Hn 2011 12

197 views
84 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hn 2011 12

  1. 1. hapinieuws december 2011 | jaargang 31 nr 3 U hebt ongetwijfeld uit de media vernomen dat het de afgelo- pen tijd onrustig is geweest in de buurt van mijnstad Timika en hoofdstad Jayapura. Indonesië beschouwt Papua al decennialang als een politiek instabiele regio. Dat is in de eerste plaats van invloed op het leven van de Papua’s zelf. Uiteraard raakt de situ- atie in Papua ook Hapin, bijvoorbeeld in onze fondsenwerving en de financiering van projecten. Veel grote organisaties hebben met Indonesië een zogeheten memorandum of understanding geslo- ten, waarin staat dat ze wel in Indonesië mogen werken, maar niet in Papua. Samenwerking met Hapin in Nederland of Pt. Hapin in Papua is voor hen dus risicovol. Ons sterkt het alleen maar in het idee dat de hulp van Hapin in de regio nodig is en blijft. Achteraf lijkt de verzelfstandiging van onze lokale vertegenwoordiging, zijnde Pt. Hapin, een goede keuze. Het klimaat in ons eigen land biedt ook uitdagingen: de eurocri- sis, een regering die flink snijdt in ontwikkelingssamenwerking en een teruglopend aantal donateurs. Dat betekent dat wij in Nederland efficiënter met ons geld moeten omgaan en opnieuw en kritisch moeten kijken naar onze organisatie. Dat is niet alleen een negatieve ontwikkeling, want het biedt ook nieuwe aankno- pingspunten. Zo zijn we per 1 november verhuisd naar een kleiner en goedkoper pand. Ook verruilen we het CBF-keur voor het CBF-certificaat. De beoordelingsnormen zijn nagenoeg gelijk, maar het certificaat is goedkoper en sluit beter aan op de praktijk van kleinere goede doelen. We zijn blij dat we kunnen rekenen op de steun van u, onze trouwe donateur. Die steun is meer dan voorheen nodig en wordt zeer gewaardeerd. Een goed voorbeeld is Kees van der Laan, die een mooi bedrag ophaalde voor het voetbalteam van Papua-meisjes in Abepura. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Ook kunnen we ons verheugen in de weten- schappelijke aandacht voor Papua van jonge studenten, zowel in Papua als in Nederland. Verderop in deze HapiNieuws leest u hoe Papua onderwerp is van twee heel verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek. Foto:FokkevanSaane Nieuwe uitdagingen
  2. 2. Hapin-vrijwilligster Mariken (32) heeft in 2003 in twee weeshuizen gewerkt die Hapin destijds steunde. Daarna heeft ze jarenlang een winkel in Asmatkunst beheerd. Nu ze haar master Conflictstudies aan het afronden is, wil ze terug naar Papua om onderzoek te doen naar de manier waarop lokale muziek kan bijdra- gen tot conflicttransformatie en vrede. ‘Toen ik in Papua was, viel me op hoe belangrijk muziek in deze cultuur is. In de kerk, op het land en in de huiskamer, overal waar ik kwam was muziek te horen en werd gecommuniceerd via muziek. Dat werd heel concreet toen ik in contact kwam met Papua’s die geen Indonesisch spraken en met wie ik dus niet kon praten. Zoals de opa van een vriendin, die een mondharp pakte en me kippenvel bezorgde met zijn spel. Muziek hoef je niet te begrijpen om het te voelen.’ ‘De Noorse socioloog Galtung definieert vrede als de capaciteit om conflicten met empathie, creativiteit en geweldloosheid te transformeren. Muziek kan deze voorwaarden vervullen, omdat het overstijgend en bindend werkt. Daarom vermoed ik dat het kan bijdragen tot het oplossen van conflicten op verschillende niveaus. Individueel, maar ook op familie- en stamniveau of misschien nog hoger. Ook geloof ik dat Papua’s via muziek op een positieve manier aandacht voor hun zaak kunnen vragen. Veel mensen zijn klaar met al het nieuws over geweld en ar- moede. Muziek is een positief pr-middel waarmee Papua’s zich cultureel kunnen manifesteren.’ Theresia Maturbongs (25), afkomstig uit Mimika in Papua, studeerde Environmental Engineering in Indonesië. Met een studiebeurs (niet van Hapin) is ze naar Nederland gekomen om in Wageningen Environmental System Analysis te doen. Voor haar afstuderen ging ze terug naar haar geboorteplaats, waar ze onderzoek doet naar de mangroves. ‘De zuidkust van Mimika bestaat voor het grootste ge- deelte uit oud en ongerept mangrovebos, met daarlangs 43 kustdorpjes. Deze arme dorpen worden bewoond door de Kamoro en de Sempan. Ik wil in kaart brengen hoe de bevolking profiteert en in de toekomst kan blijven profiteren van de mangroves. Het gebied maakt een snelle ontwikke- ling door, denk aan bevolkingsgroei, mijnbouw, houtkap, palmoliewinning en visserij. Het is van belang om er achter te komen wat de consequenties van die ontwikkelingen zijn op de lange termijn. Omdat er weinig data voor handen is, moet ik eerst weten wat er allemaal in het gebied te vinden is. Uiteindelijk wil ik tot een aanbeveling komen over hoe dit bijzondere ecosysteem het beste beheerd kan worden, waar- bij de ecologische, economische en sociale factoren tegen elkaar worden afgewogen.’ ‘Grootste probleem is dat het moeilijk is om de dorpen te bereiken. Je bent afhankelijk van het tij en zo’n reis kan uren duren. We verdwalen wel eens, omdat al die plekken zo veel op elkaar lijken. Maar het is een bijzonder gebied: onze grote families zijn opgegroeid tussen de mangroves en de kust- dorpjes. Het is geweldig om onderzoek te doen naar de plek op aarde waar ik het allermeeste van hou.’ De kracht van muziek De rijkdom van de mangroves
  3. 3. In de vorige HapiNieuws heeft u kennis kunnen maken met Derek Windessy. Hij maakt deel uit van de drie man sterke staf van Pt. Hapin in Papua. Graag stellen we u ook voor aan Cyntia Warwe, sinds 2010 werkzaam bij Pt. Hapin als projectadviseur voor de regio Jayapura. Ook is ze ver- antwoordelijk voor de financiële administratie. Voordat Cyntia bij ons kwam werken, deed ze vrijwilligerswerk voor verschil- lende NGO’s, met name op het gebied van rechtshulp. Zo heeft ze zich ingezet voor de lobby om Papua-vrouwen een eigen plekje op de markt te geven. De positie van vrouwen is nog steeds een thema dat haar warme aandacht heeft. Cyntia volgt momenteel een cursus waar ze leert om video’s te maken. Dat is erg nuttig voor Pt. Hapin, omdat video’s steeds belangrijker worden als promotiemiddel voor fondsenwerving. Ook is bewegend beeld bruikbaar voor het documenteren van projecten. Cyntia laat in haar filmpjes het leven zien van gewone Papua’s, op de markt, in een winkel, op het land of in een vissers- boot. Nieuwsupdates en haar video’s zijn te vinden op haar Facebookpagina, neem gerust een kijkje: facebook.com/c.warwe. Van de 29 studenten die we het afgelopen jaar ge- steund hebben, is de helft inmiddels afgestudeerd. Dankzij uw steun is Papua daarom heel wat archi- tecten, geologen, verpleegkundigen, artsen, antro- pologen, biologen en docenten rijker. We gaan ons best doen deze studenten ook na hun afstuderen te volgen en u op de hoogte te houden van hun ontwik- kelingen. Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u ons vinden op Facebook. We zullen in de toekomst ook via de nieuwsbrief hieraan aandacht geven. Ook dit jaar hebben wij weer een heleboel aanvragen gehono- reerd. Dit jaar krijgen 40 studenten een beurs. Tussen 2008 en 2010 heeft de ASML Foundation ons studiebeurzenpro- gramma met een aanzienlijke bijdrage gesteund, waar wij hen heel dankbaar voor zijn. Hapin heeft ook dit jaar geprobeerd om buiten de donaties om extra fondsen te werven, maar helaas nog zonder resultaat. Wij zien elke student met studiebeurs als een goede investe- ring, een “project” met een duidelijke begin- en einddatum. Veel