• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Pentaksiran Pusat
 

Pentaksiran Pusat

on

 • 2,372 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,372
Views on SlideShare
1,401
Embed Views
971

Actions

Likes
0
Downloads
41
Comments
0

3 Embeds 971

http://smkai.edu.my 968
http://www.weebly.com 2
https://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Pentaksiran Pusat Pentaksiran Pusat Presentation Transcript

  • LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  • 40% 60% PEPERIKSAAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PUSAT PUSAT SEKOLAH MP Teras & MP Teras & DilaksanakanDilaksanakan BM Elektif sepenuhnyaoleh LP BI Elektif Matematik oleh sekolah Sains BC/BT PAJSK UJIAN UJIAN APTITUD PSIKOMETRIK Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP
  • Pentaksiran Pentaksiran Pusat Sekolah Ujian Bertulis Ujian Bertulis (MP Teras) (MP Teras & Kerja Kursus Elektif Projek Lisan PAJSK (Teras & Elektif) Ujian Inventori Aptitud PersonalitiDilaksanakan oleh sekolah Dilaksanakandengan instrumen & garis sepenuhnya di panduan dari LP peringkat sekolah
  • PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)
  • KOMPONEN PBS1 Pentaksiran Sekolah (PS) 2 Pentaksiran Pusat (PP) 3 Pentaksiran Aktiviti, Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK) 4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
  • PENTAKSIRAN PUSAT 1.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT 2.0 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSATPP 3.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT 4.0 PEMBERATAN PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PBS
  • 1.0 DEFINISI PENTAKSIRANPUSATPentaksiran pusat merupakan satupendekatan pentaksiran yangdilaksanakan di sekolah denganperaturan pentaksiran, instrumenpentaksiran, tugasan, garis panduan,peraturan penskoran dikeluarkanoleh LP.
  • Pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)
  • TUJUAN PPTUJUAN Check and balance pentaksiran sekolah (PS) PS tidak mampu mentaksir pelajar dalam jangka masa pendek bagi mengesan proses dan produk pengajaran dan pembelajaran Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah saling melengkapi
  • Format & tugasan disediakan oleh LP 1Pelaporan (berasaskanskor yang diperoleh) 2 Tugasan berbeza setiap tahunPemantauan danpenyelarasan bagi 7 PRINSIP 3 Dilaksana di sekolahpenjaminankualiti & standard PP Skor berdasarkan 6 Tempoh pelaksanaan rubrik yang 4 ditentukan oleh LP disediakan oleh LP 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran
  • January 6, 2013DOKUMENYANGDIGUNAKANDALAMPENTAKSIRANPUSAT IALAHMANUALPENTAKSIRANPUSAT 12 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • KANDUNGAN MPP KHB Tajuk Tugasan Instrumen – penulisan, amali Alatan dan bahan Kaedah pelaksanaan Tempoh pelaksanaan Kaedah pentaksiran dan penskoran Evidence Rubrik Pelaporan – Laporan Aktiviti Pentaksiran Pusat _ Borang Pentaksiran Pusat Individu Tugasan 1 dan 2 January 6, 2013 13 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • Bil Perkara Maklumat Catatan1 Jenis • Tugasan bertulis Berdasarkan kepada Instrumen • Kerja amali kesesuaian disiplin • Penghasilan produk mata pelajaran dan • Projek keperluan semasa • Kerja kursus • Pemerhatian • Persembahan • Kajian lapangan • Karya penulisan • Kajian kes
  • TUGASAN PPCONTOH TUGASAN o Kerja kursus o Persembahan o Profil o Karya penulisan o Kajian kes o Kajian lapangan o Pameran tahunan o Ekspo o Folio o Jurnal o Inovasi / reka cipta bahan buangan
  • Bil Perkara Maklumat Catatan2. Skop tugasan Merujuk kepada dokumen Berdasarkan kepada kurikulum dan Spesifikasi kesesuaian disiplin mata Ujian. pelajaran dan keperluan semasa3. Bentuk/Kaed •Tugasan bagi setiap mata •Berdasarkan kepada ah/ Jenis pelajaran kesesuaian disiplin mata Tugasan •Tugasan berdasarkan pelajaran dan keperluan gabungan antara beberapa semasa mata pelajaran •Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan
  • Bi Perkara Maklumat Catatan l4 Bilangan Satu tugasan untuk setiap Berdasarkan kepada Tugasan mata pelajaran kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.5 Kaedah Rubrik •Rubrik - analitik atau Penskoran holistik •Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.6 Pelaporan • Gred Berdasarkan kepada • Pernyataan Deskriptif kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.
  • January 6, 2013 TUGASANSatu komponen kerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan kaedah tertentu dan menghasilkan sesuatuBerasaskan proses atau produk atau kombinasi proses dan produkPelbagai instrumen - bergantung kepada tugasan 18 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 TUGASANTugasan dinyatakan dengan jelas dan terperinciKehendak tugasanKriteria tugasan 19 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 EVIDENCEBahan atau apa- apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk proses atau/ dan produk seperti foto, grafik, artifak , laporan dsb. 20 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 RUBRIKRubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja.Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi set kriteria dan standard, merujuk kepada objektif pembelajaran.Rubrik ialah set kategori bagi suatu hasil kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat ditaksir. 21 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • 2.1.2-Tugasan di sediakan oleh LPTugasan disediakan oleh LP akan dimuatnaikdalam tempoh tertentu sebelum pelaksanaannya.
  • January 6, 2013 RUBRIKRubrik merupakan satu bentuk skemapenskoran yang ditetapkan mengikutkriteria seperti daripada lemah kecemerlang. Kriteria ini digunakan untukmembuat ranking atau pemeringkatanterhadap pencapaian murid.Rubrik terdiri daripada rubrik analitikdan rubrik holistik. 23 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 RUBRIK HOLISTIKMengandungi kriteria dankualiti untuk menilaikeseluruhan hasil kerja murid. 24 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 CONTOHRUBRIK HOLISTIK 25 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 RUBRIK HOLISTIK SKOR PENERANGANKRITERIA Lemah Tidak dapat menerangkan. Ada Kesilapan ejaan. 1 Memuaskan Menerangkan secara luaran sahaja. 2 Baik Menerangkan dengan jelas. 3 Cemerlang Menerangkan secara terperinci. Maklumat tepat. 4 26 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 RUBRIK ANALITIKTerdiri daripada peneranganterperinci berserta agihanmarkah bagi setiap poin untukmenilai hasil kerja murid. 27 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 CONTOHRUBRIK ANALITIK 28 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • RUBRIK ANALITIK January 6, 2013 MELENGKAPKAN PENGIRAAN PENGIRAAN PENGIRAAN JUMLAH KRITERIA INVOIS DISKAUN NIAGA DISKAUN TUNAI BAYARAN Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga Mengira diskaun tunai Mengira jumlah dengan lapan dengan tepat dengan tepat bayaran dengan tepat maklumat mengikutSKOR keutamaan Melengkapkan Mengira jumlah harga Mengira jumlah harga Mengira jumlah sekurang-kurangnya barang barang tanpa ditolak bayaran satu maklumat diskaun niaga 1 dengan betul atau ASAS Mengira jumlah harga barang setelah ditolak diskaun niaga Melengkapkan Mengira jumlah harga Mengira jumlah harga Mengira jumlah sekurang-kurangnya barang barang bayaran dengan 2 tiga maklumat dengan tepat setelah ditolak diskaun mengambilkira sama TEPAT mengikut keutamaan niaga ada diskaun niaga atau dengan tepat diskaun tunai Melengkapkan Mengira diskaun niaga Mengira diskaun tunai Mengira jumlah sekurang-kurangnya bayaran 3 lima maklumat dengan mengambil LENGKAP mengikut keutamaan kira kedua-dua diskaun Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga Mengira diskaun tunai Mengira jumlah 4 dengan lapan dengan tepat 29 dengan tepat bayaran dengan tepat 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, maklumat mengikut
