• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY1)
 

Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY1)

on

 • 200 views

Hồi ký này dành tặng Thầy và những người bạn thân yêu của tôi - những người đã ủng hộ tôi về tinh thần cũng như chia sẻ hỗ trợ quà tặng tới những ...

Hồi ký này dành tặng Thầy và những người bạn thân yêu của tôi - những người đã ủng hộ tôi về tinh thần cũng như chia sẻ hỗ trợ quà tặng tới những người bạn Phil, nạn nhân của siêu bão Haiyan ở Philippines vừa qua. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện hồi ký 7 ngày với mỗi ngày một file đánh theo số hiệu từ DAY1 đến DAY7

Statistics

Views

Total Views
200
Views on SlideShare
200
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY1) Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY1) Document Transcript

  • H I KÝ M T CHUY N I - CHUY N DAY 1: LÊN TÂM BÃO HAIYAN - PHILIPPINES Ư NG Có l c n gi i thích thêm các b n hi u r ng lý do tôi sang Tacloban nơi ch u thi t h i n ng n nh t c a th m h a siêu bão Haiyan ( b vào Philippines r ng sáng 8/11/2013). S là qua m ng xã h i LinkedIn tôi quen m t anh b n là giáo viên ti ng Anh ngư i Phil tên là Albert t u tháng 8 v a r i (hôm nay check l i email thì hóa ra anh này ã t ng liên h tôi vào tháng 12 năm ngoái sau ó tôi gi i thi u l i cho h i v gi i pháp h i ngh truy n hình m m c a bên tôi nhưng i tác bên Hàn Qu c và không gi liên l c n a, úng là h u duyên thiên lý năng tương ng , vô duyên i di n b t tương phùng). Tôi ư c xem video clip mà giáo viên c a b n d y ti ng Anh cho t i tr l p 1 v n h p tác cùng b n Hàn Qu c mà th y mê nên t cung c p d ch v d y ti ng Anh qua gi i pháp c u truy n hình mà Platform tôi ã có s n theo hình th c giáo viên ng i bên Phil, h c sinh ng i VN tương tác d y và h c qua máy tính n i Internet. Sau vài ch c email qua l i chúng tôi th y khá h p nhau v quan i m s ng và m c tiêu business, chúng tôi cùng chia s r ng s l y ch t lư ng ào t o làm c t lõi phát tri n ch không n ng n v l i nhu n và hy v ng có th mang l i cho h c viên VN m t d ch v h c ti ng Anh m i ch t lư ng v i chi phí h p lý nh t. Qua trao d ch v i và th o lu n, tôi tin tư ng tuy t ào t o ti ng Anh nh m i Albert có kh năng giám sát và qu n tr m b o ch t lư ng t t nh t. Chúng tôi nhanh chóng tr thành b n bè thân thi t và d dàng th ng nh t k ho ch h p tác. Cùng nhau giao h n r ng n u tôi sang Phil thì tôi ch tr vé máy bay hai chi u còn t khi bư c xu ng máy bay là b n s take care cho tôi m i th n lúc v , ngư c l i n u b n sang VN thì tôi cũng làm tương t . B n nói gi i pháp c a Cty tôi s r t ư c quan tâm Phil vì th tôi t l ch sang thăm và làm vi c v i phía b n trư c. Tôi book vé và b n lên l ch ón ti p tôi cũng như làm vi c v i m t s trư ng i h c thu c t nh Leyte, S KHCN thành ph Tacloban, l ch làm vi c và thăm quan kín mít 7 ngày t 22 t i 28/11. Theo d ki n khóa English for Communication th nghi m g m 5 h c viên s khai gi ng vào 9/11, sáng 7/11 Albert thông báo cho tôi bi t chính quy n thành ph Tacloban thông báo s c t i n trong ít nh t hai ngày mùng 8 và mùng 9 do nh hư ng c a siêu bão Haiyan và anh y ưa ra 2 option: m t là delay hai là anh y b trí m t giáo viên khác t nh không b nh hư ng bão d y thay, tôi ch n phương án delay. Trong l n chat cu i cùng vào t i 7/11 anh y cho tôi bi t ã b t u xu t hi n gió và ôi khi kèm theo mưa l t ph t, tôi b o Albert hãy b o tr ng. Anh y nói ã gia c c a n o và giúp hàng xóm ch ng t c mái nhà nhưng có v khá t tin r ng r i m i vi c s và h n nhau s liên l c l i sau 3 ngày n a. M t, hai, ba r i b n ngày trôi qua, tôi b t th y s t ru t b i tin t c t Internet cho bi t Tacloban nơi gia ình b n tôi n u ó ã b tàn phá n ng n , r t nhi u ngư i ch t. Tôi thư ng xuyên c p nh t tin t c t Vnexpress, Dantri và
