Internet - Nemanja (PMF)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Internet - Nemanja (PMF)

Internet - Nemanja (PMF)

Statistics

Views

Total Views
107
Views on SlideShare
106
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideee.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Internet - Nemanja (PMF) Internet - Nemanja (PMF) Presentation Transcript

 • Osnovni pojmovi o Internetu
 • Nastavne teme  Definicija  Istorija  Adrese  Protokoli  Pristup Internetu  Internet servisi  Internet pretraživači  Intranet
 • Definicija Internet je globalna računarska mreža na kojoj je priključen ogroman broj računara. Smatra se da preko milijardu korisnika koristi Internet i svakim danom se taj broj povećava.
 • Istorija Interneta  Razvoj Interneta počeo je u SAD 1969. godine.  Ideja: Pravljenje mreže računara za komunikaciju raznih institucija u kojima su se radili brojni projekti za potrebe američke vojske.  Čvorovi mreže su bili ravnopravni (peer-to-peer).
 • Istorija Interneta - ARPANET  Razvojem ove mreže rukovodila je Advanced Research Project Agency, a mreža je dobila naziv ARPANET.  1975. godine mrežu je u potpunosti preuzelo Ministarstvo odbrane SAD pretvorivši je u Defense Data Network.
 • Istorija Interneta ‘70-ih i ‘80-ih  1977. godine IBM je osnovao BITNET (SAD), a kasnije i EARN (ostatak sveta).  1980. godine Nacionalna fondacija za nauku (NSF) osniva mrežu nazvanu The Internet, koja se kasnije povezuje sa ARPANET/DDN i nastaje NSFNET.  JANET (Velika Britanija), NORDUnet (Skandinavija), FUNET (Finska).
 • Istorija Interneta ’90-ih  1990. godine NSF organizuje projekat umrežavanja organizacija i mreža. Tako nastaje Internet u današnjem obliku (kao “mreža svih mreža”).  1995. godine NSF smanjuje upravljanje glavnim računarskim mrežama i njihovo funkcionisanje prepušta provajderima.  Danas: Internet nema vlasnika.
 • Internet adrese i protokoli Da bi se obezbedila pravilna komunikacija između svih računara povezanih na Internetu, treba da važi:  Svaki računar mora imati jedinstvenu adresu u mreži,  Računari za međusobnu komunikaciju moraju koristiti jedinstven “jezik” tj. protokol.
 • Adrese  Jedinstvena adresa koju ima svaki uređaj priključen na Internet naziva se IP adresom ( Internet Protocol address ).  IP adresa je 32-bitna, pa teorijski mogu postojati 232 različitih uređaja priključenih na Internetu.
 • Adresiranje – IP adresa  IP adresa se zapisuje u formi četiri bajta međusobno razdvojenih tačkama. Primer: Adresa 11111111 11111111 11111111 00000101 se skraćeno zapisuje 255.255.255.5 .  Uređaji koji imaju više mrežnih priključaka na Internet, spajaju razne mreže i prebacuju poruke sa jedne mreže na drugu nazivaju se ruteri.
 • Adresiranje – Simboličke adrese  Da bi se korisnicima računara olakšala komunikacija uvedene su simboličke adrese.  Simbolička adresa sastoji se od niza imena razdvojenim tačkama, na primer, pmf.ni.ac.rs .  Simbolička adresa ima hijerarhijsku strukturu sačinjenu od domena i poddomena.
 • Simboličke adrese – domeni i poddomeni  Pod domenom se podrazumeva grupa mreža i računara na Internetu pod jedinstvenom administrativnom kontrolom i održavanjem.  Poddomen najčešće predstavlja organizacionu podcelinu nekog domena. Primer: Objasniti simboličku adresu pmf.ni.ac.rs i odrediti domene i poddomene.
 • Simboličke adrese - domeni Pored teritorijalne podele (identifikator zemlje ), osnovni domen može biti i : .aero – vazdušni prevoz .biz – poslovne firme .com – poslovne organizacije .coop – kooperacije .edu – obrazovne institucije .gov – vladine organizacije .info – pružaoci informacija
 • .mil – vojska .museum – muzeji .name – pojedinci .net – mreže računara .org – neprofitne organizacije i fondacije .pro – profesionalci
 • Simboličke adrese za elektonske pošte S obzirom na to da svaki računar može imati više korisnika, u komunikacijama se pored adrese računara mora navesti i ime korisnika. Ovo ime se od adrese računara odvaja znakom @ (at sign). Primer: pera@pmf.edu.rs pripada korisniku čije je korisničko ime pera na računaru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
