Osnovni pojmovi o Internetu
Nastavne teme
 Definicija
 Istorija
 Adrese
 Protokoli
 Pristup Internetu
 Internet servisi
 Internet pretraživači
...
Definicija
Internet je globalna računarska mreža na
kojoj je priključen ogroman broj
računara.
Smatra se da preko milijard...
Istorija Interneta
 Razvoj Interneta počeo je u SAD
1969. godine.
 Ideja: Pravljenje mreže računara za
komunikaciju razn...
Istorija Interneta - ARPANET
 Razvojem ove mreže rukovodila je
Advanced Research Project Agency, a
mreža je dobila naziv ...
Istorija Interneta ‘70-ih i ‘80-ih
 1977. godine IBM je osnovao BITNET
(SAD), a kasnije i EARN (ostatak
sveta).
 1980. g...
Istorija Interneta ’90-ih
 1990. godine NSF organizuje projekat
umrežavanja organizacija i mreža. Tako
nastaje Internet u...
Internet adrese i protokoli
Da bi se obezbedila pravilna
komunikacija između svih računara
povezanih na Internetu, treba d...
Adrese
 Jedinstvena adresa koju ima svaki
uređaj priključen na Internet naziva se
IP adresom ( Internet Protocol address ...
Adresiranje – IP adresa
 IP adresa se zapisuje u formi četiri
bajta međusobno razdvojenih tačkama.
Primer: Adresa
1111111...
Adresiranje – Simboličke adrese
 Da bi se korisnicima računara olakšala
komunikacija uvedene su simboličke
adrese.
 Simb...
Simboličke adrese – domeni i
poddomeni
 Pod domenom se podrazumeva grupa
mreža i računara na Internetu pod
jedinstvenom a...
Simboličke adrese - domeni
Pored teritorijalne podele (identifikator
zemlje ), osnovni domen može biti i :
.aero – vazdušn...
.mil – vojska
.museum – muzeji
.name – pojedinci
.net – mreže računara
.org – neprofitne organizacije i fondacije
.pro – p...
Simboličke adrese za
elektonske pošte
S obzirom na to da svaki računar može
imati više korisnika, u komunikacijama
se pore...
Protokoli
 Skup komunikacionih protokola na
kojima se bazira Internet naziva se
TCP/IP, po dva osnovna protokola:
 IP (I...
Protokoli - IP
 Osnovna funkcija IP-a je da pakete sa
informacijama rutira od izvorišta do
odredišta na osnovu IP adrese....
Protokoli - TCP
 Osnovna funkcija TCP-a je da
obezbedi tačan prenos paketa poruke
između dve proizvoljne tačke na
Interne...
Ostali protokoli
Pored dva navedena protokola, na
Internetu postoje i drugi protokoli i alati
na nivou aplikacija, a najzn...
Pristup Internetu
Da bi se pristupilo Internetu potreban je
pristup računaru priključenom na mrežu
koja je povezana na Int...
Povezivanje preko LAN mreže koja
je stalno povezana sa Internetom
 Ovaj način pristupa predviđen je za
organizacije koje ...
Povezivanje preko LAN mreže koja je
povremeno povezana sa Internetom
 I ovaj način je predviđen za
organizacije sa računa...
Povezivanje preko telefonske
linije sa biranjem
 Na ovaj način se uglavnom povezuju
pojedinačni korisnici.
 Oni biraju p...
Povezivanje preko kabla za
kablovsku televiziju
 Pojedinačni korisnici računara se mogu
povezati na Internet korišćenjem ...
Internet servisi
Od početne ideje (razmene poruka i
podataka) između korisnika, razvili su se
brojni servisi čiji se znača...
Elektronska pošta
 Electronic mail (e-mail) kombinuje ekspeditivnost
telefonske i trajnost pisane komunikacije.
 Autor j...
Koncept e-maila
 e-mail omogućava slanje poruke drugom
korisniku ili njihovoj prethodno definisanoj grupi, uz
obavezan us...
