การเตรียมตัวเขียนงาน
วิชาการ
รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hsoraj@chula.a...
ขั้นตอนต่างๆ

หนังสือวิชาการกับตำาราต่างกันอย่างไร

เตรียมตัวอย่างไร

แนวทางการเขียน

เขียนเสร็จแล้วก็ต้องทบทวน

ส่งส...
การค้นคว้า การอ้างอิง
การทำาดรรชนี
ส่งต้นฉบับให้สำานักพิมพ์
หนังสือกับตำำรำ

ตำำรำเป็นหนังสือวิชำกำรประเภทหนึ่ง ที่มุ่งใช้ในกำร
เรียนกำรสอนในห้องเรียนเป็นหลัก

ลักษณะทั่วไปของตำำรำ...
เตรียมตัวอย่ำงไร

เมื่อเรำเตรียมสอน เรำก็เตรียมเขียนตำำรำไปด้วยใน
ตัว

เตรียมหำควำมรู้ให้ตนเอง ค้นคว้ำเรื่องรำวต่ำงๆ

อ...
แนวทางการเขียน

เรารำาลึกอยู่ว่าการเขียนไม่ว่าจะเป็นตำาราหรือหนังสือ
“ ”วิชาการ เป็นการ ติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้เขียนกับผ...
เขียนเสร็จแล้วทบทวน

ตรงนี้มีความสำาคัญ คนอ่านควรจะมีทั้งนิสิตนักศึกษา
และอาจารย์ด้วยกัน

คนทบทวนที่ดีมากก็คือตัวเราเอง
...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

เขียนงานวิชาการ

269
-1

Published on

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเขียนงานวิชาการ

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
269
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เขียนงานวิชาการ

 1. 1. การเตรียมตัวเขียนงาน วิชาการ รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย hsoraj@chula.ac.th
 2. 2. ขั้นตอนต่างๆ  หนังสือวิชาการกับตำาราต่างกันอย่างไร  เตรียมตัวอย่างไร  แนวทางการเขียน  เขียนเสร็จแล้วก็ต้องทบทวน  ส่งสำานักพิมพ์
 3. 3. การค้นคว้า การอ้างอิง การทำาดรรชนี
 4. 4. ส่งต้นฉบับให้สำานักพิมพ์
 5. 5. หนังสือกับตำำรำ  ตำำรำเป็นหนังสือวิชำกำรประเภทหนึ่ง ที่มุ่งใช้ในกำร เรียนกำรสอนในห้องเรียนเป็นหลัก  ลักษณะทั่วไปของตำำรำ  ตัวอย่ำง
 6. 6. เตรียมตัวอย่ำงไร  เมื่อเรำเตรียมสอน เรำก็เตรียมเขียนตำำรำไปด้วยใน ตัว  เตรียมหำควำมรู้ให้ตนเอง ค้นคว้ำเรื่องรำวต่ำงๆ  อุปกรณ์ในกำรเขียน  กำรใช้อินเทอร์เน็ต  กำรใช้ห้องสมุด
 7. 7. แนวทางการเขียน  เรารำาลึกอยู่ว่าการเขียนไม่ว่าจะเป็นตำาราหรือหนังสือ “ ”วิชาการ เป็นการ ติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้เขียนกับผู้ อ่าน  ถ้าเป็นตำาราผู้อ่านก็จะเป็นนิสิตนักศึกษา  เราต้องคำานึงว่าเป้าหมายของการเขียนของเราคือ อะไร ควรจะมุ่งไปที่ผู้อ่าน (ผู้เรียน) เป็นหลัก
 8. 8. เขียนเสร็จแล้วทบทวน  ตรงนี้มีความสำาคัญ คนอ่านควรจะมีทั้งนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ด้วยกัน  คนทบทวนที่ดีมากก็คือตัวเราเอง  งานบางงานบางทีแก้มากมายหลายรอบ  เราไม่ควรคิดว่าเรารู้มากที่สุดในโลก ควรจะมองผ่าน มุมของผู้อื่นบ้าง
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×