 • Protokoli  Skup komunikacionih protokola na kojima se bazira Internet naziva se TCP/IP, po dva osnovna protokola:  IP (Internet Protocol) i  TCP (Transmission Control Protocol)
 • Protokoli - IP  Osnovna funkcija IP-a je da pakete sa informacijama rutira od izvorišta do odredišta na osnovu IP adrese.  IP često prenosi više paketa koji pripadaju jednoj istoj poruci zbog ograničenosti paketa.  IP ne garantuje isporuku svih paketa bez greške, kao ni tačan redosled paketa na odredištu.
 • Protokoli - TCP  Osnovna funkcija TCP-a je da obezbedi tačan prenos paketa poruke između dve proizvoljne tačke na Internetu.  TCP pakete dobijene od IP-a proverava na prijemnoj strani, pa ako postoji greška usled smetnji na vezama, inicira retransmisiju pogrešnih poruka, a ukoliko ne dođe do greške sekvencira pakete i potom ih predaje IP-u da ih
 • Ostali protokoli Pored dva navedena protokola, na Internetu postoje i drugi protokoli i alati na nivou aplikacija, a najznačajniji su:  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – omogućava slanje tekstualnih poruka između dva čvora,  FTP ( File Transfer Protocol) – omogućava prenos datoteka između dva čvora i  Telnet – omogućava povezivanje na udaljenoj mašini
 • Pristup Internetu Da bi se pristupilo Internetu potreban je pristup računaru priključenom na mrežu koja je povezana na Internet. Postoje četiri načina pristupa:  Preko LAN mreže koja je stalno povezana sa Internetom,  Preko LAN mreže koja je povremeno povezana sa Internetom,  Preko telefonske linije sa biranjem i  Preko kabla za kablovsku televiziju.
 • Povezivanje preko LAN mreže koja je stalno povezana sa Internetom  Ovaj način pristupa predviđen je za organizacije koje imaju lokalne računarske mreže.  Svaki korisnik koji je priključen na ovakvu mrežu ima pristup Internetu u svakom trenutku, korišćenjem odgovarajućih programa.  Način pristupa i nivo usluga za svakog korisnika određuje administrator mreže u skladu sa uslovima koje je odredio provajder.
 • Povezivanje preko LAN mreže koja je povremeno povezana sa Internetom  I ovaj način je predviđen za organizacije sa računarskim mrežama.  Uslovi su isti kao i za prethodno povezivanje.  Jedino ograničenje je vreme kada je mreža priključena na Internet.
 • Povezivanje preko telefonske linije sa biranjem  Na ovaj način se uglavnom povezuju pojedinačni korisnici.  Oni biraju provajdera – organizaciju koja ima jedan ili više računara povezanih na Internet i telefonske linije kojima se, preko modema, može pristupiti ovim računarima.
 • Povezivanje preko kabla za kablovsku televiziju  Pojedinačni korisnici računara se mogu povezati na Internet korišćenjem postojećih kablova za kablovsku televiziju.  Podaci se prenose u opsegu koji se ne koristi za prenos televizijskog signala, ali putuju mnogo brže nego preko telefonske linije preko modema.  Svaki računar se ponaša kao mrežni čvor koji vidi druge čvorove i oni vide njega.
 • Internet servisi Od početne ideje (razmene poruka i podataka) između korisnika, razvili su se brojni servisi čiji se značaj vremenom menjao. Najvažniji Internet servisi su:  Elektronska pošta  Daljinsko preuzimanje datoteka  Telnet  Diskusione grupe  Ćaskanje  World Wide Web
 • Elektronska pošta  Electronic mail (e-mail) kombinuje ekspeditivnost telefonske i trajnost pisane komunikacije.  Autor je Ray Tomlison, učesnik ARPANET projekta, u septembru 1971. godine.  Program se zvao SNDMSG.  Uveo simbol @ u adresu.  Prva poruka: QWERTYUIOP.
 • Koncept e-maila  e-mail omogućava slanje poruke drugom korisniku ili njihovoj prethodno definisanoj grupi, uz obavezan uslov da su njihove adrese poznate.  Pružalac usluga svakom klijentu obezbeđuje poštansko sanduče za njegove poruke tj. deo memorije na njegovom disku.  Prenos poruke iz sandučeta do klijenta vrši se samo kada je poruka pristigla u sanduče i klijent to zahteva.  Poruke sadrže tekst, ali im se mogu dodati i drugi sadržaji (slike, muzičke datoteke, fotografije...).
