รายงานการดำเนินงาน รอบ 3 ปี ... กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ...
ความเป็นมา <ul><li>สำนักวิทยบริการได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 แบ่งออกเ...
PH AMS CL D P NU Med
ลักษณะเด่นของโครงสร้างใหม่ <ul><li>เป็นโครงสร้างบริหารแบบแบนราบ </li></ul><ul><li>เน้นกระบวนงานที่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ...
กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน <ul><li>มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอนการวิจัยของคณะ อย่างมีประสิทธิภาพ <...
การดำเนินงาน วิสัยทัศน์ สำนักวิทยบริการ วิสัยทัศน์ ของคณะ ห้องสมุด คณะ วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
<ul><li>ผลงานเชิงประจักษ์ </li></ul>
ผลงานเชิงประจักษ์ 1 <ul><li>. การปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว </li></ul><ul><li>* ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ เกิดความลื่นไ...
ผลงานเชิงประจักษ์ 2 <ul><li>การปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด </li></ul><ul><li>* ใช้กรอบแนวคิด “ ห้องสมุดมีชีวิต” สง่างาม สดใ...
<ul><li>ผลงานสร้างสรรค์ </li></ul>
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ <ul><li>1. ทำอย่างไรให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้ขั้นตอนน้อยที่สุด </li></...
ผลงานสร้างสรรค์ 1. <ul><li>ภารกิจจัดหาทรัพยากรห้องสมุด </li></ul><ul><li>1. ลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนลง </li>...
ผลงานสร้างสรรค์ 2. <ul><li>ภารกิจวารสาร </li></ul><ul><li>1. จัดทำ  Holding วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเลิกการล...
ผลงานสร้างสรรค์ 2.( ต่อ ) <ul><li>ภารกิจวาสาร ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>5. ถ่ายโอนดัชนีวารสารจาก 3 ฐาน ลงใน INNOPAC ...
ผลงานสร้างสรรค์ 2.( ต่อ ) <ul><li>ภารกิจวาสาร ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>7. ทำ  Link วารสาร Online ไว้บน INNOPAC </l...
ผลงานสร้างสรรค์ 3. <ul><li>ภารกิจวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณนุกรม </li></ul><ul><li>1. ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อ...
ผลงานสร้างสรรค์ 3 <ul><li>ภารกิจวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณนุกรม ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>4. ทำรายการ E book ...
ผลงานสร้างสรรค์ 3 <ul><li>ภารกิจวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณนุกรม ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>6. ทำ Holding วารสาร...
ผลงานสร้างสรรค์ 4. <ul><ul><li>ภารกิจบริการ </li></ul></ul><ul><li>1. บริการพื้นฐาน </li></ul><ul><li>* จัดบริการ One ...
ผลงานสร้างสรรค์ 4 <ul><li>ภารกิจบริการ ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>2. บริการเชิงรุก </li></ul><ul><li>* EBM </li></ul><ul...
ผลงานสร้างสรรค์ 4 <ul><li>3. การส่งเสริมการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>* USMLE corner </li></ul><ul><li>* เพิ่มจำนวนการ...
ผลงานสร้างสรรค์ 5 <ul><li>4. การบริการชุมชน </li></ul><ul><li>1. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แก่บรรณารักษ์ห้องสมุด และนักศึกษ...
รอบ 3 ปี มีคุณค่า <ul><li>รางวัลเกียรติยศ </li></ul>
รางวัลเกียรติยศ <ul><li>ปี พ . ศ .2549 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดระดับ 5 นางศรีสวรรค์ สีดาผัน ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิทยบริการ...
รางวัลเกียรติยศ ( ต่อ ) <ul><li>ปี พ . ศ .2551 หัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ นางสาวส่งศรี ดีศรีแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลด...
ขอขอบคุณ <ul><li>ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Performance report : Healht Science Information Management cluster, KKU Thailand

1,262 views
1,172 views

Published on

It's a summary report about the Healht Science Information Cluster, Instructional Resourses Center , Khon Kaen University,by the year 2005-2008.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Performance report : Healht Science Information Management cluster, KKU Thailand

