• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

ข้อมูลสรุปบริการหลังการขาย

on

 • 1,645 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,645
Views on SlideShare
1,050
Embed Views
595

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

2 Embeds 595

http://sompriaw.wordpress.com 593
https://sompriaw.wordpress.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ข้อมูลสรุปบริการหลังการขาย ข้อมูลสรุปบริการหลังการขาย Document Transcript

  • m:w-uelfhwuVl1U TOR ,.~tJ:::L1fll (9) o<;Ij1dll iJ . ,.~u1li~"UltJI~~8~~Uth~nULA~elHIel:WWH(1le:)h~ fl~l d..,..,.4 " Q ~ Q w: (bb YiUb~M) b~U w: <¢:li1 ... Ii,u:J"UlmflUelVll:::"Uth~flULfmNA€J:W~1LMm~fl~1 (LbVlULflM) LiJU,.~tJ~L1fll i!J iJ VltJ~"UltJ " " ~el-l~VIhHi 1"IU~1i8:Wl.h,. -lA,..nru,,1Uth~bVl1"l1VltJ1liu~fl1"(1lelUi1f)IVllfll,.1-H~1U LLfldJUbb~-lbA~m 1J ., 1: o~ ili1 qjVll ~fll:Wl"fJ~VI~ellv) ~-lMl:w-ifel bflU8"U€J-lU~;Vl" I::vl1 LilUfll"~Il~-lI"lU~U~fll"VI"~ fll,."UltJ llU1U1~I1eltJfl"h " (9). ~VI~-lI"lU~U~fl1"VI"-lfl1""UltJllU1U (9)(9)<f. 1"IU~U~fl1" th:::fl8Uv)1tJ " " 1"IU~U~fl1"G11lJmlU1V1ru u~;Vlfl1AtI(lh::bVl1"l1VltJ) llnll mAl,. pee bfl"U~ rs:.r;,<!./r;,<!.r;,<!. " v mrn~ pee fJUUtI"::lll~U ~lUflU1-lb"UU e11bilmlJm ~-lVl11lUUVl4~ (9)(9)000 1Vl". o-i!Jr;,<!.<f.m-<f.(9)~, o-i!Jr;,<!.~-bmbm flU~U~fl1~fll"UltieltJ llU1U (9)(O)rs:. l"IUciU~fl1" (belflfll,.bbUU (0»). " " Iv. ~Vlv11~1~~UM8Ufl1"1ULAfl:WbA~mAel:W~1b(1lel1~ fl~l (bb YiUb~(1l) (belm11,.bbUU i!J) m. ~Vlv11~1-l1U1UU~fl1)1Ufl1"~-l1i8:WbA~8-lA8:W~1b(1lel1~fl~1 (bbYiUb~M) (mflfll,.bbUU m).. •
  • SCOPE Tablet ComputerMaintenance & Repair Centerf.1utiU§msuOJJlla~t:n uItUiRnaHM1omsi!lnt:nlno (OTPC) iHU§~~C n ,, , , ," fJuvusrns OTPC , QuUusn1S OlPC . , fl~tnWIla:usurul1a n1AIt100 n1R&t1U , ,. , " ~ " . " diwusn1S OTPC fJuvusms OTPC Quausn1S OTPC n1Ana10 n1Alti n1RCl:5uoon ~ , iflt~lOllOlHhq$ou Tablet T,)HOn OTPC nfjutiu1l111 Advice Distributions >,lSMS :, .1 " ~uth.linHi Advice Oistrib~tions ;~~~.:..~ . ~W~ ,~~; ·v;J~h.JJ!!IJ :> tIA1UU::U1 :> ~fhILU:=,h » tlhhuu:;,h ». PltlIijftt),U~~.t.I )- ~lReUL~-1Iil..l ;,.. PlM"tqt)U~~liu :> tN Software t11J >M Software t-,lJ » n~ Software tulJ )- fu"liil)J :> fufJ!tuJ )- tU;mJ ~.~.diitr,dWa.. / , • ( "~.:~ " c , , , "j .~.;. ,1tlSJ 11~~(~: ; :> .tllu~~n
