Your SlideShare is downloading. ×
музико тематско III одд
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

музико тематско III одд

1,374
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,374
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. MUZI^KO OBRAZOVANIE III oddelenie - devetogodi{no osnovno obrazovanie ( нedelno 2 ~asa, godi{no 72 ~asa ) Godi{no globalno planirawe na nastavata r. b. PROGRAMSKI PODRA^JA ^asovi za obrabotka Utvrduv. i povtor. Vkupno Vreme na realizacija 1. PEEWE 15 4 19 IX, X, XI, XII, I 2. MUZIKA I DVI@EWE 12 7 19 II, III, IV, V, VI 3. SLU[AWE MUZIKA 12 12 IX, X, XI, XII, I II, III, IV, V, VI 4. SVIREWE NA DMI 6 2 8 X, I, II, III, IV. V, 5. OSNOVI NA MUZI^KATA PISMENOST 6 6 IX, X, XII, II, V 6. OSNOVI NA DETSKO MUZI^KO IZRAZU. I TVOR 8 8 XII, II, V, VI VKUPNO 59 13 72 IX - VI CEL NA NASTAVATA : Celta na stavata po muzi~ko obrazovanie e preku sodr`inite na aktivnostite da pridonesuva na individualniot razvoj na u~enicite : - da primenuva pravilen peja~ki stav (sedewe, dr`ewee, di{ewe ) - da primenuva kultivirano peewe ( umereno peewe bez grimasi, digawe na ramewa i bikawe ) - da se osposobuva da pee pesni so raznovidna ritmi~ko -melodiska linija - da se osposobuva za aktivno slu{awe na muzikata - da prepoznava muzika od razli~ni instrumenti - da gi pameti ,povtoruva, koristi dvi`ewata vo muzi~kite- ritmi~ki aktivnosti - da se voveduva vo elementite na novoto pismo - da se zapoznae so DMI ( melodiski i da sviri so niv) - da sozdava interes za izveduvawe na zvu~ni efekti, spontani improvizacii na krayki muzi~ki motivi i dr. - da se potiknuva za sopstveno muzi~ko izrazuvawe
 • 2. - da umee da koristi kompjuterska tehnika za uzi~ko izrazuvawe Tematsko planirawe po muzi~ko obrazovanie za III oddelenie 1. PEEWE (detski i narodni pesni, govoren ritam,brojalki, igri so peewe ) 19 ~asa Zada~i na temata : - u~enicite se zapoznavaat, slu{aat i peat prigodni detski pesni od sekojdnevniot `ivot - se zbogatuva detskoto ~ustvo za ritam i oset za melodija {to se mo{ne va`ni elementi za nastavata vo narednite oddelenija - se neguva detskiot glas za izrazno peewe,se pro{iruva obemot na detskiot glas i se sozdavaat elementarni umeewa i naviki za izrazno ubavo peewe so jasno izgovarawe na tekstot so voedna~ena( kultivirana ) oddelenska zvu`nost - se zbogatuva ~ustvo za ritam i osetot za melodija - so razli~ni grafi~ki prikazni na ritam i melodii u~enicite se podgotvuvaat za muzi~koto opismenuvawe vo pogornite oddelenija - postepeno se neguva muzi~kiot vkus za voo~uvawe na ubavoto vo pesnata so peewe na narodni pesni se neguvaat tradiciite na makedonskiot folklor, tvore{tvoto na pripadnicite na nacionalnostite i kulturnite dobra na drugite evropski i svetski narodi r. b. SODR@INI ^asovi za obrabotka Utrdu.i povtor. Vreme na realiz. 1. U~ili{en ѕvon 1 IX 2. Esen 1 IX 3. Spomen ~e{ma 1 X 4. Zbogum, zbogum lastovi~ke 1 1 XI 5. Prvoto lizgawe 1 XII 6. Mojata elka 1 XII 7. Prvoto cve}e 1 1 II 8. Majka 1 III 9. Proletna pesna 1 III 10. Ov~ar~e milo premilo 1 IV 11. Sadila Tinka bosilok 1 1 IV 12. Prvi maj 1 IV 13. Kow~e 1 V 14. Cre{a 1 VI 15. Peewe na izu~enite pesni po izbor na u~enicite 1 1 I - VI