  • January 6, 2013Rubrik memberikan penerangantentang ciri-ciri kerja murid denganjelas. Rubrik hendaklah dijadikan telussupaya murid boleh menganggarprestasinya. Kejelasan danpemahaman tentang rubrik dapatmeningkatkan kesahan dankebolehpercayaan Pentaksiran Pusat. 30 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 PENGURUSAN EVIDENCE PENTAKSIRAN PUSATEvidence ialah bahan atau sebarangbentuk bukti yang dapat ditunjukkanoleh murid yang melaksanakansesuatu tugasan dalam bentuk produkatau proses. 31 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 PORTFOLIOKoleksi hasil kerja murid yang telah ditaksirMengandungi satu atau lebih progres kerja untuk menggambarkan pembinaan suatu produkKoleksi yang menunjukkan pencapaian murid- kekuatan dan kelemahannya 32 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013Antara contoh evidence murid ialah: Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan 33 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013PenyimpananEvidence murid disimpan di tempat yang selamatsecara bersistematik dalam tempoh tertentu dandiserahkan kepada murid setelah selesai aktivitipenjaminan kualiti.PelupusanEvidence dilupus berdasarkan Jadual PelaksanaanPentaksiran Pusat dengan cara mengembalikankepada murid sebagai simpanan mereka. 34 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 PENGENDALIAN SKORSkor dikumpul berdasarkan tugasan.Dihantar ke LP/ JPN setiap tahun.Selewat-lewatnya hujung Oktober.Penghantaran secara on-line atau off-line. 35 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • January 6, 2013 PENGENDALIAN SKORSkor dikumpul berdasarkan tugasan.Dihantar ke LP/ JPN setiap tahun.Selewat-lewatnya hujung Oktober.Penghantaran secara on-line atau off-line. 36 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
  • 2.2 Tugasan Berbeza Setiap Tahun Tugasan bagi setiap mata pelajaran berbeza mengikut kohort. KOHORT TINGKATAN JENIS 1 2 3 TUGASAN SEJARAH 2012-2014 Projek 2013-2015 SEJARAH Folio 2014-2016 SEJARAH Kajian kes
  • 2.3 Dilaksanakan Di Sekolah• Tugasan mesti dilaksanakan sepenuhnya di bawah seliaan guru mata pelajaran• Jadual pelaksanaan yang seragam akan dikeluarkan oleh LP
  • 2.4 Tempoh Pelaksanaan Ditentukan Oleh LP •Tempoh untuk melaksanakan setiap tugasan ialah empat minggu sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 2 •Tugasan mini selama seminggu di Tingkatan 3
  • 2.5 Ditaksir oleh Guru Mata Pelajaran Semua tugasan akan ditaksir oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan pada waktu yang ditetapkan dalam jadual pelaksanaan.
  • 2.6 Skor Berdasarkan Rubrik Yang Disediakan oleh LP Guru menilai proses dan produk tugasan berdasarkan rubrik penskoran.
  • 2.7 Pemantauan Dan Penyelarasan bagi Penjaminan Kualiti Dan Standard i. Pemantauan - Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur ii. Penyelarasan - Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubrik iii. Pementoran - Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran iv. Pengesanan - Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan.
  • 2.8 Pelaporan (Berasaskan Skor Yang Diperoleh) Pelaporan boleh dalam bentuk gred atau pernyataan deskriptif.
  • PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSATPP PERANAN PP JADUAL KOHORT 2012-2014 PELAKSANAAN PP PP DI SEKOLAH RENDAH PP DI SEKOLAH MENENGAH RENDAH
  • 3.1 PERANAN LP• Menyediakan instrumen pentaksiran, tugasan, kaedah penskoran, dan jadual pelaksanaan.• Jadual pelaksanaan disediakan secara kohort (cohort by cohort).• Menyediakan sistem pungutan skor atas talian.
