Slujba Sf Nectarie

2,261 views
2,117 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slujba Sf Nectarie

 1. 1. LUNA LUI NOIEMBRIE dimpreună cu arhipăstorul ei, fericitul ZIUA A NOUA Dionisie. POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELE NOSTRU NECTARIE EPISCOPUL PENTAPOLEI, “ Slavă… “, glas 1 FĂCĂTORUL DE MINUNI Veniţi, toţi credincioşii, să cinstim pe Nectarie, luminătorul Bisericii cel nou arătat; că acesta, în zilele noastre, cu La Vecernia mică dumnezeiască cuviinţă, vieţuind întru cuvioşie şi adevăr, virtuţile sfinţilor celor Punem stihuri 4 şi cântăm de demult în sine le-a întipărit; şi vas al următoarele stihiri: alegerii făcându-se, precum Pavel, cu Glas 4 “ Ca pe un ales între vrednicie s-a proslăvit prin harul cel mucenici…“ sfinţitor al Duhului, dăruind fiecăruia cererile cele spre mântuire, ca un ierarh Pe urmele Cuvioşilor în anii cei mai preaîndumnezeit. de pe urmă ai umblat, Ierarhe Nectarie, cu vieţuirea ta cea curată şi cu obiceiurile cele “ Şi acum… “, al Născătoarei. alese, şi cu priceperea cea adevărată, şi cu darurile dragostei; pentru aceasta, Ceea ce primeşti rugăciunile celor sfinţindu-te pe tine Stăpânul tuturor, în păcătoşi şi nu treci cu vederea suspinarea chip vădit te-a numărat cu ceata sfinţilor. celor necăjiţi, roagă, Prea Sfântă Fecioară, pe Cel Născut din pântecele tău ca să ne Ca cela ce, fiind numit cu numele mântuim. nectar, nectarul harului l-ai primit în inima ta, Sfinte Nectarie, cu dulceaţa cuvintelor La stihoavnă tale veseleşti în Duhul sufletele celor Glas 2. “Casa Efratului… “ evlavioşi, ca un înţelept şi de Dumnezeu insuflat, şi cu razele minunilor tale pururea Cu harul cuvântului nectar gândit luminezi Biserica lui Hristos, ceea ce izvorăşti, Nectarie, Bisericii lui Hristos, ca străluceşte de slava ta. cela ce te-ai curăţit cu duhul. Cei ce cu evlavie alergăm întru Stih: “ Preoţii Tăi, Doamne, se vor mireasma cea cerească a cinstitelor tale îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi se vor moaşte celor proslăvite prin harul veseli. “ Dumnezeiescului Duh, de la acestea dobândim sfinţire şi izbăvire de patimi, Mare, cu adevărat slujitor al Nectarie Cuvioase şi grabnice tămăduiri Domnului, în vremurile cele mai de pe iau cei ce bolesc fără de vindecare, cu mare urmă, Nectarie, te-ai arătat, şi pe glas cinstindu-te pe tine. credincioşi i-ai întărit. Mânăstirea pe care ai înălţat-o şi cu Stih: “ Cinstită este înaintea canoane ai întărit-o, Nectarie, neîncetat o Domnului moartea cuvioşilor Lui. “ acoperă şi o păzeşte spre scăpare sufletelor noastre; şi ostrovului Eghinei, Părinte, Bucură-se duhovniceşte Biserica lui dăruieşte-i fierbintea ta solire înaintea Hristos, văzând harul tău, pe care l-ai aflat Domnului, pururea mijlocind pentru dânsa, din cer, Nectarie, Părintele nostru.