 • 3. Obrazovni zada~i : - se razviva interes za slu{awe i peewe pesni - u~enicite da steknat elementarni znaewa za pravolno peewe - razvivawe osetlivost za izrazno peewe i razvivawe na detski glas - u~enicite se osposobuvaat za kolektivno peewe - se osposobuvaat pesnata da ja peat vo soodvetno tempo i so umerena ja~ina na tonot - da nau~at narodni, detski i umetni~ki pesni - potiknuvawe osetlivost za razvivawe na ritam i melodija Vospitni zada~i - neguvawe qubov kon pesnata i peeweto - razvivawe qubov sprema rabotata - razvivawe osetlivost za prifa}awe na i do`ivuvawe na ubavoto vo pesnata Funkcionalni zada~i: - u~enicite da steknat umeewa za pravilno peewe - formirawe naviki i oset za vospriemawe i do`ivuvawe na raspolo`enieto vopesnata - razvivawe na sposobnost za vrednuvawe na pesnata Metodi na rabota : - monolo{ka dijalo{ka, demonstrativna, tekst Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem, individualna Izvori na znaewe : - u~ebnik po muzi~ko obrazovanie za treto oddd.,audio i videokaseti za peewe pesni, kasetofon, orfovi instrumenti, sliki, slajdovi crte`i, kompjuter,CD pleer, audio i DVD CD Korelacija : - so maj~in jazik, ZO, likovno obrazovanie, FZO Kriteriumi za ocenuvawe:
 • 4. Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi Programsko podra~je: Peewe Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Pravilno go dr`i teloto pri peewe  Prepoznava vokalna interpretacija na detski glas  Pri peewe prepoznava ritam vo pesnata  Pri peewe prepoznava dinamika vo pesnata  Identifikuva pesni za deca i narodni pesni  Znae deka pesnata ima strofa - refren  Pee ednostavni pesni za deca RAZBIRAWE  Pri peewe prepoznava ritam vo pesnata 1:1, 1:2 i 2:1  Gi pee i taktira tonovite sol1 i mi1 (vo traewe na polovini i ~etvrtini) PRIMENUVAWE  Pee so pravilna primena na ritam i dinamika  Pee individualno, grupno i kolektivno bez i so pridru`ba i ima elementi na izrazno i kultivirano peewe ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Pee elementarni melodiski ve`bi i pesni po noti so taktirawe  Pee so pravilen peja~ki stav (dr`ewe na teloto, pravilno peja~ko di{ewe, jasna dikcija)  Izrazno i kultivirano pee individualno i grupno bez i so pridru`ba  Pee so razli~no tempo i dinamika nekolku detski i narodni pesni
 • 5. 2. MUZIKA I DVI@EWE - 19 ~asa Zada~i i celi na temata : -u~enicite go razvivat ~ustvoto na riyamot vrz osnova na odredeni ritmi~ki i melodiski ve`bi -u~enicite gi razvivaat ritmi~kite sposobnosti vrz osnova na peewe pesni i slu{awe muzika -preku odredena koreografija u~enicite gi usoglasuvaat svoite dvi`ewa so rutamot na muzikata -gi povruvaat muzi~ko- ritmi~kite ~ekorewe i podskoknuvawa vo tancovite dvi`ewa usoglaseni so muzi~kata pridru`ba -u~enicite se zapoznavaat so