Funkcije elektronske pošte
 Priprema pisma
 Priključenje proizvoljnog dokumenta
 Korišćenje adresara
 Korišćenje mnemo...
Daljinsko preuzimanje datoteka
 Preuzimanje konvencionalnih datoteka i
programa sa udaljenog servera (download),
počev od...
Telnet
 Nastao 1974. godine.
 Omogućava da se korisnik prijavi na
udaljeni računar i aktivira programe na
njemu tj. omog...
Diskusione grupe
 Koriste se od 1979. godine.
 Korisnici se okupljaju na osnovu zajedničkog
interesa.
 Korisnici primaj...
Ćaskanje (Chatting)
 U primeni je od 1988. godine.
 Organizivano je na sistemu IRC (Internet Relay
Chat), program IRC Cl...
Internet telefonija
 Napredna varijanta ćaskanja.
 Direktna veza između Internet adresa.
 Razgovor sličan ‘običnom’ tel...
World Wide Web
 Servis koji omogućava pretraživanje Interneta
korišćenjem grafičkog korisničkog interfejsa.
 Sinonimi: W...
Sadržaj WWW
 Sastoji se iz kolekcije fajlova uskladištenih
na različitim lokacijama u celom svetu.
 Računari na kojima s...
Pristup Web stranama
 Programi za pristup nazivaju se pregledači,
čitači ili brauzeri (browser).
 Jedno gledanje Web str...
Alati za snalaženje na Internetu
Dele se na:
 Direktorijume ili kataloge predmeta
(Directory) – Najpoznatiji je Yahoo! i
...
Novi trendovi među pretraživačima
 Nova generacija pretraživača usmerena je na
pojedine oblasti:
 sport
 vesti
 medici...
Intranet
 Intranet je Internet u malom: to su
informacioni sistemi zasnovani na Internet
tehnologijama, pre svega WWW.
 ...
Uloge intraneta
 Zamenjuje lokalne mreže
 Povezuje više lokalnih mreža
 Zamenjuje rasprostranjene mreže
 Povezuje rasp...
Primena intraneta
 Razmena informacija između zaposlenih
 Učešće zaposlenih u upravljanju
 Izrada i dostava poslovne do...
Internet ne zamenjuje ljude. On ih čini
delotvornima.
Michael Dell
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Internet Nemanja

356 views
182 views

Published on

Internet

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet Nemanja

 1. 1. Osnovni pojmovi o Internetu
 2. 2. Nastavne teme  Definicija  Istorija  Adrese  Protokoli  Pristup Internetu  Internet servisi  Internet pretraživači  Intranet
 3. 3. Definicija Internet je globalna računarska mreža na kojoj je priključen ogroman broj računara. Smatra se da preko milijardu korisnika koristi Internet i svakim danom se taj broj povećava.
 4. 4. Istorija Interneta  Razvoj Interneta počeo je u SAD 1969. godine.  Ideja: Pravljenje mreže računara za komunikaciju raznih institucija u kojima su se radili brojni projekti za potrebe američke vojske.  Čvorovi mreže su bili ravnopravni (peer-to-peer).
 5. 5. Istorija Interneta - ARPANET  Razvojem ove mreže rukovodila je Advanced Research Project Agency, a mreža je dobila naziv ARPANET.  1975. godine mrežu je u potpunosti preuzelo Ministarstvo odbrane SAD pretvorivši je u Defense Data Network.
 6. 6. Istorija Interneta ‘70-ih i ‘80-ih  1977. godine IBM je osnovao BITNET (SAD), a kasnije i EARN (ostatak sveta).  1980. godine Nacionalna fondacija za nauku (NSF) osniva mrežu nazvanu The Internet, koja se kasnije povezuje sa ARPANET/DDN i nastaje NSFNET.  JANET (Velika Britanija), NORDUnet (Skandinavija), FUNET (Finska).
