Competències de l'ocupació

512 views
438 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Competències de l'ocupació

 1. 1. Mòduls d’inserció laboralTaller Ocupació “Entre tots i totes Fem Barri” 2011 26 de setembre de 2011
 2. 2. Contingut del mòdul d’inserció• Les competències professionals• El mercat de treball• El procés de selecció• Eines i canals de recerca de feina• Sortides professionals• Màrqueting personal• Sensibilització envers autoocupació
 3. 3. Objectiu de la sessió1) Determinar les competències clau més valorades i necessàries per a conseguir una major ocupabilitat.2) Autovalorar el grau personal de les competències transversals.
 4. 4. Competències professionals• Quines són les competències clau més valorades i necessàries per aconseguir una major ocupabilitat?• Què és l’ocupabilitat?• Què són les competències?
 5. 5. Ocupabilitat• Definició: – És el conjunt de factors que incideixent en l’accès i el manteniment d’una ocupació.• Factors que intervenen: – Factors del context: no poden ser modificats directament per la persona. – Factors personals: condicionen l’ocupabilitat fortament i només poden ser modificats per la persona a través del desenvolupament competencial que s’activi a voluntat de la persona.
 6. 6. Les competències• Definició: – Són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que mobilitza la persona per exercir a una activitat professional determinada. • Coneixements: – Són sabers implicats en la pràctica professional. – “Què saps?” • Habilitats: – Aptituds o destreses de la persona i lligada a una acció determinada. – “Què saps fer?” • Actituds: – Conductes davant de situacions concretes. – “Còm saps estar o ser?• L’avaluació de les competències: – És fonamental per poder determinar el perfil professional de la persona i valorar en quina mesura coincideixen amb les competències exigides en un lloc de treball determinat.
 7. 7. Classificació de les competències *• Competències tècnico- professionals: – Específics per al desenvolupament d’una activitat laboral.• Competències de base: – Coneixements instrumentals: • d’accés a l’ocupació (tècniques de recerca de feina…), • instrumentals bàsiques (càlcul, lectoescriptura…), i • instrumentals específiques (informàtica, carnet de conduir…)• Competències transversals: – Conjunt de capacitats, habilitats i actituds que es donen en moltes ocupacions i contextos. – Vinculades a: comunicació, treball en equip, responsabilitat, autonomia, etc.* ISFOL (Instituto per lo Sviluppo della Formazione dei lavoratori)
 8. 8. Competències transversalsHi ha de 3 tipus:1) Transversals d’IDENTIFICACIÓ Identificació i valoració de les pròpies capacitats Disposició a l’aprenentatge Saber situar-se en el context laboral2) Transversals de RELACIÓ Comunicació: expressar pensaments i idees, i entendre als altres. Relació interpersonal: saber relacionar-se i mantenir una actitud assertiva. Treball en equip: col·laborar i cooperar, treballar per objectius.3) Transversals d’AFRONTAMENT Responsabilitat, adaptabilitat, organització del treball, negociació, gestió de l’estrès
 9. 9. L’autoconeixement Abans de començar la recerca de feina és important un procés d’autoreflexió i autoconeixement: - Què volem? (interessos i motivacions) - Què podem fer? (aptituds, actituds, formació i experiència) - Què sabem fer? (habilitats i destreses)I, també saber, com “ens veuen els altres”
 10. 10. Diccionari de competències transversalsAdaptabilitat:• Capacitat de cercar i aplicar respostes constructives, eficaces i positives davant de situacions canviants, mostrant flexibilitat i versatilitat i ajustant-se a les necessitats pròpies i del context. – Presentar una bona disposició vers al canvi al lloc de feina i a la vida quotidiana – Tolerar i acceptar els canvis que es donen en qualsevol àmbit – Saber trobar respostes eficients a situacions noves, mostrant flexibilitat i creativitat – Buscar noves maneres d’afrontar situacions – Saber identificar les competències necessàries per afrontar noves situacions que es donin en la feina – Buscar mecanisme per desenvolupar competències que no s’han posat mai en joc, i per activar noves competències – Cercar i aplicar solucions efectives davant situacions noves o imprevistes – ....
