Side 1 af 2
  Rasmussen, Bente

   Fra:          Brøndum, Jette
   Sendt:         19. oktober...
Side 2 af 2
Revision Limfjord ‐ Ansvarsfralæggelse
Denne meddelelse (incl. vedhæftede filer), forbliver fortrolig info...
Miljøcenter Århus  
Att. Testområde for vindmøller 
Lyseng Allé 1 
8270  Højbjerg 
 
 
 
 
Frøstrup, den 18. oktober 2009 ...
Støjfri områder skal friholdes fra støjende aktivitet, og der må ikke i deres nærhed etableres aktiviteter, 
som påvirker ...
foreningslivet. Vi har i perioden stiftet venskaber både med ”indfødte” og tilflyttere. Lykken var stor da 
det blev mulig...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

19.10.2009, Birgitte og Lars Ballebye Jensen: Indsigelse Akt nr. 29, skov, lys, grundvand, støj

631 views

Published on

http://www.nationalttestcenter.dk formidler al information vedr. regeringen og Miljøministeriets planer om at fælde 15 kvadratkilometer skov i østerild, thy. Det over 30 kvadratkilomter store område der skal inddrages skal give plads til verdens største (nationale) testcenter for havvindmøller på land. Testcenteret skal drives af bl.a. RISØ og DTU - Vestas og Siemens skal teste deres nye teknologier på centeret.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

19.10.2009, Birgitte og Lars Ballebye Jensen: Indsigelse Akt nr. 29, skov, lys, grundvand, støj

