Hn 2008 12

192 views
114 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hn 2008 12

  1. 1. hapinieuws december 2008 | jaargang 28 nr 3 Deze vrolijke meiden zijn vluchtelingenkinderen uit Papua. Ze leren op deze school o.a. textiele werkvormen. De meis- jes maken deel uit van een groep vluchtelingen uit West Papua, die al jaren in kamp Kiunga in buurland Papua New Guinea verblijft. De bewoners hebben er weinig bewegings- vrijheid en zijn vrijwel rechteloos. De Iowara onderwijs- werkgroep in het kamp heeft een onderwijsprogramma opgezet in samenwerking met het katholieke diocees Daru Kiunga. Hapin financierde in 2008 de schoolgelden van 66 leerlingen uit het vluchtelingenkamp. themanummer: ONDERWIJS
  2. 2. Bestel nu de Papua-jaarkalender 2009! De confrontatie van de wereld van de tradi- tie en de moderne tijd eerlijk, onbarmhartig en warm-menselijk in beeld gebracht. Een prachtig en fascinerend tijdsdocument van Papua anno 2008. De kalender van Hapin is fraai vormgegeven en kost € 17.90 (inclusief verzendkosten). U kunt een exemplaar (of meerdere) bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening 3870.19.901 t.n.v. Hapin te Utrecht, onder vermelding van ‘kalender(s)’. Wilt u er voor zorgen dat uw naam en adres duidelijk vermeld zijn? U kunt ook via onze website bestellen (kijk onder ‘actueel’). Set van 6 prachtige kaarten met afbeeldingen uit Papua. Op de achterkant korte informatie over Hapin en mogelijkheid tot inschrijving als donateur van Hapin. Gemakkelijk achter te laten bij geïnteresseerden. De setjes kaarten zijn gratis bij Hapin te bestellen. Kaarten Hapin Jaarkalender 2009 In dit nieuwe en handzame boekje – met mooie foto’s en korte ondersteunende tekst – stellen ondernemers, kunstenaars en onderwijzers uit Papua zich aan u voor. Ze laten zien wat ze met de kleine investeringssubsidie van Hapin hebben gedaan en hoe het hun leven en dat van hun gemeenschappen veranderde. U kunt het (gratis) boekje uitstekend gebruiken om familieleden, buren en vrienden te laten kennismaken met het werk van Hapin in Papua. Projectenboekje – Hulp aan Papua’s: voor een goede zaak nu bij Hapin projectenboekje of kaarten bestellen? •  Per e-mail: hapin@hapin.nl •  Via onze website: www.hapin.nl • Telefonisch: 030-2340012 (inspreken ant- woordapparaat is ook mogelijk) • Schriftelijk: Hapin, Antwoordnummer 51754, 3501 te Utrecht (postzegel niet nodig) Onderwijs voor schoolverlaters Veel Papua’s hebben geen kansen gehad om naar school te gaan of haken voortijdig af omdat er geen geld meer is voor betaling van schoolgeld of uniform. Deze groep drop-outs in het dorpje Kurulu in de Baliemvallei, krijgt een nieuwe kans. Vrijwilligers sporen in de drie dorpen in de omgeving voortijdige schoolverlaters en analfabeten op en geven hen les in hun eigen taal. Dit volwassenonderwijs is een doorslaand succes. In 2007 haalden 175 leerlingen een diploma. Hapin steunde dit mooie project door bij te dragen in de salariskosten van de onderwijzers. De leerlingen van de school in Kurulu wachten buiten op het begin van de les.
  3. 3. ASML Foundation, gevestigd te Veldhoven, zal voor de periode 2008-2011 voor een bedrag van 40.000 euro bijdragen aan het Studiebeurzenprogramma van Hapin. Hapin verstrekt beurzen aan studenten uit Papua, die elders in Indonesië aan een univer- siteit of hogeschool studeren. Honderden van hen zijn in de loop der jaren teruggekeerd naar Papua en zetten zich als ingenieur, onderwijzer, tandarts, ict’er of verpleegkundige in voor de econo- mie, gezondheidszorg, mensenrechten of het milieu van Papua. Het aantal aanvragen uit Papua is elk jaar weer vele malen groter dan Hapin kan honoreren. Daar komt nog bij dat Hapin heeft besloten om het jaarlijkse beursbedrag per student te verhogen. De hoge inschrijf- en examengelden en de toenemende kosten van levensonderhoud maakten dit noodzakelijk. De steun van ASML Foundation is dan ook een welkome bijdrage aan het beurzenfonds van Hapin. De ondertekening van de overeenkomst op 5 november j.l. wordt met een handdruk bezegeld. Rechts de directeur van ASML Foun- dation, Henk van Engelen en links het hoofd Bedrijfsbureau van Hapin, Reinier de Lang. Themacongres 2009 ‘Onderwijs op Papua’ in Friesland In het binnenland van Papua spreekt men in de lokale gemeenschappen vooral de eigen stamtalen. Het basisonder- wijs is helemaal ingericht op het Indonesisch. De kinderen lopen al vroeg een achterstand op die ze niet meer kunnen inhalen. Blijvend kansloos. Een baan of