• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Univerzitet Singidunum - Prakse srednjoškolaca 2014-2015
 

Univerzitet Singidunum - Prakse srednjoškolaca 2014-2015

on

 • 564 views

Univerzitet Singidunum - Prakse srednjoškolaca 2014-2015

Univerzitet Singidunum - Prakse srednjoškolaca 2014-2015

Statistics

Views

Total Views
564
Views on SlideShare
564
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Univerzitet Singidunum - Prakse srednjoškolaca 2014-2015 Univerzitet Singidunum - Prakse srednjoškolaca 2014-2015 Document Transcript

  • 2014/2015 PRAKSE ZA SREDNJOŠKOLCE NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM
  • DOBRODOŠLI NA Univerzitet Singidunum
  • 4 5 Trebalo bi da ste do sada sigurni da ćete upisati fakultet. Što ranije donesete odluku o tome šta ćete studirati, više ćete imati šanse za uspeh, ne samo na fakultetu nego i u životu. Deo izazova je utvrđivanje šta želite od života. Pored toga, diploma vam pruža više mogućnosti za karijeru i bolju zaradu. Danas je diploma neophodna, kako za ravnopravnu komunikaciju sa ljudima, tako i za ostvarivanje sopstvenih ciljeva. Izbor fakulteta nije samo izbor mesta gde ćete provesti naredne tri do četiri godine života. To je ujedno odluka o tome kako ćete usmeriti svoj život i koji program će vam najviše pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet koji želite da upišete akreditovan. Akreditacija je proces u kojem se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije (osnovne, strukovne, specijalističke, master i doktorske) tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima. Ovaj vodič je dizajniran tako da vam pomogne da na vreme napravite pravi izbor. DOBRODOŠLI NA PUT USPEHA Dragi budući studenti, Ovih dana je pred vama važna odluka. To je odluka o nastavku obrazovanja koja će uticati na vaš budući profesionalni život, na planove koje imate. Univerzitetska diploma je značajna za početak vaše karijere. Ona svedoči odakle dolazite, od koga ste učili, koliko ste mogli da naučite i da li ste spremni za sledeći izazov – zaposlenje. Diploma svedoči o vama, ali i o nama koji treba da vam prenesemo potrebna znanja za budućnost. Mi na Univerzitetu Singidunum svesni smo da snosimo deo odgovornosti za vašu budućnost. Cilj nam je da na našem Univerzitetu steknete obrazovanje i praktične veštine koje će vam omogućiti da pravite i ostvarujete velike planove. Zato svakodnevno, sa svojim kolegama profesorima iz zemlje i sveta, radimo na tome da po završetku studija u rukama držite diplomu na koju ste ponosni i koju cene svi koji su deo vaših planova za budućnost. Dobrodošli na Univerzitet Singidunum! Prof. dr Milovan Stanišić Rektor W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S Univerzitet Singidunum
  • 6 7 Studijski programi integrisanih fakulteta Univerziteta Singidunum POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU Poslovna ekonomija Izborne opcije:  Finansijski menadžment;  Računovodstvo, revizija i forenzika;  Upravljanje ljudskim resursima (HR) i odnosima sa javnošću (PR). Marketing i trgovina FAKULTET ZA TuriSTIČKI i hotelijersKI MENADŽMENT Turizam i hotelijerstvo Izborne opcije: FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO Informatika i računarstvo TEHNIČKI FAKULTET Inženjerski menadžment Izborne opcije  Industrijski dizajn  Upravljanje kvalitetom Elektrotehnika i računarstvo Izborne opcije  Računarska tehnika i elektronika  Turizam;  Softversko inženjerstvo  Hotelijerstvo;  Računarska grafika  Gastronomija;  Tourism and Leisure Management. (u saradnji sa IMC FH University Krems, Austrija) W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S Univerzitet Singidunum
  • 9 PRAKSE ZA SREDNJOŠKOLCE Prakse za srednjoškolce na Univerzitetu Singidunum Praksa za srednjoškolce na Univerzitetu Singidunum predstavlja period tokom kojeg učenici stiču praktično iskustvo iz određene oblasti uz pomoć profesora sa Univerziteta. Organizovanje stručne prakse na samom Univerzitetu ima za cilj da se učenicima prenesu najsavremenija znanja i veštine koje će im biti od koristi za njihov lični i profesionalni razvoj. Obavljanjem prakse učenici stiču bolju sliku o svom budućem zanimanju za koje se školuju, razvijaju veštine i praktična znanja i stiču kontakte koji mogu biti značajni za buduće zaposlenje. Na taj način učenici obavljaju obaveznu praksu, propisanu od strane njihove srednje škole, dok učenici kojima praksa nije obavezna u srednjoj školi, dobijaju mogućnost da prošire svoje znanje i steknu dodatne veštine za budućnost. Kroz praksu se učenici pripremaju za budući rad u privredi. www.careers.singidunum.ac.rs W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 8
  • 10 11 UVOD U FINANSIJSKU INTELIGENCIJU Ciljevi praktične nastave su: } Izračunavanje i razumevanje osnovnih finansijskih pokazatelja kompanija primenom excela } Izrada biznis plana } Korišćenje softvera za trgovanje hartijama od vrednosti } Korišćenje aplikacija za elektronsko bankarstvo domaćih kompanija } Savladavanje tehnika i metoda pisanja maturskog rada Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava se odvija u toku jedne radne sedmice prema utvrđenom planu i rasporedu, tako da na što optimalniji način učenici iskoriste vreme za sticanje novih saznanja i praktičnih veština. } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Učestvovanje u diskusijama } Rad na studijama slučaja } Primena savremenih metoda u finansijama W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S PRAKSA ZA UČENIKE EKONOMSKIH ŠKOLA
  • 12 13 Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu. 1. dan – Primena excel-a u finansijama Učenici će se upoznati sa korišćenjem excela kao alata u finansijama. Biće prikazane njegove osnovne funkcije i mogućnosti korišćenja u svrhu analize finansijskih izveštaja i izračunavanja ključnih pokazatelja preduzeća na brz i efikasan način. 2. dan – Upravljanje rizikom i finansijska analiza - Studija slučaja Drugi dan obuhvata studiju slučaja poznatih primera iz prakse. Studija slučaja sa konkretnim primerima biće praćena primerima iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, na način koji je prilagođen učenicima ekonomskih škola. Učenici će se upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za finansijske rizike i razumeti zašto je risk menadžment važan u svakodnevnom radu. 3. dan – Izrada biznis plana i berzansko poslovanje / Slučaj Beogradska berza / Učenici će naučiti kako da izrade biznis plan kao jednu vrstu mape za uspešno poslovanje preduzeća. Posebno će biti upoznati sa tim kako uraditi biznis plan za sopstveno otpočinjanje posla. Upoznaće se sa načinom funkcionisanja finansijskih tržišta gde će praktično biti prikazano korišćenje aplikativnog softvera Beogradske berze. Saznaće šta je to osiguranje, polisa osiguranja i šta je potrebno da se zna pre kupovine polise osiguranja. 