 2. 2. credincioşilor soboare, cântându-te; iar “ Slavă… “, al Treimii Biserica lui Hristos tainic dănţuieşte întru a ta slavă, temelie neclătită aflându-te pe tine Ţie se cuvine laudă şi slavă, în zilele cele mai de pe urmă; iar ostrovul Atotputernicei Dumnezeirii Celei în trei Eghinei nespus se bucură, având ca bogăţie Sori, că pe ierarhul Tău l-ai proslăvit. bine-înmiresmatele tale moaşte. “ Şi acum… “, al Născătoarei Alte stihiri Glas 2, “ Cu ce cununi de laude… “ Cinstite cuvinte propovăduieşte slava Ta, Fecioară de Dumnezeu Cu ce cununi de laude vom Născătoare, Nectarie cel dumnezeiesc, cela încununa pe Ierarhul, pe cel ce de curând a ce s-a proslăvit prin Duhul. strălucit şi Biserica a luminat-o cu luminile bunei-cinstiri, pe podoaba cea nouă a “ Acum proslăveşte… “, ortodocşilor, cel de o râvnă cu Arhiereii cei Trisaghionul, Troparul ( vezi la Vecernia de demult; căci cu înţelepciune urmând Mare ) şi otpusul. vieţuirii lor, s-a proslăvit de Hristos, Cela ce tuturor le dă printr-însul mare milă. Cu ce viersuri de cântări vom lăuda La Vecernia Mare. pe ierarhul, pe dumnezeiescul slujitor al lui Dumnezeu şi giuvaerul virtuţilor, pe alăuta La “ Doamne, strigat-am… “, punem cuvântării de Dumnezeu, pe cela ce a stihuri 6 şi cântăm următoarele stihiri: izvorât acum Bisericii din buze înţelepte, prin dumnezeiescul cuvânt al harului, Glas 1, “ O, preaslăvită minune! “ nectarul cel ceresc al bunei-cinstiri şi darul minunilor, cel primit de la Dumnezeu, O, preaslăvită minune! În vremurile Nectarie, de Dumnezeu insuflate. cele mai de pe urmă, ca un sfeşnic prealuminat a strălucit lumii Nectarie cel Cu ce graiuri duhovniceşti vom înţelept şi a luminat pe cei credincioşi cu ferici pe ierarhul, pe cel ce în mijlocul lumina Evangheliei cea mai presus de lumii a dus viaţă cu adevărat lumină, prin cuvântul său cu preaîndumnezeită, prin fapte cuvioase şi dumnezeiească cuviinţă şi petrecerea cea fără de prihană; pentru aceasta, lui fără de prihană şi preaaleasă; pentru Dumnezeu sfântă mânăstire I-ai înălţat în aceasta s-a şi preaslăvit cu darurile ostrovul Eghinei, ca liman al sufletelor Mângîietorului şi dă neîncetat tămăduiri neînviforat, pe care neîncetat acoper-o, celor care cer. Cuvioase Nectarie, dimpreună cu O, purtarea ta cea de grijă, povăţuitorul ei, Dionisie cel de Dumnezeu Hristoase! Căci Tu, precum ai făgăduit, în înţelepţit. chip minunat l-ai proslăvit cu darul minunilor pe Nectarie cel înţelept, ca pe un “ Slavă… “, glas 6 prieten adevărat, că şi acesta te-a proslăvit cu strălucirea vieţii lui, arătând tuturor cu Luminat a strălucit astăzi, ca o stea limpezime puterea dragostei celei către nou arătată, prăznuirea cea nouă a Tine, Mântuitorule; pentru acesta, cu ale Ierarhului Nectarie, luminând Biserica. sale rugăciuni, ne dăruieşte iertare de Veniţi dar, mulţimile ortodocşilor, cu glas greşeale, şi desăvârşită pace. de veselie, acestuia să-i strigăm: bucură-te, Astăzi strălucit se veselesc de cel ce ai primit pecetea vieţii cuvioşilor pomenirea ta cea nouă, Sfinte Nectarie, ale celor de demult, în zilele acestea rele, în