aangeschreven fondsen denken daar helaas anders over. Kortom: ons studiebeurzenprogramma is mogelijk dankzij de steun van onze trouwe donateurs. Wij willen u hiervoor, namens onze studenten, hartelijk danken! We hebben 12 matten uit de Asmat in ons bezit en doen die tegen een flinke korting in de verkoop. Ze zijn gemaakt van bladeren van de sagopalm en beschilderd met natuurlijke producten in de kleuren oker, houtskool en kalk. Papua’s uit de Asmat gebruikten de matten om op te slapen, maar later kregen ze steeds meer de functie van kunstobject. We hebben ze in verschillende maten. U kunt deze bijzondere matten nu tegen kostprijs bestellen voor 20 euro in plaats van 80 euro per stuk. We hebben ook andere leuke cadeaus voor onder de kerstboom of in de schoen. Neemt u gerust contact op met ons kantoor, of neem een kijkje op onze website. Filmpjes als promotiemiddel Update studiebeurzen Matten te koop
  4. 4. HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Sophie Schreurs Foto’s: Hapin, Fokke van Saane Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Programme & Communication Manager/ Waarnemend directeur Sophie Schreurs Financial Controller Reinier de Lang Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres- drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf- sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht T 030 234 00 12 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht Veel mensen denken bij voetbalvrouwen aan Estelle Gullit of Sylvie van der Vaart, zo niet donateur Kees van der Laan. Het zijn de meiden van ons voetbalpro- ject in Abepura die zijn interesse hebben gewekt. Toen hij onlangs vijftig werd, heeft hij zijn gasten dan ook gevraagd om een bijdrage voor dit project waar meisjes voetbaltraining krijgen en gesti- muleerd worden naar school te gaan. Hij haalde maar liefst 600 euro op. ‘Ik ben getrouwd met een vrouw die half Papua is. Ik heb dus veel familie in het gebied wonen en kom er heel graag. Wat ik opvallend vind, is dat de positie van Papua-vrouwen ondanks alle goede initiatieven nog steeds heel slecht is. Dat zie je al op de markt, waar Papua-vrouwen in de brandende zon zitten, terwijl anderen veel betere plekjes hebben. Hoewel het de goede richting op gaat, valt er nog steeds veel werk te verrichten. Daarom word ik zo blij van dit project dat meiden in staat stelt om te doen wat ze het liefste doen: lekker voetballen. In Papua is het namelijk helemaal niet gebruikelijk dat meisjes een potje voetballen op het strand of op straat. Maar dat is niet alles. Het project biedt ook slaapgelegenheid voor meisjes die ver weg wonen. De meiden die in deze hostels wonen, kunnen extra vakken volgen naast hun gewone schoolopleiding, zoals Engels, ondernemen en computerles. Voetbal is enorm populair in Papua, en de Papua’s blinken er al jarenlang in uit. Zo werd mijn schoonvader eind jaren vijftig zelfs naar Nederland gehaald om hier te komen spelen. Dit project gaat natuurlijk veel verder dan sport. Het bindt samen en overstijgt cultuurverschillen. Maar veel belangrijker: het versterkt indirect de positie van vrouwen, want meisjes die uitblinken krijgen een gevoel van eigenwaarde, het geeft hen zelfvertrouwen. Daar begint het natuurlijk allemaal mee.’ Voetbalvrouwen SGS-COC-003882 Hapin is verhuisd! Het pand dat we voorheen deelden met Stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE) was een maatje te groot geworden. In de Utrechtse wijk Lombok vonden we op heel korte termijn een prima onderkomen: een stuk kleiner, aanzienlijk goedkoper en uitermate geschikt voor ons werk. Vanaf 1 november zijn we hier te vinden: Stichting Hapin, Niasstraat 1, Utrecht. Ons telefoonnummer is niet veranderd: 030 234 00 12 Verhuisbericht Kees van der Laan

×