Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY1)

355 views

Published on

Hồi ký này dành tặng Thầy và những người bạn thân yêu của tôi - những người đã ủng hộ tôi về tinh thần cũng như chia sẻ hỗ trợ quà tặng tới những người bạn Phil, nạn nhân của siêu bão Haiyan ở Philippines vừa qua. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện hồi ký 7 ngày với mỗi ngày một file đánh theo số hiệu từ DAY1 đến DAY7

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY1)

  1. 1. H I KÝ M T CHUY N I - CHUY N DAY 1: LÊN TÂM BÃO HAIYAN - PHILIPPINES Ư NG Có l c n gi i thích thêm các b n hi u r ng lý do tôi sang Tacloban nơi ch u thi t h i n ng n nh t c a th m h a siêu bão Haiyan ( b vào Philippines r ng sáng 8/11/2013). S là qua m ng xã h i LinkedIn tôi quen m t anh b n là giáo viên ti ng Anh ngư i Phil tên là Albert t u tháng 8 v a r i (hôm nay check l i email thì hóa ra anh này ã t ng liên h tôi vào tháng 12 năm ngoái sau ó tôi gi i thi u l i cho h i v gi i pháp h i ngh truy n hình m m c a bên tôi nhưng i tác bên Hàn Qu c và không gi liên l c n a, úng là h u duyên thiên lý năng tương ng , vô duyên i di n b t tương phùng). Tôi ư c xem video clip mà giáo viên c a b n d y ti ng Anh cho t i tr l p 1 v n h p tác cùng b n Hàn Qu c mà th y mê nên t cung c p d ch v d y ti ng Anh qua gi i pháp c u truy n hình mà Platform tôi ã có s n theo hình th c giáo viên ng i bên Phil, h c sinh ng i VN tương tác d y và h c qua máy tính n i Internet. Sau vài ch c email qua l i chúng tôi th y khá h p nhau v quan i m s ng và m c tiêu business, chúng tôi cùng chia s r ng s l y ch t lư ng ào t o làm c t lõi phát tri n ch không n ng n v l i nhu n và hy v ng có th mang l i cho h c viên VN m t d ch v h c ti ng Anh m i ch t lư ng v i chi phí h p lý nh t. Qua trao d ch v i và th o lu n, tôi tin tư ng tuy t ào t o ti ng Anh nh m i Albert có kh năng giám sát và qu n tr m b o ch t lư ng t t nh t. Chúng tôi nhanh chóng tr thành b n bè thân thi t và d dàng th ng nh t k ho ch h p tác. Cùng nhau giao h n r ng n u tôi sang Phil thì tôi ch tr vé máy bay hai chi u còn t khi bư c xu ng máy bay là b n s take care cho tôi m i th n lúc v , ngư c l i n u b n sang VN thì tôi cũng làm tương t . B n nói gi i pháp c a Cty tôi s r t ư c quan tâm Phil vì th tôi t l ch sang thăm và làm vi c v i phía b n trư c. Tôi book vé và b n lên l ch ón ti p tôi cũng như làm vi c v i m t s trư ng i h c thu c t nh Leyte, S KHCN thành ph Tacloban, l ch làm vi c và thăm quan kín mít 7 ngày t 22 t i 28/11. Theo d ki n khóa English for Communication th nghi m g m 5 h c viên s khai gi ng vào 9/11, sáng 7/11 Albert thông báo cho tôi bi t chính quy n thành ph Tacloban thông báo s c t i n trong ít nh t hai ngày mùng 8 và mùng 9 do nh hư ng c a siêu bão Haiyan và anh y ưa ra 2 option: m t là delay hai là anh y b trí m t giáo viên khác t nh không b nh hư ng bão d y thay, tôi ch n phương án delay. Trong l n chat cu i cùng vào t i 7/11 anh y cho tôi bi t ã b t u xu t hi n gió và ôi khi kèm theo mưa l t ph t, tôi b o Albert hãy b o tr ng. Anh y nói ã gia c c a n o và giúp hàng xóm ch ng t c mái nhà nhưng có v khá t tin r ng r i m i vi c s và h n nhau s liên l c l i sau 3 ngày n a. M t, hai, ba r i b n ngày trôi qua, tôi b t th y s t ru t b i tin t c t Internet cho bi t Tacloban nơi gia ình b n tôi n u ó ã b tàn phá n ng n , r t nhi u ngư i ch t. Tôi thư ng xuyên c p nh t tin t c t Vnexpress, Dantri và
