Lesson Study in Malaysia

13,860 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,253
Actions
Shares
0
Downloads
737
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lesson Study in Malaysia

 1. 1. Komuniti PembelajaranProfesional: PLC - Lesson Study di MALAYSIA DATIN SITTI HAISHAH ABDUL RAHMAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU DR CHIEW CHEE MUN IPG KAMPUS TUANKU BAINUN NORHAINI ABDUL AZIZ JABATAN PELAJARAN PERAK
 2. 2. Latar Belakang
 3. 3. Perkaitan yang rapat antara peratusan tenaga kerja mahir yang berkelulusan tinggi dengan status pencapaian ekonomi berpendapatan tinggi bagi beberapa negara majuNegara Peratusan Tenaga Buruh Berpendidikan Tertiari 07Malaysia 23.4Singapura 35.9Republik Korea 35.0Amerika Syarikat 34.1Australia 31.9Britain 32.7Hong Kong 25.6Finland 34.8Purata OECD: 27.8% Sumber: Statistik Pendidikan Bank Dunia, 2007
 4. 4. Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)Fokus utama NKRA Pendidikan•meningkatkan prestasi murid dengan perancanganjangka pendek dan jangka panjang bagi membolehkanmereka mendapat akses kepada pendidikan berkualiti.Empat strategi utama(1)meningkatkan enrolmen kanak-kanak dan kualiti pendidikanprasekolah (2) memastikan penguasaan literasi dannumerasi dalam kalangan murid sekolah rendah, (3) meningkatkan prestasi sekolah melaluisekolah berprestasi tinggi, (4) memperkenalkan bai’ah atau tawaran baharu ke pada guru besar dan pengetua sekolah.
 5. 5. Kelestarian kualiti guru 15 inisiatif telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti GuruAntaranya :1.Kempen pemasaran berprofil tinggi untuk meningkatkanmartabat keguruan.2.Sasarkan pengambilan guru dalam bidang yang kekuranganatau kritikal..3.Menyesuaikan pembangunan profesionalisme berterusan(CPD) untuk menyokong pembangunan keupayaan dankemajuan kerjaya.4.Penggunaan waktu guru yang lebih berkesan untukkecemerlangan instruksional.5.Kejurulatihan instruksional dalam penambahbaikan sekolah(SISC).6.Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC).
 6. 6. JugyoukenkyuuJugyo bermaksud pelajaranatau pengajaran, manakalakenkyu bermaksud kajian ataupenyelidikan yang disimpulkansebagai satu kajian ataupenelitian terhadap pengajaranguru dalam bilik darjah.Lesson Study telah mulabertapak di Jepun pada tahun1960an
 7. 7. Lesson Study adalah budaya dan amalan di JepunOpen class diTokyo (2010)
 8. 8. Lesson Study adalah budaya dan amalan di Jepun Lesson Study di sekolah rendah, Sapporo, Jepun (2007)
 9. 9. Perkembangan dan Permulaan Lesson Study Kajian VideoTIMSS (1995) melibatkan tiga buah negara: Amerika Syarikat, Germany dan Jepun mendapati pengajaran dan pembelajaran matematik di Jepun amat berkualiti. Peratus Kualiti P & P Rendah Sederhana TinggiGermany 34 38 28Jepun 11 50 39Amerika 89 11 0Syarikat
 10. 10. Perkembangan dan Permulaan Lesson StudyBerdasarkan Kajian VideoTIMSS 1995:“Lesson Study telahbanyak menyumbangkepada prestasi tinggipengajaran guru dalambilik darjah”
 11. 11. Perkembangan dan Permulaan Lesson StudyCatherine Lewis, seorangpendidik dan penyelidikAmerika Syarikat dalambidang perkembangankanak-kanak. Beliau amattertarik dan kagum denganpengajaran guru-guru Jepunsemasa beliau menjalankanpenyelidikan di negaratersebut pada 1990an.
