ที่มาสมชายคัดมาจาก:    http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1688            **********************เบ...
สยามเฟิสท์ทัวร์02-936-2953สมบัติทัวร์02-936-2495-9วิริยะทัวร์02-936-2827อินทราทัวร์02-936-2492-3ถาวรฟาร์ม 02-936-2945คฤหาส...
สหทรัพย์สินเดินรถ 02-936-อาจสามารถทัวร์02-936-กลุ่มเดินรถ แอร์เลย ป.2 02-936-ธนลาภทัวร์081-906-3414เพชรประเสริฐทัวร์02-936...
ทรัพย์ไพศาลทัวร์02-887-1467-8 , 02-4482-767ท่าช้างทัวร์02-936-2250นครศรีร่มเย็นทัวร์02-894-6154-5นครศรีราชาทัวร์02-885-960...
เพชรประเสริฐทัวร์http://www.phetprasert.comจองตั๋วรถทัวร์http://www.thairoute.com/homepage/index.phpนครชัยทัวร์http://www....
พะเยา ดอกคำาใต้ จุน เทิง เชียงของแพร่ น่าน ทุ่งช้างลี้ ดอยเต่า แม่สะเรียง แม่ฮองสอน              ่2.ชาญทัวร์เ...
14.รุ่งประเสริ ฐทั วร์เชี ยงใหม่15.-16.นิววิ ริ ยะยานยนต์ ทั วร์กำา แพงเพชร ตาก เถิน สบปราบ เกาะคา ลำา ปาง เชียงใหม่ แม่ ร...
นครสวรรค์ เชียงของ25.เพชรประเสริฐทัวร์ทัวร์วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง หล่มสัก หล่มเก่า26.-เส้นทางเดินรถแต่ละบริษั...
แก้งคล้ อ บ้านแท่ น หนองเรื อ ภูเวี ยง หนองนาคำา ศรี บุ ญเรื องหนองบั ว ลำา ภูผาขาว เอราวั ณ ท่าลี่9.ไทยสงวน 1990 จำา กั ด...
ทรายมู ล กุดชุ ม เลิงนกทา ธาตุ พนมสว่ างดิ นแดน พังโคน พรรณานิ ค ม สกลนคร ท่าแร่ กุสุ มาลย์ นครพนมป่าติ้ ว นำ้า ปลี ก หัวต...
ทางพาด ชุมพวง โคกตอง หนองบั ววงศ์ โพนทราย อุดรธานี ท่าบ่ อศรีเชี ยงใหม่25.ชนะภั ย ทั วร์สังขะ ขุ ขั นธ์ ขุนหาญ บ้านกราม กั...
34.แอร์ มุ กดาหารสีดา พล บ้านไผ่ บรบื อ มหาสารคาม ร้อยเอ็ ด ร่องคำา โพนทอง บัวขาวหนองสู ง คำา ชะอี มุกดาหาร หว้ านใหญ่ดงหล...
ศรี สะเกษ44.ศิริรั ตนผลทั ว ร์จักราช ห้วยแถลง บุรีรั มย์ กระสั ง สุริ นทร์ ศรี ขรภู มิ สำา โรงทาบอุทุ มพรพิ สั ย ศรี สะเกษ...
4.พรนิ ภาทั ว ร์จันทบุ รี5.ระยองทั วร์ระยอง6.นครชั ย แอร์ระยอง7.รถรุ่ งเรื องทั วร์พั ทยา8.ศรี ราชาทั วร์ชลบุ รี แหลมฉบั ง...
สุราษฎร์ ธ านี4.โชคอนั นต์ ทั วร์ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ ธ านี5.ภูเก็ ตเซ็ น ทรั ล ทั ว ร์ตะกั่ วป่ า ภูเก็ ต6.ภูเก็ ตท่ องเท...
นครศรี ธรรมราช เชี ยรใหญ่ ปากพนั ง ตรัง สตู ล20.สยามเดิ นรถสงขลา หาดใหญ่ ปาดั งเบซาร์ ด่านนอก จะนะ นาทวี ปัตตานี นราธิ วาส...