 3. 3. care iubirea multora s-a răcit, precum a Hristos, ieri şi astăzi şi în veci, este proorocit Mântuitorul; bucură-te, cela ce ai Acelaşi”. împreunat învăţătura cu virtutea şi, prin cuvântul înţelepciunii tale, luminezi Glas 3 sufletele credincioşilor; bucură-te, podoaba arhiereilor, acoperitorul Eghinei şi al Tăinuitorului celor sfinte, lui mânăstirii tale preafierbinte apărător. Nectarie, după cuviinţă să îi strigăm, Pentru aceasta, pre4fericite Nectarie, stând grăind cu glasul lui David: Fericit eşti şi înaintea scaunului măririi Dumnezeieşti, bine-ţi va fi ţie, Preafericite Părinte, că, neîncetat te roagă pentru cei ce cu credinţă petrecând tu cu înţelepciune şi fără de săvârşesc pururea cinstită pomenirea ta. prihană, cugetător de cele cereşti în viaţă te-ai arătat, şi Ierarh cuvios şi fără de “ Şi acum… “, aceleaşi. răutate; şi cu sfântă cuviinţă săvârşind cele Dogmatica glasului 6. către Dumnezeu, cu înţelepciune ai slujit Bisericii lui Hristos; şi prin minuni cu Vohodul, “ Lumină lină “, vrednicie proslăvindu-te, întâmpini pe cei Prochimenul zilei şi Paremiile. în nevoi şi plineşti fiecăruia cererile cele spre mântuire. Din Cartea Pildelor citire Din Înţelepciunea lui Solomon Glas 4 citire Din Înţelepciunea lui Isus Sirah Strălucind cu cuvântul harului, citire. lucrător încercat al Evangheliei păcii te-ai La Litie, Idiomele arătat, Părinte Nectarie, şi gură proorocind dumnezeieşte şi lepădând tulburarea Glas 1 lumească, te-i unit prin isihie cu Dumnezeu, fiind în ostrovul Eghinei, în Veseleşte-te în Domnul, Biserică care mânăstire pentru suflete ai înălţat, Ortodoxă, bucură-te şi dănţuieşte, Mireasa chip al virtuţilor făcându-te monahiilor, şi cea aleasă a Împăratului Ceresc, că iată, în părinte şi dascăl; şi ai adormit cu somnul vremurile noastre, Ierarhul cel adevărat al cuvioşilor, rugându-te neîncetat pentru lui Hristos, Nectarie cel Cuvios, cele ce le- sufletele noastre. ai primit în vremurile cele de demult de la Dumnezeu, încă o dată le pecetluieşte şi Acelaşi. răsunător le propovăduieşte cu slava cu care s-a proslăvit de către singurul Cât de sfântă este viaţa ta, şi lui Dumnezeu, de unde stâlp şi întărire pe Dumnezeu bineplăcută, de Dumnezeu Acesta dobândindu-L şi harul minunilor purtătorule Nectarie, cât de străine sunt sale văzându-L, strigă Mirelui tău: “ minunile tale, pe care le săvârşeşti cu harul Doamne, slavă Ţie! “. ce ţi s-a dat! Cine, dar, nu se va minuna de tine, cela ce cu adevărat eşti vrednic de Glas 2 minunare; sau cine nu te va slăvi pe tine, cel proslăvit de Dumnezeu: că izvor de Cine nu va sălta? Cine nu va dănţui tămăduiri s-au arătat dumnezeieştile tale cu duhul de noua prăznuire a Ierarhului moaşte, că vindecă boli grele; şi oricine Nectarie, că tot sufletul se veseleşte, aleargă cu credinţă ia mântuire sufletului şi văzându-l pe acesta proslăvit şi deopotrivă trupului doftoricire, slăvind pe Hristos, cu sfinţii şi luminând cu minunile; pentru Cela ce minunat te-a proslăvit pe tine. aceasta, fericind strălucirea vieţii lui şi cuvioşia izbânzilor sale, strigăm: “ Iisus Slavă, glas 5
 4. 4. Viaţă duhovnicească întru cugetare Veniţi toate neamurile cerească petrecând, Ierarhe, cinstit lăcaş al credincioşilor, veniţi în Eghina, împreună Duhului Sfânt te-ai arătat, că smerita să alergăm, veniţi şi să vedem minunile cugetare ţi-a fost ţie laudă şi, prin cele cu străină cuviinţă, pe care de curând obiceiurile cele alese, dimpreună cu le-a lucrat dreapta Celui Preaînalt, că pe purtările cele netrufaşe, lăsat-ai să se Nectarie, de Dumnezeu înţelepţitul, cela ce întrevadă strălucirea sufletului tău, prin după Evanghelie a sporit, cu nemuritoare care s-a şi pus cu sfinţii partea ta. Pentru haruri îl proslăveşte, precum în chip aceasta, înconjurând sicriul cel de nemincinos a făgăduit. Pentru aceasta şi mireasmă izvorâtor al moaştelor tale, cu cinstitele lui oseminte pline de bună străpungere strigăm, Nectarie: “ Mântuire mireasmă le-a arătat şi izvor de tămăduiri sufletelor şi