4. dan – Ekonomija Srbije i kriza Evro-zone Četvrti dan obuhvata seriju razgovora na temu ekonomske krize u evrozoni kao i spoljnog i unutrašnjeg duga u Republici Srbiji, na interaktivan i srednjoškolcima prilagođen način. Posebno će biti korišćena interaktivna nastava, a učenici će moći da direktno učestvuju u diskusijama na ove teme. Takođe srednjoškolci će se upoznati sa novim mogućnostima koje donosi elektronsko bankarstvo i steći praktična znanja i veštine iz ove oblasti kroz prikazivanje konkretnih aplikacija banaka (Komercijalna banka i Raiffeisen bank). 5. dan – Pravila uspešne komunikacije i pisanja maturskog rada Poslednjeg dana prakse, srednjoškolcima će biti prezentovana pravila i vidovi uspešne usmene i pismene komunikacije. Istovremeno, biće korišćeni praktični primeri za pokazivanje pravila pisanja maturskih radova. Tako će učenici imati priliku da aktivno učestvuju u radionicama i predavanjima tog dana. SREDA ČETVRTAK PETAK Dve studije slučaja finansijske analize poslovanja kompanija u Srbiji Biznis plan- mapa uspešnog poslovanja Elektronsko bankarstvo Uspešna poslovna komunikacija Predavač: Nikica Radović Predavač: Tijana Radojević Uvod u risk management Trgovanje na Beogradskoj berzi (Korišćenje aplikativnog softvera Beogradske berze) Kurs evra i uticaj na Republiku Srbiju Predavač: Lidija Barjaktarović Predavač: Ivica Terzić Predavač: Zoran Jeremić Osnovni principi osiguranja Spoljni i unutrašnji dug Republike Srbije Predavač: Ljiljana Jeremić Predavač: Miroljub Hadžić Predavač: Dalibor Radovanović Osnovni finansijski izveštaji u excelu, izračunavanje ključnih pokazatelja poslovanja kompanija Predavači: Nada Arežina Danka Stefanović Predavači: Nada Arežina Danka Stefanović Predavači: Gordana Dobrijević Jelena Boljanović Poslovna korespondencija: veštine i stilovi poslovne komunikacije Predavači: Nada Arežina Vule Mizdraković Kako napisati maturski rad? Predavači: Vladimir Džamić Nada Arežina W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S II - Predmeti predavanja UTORAK Uvod u excel W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S PONEDELJAK
  • 14 15 EKONOMSKI TEHNIČAR Ciljevi praktične nastave su: } Primena znanja i veština stečenih realizacijom nastavnih sadržaja u privrednom društvu } Razumevanje tehnološkog procesa u jednom privrednom društvu } Osposobljavanje učenika za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja } Unapređivanje veština poslovne komunikacije Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava se odvija u toku jedne radne sedmice prema utvrđenom planu i rasporedu, tako da na što optimalniji način učenici iskoriste vreme za sticanje novih saznanja i praktičnih veština. Predavači su iz privrednih društava, uz kombinovanje rada na fakultetu i u konkretnom privrednom društvu. } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Učestvovanje u diskusijama } Analiza studija slučaja } Primena savremenih metoda u finansijama W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S PRAKSA ZA UČENIKE IV RAZREDA EKONOMSKIH ŠKOLA
  • 16 17 II - Predmeti predavanja 1. dan – Aktiva i pasiva bilansa stanja Sredstva i izvori sredstava privrednog društva: pojam, vrste, karakter i evidencija. 2. dan – Bilans uspeha: rashodi privrednog društva Rashodi privrednog društva: pojam, vrste i evidencija. 4. dan – Profitabilnost privrednog društva Rezultati poslovanja privrednog društva (obračun finansijskog rezultata, bilans uspeha, raspodela dobiti, pokriće gubitka). 5. dan – Međunarodni računovodstveni standardi Računovodstveno izveštavanje u skladu sa MRS: instrumenti finansijsko-računovodstvenog izveštavanja o poslovanju privrednog društva. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK Sredstva i izvori sredstava privrednog društva Bilans uspeha – rashodi privrednog društva Bilans uspeha – rashodi privrednog društva Rezultati poslovanja privrednog društva Međunarodni računovodstveni standardi W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 3. dan – Bilans uspeha: prihodi privrednog društva Prihodi privrednog društva: pojam, vrste i evidencija.
  • 18 19 PRAKSA ZA UČENIKE IV RAZREDA EKONOMSKIH ŠKOLA Ciljevi praktične nastave su: } Povezivanje znanja stečenih u školi za obavljanje poslovno-administrativnih poslova u konkretnom privrednom društvu } Upoznavanje sa poslovima knjigovodstva na konkretnom primeru } Unapređivanje veština poslovne komunikacije Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava se odvija u toku jedne radne sedmice prema utvrđenom planu i rasporedu, tako da, na što optimalniji način, učenici iskoriste vreme za sticanje novih saznanja i praktičnih veština. } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Učestvovanje u diskusijama } Analiza studija slučaja } Primena savremenih metoda u finansijama W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S POSLOVNI ADMINISTRATOR
  • 20 21 II - Predmeti predavanja 1. dan – Analiza bilansa stanja privrednog društva Inventar, bilans stanja i poslovne knjige dvojnog knjigovodstva. 2. dan – Analiza bilansa stanja privrednog društva i kalkulacije Novčana sredstva (blagajna, tekući devizni račun sa svom pratećom dokumentacijom), potraživanja (kupci sa dokumentacijom) i obaveze prema dobavljačima (sa dokumentacijom). 4. dan – Evidencija zaliha Evidencija zaliha – robe, nabavka, prodaja, cene, kalkulacija i dokumentacija. 5. dan – Evidencija rashoda Evidencija rashoda – evidencija svih nastalih rashoda, obračun zarada i dokumentacija. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK Bilans stanja privrednog društva Bilans stanja privrednog društva Evidencija osnovnih sredstava Evidencija zaliha Evidencija rashoda W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 3. dan – Osnovna sredstva Evidencija osnovnih sredstava: pribavljanje i otuđivanje.
  • 22 23 PRAKSA ZA UČENIKE IV RAZREDA EKONOMSKIH ŠKOLA Ciljevi praktične nastave su: } Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz različitih širih oblasti društvenog i ekonomskog života } Unapređivanje veština učenika u oblasti usmene i pisane komunikacije } Sticanje veštine poslovne korespondencije i upravljanja komunikacijama u organizacionom okruženju } Savladavanje tehnika i metoda pisanja maturskog rada } Unapređivanje veštine javnog nastupa i učestvovanja u debatama } Upoznavanje sa metodom studije slučaja (Case Study) na poznatim primerima iz međunarodnih okvira Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava se odvija u toku jedne radne sedmice prema utvrđenom planu i rasporedu, tako da na što optimalniji način učenici iskoriste vreme za sticanje novih saznanja i praktičnih veština. } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Učestvovanje u diskusijama i debati } Rad na studijama slučaja W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S MARKETING, KOMUNIKACIJA I USPEH!
