Ljiljana Siničković, “Bērnu labklājība – Priekšnosacījums Cilvēkkapitāla attīstībai Latvijā”

356 views
195 views

Published on

“Bērnu labklājība – Priekšnosacījums Cilvēkkapitāla attīstībai Latvijā” 13.decembris, Rīga, Latvija
Ljiljana Siničković
Bērnu Tiesību Pārvaldības programmas direktore
Glābiet Bērnus

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ljiljana Siničković, “Bērnu labklājība – Priekšnosacījums Cilvēkkapitāla attīstībai Latvijā”

 1. 1. Sesijas mērķi • Uzlabot izpratni par «Investīcijas bērnos» darba jēgu, pamatojumu un praksi • Izgaismot «Investīcijas bērnos» darbu • Identificēt izaicinājumus
 2. 2. Investīcijas bērnos (IiC) – Konceptuālais ietvars • Investīcijas Bērnos (IiC) darbs ietver plašu darbību loku ar mērķi nodrošināt to, ka bērnu praktiskās un stratēģiskās vajadzības, viņu tiesību realizācijai un aizsardzībai ir prioritāras un uz tām tiek efektīvi reaģēts politikas plānošanas, kā arī nacionālo/vietējo resursu mobilizācijā, sadalē un izmantošanā. • IiC darba mērķis ir izvērtēt makroekonomiskās politikas ietekmi uz bērniem un to cik lielā mērā resursi ir vai nav atbilstoši izmantoti. • IiC darbs ietver izpratni par valdības atbildības pārredzamības līmeni politikas plānošanas un budžeta veidošanas un izdevumu procesos.
 3. 3. Investīcijas bērnos (IiC) – Konceptuālais ietvars • Lai gan IiC pamatā strādā ar budžeta procesiem, tas mēģina ietekmēt arī palīdzības sniegšanas, investīciju, finanšu, ekonomikas attīstības politiku par labu bērniem, tai pat laikā veicinot taisnīgumu un vienlīdzību resursu sadalē un izlietošanā. • «Investīcijas bērnos» darba mēŗkis un saturs ir nepārtraukta nacionāla un lokāla līmeņa politikas un finanšu resursu izvietojuma, izlietojuma un mobilizācijas analīze bērnu labā. • Visās jomās, kurās IiC darbojas, tā darbības pamatā ir ekonomiskā taisnīguma, caurredzamības, atbildības un līdzdalības pamatprincipi raugoties no bērna perspektīvas.
 4. 4. Kāpēc jāiegulda bērnos ? o o o o • Izmantojot efektīvus finanšu un budžeta procesus, valstis var aizsniegt un ietekmēt daudz vairāk bērnu nekā nevalstiskie aktori, individuāli un kolektīvi. Efektīva bērnu budžeta plānošana ir galvenais instruments, kā likt valdībām strādāt bērnu labā. Tas uzlabo valstu, kā galveno uzdevumu veicēju atbildību. Pārredzams budžeta process palīdz padziļināt demokrātiju, labu pārvaldību un veicina cilvēktiesību pieejas plānošanu. Nodrošina darbību un rezultātu ilgtspējību. Investīcijas Bērnos nodarbojas ar plašu darbību spektru: budžeta analīze, bērnu budžeta aizstāvība, bērnu līdzdalība, sociālā atbildība, budžeta pārraudzība/kontrole, budžeta pārredzamība.
 5. 5. Kas ir budžets bērniem un analīze bērniem ? • Budžets bērniem nav atsevišķs budžets, tas ir mēģinājums sadalīt tos līdzekļus no vispārējiem līdzekļiem, kas piešķirti speciālām programmām bērnu labumam • Budžeta analīze ir instruments, lai uzraudzītu valsts sniegumu, īstenojot bērnu tiesības, kā arī veids, kā saukt to pie atbildības. • Budžets vistiešākajā veidā atspoguļo valsts prioritātes, darbību, lēmumus un nodomus. • Budžeta analīze var tikt izmantota kā pierādījums, uz kura balstīta bērnu interešu aizstāvība, tā uzliek vairāk saistību valstij, veicina izdevumu efektivitāti un caurredzamību.