 7. 7. Istorija Interneta ’90-ih  1990. godine NSF organizuje projekat umrežavanja organizacija i mreža. Tako nastaje Internet u današnjem obliku (kao “mreža svih mreža”).  1995. godine NSF smanjuje upravljanje glavnim računarskim mrežama i njihovo funkcionisanje prepušta provajderima.  Danas: Internet nema vlasnika.
 8. 8. Internet adrese i protokoli Da bi se obezbedila pravilna komunikacija između svih računara povezanih na Internetu, treba da važi:  Svaki računar mora imati jedinstvenu adresu u mreži,  Računari za međusobnu komunikaciju moraju koristiti jedinstven “jezik” tj. protokol.
 9. 9. Adrese  Jedinstvena adresa koju ima svaki uređaj priključen na Internet naziva se IP adresom ( Internet Protocol address ).  IP adresa je 32-bitna, pa teorijski mogu postojati 232 različitih uređaja priključenih na Internetu.
 10. 10. Adresiranje – IP adresa  IP adresa se zapisuje u formi četiri bajta međusobno razdvojenih tačkama. Primer: Adresa 11111111 11111111 11111111 00000101 se skraćeno zapisuje 255.255.255.5 .  Uređaji koji imaju više mrežnih priključaka na Internet, spajaju razne mreže i prebacuju poruke sa jedne mreže na drugu nazivaju se ruteri.
 11. 11. Adresiranje – Simboličke adrese  Da bi se korisnicima računara olakšala komunikacija uvedene su simboličke adrese.  Simbolička adresa sastoji se od niza imena razdvojenim tačkama, na primer, pmf.ni.ac.rs .  Simbolička adresa ima hijerarhijsku strukturu sačinjenu od domena i poddomena.
 12. 12. Simboličke adrese – domeni i poddomeni  Pod domenom se podrazumeva grupa mreža i računara na Internetu pod jedinstvenom administrativnom kontrolom i održavanjem.  Poddomen najčešće predstavlja organizacionu podcelinu nekog domena. Primer: Objasniti simboličku adresu pmf.ni.ac.rs i odrediti domene i poddomene.
 13. 13. Simboličke adrese - domeni Pored teritorijalne podele (identifikator zemlje ), osnovni domen može biti i : .aero – vazdušni prevoz .biz – poslovne firme .com – poslovne organizacije .coop – kooperacije .edu – obrazovne institucije .gov – vladine organizacije .info – pružaoci informacija
 14. 14. .mil – vojska .museum – muzeji .name – pojedinci .net – mreže računara .org – neprofitne organizacije i fondacije .pro – profesionalci
 15. 15. Simboličke adrese za elektonske pošte S obzirom na to da svaki računar može imati više korisnika, u komunikacijama se pored adrese računara mora navesti i ime korisnika. Ovo ime se od adrese računara odvaja znakom @ (at sign). Primer: pera@pmf.edu.rs pripada korisniku čije je korisničko ime pera na računaru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
 16. 16. Protokoli  Skup komunikacionih protokola na kojima se bazira Internet naziva se TCP/IP, po dva osnovna protokola:  IP (Internet Protocol) i  TCP (Transmission Control Protocol)
 17. 17. Protokoli - IP  Osnovna funkcija IP-a je da pakete sa informacijama rutira od izvorišta do odredišta na osnovu IP adrese.  IP često prenosi više paketa koji pripadaju jednoj istoj poruci zbog ograničenosti paketa.  IP ne garantuje isporuku svih paketa bez greške, kao ni tačan redosled paketa na odredištu.
 18. 18. Protokoli - TCP  Osnovna funkcija TCP-a je da obezbedi tačan prenos paketa poruke između dve proizvoljne tačke na Internetu.  TCP pakete dobijene od IP-a proverava na prijemnoj strani, pa ako postoji greška usled smetnji na vezama, inicira retransmisiju pogrešnih poruka, a ukoliko ne dođe do greške sekvencira pakete i potom ih predaje IP-u da ih
 19. 19. Ostali protokoli Pored dva navedena protokola, na Internetu postoje i drugi protokoli i alati na nivou aplikacija, a najznačajniji su:  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – omogućava slanje tekstualnih poruka između dva čvora,  FTP ( File Transfer Protocol) – omogućava prenos datoteka između dva čvora i  Telnet – omogućava povezivanje na udaljenoj mašini
 20. 20. Pristup Internetu Da bi se pristupilo Internetu potreban je pristup računaru priključenom na mrežu koja je povezana na Internet. Postoje četiri načina pristupa:  Preko LAN mreže koja je stalno povezana sa Internetom,  Preko LAN mreže koja je povremeno povezana sa Internetom,  Preko telefonske linije sa biranjem i  Preko kabla za kablovsku televiziju.
