แบ่งปัน Pretest โปรแกรม Excel

524
-1

Published on

แบ่งปัน Pretest โปรแกรม Excel

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
524
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบ่งปัน Pretest โปรแกรม Excel

  1. 1. ข้อสอบวิชา Microsoft Excel 1. โปรแกรม Microsoft Excel ใช้สําหรับงานทางด้านใด ก. ด้านเอกสารงานพิมพ์ ข. ด้านคํานวณ ค. ด้านวิเคราะห์ข้อมูล ง. ถูกทังข้อ b. และ c. 2. โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วยกี Row กี Column ก. 250 Row 250 Column ข. 265 Row 65536 Column ค. 65536 Row 256 Column ง. 260 Row 360 Column 3. ข้อใดเรียงลําดับจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง ก. WorkSheet, WorkBook, Cell ข. WorkBook, WorkSheet, Cell ค. WorkSheet, Cell, WorkBook ง. WorkSheet, Cell, WorkBook 4. ถ้าต้องการสร้างรายการเพือนําไปทํา Auto Fill ต้องไปกําหนดทีเมนูคําสังใด ก. Tools -> Options -> View ข. Tools -> Options -> Edit ค. Tools -> Options -> General ง. Tools -> Options -> Custom Lists 5. ข้อใดต่อไปนีผิด ก. เครืองหมาย * แทนการคูณ ข. เครืองหมาย แทนการหาร ค. เครืองหมาย ^ แทนการยกกําลัง ง. เครืองหมาย + แทนการบวก 6. ฟังก์ชันหาผลรวมคือข้อใด ก. SUM ข. AVERAGE ค. MIN ง. MAX
  2. 2. 7. ถ้าต้องการหนดรูปแบบให้กับข้อมูลไปทีเมนูคําสังใด ก. Insert -> Cells ข. Format -> Cells ค. Format -> Sheet ง. File -> New 8. ถ้าต้องการกรองข้อมูลอัตโนมัติ ต้องไปกําหนดทีเมนูคําสังใด ก. Data -> Sort ข. Data -> Validation ค. Data -> Filter -> Auto Filter ง. Data -> Table

×