trupurilor dă-ne pururea! “. celor ce cu evlavie aleargă la ele; din care de mireasmă a vieţii, ca David strigăm: “ Stih: “ Preoţii Tăi, Doamne, se vor Mare eşti, Doamne, şi măririi Tale nu este îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi se vor hotar!” , prin care, Iubitorule de oameni, bucura “. mântuieşte sufletele noastre! Bucură-se Biserica lui Hristos, Şi acum, al Născătoarei. văzându-te pe tine cu cerească slavă proslăvit, Nectarie, şi măreşte pe Hristos, Fericimu-te pe Tine, de Dumnezeu Cela ce făcător de minuni te-a arătat pe Născătoare Fecioară şi te slăvim tine; iar ostrovul Eghinei nespus se credincioşii după datorie, Cetatea ce nu ştie luminează, dobândind sicriul moaştelor de cutremur, Acoperământul cel nebiruit şi tale, ca pe o nedeşertată vistierie de scăparea sufletelor noastre. sfinţire. Ci mai mult încă se veseleşte Mânăstirea ta cea de Dumnezeu cercetată, La Stihoavnă. ceea ce pururea caută spre tine şi cu Glas 5, “ Bucură-te, al lacrimi înalţă glas: “ Tu slava mea eşti, şi pustniceştilor… “ apărătorul, şi scăpare, Părinte, şi acoperitorul! “. Bucură-te, cela ce în vremurile cele mai de pe urmă ai răsărit ca o stea cu “Slavă… “, glas 8 cerească lumină şi, cu strălucirea minunilor tale, luminezi în chip înţelegător pe cei Dimpreună cu sufletele sfinţilor are întunecaţi cu patimile, mintea cea de cerescul Ierusalim şi sufletul tău cel sfinţit, Dumnezeu primitoare, cea plină de lăudate Nectarie; iar ostrovul Eghinei are dumnezeiască lumină, care la legea moaştele tale izvorâtoare de har, avuţie de Dumnezeului nostru cu înţelegere ai Dumnezeu dăruită, şi comoară de cugetat, Nectarie, precum este scris; tămăduiri fără arginţi a toată neputinţa şi a sfeşnicul prea luminat, luminătorul bunei- tot necazul; că la aceasta alergând de cinstiri, care cu viaţa ta ai luminat deja pretutindeni cei pătimaşi, află tămăduiri şi marginile, Părinte. Pe Hristos roagă-L, capătă cererile cele spre mântuire, slăvind Părinte, să dăruiască sufletelor noastre cu voci mulţumitoare pe Domnul, Cel ce mare milă! te-a proslăvit pe tine: la Care mijloceşte pururea pentru sufletele noastre. Stih: “ Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele “Şi acum… “( al Născătoarei ) pricepere “. Cel obişnuit al glasului 8, de la Stihoavna de sâmbătă seara.
 5. 5. “ Acum slobozeşte … “, cap, tainic veselind cu mirosul cel de bună Trisaghionul şi Troparul: mireasmă al Duhului, pe cei ce aleargă cu Glas 1, “ Cetăţean al pustiei… “ evlavie şi cu dorire la a ta mânăstire, sfinte. Pe vlăstarul Silibriei şi acoperitorul “ Şi acum… “( al Născătoarei ) Eghinei, pe cela ce în vremurile cele mai de pe urmă a strălucit , pe prietenul virtuţii Cel ce cuprinde toate şi Făcătorul cel adevărat, pe Nectarie să îl cinstim vecilor, în chip mai presus de minte, întreg credincioşii, ca pe un slujitor îndumnezeit S-a cuprins în pântecele tău cel al lui Hristos, că izvorăşte felurite dumnezeiesc, Preacurată, fără a lăsa odihna vindecări celor ce cu evlavie strigă: “ Slavă Părintelui tău, om dimpreună şi Dumnezeu lui Hristos, Celui ce te-a proslăvit, Slavă desăvârşit, şi a îndumnezeit firea lui Adam, Celui ce minunat te-a arătat, Slavă Celui ce şi lumea toată a mântuit-o. Pe Acesta lucrează prin tine tuturor tămăduiri! “. roagă-L, de Dumnezeu Născătoare, să mântuiască sufletele noastre. Slavă. Alt tropar. Glas 4 “ Degrabă auzi-ne… “. După Polieleu, al treilea rând de sedelne. Întru cuvioşie ai vieţuit, ca un înţelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu Glas 8, “Pe Înţelepciunea şi viaţa ta cea plină de virtuţi, Nectarie Cuvântul...“ Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângîietorului, demonii goneşti şi Tâlcuitor al dogmelor dreptei pe cei bolnavi îi tămăduieşti, care vin cu credinţe şi călăuzitor în învăţăturile credinţă la dumnezeieştile tale moaşte. grăitoare de cele dumnezeieşti arătându-te, Cuvioase, ca un ierarh de Dumnezeu “Şi acum… “( al Născătoarei) insuflat, priceperea celor bine-cinstitori “ Taina cea din veac ascunsă… “ dumnezeieşte o îndreptezi la iubirea dumnezeiască şi la calea mântuirii. Pentru aceasta, în Eghina cu dumnezeiesc cuget ai înălţat cinstită mânăstire, Cuvioase, spre LA UTRENIE îngrădire sufletelor, de Dumnezeu purtătorule Nectarie, în care mulţimea Primul rând de sedelne celor ce duc viaţă monahicească, închinându-se la cinstitele tale moaşte, cu Glas 1, “ Mormântul Tău, evlavie prăznuieşte sfântă pomenirea ta. Mântuitorule… “ “ Şi acum… “( al Născătoarei Ca un soare strălucitor, în vremurile cele mai de pe urmă răsăritu-ne-ai nouă cu Din sângiuiri curate născându-L pe viaţa ta cuvioasă, sfinte Nectarie, şi pe toţi Stăpânul tuturor şi ceea ce era nicicum îi scoli ca să dea laudă, şi slavă lui Hristos, stricând, Fecioară ai rămas după naşterea Stăpânului a toate, Celui ce proslăvit te-a cea negrăită; pentru aceea, toţi mărim arătat pe tine cu puterea minunilor. măririle tale, Fecioară, şi, prin fierbintea ta solire, nădăjduim a ne mântui. “ Slavă… “, aceeaşi podobie. Rândul al doilea de sedelne. Îmbelşugate vindecări izvorăşte în chip minunat, în toate zilele, cu Glas 3 “ De frumuseţea… “ dumnezeiască dărnicie, preacinstitul tău
 6. 6. Curăţia vieţuirii tale şi dreptatea “ Slavă…”: Pentru rugăciunile obiceiurilor tale, Părinte, ca pe un prinos Ierarhului…”, “ Şi acum…” “ Pentru duhovnicesc primindu-l Stăpânul, izvor al rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu…” tămăduirilor te-a arătat pe tine în Eghina Stih: “Miluieşte-mă, celor ce cu credinţă aleargă la sfintele tale Dumnezeule…” moaşte, cele ce miros ceresc împart tuturor şi dumnezeiască bună-mireasmă. Stihira, glas 6 Slavă, glas 4, “ Spăimântasu-s-a Astăzi, de Dumnezeu purtătorul Iosif…“ Nectarie, podoaba cea nouă a Bisericii, săvârşind alergarea virtuţii, a terminat Spăimântează cu adevărat cugetele drumul către cer; şi, întru luminările credincioşilor harul minunilor cel dat ţie de sfinţilor aşezând cortul său, fără teamă se la Dumnezeu, înţelepte, care lucrează în desfată de pomul vieţii, primind strălucirea dumnezeieştile tale moaşte. Pentru aceasta, slavei celei de mare cuviinţă; iar pentru noi către mânăstirea ta împreună curg cere izbăvire de primejdii, pace statornică mulţimile de credincioşi din toate stările, şi şi mare milă. cei bolnavi iau sănătate prin mijloacirea ta, Sfinte, cântând cu veselie lui Hristos, Celui CANON, glas 1 ce te-a sfinţit pe tine, Cuvioase. Cântarea 1 “Slavă…”, “ Şi acum …” ( al Născătoarei ) Întunecarea minţii mele cu lumina rugăciunilor tale risipeşte-o şi dă-mi cuvânt Năstrapă de mană primitoare şi ca, luminat să laud, făcătorule de minuni cuvântătoare, Sfeşnic purtător de lumină şi Nectarie, dumnezeiească pomenirea ta. dumnezeieşte strălucitor cunoscându-te pe Tine, Preacurată, dumnezeiescul Nectarie, Răsărind ca un soare neapus în anii cu luminările Tale cu vrednicie şi-a cei de pe urmă, cu lumina faptelor tale luminat sufletul şi cugetul, ca un lucrător al tuturor marginilor le străluceşti, Părinte, în virtuţii, cu vrednicie şi-a luminat; pentru chip minunat, lumina Evangheliei. aceasta, fecioară