izvedbata na edna do dve ednostavni narodni ora od makedonskata folklorna tradicija. Obrazovni zada~i : - se razviva inters za muzi~kata igra, tancuvaweto i narodnite ora - u~enicite da steknat elementarni znaewa za pravilno muzi~ko- ritmi~ko dvi`ewe, tancuvawe, podskoknuvawe i mar{irawe - razvivawe osetlivost za muzi~ko- ritmi~ko dvi`ewe - u~enicite se prisposobuvaat za klektivno muzi~ko- ritmi~ko dvi`ewe, mar{irawe, tancuvawe,podskoknuvawe na elementarnite tanci i ora - se osposobuvaat tancot, igrata i drugi koreografii da gi izveduvaazt vo odredeno tempo Vospitni zada~i : - neguvawe qubov kon muzi`katz igra, tancot,a osobeno kon narodnite ora - razvivawe qubov sprema dru`eweto i kolektivnata rabota r. b. S O D R @ I N I ^asovi za obrabotka Vreme na realiz. 1. Muzi~ko ritmi`ko ~ekorewe i potskoknuvawe 6 IX. X,v,iv,II 2. Muzi`ki igri 4 XI, XI,II 3. Tancuvawe i narodni ora 7 X,I, II,IV 4. Umetni~ko sovladuvawe na u~enite muzi~ki igri 2 Iv,I
 • 6. - razvivawe ~ustvo,osetlivost i do`ivuvawe na estetsko- umetni~kite vrednosti na muzi~kite igri, tanci i narodni ora Funkcionalni zdaa~i : - u~enicite da steknat oset i umeewe za pravilni ritmi~ki dvi`ewa na odredena muzi~ka tvorba - razvivawe na sposobnost za vrednuvawe na muzi~kite igri, tanci narodni ora Metodi na rabota : - monolo:ka dijalo:ka i demonstrativna Formi na rabota : - individualna, tandem,grupna i kolektivna Izvori na znaewa : -auditivni i vizuelni nastavni sredstva ( jkaseti, audio i DVD kompakt diskovi, koreografski {emi isl. Korelacija : -likovno obrazovani, FZO Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Muzika i dvi`ewe Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Gi usoglasuva dvi`ewata so muzi~kite karakteristiki  Prepoznava dvi`ewa od ednostavni narodni ora RAZBIRAWE  Izveduva dvi`ewa so muzi~kite karakteristiki  Go zapazuva ritamot pri izveduvaweto na muzi~kite igri  Izveduva ednostavni narodni ora PRIMENUVAWE  Izveduva muzi~ko-ritmi~ki ~ekorewa  Izveduva narodni ora so soodveten ritam i dvi`ewe  Izveduva dvi`ewa spored odnapred utvrdena koreografija ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  U~estvuva vo elementarni muzi~ki dramatizacii so soodveten ritam i dvi`ewe  Tancuva i izveduva muzi~ki igri primenuvaj}i elementi po sopstvena koreografija Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi
 • 7. 3.SLU[AWE MUZIKA - 12 ~asa r. b. sodr`ini ^asovi za obrabotka Vreme na real. 1. Himna na Republika Makedonija 1 IX, 2. Zemjo makedonska 1 X 3. Tatkovino nasa 1 X 4. Slon 1 XI 5. Rodenden 1 XI 6. Mar{ na xuxiwata 1 XII 7. Narodno oro 1 XII 8. Ma~orot Stanko 1 II 9. Let na bumbarot 1 II 10. Pti~ka 1 V 11. Majsko avion~e 1 V 12. Slu{awe muzika po izbor nastavnikot i u~enicite 1 I Zada~i na temata : -u~enicite steknuvaat iskustvo za slu{awe muzika - razlikuvaat zvuci koi se slu{aat vo `ivotot i sredinata, zvu`ni boi na vidovi ~ove~ki glasovi , vidovi horovi, uzi~ki instrumenti i orkestri - pridonesuva za razvivawe