  • CNN nghe ngóng và bi t âu b n tôi s xu t hi n trong t m nh nào ó nh m b o m r ng b n tôi và gia ình s ng xót b i b n tôi là thành viên c a t ch c c u tr JIC r t n i ti ng Phil nên ch c ch n b n s ph i thư ng xuyên di chuy n bên ngoài cho nhi m v c u tr vì th xác xu t vào nh s cao. Sang ngày th 5 tôi nh n ư c email t Albert nhưng là do ch gái c a b n hi n ang làm y tá Newthelands g i cho tôi v i n i dung r t ng n: “Good day! This is marie, alberts's siter. Unfortunately they have been a victim of the super typhoon Yolanda. Communication lines have been cut however he was able to send me one txt and he instructed me to tell u to rebook your ticket. He will contact u as soon as he can. Thanks. T m hi u là: Chúc m t ngày an lành ! ti c h ây là Marie ch gái c a Albert. R t ã tr thành n n nhân c a siêu bão Yolanda. Các ư ng dây liên l c ã b c t nhưng dù sao nó cũng ã g i c tin nh n cho tôi và nh tôi nói l i b n r ng hãy t l i vé (h y chuy n i theo k ho ch). Nó s liên l c b n ngay khi có th . Xin c m ơn” (ngư i Phil g i siêu bão Haiyan v i tên là Yolanda) Ơn tr i! V y là b n tôi và gia ình còn s ng. Sáu ngày sau bão (13/11) tôi nh n c PM trên FB c a Albert cho bi t r ng a y ang v th m h a t i Tacloban th ô Manila mang theo b ng ch ng và báo cáo y/c chính ph c u tr . Albert cho bi t gia ình anh ã s ng xót nh ơn c u m ng c a m t ngư i hàng xóm t t b ng, tài s n thì không còn gì c , tình tr ng Tacloban hi n r t kh ng khi p: không i n, không th c ăn, không nư c u ng, không thu c men, ngư i ch t n m ng n ngang ngoài ư ng và trong các tòa nhà tránh bão t p th , b n t i Manila qua m t chi c tr c thăng c a quân ngày b ói. Tình tr ng b o l c, vô chính ph b t Tacloban di t n gia ình t i nơi an toàn. B n i và v a ư c ăn chút ít sau 5 u xu t hi n và b n nói s tr l i ngh tôi h y vé và xin l i vì s c này, tôi ch k p nói là b n hãy b o tr ng và take care gia ình. Hai ngày sau ó (15/11) tôi th y stt c a b n thông báo JIC ã thi t l p ư c trung tâm i u ph i c u tr t i Tacloban dư i s tr giúp an ninh c a quân i v i m c tiêu di t n nh ng ngư i c n giúp là tr nh , ph n và ngư i già vào trung tâm nh m b o v s an toàn v tính m ng cho h sau ó tìm cách ưa h thoát kh i Tacloban. Hình nh b n tôi di chuy n như con thoi trong vùng nguy hi m c u giúp ngư i khác làm tôi xúc thông báo r ng tôi quy t ng m nh và ngay hôm ó tôi nh n tin cho b n nh không h y vé máy bay và s bay sang sát cánh v i b n trong vai trò c a m t tình nguy n vi n, lúc ó tôi nói tôi có th giúp khôi ph c h th ng liên l c PABX và m ng máy tính cho các trư ng h c (Hihi, vì nghĩ r ng m i th s nhanh chóng ư c khôi ph c), tôi l i message h i b n c n th gì tôi mang sang. B n nói r ng bên ó ang r t c n thu c men nhưng khuyên tôi không nên sang vì tình hình ang r t h n lo n. Lúc ó th c s tôi không còn c m giác lo s , câu thành ng ti ng Anh “A friend in need is a friend indeed - B n trong lúc khó khăn m i th c s là b n” “m t mi ng khi ói b ng c gói