şi Maică a lui Hristos preanenuntită cu dreaptă credinţă te-a “Slavă…” propovăduit pe tine, născătoare de Dumnezeu Prealăudată. Şi acum Prin curăţia vieţii tale călcând, împărtăşindu-se de luminarea Fiului tău, Nectarie, pe urmele vechilor arhierei ai lui Curată, împreună cu îngerii slăveşte Hristos, de acelaşi nume cu ei te-ai şi arătat negrăită slava ta. părtaş. Antifonul 1 al gl. 4 Al Născătoarei: Prochimen:“ Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele Firea Cea necuprinsă purtând-o în pricepere “. pântecele Tău şi nearzându-te, cu trup ai născut, Fecioară Preacurată, fără de Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor schimbare şi amestecare, pe Hristos, îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi se vor Făcătorul tuturor. bucura. Evanghelia de la Matei 24, 42-47 Cântarea a-3-a Psalmul 50
 7. 7. Cu sfinţenia învăţându-te din Atotputernicul şi ca pe o jertfă curată I-ai tinereţe, Părinte, dumnezeiasca dragoste ai adus prinos viaţa ta cea fără de prihană, ales, a urma lui Hristos, Nectarie, şi de Ierarhe; pentru aceasta, după vrednicie ai toată deşertăciunea cu înţelepciune te-ai fost proslăvit. depărtat. “Slavă…” Cu graiurile buzelor tale, Părinte, picuri dulceaţa cerească celor ce cu De felurite boli şi patimi cumplite credinţă primesc cuvântul tău şi călăuzeşti vindecă în chip minunat capul tău cel la cele bune cugetul credincioşilor. preasfânt; că în acesta sălăşluind dumnezeiescul har, în multe feluri lucrează “Slavă…” celor ce aleargă la el, după măsura credinţei lor. Nouă podoabă a ierarhilor te-ai arătat, Ierarhe Nectarie, îmbrăcând Al Născătoarei. sfinţenia cea adevărată prin curăţia vieţuirii tale; pentru aceasta, te lăudăm. Cu chipul nostru S-a născut din pântecele tău, Dumnezeu Cel Nematerialnic şi, rămânând Ceea ce era mai înainte, pe Adam din blestem l-a “Şi acum…” rezidit, fii ai lui Dumnezeu arătând pe cei ce cu credinţă te slăvim pe tine, ca Înfrumuseţată fiind mai presus de Născătoare de Dumnezeu. cuget cu strălucirile fecioriei, pe Dumnezeu cu trup mai presus de fire Îl Cântarea a-5-a naşti, Preacurată, şi osânda Evei cu naşterea ta ai dezlegat-o. Cu înţelepciunea Duhului şi Cuvântul Vieţii inimile credincioşilor le Sedealna: Glas 5, îndrepţi, Nectarie, către vieţuirea cea mai “ Pe Cuvântul, Cel împreună… “ îmbunătăţită, Părinte, ca un înţelept şi sfânt propovăduitor al Evangheliei. Săvârşind alergarea virtuţii, Cuvioase, cu dumnezeiască cuviinţă te-ai Îmbrăcând veşmântul arhieriei, mutat la viaţa cea neîmbătrânitoare şi înţelepte, cu fapte pline de virtute l-ai părtaş al sfinţilor te-ai arătat, Nectarie, împodobit, ca un ierarh preaîndumnezeit şi dimpreună cu care totdeauna roagă-te iconom al dumnezeieştilor taine. Împăratului tuturor, Hristos, să dea iertare de păcate şi mântuire sufletelor celor ce Slavă… prăznuiesc pomenirea ta. Înţelepţeşte strălucind cu Cântarea a-4-a înţelegerea şi cu blândeţea, pe cuvioasele fecioare le-ai strâns şi la Hristos le-ai Cu sfinţenie săvârşind viaţa ta pe călăuzit cu cuvintele şi cu faptele vieţii tale pământ, părtaş al cortului tuturor sfinţilor celei neprihănite. te-ai arătat în cer; iar racla moaştelor tale izvorăşte sfinţire şi mântuire celor ce se Al Născătoarei sfârşesc, Ierarhe, de boli şi de necazuri. Cu strălucirea ta, Preacurată, Preoţit-ai întru curăţie şi cuvioşie, luminează, ca o milostivă şi fără de înţelepte, ca un preot bineplăcut lui Hristos prihană, sufletul meu cel întunecat de
