Hn 2011 05

170 views
70 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hn 2011 05

  1. 1. hapinieuws mei 2011 | jaargang 31 nr 1 De ontwikkeling van onze zusterorganisatie Pt. Hapin in Papua heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. In maart is het eerste echte kantoor van Pt. Hapin in gebruik geno- men. Het staat in de wijk Argapura, hooggelegen direct ten oosten van Jayapura. Het kantoor ligt aan een soort pleintje, aan de ene kant begrensd door een bergwand, aan de andere kant door een rij eenvoudige huisjes. Deze bijna intieme setting zorgt voor een goede sociale con- trole door de omwonenden. Huizen en kantoor zijn het eigendom van een wat oudere Papua- vrouw, Lenorce Rumayomi. De huur is slechts € 800,- per jaar. Het pand moest wel eerst gerenoveerd worden voordat het in gebruik kon worden genomen, maar voor zo’n huurprijs heb je dat er wel voor over. Het kantoor van Pt. Hapin was voorheen altijd ‘aan huis’ bij Jaap van der Werf. Dat was geen ideale situatie. Er is nu voldoende ruimte voor de drie medewerkers van Pt. Hapin: Jaap van der Werf, Derek Windessy en Cyntia Warwe. Cyntia is een nieuwe medewerker. Ze is er in december bijgeko- men. Zij heeft in Makassar gestudeerd en maakte grote indruk tijdens haar sollicitatiegesprek. Na haar studie heeft ze vrijwilli- gerswerk gedaan voor een aantal niet-gouvernementele organisa- ties in de regio Jayapura, met name op het gebied van rechtshulp. Ze zette zich bijvoorbeeld in voor de lobby om Papuavrouwen een eigen markt te geven voor de verkoop van hun groenten. Cyntia houdt zich met projectenwerk bezig en doet daarnaast de boek- houding. Ze is een belangrijke versterking voor Pt. Hapin, en we heten haar van harte welkom. Naast het gereedmaken van het kantoor is Pt. Hapin druk bezig met het administratief op poten zetten van de organisatie. Bin- nenkort wordt begonnen met het ontwikkelen van projectaanvra- gen en kan het fondsenwerven vanuit Papua beginnen. Onderdak voor Pt. Hapin
  2. 2. We hadden gehoopt meer te kunnen doen aan de bescherming van adat landrechten. Dit is erg belangrijk in Papua. We hebben u bijvoorbeeld geïnformeerd over de ontwikkelingen in Merauke (HN sept 2010). Het ontbrak echter aan goede en niet al te grote pro- jectvoorstellen, waardoor we dit voornemen niet hebben kunnen uitvoeren. Het gaat veelal om langdurige en kostbare processen, zo hebben we inmiddels geleerd. Bij het ter perse gaan van deze HapiNieuws kunnen wij u nog niet de definitieve jaarcijfers presenteren. De accoun- tantscontrole vindt in april plaats. Wel willen we u alvast informeren over de projecten die we in het jaar 2010 in Papua hebben kunnen ondersteunen. In 2010 heeft Hapin voor ongeveer 1,25 miljard Rupiah aan projecten ge- steund, dat is bijna 100.000 euro. Het gaat om 7 projecten in de regio Jayapura, eveneens 7 in de regio Merauke, 1 in Manokwari en 1 in de Baliem Vallei. In Jayapura steunen we onderwijs speciaal voor meisjes, via P3W, de vrouwenorganisatie van de protestantse kerk, en via de u welbekende voet- balschool (zie HN mei 2010). Ook steunen we een relatief groot project dat probeert de opbrengst te verbeteren van een groot areaal oude cacaobomen, in bezit van de families in het naburige dorp. In Merauke concentreren de projecten zich op kleinschalige econo- mische activiteiten, zoals een varkensfokkerij, organische landbouw, handel en de productie van vlees, vis en gevogelte. Daarnaast wordt de Papua Legal Aid Foundation gesteund. In de regio Merauke geven zij trainingen aan de bevolking over hun burgerrechten, met name ter beïnvloeding en controle van de eigen lokale overheid. Het project in Manokwari is het vervolg van een zeer succesvol project uit 2009. Organisatie LP3BH van de bekende mensenrechtenadvocaat Yan Christian Warinussy zorgde ervoor dat 28 juristen na het succesvol afleggen van een examen als advocaat beëdigd konden worden. Vanaf 2010 verdiepen zij hun kennis van mensenrechten door stage te lopen bij mensenrechtenorganisaties. In de Baliem Vallei ten slotte installeert een particuliere school in Muliama zonnepa- nelen om met de opgewekte elektriciteit computers te kun- nen laten draaien. Een mooi voorbeeld van het gebruik van duurzame energie ten behoeve van modern onderwijs. Projecten in 2010
  3. 3. Boekpresentatie ‘Een perspectief voor Papoea’ De Getuigenissen □ Ik wil graag ……(het aantal) exemplaren van het boek ‘De Getuigenissen’ bestellen en machtig Hapin om eenmalig het bedrag van ……............. (het aantal exemplaren x € 17,50) van mijn rekening af te schrijven. □ Ik meld dhr./mevr. ………………………....................woonachtig te …………………………………………................................................................ ..............................................................…………………………………(adres, postcode, plaats) aan als nieuwe donateur en ontvang het boek ‘De Getuigenissen’ gratis. De nieuwe donateur wordt een machtigingsbrief toegestuurd. Na ontvangst van de ondertekende machtigingsbrief ontvangt hij/zij het boek ‘De Getuigenissen’ eveneens gratis. Naam en voorletter(s):...................................................Dhr/mw Adres:........................................................................................... Postcode en woonplaats:............................................................. Handtekening: Email:........................................................................................... Rekeningnr.: Datum:............................ U kunt dit boek nog steeds bij Hapin bestellen voor € 17,50 inclusief verzendkosten. Meldt u echter een nieuwe donateur aan, dan krijgt zowel u als de nieuwe donateur het boek gratis! Gebruik hiervoor de bon hieronder. Er geldt wel een minimum bijdrage van € 25,- In dit boek staan de levensverhalen van 12 Papua’s. Ze vertellen wat het betekent te leven in West-Papua, onder Indonesisch bestuur. Het zijn gewone Papua’s die zich ingezet hebben voor hun volk en hun vrijheid. Alle twaalf kregen in hun le- ven te maken met bedreigingen, gevangenschap of met ernstige schendingen van mensenrechten, of ze waren getuige van dergelijke schendingen. Een rode draad vormt hun vaste geloof dat de Papua’s eenmaal in vrijheid zullen leven. De foto’s van Stephan Babuljak uit San Francisco versterken de krachtige boodschap van deze Papua’s. Op 11 februari werd in het kantoor van Amnesty International de uitgave van ‘Een perspectief voor Papoea’ officieel gepresenteerd. Het is het levensverhaal van wijlen Viktor Kaisiëpo, opgetekend door Willem Campschreur. Als donateur kon u het boek tegen een gereduceerde prijs bij voorintekening bestellen. Het boek is nu bij de boekhandel verkrijgbaar voor €19,50. Bestellen via Hapin kan niet meer. De presentatie trok veel belangstellenden en had het karakter van een grote reünie van mensen die Viktor gekend hebben. ‘Ghostwriter’ Willem Campschreur opende de bijeenkomst. Doorspekt met anekdotes deed hij uit de doeken hoe het boek tot stand kwam. Viktor vertelde zijn levensverhaal volgens Willem op een bijzondere manier. Een verhaal kon alle richtingen uitgaan. Soms kreeg Willem zelf zo maar een rol toebedeeld in een verhaal uit het verleden. Na Willem haalden familie en vrienden herinneringen op aan Viktor. Ook medestrijders Leo Imbiri en Thaha Alhamid uit Papua waren aanwezig. Zij gaven het belang aan van Viktors rol bij het opkomen voor de rechten van de Papuabevolking. Eimert van Middelkoop, voormalig minister van Defensie en jeugd- vriend van Viktor, sloot de bijeenkomst af. We hopen dat veel exemplaren van het boek verkocht zullen worden. In de loop van het produc- tieproces werd het boek steeds mooier, met meer foto’s. De oorspronkelijke boekhandelprijs van € 16,50 moest daarom ver- hoogd worden. Des te meer voordeel voor de voorin- tekenaars. Ook de omslag veranderde. In HapiNieuws heeft u het oorspronkelijke idee gezien. Op de uitein- delijke omslag staat Vik- tor er ‘rustiger’ op, in twee gedaanten die kenmerkend zijn voor waar hij zich mee bezig hield: het verdedi- gen van de rechten van de Papua’s, onder andere in formele instellingen als de Verenigde Naties.
  4. 4. HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Jeroen Overweel Foto’s: Hapin, Fokke van Saane Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Financial Controller Reinier de Lang Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres- drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf- sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht SGS-COC-003882 U schenkt aan Hapin, de fiscus betaalt mee Graag vragen wij uw aandacht voor periodiek schenken met een notariële akte. Door deze fiscaal aantrekkelijke manier van schen- ken kunt u uw bijdrage aan Hapin verho- gen, zonder dat u dat meer geld kost. Als u gedurende een langere periode (minimaal 5 jaar) jaarlijks een bedrag schenkt, kunt u een deel van uw bijdrage terugkrijgen van de fiscus. Zonder notariële akte is het niet mogelijk om giften tot 1% van uw verzamelinkomen af te trekken. Als u de periodieke gift wel laat vastleggen in een akte bestaat er geen drempel en kunt u fiscaal optimaal profiteren. Op die manier probeert de overheid het aantrekkelijk te maken om periodiek te schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals Hapin. Rekenvoorbeeld Belastingschijf 2011 (afgerond) Jaarlijkse gift zonder akte U krijgt terug van de fiscus Jaarlijkse gift met akte U krijgt terug van de fiscus U betaalt netto Hapin ontvangt 33% 42% 52% E 120 3 120 E 120 E 0 E 0 E 0 E 180 E 207 E 250 E 60 E 87 E 130 E 120 E 120 E 120 E 180 E 207 E 250 Stichting Hapin Antwoordnummer 51754 3501 WH, Utrecht postzegel hoeft niet, mag wel Heel makkelijk Wanneer u hiertoe besluit, moet een notariële akte worden opgemaakt. Dat klinkt ingewikkeld, maar is in feite heel eenvoudig. U hoeft alleen de volmacht die u bij deze HapiNieuws vindt naar ons toe te sturen plus een kopie van uw legitimatiebewijs. Hapin laat de akte opmaken en neemt de kosten op zich als uw schenking minimaal € 100,- per jaar is. U krijgt vanzelfsprekend een afschrift van de notariële akte. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij staan u graag te woord. Ook kunt op onze website meer informatie, rekenvoorbeelden en links naar nuttige websites vinden.

×