  • 24 25 Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu. 2. dan – Srbija i ekonomska kriza Drugi dan obuhvata seriju razgovora na temu finansijskih tržišta, ekonomske krize u evrozoni i analize biznis planova u Srbiji, na interaktivan i srednjoškolcima prilagođen način. Posebno će biti korišćena interaktivna nastava, a učenici će moći da direktno učestvuju u diskusijama na ove teme. 3. dan – Marketing, reklama i savremeni mediji Savremeni trendovi u marketingu i korišćenje novih masovnih medija u marketinške svrhe, teme su trećeg dana prakse za učenike Pravno-birotehničke škole. Ova izuzetno atraktivna tema koja dobija sve više prostora u nauci i u praksi, biće obrađena kroz niz interaktvinih izlaganja predavača, uz učešće učenika. 4. dan – Šta je i kako se obrađuje studija slučaja? Učenici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa novom metodom – analizom studija slučaja, tj. poznatih primera iz prakse. Studije slučaja sa konkretnim primerima će biti praćeni na primerima iz oblasti ekonomije i finansija, na način koji je prilagođen učenicima Pravno-birotehničke škole. 5. dan – Pravila uspešne komunikacije Poslednjeg dana prakse, učenicima Pravno-birotehničke škole biće prezentovana pravila i vidovi uspešne usmene i pismene komunikacije. Istovremeno, biće korišćeni praktični primeri za pokazivanje pravila pisanja maturskih radova. Tako će učenici imati priliku da aktivno učestvuju u radionicama i predavanjima tog dana. ČETVRTAK PETAK Šta je to biznis plan? Šta je to marketing? Analize studija slučaja-uloga u obrazovanju Uspešna poslovna komunikacija Predavač: Nikica Radović Predavač: Bojana Čavić Predavač: Jelena Boljanović Predavači: Gordana Dobrijević Jelena Boljanović Znanje, kvalitet i praksa:tri pravila dobrog studija-primer uspešnog studenta US Šta su to finansijska tržišta? TV Reklama (Napravi reklamni slogan) Case studyMarketing analiza Predavač: Danka Stefanović Predavač: Lidija Barjaktarović Poslovna kultura i sistem vrednosti kao faktori uspeha Kurs evra i uticaj na Srbiju Predavač: Vladimir Džamić Predavač: Zoran Jeremić Debate Spoljni i unutrašnji dug Republike Srbije Predavači: Marija Kostić Sofija Vukićević Predavač: Miroljub Hadžić Predavači: Jelena Stanković Slavko Alčaković Reklama u štampanim medijima (Napravi reklamni slogan) Predavači: Jelena Stanković Slavko Alčaković Marketing i društvene mreže Predavači: Bojana Čavić Slavko Alčaković Predavač: Jelena Gajić Case studyFinansijska analiza Predavač: Danka Stefanović Poslovna korespondencija: veštine i stilovi poslovne komunikacije Predavači: Nada Arežina Vule Mizdraković Kako napisati maturski rad? Predavači: Vladimir Džamić Nada Arežina W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 1. dan – Kako postati uspešan: znanje, tehnike i veštine Učenicima će biti predstavljen ciklus predavanja na temu uspeha i uspešnosti kroz osobine i veštine koje poseduju uspešni poslovni ljudi. Posebno će biti obrađene celine: Motivacija i uspešnost, Poslovna kultura i sistem vrednosti kao faktori uspeha, Znanje, kvalitet i praksa: tri pravila dobrog studija; Pravila poslovne korespondencije i Debata. SREDA Predavač: Slavko Alčaković II - Predmeti predavanja UTORAK Motivacija i uspešnost W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S PONEDELJAK
  • 26 27 PRAKSA ZA UČENIKE IV RAZREDA EKONOMSKIH ŠKOLA Ciljevi praktične nastave su: } Primena znanja i vestina stečenih realizacijom nastavnih sadržaja iz virtuelnog društva u školi u privrednoj stvarnosti } Razumevanje tehnološkog procesa u jednom privrednom društvu } Osposobljavanje učenika za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja } Unapređivanje veština poslovne komunikacije Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava se odvija u toku dve radne sedmice prema utvrđenom planu i rasporedu, tako da na što optimalniji način učenici iskoriste vreme za sticanje novih saznanja i praktičnih veština. } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Učestvovanje u diskusijama } Analiza studija slučaja } Primena savremenih metoda u finansijama W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S FINANSIJSKI ADMINISTRATOR
  • 28 29 Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu. I NEDELJA SREDA ČETVRTAK PETAK Priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja Priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja Priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja Priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja II - Predmeti predavanja 1. dan – Upoznavanje učenika sa osnovnim elementima analize tehnološkog procesa u jednom privrednom društvu Analiza tehnološkog procesa u privrednom društvu (proizvod i usluga, cena koštanja, prodajna cena i evidencija u poslovnim knjigama). 2. dan – Priprema za izradu finansijskih izveštaja na godišnjem nivou Priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja (inventarisanje i obračun amortizacije). 3. dan – Priprema za izradu finansijskih izveštaja na godišnjem nivou Priprema za izradu godišnjih finansijskih izveštaja (usaglašavanje analitike sa sintetikom i sastavljanje izvoda iz poslovnih knjiga). 4. dan – Priprema za izradu finansijskih izveštaja na godišnjem nivou Zaključak računa uspeha i promena bilansa stanja. 5. dan – Priprema za izradu finansijskih izveštaja na godišnjem nivou Napomene o računovodstvenoj politici i zakonske odredbe kod finansijskih izveštaja. 6. dan – Obračun poreza i drugih obaveza PDV, ostale poreske i druge obaveze, poreska prijava, evidencija poreskih obaveza u poslovnim knjigama, plaćanje poreskih i drugih obaveza. 7. dan – Revizija i kontrola u privrednom društvu Interna kontrola i revizija u privrednom društvu. 8. dan – Analiza finansijskih izveštaja 9. dan – Analiza finansijskih izveštaja 10. dan – Raspodela rezultata poslovanja Raspodela rezultata usaglašenosti (zakonske odredbe, primena procedura raspodele rezultata poslovanja u privrednom društvu i evidencija raspodele rezultata u poslovnim knjigama). II NEDELJA PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK Obračun poreza i drugih obaveza u privrednom društvu Poslovi revizije i kontrole Analiza finansijskih izveštaja Analiza finansijskih izveštaja Raspodela rezultata poslovanja W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S UTORAK Tehnološki proces u privrednom društvu W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S PONEDELJAK