  • ll1tm1NqhsII1mh tnlncD iii 2 ~1 "1~~"WImnIM 2101 ""~ 3191-3191/1-428 a."1IIWfn ll!l"llllll&ri1.I I2IlItnlncD "1lIlftl., 10240 02-1873048 081-4498751 / / ll1tm1NllIi m"l!h l1:;eJo "1I4 .. 25-4282 "1l11ftl1l1!11l1ll 604/3 n.IW2I1" ~nnl.ll.ll~ 11.1 4 1ft ~1II11""111l!l fljllfl"1 10400 02·6565099 084-6609414 / / Infl-mlllqihll("inIh 1J.1184 3104 It.. 33 "1l"1ftlIl""nI"I lft,fI 604/3 n.I",ml" lI.IIMnwl~ I11III T"III1l!l01l11ftl., 10400 02-6565462 087-5086330 / -/ GI.IDlmtCil1f1itl ~mIiJ 982/22 1f84~4 "1~I"WIII!11III 4115-4116 Iv .. a.•1111" unl 02-1082920 087-6913902 / -/ 88/40 "Ii 2 l1.nl.lMlifrnI ••~ltnI II.LlIIN 084-35509095 INfI" 11 000 1l.l.Ilml.lt 02·5883333 084·3560008 / -/ tlllmlf1IIlD::fIUfl7f 1f1M8~ A-10,11,126 l1I~ MIi 318tri1 99 11.12 n.mlllWl1ll1ll1 fI.U"lrih ll.tn~lT1IIiH ""I~ 11110 02·9031800 089-2053098 / -/ Di"~ffmSfrjf!tlff~1I111v 3 lIll4lmrl!7 ll1lJl6ril m027 llI2Ifi 99 fI..IfllI e.lhjnn1 1l.IbjlIlril 12130 02·9927322 086·9932916 / / Infljllll.lrrmnhlil~II.1u 2. tfe~l1tri18 llllllllril TB089 lIiIIil99 fI.lJllfI D.IhjOO1 •. lbjl.l!!ril 12130 02·9927120 081-4302947 / -/ Inlmfillibl!1a11" IhLIl iii 4 "1M9 lIijm11Tlfm M054055 Infl9991o.j 1 n.ll..-m 1I.lhtll lMilD D.~illl~ unjll1J,.,n" 10270 02·3800622 084·6380334 / -/ , .,
  • 1l1ftL1tila 22 UM.. 182/9 1I.ln", 1 1I.ll.lUhN Il.!Jle~ rhillIHllIIIJ 9.riJII.W"I,,"" 62000 055-721199 088-2786744 -/ -/ 3/2.3/3 a1.12 1I.1IIl1NID ".ftlULi1l4 Il.IIIB~ 2 lBI!I~I111 uli!l-lTlZl 57000 053-743167 084-6111157 -/ -/ 92/8-9 11.10 a.nlila4LlIl4 II,LlIiIl1!111.LUifl1!1 3 Li!l41111 u!l!HI1fJ 57130 053-645055 086-4618108 -/ -/ 194/8 J4.4 I.lvmt~ 1I.1III4il a.Ll!Jw 4 lill!l4l1fl 9.IIi!HTlfJ 5711 0 053-772530 085-0305880 -/ 053-217555 5 lil!J4lH:N 104/5 P.IitHlHli-1inrn 1I.iHLilDn lI.tJls4 ui!Hbl:N 50300 053-410662 082-7660009 -/ -/ 32 (hlllfl8UillLfIri) fl. I1atlUl5 1I.lIIIJil 6 LifJllllli a.Liiu. III.liIl4l1l1i 50200 053-287155 082·7660008 -/ -/ 8 Pnn 248·250 fl.1nIl1III ".1I1IiM"II14 Il.Liillf •.lI1n 63000 055-540045 086-4451971 -/ -/ 143/6 P.lhm1~ II.WIIIlII iI.LUillilll ••tnn 055-531327 7 fl1n 63110 055-547277 082-9427802 -/ -/ 9211 fl.qlIUIII111l1I1.lulIfl4 iI.LiiIN Mr.U 9 ;111 55000 054-711717 085-7148282 -/ -/ 12/6 fl. WUIIfJ4ti~naB4 1I.Ii1l4 o.LiiIN 10 lI~Lln 56000 .lItll!I1 054-480768 082-7628976 -/ 11 ii,", 79/14-79/15 CI.ihi!lll ".hllle4 II.~ III.fI",66000 056-611889 081-6282699 -/ 132,134,144 CI.lpllI1fl 1I.1I..,.lIIiIu 12 iiWli e,lI~ II.MII 66110 056-664234 085-2000070 -/ 59/7-8 1I.1IIlmII11Iltl()n ,,:blLllIH Il.LiiIN 13 ibK1jlon ...ilYOj[an 65000 055-230976-7 088·1462881 -/ 14 ibII1jlon 59/19 l,!ummtliwlllllN fl.flfGTJllll11illln 1I.1.ullln4 n.Lii1l4 ••WlIaj[an 65000 055-244114 055-225150-1 088·8857911 -/ -/ 83/9 Il1I1mintiLllluli .;,.. 