PdP Cemerlang

3,721 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
164
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PdP Cemerlang

 1. 1. TOT KEPIMPINAN INSTRUKSIONALPengajaran dan Pembelajaran KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL Yang CemerlangPengajaran dan Pembelajaran yang Cemerlang
 2. 2. -Sentiasa bekerja lebih dari masa wajib &sentiasa rebut peluang untuk hulur pertolongan.- Rasa terbeban & tertekan dengan tugas yangmencabar, bertindak ala kadar saja. Buat yangbiasa-biasa saja, jangan susah-susah.- Mementingkan kualiti. Sentiasa muhasabah diridan berusaha meningkatkan prestasi.- Sentiasa positif,anggap tugas/tanggungjawabsebagai satu peluang.Peluang perlu direbutkerana tidak datang kepada semua orang.
 3. 3. Pengajar anPembelajar an  CnT  Senantiasa muhasabah diri untuk tingkat prestasi  Sentiasa guna BBM & ICT  Sentiasa mempelbagaikan kaedah dan melahirkan inovasi
 4. 4. Objektif Modul P & P CemerlangPada akhir kursus ini peserta dapat: Membimbing guru-guru menghasilkan P&P cemerlang dengan cara: Mengenal pasti masalah sebenar p&p di bilik darjah Menggunakan modul strategi pengajaran dan pembelajaran (12 modul PPK) Menggunakan data daripada post-mortem dan headcount
 5. 5. MaksudPengajaran dan Pembelajaran
 6. 6. Definisi pengajaran- memindahkan ilmu- memperkembang potensi individu- membolehkan individu mengaplikasikan ilmu serta menyumbang kepada keharmonian, agama, keluarga, masyarakat dan negara.
 7. 7. DefinisipembelajaranMencerap ilmuMenyimpan ilmuMencanai ilmuMenyatakan ilmu dalam bentukpenulisan atau lisan
 8. 8. Piramid pembelajaran IF I HEAR , I FORGET IF I SEE , I REMEMBER IF I DO , I UNDERSTAND ______% 10 % Apa yang kita baca 20 % Apa yang kita dengar ______% 30 % Apa yang kita lihat ______% 50 % Apa yang kita dengar ______% dan lihat ______% 70 % Apa yang kita bincang ______% dengan orang lain 80 % Apa yang kita alami sendiri 95 % Apa yang kita ajar ______% kepada orang lain
 9. 9. Proses Pengajaran dan Pembelajaran 6 komponen pengajaran dalam bilik darjah Induksi Kandungan Aktiviti Introduction Content Activity Pengayaan,Perkembangan Pengukuhan, Penilaian Extension Pemulihan Evaluation Enrichment Enhancement Remedial Pembelajaran yang menarik minat pelajar hasil daripada: Project Quiz Story Experiment Game Song/rhyme
 10. 10. PELAJAR DIBAHAGIKAN KEPADA 3 KUMPULAN• Murid cemerlang• Murid sederhana• Murid kurang menguasai
 11. 11. PENGAJARAN DARIPADA AL-QURAN• Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam ramai dari jin dan manusia yang mempunyai qalbu, tetapi tidak mahu mengerti dengannya dan mempunyai mata, tetapi tidak mahu melihat dengannya, dan mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya.• Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai (daripada hidayah Allah) Surah Al-A’raf : 179
 12. 12. Pengajaran yang Berkesan
 13. 13. DEFINISI CEMERLANG• PENCAPAIAN YANG MELEBIHI APA YANG DIJANGKA
 14. 14. SOALAN Apakah elemen-elemen P&P yang cemerlang? Berikan hujah-hujah untuk menyokong pendapat anda itu. Bagaimanakah anda membimbing guru-guru untuk mencapai satu pengajaran yang menarik dan berkesan?
