• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

ข้อมูลสรุปบริการหลังการขาย

 • 1,328 views
Uploaded on

 

More in: Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,328
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. m:w-uelfhwuVl1U TOR ,.~tJ:::L1fll (9) o<;Ij1dll iJ . ,.~u1li~"UltJI~~8~~Uth~nULA~elHIel:WWH(1le:)h~ fl~l d..,..,.4 " Q ~ Q w: (bb YiUb~M) b~U w: <¢:li1 ... Ii,u:J"UlmflUelVll:::"Uth~flULfmNA€J:W~1LMm~fl~1 (LbVlULflM) LiJU,.~tJ~L1fll i!J iJ VltJ~"UltJ " " ~el-l~VIhHi 1"IU~1i8:Wl.h,. -lA,..nru,,1Uth~bVl1"l1VltJ1liu~fl1"(1lelUi1f)IVllfll,.1-H~1U LLfldJUbb~-lbA~m 1J ., 1: o~ ili1 qjVll ~fll:Wl"fJ~VI~ellv) ~-lMl:w-ifel bflU8"U€J-lU~;Vl" I::vl1 LilUfll"~Il~-lI"lU~U~fll"VI"~ fll,."UltJ llU1U1~I1eltJfl"h " (9). ~VI~-lI"lU~U~fl1"VI"-lfl1""UltJllU1U (9)(9)<f. 1"IU~U~fl1" th:::fl8Uv)1tJ " " 1"IU~U~fl1"G11lJmlU1V1ru u~;Vlfl1AtI(lh::bVl1"l1VltJ) llnll mAl,. pee bfl"U~ rs:.r;,<!./r;,<!.r;,<!. " v mrn~ pee fJUUtI"::lll~U ~lUflU1-lb"UU e11bilmlJm ~-lVl11lUUVl4~ (9)(9)000 1Vl". o-i!Jr;,<!.<f.m-<f.(9)~, o-i!Jr;,<!.~-bmbm flU~U~fl1~fll"UltieltJ llU1U (9)(O)rs:. l"IUciU~fl1" (belflfll,.bbUU (0»). " " Iv. ~Vlv11~1~~UM8Ufl1"1ULAfl:WbA~mAel:W~1b(1lel1~ fl~l (bb YiUb~(1l) (belm11,.bbUU i!J) m. ~Vlv11~1-l1U1UU~fl1)1Ufl1"~-l1i8:WbA~8-lA8:W~1b(1lel1~fl~1 (bbYiUb~M) (mflfll,.bbUU m).. •
 • 2. SCOPE Tablet ComputerMaintenance & Repair Centerf.1utiU§msuOJJlla~t:n uItUiRnaHM1omsi!lnt:nlno (OTPC) iHU§~~C n ,, , , ," fJuvusrns OTPC , QuUusn1S OlPC . , fl~tnWIla:usurul1a n1AIt100 n1R&t1U , ,. , " ~ " . " diwusn1S OTPC fJuvusms OTPC Quausn1S OTPC n1Ana10 n1Alti n1RCl:5uoon ~ , iflt~lOllOlHhq$ou Tablet T,)HOn OTPC nfjutiu1l111 Advice Distributions >,lSMS :, .1 " ~uth.linHi Advice Oistrib~tions ;~~~.:..~ . ~W~ ,~~; ·v;J~h.JJ!!IJ :> tIA1UU::U1 :> ~fhILU:=,h » tlhhuu:;,h ». PltlIijftt),U~~.t.I )- ~lReUL~-1Iil..l ;,.. PlM"tqt)U~~liu :> tN Software t11J >M Software t-,lJ » n~ Software tulJ )- fu"liil)J :> fufJ!tuJ )- tU;mJ ~.~.diitr,dWa.. / , • ( "~.:~ " c , , , "j .~.;. ,1tlSJ 11~~(~: ; :> .tllu~~n
 • 3. ll1tm1NqhsII1mh tnlncD iii 2 ~1 "1~~"WImnIM 2101 ""~ 3191-3191/1-428 a."1IIWfn ll!l"llllll&ri1.I I2IlItnlncD "1lIlftl., 10240 02-1873048 081-4498751 / / ll1tm1NllIi m"l!h l1:;eJo "1I4 .. 25-4282 "1l11ftl1l1!11l1ll 604/3 n.IW2I1" ~nnl.ll.ll~ 11.1 4 1ft ~1II11""111l!l fljllfl"1 10400 02·6565099 084-6609414 / / Infl-mlllqihll("inIh 1J.1184 3104 It.. 33 "1l"1ftlIl""nI"I lft,fI 604/3 n.I",ml" lI.IIMnwl~ I11III T"III1l!l01l11ftl., 10400 02-6565462 087-5086330 / -/ GI.IDlmtCil1f1itl ~mIiJ 982/22 1f84~4 "1~I"WIII!11III 4115-4116 Iv .. a.