 6. 6. Kas ir nepieciešamas, lai uzsāktu darbu pie budžeta bērniem? • Apzināt un iegūt visus vietējos / valsts budžeta dokumentus un citus galvenos valdības dokumentus, gada pārskatus, revīzijas ziņojumus, attiecīgos pētniecības dokumentus. • Pamatzināšanas par darba tiesībām un informācija par visiem starptautiskajiem un juridiskajiem instrumentiem, kas attiecas uz bērnu tiesībām jūsu valstī. • Prasme strādāt ar Excel programmu, lai varētu veikt datu ievadi. • Sapratne par to, ka budžeta analīze nav vienreizēja aktivitāte un to ir jāveic ilgāku laiku, lai tā nestu rezultātus. • Budžeta analīzes veikšanai ir nepieciešama pacietība un laiks!!!
 7. 7. Budžeta analīze – Konceptuālais ietvars Bērnu budžeta analīze rada visaptverošu novērtējumu par procesiem, mobilizācijas ietekmi un produktivitāti, resursu sadali un izlietošanu, kas attiecas uz bērnu tiesību īstenošanu. Tās pamatos, budžeta analīze meklē atbildes uz četriem svarīgākajiem jautājumiem: • • • • Kādi resursi bērniem ir pieejami? Cik daudz tiek iedalīts bērniem? Uz ko tiek līdzekļi tērēti? Cik labi resursi tiek izlietoti?
 8. 8. Budžeta analīze meklē atbildes uz šādiem jautājumiem: • Kuri bērni tiek sasniegti? Vai sasniegtais ir godīgs un taisnīgs? o o o Meitenes salīdzinājumā ar zēniem – uz dzimumu balstīt budžets Sadale pa kategorijām, piemēram, kā bērniem ar īpašām vajadzībām Lauku bērni pret pilsētas bērniem
 9. 9. Ietvars budžeta analīzei bērniem o o o o Bērna definīcija – mērķa grupu definēšana Noteikt nozares uz kurām tiek sadalīti līdzekļi bērniem. Visbiežāk tiek noteiktas šādas nozares: izglītības, attīstības, veselības, bērnu aizsardzības, sociālās aizsardzības, bērnu labklājības. Termiņš vismaz trīs gadi, lai nodrošinātu izmaksu analīzi, kā arī tendences budžeta prioritāšu noteikšanā. Bāzes Līnija
 10. 10. Kā sākts darbu pie budžeta bērniem? 1. Izveidot komandu budžeta analīzei 2. Visu dokumentu savākšana (gada budžeta projekts, budžeta likums par pašreizējo un iepriekšējiem 2-3 gadiem, pusgada, gada pārskats, revīzijas ziņojums); 3. Izvēlēties kuras ministrijas, departamenti būs pakļauti analīzei; 4. Identificēt tās programmas, kuras attiecas uz bērniem (no katras ministrijas un departamenta budžeta dokumenta rūpīgi atzīmēt tās lietas, kas attiecas uz bērniem) diskusiju programmas, projekti un jomas, kuru mērķa grupa ir bērni; 5. Sadalīt projektus un programmas nozarēs; 6. Ievadīt datus; 7. Datu analīze un prezentēšana.
 11. 11. Budžeta Analīze: radītāji paraugam • «Bērnu budžeta» proporcija laika gaitā attiecībā pret kopējo budžetu • Iegūto ieņēmumu proporcija attiecībā pret tiem ienākumiem, kurus varētu iegūt • % no ministriju budžeta sadalījuma attiecībā pret IKP vai kopējo budžetu • % izmaiņas resursu sadalījumā kādā no specifiskajām budžeta pozīcijām no attiecīgā bāzes gada • Budžeta sadaļu proporcija, salīdzinot administratīvos izdevumus pret atbalsta pakalpojumiem, pabalstiem & cita veida tiešiem ieguldījumiem bērnu labā • Izmaiņas līdzekļu sadalījumā starp uz bērnu vērstām ministrijām un citām ministrijām • Proporcijas budžeta sadalījumā starp meitenēm un zēniem