2 IIIl~LHiI 2-009 15 iiYOjlftn fl.trlIIIMlonl11n 1I.tuLiiI14 1l.IIIB~ Il.MlIfliian 65000 055-251659 088-1472407 -/ -/ 31/25 n.L"IIl"IIll1I1.Ulilll~ UillH 16 L~ ,.I""Im 67000 056-748118 091-1483945 -/ 2/139-140 1I.tlu1l1n1llntllIIl.1.uLlbt B.1llIN 17 Ll..n 54000 11.1111; 054-534345 084-1503987 -/ 18 Il..n 1/3 H1j1 fl.BuMfloit[nllll Uitn111 II.LiiIN uLwi 54000 054-533407 087-7277490 -/ 19 Iihtl14 159-16111.2 n.lllml-lhtIH-tn 1I.1I1111j1l 1l.lilllf .,tnrn 52100 054-230605 082-7660004 -/ -/ 20 ~ 133/1 n,LItllrnlc111.1ullllN lI.uilN II.lhliJu 51000 053-510595 082·7660005 -/ -/ 21 qlBtifl 34513-4l!1j 9 l1.tnlllllllll.tI1n1l1l1 I).LiiIN .11[111111 64000 055-615995 086-4406719 -/ -/ 57/3 11. LWQ1uhwf lI.liriil &.i.llfI~ 1I.qllSfllln 22 fl"~tIIIt1 53000 055-830789 084-1519007 -/ -/ .... oHwr"ii14iiil,lllriunnY Advice Lf~1I1f1WIfD~8U
  • 088-5981029 fl1ft1lIn~DlIlwc 1IINlIlri3R036~7lfv 3 2 !llHIWiv IU,1Mi fI.vUllH fl.liIlH ,.lIll11u,nv 043-389587 088-563-4256 ,./ ,./ 40000 3 1II1I1I11riu 76/5 11.2 n.1IJIIlw-Qlls, fI.qloIII" 1l.tp.lII" 1I.!llMIfly 40130 043-313201 043-313204 088-1388210 ,./ ,./ 72/10-1i~ lI.lfmJ",ant fI.llllilll~ lI.liI~ 4 ofruJl Q.If~ 36000 044-822344 086-4698045 ,./ ,./ 57,59 a.~ft tI.lvliIe~ lI.liIlN 5 VII"nIlAI II.VftfllVlI 48000 042-520709 800117992 ,./ ,./ iY 2 lfll~ 208 fl1111~lDfl,,1tl1h n.illnfrnl ,./ 6 vMTlIIilrl ft.lvlilfl~ tl.liIlH 1I.IIf1irnfiiIl1 30000 044-269488 084-4316681 ,./ 630/17-18 a.ltitH fI.vlilD~ lI.liIo~ 7 1111irnfM II.VI!TI"l1dlll1 30000 044-353755 087-0913533 ,./ ,./ 389/15 - 16 n.i1l: fI.lvliID~ lI.liIo~ 8 l.JHiIri Q.I.Jffi.trl 31000 044-611905 081-5700605 ,./ 354/9 fI.~ fI.llllilo4 ll.liIrn ,.1jifNu 9 1jmB 31000 044-613929 086-2227849 ,./ ,./ 10 Innll11ftlll 291/2 Il.Vft1S,nR ft.ftlntlD.liIs4 IUIIIlllnllIlIl 44000 043,722506-7 089·0074474 ,./ ,./ 69/3 1l.1f1NV1~l!lIftu ft.l{tIfI1111l O.liItl4 11 Jjflll1MS Q.l{nfrl1lW 49000 042-614841 083-2883553 ,./ 475/4-6 11.I144a1lYt fI.llllillH 1l.r.ll1H 12 ulRl!! Q.ri[8f1l 35000 045-720088-9 088-5643484 ,./ 13 illfl" 134/7 II.TKIn1lfi1Lll11 fI.lVr.ll1H D.iSlIH Q.iouLllft 45000 043-524697 086-2232582 ,./ ,./ 18/12-13 Il.ati:lnna (nollih 3 u,sn fW.O) 042-861988 14 Lll!l ft.fjflilD~ D.LilB4 11.11111 42000 042·832299 089-13001OS ,./ ,./ 045-643965 15 ft~fllI 1349/6 n."ft ll.liIe4l1l 1l.1i!1H Ul"hlt1.fllI 33000 045 -643999(Auto) 081-5700605 ../ 991/76·78 a.m41.1N ft. Ii! 04l1f I).LW4 16 ~mI ll.ftRl::lflll 