 15. 15. • SKPM/ instrumen nazir sebagai senarai semak• Kepimpinan Bercapah /kepimpinan kendiri:Elemen – senarai semak/ guru bentang elemen• Meningkatkan kemahiran - PertandinganPembentangan modul PPK / teknik-teknik /kaedah•Pencerap & Bimbing guru menggunakan 12modul PPK (KP,KB,RS, GB,P)• Pengiktirafan P & P ( Set Induksi, Latihan,strategi/kaedah)
 16. 16. Tandakan ”_/” kepada pernyataan yg menggambarkan diri anda:1.Pakaian sentiasa sesuai, kemas, bersih,mematuhi arahan dan surat pekeliling2.Berinteraksi secara sopan, menggunakannada suara yang sesuai3.Mewujudkan suasana riang yangmerangsangkan pembelajaran4.Menepati masa5.Mengenali semua murid dan prihatinterhadap keperluan mereka6.Bersifat mesra, mudah didekati, dan sedia membantu
 17. 17. Pengajaran dan Pembelajaran yang Cemerlang Rancangan Pelajaran Tahunan. Rancangan Pelajaran Harian. Perwatakan dan peranan guru Pengurusan bilik darjah Motivasi Set Induksi Bahan Bantu Mengajar / PSS
 18. 18. Pengajaran dan Pembelajaran Yang Cemerlang (sambungan) Penyampaian dan Perkembangan Pelajaran Teknik Penyoalan Guru Penglibatan Murid Peneguhan Pengiktirafan Latihan dan tugasan
 19. 19. Pengajaran dan Pembelajaran yang Cemerlang (sambungan) Pemeriksaanlatihan dan tugasan murid (kerja rumah) Penutup/ Refleksi – penilaian terhadap pengajaran yang telah dilaksanakan Pengukuhan / Pengayaan/ Pemulihan (rujuk aktiviti program)
 20. 20. Kejayaan Pengajaran & Pembelajaran berkait rapat dengan sifat dan sikap guru itu sendiri.Segala-galanya bermula daripada…
 21. 21. Rancangan Pelajaran Tahunan• berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran terkini• mesti ikuti takwim sekolah• mesti agih kepada mingguan ( catat modul yg akan diguna)• Siap sebelum P & P bermula (Januari)
 22. 22. Rancangan Pelajaran Harian.Rancangan Pelajaran Harian guru mengandungi:• objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur - merangkumi pengetahuan & kemahiran yang perlu dikuasai)• Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid. bersambung...
 23. 23. Rancangan Pelajaran Harian. Aktiviti: Cara bagaimana hendak mencapai objektif: bersesuaian dengan keupayaan murid dan masa diperuntukkan Penilaian kendiri secara bertulis - objektif P & P tercapai / tidak, untuk kenal pasti kelemahan dan kekuatan murid & rancang /lakukan penambahbaikan
 24. 24. Perwatakan dan peranan guruSebagai muaalim - menitiskan ilmu yang benarkepada sesama manusia agar dapatmerealisasikan fungsi.Sebagai muaddib - mempertingkat adab & sikapmurni.Sebagai mursyid - memberi petunjuk ke arah jalanyang benar bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.Sebagai mudaris - memainkan peranannyasebagai pemudah cara dalam pengajaran danpembelajaran
 25. 25. Perwatakan dan peranan guruGuru menyumbang kepada suasana pembelajaranyang kondusif dengan:-PAKAIAN- sesuai, kemas, bersih, Patuhi arahan dan pekeliling-KOMUNIKASI – sopan, nada suara - sesuai-SENTIASA WUJUDKAN suasana riang yangmerangsangkan pembelajaran-MENEPATI MASA-KENALI semua murid dan prihatin pada keperluan mereka- MESRA, mudah didekati & sedia membantu
 26. 26. SET INDUKSI menarik perhatian dan merangsang minat murid (kecerdasan pelbagai dll) menjurus ke arah kesediaan minda murid (dikaitkan dgn pelajaran lepas, isu semasa, dan persekitaran) mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid
 27. 27. Penyampaian dan Perkembangan Pelajaran• mengamalkan prinsip asas ( mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak)• hubungkait dengan kehidupan harian murid• menggunakan bahasa (laras / istilah) yang mudah dan tepat.• aktiviti - memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran bersambung...
 28. 28. Penyampaian dan Perkembangan PelajaranMENGGUNA.. masa dengan optimum bahan yang relevan dan sesuai BBM / ICT (TMK) menarik pendekatan dan kaedah berpusatkan murid aktiviti mengikut tahap kebolehan murid bersambung
 29. 29. Penyampaian danPer kembangan Pelajar an aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis) aktiviti melibatkan pelbagai deria menggalakkan murid peroleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru menerapkan kemahiran berfikir
 30. 30. Penyampaian dan Perkembangan Pelajaran• melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, dan kekeluargaan)• luwes (fleksibel) mengikut situasi• penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk lisan / penulisan / pemerhatian
 31. 31. Teknik Penyoalan Guru mengikut pelbagai aras kognitif (con. berdasarkan Taksonomi Bloom) daripada mudah kepada sukar soalan bertumpu dan bercapah soalan yang jelas maksudnya / boleh difahami menyebarkan soalan ke seluruh kelas
 32. 32. Teknik Penyoalan Guru memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada murid- murid lain memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid
 33. 33. Penglibatan Murid Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: membawa peralatan atau bahan yang diperlukan untuk P & P semasa. membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaran guru mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan membuat rujukan spontan bersambung...