 8. 8. orbirea patimilor, şi cu dumnezeiască frică Bucură-te, cel prin care cad în mă întemeiază. spăimântare vrăjmaşii; Bucură-te, următorul Cuvioşilor Cântarea a-6a Părinţi; Bucură-te, dumnezeiescul dascăl al Ca o stea nou-răsărită, în vremurile ortodocşilor; cele mai de pe urmă ai luminat tainic Bucură-te, casă preasfântă a lucrării inimile credincioşilor, Nectarie, dumnezeieşti; aprinzându-le către dumnezeiasca dorire, Bucură-te, carte de dumnezeu Părinte. tipărită a vieţuirii celei înnoite; Bucură-te, că ai ajuns la măsura Cu înţelepciune şi dumnezeiască sfinţilor; înţelegere petrecând pe pământ în zilele Bucură-te, că înţelepţeşte te-ai cele rele, precum a zis Pavel cel înţelept, înstrăinat de materie; strălucit ai fost proslăvit, Nectarie, de către Bucură-te, strălucind semn de Domnul. biruinţă al credinţei; Bucură-te, cinstit organ al harului; “ Slavă…” Bucură-te, cel prin care Biserica dănţuieşte; Întărind neclătită în frica lui Bucură-te, cel prin care ostrovul Dumnezeu sfântă mânăstirea ta, liman Eghinei se veseleşte; neînvăluit ai arătat-o, spre mântuirea Bucură-te, Părinte Nectarie. sufletelor, Nectarie. Cântarea a-7-a Al Născătoarei. Cu dreaptă înţelegere şi inimă Ceea ce ai născut cu trup pe curată liturghisind, Părinte, lui Hristos, Făcătorul tuturor şi ai şters blestemul cel Împăratul tuturor, luminarea de demult al lui Adam, izbăveşte-mă, Mângîietorului ai primit-o în sufletul tău, Preanevinovată, de întunecarea patimilor Cuvioase, strigând: “ Binecuvântat este mele. Dumnezeul Părinţilor noştri.” Condac În chip înţelegător răsărindu-ne nouă în vremurile cele mai de pe urmă ca Pe steaua cea nou-răsărită a un soare cu totul strălucitor, luminezi Ortodoxiei şi cetatea cea nou zidită a cugetele binecinstitorilor cu lumina Bisericii să-l lăudăm întru veselia inimii, faptelor tale, Sfinte Nectarie, podoaba că proslăvit fiind prin lucrarea Duhului ierarhilor. izvorăşte harul nestricăcios al tămăduirilor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Nectarie. “ Slavă…” Icos Ca o altă cămară minunată de tămăduiri, pururea dă întărire, Nectarie, Om cugetător de cele cereşti te-ai sicriu moaştelor tale, Părinte, sufletelor şi arătat în lume, Nectarie, Ierarhul lui trupurilor celor ce cu evlavie multă aleargă Hristos, că, ducând viaţă cuvioasă, în toate la sfânta ta mânăstire. ai petrecut ca unul cu adevărat sfânt şi îndumnezeit; pentru aceasta, auzi de la noi: Al Născătoarei. Bucură-te, cel prin care se înalţă credincioşii;
 9. 9. Ca ceea ce eşti Maica Mântuitorului Săvârşind cu laude pomenirea ta, şi Dumnezeului nostru, caută cu ochiul tău Nectarie, Biserica lui Hristos se veselşeşte milostiv, Fecioară Preanevinovată, la întru tine, Sfinte; că pe aceasta ai luminat- nevoia cea amară a sufletului meu, şi de o, Ierarhe, arătându-te sfinţit prin reaua deprindere a patimilor celor dumnezeiescul Duh. pierzătoare izbăveşte-mă. “ Slavă…” Cântarea a-8-a Mirosul cel ceresc şi bine- Voind Domnul a face cunoscută înmiresmat al vieţii, pe care îl răspândeşte celor de pe pământ slava pe care ţi-a dat-o preacinstitul tău cap, în chip înţelegător ţie în cer, înţelepte, izvor de tămăduiri şi de dăruieşte-l sufletului meu, sfinte, şi, ca pe minuni multe a arătat, preafericite, un miros de bună mireasmă primeşte, dumnezeieştile tale moaşte. Părinte, cântarea aceasta, pe care cu dorire Precum crinii câmpului s-au arătat ţi-am urzit-o. cinstitele tale oseminte, Părinte Nectarie, îndată ce s-a deschis cinstitul tău mormânt, Al Născătoarei. tuturor făcându-le simţit mirosul nemuririi. Ceea ce fără de asemănare eşti mai “Slavă…” înaltă decât puterile de sus şi