นายยอดหทัย รีศรีคาLesson plan 4Unit of learning: 1 Topic: Real numbers. Time: 32 periodplan 4 Multiplication property Time...
นายยอดหทัย รีศรีคาex. 1  7 = 7 = 7  1Inverse property of multiply for a if a  0 will have a whena-1 a = 1 = a  (a-1) ...
นายยอดหทัย รีศรีคา1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว นักเรียนจะสามารถ ...
นายยอดหทัย รีศรีคาT: Everyone this worksheets about multiplication propertyT: and help for summarize about multiplication ...
นายยอดหทัย รีศรีคาT: 1  10 = 10 = 10  1 What is property of Multiplication?S: Multiplicative identityT: Good/try againT:...
นายยอดหทัย รีศรีคาT: Put score in notebook.T: be carefully put you examiner too.นักเรียนทาบัตรความรู้ เรื่อง Multiplicatio...
นายยอดหทัย รีศรีคา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………….(นางนงนุช แสงรัตนชัย.)หัวหน...
นายยอดหทัย รีศรีคา...........................................................................................................
นายยอดหทัย รีศรีคาNo. Word Property1 if 5, 3  R then 2  5  R Closure Property2 7  2 = 2  7 Commutative Property of mu...
นายยอดหทัย รีศรีคาConcept If a, b, c is real number Multiplication property have1. .……………………………………………………………………………..2.……………...
นายยอดหทัย รีศรีคาAnswer of Exercise 56. สมบัติการสลับที่ Commutative Property of multiply7. สมบัติปิด Closure Property8. ...
นายยอดหทัย รีศรีคาแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มกลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)สมาชิกในกลุ่ม……………………………………………………………………………………...
นายยอดหทัย รีศรีคาเกณฑ์การตัดสินคุณภาพช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ18 – 20 ดีมาก13 – 17 ดี8 – 12 ปานกลาง5 – 7 ปรับปรุง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้EISที่ 4 real number

2,007 views
2,058 views

Published on

แจกแผนการจัดการเรียนเรียนการสอนแบบ EIS เรื่อง Real number ผมบอกตามตรงว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรแต่แผมเอามาแชร์ ให้ดูกัน พอเป็นวิทยาทาน โดย ครูยอดหทัย รีศรีคำ TSO MATH โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าไปเยี่ยมเยียนกันได้ที่ www.tsomath.com

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,801
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้EISที่ 4 real number

