เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

1,843 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
331
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 1. 1. F
 2. 2. 17 F F 2-5 F F Janssen F F F F F F 2 F F F F Robert Hooke F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F "cell" F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
 3. 3. ( F) Leeuwenhoek F F F F F F F 270 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Theodor Schwann F F FF F F F F F F (Cell theory) F F F F " (All animals and plants are composed of cells and products)
 4. 4. F F F F F F F F F F 3 1. F F F F F F 2. F F F F F 3. FF F F F F ( F F F ) F F F FF F
 5. 5. F Prokaryotic cells F F F F F F F F F F 0.2-10 Ukaryotic cells F F F F F F F F F 10-100
 6. 6. F F F , F ( F , , , , F ) F F F F F 5 F F F F 5 F , ,F F , ER, ( F F ) F 70 S 80 S F F ER 70 S F F F F , F , F 1 F , F F , , F F F F
 7. 7. F F F F 3 F 1. 2. 3. F F F F
 8. 8. Animal Cell Structure
 9. 9. (Nucleus)
 10. 10. (Nucleus) F F F F 2 F 1. F (Nuclear membrane) 2 F F 2 F (lipid bilayer) F F F F (Nuclear pore) F F F F F F F F F F F F F F
 11. 11. (Nucleus) ( F ) (Nucleoplasm) F F F F F (Nucleolus) F F F F DNA RNA F F (Chromatin) DNA F F F F F Chromosome
 12. 12. (Cytoplasm) F 2 F F (Organelle) F (Cytosol)
 13. 13. (Endoplasmic Reticulum : ER) FF F F F F F F 1. (Rough Endoplasmic Reticulum : RER) 2. (Smooth Endoplasmic Reticulum : SER) RER SER F F
 14. 14. (Rough Endoplasmic Reticulum : RER) F F F F F F F F F F F F
 15. 15. (Smooth Endoplasmic Reticulum : SER) F F F F F F F F F F Ca2+ F F F , F , , F
 16. 16. (Ribosome) F F F F F F RNA F F F F F F
 17. 17. F (Golgi Complex) F F F F ER F F F F F F F F F F F F F F F
 18. 18. (Lysosome) F F F F F F F F F F F FF , , F F , F F F F
 19. 19. (Vacuole) F F contractile vacuole F F F food vacuole F F F F sap vacuole F
 20. 20. (Mitochondria) F F F F ATP F F F F F F (Cristae) (matrix) F F F
 21. 21. (plastid) F (Chromoplast) F F F F F F (Leucoplast) F F F F F F F F F
 22. 22. (chloroplasts) F F F (chlorophyll) F F F F 1. (stroma) F F F F F F F F (dark reaction) DNA RNA F F 2. F (thylakoid) (grana) F F F F F F F F (intergrana) F F (grsnum)
 23. 23. (Centriole) F F F F F F F F F F F F F F F (microtubule) F 9 F F F 3 F (Centrosome) F F F F F
 24. 24. Cytoskeleton F F F F F F F F F F F F 3 F 1. microfilament 2. microtubule 3. intermediate filament
 25. 25. Microfilament or Actin filament F (actin) F F F F , F F F F F (cytokinesis)
 26. 26. Microtubule F F (tubulin) F F F , , , F F F Intermediate Filament F F 4 8 F F F
 27. 27. F F F F F 1 2 × × F × × × × F × × ×
 28. 28. (Cytosol) 50-60% F 3 F F F cyclosis
 29. 29. F F F F
 30. 30. (cell wall) F F F F F F F F F F F F F (murein peptidoglycan) F (chitin) F F FF F F F (pectin) F F F F F F F F F F F F F F F F 2 F F (plasmodesmata)
 31. 31. F F (cell membrane plasma membrane) F F F F F F (semipermeable membrane) F phospholipid bilayer ( ) F F F ( F ) F F F Cholesterol, Glycolipid, Glycoprotein, Protein F Fluid mosaic model
 32. 32. F F F 2 F F F F F F F FF F F F F
 33. 33. F F F F F F(diffusion) F F F F F F F F [Sol. ] = [Sol. F ] F F F [Sol. ] > [Sol. F ] F F F, [Sol. ] < [Sol. F ] F
 34. 34. F F F F F ( F) F (facilitated diffusion) F F F F F F F F F F F
 35. 35. F F F F (active transport) F F F F F F F F F F F F ATP
 36. 36. F F F F F 2 Exocytosis F F F F F Endocytosis F F F Phacocytosis FEating F F F F F F F F Pinocytosis FDrinking F F F F F F
 37. 37. F F Gap junction F F F F F F plasmodesmata F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
 38. 38. F F 3 1. (reception) F F F F F F F F F F F 2. F F F F F F F
 39. 39. F F ( F) 3. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
 40. 40. F F F F F 2 F (karyokinesis) F (cytokinesis) F F F2 1. F (mitosis) F F F F F F FF F 2. F (meiosis) F F F F F F F
 41. 41. F F F F F F F F F F F F F F F F (2n 2n n n) F F F2 F F F F F F , , , F, F F F 5 F (interphase), (prophase), (metaphase), (anaphase) (telophase)
 42. 42. F F ( F) F (cell cycle) F F F F F F F F F F 2 F 1. F (interphase) 2. F (mitotic phase M phase)
 43. 43. F F ( F) F F F F F 3 F G1 F F DNA F F F F F DNA F S F DNA (DNA replication) F F DNA 1 1 F F F F F (centromere) F (kinetochore) F G2 F DNA F F F F
 44. 44. F F ( F) M (M phase) F F F F F 4 F
 45. 45. F F ( F) 1. (prophase) F F F 1 F 2 F (centrioles) F F F F F F F F F F F (microtubule) F (mitotic spindle) F (spindle fiber) F F F (Aster) F F F F F F (polar cap)
 46. 46. F F ( F) 2. (metaphase) F F F (equatorial plate) F F , F F (karyotype) F F F F F F
 47. 47. F F ( F) 3. (anaphase) F F F F F F 2n 4n F F F (V), (J) (I) F F F F F F F
 48. 48. F F ( F) 4. (telophase) F F F (daughter chromosome) F F F F F F F 2 F 1. F F F F 2 F F F F2 F F 2. F F F F F (cell plate) F F F 2 F F F F F F
 49. 49. F F F F F F F F F 2 F F F F F F F4 F F F F F F F F F F (haploid) n F F F F F F F F F F
 50. 50. F F ( F) 1. F (meiosis I) F F I (interphase I) F F F F F F F F F F
 51. 51. F F ( F) I (prophase I) F F F - F - F (homologous chromosome) F F (synapsis) F F F F (bivalant) F F F 2 F F 1 F 4 - F F (crossing over) F F (chiasma) - F 2 F - F F F F - F F
 52. 52. F F ( F) I (mataphase I) F F F F F F I (anaphase I) F F F F F F F 2 F F F F F (variation) F F F F F F F I (telophase I) 2 F F F F F F F
 53. 53. F F ( F) I (mataphase I) F F F F F F I (anaphase I) F F F F F F F 2 F F F F F (variation) F F F F F F F I (telophase I) 2 F F F F F F F
 54. 54. F F ( F) 2. F (meiosis II) F II (prophase II) F 2 F F F 2 F F F F F II (metaphase II) F F II (anaphase II) F F F F F F II (terophase II) F F F F F F F 2 F F F F4 F F F F

×