  • 30 31 TURISTIČKI TEHNIČAR Ciljevi praktične nastave su: } Sticanje obrazovnih i praktičnih veština neophodnih na savremenom turističkom tržištu } Podsticaj razmišljanja kod mladih o inovacijama u turizmu i hotelijerstvu } Razvoj poslovne interakcije i unapređenje profesionalnog imidža Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava se može realizovati kao jednodnevni ili nedeljni program, prema utvrđenom rasporedu. Predavači su profesori i asistenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum. Program se realizuje kroz: } Studije slučaja } Učestvovanje u diskusijama } Praktičnu izradu biznis plana } Praktičnu primenu informacionih sistema u savremenom turističkom i hotelijerskom poslovanju } Simulaciju primera iz prakse } Poslovni bonton u turizmu - etičnost, profesionalizam, komunikacija W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S PRAKSA ZA UČENIKE III i IV RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
  • 32 33 Jednodnevni programI II - Predmeti predavanja Jednodnevni program I  Informacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu  Kreiranje i obračun cene turističkog aranžmana Biznis plan 2. – Kreiranje i obračun cene turističkog aranžmana Upoznavanje sa osnovnim elementima paket aranžmana i principima izračunavanja njegove cene Postavljanje zadataka Kreiranje ponude i izračunavanje cene turističkog aranžmana Pojedinačni rad Turističko vođenje Jednodnevni program II 3. – Organizacija događaja Prezentacija studije Diskusija Simulacija organizovanja događaja  Selektivne vrste turizma  Organizacija događaja Poslovni bonton u turizmu 4. – Biznis plan Prezentacija metodologije izrade biznis plana Studija slučaja Diskusija III - Nakon obavljene prakse 5. – Informacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu Tipovi informacionih sistema i njihova primena u turizmu Praktični primeri najpoznatijih informacionih sistema koji se koriste u Srbiji (Amadeus, Galileo) Diskusija 6. – Poslovni bonton u turizmu Kodeks dobrih poslovnih manira Vokalni i verbalni signali Preporuke koje su u poslu ,,važne,, 7. – Turističko vođenje Interpretacija turističkih resursa na destinaciji Tumačenje kulturnog nasleđa Vođenje ture-izlet, višednevno vođenje Koji je put do licence turističkog vodiča? Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu. Nedeljni program: PONEDELJAK UTORAK Informacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu Organizacija događaja Poslovni bonton u turizmu Predavač: Angelina Njeguš Predavači: Miroslav Knežević Ivana Brdar SREDA ČETVRTAK PETAK Selektivne vrste turizma Kreiranje i obračun cene turističkog aranžmana Biznis plan Predavač: Danijel Pavlović Predavač: Nikica Radović Turističko vođenje Predavači: Predrag Obradović Nikola Minić } Učenici će biti u mogućnosti da prepoznaju ključne elemente i uspostave osnove za kreiranje ili unapređenje proizvoda organizatora putovanja, sagledaju osnovne faktore koji utiču na formiranje cene organizovanog putovanja na tržištu i steknu praktično znanje za rad u turističkoj agenciji } Shvate organizaciju i značaj upravljanja vremenom u realizaciji događaja } Naučiće kako da koriste znanja, veštine i alate u kreiranju različitih događaja } Naučiće kako da uspešno organizuju studijsko putovanje, seminar, konferenciju... } Shvatiće ulogu i značaj volontiranja na velikim skupovima } Naučiće kako da zadobiju poverenje klijenata, zaposlenih i poslovnih partnera } Naučiće kako da postanu komunikativni na sebi svojstven način } Naučiće kako da stignu tamo gde su naumili u poslovnoj hijerarhiji } Upoznati se sa elementima biznis plana, kao i koracima za izradu biznis plana, da prepoznaju situaciju i odreaguju kada je neophodno posedovanje biznis plana (nov proizvod, investicija, početak posla, kredit od banke...) - mape za uspešno poslovanje } Učenici će biti upoznati sa osnovnim pojmovima, karakteristikama i mogućnostima informacionih sistema u savremenom turističkom i hotelijerskom poslovanju } Naučiće kako prezentovati destinaciju i njene atrakcije posetiocima i turistima W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 1. – Selektivne vrste turizma - studije slučaja Prezentacija studije Diskusija Zadatak timovima - kreiranje novog turističkog proizvoda i izbor najuspešnijeg rešenja
  • 35 VEKTORSKO OBLIKOVANJE POMOĆU PROGRAMA CORELDRAW KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA Ciljevi praktične nastave su: Vektor kao pojam u grafici označava odsečak koji ima svoju dužinu i smer. Prema toj zakonitosti, linije vektora je moguće prikazati u koordinatnom sistemu zato što u osnovi imaju dve važne vrednosti. Vektorska grafika podrazumeva način crtanja pomoću vektorskih linija koje mogu kreirati kompleksne oblike. Cilj predmeta je kreiranje fonda funkcionalnog znanja o vektorskoj grafici. Osposobljavanje učenika za upotrebu namenskog aplikativnog softvera za obradu vektorskih objekata, njihovo kombinovanje i apliciranje. Nakon kursa pojedinac će biti sposoban za samostalno upravljanje procesima vizuelizacije dizajniranih zamisli na statičnim objektima i da učestvuje u njima u bilo kojoj fazi. Cilj kursa je obučavanje kako se koristi alat CorelDRAW za kreiranje kompleksnih vektorskih oblika, što pojednostavljeno podrazumeva: } jasno definisanje pojma vektorske grafike } upoznavanje i rad sa programom CorelDRAW } crtanje realističnih prikaza } upotreba različitih načina za kreiranje verodostojnih efekata } tehnike kombinovanja vektorske sa rasterskom grafikom Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava o programskom paketu CorelDRAW je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzom, i to kroz: } praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 34
  • 36 37 II - Predmeti predavanja 1. dan – Osnove programa CorelDRAW i korisnički interfejs Objašnjenje korisničkog interfejsa (radne površine). Paleta alatki. Prečice sa tastature. Padajući meniji. Razne opcije i podešavanja. 3. dan – Boje i efekti u programu CorelDRAW Palete boja, njihova pojedinačna upotreba i kombinovanje u prelazima boja. Korišćenje šablona i tekstura. Blend opcije, senke, transparencije i 3D efekat u vektorskom oblikovanju. 4. dan – Boje i efekti u programu CorelDRAW (nastavak) Korišćenje rasterske grafike za boju popune vektorskog oblika. Kreiranje plakata. 5. dan – Finalni rad Upotreba programa CorelDRAW i prethodno savladanih koraka za realizaciju finalnog rada. Uvod u pojam pripreme za štampu. Različiti formati. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu CorelDRW-a. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 2. dan – Vektorsko oblikovanje u program CorelDRAW Rad sa jednostavnim entitetima. Kombinovanje objekata i transformacije. Tipografija. Propratne transformacije i odgovarajući atributi. Rad sa Bezjerovim krivama na kreiranju složenih oblika. Kombinovanje jednostavnih i složenih entiteta.
