Marknadsföring jönköping del 3 marknadsföring

2,087 views
1,894 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,087
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marknadsföring jönköping del 3 marknadsföring

 1. 1. Affärshögskolan JönköpingUtbildning Marknadsföring<br />Del 3<br />utbildare<br />Stephan Philipson<br />www.spmu.se<br />
 2. 2. Mål & mening<br />INLEDNING<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />2<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />5<br />Affärsplanering <br />fordrar<br />marknadsplanering<br />
 6. 6.
 7. 7. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />7<br />marknadsplanering<br />
 8. 8. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />8<br />
 9. 9. Marknadsföringsprocessen<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />9<br /><ul><li>Målet med marknadsföring är för de flesta företag att skapa tillväxt eller åtminstone hålla sig kvar på marknaden.
 10. 10. Att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare kunder behålls.
 11. 11. Skapa tillväxt på ett effektivt där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik. </li></li></ul><li>fyra huvuddelar i marknadsföringsprocessen<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />10<br />Skaffa information och bygga upp en kunskap om marknaden och dess olika delar.  <br />Analysera informationen, göra en marknadsplan och utifrån den välja strategi.  <br />Bestämma olika marknadsföringsinsatser, utforma handlingsplaner.  <br />Följa upp marknadsföringsinsatserna, analysera resultaten och bygga på företagets kunskapen om marknaden.  <br />
 12. 12. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />11<br />situationsanalys, som inbegriper en analys av det egna företagets resurser, marknadsföring, affärsmiljö och externa intressenter mot bakgrund av såväl nuläget som framtiden;<br />2) marknadsföringsmål, de mål som skall uppnås med marknadsföringen, t.ex. avseende försäljningsvolym, marknadsandelar, täckningsbidrag och förändrat kundbeteende;<br />3) marknadsföringsstrategi, riktlinjerna för att uppnå målen; omfattar bl.a. val av marknadssegment (kundgrupper), hur erbjudandet skall profileras i de valda segmenten, förhållningssätt till konkurrenter och affärspartners samt hur konkurrensmedlen skall hanteras (de fyra P:na; produkt, pris, plats och påverkan);<br />4) marknadsföringsaktiviteter, detaljerade, konkreta handlingsprogram som utformas för ett eller ett par år i taget;<br />5) genomförande, införskaffandet av erforderliga resurser för att planera och organisera verksamheten på ett sådant sätt att strategi och aktiviteter kan genomföras;<br />6) uppföljning, som görs under och efter genomförandet för att ta reda på om de verkliga resultaten överensstämmer med målen samt för att vidta åtgärder som kan förbättra framtida planering.<br />Källa NE.se<br />
 13. 13. Intressenter och omvärld<br />INLEDNING<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />12<br />
 14. 14. Modeller för analysera min omvärld och interna förutsättningar<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />13<br />PEST modellen<br />Intressent modellen<br />SWOT analys<br />
 15. 15. Intressent<br />modellen<br />
 16. 16. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />15<br />Ägarintressen <br /><ul><li>Vad är viktigt för denna grupp i företaget ?</li></li></ul><li>INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />16<br />Personal / Anställda i företaget <br /><ul><li>Hur påverkar denna grupp företaget </li></ul> och vilka intressen kan dem ha i<br /> företagets verksamhet ?<br />
 17. 17. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />17<br />Kundgruppen <br />Hur kan denna grupp påverka samt vilka <br />intressen har dem i företagets utveckling?<br />
 18. 18. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />18<br /><ul><li>Banker och övriga investerare i företaget </li></ul>Vad är denna grupp intresserade <br />av företagets utveckling ? <br />
 19. 19. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />19<br />Staten och kommuner kan <br />påverka ett företag . Beskriv några <br />områden där detta är aktuellt .<br />
 20. 20. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />20<br />OPINIONSGRUPPER<br />Nämn några grupper som kan påverka<br /> ett företag och dess marknadsutveckling<br />
 21. 21. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />21<br />LEVERANTÖRER<br />Hur kan en leverantör påverka <br />företagets utveckling ?<br />
 22. 22. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />22<br /><ul><li>PARTNERS</li></ul>Vad kan en bra företagspartner innebära <br />för ett företag?<br />Nämn några exempel där en partner<br /> kan påverka ett företags utveckling?<br />
 23. 23. INTRESSENTMODELEN<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />23<br />ICKE KOMMERSIELLA GRUPPER<br />
 24. 24. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />24<br />
 25. 25. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />25<br />
 26. 26. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />26<br />
 27. 27. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />27<br />PEST ANALYSEN skall svar på frågor som<br /><ul><li>Hur påverkar omgivningen oss ?
 28. 28. Vilka frågor är viktiga nu och i </li></ul> framtiden (3-5år)<br /><ul><li>Hur skall företaget svara upp mot </li></ul> framtida utmaningar<br />
 29. 29. Pest(le)-modellen<br />
 30. 30. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />29<br />PEST(LE) modellen <br />1.Fysisk omgivning<br />
 31. 31. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />30<br />PEST(LE) modellen <br />2.Demografi<br />
 32. 32. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />31<br />PEST(LE) modellen <br />3.Politiska<br />
 33. 33. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />32<br />PEST(LE) modellen <br />4.Ekonomiska<br />