 12. 12. Bermula tahun 2000, terdapat minat dan perhatian dalam kalangan penyelidik dan pendidik terhadap Lesson Study sebagai suatu amalan perkembangan profesional guru yang berkesan.Dalam tempoh tiga tahun, kumpulanLesson Study (Lesson Study Groups) telahmula dan berkembang di 200 sekolahdalam 25 negeri di Amerika Syarikat
 13. 13. Bermula tahun 2000, terdapat minat dan perhatian dalam kalangan penyelidik dan pendidik terhadap Lesson Studysebagai suatu amalan perkembangan profesional guru yang berkesan. Lesson Study telah dilaksanakan sebagai projek pada 2002 peringkat negeri di New South Wales, Australia
 14. 14. Bermula tahun 2000, terdapat minat dan perhatian dalam kalangan penyelidik dan pendidik terhadap Lesson Study sebagai suatu amalan perkembangan profesional guru yang berkesan.JICA (Japan International CooperationAgency) telah menaja dan memperkenalkanLesson Study kepada negara-negara Afrikadalam usaha meningkatkan sistempendidikan
 15. 15. Bermula tahun 2000, terdapat minat dan perhatian dalam kalangan penyelidik dan pendidik terhadap Lesson Study sebagai suatu amalan perkembangan profesional guru yang berkesan.APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) telah menajaprojek “Innovations of Mathematics Education throughLesson Study” dalam kalangan 21 negara APEC sejak 2006
 16. 16. Quotes of Lesson StudyEffective Lesson Study can have a long-term impacton students’ learning since well-prepared classroompractitioners who have a shared strong understandingof subject content knowledge and pedagogy canproduce better results. (Takahashi & Yoshida, 2004)
 17. 17. Quotes of Lesson StudyEffective Lesson Study can have an impact on teachers’daily practice, because it offers teachers ways to thinkabout planning lessons and to look at students’ thinkingand learning. (Yoshida, 2005)
 18. 18. Quotes of Lesson StudyImproving something as complex and culturallyembedded as teaching requires the efforts of all players,including students, parents, and politicians. But teachersmust be the primary driving force behind change. Theyare the best positioned to understand the problems thatstudents face and to generate possible solutions (Stigler & Hiebert, 1999)
 19. 19. Lesson Study berkembang ke Thailand di bawah projek APEC International Symposium Lesson Study di Chiang Mai, Thailand, 2-6 Nov 2010
 20. 20. Lesson Study di Indonesia melalui kerjasama pihak kerajaan dengan JICA
 21. 21. Lesson Study di Singapura sebagai perkembangan profesional guru
 22. 22. Lesson Study di MalaysiaBermula sebagai kajian penyelidikan di peringkatSarjana / PhD tahun 2004
 23. 23. Pembelajaran Guru Melalui Lesson Study Empat ciri utama Lesson Study iaitu;(i) Lesson Study ialah model peningkatan pengajaran guru berterusan jangka panjang, (ii) Lesson Study berfokus kepada pembelajaran murid,(iii) Lesson Study secara langsung bertumpu kepada peningkatan pengajaran dalam konteks, (iv) Lesson Study bersifat kolaboratif
 24. 24. Perancangan dan Pembangunan Program Lesson StudyProgram Komuniti Pembelajaran Profesional: Lesson Study ataulebih dikenali sebagai Professional Learning Communities: LessonStudy merupakan sebahagian daripada Program PembangunanPrestasi Sekolah (School Improvement Programme) yang telahdiamanahkan kepada Bahagian Pendidikan Guru (BPG),Kementerian Pelajaran Malaysia PLC: Lesson Study melibatkan 289 buah sekolah yang terdiri daripada 274 buah sekolah menengah yang berada dalam band 6 dan 7 yang memperoleh GPMP 6.00 – 8.00 berdasarkan SPM 2009, bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, dan Sains. Sementara itu, pemilihan 15 buah sekolah rendah dalam program ini pula adalah berdasarkan keputusan Ujian UPSR 2010 bagi mata pelajaran, Bahasa Inggeris dan Matematik dengan GPMP 3.00 – 4.00.