33000 045615222 085-8588080 ,./ 17 lllla::Lmt 112-114 at.5 a.mnh"l;itij" fI.,hiDat D.tIInmimh.mLItllt 33110 045-628238 089-2805712 ,./ ../ 18 11/liliiii 1772/10 ll.i"fIilW1 fI.1I1l1fltp/8.li1u4 II.IIOIIV" 47000 042-713769 042·733737 087-9559155 ../ ,./ 19 IIflallfll 4S 11.9 fI.1Hlftllo.yf~t,.v "IOIlUM 47160 042-772342 042-771144 082·1051987 ../ ,./ 42814.11 cl.lilile fI.I..I1~""II;hl 20 IInlnllll iI,Wi-HUMl/iII i.llnClIIM 47110 042·722367 086-4594665 ,./ 21 IIT1.m1 328/11MYlIIlJlIi 1 fI.tlliIlH 1l.1i!!14 1l.II~YIf 32000 044-514222 083-7447222 ../ ../ 16514.1 tI.1fIvt(f 1l.ifIV1lt i.~" 22 ~ 32130 044-599104 081-8784489 ../ ../ 23 lItH1n!I 137/214.5 t1.il..,m" fI.ll..rflll.1i!1H Il.1iV1H1I11l 43000 042-465250 089-9543997 ../ ../ 659/211.4 1I.1liIIIUIlIH II.YlIIB~1I1!1 042·422839 24 mllHII1ll 43000 042-465356 081-8511804 ,./ 25 iVINt1fi 95/1 11.5 1I,mf4!fIIJnm111 i.iVIW1I1843000 lI.ilIff) 1l.Ii!IN 042-420779 087-8061740 ,./ ,./ 26 mllI.rulihQ 205/13-17 "niHnl1i~mlD~tI)tnlJ fI.1IVD~1h ll.iSlll~ ,.I1I1l4111"1;) 39000 042-313303 088-5156055 ../ ,./ 27 1I11..,lIl 420/7 14.7 a.ll" 1I.IIII1flU4 1).iSlD~ ll.qfl-mlil41000 042-341353 085-0115065 ,./ ,./ ,./ 85/5 1I.7lhuiw!l1~ n.IIWl 1I.I1l1nuti~ 28 qtmnIl O.r.ll1l4 Ulfl1(!"lV 41000 042-341228 085-0115065 ../ ../ Hi8 u. 7 tl.II""1-IIVII~"1!1 ".Ylat1nlli4 Il.JiO~ 29 1jIIlw-ril v·II,,-m1ll41OO0 042-205196-7 089-1868766 ../ ./ 30 1IIIIII1iI 239/6-7 1I.IlMfjl:I~ 1I.IJnouJJ.Ill.IWi ullIlll"lG 41000 042-242259 086·4650997 ../ ./ 57/12,13,14 n:rllll/ll(l~.( ft.YlU1nll1li 042240934 31 IjftIIniI D. r.Il&l -1"1:;,1) 41000 042223935 081-5573108 ../• fJIItJm,.r1IMfa TiIl1!h MlHLlI1Iil E02 M 32 fltIIII1iI 2 a.lhriinHbll.l1ftJl ...YlII1mllli ll.r.Il&l Q.I,lMrnii 41000 042·241501 088-5644500 ../
  • 045-240289-90 086-469023 34 1lIn~irmL1lrf ilIil3 512/8 1I.",rHQI 111i1T1!11111l 045-280064 081-9n9790 .:hualH IMalH •.ljUftT1flfl"rti 34000 105,107 11.r,llitiorri •."!LIIIH 1l.u:i1H 3S Ijllftnlflnil 045-250350 081-9765469 v.1UIf11IIl"rti 34000 ... mifl~liii11.IIiuirrlJ Advh:e l.f~lIitt!llll9l~ 2. ~lrittil~n1ll ../ 1/1-2 (1llillhllilIl1il1nlii~I7mnVl) a.lI)1lltlfllll.Ltn2 Il01l1111 ~fll11: ~.dja~ .I1t1l1.VI 17000 056-412239 082-7710633 ../ ../ 28/61-28/62 a.a~dh Gl.illIl11llIV11 a.L~~~3 llAl1l~1I •. lIA111~11 73000 034-242567 088-2410534 ­ 5 ../ ../ 1016/171-17211.9 ~.lIA~iIlmi"lI a.Ljj~~4 lIRimiA •.uR,,"mA 60000 056-333599 081-5348634 ../ ../ 1I.1.I1mh," a.