na ~ustvo za do`ivuvawe,prepoznavawe i pomnewe na muzi~ki tvorbi - razviva naviki i umeewe zavnimatelno slu{awe na muzikata pri {to se sozdavaat uslovi za celosno do`ivuvawe i vospriemawe na muzi~kata tvorba - zapoznavaat {to e volkalna, volkalno - instrumentalna i instrumentalna muzika - gi zapoznavaat i do`ivuvaat izraznite elementi i kontrastite vo uzikata - gi zapoznavaat, vospriemaat i do`ivuvaat sodr`inata i karakterot - raspolo`enieto vo muzi~koto delo - zapoznavaat odreden broj izbrani muzi~ki tvorbi vo naronoto i umetni~koto tvore{tvo od doma:ni i stranski kompozitori Obrazovni zada~i : - u~enicite vospriemaat, zapomnuvaat i usvojuvaat na odreden broj muzi~ki tvorbi
 • 8. - da nau~at i razlikuvaat razli~ni muzi~ki ispolnuvawa ( peewe, svireqwe,peewe i svirewe i vidovi ~ove~ki glasovi i muzi`ki instrumsnti - vizuelno prepoznavawe i osetlivost za akusti~no do`ivuvawe na bojata na zvukot na muzi~kite instrumenti {to gi slu{aat - usvojuvawe na elementarni znaewa za do`ivuvawe na raspolo`enieto vo muzikata : vesela, ta`na, sve~ena, mar{eva, prispivna, sme{na (humoristi~na ) - usvojuvawe elementarni znaewa za tempo i za dinamika Vospitni zda~i : - razvivawe qubov i interes za aktivno slu{awe muzika - potiknuvawe qubov kon muzikata i sozdavawe navika za slu{awe muzika - razvivawe kriti~ko mislewe i fantazija - razvivawe muzi~ki vkus za estetsko vrednuvawe - razvivawe muzi~ki vkus za muzi~kite dela so trajna umetni`ka vrednos i pozitivni porai od kompoziciite Funkcionalni zada~i : - neguvawe i formirawe ume{nost za ednovremeno slu{awe muzika i izrazuvawe na do`ivuvawata so dvi`ewe ili likovno predfstavuvawe - razvivawe umeewe za aktivno slu{awe, vospriemawe i do`ivuvawe na muzikata Metodi na rabota : - monolo{ka, dijalo{ka, demonstrativna tekst Formi na rabota : -frontalna, grupna, tandem individualna Izvori na znaewa : -u~ebnik, audio i video kaseti,kasetofon,sliki,kompjuter,CD pler,audio i DVD CD Korelacija i integracija : - maj~in jazik, likovno obrazovanie. ZO, FZO, a vo ramkite na predmetot integracija so drugite programski podra~ja , aosobeno so detsko muzi~ko izrazuvawe i tvorewe. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Slu{awe muzika Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Identifikuva vokalna, instrumentalna i vokalno- instrumentalna interpretacija  Identifikuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki glas  Identifikuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki hor  Pri slu{awe muzika identifikuva klasi~na, narodna i muzika za deca  Pri slu{awe muzika identifikuva dinamika vo pesnata (tivko, silno)  Go identifikuva karakterot na muzikata: vesela, ta`na, brza, bavna  Identifikuva kompozitor i kompozicija