กม.10 บ้านฉาง ระยอง12.กลุ่ม 975-954นวนคร อยุธยา วิเศษ อ่างทอง แคราย บางใหญ่ บิ๊กคิงส์ บางบัวทอง นพวงศ์ ขุนศรี ห้าแยก ลาดบั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เบอร์โทร เว็ปไซด์ บริษัทรถทัวร์

31,361 views
31,182 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
31,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เบอร์โทร เว็ปไซด์ บริษัทรถทัวร์

 1. 1. ที่มาสมชายคัดมาจาก: http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1688 **********************เบอร์โทร-เว็ปไซด์ บริษัทรถทัวร์ต่างๆเบอร์โทรบริษัทเดินรถข้อมูลบริษัทเดินรถภาคกลางบริษัทขนส่งจำากัด02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311อุทัยธานีเดินรถ 02-512-2763เพชรทัวร์02-936-3230แอร์อรัญพัฒนา (ชาญชัยบริการ)02-512-3756ลพบุรีสิงห์บุรีทรานสปอร์ต 02-512-2347 ,02-936 3603ส.วิริยะทรานสปอร์ต 02-512-2565ท่าช้างทัวร์02-936-2250วัชรินทร์ทัวร์ จำากัด ลพบุรี02-936-3603สุพรรณบุรี(สายใหม่)02-936-3505สมบรูณ์พัฒนาทัวร์ จำากัดอยุธยาเดินรถ จำากัดเพชรประเสริฐทัวร์02-936-3230ชัยนาททัวร์02-936-3808ฉะเชิงเทราขนส่ง (1971) จำากัด หมอชิต 02-936-3249สาริกาเดินรถข้อมูลบริษัทเดินรถภาคตะวันออกบริษัทขนส่งจำากัด02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311ศรีราชาทัวร์ หมอชิต 02-936-4029 เอกมัย 02-931-5188ระยองรัตนมงคลทัวร์ หมอชิต 02-936-1216 เอกมัย 02-391-4990รถร่วมชลบุรีทัวร์ หมอชิต 02-936-4041 เอกมัย 02-391-9829รถรุ่งเรืองทัวร์ หมอชิต 02-936-3509 เอกมัย 02-390-1230ส.เอกชัย 57 หมอชิต 02-936-3457พรนิภาทัวร์ หมอชิต 02-936-2256-7 เอกมัย 02-391-5179ธนกวีขนส่ง หมอชิต 02-936-3388 เอกมัย 02-391-2333เชิดชัยทัวร์ หมอชิต 02-936-0199 เอกมัย 02-391-2237ฉะเชิงเทราทัวร์เอกมัย 02-392-2391โชควัฒนาทัวร์ เอกมัย 02-391-1138 สัตหีบ (038)422-607ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคเหนือบริษัทขนส่งจำากัด02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311กริษาทัวร์02-936-2982-3ทันจิตต์ทัวร์02-936-3210-4เชิดชัยทัวร์02-936-0198-9
 2. 2. สยามเฟิสท์ทัวร์02-936-2953สมบัติทัวร์02-936-2495-9วิริยะทัวร์02-936-2827อินทราทัวร์02-936-2492-3ถาวรฟาร์ม 02-936-2945คฤหาสน์ทัวร์02-936-3531วิริยะแพร่ทัวร์02-936-3720ชัยสิทธิ์ทัวร์02-936-3553วินทัวร์02-936-3753-4พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์02-936-2924-5รุ่งประเสริฐทัวร์02-936-3638-9ชาญทัวร์02-936-3282นิววิริยะยานยนต์ทัวร์02-936-2205-7นครชัยแอร์02-936-1339แอบบาสเดอร์ทัวร์02-936-3481เอื้องหลวงล้านนาทัวร์02-936-2852รุ่งประเสริฐทัวร์02-936-3638-9บารมีทัวร์บุษราคัมทัวร์02-936-0483โชครุ่งทวีทัวร์02-936-4274ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทขนส่งจำากัด 02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311407 พัฒนา 02-936-0072 , 02-936-0081กันทรลักษณ์ทัวร์02-936-2810กิจการทัวร์02-936-3806ขอนแก่นทัวร์02-936-0036พิบูลย์ทัวร์02-936-0657ศรีสะเกษทัวร์02-936-สุรนารีแอร์02-936-บุณฑริกทัวร์02-936-อีสานทัวร์02-936-ภูกระดึงทัวร์02-936-0511แอร์101 พัฒนา 02-936-ชัยสิทธิ์ทัวร์02-936-2781ชาญทัวร์02-936-3282เชิดชัยทัวร์02-936-0253 , 02-936-0611อุบลแอร์ สาย 25สายันต์ทัวร์02-936-ไทยอีสานทัวร์02-936-สิทธิชัยทัวร์02-936-เทพรัตน์ทัวร์02-936-0483แอร์อุดร 02-936-2735