~~~ ••1IA~lnm5 )jR~a1~1-1 213/161l.il1ffAiii 60000 056-227899 082-7710684 ../ ../6 lIRil1UI-1 558/76-78 (lIil1AAhIl) 11.9 A.lIAI"ifm"I-1GlII a.liiil~ ••uAI"il1mi 60000 056-882228-9 085-7316488 ../ ../7 UAI"iI"lUli 72 li"il4L1lri3-6 11.10 ll.lJ11l1i A.lIA1ifl11I-1AII il.djil~ .lIA1"IIln&i 60000 056-229522-3 082-7710723 ../ ../8 U~iI1flA 804/112-113l1.10 1l.1l1i1ii iI.uR~IIlmilin il.Wil~ 1.uR~ifmA 60000 056-228399 086-4416588 ../ ../9 IIUUAiAiilQfitl. 55/68-6911.1 CI.tnu: U!1I il.i)vtO .!lmjlln(1il~l!!l1 13000 035-335335 088-0222304 ../ ../10 llHinfi 121lJ.l ulUI;Jjl~ ~.liiil~ •• lll1!fUt 76000 032-454111 090-9862686 ../ ../11 mil.jl 37 n.II:U1JIIi~1I GI.)IhLllil~ il.ln~4 •• nli~170000 032·322234 082-7269248 ­ 9 ../ ../12 iIlIlll 157,157/1 R.VltL.ljUIl1 a.wi14 ••1111101115000 036-627577 081-4838353 ../ ../ 49/111.3 a.lI)Iiltufiu 51.lilA1111 il.W~ •. illl~S13 1I11lii 15000 036-427123 082-5496232 ../ ../ ilR;OOII~Ailll~lIiillli Il~-.!LR1!~ 309 ill 3 LillI~14 nSnil 57/5 n.l!"~~iI iI.lhfm~!I1 ~.U1~4 ••~nll 18000 036-222370 082-4524499 ../ ../ 910 f~ttfm1iW tJ""alli1lilllli CI.!llIlIml m.lJ141Vln15 i-lli:ul il.LIla,) •• i.lli:u116000 036-511274 082~5737496 ../ ../16 iI,,"lILlii 225/4 (I.LIIL~LLrfl WI.li~~R ~_Liiihl •.l!IIiUlll!i 72000 035-451625-7 087-4444128 ../ ../ 13-13/1 f1.lIlllWlIl.i)vtotllU il.dj~" •. ~vtcGlil17 ~vtOfi1U 61000 056-525012 086-3327424 ../ ../ ." Miilitwilquuu.iinli Advice 1.~)l1"ihJ1a" 2_~1I1i1i1ljYl~AR~ 3:;~"1RilllYlH~Mlll 4.~o1"liJn.l1on
  • 1 tmiI 370/3-4 n.~~fti. ~.lhmh a••iia..l •. Mrli 81000 075-819024·5 087-2774117 -/ -/ 127/2-3 n."i111111~ lI.vi1I1:Lm il.liiil,) •. fJl/1II 2 fJlnllf 86000 077-511822 086-4754901 -/ -/ 142a.nnmAWlllJIIIlI.vill1:LnI il.liiilv •. fJlIti 3 fJl/1II 86000 077-503777 089-7249166 ../ 8/34 a.~~11111illlltTll iI.flllSlI il.~Ir~i11U •• fJl/1II 4 lIlIti 86110 077-545301 ­ 11 083-0704196 ../ ../ 5 !If.,) 236/2 ll.i10llilA 1I.~TuL1iiIl~ il.Liiil,) •. !If,) 92000 075-222531 088-7625532 -/ ../ ../ 6 iIf~ 1511l.1h1iN iI.""UL;tJ~ il.Liiil..l ~..l~rililfv 92000 075-210862 081-4565343 -/ ../ 89/188-190 1l.IIllWulnla1l11~ II.A/I.:I <I.Liiil~ 7 uil~5mnti •. 1I~,l!Snrunlt 80000 075-318147 075-317105 087-2827378 ../ ../ ../ 76,78 a;.rQJJlrnf"J1I11~ liI.tllLiiilv il.Liiil.J 8 1.IAf~fimnti UIA~,rullti 80000 075-358516-7 087-2827378 ../ 514 ll.trulB~1 ~.l.hnuMm il.vi~iI,) 9 u~~lImn1l I. JiI,A1nruf1ti 80110 075-411466 081-2703188 ../ 313/5-7 1l.1.j..lilHIi1l!!Ii1 ~.lhmLlnn il-vi~~ 10 UA;~fiffijnli I.1I"~~li5lJIlll80 110 075-421176 089-5918481 -/ ../ 