 1. 1. นายยอดหทัย รีศรีคาLesson plan 4Unit of learning: 1 Topic: Real numbers. Time: 32 periodplan 4 Multiplication property Time: 2 period_____________________________________________________________________LearningReal numbersMultiplication propertyLearning objectiveStrand 1: Numbers and OperationsStandard M1.1: Understanding diverse methods of presenting numbers and theirapplication in real lifeGrade level indicators:- Have concepts of absolute values of real numbers.- Have concepts of real numbers expressed in exponentialnotation with rational indices, and real numbers expressed inradicals.Learning outcome.- Can explain the meaning of Multiplication property in real numbers.- Can write map showing the relationship of Multiplication property- Can solve question about Multiplication propertyMaterial.Postulates of Equality and OperationsMultiplication Property of Equality: if a = b, then a  c = b  cClosure Property if a, b  R then a  b  R ex. 3, 5  R then 3  5  RCommutative Property of multiply a  b = b  a ex 2  6 = 6  2Associativity a(bc) = (ab)c Ex. 2  (6  7) = (2  6)  7Multiplicative identity Real number 1 so 1  a = a = a  1
 2. 2. นายยอดหทัย รีศรีคาex. 1  7 = 7 = 7  1Inverse property of multiply for a if a  0 will have a whena-1 a = 1 = a  (a-1) ex 71 7 = 1 = 7  71taskExercise 5 “Multiplication Property”Mind map about Multiplication Propertyการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง(Integration of economic sufficiency.)ด้านความพอประมาณนักเรียนสามารถประมาณการใช้เวลาทากิจกรรมได้อย่างเหมาะสมด้านความมีเหตุผลนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหา แยกแยะ และอธิบายสมบัติการคูณของจานวนจริงได้ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนักเรียนมีความสามารถในการทาแบบฝึกทักษะ และการบ้านเพื่อให้เกิดทักษะที่จะนาไปใช้แก้ปัญหาเงื่อนไขความรู้ความรอบคอบนักเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน มีความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเงื่อนไขคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมีความอดทนในการทางานกระบวนการคิด- การให้ความจากัดความ- การเปรียบเทียบ-การสังเกตTeaching-Learning Strategies / ProceduresEngagement
 3. 3. นายยอดหทัย รีศรีคา1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว นักเรียนจะสามารถ บอกสมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณและนาไปใช้ได้และ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการเท่ากันในระบบจานวน โดยใช้การถาม-ตอบT: Good morning /Afternoon.T: you can take to me in Thai language. Because when I talk to you in English you cangive me the answer, this meaning you are understand.T: What about Closure Property? For example, about that.S………………..T: What about Commutative Property of Addition? For example, about that.S………………..T: What about Associativity? For example, about that.S………………..T: What about Additive identity? For example, about that.S………………..T: What about inverse property of addition? For example, about that.S………………..T: you know? In some multiplication property have same property of addition too.T: Today we will lean about Multiplication property. Who are already this?S:……………………T: Can you show example.S:…………………………….T: good/try again. Once you have successfully completed this topic.T: You can to explain about Addition property of all number in real numbers.Explorationนักเรียนทา Exercise 5 multiplication property แล้วช่วยกันสรุปสมบัติการเท่ากันในระบบจานวนลงในสมุด
 4. 4. นายยอดหทัย รีศรีคาT: Everyone this worksheets about multiplication propertyT: and help for summarize about multiplication property in your notebook.T: Are you understand ?S:……………T: good .Do it now.Explanationครูยกตัวอย่างบนกระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียนบอกชื่อสมบัติการเท่ากันในระบบจานวน ดังนี้T: Everyone, I show example for youT if -2, 7  R then (-2)  7  R What is property of Multiplication ?S: Closure PropertyT: Good/try againT: Say it again.S: Closure PropertyT: Yes, Closure Property if a, b  R then a  b  R ex. 3, 5  R then 3  5 R………………………………………………………………………………………..T: 10  3 = 3  10What is property of Multiplication ?S: Commutative Property of MultiplyT: Good/try againT: Yes, Commutative Property of multiply a  b = b  a ex 2  6 = 6  2………………………………………………………………………………………..T: 7  (2 3) = (7  2)  3 What is property of Multiplication ?S: AssociativityT: Good/try againT: Yes, Associativity a(bc) = (ab)c Ex. 2  (6  7) = (2  6)  7………………………………………………………………………………………..