  2. 2. CNN nghe ngóng và bi t âu b n tôi s xu t hi n trong t m nh nào ó nh m b o m r ng b n tôi và gia ình s ng xót b i b n tôi là thành viên c a t ch c c u tr JIC r t n i ti ng Phil nên ch c ch n b n s ph i thư ng xuyên di chuy n bên ngoài cho nhi m v c u tr vì th xác xu t vào nh s cao. Sang ngày th 5 tôi nh n ư c email t Albert nhưng là do ch gái c a b n hi n ang làm y tá Newthelands g i cho tôi v i n i dung r t ng n: “Good day! This is marie, alberts's siter. Unfortunately they have been a victim of the super typhoon Yolanda. Communication lines have been cut however he was able to send me one txt and he instructed me to tell u to rebook your ticket. He will contact u as soon as he can. Thanks. T m hi u là: Chúc m t ngày an lành ! ti c h ây là Marie ch gái c a Albert. R t ã tr thành n n nhân c a siêu bão Yolanda. Các ư ng dây liên l c ã b c t nhưng dù sao nó cũng ã g i c tin nh n cho tôi và nh tôi nói l i b n r ng hãy t l i vé (h y chuy n i theo k ho ch). Nó s liên l c b n ngay khi có th . Xin c m ơn” (ngư i Phil g i siêu bão Haiyan v i tên là Yolanda) Ơn tr i! V y là b n tôi và gia ình còn s ng. Sáu ngày sau bão (13/11) tôi nh n c PM trên FB c a Albert cho bi t r ng a y ang v th m h a t i Tacloban th ô Manila mang theo b ng ch ng và báo cáo y/c chính ph c u tr . Albert cho bi t gia ình anh ã s ng xót nh ơn c u m ng c a m t ngư i hàng xóm t t b ng, tài s n thì không còn gì c , tình tr ng Tacloban hi n r t kh ng khi p: không i n, không th c ăn, không nư c u ng, không thu c men, ngư i ch t n m ng n ngang ngoài ư ng và trong các tòa nhà tránh bão t p th , b n t i Manila qua m t chi c tr c thăng c a quân ngày b ói. Tình tr ng b o l c, vô chính ph b t Tacloban di t n gia ình t i nơi an toàn. B n i và v a ư c ăn chút ít sau 5 u xu t hi n và b n nói s tr l i ngh tôi h y vé và xin l i vì s c này, tôi ch k p nói là b n hãy b o tr ng và take care gia ình. Hai ngày sau ó (15/11) tôi th y stt c a b n thông báo JIC ã thi t l p ư c trung tâm i u ph i c u tr t i Tacloban dư i s tr giúp an ninh c a quân i v i m c tiêu di t n nh ng ngư i c n giúp là tr nh , ph n và ngư i già vào trung tâm nh m b o v s an toàn v tính m ng cho h sau ó tìm cách ưa h thoát kh i Tacloban. Hình nh b n tôi di chuy n như con thoi trong vùng nguy hi m c u giúp ngư i khác làm tôi xúc thông báo r ng tôi quy t ng m nh và ngay hôm ó tôi nh n tin cho b n nh không h y vé máy bay và s bay sang sát cánh v i b n trong vai trò c a m t tình nguy n vi n, lúc ó tôi nói tôi có th giúp khôi ph c h th ng liên l c PABX và m ng máy tính cho các trư ng h c (Hihi, vì nghĩ r ng m i th s nhanh chóng ư c khôi ph c), tôi l i message h i b n c n th gì tôi mang sang. B n nói r ng bên ó ang r t c n thu c men nhưng khuyên tôi không nên sang vì tình hình ang r t h n lo n. Lúc ó th c s tôi không còn c m giác lo s , câu thành ng ti ng Anh “A friend in need is a friend indeed - B n trong lúc khó khăn m i th c s là b n” “m t mi ng khi ói b ng c gói