35/8 Il.Ll!tifLnlnl II.Lmnutn il.Liiil~ 11 lJm1uAlfufi •.lJr..luRifUfi 77000 032-652292-3 081-3039800 -/ ../ 146/55 If. "~lill1l1=LlitJu n.lIHrnntrlJ 1I.";Uil~L1fl 12 lJm1ulitthlfi il.lfl-MU l.tlnlui1f1l6 7711 0 032-537048-9 080-6521551 ../ -/ 136,138 a.LIn!nm:l1J ~.vhtlthv il.liiil,) l.ltI~1 13 ltI..l1 82000 076-414455 086-1556622 -/ -/ 14 lIl~) 44/1 a.tlllll<! lI_lIl>11il1f;A il.LiiiJ,) •. lIII1~ 93000 074-615890­ 91 082-4290407 ../ ../ 185/1-2 n.lf.lv11l.lIilli1t~cU il.l!iil,) .!lI~1I 15 llL~iI 83000 076-213345 088-7581760 ../ ../ 16 r.lliJ,) 320/7-8 n.viILiiu) A.I!lliiLll111 il.Liiilv l.rnlilv 85000 077-834434 087-2643344 ../ -/ 379-379/1 Cl.tVl~ A.liillll.l il.Liiil,) .ilVllIn 17 9)1Iil1 90000 074-323988 084-9909900 -/ ../ 77 ll:blii;10:~" 4 A.~lllbcU il.l>11i1tHcU .,~IIA 18 ~lIil 90110 074-428777 085-0775335 ../ ../ 19 RVIIR, 111/1911.4 iI.~ilil~UM il.l>11I1tl>1fi l,iI)!!,, 90110 074-426644 080-3415555 ../ ../ 444 )J.6 1l.!JulI,n"fIfi, ~.Rilil~tlR i).liiilv l.IIIOR 20 lIeft 91000 074-730049 074-711100 089-4674529 -/ ../ 233/148-149 ~.4 n.tn1Cl1.ill:1!li A.~~1I1~ilo 21 iIill:l~ifi1ii il.lililv .n-nl:liji51u 84000 077-216568 088-4499100 ../ -/ 233/148-149 )J.4 fl.nl1Cl1.nl:liji R.Il:tl1l1LSO 21 ~nl:lO~llii il.Lliav ••/lnl:ltj;lnil 84000 077-216568 088-4499100 ../ ../ 22 iIill:la11iIU 204/73-7411.1 a:rRllri"U1vtMqj 1I.1J:!I1IJLRIl il.liiiJ,) •. n-nl:ltlifi,li 84000 077-223466-7 081-8938399 -/ ../ 23 ~nl:ll!ftlii 231/13 n.lIlMl:IlJ lI.lJt!rll1Lilll il.Ulilv •.!ff1l:1tlflnil 84000 077-218787 082-8004436 ../ . . iv14111..tb.ili ~uliul:nli Advice 1.~vH1Ril"~lil 2.~~H1R~lA 3.~,mr~lIilfn" 11 1 fol GU~i", D D n 8 U."-a 86/33 1l.~M,;lnlllmi iI.",U1L!iiJ,) il.Liiilv 2 aui"IVlfl ••IltLi"IVlf1 24000 038-513224 088-6230772 ../ 3 !lam 1/174-175 R.ti"1I~111 il.diilv l.!iAl<; 20000 038-054552 085-9669926 ../ 135/99 SflRilll~""lI I:fu :3 iilv 323-324 4 lIiIm 1I.~1 il.R"~1111 1.11111<; 20110 038-773017 083-0703246 ../ 5 RnA 41/lIl.LVll1Ulii 5 1I.1vniJu..: i).Liiilv .RnR 23000 039-531418 088-6871482 ../ 60/7-8 1l.1If1~1Ii1~1!1 R.l>1Ii1diil..l iJ.diilv 6 lJnt!nP 037-212900 089-7497070 1.!.Jn~ul<; 25000 7 mJiN 55,55/1-2 1J.2 lI.vll.JlJ1 il••liihl .:Ililv 21000 038-616996 083-0147321 ../ 8 1I"I:Uri1 387 n.1!1~ClI.If~ R.ilr.Uti1 il.Lliilv •.!!uu.m 27000 037-421142 081-1518448 ../
  • Oi::: I I;: V> " "3 ,i> 13 (l "" 50 1 .5 I­ W ...I m <C I­. e :::s 1ft: ::z cc - G: , :, J~ 0 ,­ , GIlD • --I C :::s . " I, • • Ci) "~I c • " • ::s. J=