 3. 3. สหทรัพย์สินเดินรถ 02-936-อาจสามารถทัวร์02-936-กลุ่มเดินรถ แอร์เลย ป.2 02-936-ธนลาภทัวร์081-906-3414เพชรประเสริฐทัวร์02-936-1977ไทยสงวน 1990 จำากัด 02-936-0582นครชัยแอร์02-936-0009นวนครทัวร์02-936-3720บารมีทัวร์บุษราคัมทัวร์02-936-0483ประหยัดทัวร์02-936-0496พลาญชัยเดินรถ 02-936-0262 , 02-936-0687พุทไธสงทัวร์02-936-0025รุ่งประเสริฐทัวร์02-936-3638-9ชนะภัยทัวร์02-936-0411มุกดาสยามทัวร์02-936-0043แอร์เมืองเลย 02-9360142ยโสธรทัวร์02-936-0017ราชสีมาทรานสปอร์ต 02-936-0615โรสทัวร์02-936-0155ศรีสหงวนวัฒนาสาครทัวร์02-936-3353 , 02-936-1907ศิริรัตน์ผลทัวร์02-936-2078 , 02-936-2098สมบัติทัวร์02-936-3256ชุมแพทัวร์02-936-3842สหกิจทัวร์02-936-0290สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์02-936-0453 , 02-936-0309แสงประทีบเดินรถ 02-936-0321 , 02-936-0371แอร์โคราชพัฒนา 02-936-2252แอร์ชัยภูม02-936-0039 ิแอร์พนมไพร 02-936-2977 , 02-936-0158แอร์มุกดาหาร 02-936-0034พรทวีชัยแอร์02-936-2473ภัทรสรชัยชยาภรณ์ทัวร์02-936-2977, 02-936-0158แอร์มหาสารคาม 02-936-ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคใต้บริษัทขนส่งจำากัด 02-422-4400-1, 02-984-6122 จองตั๋ว 02-422-4444,02-262-3456กรุงสยามทัวร์02-894-6045กาญจนบุรีทัวร์02-435-5012โชคอนันต์ทัวร์02-894-6300-2ดำาเนินทัวร์02-894-6355ไทยเดินรถ 02-894-6102
 4. 4. ทรัพย์ไพศาลทัวร์02-887-1467-8 , 02-4482-767ท่าช้างทัวร์02-936-2250นครศรีร่มเย็นทัวร์02-894-6154-5นครศรีราชาทัวร์02-885-9608-9บางสะพานทัวร์02-885-9128ประจวบทัวร์02-435-7414รถรุ่งเรือง 02-894-6363ปิยะทัวร์02-894-6331เพชรบุรีทัวร์02-884-6568-9ภูเก็ตท่องเที่ยวทัวร์02-885-9025-6ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์02-894-6171-2ลิกไนท์ทัวร์02-894-6151-3สมบัติทัวร์02-894-6008ศรีสยามเดินรถ 02-894-6160-2บัส เอ๊กซ์เพลส จำากัดสุวรรณทีทัวร์02-894-6066-7สยามเดินรถ จำากัด 02-448-6946นิวมิตรทัวร์02-894-6115ศรีสุเทพทัวร์02-02-894-6154-5พัชราภรณ์ทัวร์โทร 02-884-5553, 02-884-5455นครปฐมทัวร์02-435-4971หัวหิน-ปราณทัวร์02-884-6192-3ราชบุรีทัวร์ 02-435-5036ด่านช้างทัวร์02-435-2727แนะนำาเวปของบริษัทรถทัวร์ต่างๆคับบริษัทขนส่งhttp://www.transport.co.th/สมบัติทัวร์http://www.sombattour.com/html/index.phpสยามเฟิสท์ทัวร์http://www.siamfirst.co.th/sft/path.aspภัทรสรชัยทัวร์http://www.patsornchaitour.com/index.phpอินทราทัวร์http://indra-tour.com/service.htmlสหพันธ์ทัวร์http://www.sahaphan.comศรีราชาทัวร์http://www.srctour.comเชิดชัยทัวร์http://www.cherdchaitour.com