 25. 25. INSTITUSI / PERSONEL FUNGSIBahagian Pendidikan Guru (BPG) 1. Mengurus program dan kewangan.Kementerian Pelajaran 2. Mengenal pasti Jawatankuasa Kerja yangMalaysia (KPM) terdiri daripada Guru Cemerlang, pensyarah IPG / IAB/ IPTA dan pegawai Bahagian / JPN / PPD. 3. Melantik, melatih, dan bertindak sebagai Jawatankuasa Kerja Program. 4. Mengenal pasti sekolah dari Band 6 dan Band 7 yang berada di antara GPMP 6.00 – 8.00 (SM) dan GPMP 3.00 – 4.00 (SR). 5. Melaporkan dan memantau perjalanan program kepada DMO NKRA Kualiti Guru dari semasa ke semasa.
 26. 26. INSTITUSI / PERSONEL FUNGSIJawatankuasa Kerja 1. Memaklumkan program PLC: Lesson Study kepada JPN dan pengetua sekolah yang terlibat. 2. Memberi taklimat kepada pegawai PPD serta memberi latihan kepada Ketua Panitia yang terlibat dalam program PLC: Lesson Study. 3. Memberi penerangan mengenai Lesson Study kepada individu yang dilantik sebagai pakar rujuk. 4. Memantau dan memberi bimbingan kepada panitia sekolah yang memerlukan bantuan. 5. Menjalankan kajian impak mengenai pelaksanaan program. 6. Menyediakan laporan program kepada BPG dan PMO NKRA Kualiti Guru.
 27. 27. INSTITUSI / PERSONEL FUNGSIJabatan Pelajaran Negeri Memastikan program PLC: Lesson(JPN) Study dijalankan oleh sekolah yang berkenaan dan dipantau oleh PPD.Pejabat Pelajaran Daerah Memantau pelaksanaan dan(PPD) memberi bimbingan kepada sekolah yang berkenaan berkaitan dengan pelaksanaan PLC: Lesson Study.Pengetua / Guru Besar Memastikan pelaksanaan, penglibatan, dan keberkesanan program PLC: Lesson Study di peringkat sekolah.
 28. 28. INSTITUSI / PERSONEL FUNGSIPakar Rujuk 1. Melibatkan diri dalam pelaksanaan program PLC: Lesson Study yang dilaksanakan di sekolah. 2. Bertindak sebagai pemberi khidmat pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan kepada guru yang terlibat.
 29. 29. INSTITUSI / PERSONEL FUNGSIKetua Panitia Mata Pelajaran 1. Menyelaras dan melaksanakan program PLC: Lesson Study di peringkat panitia. 2. Membuat pelaporan yang diperlukan dalam pelaksanaan program PLC: Lesson Study kepada pengetua / guru besar, PPD, dan Jawatankuasa Kerja. 3. Mendapatkan khidmat pakar rujuk dalam mata pelajaran berkaitan dengan pelaksanaan program PLC: Lesson Study di sekolah. 4. Bertindak sebagai Penyelaras Lesson Study.
 30. 30. INSTITUSI / PERSONEL FUNGSIGuru Panitia Mata Pelajaran 1. Melaksanakan program PLC: Lesson Study bersama-sama guru panitia yang ada. 2. Bekerjasama dan berkolaboratif secara aktif sebagai satu pasukan dalam pelaksanaan program PLC: Lesson Study. 3. Bertanggungjawab memberi maklum balas mengenai impak serta cadangan penambahbaikan program PLC: Lesson Study di sekolah.