  • 38 39 KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA Ciljevi praktične nastave su: Projektovanje pomoću računara (CAD) predstavlja skup metoda i tehnika koje jedan poslovni sistem vode ka ostvarenju cilja. Težište je na automatizaciji industrijskog inženjeringa i dizajna. Cilj kursa je obučavanje kako se koristi alat Solidworks za izgradnju, kao i za kreiranje jednostavnih crteža, parametarskih modela elemenata i sklopova, to znači: } da se učenici upoznaju sa programom SolidWorks } da učenici mogu da kreiraju jednostavne skice u ravni } da nauče da kreiraju parametarske modele elemenata } da nauče da kreiraju i uređuju jednostavne sklopove } da praktično da kreiraju tehničku dokumentaciju na osnovu definisanih i kreiranih modela Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava o programskom paketu SolidWorks je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzom, i to kroz: } praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S PROJEKTOVANJE POMOĆU PROGRAMA SOLIDWORKS
  • 40 41 II - Predmeti predavanja 1. dan – Osnove programa SolidWorks i korisnički interfejs Objašnjenje korisničkog interfejsa u zavisnosti šta korisnik hoće da dizajnira (projektuje). Palete alatki. Prečice sa tastature. Padajući meniji. Razne opcije i podešavanja. 3. dan – Obrtne površi i solidi Šta su šabloni? Šta su mustre (paterni)? Referentna geometrija. Linearna i kružna raspodela. Kreiranje površi i solida rotacijom oko definisane ose. Editovanje materijala. Masene karakteristike. Karakteristike samih fajlova i datoteka. Kruta tela ili solidi. Osobine krutih tela. Jednostavna animacija unutar dela programa. 4. dan – Upotreba crteža Kako se kreiraju crteži? Odgovarajući koraci. Usaglašavanje pogleda. Preseci. Projekcije i njihovo usaglašavanje. Komentari. Kote. Tekst. Odgovarajući formati. Kreiranje tehničke dokumentacije iz definisanih modela. 5. dan – Sklopovi i njihova upotreba Sklopovi i montaža. Novi sklop. Pozicioniranje. Dodavanje komponenti. Korišćenje konfiguracije pojedinačnih delova u sklopu. Podsklopovi. Analiziranje sklopova i podsklopova. Provera preklapanja ili zadiranja prilikom kreiranja sklopova. Promena dimenzija. „Razbijanje“ sklopova. „Razbijeni“ ili raščlanjeni sklopovi. Definisanje spiska potrebnog materijala za izradu definisanog sklopa. Dodavanje komentara u „razbijeni“ sklop. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu SolidWorks-a. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 2. dan – Crtanje i osnove modelovanja delova Osnove modelovanja. Ravan. Skica. Ekstrudiranje. Zaobljenja. Najbolji profili. Izbor ravni za crtanje. Detalji delova. Standardni pogledi. Kreiranje modela. Isecanja i odsecanja. „Čarobnjak“ za kreiranje otvora i rupa. Opcije „vezane“ za poglede. Razni markeri. Dimenzionisanje. Promena parametara.
  • 42 43 WORDPRESS Ciljevi praktične nastave su: } Da se učenici upoznaju sa WordPress platformom za izradu Internet prezentacija } Da se učenici upoznaju sa strukturom datoteka WordPress skripte i sa bazom podataka } Da nauče da instaliraju WordPress na lokalnom serveru analogno instalaciji na Web hosting planu } Da nauče da uređuju sadržaj na prezentaciji putem CMS -a koji je sastavni deo WordPress-a } Da praktično prođu prilagođavanje sajta instaliranjem tema i dodataka iz javne baze priloga } Da se upoznaju sa savremenim trendovima u izradi Internet prezentacija } Da samostalno izrade sopstvenu prezentaciju pomoću WordPress-a na lokalnim serverima } Da se upoznaju sa načinom odabira odgovarajućeg hosting provajdera na domaćem tržištu Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava o WordPress platformi je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzama, tokom kojih učenici prolaze po tri bloka svakog dana: } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Diskusiju sa predavačem o predmetu predavanja i o drugim temama koje ih interesuju W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA
  • 44 45 II - Predmeti predavanja 2. dan – Ažuriranje sadržaja na Web sajtu Učenicima će biti objašnjen CMS WordPress-a i njegovi odeljci za ažuriranje sadržaja stranica, vesti, multimedijalnih sadržaja na sajtu, galerija slika, kao i opštih parametara koji definišu izgled i ponašanje sajta. Studentima će biti objašnjen pojam permalinkova i pojam nacrta sadržaja. Učenici će samostalno na svojim instalacijama WordPress-a da ažuriraju sadržaj dodavanjem stranica o sebi, kratkim tekstovima sa opisom svoje škole i drugih kraćih sadržaja u dogovoru sa predavačem sa dodavanjem multimedijalnih sadržaja u stranice. 3. dan – Savremeni trendovi u izradi Web sajtova i Internet prezentacija Učenici će biti upoznati sa najnovijim trendovima u izradi Web sajtova i Internet prezentacija u smislu rasporeda blokova sa sadržajem, navigacijom, reklamnih blokova i ostalih elemenata koji se pojavljuju na Web sajtovima i Internet prezentacija. 4. dan – Prilagođavanje Web sajta instalacijom dodatka iz javne baze Učenicima će biti predstavljeni dodaci za WordPress iz javne baze dodataka, njihova pretraga, odabir, instalacija, aktiviranje, konfigurisanje i primena na WordPress Web sajtu. U praktičnom delu predavanja, učenici će sami instalirati određene dodatke, aktivirati ih i primeniti na svojim instalacijama WordPress-a. 5. dan – Web hosting provajderi i odabir odgovarajućeg hosting plana Učenici će biti upoznati sa time šta su Web hosting provajderi, šta su hosting planovi i sa načinom odabira odgovarajućeg hosting plana za postavljanje svoje lične Internet prezentacije ili Web sajta neke firme izrađene u WordPress-u. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu WordPress-a. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 1. dan – Predstavljanje WordPress-a i instalacija na lokalnom serveru Učenicima će biti pojašnjena struktura direktorijuma i datoteka WordPress-a, kao i baze podataka WordPress skripte. Učenici će uz pomoć predavača instalirati sopstvenu kopiju WordPress instalacije na lokalnom serveru na Univerzitetu Singidunum.