  • . F1uElusnls SCOPE Tablet Computer Maintenance & Repair Center., O~PC ScoPad S(uPE® i~rce 1"$~~s1Iru1Tnu lil11J1................................................ ~:-;~~~~t~~~~::t~:.~~~~ll~~~;};~~~~~~~_1~~~~:,~~~f~}$f" ,~"J~;~t0::~~~~};.~«~~;~~;~.4:~::~~·-li~:-,~;fr-f:1~~~~~-_;P:0i D si..,1ia3.1 D LtliuuWft1 (n..s•tu"l~~ullnaa..,LLIiI::atlnNW;a3.lLana"l"::lIn"l1i1.J3.la1l1i1f1111) • • ....... I ....... I ....... iiin"l1ill D 11.l1tnu6 D SlAnIIllULiN D ~u., 11.11j;l,:::~ ............................................................................................................. ial"SlL111U.................................................................................................................................................................. ., 11£1 - U1I1Q~iil ~II1I1 . .., .................................................................................................................................................... "".... .. A • ., .. rIaUrIS"I1I1101llfllllaLIil................................................................................................................................................ Model ................................................................................................ ~l.In1nli1LLum1~lU D naw ~aLLSMN li1"· D bjs111"110uuYimsulli D Lft~WitJUN Uil:::/M;a Lft~WA11 D naa"lf"1ubjlrA D USB bjs"II.I11alfl"lulA (~alSlLfI~wW;aIlS"IU USB) o "2i"l~~lWbjLi"l (9iwSlLfI:ialW;aIlS1U1I1~~) D "S:::tJtJLAUlNlIIl.Intl (9ii)JSltfl~alW;al.l~IIIlYJI) D ~u., (11.11~l"l:::~)............................................................................................................................................................ nuJEJ11l1Ij mOUStJh<f v:7LislJcIJVlIJOUA::JlultfE1I11EJnlilVldurfw:jblJCl fUSVlrilnlS8lS0IJUOlJ<luolJriJUriouaolAsooltJttsU/l:iOU1nAio o QI ~ ~ d 6 A S1WnJ b~1"U1V1 ffUJiJ1n11 9J Nan"lIIIl~sotJia~&i1l9iu D SIIIW D bjSI.I!1W (11I,j;l,:::~) ..................................................................................................................... D iumfiflL~oul,.n"itJl.I"S:::riu {11I,1iI,:::~) .................................................................................................................. .. v w., !:I...~% .., .... .., 110 - U"lllanfil1l£llWUnl"lUN1tJIIIlM11....................................................lUY!1tJ ....... I ....... I....... • v Ll1:il1........................ jJaa.lmAj~nii:IJ Call Center 1111 fllll 8 lw~. 02-547-0000 . Ml 7 l1~a www.advice.co.th