 31. 31. Butiran Perbengkelan Program PLC: Lesson Study 2011 Tajuk :• BENGKEL PELAKSANAAN INISIATIF MAKMAL NKRA PENDIDIKAN KUALITI GURU PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES: LESSON STUDY TAHUN 2011Tempat :• Dijalankan mengikut zon yang melibatkan semua sekolah yang telah dikenal pasti dari setiap negeri. Enam zon iaitu, Tengah / Selatan, Timur, Sabah, Perak, Utara, dan Sarawak.Tarikh/Tempoh :• 19 April hingga 26 Mei 2011 (4 hari 3 malam).• Program ini bermula di Melaka pada 19 April dan berakhir di Sibu, Sarawak pada 26 Mei 2011. Urus Setia :• Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran MalaysiaKehadiran :Sekolah : 283 / 289 , PPD : 96 / 99
 32. 32. Isi Kandungan Program • Taklimat Komuniti Pembelajaran Profesional: Lesson Study • Moral Imperatives • Taklimat NKRA (oleh PEMANDU / DMO / PMO) • Konsep dan Peranan Lesson Study • Model Kitaran Lesson Study • Prosedur Pengoperasian Standard (SOP) dalam Pelaksanaan Lesson Study • Modus Operandi Pelaksanaan Lesson Study
 33. 33. Isi Kandungan Program • Penentuan Matlamat Lesson Study • Pembinaan Perancangan Pengajaran • Perbengkelan • Pengajaran Mikro dan Pemerhatian • Refleksi dan Rumusan • Perjumpaan Wakil PPD Bersama Sekolah dan Perancangan • Taklimat Pengguna Portal Komuniti Pembelajaran Profesional: Lesson Study
 34. 34. Mewujudkan empat komuniti sekolah selain komuniti sekolah arus perdana • Komuniti Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK) • Komuniti Sekolah Murid Orang Asli / Sekolah FELDA / Sekolah Sukan • Komuniti Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), Sekolah Menengah Agama (SMA), dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) • Komuniti Sekolah Pedalaman.
 35. 35. Analisis Maklum Balas dan Dapatan Slot Pelaksanaan Program Semasa Bengkel Tengah/ Timur Sabah Perak Utara Sarawak Min SelatanSlot 1: Ice Breaking dan 4.59 3.89 4.12 4.49 4.30 4.85 4.37Moral ImperativeSlot 2: Pengenalan dan 4.43 4.39 4.00 4.16 4.14 4.23 4.23Konsep Lesson StudySlot 3: Bengkel Lesson 4.35 4.50 4.45 4.47 4.47 4.61 4.48StudySlot 4: Modus Operandi 3.94 4.37 4.45 4.32 4.32 4.20 4.27Lesson StudySlot 5: E-Pelaporan 3.24 4.28 3.76 4.35 4.33 4.05 4.00Lesson Study
 36. 36. Kajian Impak Taburan Mengikut Jantina dan Jenis Sekolah Jantina Lelaki Perempuan JumlahSekolahSekolah harian biasa 129 270 399Sekolah agama bantuan 5 20 25kerajaanSekolah orang asli/FELDA/ 14 25 39sekolah sukanSekolah pedalaman 9 15 24Sekolah pendidikan khas 0 4 4 Jumlah 157 334 491
 37. 37. Kajian Impak Pengalaman Mengajar dan UmurPengalaman 0-5 6-10 11-15 16-20 21 tahun JumahUmur tahun tahun tahun tahun & ke atas25 -29 tahun 129 2 0 0 0 13130 -39 tahun 32 91 53 10 0 18640-49 tahun 0 11 32 64 37 14450 tahun ke 0 0 2 2 26 30atasJumlah 161 104 87 76 63 491
 38. 38. Kajian Impak Taburan Mata Pelajaran dan Jawatan di Sekolah Mata pelajaran Sejarah Matemat Sains B.Inggeri Lain- JumlaJawatan ik s lain hPengetua/ 9 5 5 3 11 33Penolong KananGuru Kanan 13 12 9 7 10 51Ketua Panitia 32 33 38 38 18 159Guru Mata 46 38 46 98 16 244pelajaranLain-lain 1 0 0 0 3 4Jumlah 101 88 98 146 58 491
 39. 39. Persepsi Guru terhadap Pelaksanaan ProgramBil Item 1 2 3 4 5 MIN1 Lesson Study dapat meningkatkan pengetahuan kandungan mata 31 302 158 4.26 pelajaran saya untuk mengajar sesuatu (6.3)% (61.5%) (32.2%) topik.2 Lesson Study dapat meningkatkan pengetahuan kandungan pedagogi 1 25 316 149 4.25 (PCK) saya untuk mengajar sesuatu (2%) (5.1%) (64.4%) (30.3%) topik.3 Proses dalam Lesson Study dapat mempengaruhi perancangan dan 42 306 143 4.21 pengajaran saya dalam topik yang (8.6%) (62.3%) (29.1%) diajar4 Lesson Study dapat meningkatkan keyakinan saya untuk mengajar sesuatu 3 62 286 140 4.15 topik berbanding dengan sebelum ini. (.6%) (12.6%) (58.2%) (28.5%)5 Proses pelaksanaan Lesson Study dapat 4 78 322 87 membantu saya memahami pelajar- 4.00 pelajar dengan lebih baik. (.8%) (15.9%) (65.6%) (17.7%)6 Saya percaya proses dalam Lesson Study dapat membantu saya membuat 2 33 317 140 4.21 refleksi terhadap pembelajaran dan (.1%) (6.7%) (64.6%) (28.5%) pengajaran dalam kelas.