•1111" unl 02-1082920 087-6913902 / -/ 88/40 "Ii 2 l1.nl.lMlifrnI ••~ltnI II.LlIIN 084-35509095 INfI" 11 000 1l.l.Ilml.lt 02·5883333 084·3560008 / -/ tlllmlf1IIlD::fIUfl7f 1f1M8~ A-10,11,126 l1I~ MIi 318tri1 99 11.12 n.mlllWl1ll1ll1 fI.U"lrih ll.tn~lT1IIiH ""I~ 11110 02·9031800 089-2053098 / -/ Di"~ffmSfrjf!tlff~1I111v 3 lIll4lmrl!7 ll1lJl6ril m027 llI2Ifi 99 fI..IfllI e.lhjnn1 1l.IbjlIlril 12130 02·9927322 086·9932916 / / Infljllll.lrrmnhlil~II.1u 2. tfe~l1tri18 llllllllril TB089 lIiIIil99 fI.lJllfI D.IhjOO1 •. lbjl.l!!ril 12130 02·9927120 081-4302947 / -/ Inlmfillibl!1a11" IhLIl iii 4 "1M9 lIijm11Tlfm M054055 Infl9991o.j 1 n.ll..-m 1I.lhtll lMilD D.~illl~ unjll1J,.,n" 10270 02·3800622 084·6380334 / -/ , .,
 • 4. 1l1ftL1tila 22 UM.. 182/9 1I.ln", 1 1I.ll.lUhN Il.!Jle~ rhillIHllIIIJ 9.riJII.W"I,,"" 62000 055-721199 088-2786744 -/ -/ 3/2.3/3 a1.12 1I.1IIl1NID ".ftlULi1l4 Il.IIIB~ 2 lBI!I~I111 uli!l-lTlZl 57000 053-743167 084-6111157 -/ -/ 92/8-9 11.10 a.nlila4LlIl4 II,LlIiIl1!111.LUifl1!1 3 Li!l41111 u!l!HI1fJ 57130 053-645055 086-4618108 -/ -/ 194/8 J4.4 I.lvmt~ 1I.1III4il a.Ll!Jw 4 lill!l4l1fl 9.IIi!HTlfJ 5711 0 053-772530 085-0305880 -/ 053-217555 5 lil!J4lH:N 104/5 P.IitHlHli-1inrn 1I.iHLilDn lI.tJls4 ui!Hbl:N 50300 053-410662 082-7660009 -/ -/ 32 (hlllfl8UillLfIri) fl. I1atlUl5 1I.lIIIJil 6 LifJllllli a.Liiu. III.liIl4l1l1i 50200 053-287155 082·7660008 -/ -/ 8 Pnn 248·250 fl.1nIl1III ".1I1IiM"II14 Il.Liillf •.lI1n 63000 055-540045 086-4451971 -/ -/ 143/6 P.lhm1~ II.WIIIlII iI.LUillilll ••tnn 055-531327 7 fl1n 63110 055-547277 082-9427802 -/ -/ 9211 fl.qlIUIII111l1I1.lulIfl4 iI.LiiIN Mr.U 9 ;111 55000 054-711717 085-7148282 -/ -/ 12/6 fl. WUIIfJ4ti~naB4 1I.Ii1l4 o.LiiIN 10 lI~Lln 56000 .lItll!I1 054-480768 082-7628976 -/ 11 ii,", 79/14-79/15 CI.ihi!lll ".hllle4 II.~ III.fI",66000 056-611889 081-6282699 -/ 132,134,144 CI.lpllI1fl 1I.1I..,.lIIiIu 12 iiWli e,lI~ II.MII 66110 056-664234 085-2000070 -/ 59/7-8 1I.1IIlmII11Iltl()n ,,:blLllIH Il.LiiIN 13 ibK1jlon ...ilYOj[an 65000 055-230976-7 088·1462881 -/ 14 ibII1jlon 59/19 l,!ummtliwlllllN fl.flfGTJllll11illln 1I.1.ullln4 n.Lii1l4 ••WlIaj[an 65000 055-244114 055-225150-1 088·8857911 -/ -/ 83/9 Il1I1mintiLllluli .;,.. 