 5. 5. เพชรประเสริฐทัวร์http://www.phetprasert.comจองตั๋วรถทัวร์http://www.thairoute.com/homepage/index.phpนครชัยทัวร์http://www.nakhonchaitour.comนครชัยแอร์http://www.nca.co.th/newweb/index.phpบารมีทัวร์ บุษราคัมทัวร์http://www.barameetour.th.gs/web-b/arameetour/index.htmแอร์โคราชพัฒนาhttp://www.airkorat.com/main.phpศรีสุเทพทัวร์http://srisuthep.890m.comโชครุ่งทวีทัวร์http://www.chokerungtaveetour.com/home.htmlรุ่งเรือง(มุกดาหาร)http://www.roong-reuang-mukdahan.blogspot.com/กรีนบัสเชียงใหม่http://www.greenbusthailand.com/chai...?cx_newsid=226เปรมประชาขนส่งhttp://www.maehongson.go.th/fly.phpรถรุ่งเรืองทัวร์http://www.pattayabus.com/th/รุ่งกิจทัวร์http://www.rungkittour.com/นครชัยขนส่งhttp://www.nakhonchai.net/home.phpชินเกียรติโคราชhttp://www.korat-huahin.com/main.phpสหมิตรอุบลwww.sahamit.netแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ระดับเทพ EG : 16-03-2009 เมื่อ 12:36 PM.เส้นทางเดินรถเท่าที่จำาได้อ่ะคับเส้นทางเดินรถแต่ละบริษัท (ภาคเหนือ)1.สมบัติทัวร์เถิน ลำาปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่สาย
 6. 6. พะเยา ดอกคำาใต้ จุน เทิง เชียงของแพร่ น่าน ทุ่งช้างลี้ ดอยเต่า แม่สะเรียง แม่ฮองสอน ่2.ชาญทัวร์เชียงใหม่3.นครชัยแอร์เชียงใหม่4.อินทราทัวร์กำาแพงเพชร ตาก เถิน ลำาปาง ดอยติ เชียงใหม่ เชียงราย5.แอมบาสเดอร์ทัวร์เชียงใหม่6.บุษราคัมทัวร์อุตรดิตถ์ เด่นชัย แพร่ ร้องกวาง เวียงสา น่าน7.วิริยะทัวร์ตาก บ้านตาก เถิน แม่พริก เกาะคา ลำาปาง ห้างฉัตร แม่ทา ดอยติเชียงใหม่อุตรดิตถ์ เด่นชัย สูงเม่น แพร่ ร้องกวาง เวียงสา น่าน8.ทันจิตต์ทัวร์นครสวรรค์ กำาแพงเพชร พรานกระต่าย คีรีมาส สุโขทัย แม่สอดตาก บ้านตาก เขือนภูมิพล เกาะคา ลำาปาง เชียงใหม่ ่9.พรพิริยะทัวร์อุตรดิตถ์ เด่นชัย แพร่ สองลำาปาง ดอยติ เชียงใหม่10.เอืองหลวงล้านนาทัวร์ ้เชียงใหม่11.กริษาทัวร์เชียงใหม่12.ชัยสิทธิ์ทัวร์กำาแพงเพชร ตาก เถิน ลำาปาง ดอยติ เชียงใหม่13.ชาญทัวร์กำาแพงเพชร ตาก เถิน ลำาปาง ดอยติ เชียงใหม่
 7. 7. 14.รุ่งประเสริ ฐทั วร์เชี ยงใหม่15.-16.นิววิ ริ ยะยานยนต์ ทั วร์กำา แพงเพชร ตาก เถิน สบปราบ เกาะคา ลำา ปาง เชียงใหม่ แม่ ริ ม แม่มาลั ย เชี ยงดาว ไชยปราการ ฝาง บ้านท่ าตอน17.สยามเฟิ ร์ สทั วร์ลำา ปาง เชี ยง ใหม่ดอกคำา ใต้ จุน เชี ยงคำา เทิงพาน เชียงราย แม่ จั น แม่ สาย18.โชครุ่ งทวี ทั วร์พิ ษณุ โลก อุตรดิ ตถ์ เชี ยงใหม่ แพร่ สอง งาว พะเยา แม่ ใจ พานเชี ยงราย แม่ สายดอกคำา ใต้ จุน เชี ยงคำา เทิง เชี ยงของ19.เชิดชั ยทั วร์กำา แพงเพชร พะเยา เชี ยงของแม่ สอด ตาก เถิน เกาะคา ลำา ปาง เชียงใหม่พะเยา พาน เชียงราย แม่ จั น แม่ สายพิ ษณุ โลก สุโขทั ย ศรี สำา โรง สวรรคโลก ศรี สั ชนาลั ย อุตรดิ ค ถ์พิจิ ตร ตะพานหิ น แพร่ น่าน ทุ่งช้ าง20.วิริยะแพร่ ทั วร์แพร่ น่าน21.-22.วินทั วร์กำา แพงเพชร พรานกระต่ า ย คีรี มาส อุทยานประวั ติ ศาสตร์ สุ โขทั ย อุตรดิ คถ์พิ ษณุ โลก สุโขทั ย ศรี สำา โรง สวรรคโลก ศรี สั ชนาลั ย อุทยานประวั ติ ศาสตร์ ศ รี สั ชนาลั ย ด่านลานหอย23.พิษ ณุ โลกยานยนต์ ทั ว ร์พิ ษณุ โลก กงไกลลาส สุโขทั ย บ้านทรั พ ย์ ไ พรวั ล ย์ เขาค้ อ24.ถาวรฟาร์ ม
