กิจกรรมคณิตศาสตร์

5,829 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
687
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรมคณิตศาสตร์

  1. 1. รอบรู้คณิต กิจกรรมคณิตศาสตร์>> ปฐมาภรณ์ อวชัย/นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท./E-mail: pawac@ipst.ac.th กิจกรรมคณิตศาสตร์ ใน​ หกรรมวิทยาศาสตร์ ม และ​ทคโนโลยี​ ห่ง​ าติ​2554 เ แ ช งาน​“มหกรรม​ ทยาศาสตร์และ​ทคโนโลยีแห่งชาติ​​2554” วิ ​ เ ​ ​ สสวท.​ได้เนรมิตพนทีจดงาน​ ห้กลาย​ป็นสวน​ นุกวทยาศาสตร์​ ​ ​ ื้ ​ ั ​ ใ ​ เ ​ ส ​ ิ ่ ซึ่งเต็ม​ ป​ ้วย​กิจกรรมหลากหลาย​ ี่​ ะ​สริม​ ร้าง​ วาม​ ู้​ ละ​ ไ ด ​ ทจ เ ส ค รแ เพิ่มพูน​ ระสบการณ์​ หม่ ๆ ให้​ ับ​ด็ก ๆ รวมทั้ง​ป็นการ​ ่ง​สริม​ ป ใ ก เ เ สเ และ​ ระตุ้น​ าร​รียน​ าง​ ้าน​ ิทยาศาสตร์และ​ทคโนโลยีให้​ ก่​ ก ก เ ท ด ว เ แ ห นักเรียน​ ละ​ ระชาชน​ ั่วไป​​ แ ป ท ลายคนคงได้ยนคำกล่าวทีว่า “คณิตศาสตร์เปรียบเสมือนยาขม” ทีทำให้ ิ ่ ่ เด็กหลายคนไม่อยากเรียน เนืองด้วยคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม อาจทำให้ ่ เด็ก ๆ เข้าใจได้ยาก แต่คณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาที่สำคัญ ดังจะเห็นได้จาก คำกล่าวทีว่า “คณิตศาสตร์เป็นราชินของ​ ทยาศาสตร์”​ซึงเมือขาดคณิตศาสตร์ที่ ่ ​ ​ ​ วิ ี ่ ่ แข็งแรงแล้ว วิทยาศาสตร์ก็คงจะก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ สสวท. จึงได้ จัดให้มีกิจกรรมทีเสริมสร้างเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ไว้ในสวนสนุกวิทยาศาสตร์ ่ ่ ด้วย โดยกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้นำมาแสดงนั้นช่วยฝึกให้เด็กรู้จักการ สื่อสาร สื่อความหมาย และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังต้องการให้เด็ก รู้สึกสนุกในขณะที่ทำกิจกรรม เพื่อจะได้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ มากขึ้น ในสวนสนุกวิทยาศาสตร์แห่งนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ เด็ก ๆ ได้เรียนรูจากการปฏิบตจริงแล้ว ยังมีกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ด้วย ซึงกิจกรรม ้ ัิ ่ หนึงทีได้นำไปจัดแสดงในงานคือ “Ken​Ken” ซึงคิดค้นโดย Tetsuya Miyamoto ่ ่ ่ ชาวญีปน ในปี ค.ศ. 2004 Ken Ken เป็นเกมปริศนาทางคณิตศาสตร์ทีนักเรียนใน ่ ุ่ ่ หลายระดับชันหรือประชาชนทัวไปสามารถเข้าใจวิธการเล่นได้ง่าย ในขณะเดียวกัน ้ ่ ี ก็ได้รับทังความสนุกและความท้าทายในการคิด อีกทังยังเป็นการกระตุนและพัฒนา ้ ้ ้ สมองให้คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผล ของคำตอบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยฝึกทักษะ การคำนวณ สมาธิ ความอดทน และความละเอียดรอบคอบ ปีที่ 39 > ฉบับที่ 173 > กันยายน-ตุลาคม 2554 >> 35
  2. 2. Ken​Ken​​ ระกอบ​ ้วย​ าราง​ ลาย​ นาด​เช่น​3​×​3,​4​×​4,​5​×​5​และ​6​×​6​ ป ด ต ห ข วิธีการเล่น ตาราง​ นาด​3​×​3​มีวิธี​ าร​ล่น​ดังนี้ ข ​ ก เ 1. เติมเลขโดดตั้งแต่ 1 ถึง 3 ลงในตาราง โดยที่ทุกแถวและทุกหลักมีเลขโดดตั้งแต่ 1 ถึง 3 ครบทุกตัว 2. เลขโดดที่เติมจะต้องใช้ตัวดำเนินการตามที่กำหนดให้ และผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนตามที่กำหนดไว้ 3. สำหรับกรอบที่มีเพียงช่องเดียว ให้ใส่เลขโดดที่กำกับไว้ลงไปได้ ตัวอย่าง​ าราง​ นาด​​3​×​3​​ ต ข ทำเช่นนีจนได้ตารางที่สมบูรณ์ ดังนี้ ้ จากวิธีการเล่นในข้อที่ 3 จะได้ ตารางขนาด 4 × 4 จะมีวิธการเล่นในทำนองเดียวกับ ี ตารางขนาด 3 × 3 แต่ผูเล่นจะต้องเติมเลขโดดตังแต่ 1 ถึง 4 ้ ้ ลงในตาราง โดยทีทุกแถวและทุกหลักมีเลขโดดตังแต่ 1 ถึง 4 ่ ้ ครบทุกตัว และถ้าตารางมีขนาด 5 × 5, 6 × 6 หรือขนาดอืน ๆ วิธี ่ การเล่นก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับตารางขนาด 4 × 4 สิ่ง​ ี่​ วร​ ู้ ทค ร เมือพิจารณากรอบเส้นทึบทีแสดง 3÷ จะได้ว่าเลขโดด ่ ่ เลขโดด ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9สองตัวทีจะใส่ลงไปในกรอบจะต้องแสดงจำนวนสองจำนวนที่ ่ ตั ว ​ด ำเนิ น ​ก าร สั ญ ลั ก ษณ์ ซึ่ ง บ่ ง ชี้ การ ดำเนิ น การมีผลหารเป็น 3 นั่นคือ 3 และ 1 และจากวิธการเล่นในข้อที่ 1 ี ตัวอย่าง + เป็นตัวดำเนินการซึงบ่งชีการบวกจำนวน 2 จำนวน ่ ้ที่ทุกแถวและทุกหลักมีเลขโดดตั้งแต่ 1 ถึง 3 ครบทุกตัวนั้นทำให้ไม่สามารถใส่ 3 ไว้ที่ช่องด้านบนได้ จึงต้องใส่เลขโดดดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าต้องการ Ken Ken ไว้สำหรับเล่นยามว่าง สามารถ สืบค้นข้อมูลได้ที่ www.kenken.com ซึ่งจะมีตาราง Ken Ken ให้หลายขนาดและมีความยากหลายระดับให้เลือก36 >> นิตยสาร สสวท.
  3. 3. ตัวอย่าง​ ผ่น​ ับ​ ี่​ จก​ น​ าน แ พ ทแ ใ ง ปีที่ 39 > ฉบับที่ 173 > กันยายน-ตุลาคม 2554 >> 37

×