Pusat Akses Sekolah

2,018 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
117
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pusat Akses Sekolah

 1. 1. PanduanPusat Akses Sekolah
 2. 2. Oleh :Unit Pembangunan Bestari BTPN Pahang
 3. 3. Pusat Akses Sekolah FASA 1 - 35 Buah FASA 2 - 70 Buah FASA 3 - 110 Buah
 4. 4. MatlamatMembudayakan penggunaan ICT disekolahMengurangkan nisbah komputer denganmuridMeningkatkan masa penggunaan( contact hours ) komputer oleh murid
 5. 5. ObjektifMeningkatkan kemahiran murid dalammencapai maklumatMembolehkan murid belajar dengan kadarkendiri, terarah kendiri dan akses kendiridengan lebih berkesanMeningkatkan penggunaan danpenguasaan kemahiran ICT murid untukpembelajaran
 6. 6. Pusat Akses SekolahKonsep ala ‘ cyber café ‘, - menjuruskanpembelajaranSatu bentuk sokongan kepada proses p / pWarga sekolah mendapatkan maklumat danberkomunikasi melalui penggunaan teknologimaklumat
 7. 7. Murid menggunakan kemudahan dan prosespembelajaran boleh berlaku pada bila – bilamasaGuru sebagai pemudah cara - membuatpemantauanMemenuhi gaya pembelajaran murid yangpelbagaiMembentuk masyarakat celik maklumat
 8. 8. Carta Organisasi Jawatankuasa Pusat AksesPenasihat : Pengetua / Guru BesarPengerusi : GPK PentadbiranSetiausaha : Guru Perpustakaan / MediaP. S/Usaha : Guru Penyelaras ICT
 9. 9. Ahli J/Kuasa : Ketua Bidang / Panitia Sokongan Tenaga Lain : Pengawas PSS / Pusat Akses / Briged ICT ( mengikut keperluan sekolah )
 10. 10. Pengurusan dan PentadbiranMerancang, merangka dan melaksanakan dasarMemantau pelaksanaan program dan aktivitiMemastikan semua aspek keselamatan diutamakanMembuat perancangan peruntukan kewangan ke JPNMenyediakan laporan
 11. 11. Susun Atur dan PeralatanDitempatkan di satu lokasi sahajaBersesuaian dengan ruang yang terdapat disekolah.Keluasan minima – 22.5 m2 ( satu bay )
 12. 12. Susun Atur Model ‘ 1 Bay ’
 13. 13. Susun Atur Model Bilik Darjah
 14. 14. Susun Atur Model ‘ Island ’
 15. 15. Peralatan dan BekalanMenerima 10 buah komputer, 1 switch 24 port,1 pencetak dan perabotPemasangan jeriji dan sistem penggeraPeralatan dirangkaikan dengan rangkaiansetempat dan talian SchoolNetPerisian yang dibekalkan bersama dalamsetiap komputer termasuk sistempengoperasian Windows, Microsoft Office dan
 16. 16. Peralatan & Perabot
 17. 17. Pencetak
 18. 18. Sistem Penggera
 19. 19. Wall Rack & Switch 24 Port
 20. 20. Waktu Operasi Semasa Waktu Persekolahan Selepas Waktu PersekolahanBeroperasi - hujung minggu dan cuti sekolahPengawasan J/Kuasa PuAS - menjaminkeselamatan peralatan dan memantaupenggunaan
 21. 21. PenggunaKeutamaan penggunaan - MURIDSemua warga sekolah - digalakkan
 22. 22. Cadangan AktivitiMencari maklumat daripada Internet untukpembelajaranMengakses sumber maklumat seperti buku,bahan bercetak @ digital ( e – learning )Menyediakan tugasan dan slaid persembahanberkaitan dengan pembelajaran
 23. 23. Berkomunikasi dengan guru danmurid melalui e - melBerkolaborasi dengan murid lain
 24. 24. Waktu Operasi Semasa Waktu Persekolahan Selepas Waktu PersekolahanDigalakkan beroperasi pada hujung minggudan cuti sekolahPengawasan J/Kuasa PuAS yang bolehmenjamin keselamatan peralatan dan bolehmemantau penggunaan
 25. 25. Keselamatan Bekalan Letrik– Bekalan elektrik - 3 Fasa boleh menampung penggunaan perkakasan– Keupayaan minima bekalan elektrik dari generator mestilah 30 kvA– Kedudukan pendawaian dan punca kuasa elektrik mestilah memenuhi piawaian JKR
 26. 26. Keselamatan Fizikal dan Perkakasan– Ruang sesuai (22.5 m2)– Lokasi yang strategik & selamat– Peraturan dan garis panduan penggunaan mestilah disediakan dan dipaparkan di Pusat Akses
 27. 27. – Setiap kunci, peralatan, network point dan kabel mestilah dilabelkan– Buku log untuk merekod pergerakan kunci– Buku log untuk penggunaan
 28. 28. Contoh Rekod Penggunaan