 8. 8. นครสวรรค์ เชียงของ25.เพชรประเสริฐทัวร์ทัวร์วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง หล่มสัก หล่มเก่า26.-เส้นทางเดินรถแต่ละบริษัท (ภาคอีสาน)1.รุ่งประเสริฐทัวร์ขอนแก่น อุดร หนองคายชุมพวง สตึก สนม ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ รัตนบุรี บึงบูรณ์ ศรีสะเกษกันทรารมย์บ้านไผ่ มหาสารคาม บรบือ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ยโสธร คำาเขื่อนแก้ว เขือน ่ใน อุบล2.ชาญทัวร์เมืองพล บ้านไผ่ ขอนแก่น เชียงยืน กระนวน นำ้าพอง เขาสวนกวางโนนสะอาด กุมภวาปี อุดรธานี หนองคายบรบือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ยโสธร เขื่อนใน อุบลราชธานี3.นครชัยแอร์ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบล4.พรทวีชัยแอร์พิมาย ชุมพวง ประทาย ทางพาด พุทธไธสง พยัคฆภูมิ เกษตรวิสัยสุวรรณภูมิ พนมไพร5.ศิริรัตนผลทัวร์จักราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ จอมพระ สำาโรงทาบ ศรีสะเกษ กันทรารมย์วารินชำาราบ อุบลราชธานีนางรอง ปรางค์กู่6.พิบลย์ทัวร์กันทรารมย์ อุบลราธานี พิบูลย์มังสาหาร ช่องเม็ก สิรินธร บุณฑริก7.ศรีสะเกษทัวร์หนองกี่ นางรอง ประโคนชัย ปราสาท ขุขันธุ์ ศรีสะเกษ8.แอร์เมืองเลยหนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว ชุมแพ คอนสาร ผานกเค้าวังสะพุง เลย เชียงคาน ปากชม
 9. 9. แก้งคล้ อ บ้านแท่ น หนองเรื อ ภูเวี ยง หนองนาคำา ศรี บุ ญเรื องหนองบั ว ลำา ภูผาขาว เอราวั ณ ท่าลี่9.ไทยสงวน 1990 จำา กั ดประทาย พยั คฆภู มิ เกษตรวิ สั ย ยโสธร ป่าติ้ ว อำา นาจเจริ ญ เสนางคนิ ค มเลิงนกทา นิคมคำา สร้ อ ย มุกดาหารทรายมู ล กุดชุ ม ไทยเจริ ญ คอนสวรรค์ ธาตุ พ นมมหาสารคาม ร้อยเอ็ ด ธวั สดิ นแดง โพนทอง บ้านบั ว ขาว หนองสู งคำา ชะอีบ้านไผ่ ขอนแก่ น กระนวน ศรี ธาตุ วังสามหมอ พังโคน วานรนิ วาสคำา ตากล้ า เซกาบ้านแพง10.บริ ษั ท 407 พั ฒนาบ้านไผ่ ขอนแก่ น นำ้า พอง อุดรธานี บ้านผื อ ท่าบ่ อ ศรีเชี ยงใหม่กุมภวาปี บ้านดุ ง เฝ้าไร่ โซ่ พิ สั ย ปากคาด บึงกาฬหนองคาย โพนพิ สั ย รัตนวาปี บึงกาฬ11.ยโสธรทั ว ร์ประทาย พยั คฆภู มิ พิ สั ย เกษตรวิ สั ย สุวรรณภู มิ ยโสธร12.สาย 98ขุ ขั นธุ์ ไพรบึ ง เดชอุ ดม วาริ น ชำา ราบ อุบลราชธานีขุนหาญ กันทรลั ก ษณ์ นำ้า ยื น นาจะหลวย13.เชิดชั ยทั วร์อุดร หนองคาย อาจสามารถ โพธิ์ ไทร ดงมะไฟพล บ้านไผ่ มหาสารคาม ธวั สบุ รี เสลภู มิ คำา เขื่ อนแก้ ว เขื่ อนในม่วงสามสิ บ อุบลราชธานีกระนวน ศรี ธาตุ วังสามหมอ วาริ ชภู มิ วานรนิ วาส คำา ตากล้ า เซกาบ้านแพงบรบื อ ร้อยเอ็ ด โพนทอง หนองพอก เลิงนกทา ดอนตาล บัวขาว หนองสูง คำา ชะอี มุกดาหารยโสธร อำา นาจเจริ ญ ปทุ มราชวงศ์ สา เขมราฐสุรินทร์ อุทุ มพรพิ สั ย ราษี ไศล ค้อวั ง