 1. 1. Side 1 af 2 Rasmussen, Bente Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 11:42 Til: 'lbj@revisionlimfjord.dk' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testområde til vindmøller Birgitte og Lars Ballebye Jensen - 11 argumenter for nej til placering Vedhæftede filer: Testcenter til vindmøller.doc Hermed bekræftes modtagelse af kommentarer. Med venlig hilsen Jette Brøndum Teknisk Designer Plankontoret Dir tlf.: (+45) 72 54 8288 jebro@aar.mim.dk Miljøministeriet Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 DK-8270 Højbjerg TLF.: 7254 0500 www.aar.mim.dk Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. På vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 10:36 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Testområde til vindmøller Fra: Lars Ballebye Jensen [mailto:lbj@revisionlimfjord.dk] Sendt: søndag 18. oktober 2009 21:43 Til: AAR - Aarhus hovedpostkasse Emne: Testområde til vindmøller Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage.    Bekræft venligst modtagelsen heraf.   Med venlig hilsen   Lars Ballebye Jensen           Bådsgårdsvej 11 7730 Hanstholm Telefon 9796 2600  lbj@revisionlimfjord.dk   20-10-2009
 2. 2. Side 2 af 2 Revision Limfjord ‐ Ansvarsfralæggelse Denne meddelelse (incl. vedhæftede filer), forbliver fortrolig information, tilsigtet en bestemt person, med et bestemt formål. Meddelelsen er beskyttet af  lovgivningen.  Hvis du ikke er den påtænkte modtager, skal du slette denne meddelelse, og er hermed bekendt med at alle former for afsløring, kopiering, distribution herunder  udføre handlinger på grundlag af denne meddelelse er strengt forbudt.  20-10-2009
 3. 3. Miljøcenter Århus   Att. Testområde for vindmøller  Lyseng Allé 1  8270  Højbjerg          Frøstrup, den 18. oktober 2009       Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage:     Drømmer jeg, eller er jeg vågen… 2960 ha i Østerild og Hjardemål Klitplantager berøres af nyt  testcenter for vindmølle og 1500 ha  skov skal ryddes. Vi er nabo til plantagen og følger med stor  interesse og frygt debatten i disse dage. Alt hvad vi har kæmpet for bliver med et penselstrøg fjernet  fra landkortet og det hjem vi sammen med familien har etableret og brugt alt vort hjerteblod og  formue på de sidste 15 år risikere at blive værdiløst på alle måder. Området Tovsig rundt Bredlundvej  og Klitvejen var årsagen til, at vi netop valgte at etablerer så her midt i denne fantastiske natur. Tag en  tur til Tovsig og gå en tur rundt søen under de store bøgetræer og du vil som os, ønske at du stadig  drømmer.     VVM undersøgelse igen igen.  Det er desværre ikke førte gang vi må kæmpe for ”vores” klitplantage. Vi havde en tilsvarende  oplevelse i år 2001 hvor der ligeledes blev igangsat en VVM undersøgelse, i forbindelse med ønske om  etablering af produktion ved råstofvirksomheden Danopal.     Området ved Danopal blev på grund af råstofforekomst udlagt til råstofgraveområde. Udvalget for  Miljø og Teknik udtalte i sagsfremstillingen under ”Miljømæssig vurdering” at ”Det kan indvendes mod  produktionen, at den principielt er forkert placeret midt i dette i øvrigt øde og forholdsvis uberørte  område. Her burde kun aktiviteter, som er helt eller delvist baseret på det lokale råstof ‐ kvartssandet  placeres.”     Den 14. maj 2002 opgives denne VVM undersøgelse.    Forurening med støj og lys.     Vi har hørt fra vores naboer, at De har modtaget materiale vedr. 39 DB zonen. Det undre os, at vi ikke  har modtaget tilsvarende materiale samt, at denne zonen ej er indtegnet på kortet på ministeriets  hjemmeside – det blev i øvrigt lovet på borgermødet den 8. oktober.  Yderligere kan det på kortet ses  at 44 DB zonen er indtegnet med lige store afstande til møllerne både øst og vest for placeringen –  dette er kun muligt hvis der er vindstille.     Vi som bor i nærheden af vindmøller ved at støjen absolut er størst når man opholder sig i  vindretningen – øst for møllerne. Ud fra egne oplevelser med støj fra ”vores” 50 meters møller er det  vores udokumenterede påstand, at afstanden skal være ca. det dobbelte mod øst i forhold til  afstanden mod vest. Det bør derfor overvejes om mølle placeringen kan flyttes længere mod vest eller  alternativt, om der skal eksproprieres flere ejendomme mod øst.  Øst for møllerne bliver områderne  ved Tovsig og Bredlundvej/Klitvejen ramt af nuværende placering. Områder som for både Østerild og  Frøstrup rummer nogle af de mest attraktive arealer og ejendomme. Et område som er en betingelse  for den fremtidige turisme og bosætningsstrategi for Østerild og Frøstrup.   