  3. 3. khi lo”, s dũng c m c a b n tôi ã giúp tôi xóa i m i băn khoăn lo l ng. Tôi lên FB kêu g i ng h và sau 5 ngày nh n ư c 350USD t nh ng b n bè thân thi t, tôi b thêm 150 v y là ư c kho n ti n m t 500USD óng vào phong bì ch : 500USD - Donation from Vietnamese friends. Tôi t b ti n mua 20kg thu c men các lo i g m kháng sinh, ch ng i ngoài, nh m t mũi, kem bôi l m, thu c ho và siro tăng s c kháng cho tr nh , men tiêu hóa và cao sao vàng (nh qua m t ngư i b n bên công ty Dư c ph m, b n bi t tôi mang i c u tr nên giúp mua v i giá Cty b n nh p siêu t t), 10kg lương khô và 15kg thi t b văn phòng g m b máy tính bàn, thi t b k t n i m ng AccessPoint giúp b n tôi quy t không buông d án chúng tôi ã theo u i, tôi mua b xung gói cư c max là 45kg b i khi book vé tôi ch ăng ký hàng lý xách tay 7kg. Sau siêu bão 12 ngày (19/11) tôi c p nh t l i l ch trình cho Albert và thông báo sau 3 ngày n a tôi s có m t t i Tacloban, b n nói r t xúc ng khi tôi hành ng như v y và nói n u tình hình Tacloban không ư c c i thi n v an ninh thì có th s không cho tôi xu ng ó và ch tham gia i tình nguy n óng t i Ormoc (cách Tacloban kho ng hơn 100km). B n update r ng ã secure ư c gia ình an toàn v Ormoc dù trên ư ng di chuy n ph i dùng t i l u chi c xe nh v a n cay do b n bên quân i y m tr khi ch gia ình b n có nguy cơ b k t l i b i ám ông ngư i tuy t v ng nhao lên nóc xe mu n thoát kh i Tacloban. Sau siêu bão 14 ngày, chi u t i 21/11 tôi có m t t i Hà N i ra sân bay. Anh Tu n xì, m t ng nghi p cũ cũng là b n thân th i h c chuyên nghi p ón tôi ưa i ăn t i và ti n ra sân bay. Tôi r t xúc ng khi ư c các b n bè quan tâm nh n nh g i l i chúc lên ư ng bình an và b o tr ng. Hơn 10h êm tôi làm th t c check in, hàng hóa ký g i c a tôi b vư t 4kg (th c t cân n ng lên t i 49kg), may là th y hàng c a tôi u dán ch relief nên anh qu n lý c a hãng hàng không Cebu Pacific ngư i Phil ã y/c nhân viên làm th t c check in không tính cư c vư t và còn r t vui v nói v i tôi r ng n u là hàng relief thì ư c mi n cư c 40kg. V a nh n vé xong thì m t ch an ninh sân bay t i thông báo tôi c n vào phòng ki m tra an ninh hi n có ch t l ng trong ki n hàng ký g i c a tôi. Tôi vui v làm vi c do máy soi phát i vào và gi i trình r ng ó là thu c siro ho tôi mang i c u tr n n nhân bão Haiyan bên Phil, tôi c n th n mang theo hóa ơn mà b n bên Cty Dư c ã chu n b s n ưa cho nhân viên an ninh. Khi tôi nói là hàng c u tr thì ch này h i r ng anh thu c t ch c nào, tôi tr l i tôi ch ng thu c t ch c ng phái nào c , t cá nhân i. Ch này r t vui v h i ti p v y anh i như này ch nhà không c n à vì bên ó nghe nói nguy hi m l m, tôi nói bi t th a b cũng r t lo l ng nhưng không c n. Nhân viên an ninh b o tôi ký nh n vào cu n s cam k t r ng ch t l ng ó là thu c siro ho r i xong, chúc anh lên ư ng bình an ! Xin c m ơn. Tôi làm ti p các th t c xu t c nh và ki m tra an ninh l n cu i cho ba lô xách tay r i vào phòng ch . úng 12h40 sáng 22/11 thì lên máy bay và c t cánh i Manila lúc 1:00AM. Máy bay khá v ng khách, tôi
