ( F F 2 ก ก Constrain Proportions F F F F F กF ก F ) F F F F Percent F 100 Fก F 4. Quality ก ก PhotoShop FF ก กF F / F F F ก F ก F 2 Jagged ( Nearest Neighbor ) F F F F F กF Fก F Smooth ( Bicubic ) F F F F กF 1 2 5. ก Apply
 38. 38. 1 ก ก F F ก ก F ก กก ก ก F ก F ก กF F F F F F Fก F ก F F ก F F ก F ก ก ก F PhotoShop 7 F F ก 2 ก ก F ก ก 3 • ก ก F F 1. ก 2 ก Note tool 4 2. ก ก F ก F Author 3. ก ก F F ก F ก F F F กF 4. ก ก F F F 5. ก ก ก ก F Color 6. ก F F ก ก F ( F กก F 1 F ) 5 2 3 4 5
 39. 39. 7. ก ก F ก F ก 8. ก ก F ก F F F 9. ก F ก Fก F F ก F F F ก F F ก 10. F F ก ก F F ก ก ก F ก Open Note ก ก 7 8
 40. 40. 9. ก F F F F ก 11. F F ก ก F F ก ก ก F ก Delete Note ก ก F FF F ก F ก F F F ก Delete All Annotations ก F ก ก F F F ก OK ก F ก ก 10. ก ก 11. ก ก ก
 41. 41. F ก ก ก Cancel ก ก ก OK • ก ก F ก F ก ก F F ก F F F F ก F ก ก F 1. ก ก Audio Annotation Tool 2. ก ก F ก F Author 3. ก ก F ก 4. ก F F ก F ( F กก F 1 F ) 5. ก Start ก ก F F F ก ก F 6. ก Stop F ก 3 2 4
 42. 42. 7. ก F F ก F F F ก F F ก ( ก ก F ก F ) 8. F F ก F ก ก ก ก F ก Play 8. ก F F ก ก F ก F
 43. 43. 9. F F ก F F ก ก ก F ก Delete Audio Annotation ก F ก ก F F F ก OK F ก ก ( ก ก F ) 9. ก F กF ก F F ก F ก View Show Annotations F กF F ก กF ก F F F F ก ก F View Show Annotations ก ก F ก ก

×