 40. 40. Persepsi Guru terhadap Pelaksanaan ProgramBil Item 1 2 3 4 5 MIN7 Proses pelaksanaan Lesson Study dapat membantu saya membaiki 1 18 297 175 kelemahan dan kekurangan dalam 4.32 P&P saya. (.2%) (3.7%) (60.5%) (35.6%)8 Saya mendapati hubungan guru- guru dalam kumpulan Lesson 1 63 269 158 4.19 Study telah bertambah erat dan (.2%) (12.8%) (54.8%) (32.2%) mesra.9 Saya mendapati kolaboratif guru- guru dalam Lesson Study bermanfaat untuk meningkatkan 2 45 274 170 4.25 kualiti pembelajaran dan (.4%) (9.5%) (55.8%) (34.6%) pengajaran guru-guru di sekolah.10 Saya seronok terlibat dalam proses 1 8 119 282 99 Lesson Study setakat ini. 3.96 (.2%) (1.6%) (24.2%) (57.4) (20.2%)
 41. 41. Persepsi Guru terhadap Pelaksanaan ProgramBil Item 1 2 3 4 5 MIN11 Saya mendapati masa yang 119 279 72 1 20 telah diluangkan untuk Lesson 3.82 (24.2% (56.8% (14.7% Study adalah berbaloi. (.2%) (4.1%) ) ) )12 Saya mendapati kehadiran pakar rujuk 1 40 259 191 atau knowledgeable others dalam 4.30 Lesson Study adalah penting. (.2%) (8.1%) (52.7%) (38.9%)13 Saya selesa apabila pengajaran saya 5 48 188 211 39 diperhatikan oleh rakan-rakan dalam 3.47 Lesson Study. (1.0%) (9.8%) (38.3%) (43.0%) (7.9%)14 Pelaksanaan Lesson Study dalam subjek yang saya ajar telah 1 6 80 316 88 meningkatkan penglibatan pelajar 3.99 dalam sesi P&P. (.2%) (1.2%) (16.3%) (64.4%) (17.9%)15 Pelaksanaan Lesson Study dalam subjek yang saya ajar telah 1 5 79 310 96 4.01 meningkatkan daya tumpuan pelajar (.2%) (1.0%) (16.1%) (63.1%) (19.6%) ketika sesi P&P.
