Добре Дошли в Созопол!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Добре Дошли в Созопол!

on

 • 2,418 views

Презентация за Созопол, България

Презентация за Созопол, България

Statistics

Views

Total Views
2,418
Views on SlideShare
705
Embed Views
1,713

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

4 Embeds 1,713

http://www.sozopol.bg 1651
http://www.iexpert.biz 44
http://translate.googleusercontent.com 17
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Добре Дошли в Созопол! Добре Дошли в Созопол! Presentation Transcript

 • Sozopol is the oldest city on the Bulgarian Black Sea coast. The town is situated on a scenic peninsula in the southern part of the Bay of Bourgas. The archaeological exploration of the site gives a proof of more than 6000 years of cultural tradition. The remains of primitive houses, vessels and bronze tools serve as evidence of the busy everyday life of the local population. Созопол е най-старият град по българското черноморско крайбрежие. Разположен е върху живописен полуостров в южната част на Бургаския залив. Археологическите проучвания доказват повече от шест хилядолетна културна традиция. Останките от примитивни жилища, керамични съдове, каменни и бронзови оръдия на труда свидетелстват за интензивен живот на населението по тези земи.
 • Apollonia became a flourishing city in the first ages of its foundation at the end of the 7 th century B.C. It was an independent polis with democratic system of government and large coastal territory. The ancient city had the appearance of a well-planned classical centre with monumental public buildings protected by solid walls. According to the epigraphic evidence there were temples of the gods Dionysius, Poseidon, the Chthonic Gaia, the Syrian Aphrodite and Hecate. Още в първите векове след създаването си в кр. на VІІ в. пр. Хр. Аполония бележи забележителен разцвет. Тя е самостоятелен полис с демократично устройство и обширна територия по крайбрежието. Античният град притежава облика на класически добре устроен център с монументални обществени сгради, защитени от здрави крепостни стени. Според епиграфските паметници били издигнати храмове на Дионис, Посейдон, Гея-Хтоника, Афродита Сирийска и Хеката.
 • Apollonia started to mint its own coins at the end of the 6 th century B.C. Along with the images of the god Apollo, Gorgon-Medusa and swastikas, the Apollonian coins regularly bear the image of an anchor. This symbol which established Аpollonia though the ages, is included in the modern coat of arms of the municipality of Sozopol. Many priceless Ancient Greek vases, funerary relieves and ceramic statuettes of great historical and artistic significance were found here. The biggest collection of Ancient Greek painted vases in Bulgaria is kept in the Archaeological museum of Sozopol. В края на VІ в. пр. Хр. Аполония започва да сече собствени монети. Върху тях наред с изображенията на Аполон, Горгона-Медуза и свастика, като неотменен символ се налага и котвата. Това е емблемата, легитимирала Аполония пред античния свят. Символът, запазен през хилядолетията, е съвременният знак на Созопол. Тук са открити и многобройни древногръцки вази, надгробни релефи и керамични статуетки с неоценима художествена стойност. Най-голямата колекция в България от древногръцки рисувани вази се съхранява в Археологическия музей – Созопол.
 • After the conservation of Thrace into Roman province the city continued its existence as an important seaport. Its proximity to the eastern provinces of the Roman Empire created favorable conditions for the spread of Christianity. The importance of the city as administrative and culture centre with more than 20 churches and monasteries gradually grew in the Middle Ages. The importance of the city as a religious centre is proved by the fact that two of its bishops were elected for patriarchs of Constantinople – Joan XII Kozmas (1294-1303) and Nilus (1380-1389). След превръщането на Тракия в римска провинция градът продължава да съществува като пристанищен център. Близостта му до източните римски провинции благоприятства разпространението на християнските идеи. През Средновековието Созопол вече е административен и културен християнски център с повече от 20 църкви и манастири. За значението на града като религиозно средище свидетелстват имената на двама созополски епископи, избрани за византийски патриарси – Йоан ХІІ Козмас (1294-1303) и Нил (1380-1389).
 • The Bulgarian Enlightenment (18 th -19 th centuries) also left a mark on the appearance of the modern city. In its centre we find almost 100 houses with characteristic architecture dated to this period. The churches of the Holy Mother of God, St. George and St. Zosimos and 18 chapels were also built in this period over the remains of mediaeval churches. The works of art preserved in them were made by members of the iconographic and woodcarving school of Sozopol at the end of the 18 th and 19 th centuries. The most impressive work of art is the iconostasis of the church of the Holy Mother of God. От епохата на българското възраждане ХVІІІ-ХІХ в. са запазени около 100 къщи с характерна архитектура, която оформя облика на старата част на съвременния град. От това време са съхранени църквите „Св. Богородица”, „Св. Георги”, „Св. Зосим”, както и 18 параклиси, изградени на местата на стари средновековни храмове. В тях са запазени произведения на созополските майстори-иконописци и дърворезбари от края на ХVІІІ-ХІХ в. Тяхното най-забележителното дело е иконостасът на църквата „Св. Богородица”.
 • Созопол – началото на XX век Sozopol – beginning of XX cen.
 • Созопол – началото на XX век Sozopol – beginning of XX cen.
 • As modern tourist city, Sozopol is visited each year by thousands of tourists and guests of the southern coast of the Black Sea. This is a charming area with many natural wonders. At the beginning of September the city becomes, in a manner, the cultural capital of Bulgaria. It is home to the yearly festival of arts “APOLLONIA”. Като съвременен туристи - чески град Созопол пос - реща всяко лято хиляди туристи и гости на южното Черноморие, което оча - рова с многобройните си природни забележител - ности. В началото на септ - ември Созопол се превръ - ща и в своеобразна кул - турна столица на България, заради провеж - дащия се тук ежегоден фестивал на изкуствата АПОЛОНИЯ.