 21. 21. Povezivanje preko LAN mreže koja je stalno povezana sa Internetom  Ovaj način pristupa predviđen je za organizacije koje imaju lokalne računarske mreže.  Svaki korisnik koji je priključen na ovakvu mrežu ima pristup Internetu u svakom trenutku, korišćenjem odgovarajućih programa.  Način pristupa i nivo usluga za svakog korisnika određuje administrator mreže u skladu sa uslovima koje je odredio provajder.
 22. 22. Povezivanje preko LAN mreže koja je povremeno povezana sa Internetom  I ovaj način je predviđen za organizacije sa računarskim mrežama.  Uslovi su isti kao i za prethodno povezivanje.  Jedino ograničenje je vreme kada je mreža priključena na Internet.
 23. 23. Povezivanje preko telefonske linije sa biranjem  Na ovaj način se uglavnom povezuju pojedinačni korisnici.  Oni biraju provajdera – organizaciju koja ima jedan ili više računara povezanih na Internet i telefonske linije kojima se, preko modema, može pristupiti ovim računarima.
 24. 24. Povezivanje preko kabla za kablovsku televiziju  Pojedinačni korisnici računara se mogu povezati na Internet korišćenjem postojećih kablova za kablovsku televiziju.  Podaci se prenose u opsegu koji se ne koristi za prenos televizijskog signala, ali putuju mnogo brže nego preko telefonske linije preko modema.  Svaki računar se ponaša kao mrežni čvor koji vidi druge čvorove i oni vide njega.
 25. 25. Internet servisi Od početne ideje (razmene poruka i podataka) između korisnika, razvili su se brojni servisi čiji se značaj vremenom menjao. Najvažniji Internet servisi su:  Elektronska pošta  Daljinsko preuzimanje datoteka  Telnet  Diskusione grupe  Ćaskanje  World Wide Web
 26. 26. Elektronska pošta  Electronic mail (e-mail) kombinuje ekspeditivnost telefonske i trajnost pisane komunikacije.  Autor je Ray Tomlison, učesnik ARPANET projekta, u septembru 1971. godine.  Program se zvao SNDMSG.  Uveo simbol @ u adresu.  Prva poruka: QWERTYUIOP.
 27. 27. Koncept e-maila  e-mail omogućava slanje poruke drugom korisniku ili njihovoj prethodno definisanoj grupi, uz obavezan uslov da su njihove adrese poznate.  Pružalac usluga svakom klijentu obezbeđuje poštansko sanduče za njegove poruke tj. deo memorije na njegovom disku.  Prenos poruke iz sandučeta do klijenta vrši se samo kada je poruka pristigla u sanduče i klijent to zahteva.  Poruke sadrže tekst, ali im se mogu dodati i drugi sadržaji (slike, muzičke datoteke, fotografije...).
 28. 28. Funkcije elektronske pošte  Priprema pisma  Priključenje proizvoljnog dokumenta  Korišćenje adresara  Korišćenje mnemoničkih adresa  Slanje pisma (na jednu ili više adresa)  Arhiviranje poslatih pisama  Prijem i čitanje pošte  Arhiviranje primljenih pisama  Odgovaranje na primljeno pismo  Prosleđivanje pisama
 29. 29. Daljinsko preuzimanje datoteka  Preuzimanje konvencionalnih datoteka i programa sa udaljenog servera (download), počev od 1973.  Osnova: Protokol za prenos datoteka (File Transfer Protocol - FTP)  Danas je moguće preuzimati datoteke sa Interneta sa velikog broja računara koristeći koncept anonimnog korisnika (anonymus, guest).