  • khi lo”, s dũng c m c a b n tôi ã giúp tôi xóa i m i băn khoăn lo l ng. Tôi lên FB kêu g i ng h và sau 5 ngày nh n ư c 350USD t nh ng b n bè thân thi t, tôi b thêm 150 v y là ư c kho n ti n m t 500USD óng vào phong bì ch : 500USD - Donation from Vietnamese friends. Tôi t b ti n mua 20kg thu c men các lo i g m kháng sinh, ch ng i ngoài, nh m t mũi, kem bôi l m, thu c ho và siro tăng s c kháng cho tr nh , men tiêu hóa và cao sao vàng (nh qua m t ngư i b n bên công ty Dư c ph m, b n bi t tôi mang i c u tr nên giúp mua v i giá Cty b n nh p siêu t t), 10kg lương khô và 15kg thi t b văn phòng g m b máy tính bàn, thi t b k t n i m ng AccessPoint giúp b n tôi quy t không buông d án chúng tôi ã theo u i, tôi mua b xung gói cư c max là 45kg b i khi book vé tôi ch ăng ký hàng lý xách tay 7kg. Sau siêu bão 12 ngày (19/11) tôi c p nh t l i l ch trình cho Albert và thông báo sau 3 ngày n a tôi s có m t t i Tacloban, b n nói r t xúc ng khi tôi hành ng như v y và nói n u tình hình Tacloban không ư c c i thi n v an ninh thì có th s không cho tôi xu ng ó và ch tham gia i tình nguy n óng t i Ormoc (cách Tacloban kho ng hơn 100km). B n update r ng ã secure ư c gia ình an toàn v Ormoc dù trên ư ng di chuy n ph i dùng t i l u chi c xe nh v a n cay do b n bên quân i y m tr khi ch gia ình b n có nguy cơ b k t l i b i ám ông ngư i tuy t v ng nhao lên nóc xe mu n thoát kh i Tacloban. Sau siêu bão 14 ngày, chi u t i 21/11 tôi có m t t i Hà N i ra sân bay. Anh Tu n xì, m t ng nghi p cũ cũng là b n thân th i h c chuyên nghi p ón tôi ưa i ăn t i và ti n ra sân bay. Tôi r t xúc ng khi ư c các b n bè quan tâm nh n nh g i l i chúc lên ư ng bình an và b o tr ng. Hơn 10h êm tôi làm th t c check in, hàng hóa ký g i c a tôi b vư t 4kg (th c t cân n ng lên t i 49kg), may là th y hàng c a tôi u dán ch relief nên anh qu n lý c a hãng hàng không Cebu Pacific ngư i Phil ã y/c nhân viên làm th t c check in không tính cư c vư t và còn r t vui v nói v i tôi r ng n u là hàng relief thì ư c mi n cư c 40kg. V a nh n vé xong thì m t ch an ninh sân bay t i thông báo tôi c n vào phòng ki m tra an ninh hi n có ch t l ng trong ki n hàng ký g i c a tôi. Tôi vui v làm vi c do máy soi phát i vào và gi i trình r ng ó là thu c siro ho tôi mang i c u tr n n nhân bão Haiyan bên Phil, tôi c n th n mang theo hóa ơn mà b n bên Cty Dư c ã chu n b s n ưa cho nhân viên an ninh. Khi tôi nói là hàng c u tr thì ch này h i r ng anh thu c t ch c nào, tôi tr l i tôi ch ng thu c t ch c ng phái nào c , t cá nhân i. Ch này r t vui v h i ti p v y anh i như này ch nhà không c n à vì bên ó nghe nói nguy hi m l m, tôi nói bi t th a b cũng r t lo l ng nhưng không c n. Nhân viên an ninh b o tôi ký nh n vào cu n s cam k t r ng ch t l ng ó là thu c siro ho r i xong, chúc anh lên ư ng bình an ! Xin c m ơn. Tôi làm ti p các th t c xu t c nh và ki m tra an ninh l n cu i cho ba lô xách tay r i vào phòng ch . úng 12h40 sáng 22/11 thì lên máy bay và c t cánh i Manila lúc 1:00AM. Máy bay khá v ng khách, tôi