 29. 29. Keselamatan Sistem Rangkaian– Semua komputer mesti dirangkaikan dan boleh mengakses Internet– Susun atur mengikut spesifikasi dan piawaian pengkabelan KPM– Aras Kebenaran Pengguna ( Access Right ) mesti dihadkan untuk mengelakkan daripada membuat pengubahsuaian konfigurasi komputer
 30. 30. KeselamatanPihak sekolah perlu mengambil berataspek -aspek keselamatan seperti :– Kemudahan infrastruktur– Kemudahan fizikal– Perkakasan– Rangkaian– Perisian– Aplikasi
 31. 31. Keselamatan Perisian & Aplikasi– Patches untuk sistem pengoperasian yang terkini– Perisian Anti – Virus yang terkini– Menggunakan perisian yang berlesen– Manual instalasi mudah diperolehi
 32. 32. Keselamatan Mengakses Internet– Mesti mematuhi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003 – UPTM 159 / 526 / 9 Jld.3 (9) – Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi – agensi Kerajaan( Boleh dimuat turun daripada http://www.mampu.gov.my /mampu/bm/Circulars/BM/Main.htm)
 33. 33. Keselamatan Penyimpanan Bahan– Pengguna TIDAK DIBENARKAN menyimpan bahan di cakera keras komputer di Pusat Akses Sekolah– Sentiasa menyelenggara ruang cakera keras komputer ( housekeeping ) untuk menjamin pengoperasian komputer sentiasa di tahap optimum dan stabil
 34. 34. Cadangan PeraturanDilarang membawa beg, makanan @ minumanDilarang membawa masuk sebarang cakeraperisian milik persendirian KECUALI dengankebenaranDilarang membawa keluar sebarangperkakasan @ perisian komputer
 35. 35. Dilarang sama sekali mengusik sebarangpendawaian @ sambungan kabel yangterdapat di belakang komputerDilarang memasukkan sebarang perisian luardan mengubah konfigurasi komputerDilarang menyimpan semua hasil kerja dalamcakera keras komputerPengguna hendaklah merekod penggunaankomputer dalam buku log
 36. 36. SENARAI TUGAS GURU PENYELARAS BESTARIMerancang dan mengajar antara 6 – 8 waktuSebagai penghubung tunggal bg pihak sekolahMengurus dan menyenggara kemudahan ICTdan perisian aplikasi yang dibekalkanMenyelesaikan masalah teknikal
 37. 37. Menyediakan keperluan peralatan ICT utkguru, membimbing penggunaannya dalamproses p / pMelatih guru menggunakan kemudahan ICTsecara efektifMelatih staf menggunakan kemudahan ICTdi samping menggalakkan penggunaannyadalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran
 38. 38. Menyelaras penilaian perisian pendidikanberdasarkan kriteria penilaian KPMPengurus e - melMemastikan integriti dan keselamatan dataSebagai pakar rujuk dan pegawai sumberICT sekolah – sentiasa ikut perkembangansemasa
 39. 39. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari Meningkatkan budaya ICT di sekolah Menjalankan tugas lain yang diarahkan olehpengurusan sekolah dari masa ke semasa
 40. 40. Sekian,Terima Kasih
 41. 41. KONFIGURASI RANGKAIAN KOMPUTER
 42. 42. OBJEKTIF Memastikan setiap PC dan Server di Makmal Komputer di bawah Projek Makmal Pengkomputeran di bawah RMK 8 dikonfigurasi dengan betulbagi membolehkan capaian ke Internet melalui SchoolNet
 43. 43. Pelaksanaan PKRTerdapat 516 / 706 sekolah mempunyaimakmal komputer – 516 sahaja sek. terlibatHanya SERVER yang baik dibuat konfigurasiKomputer yang hardware rosak tidak akan dikonfigure
 44. 44. Server dan hardware rosak diselenggara olehVENDOR BERPUSAT – Syarikat ImateraKonfigurasi SERVER memastikan DHCPberfungsi untuk mengawal rangkaian mencapaiakses InternetSekolah yang TIADA makmal dipastikansekurang-kurangnya 1 PC mencapai aksesInternet
 45. 45. MaklumanPihak sekolah dikehendaki menghubungiBTMK bagi tujuan mengalih ROUTERyang tidak berada di makmal ke MakmalKomputerSila lapor kepada pihak GITN bagimengganti router yang rosak akibat kilat –En. Rashid 013 - 9334195
 46. 46. LATIHAN GURU BESTARIKursus Dalam Perkhidmatan 4 MingguAnjuran BPG / BTP / Bahagian SekolahTempat & Pelaksana Kursus : IPTAAUrusetia Pemilihan Guru : PSPN / Sekolah
 47. 47. 7 Ambilan mulai Februari – Oktober 200725 peserta bagi setiap ambilanPeserta – guru yang tidak pernah mengikutimana latihan / program pembestarian spt.PPSMI, Kursus Prestariang dll.

×