 12. 12. Budžeta Analīze: radītāji paraugam • Nav bērnus sasniedzis/ vai tos iespējams sasniegt īpaši sadalot budžetu • Proporcija starp budžeta līdzekļiem un nepieciešamajiem līdzekļiem, lai realizētu bērnu tiesības (Pamatojoties uz tiesību izmaksām) • Korelācija starp budžeta sadalījumu un bērnu situāciju • Proporcija starp resursiem, kas tiešām sasniedz katru bērnu attiecībā pret sākotnējo budžetu • Proporcija ar īpašas aģentūras sniegto palīdzību, ko bērns saņem tieši • Proporcija starp tiem darbiniekiem ministrijās un departamentos, kas darbojas tieši ar bērnu jautājumiem
 13. 13. «Bērnam draudzīga» budžeta raksturīgās īpašības Budžets tiek uzskatīts par bērniem draudzīgu, ja cita starpā: o o o Tas ietver politikas pasākumus gan ieņēmumu, gan izdevumu pusē, kas veicina bērnu izdzīvošanu, aizsardzību, attīstību un uzlabo bērnu labklājību; Tas norāda uz tiešu un nozīmīgu budžeta resursu sadali programmām, kas dod labumu bērnam ne tikai bērnu labklājības koordinējošajā ministrijā, bet arī visās citās ministrijās un valsts iestādēs; Tas rada vienlīdzīgas iespējas attīstībai un tiesību ievērošanai, gan zēniem, gan meitenēm, neatkarīgi no atrašanās vietas, reliģijas, rases vai citiem apstākļiem;
 14. 14. «Bērnam draudzīga» budžeta raksturīgās īpašības • Tas atpazīst dažādās bērnu vajadzības un vājākās jomas visās valsts daļās un atkarībā no tā attīsta nepieciešamās programmas un sadala budžetu. • Tas rada labvēlīgu pamatu efektīvai un pārredzamai resursu plūsmai, kas sasniedz bērnus laikā, vienlaikus samazinot darījumu izmaksas un novēršot noplūdes; • Tas ir izstrādāts un ieviests ne tikai ar attiecīgo nozaru ministrijām, bet arī ar bērniem saistītu organizāciju un pašu bērnu līdzdalību; • Ir veidi, kā pastāvīgi izvērtēt resursu ietekmi uz politikas izmaiņām, galvenajās nozarēs, kas skar bērnus.
 15. 15. Seši soļi taktiskai pieejai BfC Budžeta uzraudzības taktiku var iedalīt sešos soļos: 1. Noteikt valdības juridisko saistību dabu, lai veicinātu tiesības 2. Izmērīt problēmu apjomu, kas saistīts ar tiesībām (piem. Bērnu nabadzība) 3. Pārskatīt programmu konceptu un dizainu, programmu esamību un procesu 4. Budžeta sadale un izdevumi, ieviešana un pakalpojuma sniegšana 5. Analizēt valsts un pašvaldību budžetu 6. Sniegt ieteikumus par to, kā valdība varētu labāk pildīt savus pienākumus, lai veicinātu tiesības
 16. 16. Advocating application analysis budget for children • Aizstāvībai vajadzētu piedāvāt risinājumus, ne tika norādīt uz problēmām • Identificēt problēmas, izceļot valdības saistības un kontrolējot bērnu tiesības • Veicināt sabiedrības informētību un mobilizāciju bērnu tiesību pieprasīšanai • Atbalstīt mēdijus uz bērnu vērsta budžeta veidošanā, kā pamata bērnu tiesību jautājumu
 17. 17. Nobeigums Analīzes mērķis un ietvars ir atkarīgs no vairākiem faktoriem ieskaitot ģeogrāfisko pārklājumu, sagaidāmos mērķus, pieejamos resursus. • Analīzei būtu jābūt kā daļai no lielāka stratēģiskā ietvara, lai ietekmētu politiku un praksi. • Tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar vienu soli Investīcijas Bērnos ir ikviena atbildība
 18. 18. Paldies par uzmanību Kontaktinformācija: Ljljana Sinickovic ljiljana.sinickovic@savethechildren.org

×