 10. 10. ทรายมู ล กุดชุ ม เลิงนกทา ธาตุ พนมสว่ างดิ นแดน พังโคน พรรณานิ ค ม สกลนคร ท่าแร่ กุสุ มาลย์ นครพนมป่าติ้ ว นำ้า ปลี ก หัวตะพาน พนา อำา นาจน้ อย ตระการ ศรีเมื องใหม่โขงเจี ย ม14.แอร์ ชั ยภู มิด่านขุ น ทด หนองบั วโคก จัตุรั ส ชัยภู มิ15.พุทไธสงทั วร์พล หนองสองห้ อง หนองขาม บ้านแก พุ ทไธสง พยั คฆภู มิ พิ สั ย นาโพธิ์ยางสี สุ ราช วาปี ปทุ ม16.กันทรลั ก ษณ์ ทั ว ร์สังขะ ขุ ขั นธ์ ขุนหาญ บ้านกราม กันทรลั ก ษณ์ เดชอุ ดม อุบลราชธานี 98นำ้า ยื น นาจะหลวย บุณ ฑริ ก 417.รถด่ วนอุ ดรปรั บอากาศสีดา พล บ้านไผ่ ขอนแก่ น นำ้า พอง กุมภวาปี อุดรธานี หนองคาย18.สหพั นธ์ ร้ อยเอ็ ดทั วร์บรบื อ มหาสารคาม ร่องคำา โพธิ์ ชั ย โพนทอง เขาวง นาคู หนองพอกเลิงนกทาดอนตาล เมยวดี หนองสู ง คำา ชะอี มุกดาหาร19.สหกิ จ ทั วร์ขอนแก่ น เชี ยงยื น กระนวน คำา ใหญ่ ห้วยเม็ ก หนองริ้ วหนั ง20.ราชสี มาทั ว ร์ปากช่ อง นครราชสี ม า21.สุรนารี แอร์ปากช่ อง นครราชสี ม า บุรีรั มย์ สุรินทร์ ศรี สะเกษ22.สาย 928พยั คฆภู มิ พิ สั ย เกษตรวิ สั ย สุวรรณภู มิ ยโสธร กุดชุ ม เลิงนกทานิคมคำา สร้ อ ย มุกดาหาร23.กิจการทั วร์บุรีรั มย์ สุริ นทร์ ศรี สะเกษ กาบเชิ ง พนมดงรั ก24.ภัทรสรชั ย ทั วร์โนนแดง พยั คฆภู มิ พิ สั ย เกษตรวิ สั ย สุวรรณภู มิ พนมไพร
 11. 11. ทางพาด ชุมพวง โคกตอง หนองบั ววงศ์ โพนทราย อุดรธานี ท่าบ่ อศรีเชี ยงใหม่25.ชนะภั ย ทั วร์สังขะ ขุ ขั นธ์ ขุนหาญ บ้านกราม กันทรลั ก ษณ์ เดชอุ ดม วาริ น ชำา ราบอุบลราชธานีพนมไพร มหาชนะภั ย แคนใหญ่ เขื่ อนใน ทางโค้ ง บ้านกอก26.บารมี ทั วร์พล บ้านไผ่ ขอนแก่ น นำ้า พอง โนนสะอาด กุมภวาปี อุดรธานี หนองคายท่าบ่ อ ศรีเชี ยงใหม่ สังคม โพธิ์ ตาก27.ประหยั ด ทั ว ร์ประทาย โนนแดง พุ ทไธสง พยั คฆภู มิ พิ สั ย เกษตรวิ สั ย สุวรรณภู มิ พนมไพรพิมาย ชุมพวง ทางพาด28.แสงประที บเดิ นรถกันทรวิ ชั ย กาฬสิ น ธุ์ สมเด็ จ ภูพาน สกลนคร ท่าแร่ นครพนมสหั สขั น ธ์ สามชั ย คำา ม่ วง วาริ ชภู มิ พังโคน พรรณานิ ค ม ศรี สงครามอากาศอำา นวยบ้านแพง เขาวง นาคู29.ชุมแพทั วร์แก้งคล้ อ ภูเขี ยว ชุมแพ คอนสาร ภูผาม่ าน ผานกเค้ า หนองหิ น วังสะพุ งเลย30.ขอนแก่ น ทั ว ร์พล บ้านไผ่ เชียงยื นขอนแก่ น ชุมแพ เลย31.อีสานทั วร์พล บ้านไผ่ ขอนแก่ น เขาสวนกวาง กุมภวาปี อุดรธานี32.แอร์ โคราชพั ฒ นาปากช่ อง นครราชสี ม า33.ชัยภู มิ ทั วร์ด่านขุ น ทด ชัยภู มิเทพสถิ ต ย์ ชัยภู มิ
 12. 12. 34.แอร์ มุ กดาหารสีดา พล บ้านไผ่ บรบื อ มหาสารคาม ร้อยเอ็ ด ร่องคำา โพนทอง บัวขาวหนองสู ง คำา ชะอี มุกดาหาร หว้ านใหญ่ดงหลวง35.ภูกระดึ งทั วร์ชัยภู มิ แก้ งคล้ อ ภูเขี ยว ชุมแพ ผานกเค้ า วังสะพุ ง เลย บ้านธาตุเชี ยงคานเกษตรสมบู ร ณ์36.แอร์ 101 พั ฒนาพล บ้านไผ่ บรบื อ มหาสารคาม ร้อยเอ็ ด ธวั สดิ นแดง โพนทองหนองพอก เลิงนกทาเปือยน้ อ ย นาเชื อก นาดู น ปทุ มรั ตต์ จตุ รพั ก ตร์ เมืองสรวง อาจสามารถ37.แอร์ อุ บลราธานี สาย 25พล บรบื อ มหาสารคาม ร้อยเอ็ ด เสลภู มิ ยโสธร คำา เขื่ อนแก้ ว เขื่ อนในอุบลราธานี38.สายั นต์ ทั วร์ประทาย พยั คฆภู มิ พิ สั ย เกษตรวิ สั ย สุวรรณภู มิ พนมไพร มหาชนะภั ยลุมพุ ก บ้านกอก เขื่ อนใน อุบลราธานี39.