 1. 1. รายงานการดำเนินงาน รอบ 3 ปี ... กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ส่งศรี ดีศรีแก้ว หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. 2. ความเป็นมา <ul><li>สำนักวิทยบริการได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มภารกิจ </li></ul><ul><li>กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และดำเนินงานในภารกิจตามโครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 </li></ul>
 3. 3. PH AMS CL D P NU Med
 4. 4. ลักษณะเด่นของโครงสร้างใหม่ <ul><li>เป็นโครงสร้างบริหารแบบแบนราบ </li></ul><ul><li>เน้นกระบวนงานที่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ทุกคนทำงานหลายอย่างได้ ทำแทนกันได้ </li></ul><ul><li>เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>หัวหน้ากลุ่มได้มาโดยการเลือกตั้ง ถือเอาคะแนนสูงสุดจากสมาชิกของกลุ่ม มีวาระ คราวละ 4 ปี </li></ul>
 5. 5. กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน <ul><li>มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอนการวิจัยของคณะ อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของสำนักวิทยบริการ </li></ul><ul><li>สร้างกลไกในการผลักดันวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น </li></ul>
 6. 6. การดำเนินงาน วิสัยทัศน์ สำนักวิทยบริการ วิสัยทัศน์ ของคณะ ห้องสมุด คณะ วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. 7. <ul><li>ผลงานเชิงประจักษ์ </li></ul>
 8. 8. ผลงานเชิงประจักษ์ 1 <ul><li>. การปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว </li></ul><ul><li>* ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ เกิดความลื่นไหลงานได้ดี ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น งานเสร็จทันกับความต้องการของผู้ใช้ </li></ul><ul><li>* การปรับปรุงงาน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น และการทำดัชนีวารสารภาษาไทย สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ จนไม่ต้องทำงานนอกเวลาอีก </li></ul><ul><li>* สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร “ ตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม” </li></ul>
 9. 9. ผลงานเชิงประจักษ์ 2 <ul><li>การปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด </li></ul><ul><li>* ใช้กรอบแนวคิด “ ห้องสมุดมีชีวิต” สง่างาม สดใส สะอาด มีความเคลื่อนไหว ชวนให้ติดตาม </li></ul><ul><li>* ใช้กรอบแนวคิด “ การเป็นแหล่งเรียนรู้ “ เมื่อเข้ามาใช้ห้องสมุดแล้ว ให้อยู่นาน ๆ มีความเป็นมิตร มีความหลากหลายให้เลือกใช้ </li></ul><ul><li>* ห้องสมุดจะต้องเป็นที่พึ่งพิง “ Everything is possible in the library” </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ผลงานสร้างสรรค์ </li></ul>
 11. 11. กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ <ul><li>1. ทำอย่างไรให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้ขั้นตอนน้อยที่สุด </li></ul><ul><li>2. ทำอย่างไรให้ข้อมูลมีความทันสมัยที่สุด </li></ul><ul><li>3. ทำอย่างไรผู้ใช้จึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนที่สุด </li></ul><ul><li>4. ทำอย่างไรจะลดความสิ้นเปลืองลงได้มากที่สุด </li></ul><ul><li>5. ทำอย่างไรห้องสมุดคณะในกลุ่มภารกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในระดับแนวหน้า </li></ul>
 12. 12. ผลงานสร้างสรรค์ 1. <ul><li>ภารกิจจัดหาทรัพยากรห้องสมุด </li></ul><ul><li>1. ลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนลง </li></ul><ul><li>2. ลดขั้นตอนการดำเนินการขอรับบริจาคลง </li></ul><ul><li>3. จัดหาฐานข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขยายแหล่งสารสนเทศให้กว้างขวาง </li></ul><ul><li>4. จัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น </li></ul>
 13. 13. ผลงานสร้างสรรค์ 2. <ul><li>ภารกิจวารสาร </li></ul><ul><li>1. จัดทำ Holding วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเลิกการลงทะเบียนวารสารด้วยระบบมือ </li></ul><ul><li>2. สร้าง Holding บน Journal Link ให้สมบูรณ์ </li></ul><ul><li>3. สร้าง Holding บน INNOPAC </li></ul><ul><li>4. ลดขั้นตอนการทำดัชนีวารสารไทย จาก 27 ขั้นตอน เหลือ 16 ขั้นตอน </li></ul>
 14. 14. ผลงานสร้างสรรค์ 2.( ต่อ ) <ul><li>ภารกิจวาสาร ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>5. ถ่ายโอนดัชนีวารสารจาก 3 ฐาน ลงใน INNOPAC เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นจากฐานเดียว </li></ul><ul><li>6. ปรับแต่งต้นฉบับ PDF ในเอกสารที่ link แนบไปในดัชนีวารสารใน OPAC ให้สวยงาม และให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน อ่านง่าย โดยใช้โปรแกรม Photoshop </li></ul>