 11. 11. Comunicació :• Capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) i per escrit, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents suports i tipus de text, i l’adequació a les diferents funcions i contextos socials i culturals. – Conèixer i utilitzar la comunicació lingüística com a eina per a saber, saber fer, saber ser i saber aprendre – Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives (estil, context,...), desenvolupament d’estratègies bàsiques d’escolta activa per afavorir la comprensió, identificant les idees clau i realitzant les preguntes pertinents per copsar la totalitat del missatge. – Analitzar de manera crítica la informació obtinguda – Expressar oralment missatges, pensaments, vivències, emocions i opinions de manera senzilla, amb seguretat i confiança – Elaborar textos escrits seguint les passes: planificació, elaboració d’esborranys, revisió i correcció – ....
 12. 12. Organització:• Saber preveure, planificar i ordenar les tasques a fer en el lloc de treball de manera que es guanyi en eficàcia, qualitat i rendiment. – Tenir clares quines són les fites generals, les obligacions i les tasques pròpies a realitzar a curt i mig termini – Saber establir objectius concrets a curt, mig i llarg termini – Planificar i fer seguiment d’un pla d’acció, definint: objectius operatius, accions a realitzar per assolir-los, el temps a invertir, els recursos i els resultats esperats – Identificar clarament els passos a realitzar en l’execució de les tasques – Identificar possibles obstàcles que poden afectar la planificació i/o assoliment d’objectius i reorganitzar-la, si és necessari – ....
 13. 13. Relació interpersonal:• Saber relacionar-se satisfactòriament amb les companyes i companys de treball i poder respondre correctament davant les persones que hi ha per sobre d’un/a en l’estructura organitzativa de l’empresa, mantenint una actitud assertiva en les relacions. – Valorar prioritàriament les qualitats de les persones per damunt dels defectes – Establir relacions basades en la confiança – No discriminar a cap persona per raó del seu origen, sexe, religió, edat, etc. – Saber reconèixer i respectar l’autoritat de les persones i el seu grau de responsabilitat – Plantejar el desacord i la queixa de manera constructiva, aportant alternatives – Expressar-se posant en joc correctament els elements necessaris per a una bona comunicació – Exposar les seves opinions, arguments, raonaments... Encara que siguin contraris a l’opinió de l’altri – ....
 14. 14. Responsabilitat:• Disposició positiva per fer la feina eficaçment i eficientment, implicant-se en els objectius del lloc de treball i buscant resultats de qualitat. – Acomplir amb els compromisos adquirits en relació a la feina – Tenir clara la fita per a l’assoliment dels objectius previstos en el lloc de feina – Implicar-se en la realització de la feina, d’acord amb les exigències del lloc de feina – Fer les preguntes pertinents abans de fer una tasca que es desconeix – Realitzar les tasques assignades en el temps previst – Preocupar-se de fer la feina amb qualitat – Ser conseqüent amb les decisions preses – ....
 15. 15. Iniciativa/autonomia:• Mantenir una influència activa davant situacions no previstes i actuar amb rapidesa, aportant solucions originals als problemes. – Tenir consciència de la necessitat d’actuar amb creativitat, responsabilitat i perseverança i demorar la necessitat de satisfacció immediata – Tenir confiança en sí mateix/a i autoestima, sent capaç d’assumir l’autocrítica i el control emocional i d’aprendre dels errors – Tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos, i d’afrontar problemes – Mostrar una actitud positiva cap al canvi i la innovació i entendre aquests canvis com a oportunitats, amb capacitat d’adaptació de manera crítica i constructiva – ...
 16. 16. Gestió i resolució de conflictes:• Capacitat per a identificar, posicionar-se i actuar davant d’una situació problemàtica, aportant solucions que puguin satisfer a totes les parts implicades i mantenir una actitud constructiva per a la cerca solucions i alternatives. – Identificar les situacions que poden derivar en conflicte – Definir el conflicte o el problema d’una manera clara i objectiva, identificants els elements obstaculitzadors i els punts d’acord – Generar estratègies per a recontextualitzar el conflicte o problema – ....
 17. 17. Disposició a l’aprenentatge:• Valorar l’aprenentatge com un element per al desenvolupament integral i continuat, reconeixent els interessos i les necessitats de millora. Planificar i posar en pràctica els mecanismes d’adquisició de coneixement, tècniques, competències, etc. per a l’assoliment dels objectius de millora. – Manifestar interès per aprendre – Manifestar interès per la feina ben feta – Presentar una actitud proactiva ver el desenvolupament integral i continuat – Integrar la formació continua – Tenir voluntat per superar els obstacles i per afrontar nous reptes d’aprenentatge – ...

×