  • n m dài trên ba chi c gh li n k không ai ng i, ch p m t ôi lúc, t i Manila lúc 5h sáng sau 4 gi bay. T i sân bay tôi làm th t c nh p c nh và Transit, th t c nh p c nh có v khá căng th ng v i ngư i Vi t b i nhi u tin nói r ng n u b n tr l i nhân viên qu n lý xu t nh p c nh không t t, b n có th b t ch i nh p c nh vào Phil. Tôi th y nh ng ngư i Vi t x p hàng trư c tôi b h i khá nhi u, có m t trư ng h p có l không hi u ho c nghe nh quá mà nhân viên nh p c nh ph i d i bu ng th t c ti n g n m t anh ngư i Vi t ang làm th t c h i Do you come for studing English ?, tôi th y anh kia tr l i theo ki u b n năng Yes, r i cũng ư c qua! n lư t tôi v i t khai kèm t m vé kh h i tôi ch ng b o n m c ích tôi ghi là volunteer in Tacloban t b t kỳ câu h i nào mà còn ư c h r t tươi cư i nhanh chóng óng d u nh p c nh kèm theo câu “Thank you Sir !” khi h tr l i gi y t . Tôi thêm t i sân bay Manila 2 ti ng nhưng cho tôi c m giác r t hi n th t c checkin t i i ti p chuy n v Cebu, sân bay Cebu không quá r ng i, có m t lo i máy c m ng cho phép khách hàng làm ng b ng vi c nh p vào mã Booking sau vài nút b m confirm máy in cho b n m t t xác nh n ã checkin, b n ch c n c m t gi y này t i qu y BagCounter làm th t c hành lý ký g i. Thêm 1 ti ng trên máy bay, t i Cebu là úng 8:00AM. Albert ón tôi t i sân bay, th y tôi b n xúc ng ôm tôi khóc, tôi cũng l ng ngư i ôm b n th t ư c vài l i ... Easy, ... take it easy. Every things will be fine. Nư c m t tôi trào ra. Chúng tôi v tr m t khách s n giá r , b n tôi ư c m t ngư i b n s n kho ng 9:0AM, chúng tôi tranh th trao khu ch nh g n ó v i xu t ăn 1USD ( Cebu mư n và tr ti n cho, t i khách i tình hình, ngh ngơi sau ó i ăn trưa ăn r t r g m m t cơm, cá, th t, rau, canh, nư c u ng). Tôi trao phong bì 500USD cho b n nói r ng ây là chia s nh t nh ng ngư i b n c a tôi Vi t Nam, giá tr không nhi u nhưng chúng tôi hy v ng b n có th ti p t c công vi c dù là t con s 0. B n r t xúc b n VN. Tôi ưa thêm cho b n 300USD ng và nh tôi chuy n l i c m ơn t i các trang tr i chi phí cho nh ng ngày tôi nói budget chúng ta ch có ng n này, b n t cân m i th ng d y và ây, tôi i cho m i kho n, tôi th y OK vì chi phí ây khá r , chúng tôi s ng t t v i xu t ăn 1 ô la và 15 ô la/ngày khách s n trong khi chúng tôi s có 3 ngày ăn ng mi n phí t i Tacloban, ngoài ra tôi t m ng cho b n 360USD ti n h c phí t các h c viên ti ng Anh mà tôi thu ư c ch p m t còn b n tôi ra ngoài t vé i Ormoc b ng tàu cao t c cánh ng m (Fast craft), có l do m t nên lúc t nh d y ã là hơn 3PM, r ng tình hình an ninh gia nh p có c nh sát tôi tranh th VN. V khách s n tôi i m t lúc n a thì b n tôi v . B n thông báo Tacloban ã khá hơn, nhóm tình nguy n viên mà chúng tôi d ki n cùng b o v . Vé kh i hành i Ormoc là 9AM sáng 23/11. Chúng i m t vòng Cebu, thành ph r t p và yên bình, ư ng xá r t r ng và nhi u oto, phương ti n giao thông công c ng ch y u là Taxi và xe túc túc nhưng to hơn nhi u v i túc túc c a Thái. T t c các bi n hi u, ch d n u b ng ti ng Anh, các annoucement
  • trên các phương ti n công c ng như airplane, taxi u s d ng ti ng Anh và là gi ng Anh M nghe r t khoái. Ki n trúc thành ph hao hao Sentosa c a Sing, r t s ch s và nhi u cây xanh, do Cebu cũng là m t hòn o nên ư ng i l m o n cũng d c lên d c xu ng như Hàn Qu c. B n ưa tôi t i khu PPO do ngư i M và t u tư, có l là nơi v i ki n trúc hi n i nh t thành ph , là khu t h p văn phòng trong lĩnh v c công ngh , thương m i, m t khu t h p nh ang hoàn thi n mà b n tôi nói là công viên ph n m m Software Park c a Cebu. Albert nói s ch n Cebu làm nơi b t u l i, quá tuy t ! Tôi ng h b n c 2 tay. M t góc ph t i Cebu Ven thành ph , phía bên ph i là khu i h c Cebu