  • 46 47 POSLOVNA INFORMATIKA Ciljevi praktične nastave su: } Da se učenici upoznaju sa hardverom } Da se učenici upoznaju sa operativnim sistemima } Da se učenici upoznaju sa pratećim softverom u poslovnom okruženju } Da se upoznaju sa korespondencijom u poslovnom okruženju } Da se upoznaju i praktično rade u programu MS PowerPoint } Da se upoznaju i praktično rade u programu MS Word } Da se upoznaju i praktično rade u programu MS Excel } Da se upoznaju sa programima MS WebOutlook i Outlook i da samostalno rade putem otvorenih Singimail naloga Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava „vezana“ za Poslovnu informatiku je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzama, tokom kojih učenici prolaze po tri bloka svakog dana: } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Diskusiju sa predavačem o predmetu predavanja i o drugim temama koje ih interesuju W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA
  • 48 49 II - Predmeti predavanja 2. dan – MS WebOutlook i Outlook MS WebOutlook i Outlook (prezentacija Singimail-a i korespondencija u poslovnom okruženju). Samostalan rad putem otvorenih Singimail naloga na WebOutlook platformi pomoću step-by-step uputstva. MS PowerPoint - izrada prezentacije za odbranu maturskog radova pomoću step-by-step uputstva. 3. dan – MS Word MS Word (prezentacija upravljanja tekstom i izrada template-a za seminarski/diplomski rad). Samostalan rad u MS Word-u - Izrada template-a za maturski rad pomoću step-by-step uputstva. 4. dan – MS Excel MS Excel (prezentacija tabelarnih kalkulacija i prikaza statističkih podataka potrebnih za maturski rad). Samostalan rad u MS Excel-u. Obrada i prikaz statističkih podataka kroz jednostavne tabelarne kalkulacije i grafikone pomoću step-by-step uputstva. 5. dan – Izrada praktičnog završnog rada Izrada samostalnog praktičnog završnog rada korišćenjem navedenih programa. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu iz Poslovne informatike. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 1. dan – Upoznavanje sa hardverom Upoznavanje sa hardverom (računari, serveri, mreža). Operativni sistemi (prezentacija putem virtualnih mašina - Windows, Linux, Mac). Prateći softver u poslovnom okruženju (MS Office paket - uvodna priča i upoznavanje)
  • 50 51 OSNOVNI PRINCIPI WEB DIZAJNA Ciljevi praktične nastave su: Pružanje dobre osnove za samostalnu izradu Web prezentacije, održavanje i izgradnju. Akcenat je na dizajnu sa upoznavanjem tehnika za izgradnju. Pružanje dobre osnove za kasniji dalji razvoj i usavršavanje (dizajn, Internet programiranje). Razumevanje Web dizajna kao koncepta za praktično (funkcija), a ne napadno. Upoznavanje sa programskim paketima: Abobe Photoshop i Adobe Dreamweaver. Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim principima kojih se treba pridržavati prilikom kreiranja Web strana, kao i obučavanje kako se koriste gore navedeni alati za izgradnju Web strana. To znači: } da se učenici upoznaju sa osnovnim principima izgradnje Web strana } da se učenici upoznaju sa programom Adobe Photoshop } da se učenici upoznaju sa programom Adobe Dreamweaver Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava o osnovnim principima Web dizajna je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzom, i to kroz: } praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA
  • 52 53 3. dan Dizajn stranice. Potrebno je prethodno definisane elemente uklopiti i izbalansirati tako da se dobije potpuna harmonija. O bojama. Web je živ medij koji pokušava na sve načine da privuče pažnju, boje predstavljaju muziku za oči, reflektuju osećanja. Kao u životu tako i u Web dizajnu, potrebno je usaglasiti boje Web prezentacije sa osećanjima koje treba da proizvedemo. One treba da reflektuju sam cilj Web prezentacije. Potrebno je dobro izbalansirati boje i raspored strane sa ostalim elementima radi kreiranja jedinstvenog izgleda. II - Predmeti predavanja Praktičan rad: Adobe Dreamweaver. Osnove programa Adobe Dreamweaver. 1. dan 4. dan Uvod. Kratak uvod u pojam i suštinu, svrhu i funkciju Web dizajna. Promocija i web dizajn. U marketiranju i promovisanju medija najvažniji su prvi utisci. Zbog toga „spleš“ strana, naslovna strana, interfejs, portal i interfejs zajednice moraju da budu dizajnirani tako da upućuju klijente na željene destinacije, ali isto tako, i da ih privuku i zadrže. Kako god da je nazivaju, glavna strana je moćno marketinško sredstvo. Ona odmah markira uslugu bilo kao korisnički orijentisanu, bilo suprotno, kao savremenu ili zastarelu, kao informativnu/zabavnu za korisnike i kao nešto čime se neko drugi zabavljao, praveći je. Pojam i suština Web dizajna. Grafički dizajn toliko prožima našu svakodnevnicu da je postalo gotovo nemoguće bez njega zamisliti bilo koje područje života. Rasprave o Web dizajnu često gube smisao zato što ga svako shvata na svoj način. Iako svi imaju izvesnu predstavu o tome šta je Web dizajn, izgleda da niko ne ume da ga jasno definiše. Kad god se govori o Web dizajnu, obavezno se spominju, npr. vizuelni izgled ili programiranje, ali svako ima svoje mišljenje o njihovoj relativnoj važnosti pri izradi ove ili one veb lokacije. Osnove veb dizajna, šabloni i početna stranica. Koja je svrha sajta? Koji su ciljevi? Da li se želi naglasiti na vizit karti posedovanje lične prezentacije na Web-u? Da li se promoviše lični doprinos očuvanju životne okoline? Da li su drugima interesantni prizori doprinosa očuvanju životne okoline? Odgovori na ova i druga potencijalna pitanja omogućiće fokusiranje na izradu prezentacije. Projektovanje Web prezentacije. Web dizajn je mešavina kreativnih sposobnosti i tehničkog znanja, a ni jedna od ovih osobina nije bitnija od ostalih. Da bi se kreirala Web prezentacije (sajt) potrebna je ideja, sve ostalo je zanat. To nije nimalo jednostavan posao i zahteva puno vremena, snage i dozu kreativnosti. Izradi prezentacije prethodi dugotrajan rad na računaru i mnogo učenja. Poverenje posetilaca web sajta. Da li se može biti siguran da su posetioci zadovoljni sajtom i da li se vraćaju na sajt? “Šta će zadobiti poverenje posetilaca i navesti ih da više saznaju o uslugama, informacijama, proizvodima na sajtu i što je najvašnije - šta će ih navesti da žele da se vrate na sajt?” Samim tim, iskusan veb dizajner mora imati odgovor na pitanje “Kako poverenje izgleda?” Pravila i predlozi. Pravilo: VI NISTE KORISNIK. Pravilo: KORISNICI NISU DIZAJNERI. Praktičan rad: Adobe Dreamweaver. Osnove programa Adobe Dreamweaver. 5. dan Praktičan rad u programima Photoshop i Dreamweaver. 2. dan Struktura, navigacija i komponente. Nakon definisanja strukture sajta, sledi struktura Web strane tj. šablon. Skoro sve strane sajta treba da se baziraju na datom šablonu. Šablon obezbeđuje jedinstveni vizuelni identitet i olakšava navigaciju. Praktičan rad: Abobe Photoshop. Osnove programa Abobe Photoshop. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu o osnovama i osnovnim principima Web dizajna. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S Sadržaj i upotreba slika. Upotreba slika na Web-u omogućila je ovom mediju da zaživi i bude opšte prihvaćen. Slike moraju da prate tekst, bez njih sajt bi bio mnogo suvoparan. One su neophodne radi vizuelnog izgleda sajta ali i konteksta (jedna slika govori više od 1000 reči). Potrudite se da ne nabacate previše slika jer će se stranica učitavati previše sporo.