 • 9. RAZBIRAWE  Razlikuva i imenuva vokalna, instrumentalna i vokalno- instrumentalna interpretacija  Razlikuva i imenuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki glas  Razlikuva i imenuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki hor  Pri slu{awe muzika prepoznava tempo i dinamika vo pesnata (zabavuvawe i zabrzuvawe na tempoto i namaluvawe i zgolemuvawe na dinamikata)  Razlikuva klasi~na, narodna i muzika za deca  Identifikuva vesela, ta`na, brza, bavna kompozicija  Identifikuva kompozicii i nivnite avtori PRIMENUVAWE  Identifikuva zvuci na odredeni muzi~ki instrumenti  Razlikuva vesela, ta`na, brza, bavna kompozicija  Prepoznava avtor na slu{ana kompozicija ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Razlikuva izrazni elementi vo muzikata: ritam, tempo, dinamika  Razlikuva odredeni muzi~ki instrumenti  Razlikuva solo i horsko peewe Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi 4. Svirewe na detski muzi`ki instrumenti (DMI ) - 8 ~aса
 • 10. Zada~i na temata : - sodr`insko zbogatuvawe na nastavata so {to taa stanuva poprivle~na za u~enicite; - se razviva interes za instrumentalna muzika; -se razviva osetlivost za slu{awe; - se razviva poterba za muzi~ko izrazuvawe; - se neguva individualno i kolektivno muzicirawe; - se razviva ~ustvo za ritam i oset za melodija; - se razviva oset za tempo i dinamika; - se pridonesuva za razvivawe na sposobnost za memorirwe na muzi~kite celini; - razvivawe na sposobnost za ~itawe na muzi~ki tekst zabele`an so prigodni simboli; - se neguva spontano soobrazuvawe na detskata motorika na detskoto telo pri svireweto na DMI. Obrazovni zada~i : - u~enicite da se zapoznaat i da nau~at da svirat so ritmi~ki orfovi instrumenti; - da nau~at da peat i svirat istovremeno; - da se osposobat da pridru`uvaat obraboteni pesni; - da nau~at da zapo~nat i da zavr{uvaat na daden znak; - se osposobuvaat da svirat silni- tivki, visoki-niski tonovi Vospitni zada~i : - se razvivat tvore~kite sposobnosti kaj u~enicite; - se razviva qubov i interes kon ihstrumentalnata muzika; - se razviva odgovornost vo kolektivnata rabota; Funkcionalni zada~i : -Razvivawe umeewe aso pravolno rakuvawe so DMI; - neguvawe ~ustvo za ritan,oset za melodija, tempo i dinamika - razvivawe za umeewe za razlikuvawe na bojata na DMI - poedine~no i klektivno; Metodi na rabota : -monolo{ka, dijalo{ka, demonstrativna Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem i individualna Izvori na znaewa : detski muzi~ki instrumenti, grafi~ki sliki, prigodni simboli, magnetna tabla, magnetni simboli, flanelograf, aplikacii, u~ebnik po muzi~ko obrazovanie za treto oddelenie. Korelacija i integracija : r. b. S O D R @ I N I ^asovi za obrabotka Utvrduv. i povtoruv. Vreme na realiza. 1. Svirewe na DMI - visoko i nisko (do, re,fa) 2 1 V,XI,X 2. Svirewe na u~enite pesni -ritmi~ka pridru`ba 2 1 XI, VI,III 3. Svirewe na DMI : 1:!, 1 : 2, 2 : 1 1 III 4. Svirewe na DMI -ve`bi ma ista i razli~na visina 1 IV