 5. 5. นายยอดหทัย รีศรีคาT: 1  10 = 10 = 10  1 What is property of Multiplication?S: Multiplicative identityT: Good/try againT: Yes, Multiplicative identity 1 is Real number so 1  a = a = a  1ex. 1  7 = 7 = 7  1………………………………………………………………………………………..T: 51 5 = 1 = 5  51) What is property of Multiplication?S: Inverse property of multiplyT: Good/try againT: Yes, Inverse property of multiply for a if a  0 will have aWhen a-1 a = 1 = a  (a-1) ex 71 7 = 1 = 7  71Elaborationครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับ Multiplicationof property บนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบT: Everyone ,Can you show example about Multiplication property for you friend ?S:……………………..T: good. What is property of Multiplication?S:……………………………T: Good /Try againT; if you have question. Show me your hand,Evaluation. นักเรียนทา Multiplication property Concept ลงในสมุด แล้วให้ตั้งโจทย์ให้เพื่อนที่นั่งข้างกันทา 10 ข้อT: Everyone , make concept for Multiplication property in your notebook .T: make 10 question for your friend.T: If you finish, change your work sheet with your friend.S:…………………
 6. 6. นายยอดหทัย รีศรีคาT: Put score in notebook.T: be carefully put you examiner too.นักเรียนทาบัตรความรู้ เรื่อง Multiplication property ส่งครูนอกเวลาเรียน โดยตกแต่งให้สวยงามT: This your task ,you must make mind map about Addition property in your notebook ,nowT: If you finish, sent me in my desk. ok?Extension Phaseครูให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจาก internet เรื่อง Factoring of Polynomialsแล้วส่ง mind map ที่ www.tsomath.blogspot.com ที่บอร์ดส่งงานก่อนเรียนในเรื่อถัดไปT: everyone This your homework,1.Create mind map about Factoring of Polynomials input power point. (A4)2.Uploaded on forum.3. Put a member of the group.สื่อและแหล่งเรียนรู้1 Power point เรื่อง Addition Property2 Exercise 4 “Addition Property”การตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง/ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย………………………………………………… …………………………………………………
 7. 7. นายยอดหทัย รีศรีคา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………….(นางนงนุช แสงรัตนชัย.)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์…………./……………/………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………….(……………………………….)ฝ่ายวิชาการ…………./……………/………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………. …..(นายปรีชา มีบุญ)ผู้อานวยการโรงเรียน…………./……………/………….บันทึกผลหลังสอน1. ผลการสอน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ปัญหา/อุปสรรค.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 8. 8. นายยอดหทัย รีศรีคา......................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน( นายยอดหทัย รีศรีคา )ครูประจาวิชา.............../ ............... /...............Exercise 5 Multiplication propertyName………………………………………………………………..No……...Explanation Students to put the answer correctly complete
 9. 9. นายยอดหทัย รีศรีคาNo. Word Property1 if 5, 3  R then 2  5  R Closure Property2 7  2 = 2  7 Commutative Property of multiply3 5  (4  3) = (5  4)  3 Associativity4 1  8 = 8 = 8  1 Multiplicative identity5 31 3 = 1 = 3  31inverse property of multiply6 10  3 = 3  107 if 6, 7  R then 7  6  R8 1  10 = 10 = 10  19 51 5 = 1 = 5  5110 if -2, 7  R then (-2)  7  R11 15  3 = 3  1512 7  (2 3) = (7  2)  313 1  20 = 20 = 20  114 6 (4  5) = (6  4)  515 10  5 = 5  10
 10. 10. นายยอดหทัย รีศรีคาConcept If a, b, c is real number Multiplication property have1. .……………………………………………………………………………..2.………………………………………………………………………………3.………………………………………………………………………………4.………………………………………………………………………………5.………………………………………………………………………………
 11. 11. นายยอดหทัย รีศรีคาAnswer of Exercise 56. สมบัติการสลับที่ Commutative Property of multiply7. สมบัติปิด Closure Property8. สมบัติการมีเอกลักษณ์ Multiplicative identity9. สมบัติการมีอินเวอร์ส inverse property of multiply10. สมบัติปิด Closure Property11. สมบัติการสลับที่ Commutative Property of multiply12. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ associativity13. สมบัติการมีเอกลักษณ์ Multiplicative identity14. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ associativity15. สมบัติการสลับที่ Commutative Property of multiplyสรุป If a, b, c is real number Multiplication property have1. Closure Property if a, b  R then a  b  R ex. 3, 5  R then 3 5  R2. Commutative Property of multiply a  b = b  a ex 2  6 = 6 23. associativity a(bc) = (ab)c Ex. 2  (6  7) = (2  6)  74. Multiplicative identity Real number 1 so 1  a = a = a  1ex. 1  7 = 7 = 7  15. inverse property of multiply for a if a  0 will have awhena-1 a = 1 = a  (a-1) ex 71 7 = 1 = 7  71
 12. 12. นายยอดหทัย รีศรีคาแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มกลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)สมาชิกในกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงพฤติกรรมที่สังเกตคะแนน4 3 2 11. การมีส่วนร่วมในการวางแผน2. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่3. การให้ความร่วมมือในการทางาน4. การแสดงความคิดเห็น5. การยอมรับความคิดเห็นลงชื่อ ผู้ประเมิน/ /เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจา ให้ 4 คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 2 คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน
 13. 13. นายยอดหทัย รีศรีคาเกณฑ์การตัดสินคุณภาพช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ18 – 20 ดีมาก13 – 17 ดี8 – 12 ปานกลาง5 – 7 ปรับปรุง

×