Google Map Maker Party Romania

1,541 views

Published on

Google Map Maker Training Event & Mapping Party - Bucuresti 14 noiembrie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
432
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Google Map Maker Party Romania

 1. 1. G o o g l e Maps Google Map Maker Training Event & Mapping Party 14 Noiembrie 2009 ASE Bucure ş ti Mihai Voiculescu [email_address] http://www.twitter.com/mihaivoiculescu
 2. 2. Ce este Google Maps?
 3. 3. Ce este Google Map Maker ?
 4. 4. De ce Google Map Maker ? <ul><li>Orice persoan ă poate dev e n i un cartograf; </li></ul><ul><li>Interfa ţ a este simpl ă ş i u şor de folosit ; </li></ul><ul><li>Putem desena h ă r ţ ile pe baza imaginilor satelitare oferite de Google; </li></ul><ul><li>Num ă rul mare de aplica ţ ii care utilizeaz ă Google Maps de care ne putem folosi ulterior; </li></ul><ul><li>Comunitate mare î n continu ă cre ş tere; </li></ul><ul><li>Avansa ţ ii sau cei care sunt mai “matrix”  pot folosi GPS-uri pentru a desena h ă r ţ ile; </li></ul><ul><li>Ş i nu î n ultimul r â nd popularitatea de care se bucur ă î n Rom â nia c â t ş i î n lume Google Maps . </li></ul>
 5. 5. Google Map Maker în România <ul><li>A î nceput s ă fie disponibil din 1 7August . </li></ul><ul><li>P â n ă atunci aveam doar… </li></ul><ul><li>Grani ţ ele Rom â niei; </li></ul><ul><li>2-3 drumuri europene; </li></ul><ul><li>3-4 ora ş e mari doar punctate pe hart ă; </li></ul><ul><li>Iar pe hart ă eram prezen ţ i cam a ş a… </li></ul>
 6. 6. Google Map Maker în România <ul><li>Rom â nia pe Google Maps î n 17 August </li></ul>Iar ast ă zi , 14 noiembrie …
 7. 7. Google Map Maker î n Rom â nia <ul><li>Rom â nia arat ă a ş a în Google Maps : </li></ul>
 8. 8. Google Map Maker în România <ul><li>Iar a ş a va ar ă ta la urm ă toarea actualizare </li></ul>
 9. 9. Vreau sa î ncerc Google Map Maker! De ce am nevoie ş i ce trebuie s ă fac ? <ul><li>U n cont Google ; </li></ul><ul><li>Accesând http:// www.google.com /mapmaker . </li></ul><ul><li>R ă bdare ş i ceva timp; </li></ul><ul><li>Ş i… un mouse (de rezerv ă )  </li></ul><ul><li>Dar… </li></ul>
 10. 10. … S ă nu face ţ i ca ei  [ C â teva edit ă ri (puncte de inters) amunzante g ă site pe Google Map Maker ] <ul><li>“ Tarabele ţiganilor “; </li></ul><ul><li>“ Iubita mea”; </li></ul><ul><li>“ Iuby meu “; </li></ul><ul><li>“ Blocu meu “; </li></ul><ul><li>“ Zon ă periculoasă “; </li></ul><ul><li>“ Aici sunt Aurolacii” ; </li></ul><ul><li>“ Zona Ro ş ie” ; </li></ul><ul><li>“ Marian ş i fetele” ; </li></ul><ul><li>“ Antele mele ”. </li></ul>
 11. 11. Google Map Maker <ul><li>Dac ă v-am st â rnit curiozitatea de a folosi Google Map Maker atunci s ă v ă spunem ş i c â teva reguli ş i sugestii de baz ă : </li></ul><ul><li>Folosi ţ i mereu nivelul de zoom maxim pentru zona respectiv ă ; </li></ul><ul><li>F ă r ă prescurt ă ri, nu e cazul s ă fi ţ i “zg â rci ţ i”; </li></ul><ul><li>C â nd desena ţ i drumuri evita ţ i folosirea segmentor foarte lungi; </li></ul><ul><li>Ţ ine ţ i leg ă tura cu al ţ i cartografi prin intermediul grupului de discu ţ ii pentru a v ă ajuta reciproc; </li></ul><ul><li>Nu ş terge ţ i datele introduse dec â t î n cazurile extreme. Folosi ţ i editarea ş i/sau moderarea lor; </li></ul><ul><li>Arunca ţi o privire la maparea altor ţă ri, sunt o bun ă surs ă de inspira ţ ie; </li></ul>C â teva e xemple… î n continuare …
 12. 12. Google Map Maker Editarea drumurilor ( Str ă zi, Bulevarde, Alei, Intr ă ri , etc. )
 13. 13. Google Map M aker Editarea unor POI-uri ( Puncte de Interes )
 14. 14. Google Map Maker <ul><li>Informa ţ iile de pe Google Map Maker nu vor ap ă rea imediat î n Google Maps , ci se actu a li z eaz ă la o anumit ă perioad ă de timp; </li></ul><ul><li>Punctele de interes se actu a lizeaz ă mai frecvent dec â t drumurile; </li></ul>Odat ă ce am desenat pe hart ă trebuie s ă mai ş tim c ă :
 15. 15. Google Map Maker <ul><li>Mul ţ umesc pentru aten ţ ia acordat ă </li></ul><ul><li>M ă pute ţ i contacta oric â nd la </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Sau pe twitter la </li></ul><ul><li>http://twitter.com/mihaivoiculescu </li></ul>

×