 • 11. − maj`in jazik, likovno obrazovanie, ZO, FZO, a vo ramkite na predmetot se bara celosna integracija so progranskite podra~ja : Peewe,Osnovi na muzi~kata pismenost, Detsko i muzi~ko tvorewe. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Svirewe na detski muzi~ki instrumenti Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Poka`uva na~in na svirewe na DMI  Sviri ednostavni ritmi~ki i melodiski ve`bi so DMI RAZBIRAWE  Objasnuva na~in na izvedba na razli~ni DMI PRIMENUVAWE  Koristi razli~ni DMI vo ve`bite  Demonstrira pravilno svirewe na DMI ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Sviri na DMI individualno i grupno kratki ritmi~ki i melodiski motivi  Istovremeno sviri na DMI i pee Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi 5. Osnovi na muzi~kata pismenost- 6 ~asa r. b. S O D R @ I N I ^asovi za obrabotka Utvrduv. i povtoruv. Breme na realiz. 1. Ritmi~ki ve`bi preku elementarno grafi~ko predstavuvawe so govoren ritam (1: 1, 1 : 2, 2 : 1) 1 III 2. Didakti~ki igri so modeli na dovikuvawe ( mi, re, do- do, re, mi- fa, mi, re- re, fa, mi ) 1 X 3. Elementarno grafi~ko predstavuvawe na ritmi~ki traewa : 1 : 1. 1 : 2, i 2 : 1 s prigodni simboli 1 III 4. Peewe so prigodni simboli, predstavuvawe so fonomija za do`ivuvawe na tonovite( do, re, fa 1 X Razrabotka na razli~ni ritmi~ki trewa na razli~na visina 1 IX
 • 12. 5. 6. Noti, petolinie, violinski sol klu~ tonovi sol i mi 1 V Zada~i na nastavata :  razvivawe sposobnost za voo~uvawe, razlikuvawe i ~itawe na ritmi~kite soodnosi 1: 1, 1: 2 i 2: 1 zabele`ani so prigodni simboli i govoren tekst;  razvivawe ~uasvo za ritam i oset za melodijata;  vlu~uvawe na u~enikot vo razli~ni muzi~ki aktivnosti;  neguvawe na sposobnost za intrpretacija narazli~ni muzi~ki sodr`ini;  potiknuvawe na tvore~kata fantazija kaj u~enicite i razvivawe na nivnite sposobnosti za muzi~koto ~itawe i izrazuvawe;  razvivawe smisol za ritmi~ko i melodisko imitirawe i sozdavawe na muzi~ki tekst;  noti, petolinie, violinski sol klu~, tomovi sol i mi ( ritmi~ki i melodiski ve`bi so izu~enite tonovi ). Obrazovni zada~i :  razvivawe elementarna osetlivost za ritam i melodija;  zapoznavawe so mestata na tonovite vo nepotpolnoto petolinie zabele`ani so prigodni simboli;  usvojuvawe elementarni znaewa za ritmi~ko i melodisko ~itawe i peewe na muzi~ki tekst zabele`an so prigodni simboli;  razlikuvawe na tonovite po taewe i visina. Vospitni zda~i :  kaj u~enicite da se razvivaat teoretski sposobnost, trudoqubivost, odlu~nosta, to~nosta i vnimanieto. Funkcionalni zada~i : - neguvawe ume{nost za to~no i ~isto peewe na tonovi preku didakti~ki igri so ednakvi traewa 1 : 1 i razli~ni traewa 1 : 2 i 2 : 1 kako i tonovi po visina i so fonomimija; - potiknuvawe i razvivawe na detskata fantazija za muzi~ko izrazuvawe i do`ivuvawe. Nastavni formi : - dijalo{ka, demopnstrativna tonika DO. Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem i individualna. Izvori na znaewa: - u~ebnik , orfovi instrumenti, magnetna tabla, magnetni simboli, prikaz na nepotpolno petolinie , modeli i dr. Korelacija : - maj~in jazik, FZO, ZO, likovno obrazovanie, matematika, vo integracija so site temi od predmetot muzi~ko obrazovanie.