 34. 34. Penglibatan Murid menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan). Guru muda (peer-teaching)
 35. 35. Peneguhan / Pengukuhan / Pengayaan / Pemulihan Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan:• beri pujian - lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik• beri teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid• mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid
 36. 36. Latihan dan tugasan. latihan / tugasan (projek / kerja rumah) : mengikut keupayaan dan kebolehan murid. Mempelbagaikan jenisnya tugasan berhubung kait dengan tajuk yang dipelajari menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan Volume kerja mengikut aras keupayaan murid
 37. 37. Penutup / Refleksi Guru mengakhiri pengajaran dengan: membuat penutupan kognitif. (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan / tulisan). membuat penutupan sosial / hubung kait. (kenyataan dan persediaan untuk mententeramkan emosi murid bagi pelajaran akan datang). menyatakan status objektif P & P semasa. menyatakan kuantiti pencapaian P & P dan defisit pembelajaran. menyatakan bentuk pemulihan atau jumlah pemulihan/ pengukuhan perlu dilaksanakan.
 38. 38. Pemeriksaan latihan dan tugasan murid menunjukkan kesalahan murid periksa dalam tempoh / kekerapan yang munasabah beri ulasan membina. beri penghargaan kepada hasil kerja yang baik memastikan ADA pembetulan Membuat post-mortem terhadap jumlah tugasan yang diberikan dan pemeriksaan hasil kerja murid
 39. 39. Pengurusan Bilik Darjah dan Motivasi Suasana pembelajaran kondusif, informatif & pengurusan kelas yang baik: suasana kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya: bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas, dan susunan perabot yang bersesuaian dengan aktiviti) Informatif, ada ruang motivasi, berkarya dll kehadiran & kesediaan murid untuk belajar bersambung...
 40. 40. Pengurusan Bilik Darjah danMotivasi mewujudkan dan memanfaatkan sudut mata pelajaran ada peraturan kelas & dipatuhi mengenali kekuatan dan kelemahan diri kawalan murid dengan menggunakan pelbagai teknik (mata, nada suara, mimik muka, dan bahasa badan)
 41. 41. Menggunakan BBM Mengamalkan budaya menggunakan BBM secara berkesan BBM disediakan secukupnya Penggunaan buku teks secara maksimum dan berkesan Penggunaan ICT / TMK Penggunaan akhbar dan majalah dalam bilik darjah
 42. 42. HATI Punca segala kemahuan: Sedar diri Tegas diri Jujur dan ikhlas Bersemangat
 43. 43. •Perhatian penuh terhadap sesuatumemerlukan kombinasi komponen berikut: – 2 MATA – 2 TELINGA – 1 MINDA – 1 MULUT – 1 HATI – ANGGOTA FIZIKAL LAIN
 44. 44. Tuan-tuan dan puan-puanakan melihat satu keputusanujian yang telah diperoleh diakhir sesi untukdiperbincangkan…
 45. 45. CABARAN UNTUK MENJADIPEMIMPIN INSTRUKSIONALYANG BAIK1. Tidak Yakin Diri2. Kurang ilmu /Kemahiran dalam p & p3. Sibuk ( GB/ Pengetua / guru )4. Kekangan masa – BANYAK TUGAS SAMPINGAN SECARA TIBA-TIBA.5. TAKUT PENOLAKAN - TAKUT GAGAL6.7.
 46. 46. Hindari penyakitexcusitis• Orang gagal- menderita sakit excusitis-pakar psikologi• Excusitis=penyakit kegagalan (hampir semua orang hidapinya)• Makin ber jaya, makin kurang beri/cari alasan
 47. 47. • Orang tak berjaya akan cepat beri alasan kenapa ianya gagal• Jika pelajari car a or ang ber jaya, semua alasan gagal ada, tapi tak disebutkan• Penyakit excusitis paling parah ~ excusitis kesihatan ~ excusitis umur ~ excusitis nasib ~ excusitis inteligensi
 48. 48. Elakkan dibebani takutuntuk mencuba: ~ gagal ~ sesuatu yang tak dikotakan/ “hangat tahi ayam” ~ kerana tak cukup / belum sedia ~ buat keputusan salah ~ kepada penolakan takut gagal – lebih bur uk dari gagal
 49. 49. JANGAN BERHENTIBila sesuatu kesilapan berlakuBila jalan diikuti kelihatan sukarBila mahu tersenyum tapi terpaksa mengeluhBila kerunsingan menekan ……….Berehatlah seketika tapi jangan berhenti
 50. 50. Kehidupan aneh ……dengan liku & simpangnyakita pelajari & banyak kegagalan terjadiBila hampir menang….hadapi kesulitanJangan mengaku kalah, walau langkah nampak lambatAnda mungkin berjaya“Jangan berhenti ketika anda kelihatan paling bur uk”
 51. 51. • KALAU ADA SUMUR DI LADANG• BOLEH SAYA MENUMPANG MANDI DAN• KALAU ADA JARUM YANG

×