แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office

on

 • 2,099 views

แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office

แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office

Statistics

Views

Total Views
2,099
Views on SlideShare
2,099
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office Document Transcript

  • แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office: สมเกียรติ ช่วยมาก 1 การโอนย้ายไฟล์ใน OpenOffice.org 3.0 โปรแกรม OpenOffice.org 3.0 (Writer, Calc, Impress) มี จุดเด่นในเรืองการโอนย ้ายไฟล์เอกสารทีสร ้างจากโปรแกรม Microsoft Office มายังโปรแกรม OpenOffice.org 3.0 เพือแก ้ไข และสามารถ ส่งออกไฟล์เอกสารทีสร ้างจากโปรแกรมในชุด OpenOffice.org 3.0 เพือนําไปแก ้ไขต่อในโปรแกรม Microsoft Office ก็ได ้เช่นกัน เมือ ผู้เขียนได ้ใช ้งาน OpenOffice.org 3.0 อย่างจริงจังแล ้ว เกิดความ ประทับในคุณสมบัติดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะการโอนย ้ายเอกสารใน แต่ละครังพบว่าเอกสารนันๆ ยังคงคุณภาพไว ้ได ้อย่างน่าอัศจรรย์ และ ผู้เขียนก็ได ้ข ้อคิดอย่างหนึงว่าของฟรีทีดีและมีคุณภาพ มีอยู่จริงในโลก นี ซึงก็คือ OpenOffice.org 3.0 นันเอง ความสามารถอีกอย่างของโปรแกรมในชุด OpenOffice.org 3.0 ทีน่าสนใจคือ สามารถโอนย ้ายไฟล์เอกสารไปเป็นรูปแบบ PDF (Portable Document Format) ได ้อัตโนมัติ โดยไม่จําเป็นต ้องอาศัย โปรแกรม Acrobat Writer แต่เข ้ามาช่วยแต่อย่างใด สําหรับบทความนีผู้เขียนขอเสนอหัวข ้อการโอนย ้ายไฟล์เอกสาร ทีนิยมใช ้งานกันบ่อยๆ และแพร่หลาย ดังต่อไปนีคือ 1. Writer to Word, Writer to PDF(Portable Document Format), Word to Writer 2. Calc to Excel, Excel to Calc 3. Impress to PowerPoint, PowerPoint to Impress Writer to Word (odt to doc) 1. เปิดไฟล์เอกสารทีสร ้างจาก OpenOffice.org 3.0 Writer (*.odt) 2. เลือกเมนู File, Save AS… 1. Save as type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น Microsoft Word 97/2000/XP (*.doc) 2. File name: ตังชือไฟล์ 3. คลิกปุ่ ม Save
  • แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office: สมเกียรติ ช่วยมาก 2 Writer to PDF 1. เปิดไฟล์ทีสร ้างจาก OpenOffice.org 3.0 Writer 2. เลือกเมนู File, Export as PDF… File name: ตังชือไฟล์ File format: PDF – Portable Document Format (.pdf) คลิกปุ่ ม Save Word to Writer (doc to odt) 1. เตรียมไฟล์เอกสารทีสร ้างจาก Microsoft Word 2. เปิดโปรแกรม OpenOffice.org 3.0 Writer 3. เลือกเมนู File, Open เพือเปิดไฟล์จาก Microsoft Word (*.doc) File of type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น Microsoft Word 97/2000/XP (*.doc) File name: เลือกไฟล์เอกสาร *.doc คลิกปุ่ ม Open 1. เมือเปิดไฟล์จาก Word เรียบร ้อยแล ้ว ขันต่อไปให ้บันทึกไฟล์เป็น OpenOffice *.odt 2. เลือกเมนู File, Save AS… Save as type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น OpenDocument Text (*.odt) File name: ตังชือไฟล์ (*.odt) คลิกปุ่ ม Save Calc to Excel (ods to xls) 1. เปิดไฟล์เอกสารทีสร ้างจาก OpenOffice.org 3.0 Calc (*.ods)
  • แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office: สมเกียรติ ช่วยมาก 3 2. เลือกเมนู File, Save AS… Save as type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น Microsoft Excel 97/2000/XP (*.xls) File name: ตังชือไฟล์ (*.xls) คลิกปุ่ ม Save Excel to Calc (xls to ods) 1. เตรียมไฟล์เอกสารทีสร ้างจาก Microsoft Excel 2. เปิดโปรแกรม OpenOffice.org 3.0 Calc 3. เลือกเมนู File, Open เพือเปิดไฟล์ Microsoft Excel (*.xls) File of type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น Microsoft Excel 97/2000/XP (*.xls) File name: เลือกไฟล์เอกสาร *.xls คลิกปุ่ ม Open 1. เมือเปิดไฟล์จาก Excel เรียบร ้อยแล ้ว ขันต่อไปให ้บันทึกไฟล์เป็น *.ods 2. เลือกเมนู File, Save AS… Save as type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น OpenDocument Spreadsheet (*.ods) File name: ตังชือไฟล์ (*.ods) คลิกปุ่ ม Save
  • แบ่งปัน การแปลงไฟล์ LibreOffice (OpenOffice) เป็น Microsoft Office: สมเกียรติ ช่วยมาก 4 Impress to PowerPoint (odp to ppt) 1. เปิดไฟล์เอกสารทีสร ้างจาก OpenOffice.org 3.0 Impress 2. เลือกเมนู File, Save AS… Save as type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (*.ppt) File name: ตังชือไฟล์ (*.ppt) คลิกปุ่ ม Save PowerPoint to Impress (ppt to odp) 1. เตรียมไฟล์เอกสารทีสร ้างจาก Microsoft PowerPoint (*.ppt) 2. เปิดโปรแกรม OpenOffice.org 3.0 Impress 3. เลือกเมนู File, Open เพือเปิดไฟล์ Microsoft PowerPoint (*.ppt) File of type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (*.ppt) File name: เลือกไฟล์เอกสาร *.ppt คลิกปุ่ ม Open 1. เมือเปิดไฟล์จาก PowerPoint เรียบร ้อยแล ้ว ขันต่อไปให ้บันทึก ไฟล์เป็น *.odp 2. เลือกเมนู File, Save AS… Save as type: เลือกชนิดของเอกสารเป็น OpenDocument Presentation (*.odp) File name: ตังชือไฟล์ (*.odp) คลิกปุ่ ม Save