 • 13. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Osnovi na muzi~kata pismenost Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Prepoznava violinski klu~, pettolinie, znak za nota  Pi{uva violinski klu~ i simboli na notite od osnovnata skala sol i mi na soodvetnoto mesto vo pettolinieto RAZBIRAWE  Gi razlikuva notite od osnovnata skala sol i mi na pettolinieto vo ednostavni melodiski ve`bi PRIMENUVAWE  Primenuva violinski klu~, pettolinie, znak za nota  Gi ~ita i izveduva so taktirawe notite od osnovnata skala sol i mi ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Pee ednostavni ve`bi napi{ani so notite od osnovnata skala sol i mi  Na pettolinie pi{uva violinski klu~ i notite od osnovnata skala sol i mi Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi 6. Detsko muzi~ko izrazuvawe i tvorewe - 8 ~asa r.b SODR@INI ^asovi za obrabot. Utvrd i povt. Vreme na real. 1. Ritmi~ko dopolnuvawe so prigodni simboli i noti na ista i razli~na vsina 2 IV,V 2. Detsko muzi~ko izrazuvawe-dopolnuvawe peewe i svirewe 2 III II 3. Detsko muzi~ko izrazuvawe-dopolnuvawe peewwe,svirewe,improvizija i igrawe 2 XII 4. Detsko muzi~ko izrazuvawe-likovno i literarno 2 Vi,XII Obrazovno - funkcionalni zada~i : - potiknuvawe na u~enicite kon tvore~ka rabota; - potiknuvawe i razvivawe na fantazijata na u~enicite; - povrzuvawe na dinamikata so dvi`ewe so teloto; - slikawe na nuzi`ki do`ivuvawa so pomo{ na muzi~ki sredstva; Vospitni zada~i :
 • 14. - formirawe na rabotni naviki; - razvivawe na intelektualnite ~ustva i tvore~ka fantazija; - formirawe naviki za neguvawe i razvoj na estetaskite ~ustva; -razvivawe na upornost, istrajnost, samostojnost, odgovornost, discipliniranst i ambicioznost; Nastavni metodi : monolog, dijalod, demonstrativnost i sl. Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem, individualna, Izvori na znaewa : - u~ebniki, sliki,tetratka, orfovi muzi~ki instrumenti Korelacija i integracija : - elementite od detskoto muzi~ko izrazuvawe i tvorewe se ostvaruvaat re~isi na sekoj nastaven ~as. Tie se protkaeni niz site podra~ja od muzi~koto obrazovanie, a vo korelacija so site predmeti. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Osnovi na detskoto muzi~ko izrazuvawe i tvorewe Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  U~estvuva vo muzi~ki igri RAZBIRAWE  Muzikata ja izrazuva so dvi`ewa na svoeto telo PRIMENUVAWE  Primenuva glas, svirewe i dvi`ewe vo muzi~kite igri ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Sozdava sopstvena koreografija so dvi`ewa na svoeto telo  Kreativno ja izrazuva melodijata so glas, svirewe i sopstveni dvi`ewa vo muzi~kite igri Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi
 • 15. Mese~no planirawe po muzi~ko obrazovanie za III oddelenie Septemvri 1.U~ili{en ѕvon - obrabotka na pesna 2.Himna na Republika Makedonij - Slu{awe muzika 3.Razvivawe na ~ustvo za ritam - osnovi na muzi~kata pismenost 4.Muzi~ko ritmi~ko ~ekorewe na odredn mar{ 5.Muzi~ka igra - obrabotka 6.Esen- obrabotka na pesna 7.Tancuvawe - obrabotka na odredena koreografija (Valc ) na pesnata" Esen" 8.Sovladuvawe na ritmi~kite dvi`ewa na postavenata koreografija Oktomvri 1.Zemjo makedonska - Slu{awe muzika 2.Postavuvawe na odredena koreografija na pesnata "Zemjo makedonska" 3.Sovladuvawe na ritmi~kite dvi`ewa i ~ekorewa na postavenata koreografija 4.Spomen ~e{ma - obrabotka na pesnata 