แอร์ ด่ วนร้ อยเอ็ ด ดอนตาลพล บ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ ด หนองพอก เลิงนกทา ดอนตาลภูเขาทอง40.แอร์ เขมราฐพั ฒ นาโนนแดง พยั คฆภู มิ พิ สั ย เกษตรวิ สั ย สุวรรณภู มิ พนมไพร ยโสธร ป่าติ้ วอำา นาจเจริ ญ หนองผื อ นาหว้ า เขมราฐ ชานุ มาร กุดข้ าวปุ้ น โพธิ์ ไทร41.วัฒนาสาครทั วร์พนมไพร ยโสธร ป่าติ้ ว หัวตะพาน พนา ตระการ ศรีเมื องใหม่ โขงเจี ยมโพธื ์์ไ ทร42.แอร์ อุ ดรขอนแก่ น อุดร หนองคาย43.ไทยอี ส านทั ว ร์นางรอง ประโคนชั ย ปราสาท สุรินทร์ สำา โรงทาบ อุทุ มพรพิ สั ย
 13. 13. ศรี สะเกษ44.ศิริรั ตนผลทั ว ร์จักราช ห้วยแถลง บุรีรั มย์ กระสั ง สุริ นทร์ ศรี ขรภู มิ สำา โรงทาบอุทุ มพรพิ สั ย ศรี สะเกษ กันทรารมย์ อุบลราชธานีหนองกี่ นางรอง จอมพระ สนม45.สิทธิ ชั ย ทั วร์กันทรลั ก ษณ์ อุบลราชธานี46.ศรี สงวนยานยนต์เขมราฐ47.เพชรประเสริ ฐ ทั วร์เทพสถิ ต ย์ หนองบั วระเหว หนองบั วแดง บ้านเขว้ า ชัยภู มิ ภูเรื อ48.บุษราคั มทั วร์บ้านแท่ น หนองเรื อ ภูเวี ยง ศรี บุ ญเรื อง หนองบั ว ลำา ภู นากลาง นาวั ง กุดดินจี่ นาด่ าน สุวรรณคู ห า บ้านผื อ สามเหลี่ ยม นำ้า โสม นายุ ง สังคมสุรินทร์49.สมบั ติ ทั วร์ขอนแก่ น ศรีเชี ยงใหม่ สุรินทร์ มุกดาหาร50.ชัยสิ ทธิ์ ทั วร์อุดรธานี สว่ างดิ นแดน พังโคน พรรณานิ ค ม สกลนคร กุสุ มาลย์ ท่าแร่นครพนมท่าอุ เทน บุ่งคล้ ากระนวน ศรี ธาตุ วังสามหมอ วาริ ชภู มิ วานรนิ วาส คำา ตากล้ า เซกา บึงโขงหลง บ้านแพง51 อาจสามารถทั วร์กรุงเทพ จตุ รพั กต์ อาจสามารถเส้ นทางเดิ น รถแต่ ละบริ ษั ท (สายตะวั นออก )1.เชิดชั ยทั วร์ระยอง บ้านเพ แหลมแม่ พิ ม พ์ สามย่ าน จันทบุ รี ตราด2.ธนกวี ข นส่ งตราด3.-
 14. 14. 4.พรนิ ภาทั ว ร์จันทบุ รี5.ระยองทั วร์ระยอง6.นครชั ย แอร์ระยอง7.รถรุ่ งเรื องทั วร์พั ทยา8.ศรี ราชาทั วร์ชลบุ รี แหลมฉบั ง ศรีราชา อ่าวอุ ดม9.ส.เอกชั ย 57ระยอง10.แอร์ อรั ญ พั ฒ นา / ชาญชั ย ทั วร์หินกอง บ้านนา องค์ รั กษ์นครนายก ประจั นตคาม กบิ นทร์ บุ รี วัฒนานคร อรั ญประเทศเขาหิ นซ้ อน สระแก้ ว11.โชควั ฒนาทั ว ร์สัตหี บ12.อรุ ณทั วร์ระยอง13.-14.ระยองทั วร์ระยองเส้ นทางเดิ น รถแต่ ละบริ ษั ท (สายใต้ )1.ปิยะทั วร์สงขลา หาดใหญ่ ด่านนอก ปาดั งเบซาร์ จะนะ นาทวี2.ไทยเดิ นรถตะกั่ วป่ า โคกลอย ภูเก็ ต สุราษฎร์ ธานี พั ทลุ ง หาดใหญ่ นราธิ วาสปัตตานี ยะลา เบตง3.กรุ งสยามทั วร์
 15. 15. สุราษฎร์ ธ านี4.โชคอนั นต์ ทั วร์ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ ธ านี5.ภูเก็ ตเซ็ น ทรั ล ทั ว ร์ตะกั่ วป่ า ภูเก็ ต6.ภูเก็ ตท่ องเที่ ยวทั วร์ตะกั่ วป่ า ภูเก็ ต7.นิวมิ ตรทั วร์ระนอง8.ทรั พย์ ไพศาลทั วร์สุราษฎร์ ขนอม นครศรี ฯ ทุ่งสง พั ทลุ ง ตรัง สตู ล9.ลิกไนท์ ทั วร์พังงา กระบี่10.นครศรี ร่ มเย็ นทั วร์นครศรี ธรรมราช ปากพนั ง11.สมบั ติ ทั วร์ชะอำา หัวหิ น ปราณบุ รี ระนอง ทุ่ งสงสุราษฎร์ ธ านี ดอนสั ก เกาะสมุ ย12.สุวรรณนที ทั ว ร์ชุมพร หลั งสวน ละแม13.-14.เพชรบุ รี ทั วร์15.นครศรี ราชาทั ว ร์สุราษฎร์ ธ านี นครศรี ธรรมราช ปากพนั ง16.หัวหิ น -ปราณบุ รี ทั วร์ชะอำา หัวหิ น ปราณบุ รี17.บางสะพานทั ว ร์บางสะพาน18.ประจวบคี รี ขั นธ์ ทั วร์ประจวบขั น ธ์19.ศรี สุ เทพทั วร์