  • CADANGAN JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT UNTUK KOHORT 2012-2014 TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 (Mini Tugasan bagi setiap mata pelajaran) 2012 2013 2014 MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKTMATA AP M JU JU OG SE OK MA AP M JU JU OG SE O M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MPELAJARAN RIL EI N LAI OS PT T C RIL EI N LAI OS PT KT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Bahasa MelayuBahasa InggerisBahasa ArabBahasa CinaBahasa TamilBahasa IbanBahasa KadazandusunSejarahGeografiPendidikan MoralPendidikan Sivik danKewarganegaraanPendidikan IslamSainsMatematikPendidikan PJ/ KesihatanPendidikan Seni VisualMuzikKHBBagi tugasan Pentaksiran Pusat untuk Tingkatan 3 hanya memakan masa 1 minggu sahaja bagi setiap mata pelajaran, iaitu minggu pertaatau kedua sahaja. Minggu ketiga dan keempat untuk urusan pentadbiran. (PENTAKSIRAN TUGASAN MINI BELUM MUKTAMAD)
  • Pentaksiran bagi semua mata pelajarandijalankan pada tahun dan bulan yangberbeza mengikut jadual yang disediakanoleh LP.
  • Tahap 1 - tahun 1, 2, dan 3Tiada PPTahap 2 – Tahun 4, 5, dan 6PP bagi beberapa mata pelajaran*
  • PP diadakan bagi semua mata pelajaranSEKALI untuk tiga tahun akademikPP ditadbir di Tingkatan tertentu mengikutjadual dan instrumen pentaksiran yangdisediakan oleh LP
  • 4.0 PEMBERATAN PP DALAM PBS4.1 UPSR 60:40 MULAI 20164.2 PMR 100% PBS MULAI 20144.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS
  • PEMBERATAN PP DALAM PBS UPSR 60:40 MULAI 2016PERBANDINGAN PMR 100%PENTAKSIRAN DLM PBS MULAIPBS 2014
  • 40% 60% PEPERIKSAAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PUSAT PUSAT SEKOLAH MP Teras & MP Teras & DilaksanakanDilaksanakan BM Elektif sepenuhnyaoleh LP BI Elektif Matematik oleh sekolah Sains BC/BT PAJSK UJIAN UJIAN APTITUD PSIKOMETRIK Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP
  • 4.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS JadualKomponen Instrumen Pentadbiran Penskoran Pelaporan PelaksanaanPS Sepanjang Instrumen • JK PBS • Guru mata Laporan tahun pentaksiran Sekolah pelajaran Deskriptif persekolahan disediakan oleh • Guru mata mentaksir janaan sistem guru mata pelajaran pelajaran berdasarkan SPPBS berdasarkan DSP DSP yang dikeluarkan oleh LPPP Jadual Instrumen • JK PBS Guru mata Laporan dikeluarkan pentaksiran Sekolah pelajaran Deskriptif oleh LP disediakan oleh LP • Guru mata mentaksir janaan sistem pelajaran berdasarkan SPPBS rubrikPAJSK Sepanjang Instrumen • JK PBS Guru Laporan tahun pentaksiran (senarai Sekolah berdasarkan Deskriptif persekolahan semak) disediakan • Guru kriteria yang janaan sistem oleh LP disediakan PAJSKPPsi Mengikut Instrumen • JK PBS LP Laporan keperluan pentaksiran Sekolah Deskriptif disediakan oleh LP • Guru kelas janaan sistem • Kaunselor yang dibangunkan LP
  • 5.0 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT5.1 SEKOLAH MENENGAH RENDAH5.2 PELAPORAN PSMR5.3 KAEDAH PELAPORAN5.4 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) BAHAGIAN HADAPAN 5.5 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM)5.1 JJHJJ BAHAGIAN BELAKANG 5.6 CONTOH TRANSKRIP PSMR 5.7 PENGIRAAN BAND TERKUMPUL 5.8 PENGIRAAN KOD (PP) 5.9 PENGIRAAN PRESTASI KESELURUHAN 5.10 MATRIK PENCAPAIAN KESELURUHAN 5.11 SEKOLAH RENDAH
  • 5.1 PELAPORAN PENTAKSIRANPUSAT SEKOLAH MENENGAH Pelaporan PSMR (Pelaporan Standard SekolahMenengah) menerangkan prestasi murid bagiPentaksiran Berasaskan Sekolah yang terdiri daripadaPentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat dan PAJSK.Pelaporan PSMR melaporkan prestasi untuk setiap matapelajaran dan PAJSK.PSMR dikeluarkan setiap tahun bagi setiap murid padaakhir Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3
  • 5.2 PELAPORAN PSMR Pelaporan mengikut tingkatan pada setiap tahun Pelaporan kumulatif di akhir tingkatan tiga Justifikasi: Dapat melihat perkembangan murid pada setiap tahun Dapat melaporkan pencapaian keseluruhan murid pada akhir tingkatan 3
  • 5.3 KAEDAH PELAPORAN PS, PP dan PAJSK dilapor dalam satu transkrip dan Ppsi dilapor dalam transkrip berasingan 1. Pelaporan digunakan oleh pihak berkepentingan (stake holder) untuk keperluan yang berbeza. 2. Pelaporan Ppsi tertakluk kepada hak peribadi.
  • Empat mata pelajaran terasDigabung dengan peperiksaan pusatDalam gred dan pelaporan deskriptifNisbah 60:40 dinyatakan jelas