5.Tatkovino na{a - slu{awe muzika 6.Predstavuvawe na razli~ni tonski vio~ini- tonovi( do, fa i re ) 7.Peewe na ve`bi ipesni zapi{ani so simboli ( U~ili{en ѕvon ) Noemvri 1.Svirewe na DMI -ve`bi na ista i razli~na visina zapi{ani( so simboli ) 2.Svirewe na DMI - sovladuvawe na ve`bite i tehanikata na svirewe 3.Slon - slu{awe muzika 4.Slon - slu{awe muzika i dvi`ewe,likovno ili pak literarno izrazxuvawe 5.Zbogum, zbogum lastovi~ke - obrabotka na pesnata 6. Zbogum, zbogum lastovi~ke - mzi~ka i igra ( dramatizacija i dvi`ewe ) 7. Sovladuvawe na muzi~kata igra 8.Roden den - slu{awe muzika
 • 16. Dekemvri 1.Detsko muzi~ko izrazuvawe i tvorewe (tvrime, peeme, svirime) 2.Prvoto lizgawe - obrabotka na pesnata 3.Mar{ na xuxiwata - slu{awe muzika 4.Mar{ na uxiwata-ma{irawe,podskonuvawe (slobodno muzi~ko izrazuvawe 5. Narodno oro - slu{awe muzika 6. Muzika igra - postavuvawe na odredena koreografija na narodnoto oro 7.Sovladuvawena dvi`ewata i ~ekorite na narodnoto oro 8. Mjata elka - obrabotka na pesnata so prigodni simboli Januari 1. Slu{awe muzika po izbor na nastavnikot i u~enicite 2. Peewe pesni po izbor na nastavnikot i u`enicite so DMI 3. Tancuvawe - obrabotka na odredena koreeografija na soodvetna muzi~ka tvorba 4. Sovladuvawe na postavenata koreografija Fevruari 1. Razrabotka na razli~ni ritmi~ki traewa so govoren ritam na ista i razli~na visina ( ve`bi so prigodni simboli) 2. Ma`orot Stanko - slu{awe muzika 3.Ma~orot Stanko - muzi~ka igra ( dramatizacija i dvi`ewe) 4. Sovladuvawe na muzi~kata igra 5.Detsko muzi~ko izrazuvawe ( tvorime , peeme, svirime ) 6.Prvoto cve}e - obrabotka na pesna 7. Obrabotka na narodno oro ( prvoto vo sedum osminski takt ) 8. Sovladuvawe na ~ekorite i dvi`ewata na postavenoto narodno oro Mart 1.Razrabotka na ednakvi traewa na razli~na i ednakva visina 1 : 1, 1 : 2 2 : 1( ve`bi so prigodni simboli ) 2.Sovladuvawe na ritmiki traewa ( peewe i svirewe ) 3. Majka - obrabotka na pesnata 4. Majka - peewe isvirewe so pridru`ba na DMI 5. Proletna pesna - obrabotka na pesna 6. let na bumbarot - slu{awe muzika 7. Let na bumbarot - likovno i literaturno izrazuvawe 8. Ov~ara~e milo premilo - obrabotka na pesna
 • 17. April 1. Tancuvawe - obrabotka na odredena koreografija od rodokrajnata muzi~ka tradicija poizbor na nastavnikot 2. Sovladuvawe na postavenata koreografija 3. Sadila Timka bosilok - obrabotka na pesnata 4.razvivawe na ~ustvata za ritma i intonacija na ista i razli~na visina (Ve`bi zapi{ani so prigodni simboli ) 5.Sovladuvawe na ve`bite so svirewe na DMI 6. Muzika i dvi`ewe - tancuvawe ( valc ) postavuvawe na koreografijata na odredena muzika po izbor na nastavnikot 7. Soaduvawe na ~ekorite i dvi`ewata na igrata ( vals ) 8.Prvi maj - obrabotka na pesnata Maj 1.Pti~ka - slu{awe muzika 2.Tvorime, peeme. svirime, ( ve`bi na ista i razli~na visina zapi{ani so simboli ) 3.Kow~e- obrabotka na pesnata 4. Komparativno grafi~ko predstavuvawe na ritamot i muzi~kit pismeni znaci - NOTI 5. Muzi~ko - ritmi~ki ve`bi zapi{ani so noti 6. Osnovi na muzi~kata pismenost - petolinie i violinski sol ( ge ) klu~ 7. Tonovi sol i mi i melodiski ve`bi zapi{ani so noti 8. Majsko avion~e - slu{awe muzika Juni 1. Cre{a - obrabotka na pesna 2. Peewe na pesni so pridru`ba na DMI po izbor na nastavnikot i u~enicite 3. Detso muzi~o izrazuvawe- likovno Cre{a 4. Slu{awe muzika i peewe pesni so slobodno muzi~ko izrazuvawe