  • 54 55 UPRAVLJANJE PROJEKTOM-MS PROJECT Ciljevi praktične nastave su: Upravljanje projektom predstavlja primenu znanja, veština, alata i tehnika u realizaciji projektnih aktivnosti kako bi se ispunili svi zahtevi jednog projekta u predviđenom roku, obimu, troškovima i kvalitetu. Opšti cilj kursa je obučavanje učenika za samostalan rad u softverskom alatu Microsoft Project koji će im omogućiti planiranje i praćenje realizacije jednostavnijih projekata. Ciljevi kursa su: } Razumevanje i primena osnovnih metoda i tehnika upravljanja projektima } Mogućnost samostalnog kreiranja plana projekta u programu MS Project } Formatiranje i prilagođavanje plana projekta potrebama korisnika } Mogućnost praćenja realizacije projekta u odnosu na osnovni plan projekta } Izada izveštaja o napretku projekta i eventualnim odstupanjima od plana Program praktične nastave Praktična nastava o programskom paketu MS Project je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzom, i to kroz: I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava o osnovnim principima Web dizajna je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzom, i to kroz: } praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA
  • 56 57 II - Predmeti predavanja 2. dan - Izrada novog plana projekta Podešavanje početka ili roka završetka projekta. Definisanje osnovnog kalendara projekta. Unošenje aktivnosti. Rad u Gant prikazu. Unošenje trajanja aktivnosti. Organizovanje aktivnosti u faze projekta. Određivanje tipova međuzavisnosti. Povezivanje projektnih aktivnosti. Podešavanje neradnih dana na projektu. 3. dan - Podešavanje projektnih resursa Definisanje tipova resursa. Unošenje liste resursa. Podešavanje kapaciteta i cena radnih resursa. Podešavanje radnog vremena resursa. Podešavanje materijalnih i troškovnih resursa. Dodeljivanje resursa projektnim aktivnostima. Angažovanje dodatnih resursa. Angažovanje materijalnih i troškovnih resursa. 4. dan - Formatiranje plana projekta Formatiranje gantograma. Formatriranje timeline prikaza. Unošenje komentara i teksta. Kopiranje i štampanje prikaza. Pregled osnovnih i posebnih izveštaja o projektu. Izvoz izveštaja u srodne alate. Formatiranje i štampanje izveštaja. 5. dan - Praćenje napretka na projektu Dokumentovanje osnovnog plana. Definisanje mogućih načina praćenja realizacije projekta. Praćenje projekta prema rasporedu. Praćenje projekta prema procentu izvršenja. Praćenje stvarnih vrednosti realizacije. Identifikacija odstupanja od osnovnog plana. Mogućnosti vraćanja projekta na planirani tok. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu MS Project. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 1. dan - Koncept upravljanja projektom Uvod u upravljanje projektom. Osnovne metode i tehnike upravljanja projektom. Gantogrami i mrežni dijagrami. Pregled mogućnosti softverskog paketa MS Project. Pokretanje programa. Objašnjenje korisničkog interfejsa i istraživanje prikaza. Pregled kartica i traka. Korišćenje šablona. Pregled opcija i osnovnih podešavanja.
  • 58 59 BIZNIS PLAN / ULAZNICA U SVET PREDUZETNIŠTVA Ciljevi praktične nastave su: Biznis plan je pisani dokument koji detaljno opisuje predloženi novi poslovni poduhvat i predviđene poslove rezultate. Njegova izrada je neophodna za evaluaciju poslovnih ideja i efektivnu komunikaciju preduzetnika sa poslovnim okruženjem. Opšti cilj kursa je obučavanje učenika za izradu jednostavnih biznis planova. Pored sticanja osnovnih znanja o metodologiji izrade biznis plana, praksa treba da omogući jednostavnu i laku proveru izvodljivosti poslovne ideje uz pomoć primene softverskog alata MS Excel. Indirektni cilj je podsticaj učenika na preduzetnički i proaktivni način razmišljanja. Nakon odslušanog kursa učenici će biti u mogućnosti da: } primene odgovarajuću metodologiju izrade biznis plana } identifikuju potrebne podatke i prikupe potrebne ulazne informacije } prikupljene podatke iskoriste za izradu različih delova biznis plana } na osnovu dobijenih rezultata provere izvodljivost određene biznis ideje Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava o biznis planu je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (2 puta po 45 minuta) sa pauzom, i to kroz: } praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA
  • 60 61 II - Predmeti predavanja 2. dan - Uvod i organizacioni plan Planiranje poslovnih aktivnosti. Pojam i značaj biznis plana. Metodologija izrade. Osnovni delovi biznis plana. Formalni delovi biznis plana (naslovna strana, sadržaj, osnovni podaci o investitoru i autorima, analiza razvojnih mogućnosti investitora, rezime i dodatak). Uvod u operativni plan (tehničko-tehnološka analiza, analiza organizacionih aspekata, analiza lokacije i zaštite životne sredine). 3. dan - Izrada marketing plana Sadržaj marketing plana. Plan prodaje (asortiman i ciljno tržište, analiza i procena tražnje, analiza i procena promocije, distribucije i cene, analiza i procena ponude, SWOT analiza i projekcija plasmana proizvoda). Plan nabavke (karakteristike osnovnih inputa, mogućnosti nabavke inputa i ocena supstitucije, analiza uslova nabavke inputa, projekcija uslova nabavke inputa od strane investitora). 4. dan - Izrada finansijskog plana Finansiranje poslovnog poduhvata. Izvori kapitala. Finansiranje rasta preduzeća. Rizični kapital. Model procesa finansiranja. Osnovi delovi finansijskog plana. Tipovi investicionog ulaganja. Obračun rezultata poslovanja. Osnovni finansijski izveštaji i njihov značaj. Značaj finansijske analize u izradi biznis plana. Osnovni pokazatelji efikasnosti i ocena u uslovima neizvesnosti. 5. dan - Praktičan primer izrade biznis plana Praktičan primer izrade formalnog dela biznis plana. Određivanje ključnih izlaznih podataka iz operativnog plana (oprema, utrošci, radnici, itd.). Određivanje ključnih izlaznih podataka iz marketing plana (projekcija plasmana, nabavne i prodajne cene, itd.). Unos prikupljenih veličina u predefinisanu Excel formu i analiza dobijenih finansijskih rezultata. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu Biznis Plan. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 1. dan - Preduzetništvo i biznis plan Pojam preduzetnika i preduzetništva. Preduzetnički proces. Korporativno i socijalno preduzetništvo. Preduzetnički rizik. Razlika između muških i ženskih preduzetnika. Preduzetnik i menadžer. Potencijalni izvori biznis ideja. Metode generisanja biznis ideja. Kreativnost i inovacija. Analiza poslovne šanse. Značaj elektronskog preduzetništva.