2 IIIl~LHiI 2-009 15 iiYOjlftn fl.trlIIIMlonl11n 1I.tuLiiI14 1l.IIIB~ Il.MlIfliian 65000 055-251659 088-1472407 -/ -/ 31/25 n.L"IIl"IIll1I1.Ulilll~ UillH 16 L~ ,.I""Im 67000 056-748118 091-1483945 -/ 2/139-140 1I.tlu1l1n1llntllIIl.1.uLlbt B.1llIN 17 Ll..n 54000 11.1111; 054-534345 084-1503987 -/ 18 Il..n 1/3 H1j1 fl.BuMfloit[nllll Uitn111 II.LiiIN uLwi 54000 054-533407 087-7277490 -/ 19 Iihtl14 159-16111.2 n.lllml-lhtIH-tn 1I.1I1111j1l 1l.lilllf .,tnrn 52100 054-230605 082-7660004 -/ -/ 20 ~ 133/1 n,LItllrnlc111.1ullllN lI.uilN II.lhliJu 51000 053-510595 082·7660005 -/ -/ 21 qlBtifl 34513-4l!1j 9 l1.tnlllllllll.tI1n1l1l1 I).LiiIN .11[111111 64000 055-615995 086-4406719 -/ -/ 57/3 11. LWQ1uhwf lI.liriil &.i.llfI~ 1I.qllSfllln 22 fl"~tIIIt1 53000 055-830789 084-1519007 -/ -/ .... oHwr"ii14iiil,lllriunnY Advice Lf~1I1f1WIfD~8U
 • 5. 088-5981029 fl1ft1lIn~DlIlwc 1IINlIlri3R036~7lfv 3 2 !llHIWiv IU,1Mi fI.vUllH fl.liIlH ,.lIll11u,nv 043-389587 088-563-4256 ,./ ,./ 40000 3 1II1I1I11riu 76/5 11.2 n.1IJIIlw-Qlls, fI.qloIII" 1l.tp.lII" 1I.!llMIfly 40130 043-313201 043-313204 088-1388210 ,./ ,./ 72/10-1i~ lI.lfmJ",ant fI.llllilll~ lI.liI~ 4 ofruJl Q.If~ 36000 044-822344 086-4698045 ,./ ,./ 57,59 a.~ft tI.lvliIe~ lI.liIlN 5 VII"nIlAI II.VftfllVlI 48000 042-520709 800117992 ,./ ,./ iY 2 lfll~ 208 fl1111~lDfl,,1tl1h n.illnfrnl ,./ 6 vMTlIIilrl ft.lvlilfl~ tl.liIlH 1I.IIf1irnfiiIl1 30000 044-269488 084-4316681 ,./ 630/17-18 a.ltitH fI.vlilD~ lI.liIo~ 7 1111irnfM II.VI!TI"l1dlll1 30000 044-353755 087-0913533 ,./ ,./ 389/15 - 16 n.i1l: fI.lvliID~ lI.liIo~ 8 l.JHiIri Q.I.Jffi.trl 31000 044-611905 081-5700605 ,./ 354/9 fI.~ fI.llllilo4 ll.liIrn ,.1jifNu 9 1jmB 31000 044-613929 086-2227849 ,./ ,./ 10 Innll11ftlll 291/2 Il.Vft1S,nR ft.ftlntlD.liIs4 IUIIIlllnllIlIl 44000 043,722506-7 089·0074474 ,./ ,./ 69/3 1l.1f1NV1~l!lIftu ft.l{tIfI1111l O.liItl4 11 Jjflll1MS Q.l{nfrl1lW 49000 042-614841 083-2883553 ,./ 475/4-6 11.I144a1lYt fI.llllillH 1l.r.ll1H 12 ulRl!! Q.ri[8f1l 35000 045-720088-9 088-5643484 ,./ 13 illfl" 134/7 II.TKIn1lfi1Lll11 fI.lVr.ll1H D.iSlIH Q.iouLllft 45000 043-524697 086-2232582 ,./ ,./ 18/12-13 Il.ati:lnna (nollih 3 u,sn fW.O) 042-861988 14 Lll!l ft.fjflilD~ D.LilB4 11.11111 42000 042·832299 089-13001OS ,./ ,./ 045-643965 15 ft~fllI 1349/6 n."ft ll.liIe4l1l 1l.1i!1H Ul"hlt1.fllI 33000 045 -643999(Auto) 081-5700605 ../ 991/76·78 a.m41.1N ft. Ii! 04l1f I).LW4 16 ~mI ll.ftRl::lflll 33000 045615222 085-8588080 ,./ 17 lllla::Lmt 112-114 at.5 a.mnh"l;itij" fI.,hiDat D.tIInmimh.mLItllt 33110 045-628238 089-2805712 ,./ ../ 18 11/liliiii 1772/10 ll.i"fIilW1 fI.1I1l1fltp/8.li1u4 II.IIOIIV" 47000 042-713769 042·733737 087-9559155 ../ ,./ 19 IIflallfll 4S 11.9 fI.1Hlftllo.yf~t,.v "IOIlUM 47160 042-772342 042-771144 082·1051987 ../ ,./ 42814.11 cl.lilile fI.I..I1~""II;hl 20 IInlnllll iI,Wi-HUMl/iII i.llnClIIM 47110 042·722367 086-4594665 ,./ 21 IIT1.m1 328/11MYlIIlJlIi 1 fI.tlliIlH 1l.1i!!14 1l.II~YIf 32000 044-514222 083-7447222 ../ ../ 16514.1 tI.1fIvt(f 1l.ifIV1lt i.~" 22 ~ 32130 044-599104 081-8784489 ../ ../ 23 lItH1n!I 137/214.5 t1.il..,m" fI.ll..rflll.1i!1H Il.1iV1H1I11l 43000 042-465250 089-9543997 ../ ../ 659/211.4 1I.1liIIIUIlIH II.YlIIB~1I1!1 042·422839 24 mllHII1ll 43000 042-465356 081-8511804 ,./ 25 iVINt1fi 95/1 11.5 1I,mf4!fIIJnm111 i.iVIW1I1843000 lI.ilIff) 1l.Ii!IN 042-420779 087-8061740 ,./ ,./ 26 mllI.rulihQ 205/13-17 "niHnl1i~mlD~tI)tnlJ fI.1IVD~1h ll.iSlll~ ,.I1I1l4111"1;) 39000 042-313303 088-5156055 ../ ,./ 27 1I11..,lIl 420/7 14.7 a.ll" 1I.IIII1flU4 1).iSlD~ ll.qfl-mlil41000 042-341353 085-0115065 ,./ ,./ ,./ 85/5 1I.7lhuiw!l1~ n.IIWl 1I.I1l1nuti~ 28 qtmnIl O.r.ll1l4 Ulfl1(!"lV 41000 042-341228 085-0115065 ../ ../ Hi8 u. 7 tl.II""1-IIVII~"1!1 ".Ylat1nlli4 Il.JiO~ 29 1jIIlw-ril v·II,,-m1ll41OO0 042-205196-7 089-1868766 ../ ./ 30 1IIIIII1iI 239/6-7 1I.IlMfjl:I~ 1I.IJnouJJ.Ill.IWi ullIlll"lG 41000 042-242259 086·4650997 ../ ./ 57/12,13,14 n:rllll/ll(l~.( ft.YlU1nll1li 042240934 31 IjftIIniI D. r.Il&l -1"1:;,1) 41000 042223935 081-5573108 ../• fJIItJm,.r1IMfa TiIl1!h MlHLlI1Iil E02 M 32 fltIIII1iI 2 a.lhriinHbll.l1ftJl ...YlII1mllli ll.r.Il&l Q.I,lMrnii 41000 042·241501 088-5644500 ../
 • 6. 045-240289-90 086-469023 34 1lIn~irmL1lrf ilIil3 512/8 1I.",rHQI 111i1T1!11111l 045-280064 081-9n9790 .:hualH IMalH •.ljUftT1flfl"rti 34000 105,107 11.r,llitiorri •."!LIIIH 1l.u:i1H 3S Ijllftnlflnil 045-250350 081-9765469 v.1UIf11IIl"rti 34000 ... mifl~liii11.IIiuirrlJ Advh:e l.f~lIitt!llll9l~ 2. ~lrittil~n1ll ../ 1/1-2 (1llillhllilIl1il1nlii~I7mnVl) a.lI)1lltlfllll.Ltn2 Il01l1111 ~fll11: ~.dja~ .I1t1l1.VI 17000 056-412239 082-7710633 ../ ../ 28/61-28/62 a.a~dh Gl.illIl11llIV11 a.L~~~3 llAl1l~1I •. lIA111~11 73000 034-242567 088-2410534 ­ 5 ../ ../ 1016/171-17211.9 ~.lIA~iIlmi"lI a.Ljj~~4 lIRimiA •.uR,,"mA 60000 056-333599 081-5348634 ../ ../ 1I.1.I1mh," a.