 4. 4. Støjfri områder skal friholdes fra støjende aktivitet, og der må ikke i deres nærhed etableres aktiviteter,  som påvirker området med støj…… Oplevelse af generende støj er sundhedsskadeligt for mennesker.     .Forebyggelse af støjgener kan først og fremmest ske ved, at der skabes god afstand mellem støjkilder  og boliger, rekreative områder.. Det er efter amtsrådets opfattelse vigtigt, at der kan tilbydes  befolkningen områder med fred og ro.. De støjfri områder skal så vidt muligt friholdes for nye  væsentlige støjkilder.  Kilde: Viborg Amts retningslinje 24 ‐ Forurening med støj og lys.        Hver møllehat vil få højintensivt, hvidt blinkende lys svarende til lyset på Storebæltsbroens pyloner.  Jf. Viborg amts retningslinjer indeholder naturbeskyttelsesloven § 21et forbud mod lysreklame i det  åbne landskab og det gælder specielt for de store, øde naturområder hvor kraftige lyskilder ødelægger  oplevelsen af naturen.    Østerild og Hjardemål Klitplantager er et stort, mørkt og øde naturområde og er udpeget som støjfri  område.    Plantagen og grundvand.  I Danmark ønsker vi mere skov. Det gør vi, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser  på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m. Det  langsigtede mål er en fordobling af det danske skovareal.  Kilde: Skov og naturstyrelsen ‐ Skovbrug.    Udgangspunktet er den stigende interesse fra samfundets side for at sikre grundvandet som en fortsat  ren drikkevandsressource. Skovrejsning er en oplagt mulighed, fordi skovdrift kun involverer meget få  eller ingen miljøfremmede stoffer. Fredskovspligtig skov er desuden sikret varigt som skov og kan ikke  senere omlægges til andre anvendelser.  Kilde: Skov og naturstyrelsen ‐ Skovrejsning og grundvand    Der skal i forbindelse med testcenteret ryddes 1500 ha skov. Viborg amt har udpeget netop dette  område som et område med særlige drikkevandsinteresser.    Skovrydning og CO2  »Ved at reducere skovrydning kan vi opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i globale  drivhusgas‐udledninger.«.    Sådan lød det for nylig fra Norges statsminister Jens Stoltenberg under en FN konference, hvor  politikerne forholdt sig til tal fra FN´s Klimapanel, der viste, at 20 procent af al menneskeskabt CO2‐ udledning stammer fra skovrydninger verden over.    Ældre træer gavner miljøet mere end yngre  Nye undersøgelser peger på, at vi især bør bevare klodens ældste træer, der både indeholder og  optager store mængder CO2.  Kilde: Ingeniøren 29. september 2008    Testcenter bliver på 2960 ha og der ryddes ca. 15 kvadratkilometer skov. Arealerne i Østerild og  Hjardemål Klitplantager blev tilplantet i perioden 1889‐1940 af vore fremsynede forfædre og rummer  mange gamle træer.     Bosætning  Vi er tilflyttere fra Aalborg og for os var det naturen, som afgjorde valget for hvor vi ville etablere os. Vi  flyttede til området for 15 år siden og er faldet utroligt godt til i lokalområdet og alle deltager aktivt i 
 5. 5. foreningslivet. Vi har i perioden stiftet venskaber både med ”indfødte” og tilflyttere. Lykken var stor da  det blev muligt at erhverve en ejendom med plantagen som nabo. Birgitte har i alle årene arbejdet  som sygeplejerske på Thisted Sygehus og Lars som selvstændig i Hanstholm med 10 ansatte.  Virksomheden i Hanstholm har betydet at Lars i flere omgang har deltaget i arbejdsgrupper omkring  emnet bosætning i Hanstholm. Hanstholm har et pendler problem, idet alt for mange pendler til  området. Hanstholm burde ud fra antal arbejdspladser være ca. 5 gange så stor. Gruppearbejdet har  hver eneste gang konkluderet at Hanstholm mangler miljø, et miljø som blev glemt i forbindelse med  udvikling af erhvervslivet, og det blev desværre kun til krokodilletårer når der kom et opråb fra  aktionsgruppen. I dag betaler Hanstholm/Thisted kommune prisen i form af manglen skatteindtægter  mm. fra pendlerne.     Vi vil med garanti se samme mønster for den kommende bosætningen i Østerild/Hjardemål og  Frøstrup såfremt testcenteret etableres. Der er ingen der bosætter sig her på grund af møller. Det er  vigtigt, at vi i stedet ser på Klitmøller vores lille Surferby lidt ned ad kysten. Her er bosætningen til  fulde lykkes og nøgleordet er natur og miljø.     Der er faktisk allerede en stor gruppe af naturinteresserede tilflyttere i vores område og lokale  aktiviteter er igangsat.       I 2009 vil Velfærdsministeriet lægge særlig vægt på projekter, som sætter fokus på, hvordan det bliver  mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne.  Kilde: Landdistriktspuljen 2009    Konklusion  Testcenter i Østerild Klitplantage, vi siger nej fordi:   Industri er principielt forkert placeret i dette forholdsvise øde og uberørte område.    Tidligere VVM undersøgelse er opgivet i maj 2002.   Støjfri områder skal friholdes fra støjende aktivitet og der må ikke i deres nærhed  etableres aktivitet, som påvirker området med støj.   Oplevelse af støj er sundhedsskadeligt.   Der skal tilbydes befolkningen områder med ro og fred.   Kraftige lyskilder ødelægger oplevelsen af natur og der er derfor et forbud i  naturbeskyttelsesloven §21.   I Danmark ønsker vi mere skov blandt andet for beskyttelse af grundvandsinteresser.   Ved at reducere skovrydning kan vi opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i  globale drivhusgas‐udledninger.   Ældre træer gavner miljøet mere end yngre.   Natur og miljø skal sikre bosætningen i området.   Velfærdsministeriet lægger særlig vægt og fokus på at det skal være mere attraktivt at  bosætte sig i landområderne    Vi har i overstående belyst hvorfor testcenter i Østerild klitplantage på alle måde ikke harmonere med  den politiske dagsorden anno 2009 og bemærk vi har end ikke omtalt konsekvenserne for den store  bestand af kronvildt, ynglepladser for traner, havørnene osv. osv. osv.    Testcenter i Østerild klitplantage vil være danmarkshistoriens største miljøkatastrofe.      Med venlig hilsen  Birgitte og Lars Ballebye Jensen  Gl.aalborgvej 19  7741 Frøstrup 

×