 15. 15. ผลงานสร้างสรรค์ 2.( ต่อ ) <ul><li>ภารกิจวาสาร ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>7. ทำ Link วารสาร Online ไว้บน INNOPAC </li></ul><ul><li>8. ทำรายการแจ้งสถานภาพของวารสารตั้งแต่ปี 2004 </li></ul><ul><li>9. ปรับเปลี่ยนสถานที่การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้น </li></ul><ul><li>10. ทำวิจัยการใช้วารสารภาษาต่างประเทศ </li></ul>
 16. 16. ผลงานสร้างสรรค์ 3. <ul><li>ภารกิจวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณนุกรม </li></ul><ul><li>1. ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้คงปริมาณ และคุณภาพ เนื่องจากบรรณารักษ์มีภารงานเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>2. ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการบรรณนุกรมเอกสารลงในฐาน INNOPAC </li></ul><ul><li>3. ทำ Link e-table of contents ให้แสดงใน OPAC </li></ul>
 17. 17. ผลงานสร้างสรรค์ 3 <ul><li>ภารกิจวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณนุกรม ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>4. ทำรายการ E book ให้แสดงบน OPAC เพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และเพิ่มความสะดวกในการใช้ </li></ul><ul><li>5. วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณนุกรมโสตทัศนวัสดุลงใน INNOPAC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และเพิ่มความสะดวกในการใช้ </li></ul>
 18. 18. ผลงานสร้างสรรค์ 3 <ul><li>ภารกิจวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทางบรรณนุกรม ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>6. ทำ Holding วารสารฉบับพิมพ์ และฉบับ Online ลงในฐาน PubMed ได้มากกว่า 2500 ชื่อเรื่อง และมากกว่า 4 , 000 , 000 ระเบียน มากที่สุดในประเทศไทย </li></ul>
 19. 19. ผลงานสร้างสรรค์ 4. <ul><ul><li>ภารกิจบริการ </li></ul></ul><ul><li>1. บริการพื้นฐาน </li></ul><ul><li>* จัดบริการ One stop service </li></ul><ul><li>* จัดแสดงทรัพยากรห้องสมุดที่ออกให้บริการใหม่ เพื่อส่งเสริม </li></ul><ul><li>ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรที่ทันสมัยมากขึ้น </li></ul><ul><li>* จัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด อย่างสม่ำเสมอ </li></ul><ul><li>* ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน </li></ul>
 20. 20. ผลงานสร้างสรรค์ 4 <ul><li>ภารกิจบริการ ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>2. บริการเชิงรุก </li></ul><ul><li>* EBM </li></ul><ul><li>* Road show </li></ul><ul><li>* บริการรายบุคคลผ่าน Group mail </li></ul>
 21. 21. ผลงานสร้างสรรค์ 4 <ul><li>3. การส่งเสริมการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>* USMLE corner </li></ul><ul><li>* เพิ่มจำนวนการยืมทรัพยากรห้องสมุด </li></ul><ul><li>* บริการ DD ร่วมกับห้องสมุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>* ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้บุคลากรเป็น Knowledge </li></ul><ul><li>worker ให้สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา </li></ul>
 22. 22. ผลงานสร้างสรรค์ 5 <ul><li>4. การบริการชุมชน </li></ul><ul><li>1. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แก่บรรณารักษ์ห้องสมุด และนักศึกษา </li></ul><ul><li>สถาบันต่าง ๆ </li></ul><ul><li>2. เป็นต้นเรื่องในการฝึกอบรมแก่บรรณารักษ์ทั่วประเทศ เรื่อง การ </li></ul><ul><li>ให้บริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุน EBM ร่วมกับสำนักหอสมุด </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยมหิดล และ SEA-ORCHID Project </li></ul>
 23. 23. รอบ 3 ปี มีคุณค่า <ul><li>รางวัลเกียรติยศ </li></ul>
 24. 24. รางวัลเกียรติยศ <ul><li>ปี พ . ศ .2549 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดระดับ 5 นางศรีสวรรค์ สีดาผัน ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิทยบริการให้เป็นข้าราชการดีเด่น </li></ul><ul><li>ปี พ . ศ .2550 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจด้วยคะแนนสูงสุด ของสำนักงานคณบดี </li></ul><ul><li>ปี พ . ศ .2550 หัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ นางสาวส่งศรี ดีศรีแก้ว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสายสนับสนุนผู้มีผลงานด้านสนับสนุนการบริหารดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2550 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น </li></ul>
 25. 25. รางวัลเกียรติยศ ( ต่อ ) <ul><li>ปี พ . ศ .2551 หัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ นางสาวส่งศรี ดีศรีแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นสาขาวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ </li></ul>
 26. 26. ขอขอบคุณ <ul><li>ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน </li></ul>

×