~~~ ••1IA~lnm5 )jR~a1~1-1 213/161l.il1ffAiii 60000 056-227899 082-7710684 ../ ../6 lIRil1UI-1 558/76-78 (lIil1AAhIl) 11.9 A.lIAI"ifm"I-1GlII a.liiil~ ••uAI"il1mi 60000 056-882228-9 085-7316488 ../ ../7 UAI"iI"lUli 72 li"il4L1lri3-6 11.10 ll.lJ11l1i A.lIA1ifl11I-1AII il.djil~ .lIA1"IIln&i 60000 056-229522-3 082-7710723 ../ ../8 U~iI1flA 804/112-113l1.10 1l.1l1i1ii iI.uR~IIlmilin il.Wil~ 1.uR~ifmA 60000 056-228399 086-4416588 ../ ../9 IIUUAiAiilQfitl. 55/68-6911.1 CI.tnu: U!1I il.i)vtO .!lmjlln(1il~l!!l1 13000 035-335335 088-0222304 ../ ../10 llHinfi 121lJ.l ulUI;Jjl~ ~.liiil~ •• lll1!fUt 76000 032-454111 090-9862686 ../ ../11 mil.jl 37 n.II:U1JIIi~1I GI.)IhLllil~ il.ln~4 •• nli~170000 032·322234 082-7269248 ­ 9 ../ ../12 iIlIlll 157,157/1 R.VltL.ljUIl1 a.wi14 ••1111101115000 036-627577 081-4838353 ../ ../ 49/111.3 a.lI)Iiltufiu 51.lilA1111 il.W~ •. illl~S13 1I11lii 15000 036-427123 082-5496232 ../ ../ ilR;OOII~Ailll~lIiillli Il~-.!LR1!~ 309 ill 3 LillI~14 nSnil 57/5 n.l!"~~iI iI.lhfm~!I1 ~.U1~4 ••~nll 18000 036-222370 082-4524499 ../ ../ 910 f~ttfm1iW tJ""alli1lilllli CI.!llIlIml m.lJ141Vln15 i-lli:ul il.LIla,) •• i.lli:u116000 036-511274 082~5737496 ../ ../16 iI,,"lILlii 225/4 (I.LIIL~LLrfl WI.li~~R ~_Liiihl •.l!IIiUlll!i 72000 035-451625-7 087-4444128 ../ ../ 13-13/1 f1.lIlllWlIl.i)vtotllU il.dj~" •. ~vtcGlil17 ~vtOfi1U 61000 056-525012 086-3327424 ../ ../ ." Miilitwilquuu.iinli Advice 1.~)l1"ihJ1a" 2_~1I1i1i1ljYl~AR~ 3:;~"1RilllYlH~Mlll 4.~o1"liJn.l1on
 • 7. 1 tmiI 370/3-4 n.~~fti. ~.lhmh a••iia..l •. Mrli 81000 075-819024·5 087-2774117 -/ -/ 127/2-3 n."i111111~ lI.vi1I1:Lm il.liiil,) •. fJl/1II 2 fJlnllf 86000 077-511822 086-4754901 -/ -/ 142a.nnmAWlllJIIIlI.vill1:LnI il.liiilv •. fJlIti 3 fJl/1II 86000 077-503777 089-7249166 ../ 8/34 a.~~11111illlltTll iI.flllSlI il.~Ir~i11U •• fJl/1II 4 lIlIti 86110 077-545301 ­ 11 083-0704196 ../ ../ 5 !If.,) 236/2 ll.i10llilA 1I.~TuL1iiIl~ il.Liiil,) •. !If,) 92000 075-222531 088-7625532 -/ ../ ../ 6 iIf~ 1511l.1h1iN iI.""UL;tJ~ il.Liiil..l ~..l~rililfv 92000 075-210862 081-4565343 -/ ../ 89/188-190 1l.IIllWulnla1l11~ II.A/I.:I <I.Liiil~ 7 uil~5mnti •. 1I~,l!Snrunlt 80000 075-318147 075-317105 087-2827378 ../ ../ ../ 76,78 a;.rQJJlrnf"J1I11~ liI.tllLiiilv il.Liiil.J 8 1.IAf~fimnti UIA~,rullti 80000 075-358516-7 087-2827378 ../ 514 ll.trulB~1 ~.l.hnuMm il.vi~iI,) 9 u~~lImn1l I. JiI,A1nruf1ti 80110 075-411466 081-2703188 ../ 313/5-7 1l.1.j..lilHIi1l!!Ii1 ~.lhmLlnn il-vi~~ 10 UA;~fiffijnli I.1I"~~li5lJIlll80 110 075-421176 089-5918481 -/ ../ 35/8 Il.Ll!tifLnlnl II.Lmnutn il.Liiil~ 11 lJm1uAlfufi •.lJr..luRifUfi 