 16. 16. นครศรี ธรรมราช เชี ยรใหญ่ ปากพนั ง ตรัง สตู ล20.สยามเดิ นรถสงขลา หาดใหญ่ ปาดั งเบซาร์ ด่านนอก จะนะ นาทวี ปัตตานี นราธิ วาสสุไหงโก-ลก ยะลา เบตง21.พัชราภรณ์ ทั ว ร์ชุมพรภาคกลาง1.กลุ่มสาริกาเดินรถองครักษ์ ม.ศ.ว. บ้านนา แยก จ.ป.ร. นครนายก ท่าแดง ปากพลี หนองชะอม วงเวียน ปราจีนบุรี2.ลพบุรีสิงห์ทรานสปอร์ตหินกอง พุแค หน้าพระลาน พระพุทธบาท ลพบุรี3.วัชรินทร์ทัวร์หินกอง พุแค หน้าพระลาน พระพุทธบาท ลพบุรี4.อุทัยวานิชเดินรถวัดอัมพวัน ปากบาง โพนางดำา ศาลาแดง เขื่อนชัยนาท บ้านตึก ทัพทัน หางนำ้าลาดยาว สว่างอารมณ์ คลองลาน เขาชนกัน คลองนำ้าไหล5.ชัยนาททัวร์โพธิ์ทอง ท่าช้าง ยางมณี บางระจัน ชัณสูตร หางนำ้า โพนางดำา สรรคบุรี สรรพยาอินทร์บุรี เขื่อนชัยนาท ชัยนาท6.ส.วิริยะทรานสปอร์ตไชโย วัดอัมพวัน ปากบาง สิงห์บุรี บางระจัน สรรคบุรี ชัณสูตร หันคา วัดสิงห์ตาคลี อินทร์บุรี โพนางดำา สรรพยา เขื่อนชัยนาท7.อุทัยธานีเดินรถไชโย พรหมบุรี อินทร์บุรี ชัยนาท มโนรมย์ อุทัยธานี8.กลุ่มสี่ประเสริฐทัวร์ไชโย พรหมบุรี อินทร์บุรี ชัยนาท มโนรมย์ อุทัยธานี9.ฉะเชิงเทราขนส่ง (1971)คลองสวน สนามบินสุวรรณภูมิ อ่อนนุช แยกพระราม ๙ พัฒนาการ อ่อนนุชบางนา สำาโรง บางปู คลองด่าน บางปะกง ท่าสะอ้าน เซ็นทรัล ศรีเอี่ยม ราม 2 วัดสลุต บางพลี บางพลีน้อย บางบ่อ เสาธง โอ่งแตก บ้านระกาศ เคหะ หอมศีลบางวัว บางสมัคร ฉะเชิงเทรา คอมเพล็กซ์ เสาชะโงก เสม็ด บางคล้า เมืองเก่าหนองปลาตะเพียน เมืองใหม่ ศิริพนม พนมสารคาม10.รถร่วมฯ ชลบุรี-กรุงเทพฯชลบุรี บางแสน อ่างศิลา บ้านบึง พนัสนิคม กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ (บชร.๑)11.รัตนมงคลทัวร์
 17. 17. กม.10 บ้านฉาง ระยอง12.กลุ่ม 975-954นวนคร อยุธยา วิเศษ อ่างทอง แคราย บางใหญ่ บิ๊กคิงส์ บางบัวทอง นพวงศ์ ขุนศรี ห้าแยก ลาดบัวหลวง บางปลาม้า สุพรรณบุรี สามชุก ศรีประจันต์ เดิมบางท่าช้าง13.สมบูรณ์พัฒนาทัวร์นวนคร อยุธยา วิเศษ อ่างทอง แคราย บางใหญ่ บิ๊กคิงส์ บางบัวทอง นพวงศ์ ขุนศรี ห้าแยก ลาดบัวหลวง บางปลาม้า สุพรรณบุรีสายภาคตะวันตก1.กาญจนบุรีทัวร์นครปฐม สระกระเทียม สามแยกกระจับ บ้านโป่ง ลูกแก ท่ามะกา ท่าเรือพระแท่นท่าม่วง กาญจนบุรี2.บ้านโป่งทัวร์นครปฐม สระกระเทียม สามแยกกระจับ บ้านโป่ง3.นครปฐมทัวร์บางแค หนองแขม อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ท่านา พุทธมณฑล หุ่นขี้ผึ้งนครปฐม4.ด่านช้างทัวร์นครปฐม กำาแพงแสน อู่ทอง ด่านช้าง5.แอร์สุพรรณบุรีทัวร์บางใหญ่ บางบัวทอง นพวงศ์ ขุนศรี ลาดบัวหลวง บางปลาม้า สุพรรณบุรี6.ดำาเนินทัวร์แม่กลอง อัมพวา ดำาเนิน7.ราชบุรี สาย 76นครปฐม ทับแก้ว บางแพ ราชบุรี8.กาญจนบุรีเดินรถนครปฐม สระกระเทียม สามแยกกระจับ บ้านโป่ง ลูกแก ท่ามะกา ท่าเรือพระแท่นท่าม่วง กาญจนบุรี9.จินดาเจี่ยทัวร์บางแค หนองแขม อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ท่านา นครปฐม สระกระเทียมแยกบางแพ ราชบุรี คูบัว ปากท่อ

×