Sim8  informatizimi dhe tregu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Sim8 informatizimi dhe tregu

on

 • 1,238 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,238
Views on SlideShare
1,238
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sim8 informatizimi dhe tregu Presentation Transcript

 • 1. Dr. A.Berisha-Shaqiri
 • 2.
  • Analiza e konkurrencës
  • A mbienti i biznesit të ndërmarrjes
  • Elementet që duhet kushtuar vemendje.
      • Konsumatorit;
      • Produkteve;
      • Çmimeve;
      • Proceseseve inovative;
      • Kanaleve distributive etj.
 • 3. Profili i konkurencës - a është konkurenti i kënaqur me pozitën e vet - çfarë strategjie të ndryshimit do të përdorë konkurenti Ku mund të lëndohet konkurenti - çka e detyron konkurentin të hakmerret Parashikimet - për vehte dhe për veprimtarinë Aftësitë - përparësitë - dobësitë Çka e motivon konkurencën Qëllimet e ardhshme - në të gjitha nivelet e menaxhmentit Çka bën dhe çka mund të bëjë konkurenca Strategjia e ardhshme - cila është strategjia e ardhshme e konkurencë s
 • 4.
  • Ekonomia digjitale
  • T reg u global ë
  • P rodukte të reja,
  • Ç mime t dhe
  • K anale t e distribuimit.
  • Te dhëna relevante:
  • Z hvillimi tekniko-teknologjik,
  • P olitikat ekonomike,
  • P lanifikimet buxhetore,
  • F inanciare etj.
  • Analiza e elementeve:
  • Analiza e sistemit informatikë aktual,
  • N evoja për një sistem më të përsosur
  • S fidat e tregut dhe konkurrenc a .
 • 5. Fig. Dinamika e përgjigjes ndaj presionit të konkurrencës
 • 6.
  • Produktet dhe sherbimet e reja
  • R oli i teknologjisë informatike
  • I dentifikimin e teknologjisë informatike
  • S oftuer et adekuat
 • 7. Fig.4. Roli i teknologjisë Informatike për prodhimin e produkteve te reja
 • 8.
  • G jashte burime t kryesore të pengesave për të hyre në një dege të caktuar Sipas Porterit:
  •   Shkalla ekonomike : e cila i referohet uljes së shpenzimeve të prodhimit të produktit, operacioneve të nevojshme për prodhimin e tij.
  • Diferencimi i produkteve : mendohet që firmat e themeluara më herët kane brendin e tyre dhe kështu ato kanë edhe konsumatorët besnik prandaj duhet diferencuar edhe shërbimet ndaj konsumatorëve.
  • Kërkesat e kapitalit : për të hyrë në një degë të re gjithashtu nevojitet një investim i gjerë i burimeve financiare për të garuar pengesat për hyrje veçanërisht nëse kapitali kërkon rrezikshmëri ose është i parikuperueshëm përballe reklamimit të madh që duhet bërë ose hulumtimeve dhe zhvillimit.
 • 9.
  • Kostot e transformimit të procesit të afarizmit :
  • Konsiderohen si pengese sepse nganjëherë janë të larta dhe pak firma mund ti përballojnë, për të kaluar prej një teknologjie në tjetrën duhet pasur burime financiare.
  • Qasja në kanalet e distribuimit :
  • Pengesë për të hyre në dege të re mund të krijohet edhe nga ajo se duhet siguruar kanale të reja të distribuimit të produkteve të prodhuara.
  • Politika qeveritare :
  • Si barriere e fundit për të hyrë në tregje të reja janë edhe politikat qeveritare Në literature nganjëherë i hasim edhe si kosto të menysë.
 • 10. Fig . A,B,C drejt konkurrencës internacionale
 • 11. Fig. NVM-të timonier të rritjes ekonomike dhe inovacioneve
 • 12.
  • K ërkesat e konsumatorëve për produktet e tyre ;
  • T regu i brendshëm ;
  • Tregu i jashtëm ;
  • L loj et e produkteve të teknologjisë ICT ;
  • P ajisje t që duhet instaluar në ndërmarrje ;
     • kapacitet ICT- softuerët,
     • p unonjësit,
     • si dhe burimet financiare në dispozicion.
 • 13. Fig.7. Përdorimi i teknologjisë informatike dhe komunikuese
 • 14.
  • Teknologjia informatike e avancuar dhe llojet kryesore të produkteve apo të softuerëve të teknologjisë informatike të avancuar .
  • Planifikimi i resurseve në ndërmarrje (Enterprise Resource Planning- ERP)
  • O fron një depo të informatave për të gjitha funksionet e biznesit siç janë:
   • burimet njerëzore,
   • prodhimi,
   • inventari,
   • marketingu,
   • shitja,
   • informacione të kontabilitetit dhe tatimeve etj.
 • 15.
  • Menaxhimi i marrëshënjeve me konsumatorë (Customer Relationship Management CRM)
  • I ntegron njerëzit dhe teknologjinë me qëllim:
  • të maksimizimit të marrëdhënieve të jashtme
  • menaxhimin e kontakteve të shitjes,
  • historinë e aktiviteteve,
  • urdhëresën e hyrjeve, porosive, mbështetjen dhe shërbimet ndaj klientëve,
  • shërbimin në fusha të caktuar, etj.
 • 16.
  • Menaxhimi i zinxhirit furnizues (Supply Chain Management SCM)
  • N dihmon ndërmarrjen:
  • të riorganizojë prokurimin e materialeve të papërpunuara
  • dërgimin e produkteve të mbaruara me qëllim të zvogëlimit të gabimeve, vonesave, si dhe të rritjes së efikasitetit.
  •   Pra SCM:
  • R egjistron gjendjen e stoqeve dhe informatat lidhur me proceset biznesore dhe midis bizneseve në kompani dhe midis kompanive
  • Si dhe është i bazuar në TI për të mbështetur aktivitetet e zinxhirit të furnizimit
  • Veqanëishtë është me rëndësi të vemi në dukje se SCM si sistem i dizajnuar mirë krijon mundësi më të mëdha, strategjike dhe konkurruese si dhe ndihmon optimizmin, ekzekutimin dhe përmbushjen e aktiviteteve: logjistikës , prodhimit, të ardhurave, profitit dhe shpenzimeve .
 • 17.
  • Integrimi i aplikacioneve të ndërmarrjes (Enterprise Application Integration EAI)
  • Softueri EAI integron lloje të ndryshme të ERP softuerëve dhe sistemet e tjera nëpërmjet tij në mënyrë që të sinkronizohet përpunimi, ruajtja dhe transmetimit i informatave.
  • Prototipi rapid dhe manifakturimi (Rapid Prototyping and Manufacturing RPM)
  • Konsiderohet gjatë 20 viteve të ardhshme ky softuer do të ketë një efekt të thellë në teknologjinë e prodhimit global.
  •  
  • Menaxhimi i diturisë (Knowledge Management KM)
  • Sistemet e KM ndihmojnë ndërmarrjen të organizojë dhe ndajë njohuritë te punonjësit e saj. Duke përdorur softuerin KM ndërmarrjet synojnë të përfitojë më të mirën nga burimet e tyre njerëzore.