77000 032-652292-3 081-3039800 -/ ../ 146/55 If. "~lill1l1=LlitJu n.lIHrnntrlJ 1I.";Uil~L1fl 12 lJm1ulitthlfi il.lfl-MU l.tlnlui1f1l6 7711 0 032-537048-9 080-6521551 ../ -/ 136,138 a.LIn!nm:l1J ~.vhtlthv il.liiil,) l.ltI~1 13 ltI..l1 82000 076-414455 086-1556622 -/ -/ 14 lIl~) 44/1 a.tlllll<! lI_lIl>11il1f;A il.LiiiJ,) •. lIII1~ 93000 074-615890­ 91 082-4290407 ../ ../ 185/1-2 n.lf.lv11l.lIilli1t~cU il.l!iil,) .!lI~1I 15 llL~iI 83000 076-213345 088-7581760 ../ ../ 16 r.lliJ,) 320/7-8 n.viILiiu) A.I!lliiLll111 il.Liiilv l.rnlilv 85000 077-834434 087-2643344 ../ -/ 379-379/1 Cl.tVl~ A.liillll.l il.Liiil,) .ilVllIn 17 9)1Iil1 90000 074-323988 084-9909900 -/ ../ 77 ll:blii;10:~" 4 A.~lllbcU il.l>11i1tHcU .,~IIA 18 ~lIil 90110 074-428777 085-0775335 ../ ../ 19 RVIIR, 111/1911.4 iI.~ilil~UM il.l>11I1tl>1fi l,iI)!!,, 90110 074-426644 080-3415555 ../ ../ 444 )J.6 1l.!JulI,n"fIfi, ~.Rilil~tlR i).liiilv l.IIIOR 20 lIeft 91000 074-730049 074-711100 089-4674529 -/ ../ 233/148-149 ~.4 n.tn1Cl1.ill:1!li A.~~1I1~ilo 21 iIill:l~ifi1ii il.lililv .n-nl:liji51u 84000 077-216568 088-4499100 ../ -/ 233/148-149 )J.4 fl.nl1Cl1.nl:liji R.Il:tl1l1LSO 21 ~nl:lO~llii il.Lliav ••/lnl:ltj;lnil 84000 077-216568 088-4499100 ../ ../ 22 iIill:la11iIU 204/73-7411.1 a:rRllri"U1vtMqj 1I.1J:!I1IJLRIl il.liiiJ,) •. n-nl:ltlifi,li 84000 077-223466-7 081-8938399 -/ ../ 23 ~nl:ll!ftlii 231/13 n.lIlMl:IlJ lI.lJt!rll1Lilll il.Ulilv •.!ff1l:1tlflnil 84000 077-218787 082-8004436 ../ . . iv14111..tb.ili ~uliul:nli Advice 1.~vH1Ril"~lil 2.~~H1R~lA 3.~,mr~lIilfn" 11 1 fol GU~i", D D n 8 U."-a 86/33 1l.~M,;lnlllmi iI.",U1L!iiJ,) il.Liiilv 2 aui"IVlfl ••IltLi"IVlf1 24000 038-513224 088-6230772 ../ 3 !lam 1/174-175 R.ti"1I~111 il.diilv l.!iAl<; 20000 038-054552 085-9669926 ../ 135/99 SflRilll~""lI I:fu :3 iilv 323-324 4 lIiIm 1I.~1 il.R"~1111 1.11111<; 20110 038-773017 083-0703246 ../ 5 RnA 41/lIl.LVll1Ulii 5 1I.1vniJu..: i).Liiilv .RnR 23000 039-531418 088-6871482 ../ 60/7-8 1l.1If1~1Ii1~1!1 R.l>1Ii1diil..l iJ.diilv 6 lJnt!nP 037-212900 089-7497070 1.!.Jn~ul<; 25000 7 mJiN 55,55/1-2 1J.2 lI.vll.JlJ1 il••liihl .:Ililv 21000 038-616996 083-0147321 ../ 8 1I"I:Uri1 387 n.1!1~ClI.If~ R.ilr.Uti1 il.Lliilv •.!!uu.m 27000 037-421142 081-1518448 ../
 • 8. Oi::: I I;: V> " "3 ,i> 13 (l "" 50 1 .5 I­ W ...I m <C I­. e :::s 1ft: ::z cc - G: , :, J~ 0 ,­ , GIlD • --I C :::s . " I, • • Ci) "~I c • " • ::s. J=