 34. 34. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />33<br />PEST(LE) modellen <br />5.Sociokulturella <br />
 35. 35. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />34<br />PEST(LE) modellen <br />6.Teknologiska<br />
 36. 36. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />35<br />PEST(LE) modellen <br />7.Lagar<br />
 37. 37. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />36<br />PEST(LE) modellen <br />8.Environment (Miljö)<br />
 38. 38. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />37<br />
 39. 39. SWOT ANALYS<br />Företagets omvärld<br />Företagets interna analys<br />
 40. 40. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />39<br />
 41. 41. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />40<br />
 42. 42. Beskriv och förklara <br />Använd PEST(LE) och Intressentmodellen för att beskriva <br /> CDI Dental AB´s förhållande och konsekvenser till aktuell marknad. <br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />41<br />
 43. 43. Målmarknader <br />Hur kan man hitta bästa ”marknaden” för mina produkter och företag?<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />42<br />
 44. 44. Strategi för<br />våra produkter och tjänster<br />
 45. 45. Vad är marknadsvärdet för min produkt ?<br />Unika produktegenskaper<br />Värdebaserad prissättning<br />Högsta pris<br />Konkurrenternas priser och priser på substitut<br />Gällande marknadspris<br />Vinstkrav<br />Vinstpåläggsmetoden<br /> Självkostnad <br />Lägsta pris<br />täckande SjK<br />Rörliga kostnader<br />Lägsta pris<br />för TB<br />
 46. 46. Stephan Philipson Marknadsutveckling<br />45<br />
 47. 47. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />46<br />Metaprodukt.<br />Metaprodukt är den upplevelse av en produkt som kompletterar de rena sinnesintrycken, d v s de minnen, erfarenheter, förväntningar och associationer som tillsammans gör den möjlig att förstå och värdera. <br />Metaprodukten omfattar därmed bland annat de associationer och värderingar som tillsammans utgör det upplevda varumärket .<br />Den totala produkten, som vi upplever den, är följaktligen summan av sinnesintrycken från den fysiska produkten och den metaprodukt vi själva bär på eller utvecklar i vårt eget medvetande.<br />
 48. 48. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />47<br />Metaprodukt<br />Ett begrepp som säger oss att det inte är den fysiska märkesvaran man köper utan den föreställning köparen har om den, framkallad av de erfarenheter och kunskaper han/hon samlat. <br />Det är alltså köparens uppfattning om produkten/tjänsten vi måste utgå ifrån när det gäller profilering.<br />
 49. 49. Produktegenskaper och anpassning till målmarknader<br />Stephan Philipson - Marknadsutveckling<br />48<br />trygghet<br />sortiment<br />Produkt<br />egenskaper<br />status<br />Utveckling<br />Förpackning<br />Leveranssäkerhet<br />Kompetens <br />service<br />
 50. 50. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />49<br />Villkor som styr marknadsetableringar och<br />marknadens struktur<br />Graden av koncentration på marknaden<br />Graden av produktdifferentiering på marknaden<br />Marknadens tillväxttakt<br />Kapacitet och kostnadsförhållanden på marknaden<br />Företagets finansiella förhållanden<br />Etablerings och ”exit hinder” på marknaden<br />Sidan 77<br />
 51. 51. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />50<br />Porters 5 Konkurrenskrafter<br />Sidan 84<br />
 52. 52. Samla marknadsinformation <br /> Grunden för lyckad marknadsföring<br />
 53. 53. 3 Konkurrensstrategier<br />Kostnadsöverlägsenhet – erbjuder låga priser<br />Differentiering – visa på unika produktfördelar<br />Fokusering – bäst på liten utvald marknad<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />52<br />
 54. 54. Sätt in lämpliga företag i respektive konkurrenskategori<br />Ange varumärke och förklara ert företagsval.<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />53<br />
 55. 55. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />54<br />Kostnadsöverlägsenhet – erbjuder låga priser<br />
 56. 56. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />55<br />Differentiering – visa på unika produktfördelar<br />
 57. 57. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />56<br />Fokusering – bäst på liten utvald marknad<br />
 58. 58.
 59. 59. Produkt & Marknadsmatrisen<br />Igor Ansoff och normen för planerad tillväxt<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />58<br />
 60. 60. Låg risk<br />Hög risk<br />
 61. 61. Segmentering av marknaden<br />Anpassa produkten och dess egenskaper efter delmarknadens behov<br />2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />60<br />
 62. 62. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />61<br />Marknadssegmentering<br />-är konsten att dela upp marknaden mindre delar, segment, efter olika variabler, såsom demografiska, geografiska, socioekonomiska och psykografiska (Social klass ,Livsstil mm)<br />Varje segment behandlas individuellt och vad gäller produktutformning och marknadsföring. För att ett segment skall vara användbart och meningsfullt skall det skilja sig från andra segment vad gäller kundernas önskemål. Sådana önskemål kan gälla lågt pris, produktprestanda, design eller varumärke.<br />Ett exempel på marknadssegmentering är mjölk som finns i flera varianter, såsom mellanmjölk, standardmjölk, minimjölk, mjölk med chokladsmak, ekologisk mjölk, gammaldags mjölk, UHT-behandlad mjölk etc. Varje produkt inriktar sig på ett visst segment och har en eller flera målgrupper.<br />En fördel med marknadssegmentering är att man kan ta en och samma produkt och därefter anpassa den så att den passar in i olika segment och därigenom får man ökad försäljning, jämfört med om man bara hade en sorts mjölk som skulle säljas till alla.<br />
 63. 63. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />62<br />
 64. 64. 2010-11-11<br />Marknadsföring block 1 Jönköping<br />63<br />
 65. 65. Sida 111<br />

×