 • Funkcije elektronske pošte  Priprema pisma  Priključenje proizvoljnog dokumenta  Korišćenje adresara  Korišćenje mnemoničkih adresa  Slanje pisma (na jednu ili više adresa)  Arhiviranje poslatih pisama  Prijem i čitanje pošte  Arhiviranje primljenih pisama  Odgovaranje na primljeno pismo  Prosleđivanje pisama
 • Daljinsko preuzimanje datoteka  Preuzimanje konvencionalnih datoteka i programa sa udaljenog servera (download), počev od 1973.  Osnova: Protokol za prenos datoteka (File Transfer Protocol - FTP)  Danas je moguće preuzimati datoteke sa Interneta sa velikog broja računara koristeći koncept anonimnog korisnika (anonymus, guest).
 • Telnet  Nastao 1974. godine.  Omogućava da se korisnik prijavi na udaljeni računar i aktivira programe na njemu tj. omogućava udaljeno administriranje računara.  Problem: Zloupotreba pristupa sa visokim ovlašćenjima.
 • Diskusione grupe  Koriste se od 1979. godine.  Korisnici se okupljaju na osnovu zajedničkog interesa.  Korisnici primaju i šalju svoje poruke drugim učesnicima u grupi.  Razlikujemo grupe sa posrednikom i liberalne grupe sa direktnim slanjem poruka.
 • Ćaskanje (Chatting)  U primeni je od 1988. godine.  Organizivano je na sistemu IRC (Internet Relay Chat), program IRC Client  Omogućava konverzaciju na neformalan način.  Privatna i pozivna komunikacija slična telefonu uz mogućnost razmene datoteka.
 • Internet telefonija  Napredna varijanta ćaskanja.  Direktna veza između Internet adresa.  Razgovor sličan ‘običnom’ telefonskom.  Izuzetno korisno kod udaljenih poziva, zbog znatno niže cene.  Ugrožava monopolski položaj telefonskih kompanija.
 • Pristup Web stranama  Programi za pristup nazivaju se pregledači, čitači ili brauzeri (browser).  Jedno gledanje Web strane – poseta (visit).  Skup pristupa Web strani – saobraćaj (traffic).  Određivanje broja poseta Web strani obavlja se pomoću brojača (counters).  Registracija poseta Web strani – Log File.
 • World Wide Web  Servis koji omogućava pretraživanje Interneta korišćenjem grafičkog korisničkog interfejsa.  Sinonimi: WWW, W3, the Web.  Svoj nagli razvoj Internet duguje upravo ovom servisu.
 • Sadržaj WWW  Sastoji se iz kolekcije fajlova uskladištenih na različitim lokacijama u celom svetu.  Računari na kojima se ovi fajlovi nalaze nazivaju se Web serveri.  Napisani su pomoću specijalnog jezika koji se naziva HTML (HyperText Markup Language).  Fajlovi koji sadrže tekst i druge sadržaje (slike, video i audio fajlove, grafike, izvodive programe idr.), kao i uputstva kako će oni biti prikazani nazivaju se Web stranice.
 • Alati za snalaženje na Internetu Dele se na:  Direktorijume ili kataloge predmeta (Directory) – Najpoznatiji je Yahoo! i  Pretraživače informacija (Search Engine) – Najpoznatiji je Google.
 • Novi trendovi među pretraživačima  Nova generacija pretraživača usmerena je na pojedine oblasti:  sport  vesti  medicina  finansije  pravo  ...
 • Intranet  Intranet je Internet u malom: to su informacioni sistemi zasnovani na Internet tehnologijama, pre svega WWW.  Osnova: Brze lokalne računarske mreže sa više servera (među kojima je obavezno bar jedan Web server) i radnih stanica sa Web čitačima, koje su zasnovane na klijent server‑ arhitekturi.
 • Uloge intraneta  Zamenjuje lokalne mreže  Povezuje više lokalnih mreža  Zamenjuje rasprostranjene mreže  Povezuje rasprostranjene i lokalne mreže  Može predstavljati veze sa drugim korisnicima preko Interneta.
 • Primena intraneta  Razmena informacija između zaposlenih  Učešće zaposlenih u upravljanju  Izrada i dostava poslovne dokumentacije  Podrška razvojnim aktivnostima  Aktivnosti dopunskog obrazovanja i uvežbavanja  Neformalne komunikacije zaposlenih
 • Internet ne zamenjuje ljude. On ih čini delotvornima. Michael Dell
 • Hvala na pažnji !!!