een goede vakop- leiding zit er niet in. Hoe deze kloof te overbruggen? Deze en andere vragen komen aan de orde op de Internationale Solidariteitsconferentie Papua 2009, die van vrijdag 30 janu- ari tot en met zondag 1 februari a.s. wordt gehouden. Julius Rumbrawar, docent aan de Uncen, de zogenaamde Paradijs- vogel Universiteit in Jayapura zal de hoofdspreker zijn, maar er zal ook inbreng zijn van mensen die jarenlang in Papua in het onderwijs hebben gewerkt. De organisatie is in handen van de werkgroep Papua Solida- riteitsdagen, Kerk in Actie/ICCO en het Duitse West Papua Netzwerk. Het congres wordt gehouden in het Friese plaatsje Gau, dichtbij Sneek. Informatie en opgave: Janke Wijnia, J. van Huizumstraat 7, 8551 NM Woudsend. E-mail: jandurwijnia@planet.nl ASML Foundation en Hapin sluiten Donatie- overeenkomst Studiebeurzen Papua. Basisschool Muliama Daniel Tena Bolo is hoofd van de basisschool Muliama in Asologaima (Baliemvallei). Deze school hanteert een regel die vanzelfsprekend lijkt, maar het in Papua niet is: het on- derwijs is er voor de leerlingen en niet andersom. Het belang van het kind staat centraal. Uniek is dat de kinderen in de eerste jaren les krijgen in hun moederstaal en niet in het Indonesisch. Ook wordt er respect geleerd voor de eigen tradities, voor de natuur en de medemens. De school- leiding selecteert streng op de kwaliteit en mentale instelling van de docenten, die overigens allemaal uit de omringende dorpen afkomstig zijn. Het ideaal van de directeur is om de school uit te bouwen tot een regionaal onderwijscentrum. Muliama krijgt geen overheidssubsidie. Hapin betaalt een deel van de salariskosten. Daniel Tena Bolo
  4. 4. HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Drs. W. (Wietse) Tolsma, Foto’s: Hapin Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang PR en voorlichting Drs. Wietse Tolsma Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adresdrager. Uw gift vinden wij niet vanzelfsprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht Hapin heeft via zijn adviesraad in Papua een mooie koppeling tussen Stiper en het kinderte- huis Pelangi I in Abepura weten te leggen. Het internaat (met ongeveer 35 bewoners) is finan- cieel nog te afhankelijk van sponsors. Stiper en Pelangi hebben plannen voor het gezamenlijk opzetten van een commerciële varkensfokkerij. Deze wordt gebouwd op een stuk grond dicht- bij de school, in bruikleen gegeven door de Fransiscaner Broeders. Zo slaat men twee vliegen in één klap: de studenten van Stiper leren alle praktische kanten van het varkensfokken onder deskundige leiding en het kindertehuis Pelangi is verzekerd van reguliere inkomsten om de kinderen te voeden en te kleden, hun schoolgelden te betalen en de gebouwen te onderhouden. Stiper en kindertehuis Pelangi I Hapin bedankt alle gevers voor hun hartverwarmende bijdragen in het afgelopen jaar. Mogen we ook voor 2009 op u rekenen? De Stiper Hogere Landbouwhogeschool in Sentani is een voor Papua modern onderwijsinstituut. De school ontvangt geen reguliere subsidie van de overheid. De pedagogisch-didactische aanpak is er op gericht de studenten vaardigheden te leren waarmee ze hun kennis in praktijk kunnen brengen. De school wil vooral de Papua’s uit het binnenland helpen om, binnen de context van de eigen tradities en leefregels, hun landbouwmethodes te moderniseren. Veel boerenfamilies in de bergen doen nog op dezelfde manier als hun ouders en grootouders aan akkerbouw en veeteelt. Migrantenboeren uit andere delen van Indonesië zijn succesvoller. Er dreigt daarom een tweedeling te ontstaan. Stiper wil aansluiten bij de behoeften van Papua. Met steun van Hapin kon Stiper vorig jaar de school aanzienlijk uitbouwen. Studenten van de Stiper Landbouwhogeschool leggen nieuwe proefveldjes aan. Ze leren zo in de praktijk nieuwe gewassen te verbouwen en het land te bewerken. Doe-school in Sorong Deze school staat onder leiding van Simon Ciptosuwarno. Zijn opleidingscentrum is een prachtig voorbeeld van verantwoorde eco- logische landbouw. Op een klein stuk grond ontwikkelde hij een vernuftig systeem waar varkenshouderij, groenteteelt, viskwekerij, produktie van humus en varkensvoer etc. op een knappe wijze op elkaar zijn afgestemd. Een fraai staaltje van praktijkonderwijs (de school heet daarom ook de Doe-school) dat navolging verdient. Hapin verstrekte een investeringssubsidie aan de Doe-school, o.a. voor de bouw van deze varkensstal. Een netwerk voor agrarisch onderwijs in Papua

×