 42. 42. Persepsi Guru terhadap Pelaksanaan ProgramBil Item 1 2 3 4 5 MIN16 Pelaksanaan Lesson Study dalam subjek yang saya ajar telah 7 73 329 82 3.99 meningkatkan interaksi pelajar dalam (1.4%) (14.9%) (67.0%) (16.7%) bilik darjah.17 Proses pelaksanaan Lesson Study lebih berkesan dalam perkembangan 1 7 101 272 110 profesional guru berbanding dengan 3.98 latihan dalam perkhidmatan melalui (.2%) (1.4%) (20.6%) (55.4%) (22.4%) kuliah dan bengkel.18 Lesson Study dapat membantu saya 4 46 310 131 meningkatkan profesionalisme 4.16 keguruan. (.8%) (9.4%) (63.1%) (26.7%)19 Pihak pentadbir sekolah telah 1 3 41 285 161 memberi sokongan dan bimbingan 4.23 dalam pelaksanaan Lesson Study. (.2%) (.6%) (8.4%) (58.0%) (32.8%)20 Lesson Study patut dijadikan budaya 4 90 254 143 dalam kalangan guru-guru di 4.09 Malaysia. (.8%) (18.3%) (51.7%) (29.1%)
 43. 43. Rumusan KajianHasil daripada dapatan kajian telah menunjukkan bahawa Program KomunitiPembelajaran Profesional yang dijalankan telah berjaya mendedahkan guru-guru yang terlibat kepada satu dimensi dan perspektif yang baharu dalamkonteks pedagogi di sekolah. Aspek pembelajaran dan pengajaran kini bukanlagi merupakan sesuatu yang bersifat peribadi dan program ini telahmembuka ruang kepada guru-guru untuk berbincang tentang pengajaran dikelas masing-masing. Perbincangan dalam kalangan guru tentang rancanganpengajaran juga telah berjaya memfokuskan pengajaran guru kepada amalanpengajaran terbaik (the best teaching practices). Sementara itu, amalanpemerhatian dan sesi refleksi yang dijalankan telah berjaya meningkatkanprofesionalisme keguruan. Pada masa yang sama, program Lesson Study inijuga berjaya meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti-aktivitipembelajaran di dalam kelas. Murid mendapat lebih banyak peluang untuk berinteraksi sesama sendiri dan juga dengan guru.
 44. 44. Suara Pendidik• “…hari ni saya telah melaksanakan Lesson Study dengan jayanya. Saya sangat berpuas hati dengan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan. Semoga Lesson Study ini menjadi budaya di semua sekolah.” • Penyelaras sekolah
 45. 45. Suara Pendidik• “…Program Lesson Study ini telah membantu guru untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, malah hubungan antara guru-guru dapat dipertingkatkan dalam satu panitia. Program ini juga telah membentuk nilai profesionalisme guru melalui percambahan idea dalam menghasilkan rancangan pengajaran sesama rakan sejawat.” • PPD Gua Musang
 46. 46. Suara Pendidik• “…PLC:Lesson Study merupakan program yang sangat baik bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Program ini harus diteruskan dan diperluas.” • JPN Selangor
 47. 47. Suara Pendidik• …“Lesson Study menyediakan peluang untuk berkongsi ilmu, kepakaran, dan kerjasama dalam kalangan guru supaya hasil pembelajaran berlaku kepada semua murid. Saya berharap program ini benar-benar menjadi budaya dalam proses pembangunan dan peningkatan profesionalisme guru-guru di sekolah-sekolah di Malaysia.” • Pakar Rujuk/Jawatankuasa Kerja•
 48. 48. Kelas Terbuka (Open House)Kelas Terbuka Pertama di Malaysia telahdilaksanakan pada 12-14 Disember 2011 diRECSAM Pulau Pinang dengan kehadiran 170peserta (guru, jawatankuasa kerja, pegawairecsam dan urusetia).
 49. 49. Kelas Terbuka (Open House)
 50. 50. RUMUSAN• Hasil daripada dapatan kajian telah menunjukkan bahawa Program Komuniti Pembelajaran Profesional yang dijalankan telah berjaya mendedahkan guru- guru yang terlibat kepada satu dimensi dan perspektif yang baharu dalam konteks pedagogi di sekolah. Aspek pembelajaran dan pengajaran kini bukan lagi merupakan sesuatu yang bersifat peribadi dan program ini telah membuka ruang kepada guru- guru untuk berbincang tentang pengajaran di kelas masing-masing
 51. 51. TERIMA KASIH

×