Yr chadbar2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Yr chadbar2010

on

 • 714 views

 

Statistics

Views

Total Views
714
Views on SlideShare
713
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://batchimeg27.blogmn.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Yr chadbar2010 Yr chadbar2010 Presentation Transcript

 • 2010-09-22
 • Ñàéí áàéöãààíà óó?
  Õ¿¿õä¿¿äýý. õè÷ýýëäýý èäýâõòýé îðîëöîîðîé.
  .
 • Овгийн байгуулал/Áàòàòãàë/
  Îâîã
  Ýöãèéí
  Ýõèéí
 • Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ¿¿ññýí íü
  Çîðèëãî:
  Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ¿¿ññýí íü ñýäâèéí òóëãóóð óõàãäàõóóíûã ìýäýæ îéëãîëòòîé áîëîõ
  Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ÿëãààã ìýäýæ àâàõ
  Çîðèëò:
  Õ¿ðýë áà òºìºð çýâñãèéã ÿëãààòàé òàëûã ãàðãàæ ÷àääàã áîëîõ
  ªðõ, ãýð á¿ëèéí ÿëãààòàé òàëûã ãàðãàæ ÷àääàã áîëîõ
  Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî íèéòëýã áà ÿëãààòàé òàëóóäûã ãàðãàæ ÷àääàã áîëîõ
  Ãîë òóëãóóð óõàãäàõóóíûã ìýääýã áîëîõ
 • Сэдвийн тулгуур ухагдахуун
  Хүрэл зэвсэг ба төм түрүү үе
  Өрх,гэр бүл
  Аймаг
  Аймгийн холбоо
  Хөдөлмөрийн нийгмийн анхны хуваарь
  Цэргийн ардчилал
 • Àéë ºðõ, àéìàã, àéìãèéí õîëáîî íèéòëýã áà ÿëãààòàé òàë
  • Àéìàã
  Íèéòëýã
  • Àéìãèéí
  • ª
 • ªðõ,ãýð á¿ë
  -õ¿ðýë çýâñãèéí ¿åýñ ìàë àæ àõóé Ìîíãîë íóòàãòàìüäðàãñäûí ¿íäñýí àæ àõóé áàéñàí áàéíà
  -Îâãóóäûí äèéëýíõ íü õ¿ðëèéí ¿åä ìàë àæ àõóé ýðõýëñýí á¿ë àéë ºðõ¿¿ä áîëîí çàäàðñàí.
  -Àéë ºðõèéí õýìæýýíä ÌÀÀ ýðõýëñíýýð ìàëûí ºñºëò , àøèã øèì äýýøèëæ, õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàë ºìíºõººñºº ýðñ ñàéæèð÷ýý.
  -Ìàë÷èí ºðõ¿¿ä áàéãàëèéí áýðõøýýë , áóñäûí äîâòîëãîîíä íýðâýãäýæ õîõèðîõ ÿâäàë öººíã¿é áàéñàí.
 • Аéìàã
  -ìàë÷èí ºðõ¿¿ä áàéãàëèéí áýðõøýýë, áóñäûí äîâòîëãîîíä íýðâýãäýæ áàéñàí.Ýíý àþóëààñ ººðñäèé㺺 àâðàõûí òóëä á¿ë ºðõ àéëóóä íýãäýæ àéìàã õýìýýõ íèéãìèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí øèíý õýëáýðèéã áèé áîëãîæýý.
  -Àéìàã á¿ð ººðèéí íýðòýé, òîãòñîí íóòàã äýâñãýðòýé, àõëàã÷òàé, õóðàëòàé, íýã àÿëãóóãààð ÿðèëöäàã,ºâºðìºö ¸ñ çàíøèë õýâ õóóëüòàé áàéñàí.
 • Àéìãèéí õîëáîî
  -ÍÒª 2 мянганы сүүлчээс төрөл бус хэд хэдэн аймгууд цэргийн хүчирхэг удирдагчийн захиргаанд нэгдэж аймгийн холбоо үүсчээ .
  -Тэдгээрийн дунд ноёлогч аймаг бий болж, аймгийн зонхилогчдын зөвөлгөөнөөр аймгийн холбооны тэргүүнийг сонгодог байсан.”хэд хэдэн аймгуудийн нэгдэл”
  -Аймгийн холбоо бол төр үүсэхийн өмнөх зохионбайгуулалтын хэлбэр юм.
  -Хятад сурвалжийн мэдээгээр тэр үед Монгол нутагт Гүй, Хүньюй зэрэг аймгууд байжээ.Тэд хүннүгийн эртний өвөг аймгууд юм.Хүннү аймгийн холбоо 24 аймагтай байжээ.
  • Ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëäýã
  • Мал аж ахуй эрхэлдэг
  • Ахлагчтай
 • Õºãæèëòýé äàñãàëàà õèéãýýðýé. “Áóóç õèéõ”
  Ãóðèëàà çóóðíà
  Ãóðèëàà õóéëíà
  Ãóðèàëàà òàñëàíà
  Ãóðèëàà õàâòãàéëæ
  Áóóçàà ÷èìõýå
 • Ä¿ãíýëò
  • Аймаг гэж юу вэ?
  • Аймгийн холбоо гэж юу вэ?
  • Аймаг, аймгийн холбоо үүсэх болсон шалтгаан
  • хүрэл ба төмөр зэвсгийг íýðëýíý ¿¿.
 • Äààëãàâàð
  Эртний хүмүүсийн нийгмийн зохион байгуулалтын хэлбэрийн нийтлэг ба онцлог шинжүүдийг бичнэ.
  Мал аж ахуй ,ан агнуурын аль нь илүү үр ашигтай вэ?
 • Õè÷ýýëäýý èäýâõòýé îðîëöñîí ñóðàã÷èääàà áàÿðëàëàà.
  Äààëãàâàðàà õèéæ èðýýðýé
  Ñàéõàí àìðààðàé.