mai strălucitoare decât soarele, Stăpână, Ceea De toată strâmtorarea, vătămarea şi ce ai născut cu trup pe Soarele Slavei, mânia, roagă-te, Ierarhe al lui Hristos, să se Hristos, Dătătorul de lumină, luminezi pe izbăvească cinstita ta mânăstire, care întru cei ce te măresc pe tine. tine se laudă şi dragostei tale părinteşti se încredinţează. Exapostilarul: Al Născătoarei… Biserică, veseleşte-te şi cântă Fără de sămânţă ai luat în pântece cântare nouă, lăudând pe fiul tău şi pe pe Făcătorul tuturor şi pe Acesta fără nuntaşul cel sfânt, Nectarie, cel ce în stricăciune născându-L cu trup, de vremurile noastre s-a arătat sfinţit. stricăciunea cugetelor trupeşti cu harul tău, Fecioară, izbăveşte-mă pe mine, jalnicul Altul: tău rugător. Cu dumnezeiască cuviinţă vieţuind Cântarea a-9-a în chip minunat măritu-te-ai, Nectarie ierarhe, de către Făcătorul tuturor: că izvor Cununa slavei ai primit, Nectarie, de minuni s-a arătat racla moaştelor tale. de la Hristos, Cela ce strălucit te-a proslăvit pe tine, săvârşind tu, Părinte, Al Născătoarei: întru cuvioşie alergarea ta; şi, de o cinste cu sfinţii te-ai arătat, dimpreună cu care te De Dumnezeu Preadăruită roagă pentru cei ce te cinstesc pe tine. Fecioară, roagă pururea pe Fiul şi Stăpânul Îmbrăcând veşmântul arhieriei, Tău şi Multmilostivul Dumnezeu să preasfinţit pe acesta l-ai arătat cu sfintele izbăvească pururea de toată nevoia, tale nevoinţe şi cuvioasele tale osteneli, şi, Născătoare de Dumnezeu, pe cei prin vieţuirea ta cea curată, te-ai pecetluit binecinstitori. cu strălucirea Părinţilor celor de demult.
 10. 10. La Laude: tău şi roagă-te Domnului să ne dea nouă Punem Stihuri 4 şi cântăm mare milă. următoarele stihiri: Glas 1 “ Al celor cereşti… “ “Şi acum…” (al Născătoarei ) Cu cântări împreunându-ne, să Fericimu-te pe tine, Născătoare de prăznuim pomenirea cea sfântă a Dumnezeu Fecioară, şi te slăvim dumnezeiescului Nectarie, a celui ce în credincioşii, după datorie, pe tine, cetatea vremurile noastre de la Hristos în chip care nu ştie de cutremur, zidul cel neclătit, minunat s-a proslăvit, prin strălucirea vieţii mijlocitoarea cea neruşinată şi scăparea sale, cu harurile tămăduirilor, spre sufletelor noastre. îngrădire binecinstitorilor. Doxologia mare şi troparele, Racla moaştelor tale, Părinte ecteniile şi Otpustul. Nectarie, ca o altă scăldătoare a Siloamului se arată; că boalele cele cumplite le curmă, sănătate şi izbăvire împărţind pururea, prin lucrarea Duhului, celor ce aleargă la dânsa. Cine va cânta după cuviinţă stăpânirile Tale, Dătătorule de viaţă şi Mântuitorule; că stâlp şi întărire neclătită cu adevărat ai dăruit cinstitei Tale Biserici, pe dumnezeiescul Nectarie, cela ce Ţie ţi s- a închinat întru cuvioşie. Mai presus decât mirosul ţarinei în pârgă, după cuvântul cel dumnezeiesc, este buna mireasmă a cinstitelor tale moaşte, Nectarie de trei ori fericite, veselind simţirile credincioşilor; pentru aceasta, văzând Eghina harul tău cel dumnezeiesc, pe tine te fericeşte. “ Slavă…”, glas 5. Cuvioase Părinte, cugetare întru legea lui dumnezeu făcându-ţi viaţa ta, cu viaţa sfinţilor celor de demult te-ai pecetluit pe tine; că, robind duhului cugetarea cea trupească, alese fapte ai făcut şi întru cuvioşie te-ai îmbrăcat, ca un ierarh de Dumnezeu înţelepţit şi al virtuţii adevărat lucrător; pentru aceasta, cu strălucire te-ai proslăvit de la Dumnezeu şi izvor de tămăduiri s-a arătat sicriul moaştelor tale, prin adumbrirea Mângâietorului. Ci, o, fericite Nectarie, picură în sufletele noastre nectarul harului

×