  • 62 63 Digitalna forenzika Ciljevi praktične nastave su: } upoznavanje sa novom naukom Digitalnom forenzikom } upoznavanje sa osnovnim principima Digitalne forenzike } upoznavanje sa ulogom Digitalne forenzike u zaštiti informacija } upoznavanje sa ulogom Digitalne forenzike u dokazivanju kompjuterskog incidenta i kriminala } upoznavanje sa forenzičkim osnovama hardvera, OS-a i i fajl sistema } upoznavanje sa tehnikama forenzičke akvizicije i analize digitalnih podataka (Heš funkcija, imidžovanje diska, analiza fajl sistema) } praktičan rad sa osnovnim forenzičkim alatima, komercijalnim i otvorenog koda (FTK, FTK imager, EnCase, Helix, XWay Forensic, Backtrack, itd. } sa veštačenjem forenzičkih dokaza pred sudom Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Praktična nastava iz Digitalne forenzike je podeljena u pet nastavnih dana po tri časa (3 puta po 45 minuta) sa pauzama, tokom kojih učenici prolaze po tri bloka svakog dana: } Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad } Praktičnu i samostalnu realizaciju predmeta predavanja uz pomoć predavača } Diskusiju sa predavačem o predmetu predavanja i o drugim temama koje ih interesuju W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA
  • 64 65 II - Predmeti predavanja 1. dan Zašto je potrebna digitalna forenzika? Uvod u digitalnu forenzičku nauku. Principi digitalne forenzike, standardne operativne procedure. Taksonomija digitalne forenzike. 3. dan Šta digitalni forenzičar mora znati o hardveru, operativnim sistemima i fajl sistemima? FAT fajl sistemi, NTFS, Linux… Forenzički izvori digitalnih podataka u fajl sistemu. Praktičan rad sa heksadecimalnim editorom (X Way Forensic). 4. dan Forenzički alati: komercijalni i sa otvorenim kodom – podele, prednosti i nedostaci. Demonstracija osnovnih funkcija poznatih alata – FTK forenzik, FTK imager, EnCase, Helix, BackTrack, itd. 5. dan Pismena provera znanja odgovaranjem na 10 pitanja i praktičan rad sa alatom za imidžovanje i uzimanje heš vrednosti. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu iz Digitalne forenzike. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 2. dan Proces digitalne forenzičke istrage – forenzičke akvizicije, analize i izveštavanja. Praktična vežba uzimanja forenzičkog imidža i heš vrednosti (rad sa alatom Karens hash).
  • 66 67 Mikrokontroleri i automatsko upravljanje Ko treba da učestvuje? Na ovoj praksi treba da učestvuju budući studenti Elektrotehnike i računarstva koji žele početna znanja iz oblasti automatskog upravljanja kao i softverskih i hardvarskih rešenja. Praktična znanja se odnose na primere primene. Zašto je ova praksa korisna za mene kao srednjoškolca? Elektrotehnika i računarstvo su spoj poznavanja hardverskih i softverskih znanja i novih izazova u razvoju i proizvodnji elektronskih uređaja iz oblasti takozvane potrošačke elektronike. Srednjoškolci treba da sagledaju značaj novih tehnologija i alata sa kojima će biti upoznati tokom studiranja Elektrotehnike i računarstva, a koja će im omogućiti da se osposobe za atraktivna i dobro plaćena zanimanja nakon diplomiranja. Posebno, u okviru ove prakse budući studenti elektrotehnike i računarstva treba da razumeju okruženje i zahteve koji će biti postavljeni kompanijama koje proizvode elektronske uređaje koji se koriste u svakodnevnim primenama i domaćinstvu. Povezivanje mobilnih telefona sa sistemima za upravljanje i nadzor treba da obezbede razvoj brojnih aplikacija prilagođenih svim vrstama potrošača. Kako izgleda praksa? Učenicima se prezentuju osnovne teorije automatskog upravljanja, razvojni sistemi za mikrokontrolere i povezivanje sa mobilnim uređajima, kao i praktični primeri primene. Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon prakse? Učenici će nakon obavljene prakse razumeti zahteve koje donosi savremena tehnologija u potrošačkoj elektronici i kako se znanje hardvera i softvera može koristiti za razvoj elektronskih proizvoda široke potrošnje. Za praktičan rad i primenu znanja iz ove oblasti neophodno je dodatno i šire teorijsko znanje koje se izučava na Tehničkom fakultetu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo. Nakon obavljene prakse studenti će lakše moći da izaberu akademski studijski program koji je interesantan i zabavan i istovremeno može da im obezbedi siguran i dobro plaćen posao. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S KURS ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA
  • 68 69 Ciljevi kursa su: 3. dan - Pokretanje razvojnog okruženja i konfigurisanje kontrolera } Razumevanje osnova automatskog upravljanja Ispisivanje zaglavlja na displeju, konfigurisanje ulazno-izlaznih pinova, upotreba funkcije za kašnjenje i funkcije operatora uključenja. Realizacija: Jelena Gavrilović. } Osposobljavanje za jednostavnija softverska rešenja } Osposobljavanje za korišćenje softverskih alata za simulaciju i verifikaciju 4. dan - Jednostavni primeri programiranja mikrokontrolera Programiranje mikrokontrolera korišćenjem jednostavnih primera. Realizacija: Dunja Đurović. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S 5. dan - Složeni primeri programiranja mikrokontrolera Programiranje korišćenjem dodatnih modula i korišćenje bibliotečnih funkcija. Generisanje zvuka i korišćenje biblioteke sound. Realizacija: Dunja Đurović. Nakon završenog kursa učenicima će biti dodeljeni sertifikati o odslušanom kursu Mikrokontroleri i automatsko upravljanje Program praktične nastave I - Realizacija predmeta predavanja Nastava obuhvata razvoj softverskih rešenja upravljanja korišćenjem razvojnog okruženja EasyPIVv7 (3 puta po 45 minuta) kroz: } Teorijske elemente upravljanja } Upoznavanje sa razvojnim okruženjem } Programiranjem tako da se realizuju jednostavniji praktični primeri II - Predmeti predavanja 1. dan - Teorijska priprema Osnovi automatskog upravljanja. Simulacija korišćenjem programskih jezika višeg nivoa. Realizacija: Miroslav Lutovac. 2. dan - Hardversko razvojno okruženje Upoznavanje sa razvojnim okruženjem EasyPIVv7 i dodatnim modulima. Realizacija: Jelena Gavrilović. W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S } Razumevanje razvojnih hardverskih okruženja
  • 70 71 PRAKSE ZA SREDNJOŠKOLCE UVOD U FINANSIJSKU INTELIGENCIJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EKONOMSKI TEHNIČAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSLOVNI ADMINISTRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARKETING, KOMUNIKACIJA I USPEH! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSIJSKI ADMINISTRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TURISTIČKI TEHNIČAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEKTORSKO OBLIKOVANJE POMOĆU PROGRAMA CORELDRAW ....... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROJEKTOVANJE POMOĆU PROGRAMA SOLIDWORKS ....................... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WORDPRESS .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSLOVNA INFORMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSNOVNI PRINCIPI WEB DIZAJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPRAVLJANJE PROJEKTOM - MS PROJECT . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIZNIS PLAN / ULAZNICA U SVET PREDUZETNIŠTVA ........................... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digitalna forenzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrokontroleri i automatsko upravljanje ........................... ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S BELEŠKE ZA UČENIKE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA W W W. S I N G I D U N U M . AC . R S lista kurseva
  • BEOGRAD Ul. Danijelova 32 11000 Beograd, Srbija Ul. Kumodraška 261a 11000 Beograd, Srbija Tel: 011/30 94 094, 30 93 220 Fax: 011/30 93 294 E-mail: office@singidunum.ac.rs NOVI SAD Bulevar Mihajla Pupina 4a 21000 Novi Sad, Srbija Tel: 021/662 19 00 Mob: 065/808 31 51 E-mail: novisad@singidunum.ac.rs NIŠ Ul. Nikole Pašića br. 28 18000 Niš, Srbija Tel: 018/20 83 00; 20 83 01 Fax: 018/20 83 01 E-mail: centarnis@singidunum.ac.rs www.singidunum.ac.rs