 • 9. . F1uElusnls SCOPE Tablet Computer Maintenance & Repair Center., O~PC ScoPad S(uPE® i~rce 1"$~~s1Iru1Tnu lil11J1................................................ ~:-;~~~~t~~~~::t~:.~~~~ll~~~;};~~~~~~~_1~~~~:,~~~f~}$f" ,~"J~;~t0::~~~~};.~«~~;~~;~.4:~::~~·-li~:-,~;fr-f:1~~~~~-_;P:0i D si..,1ia3.1 D LtliuuWft1 (n..s•tu"l~~ullnaa..,LLIiI::atlnNW;a3.lLana"l"::lIn"l1i1.J3.la1l1i1f1111) • • ....... I ....... I ....... iiin"l1ill D 11.l1tnu6 D SlAnIIllULiN D ~u., 11.11j;l,:::~ ............................................................................................................. ial"SlL111U.................................................................................................................................................................. ., 11£1 - U1I1Q~iil ~II1I1 . .., .................................................................................................................................................... "".... .. A • ., .. rIaUrIS"I1I1101llfllllaLIil................................................................................................................................................ Model ................................................................................................ ~l.In1nli1LLum1~lU D naw ~aLLSMN li1"· D bjs111"110uuYimsulli D Lft~WitJUN Uil:::/M;a Lft~WA11 D naa"lf"1ubjlrA D USB bjs"II.I11alfl"lulA (~alSlLfI~wW;aIlS"IU USB) o "2i"l~~lWbjLi"l (9iwSlLfI:ialW;aIlS1U1I1~~) D "S:::tJtJLAUlNlIIl.Intl (9ii)JSltfl~alW;al.l~IIIlYJI) D ~u., (11.11~l"l:::~)............................................................................................................................................................ nuJEJ11l1Ij mOUStJh<f v:7LislJcIJVlIJOUA::JlultfE1I11EJnlilVldurfw:jblJCl fUSVlrilnlS8lS0IJUOlJ<luolJriJUriouaolAsooltJttsU/l:iOU1nAio o QI ~ ~ d 6 A S1WnJ b~1"U1V1 ffUJiJ1n11 9J Nan"lIIIl~sotJia~&i1l9iu D SIIIW D bjSI.I!1W (11I,j;l,:::~) ..................................................................................................................... D iumfiflL~oul,.n"itJl.I"S:::riu {11I,1iI,:::~) .................................................................................................................. .. v w., !:I...~% .., .... .., 110 - U"lllanfil1l£llWUnl"lUN1tJIIIlM11....................................................lUY!1tJ ....... I ....... I....... • v Ll1:il1........................ jJaa.lmAj~nii:IJ Call Center 1111 fllll 8 lw~. 02-547-0000 . Ml 7 l1~a www.advice.co.th