 30. 30. Telnet  Nastao 1974. godine.  Omogućava da se korisnik prijavi na udaljeni računar i aktivira programe na njemu tj. omogućava udaljeno administriranje računara.  Problem: Zloupotreba pristupa sa visokim ovlašćenjima.
 31. 31. Diskusione grupe  Koriste se od 1979. godine.  Korisnici se okupljaju na osnovu zajedničkog interesa.  Korisnici primaju i šalju svoje poruke drugim učesnicima u grupi.  Razlikujemo grupe sa posrednikom i liberalne grupe sa direktnim slanjem poruka.
 32. 32. Ćaskanje (Chatting)  U primeni je od 1988. godine.  Organizivano je na sistemu IRC (Internet Relay Chat), program IRC Client  Omogućava konverzaciju na neformalan način.  Privatna i pozivna komunikacija slična telefonu uz mogućnost razmene datoteka.
 33. 33. Internet telefonija  Napredna varijanta ćaskanja.  Direktna veza između Internet adresa.  Razgovor sličan ‘običnom’ telefonskom.  Izuzetno korisno kod udaljenih poziva, zbog znatno niže cene.  Ugrožava monopolski položaj telefonskih kompanija.
 34. 34. World Wide Web  Servis koji omogućava pretraživanje Interneta korišćenjem grafičkog korisničkog interfejsa.  Sinonimi: WWW, W3, the Web.  Svoj nagli razvoj Internet duguje upravo ovom servisu.
 35. 35. Sadržaj WWW  Sastoji se iz kolekcije fajlova uskladištenih na različitim lokacijama u celom svetu.  Računari na kojima se ovi fajlovi nalaze nazivaju se Web serveri.  Napisani su pomoću specijalnog jezika koji se naziva HTML (HyperText Markup Language).  Fajlovi koji sadrže tekst i druge sadržaje (slike, video i audio fajlove, grafike, izvodive programe idr.), kao i uputstva kako će oni biti prikazani nazivaju se Web stranice.
 36. 36. Pristup Web stranama  Programi za pristup nazivaju se pregledači, čitači ili brauzeri (browser).  Jedno gledanje Web strane – poseta (visit).  Skup pristupa Web strani – saobraćaj (traffic).  Određivanje broja poseta Web strani obavlja se pomoću brojača (counters).  Registracija poseta Web strani – Log File.
 37. 37. Alati za snalaženje na Internetu Dele se na:  Direktorijume ili kataloge predmeta (Directory) – Najpoznatiji je Yahoo! i  Pretraživače informacija (Search Engine) – Najpoznatiji je Google.
 38. 38. Novi trendovi među pretraživačima  Nova generacija pretraživača usmerena je na pojedine oblasti:  sport  vesti  medicina  finansije  pravo  ...
 39. 39. Intranet  Intranet je Internet u malom: to su informacioni sistemi zasnovani na Internet tehnologijama, pre svega WWW.  Osnova: Brze lokalne računarske mreže sa više servera (među kojima je obavezno bar jedan Web server) i radnih stanica sa Web čitačima, koje su zasnovane na klijent server‑ arhitekturi.
 40. 40. Uloge intraneta  Zamenjuje lokalne mreže  Povezuje više lokalnih mreža  Zamenjuje rasprostranjene mreže  Povezuje rasprostranjene i lokalne mreže  Može predstavljati veze sa drugim korisnicima preko Interneta.
 41. 41. Primena intraneta  Razmena informacija između zaposlenih  Učešće zaposlenih u upravljanju  Izrada i dostava poslovne dokumentacije  Podrška razvojnim aktivnostima  Aktivnosti dopunskog obrazovanja i uvežbavanja  Neformalne komunikacije zaposlenih
 42. 42. Internet ne zamenjuje ljude. On ih čini delotvornima. Michael Dell

×