  4. 4. n m dài trên ba chi c gh li n k không ai ng i, ch p m t ôi lúc, t i Manila lúc 5h sáng sau 4 gi bay. T i sân bay tôi làm th t c nh p c nh và Transit, th t c nh p c nh có v khá căng th ng v i ngư i Vi t b i nhi u tin nói r ng n u b n tr l i nhân viên qu n lý xu t nh p c nh không t t, b n có th b t ch i nh p c nh vào Phil. Tôi th y nh ng ngư i Vi t x p hàng trư c tôi b h i khá nhi u, có m t trư ng h p có l không hi u ho c nghe nh quá mà nhân viên nh p c nh ph i d i bu ng th t c ti n g n m t anh ngư i Vi t ang làm th t c h i Do you come for studing English ?, tôi th y anh kia tr l i theo ki u b n năng Yes, r i cũng ư c qua! n lư t tôi v i t khai kèm t m vé kh h i tôi ch ng b o n m c ích tôi ghi là volunteer in Tacloban t b t kỳ câu h i nào mà còn ư c h r t tươi cư i nhanh chóng óng d u nh p c nh kèm theo câu “Thank you Sir !” khi h tr l i gi y t . Tôi thêm t i sân bay Manila 2 ti ng nhưng cho tôi c m giác r t hi n th t c checkin t i i ti p chuy n v Cebu, sân bay Cebu không quá r ng i, có m t lo i máy c m ng cho phép khách hàng làm ng b ng vi c nh p vào mã Booking sau vài nút b m confirm máy in cho b n m t t xác nh n ã checkin, b n ch c n c m t gi y này t i qu y BagCounter làm th t c hành lý ký g i. Thêm 1 ti ng trên máy bay, t i Cebu là úng 8:00AM. Albert ón tôi t i sân bay, th y tôi b n xúc ng ôm tôi khóc, tôi cũng l ng ngư i ôm b n th t ư c vài l i ... Easy, ... take it easy. Every things will be fine. Nư c m t tôi trào ra. Chúng tôi v tr m t khách s n giá r , b n tôi ư c m t ngư i b n s n kho ng 9:0AM, chúng tôi tranh th trao khu ch nh g n ó v i xu t ăn 1USD ( Cebu mư n và tr ti n cho, t i khách i tình hình, ngh ngơi sau ó i ăn trưa ăn r t r g m m t cơm, cá, th t, rau, canh, nư c u ng). Tôi trao phong bì 500USD cho b n nói r ng ây là chia s nh t nh ng ngư i b n c a tôi Vi t Nam, giá tr không nhi u nhưng chúng tôi hy v ng b n có th ti p t c công vi c dù là t con s 0. B n r t xúc b n VN. Tôi ưa thêm cho b n 300USD ng và nh tôi chuy n l i c m ơn t i các trang tr i chi phí cho nh ng ngày tôi nói budget chúng ta ch có ng n này, b n t cân m i th ng d y và ây, tôi i cho m i kho n, tôi th y OK vì chi phí ây khá r , chúng tôi s ng t t v i xu t ăn 1 ô la và 15 ô la/ngày khách s n trong khi chúng tôi s có 3 ngày ăn ng mi n phí t i Tacloban, ngoài ra tôi t m ng cho b n 360USD ti n h c phí t các h c viên ti ng Anh mà tôi thu ư c ch p m t còn b n tôi ra ngoài t vé i Ormoc b ng tàu cao t c cánh ng m (Fast craft), có l do m t nên lúc t nh d y ã là hơn 3PM, r ng tình hình an ninh gia nh p có c nh sát tôi tranh th VN. V khách s n tôi i m t lúc n a thì b n tôi v . B n thông báo Tacloban ã khá hơn, nhóm tình nguy n viên mà chúng tôi d ki n cùng b o v . Vé kh i hành i Ormoc là 9AM sáng 23/11. Chúng i m t vòng Cebu, thành ph r t p và yên bình, ư ng xá r t r ng và nhi u oto, phương ti n giao thông công c ng ch y u là Taxi và xe túc túc nhưng to hơn nhi u v i túc túc c a Thái. T t c các bi n hi u, ch d n u b ng ti ng Anh, các annoucement
  5. 5. trên các phương ti n công c ng như airplane, taxi u s d ng ti ng Anh và là gi ng Anh M nghe r t khoái. Ki n trúc thành ph hao hao Sentosa c a Sing, r t s ch s và nhi u cây xanh, do Cebu cũng là m t hòn o nên ư ng i l m o n cũng d c lên d c xu ng như Hàn Qu c. B n ưa tôi t i khu PPO do ngư i M và t u tư, có l là nơi v i ki n trúc hi n i nh t thành ph , là khu t h p văn phòng trong lĩnh v c công ngh , thương m i, m t khu t h p nh ang hoàn thi n mà b n tôi nói là công viên ph n m m Software Park c a Cebu. Albert nói s ch n Cebu làm nơi b t u l i, quá tuy t ! Tôi ng h b n c 2 tay. M t góc ph t i Cebu Ven thành ph , phía bên ph i là khu i h c Cebu

×